Да бъдат мобилизирани всички звена и институции в ограничаване съхненето, причинено от корояди и фитопатогенни гъби. В момента се работи активно, но за да бъде овладян проблемът се изискват общи усилия на всички заинтересовани страни, както и разбирането на обществеността. Това мнение обедини едни от най-видните учени лесовъди на проведена днес среща иницииранаот зам.-министъра на МЗХГ, Атанас Добрев и ръководството на Изпълнителна агенция по горите. Поканените за участие представители на научните среди подкрепиха представените от ръководството на ИАГ нови спешни мерки за ограничаване нападенията от върхов корояд.

Проблемът засяга основно изкуствено създадените иглолистни гори и е предизвикан най-вече от залесяването им на по-ниска височина от естествения им ареал. Науката препоръчва единствено провеждането на санитарни и принудителни сечи като решение и изнасяне на заразената и повредена изсъхнала  дървесина, смятат учени и експерти.

Мерките включват ускоряване на процеса на възлагане провеждането на санитарни и принудителни сечи, като и привличане на всички заинтересовани страни в процеса на борба срещу вредителя.

Необходимо е участието на всички собственици на гори, включително и частните в разрешаването на проблема. За целта предстои провеждането на уведомителни срещи с представители на местните власти, които да съдействат в уведомителния процес, включително и идентифицирането на частните собственици.

За съвместни действия на ИАГ и МОСВ във връзка с разрешаване на проблема със съхнещите гори, се разбраха двете институции на среща по-късно днес.    

Публикувана в Бизнес

Пореден опит за сплашване на горски служители е констатиран тази нощ, около 01.00 часа след проведена съвместна акция на горски служители от  Регионална дирекция по горите – Бургас и Държавно горско стопанство - Ново Паничарево.

След извършване на рутинна проверка в териториалния обхват на ДГС Ново Паничарево, проверяващите открили автомобила на горското стопанство, временно паркиран в с. Индже войвода, залят с масло и i отвинтени болтове на гумите.

Служителите са сезирали РПУ – Созопол. Извършват се следствени действия от компетентните органи.

Поредният вандалски акт срещу горската служба е реакция на засилените мерки и действия срещу бракониерството в района.

Напомняме, че само преди няколко дни, на 7 юли 2017 г. около 22 ч. по време на специализирана акция проведена от същия екип на РДГ Бургас и ДГС Ново Паничарево е заловен бракониер, превозващ убит бременен женски заек. Незаконно убития и превозван дивеч е бил скрит в калника на Лада Нива. Джипът е спрян и заловен на селски път между селата Индже войвода и Крушевец и е бил управляван от член на ЛРС Ново Паничарево, ловна дружина с. Индже Войвода. Той е имал в себе си редовно издадено разрешително за лов на сръндак и хищник. На бракониера е съставен акт за установено административно нарушение по Закона за лова и опазване на дивеча и колата му е задържана.

Публикувана в Бизнес

Експерти от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) започнаха  проверки по изпълнението на договорите за стопанисването на дивеча в дивечовъдните  участъци в Държавните горски стопанства в цялата страна, там където е изтекъл половината от срока на действие на съответния договор.

От общо 250 дивечовъдни участъка, за 160 са сключени договори за стопанисване и ползване на дивеча с юридически лица. Юридическите лица, които са спечелили процедурата и стопанисват дивечовъдния участък са задължени да внасят редовно годишната вноска за стопанисване на дивеча, да изпълняват бизнес програмата по години, да изграждат биотехнически съоръжения за дивеча, да подхранват дивеча чрез специализирана фуражна база,  да запазват  и обогатяват видовото разнообразие, да подобряват местообитанията, да опазват възпроизводството на дивеча,  да гарантират неговия биологичен минимум за достигане и поддържане на допустимите запаси, както и други дейности, свързани с грижата за дивата фауна.

До края на годината инспектиращите ловни служители ще проверят дали се изпълняват изискванията по договорите за стопанисване и ползване на дивеча, както и мероприятията, заложени в ловностопанските планове и  плановете на фирмите, които се грижат за съответните участъци. Договорите на фирмите са сключени през 2009-2010 година и са със срок на действие  15 години.

В проверките участват и експертите по лова от Регионалните дирекции по горите и държавните предприятия.

По данни на ИАГ през последните години запасите  от основните видове едър дивеч – благороден елен, елен лопатар, сърна, муфлон и дива свиня са стабилни с тенденция за леко увеличение всяка година, като дивата свиня в повечето райони на страната е със запас близък  или над допустимия. При дребният дивеч фазанът и яребицата също са със стабилни запаси.

Публикувана в Новини на часа

12 700 са извършените проверки от 16-те регионални дирекции по горите след инициирането на по-засилен контрол в горите през м. юли. Около       2 100 са проверените сечища и близо 2 300 обекта за складиране, преработка и експедиция на дървесина. На територията на осем регионални дирекции по горите са организирани временни контролни горски пунктове за проверка на превозни средства. Горските служители са проверили над 5 630 моторни превозни средства,  1000 риболовци и близо 1 700 физически лица. Задържани са 360 куб. м дървесина, 25 моторни превозни средства, 5 бензиномоторни триона и 5 броя други инструменти за дърводобив, 1 кон и 1 каруца. 321 са съставените актове и близо 500 констативни протокола за нарушения по Закона за горите.

Най-често срещаните нарушения, констатирани по време на проверките са незаконен добив на дървесина без законовите документи, липса на GPS система за проследяване, липса на записи за разчитане на регистрационните номера на товарните транспортни средства, влизащи в обектите, липса на камери за видеонаблюдение на всички входове и изходи в регистрирани обекти по складиране, преработка и експедиция на дървесина.

Засилените действия по превенция и ограничаване нарушенията в горските територии на територията на 16-те регионални дирекции по горите продължават.

Публикувана в Бизнес

Двама румънски граждани са заловени при незаконна сеч в горските територии на остров Средняк на река Дунав. Нарушението е констатирано при съвместна проверка на Регионална дирекция по горите – Ловеч, Държавно горско стопанство – Никопол, екипи на Гражданска защита и полиция.

От българска страна до острова се достига с лодка. От румънска страна има сухопътна връзка, по която се преминава с  каруци. За определени периоди на маловодие този тип нарушения са често срещани за района.

Нарушителите са задържани. Иззети са бензиномоторен трион, 2 каруци, три коня и незаконната дървесина.

Горските служители са съставили актове за установено административно нарушение по Закона за горите.  

Срещу двамата заловени румънци е образувано бързо досъдебно производство от Районната прокуратура в Никопол.

Публикувана в Бизнес

Масови проверки на превозни средства с дървесина проведоха през последните четири дни служители на Изпълнителна агенция по горите и Автомобилна администрация.

В хода на акцията са проверени 114 пътни превозни средства, транспортиращи дървесина на териториите на регионални дирекции по горите Стара Загора, Пловдив, Бургас и Велико Търново. Целта на извършените съвместни проверки е измерване теглото на пътните превозни средства, за спазване ограниченията за товароносимост с оглед предпазване на пътната настилка и съоръжения от повреди.

Съставени са 14 акта и два констативни протокола от двете администрации: за нарушения на Закона за горите /за липса или нерегистрирано в съответната РДГ устройство за позициониране и проследяване движението на МПС/ и на Закона за движение по пътищата.

ИАГ планира извършването на нови проверки, както с АПИ така и с други ведомства и институции.

Публикувана в Бизнес

Изпълнителна агенция по горите и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури обединяват своите усилия за по-добър контрол върху режима на риболов и спазване на правилата за любителски риболов. Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност в посока взаимодействие и координация бе сключено между двете институции през миналата седмица. Горските служители и инспекторите на ИАРА ще извършват ефективно противодействие на нарушенията съгласно периодично изготвяни планове за съвместно взаимодействие. Съвместният контрол ще се извършва чрез проверки на превозни средства и/или във водните обекти, ползвани за любителски риболов, както и проверки относно спазване на правилата за любителски риболов съгласно Закона за рибарството и аквакултурите и Закона за горите.

Документът позволява на структурите и привличане на други компетентни национални ведомства с контролни функции при провеждане на съвместни дейности.

Двете страни ще обменят информация за резултатите от проведени самостоятелни мероприятия, както и при актуализиране на международната и националната нормативна уредба, включително и европейски директиви и регламенти, свързани с рибарството. 

Публикувана в Бизнес

Дирекциите на Природните паркове към Изпълнителната агенция по горите организира празненства по повод Еньовден, който се отбелязва всяка година на 24 юни. На някой места празникът започна още от 23 юни.

По повод деня на билките Дирекция на Природен парк „Рилски Манастир“ посрещна децата и всички гости на празника с билков чай.

Малките природолюбители научиха за историята на празника и за билките на територията му. Експертите разказаха на присъстващите начините и правилата за събиране на билки. И както традицията повелява беше изплетен венец от билки, през който преминаха всички гости.

Експертите от Дирекция на природен парк „Врачански Балкан“ пяха песни и рецитираха стихове заедно със своите малки приятели от детски градини и училища от региона.

Магичният ритуал  “Мълчана вода”, който започва тази вечер в 18.30 часа пред административно-информационния офис на “Кьошковете” в Природен парк „Шуменско плато“ ще постави начало на организираните от парка събития.

В Природен парк „Витоша“ празникът Еньовден по традиция се чества на голямата поляна пред хижа „Момина скала“. Организиран бе еко поход, възстановка на стари народни обичаи и богата фолклорна програма. 

Публикувана в Бизнес

Изпълнителна агенция по горите призовава всички граждани да бъдат особено внимателни и да се въздържат от палене на огън сред природата, включително и в земеделски земи, където паленето на огън е абсолютно забранено, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Експерти от Изпълнителната агенция по горите, регионалните дирекции по горите, съвместно със служители на „Пожарна безопасност и защита на населението” извършват непрекъснат контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мероприятия през летния пожароопасен сезон. Проверките се предприемат с цел провеждане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в горите и земеделските територии на страната.

Обект на проверка са горските територии на страната. Особено внимание се объръща на направата на нови и поддържане на стари противопожарни просеки и минерализовани ивици. Следи се и за почистването на тревни горими материали покрай железопътни линии и пътища, линейни съоръжения, земеделски земи, вилни зони, туристически хижи и др. 

Служителите от Агенцията и регионалните дирекции по горите следят и за строгото спазване на заповедите за пожароопасния сезон, който вече е обявен във всички области на страната. Проверява се готовността на държавните горски предприятия за обслужването на специализираните автомобили за патрулиране и първоначална атака на горски пожари.

От началото на годината в горските територии на страната са възникнали 201 пожара. Най-много е засегнатата горска територия в района на дейност на РДГ Берковица. Най-много са пожарите на територията на РДГ Благоевград и РДГ София, но не са върхови, т.е. гората не е унищожена напълно.

ИАГ припомня едни от основните правила за пожарна безопасност, които  трябва да се спазват: 

• При забелязване на пожар в гората е необходимо незабавно сигнализиране и осъществяване на връзка на телефон 112.

• По време на пожароопасния сезон, който продължава до месец ноември, се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии.

• Забранено е още паленето на стърнища, суха трева и слама по слоговете и крайпътни ивици и други площи със суха растителност, намиращи се в горския фонд и на разстояние до 100 м. от него. 

• Забранено е  хвърлянето на незагасени цигари и клечки кибрит при преминаване през горски насаждения. 

Публикувана в Бизнес

Служители от Изпълнителна агенция по горите и Регионална дирекция по горите - Берковица са установили 700 куб.м. дървесина при проверка в нерегламентиран склад в с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловеч. Проверяващите констатират складирана дървесина в дворно място в регулацията на селото. В хода на проверката се установява, че обектът не е регистриран, не притежава необходимите документи и не е оборудван с устройство за видеонаблюдение, каквото е изискването за обектите за съхранение, преработка и експедиция на дървесина. 

Дървесината е законно добита от държавна горска територия, с превозни билети и е маркирана с контролна горска марка при транспортирането й от сечището до склада. 

За нарушението е съставен констативен протокол и акт за установено административно нарушение на собственика на дърводобивната фирма. Предстоят допълнителни проверки.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 12

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта