Учени от Франция и Хонконг създадоха генно модифициранидомати с повишено съдържание на витамини и антиоксиданти.

Плодовете на отглежданите ГМО-домати съдържат пет пъти повечевитамин Е и два пътиповече витамин А и ликопен — мощен антиоксидант, който намалява вероятносттаот развитиена онкологични заболявания.

Селекционерите използвали части ДНК от вид синап (Brassica juncea) — маслодайна култура, която може да се използва като храна на говеда или за зелено торене. Плодовете на измененитедомати не се отличават от обикновените нито по размер, нито по външен вид, с изключение на антиоксидантната им активност, която се е увеличилана 89,5% — 96,5%. Освен това те съдържатс 210% повече въглехидрати и 94% повече стероиднифитостерини.

Учените предполагат, чезеленчуците с повишено съдържание на полезни веществамогат не само да обогатятдажбата на хората, но ще се използват в подмладяващата козметика и слънцезащитните кремове.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Учени от Франция и Хонконг създадоха генно модифициранидомати с повишено съдържание на витамини и антиоксиданти.

Плодовете на отглежданите ГМО-домати съдържат пет пъти повечевитамин Е и два пътиповече витамин А и ликопен — мощен антиоксидант, който намалява вероятносттаот развитиена онкологични заболявания.

Селекционерите използвали части ДНК от вид синап (Brassica juncea) — маслодайна култура, която може да се използва като храна на говеда или за зелено торене. Плодовете на измененитедомати не се отличават от обикновените нито по размер, нито по външен вид, с изключение на антиоксидантната им активност, която се е увеличилана 89,5% — 96,5%. Освен това те съдържатс 210% повече въглехидрати и 94% повече стероиднифитостерини.

Учените предполагат, чезеленчуците с повишено съдържание на полезни веществамогат не само да обогатятдажбата на хората, но ще се използват в подмладяващата козметика и слънцезащитните кремове.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Учени от Франция и Хонконг създадоха генно модифициранидомати с повишено съдържание на витамини и антиоксиданти.

Плодовете на отглежданите ГМО-домати съдържат пет пъти повечевитамин Е и два пътиповече витамин А и ликопен — мощен антиоксидант, който намалява вероятносттаот развитиена онкологични заболявания.

Селекционерите използвали части ДНК от вид синап (Brassica juncea) — маслодайна култура, която може да се използва като храна на говеда или за зелено торене. Плодовете на измененитедомати не се отличават от обикновените нито по размер, нито по външен вид, с изключение на антиоксидантната им активност, която се е увеличилана 89,5% — 96,5%. Освен това те съдържатс 210% повече въглехидрати и 94% повече стероиднифитостерини.

Учените предполагат, чезеленчуците с повишено съдържание на полезни веществамогат не само да обогатятдажбата на хората, но ще се използват в подмладяващата козметика и слънцезащитните кремове.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Учени от Франция и Хонконг създадоха генно модифициранидомати с повишено съдържание на витамини и антиоксиданти.

Плодовете на отглежданите ГМО-домати съдържат пет пъти повечевитамин Е и два пътиповече витамин А и ликопен — мощен антиоксидант, който намалява вероятносттаот развитиена онкологични заболявания.

Селекционерите използвали части ДНК от вид синап (Brassica juncea) — маслодайна култура, която може да се използва като храна на говеда или за зелено торене. Плодовете на измененитедомати не се отличават от обикновените нито по размер, нито по външен вид, с изключение на антиоксидантната им активност, която се е увеличилана 89,5% — 96,5%. Освен това те съдържатс 210% повече въглехидрати и 94% повече стероиднифитостерини.

Учените предполагат, чезеленчуците с повишено съдържание на полезни веществамогат не само да обогатятдажбата на хората, но ще се използват в подмладяващата козметика и слънцезащитните кремове.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Учени от Франция и Хонконг създадоха генно модифициранидомати с повишено съдържание на витамини и антиоксиданти.

Плодовете на отглежданите ГМО-домати съдържат пет пъти повечевитамин Е и два пътиповече витамин А и ликопен — мощен антиоксидант, който намалява вероятносттаот развитиена онкологични заболявания.

Селекционерите използвали части ДНК от вид синап (Brassica juncea) — маслодайна култура, която може да се използва като храна на говеда или за зелено торене. Плодовете на измененитедомати не се отличават от обикновените нито по размер, нито по външен вид, с изключение на антиоксидантната им активност, която се е увеличилана 89,5% — 96,5%. Освен това те съдържатс 210% повече въглехидрати и 94% повече стероиднифитостерини.

Учените предполагат, чезеленчуците с повишено съдържание на полезни веществамогат не само да обогатятдажбата на хората, но ще се използват в подмладяващата козметика и слънцезащитните кремове.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Учени от Франция и Хонконг създадоха генно модифициранидомати с повишено съдържание на витамини и антиоксиданти.

Плодовете на отглежданите ГМО-домати съдържат пет пъти повечевитамин Е и два пътиповече витамин А и ликопен — мощен антиоксидант, който намалява вероятносттаот развитиена онкологични заболявания.

Селекционерите използвали части ДНК от вид синап (Brassica juncea) — маслодайна култура, която може да се използва като храна на говеда или за зелено торене. Плодовете на измененитедомати не се отличават от обикновените нито по размер, нито по външен вид, с изключение на антиоксидантната им активност, която се е увеличилана 89,5% — 96,5%. Освен това те съдържатс 210% повече въглехидрати и 94% повече стероиднифитостерини.

Учените предполагат, чезеленчуците с повишено съдържание на полезни веществамогат не само да обогатятдажбата на хората, но ще се използват в подмладяващата козметика и слънцезащитните кремове.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Учени от Франция и Хонконг създадоха генно модифициранидомати с повишено съдържание на витамини и антиоксиданти.

Плодовете на отглежданите ГМО-домати съдържат пет пъти повечевитамин Е и два пътиповече витамин А и ликопен — мощен антиоксидант, който намалява вероятносттаот развитиена онкологични заболявания.

Селекционерите използвали части ДНК от вид синап (Brassica juncea) — маслодайна култура, която може да се използва като храна на говеда или за зелено торене. Плодовете на измененитедомати не се отличават от обикновените нито по размер, нито по външен вид, с изключение на антиоксидантната им активност, която се е увеличилана 89,5% — 96,5%. Освен това те съдържатс 210% повече въглехидрати и 94% повече стероиднифитостерини.

Учените предполагат, чезеленчуците с повишено съдържание на полезни веществамогат не само да обогатятдажбата на хората, но ще се използват в подмладяващата козметика и слънцезащитните кремове.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Учени от Франция и Хонконг създадоха генно модифициранидомати с повишено съдържание на витамини и антиоксиданти.

Плодовете на отглежданите ГМО-домати съдържат пет пъти повечевитамин Е и два пътиповече витамин А и ликопен — мощен антиоксидант, който намалява вероятносттаот развитиена онкологични заболявания.

Селекционерите използвали части ДНК от вид синап (Brassica juncea) — маслодайна култура, която може да се използва като храна на говеда или за зелено торене. Плодовете на измененитедомати не се отличават от обикновените нито по размер, нито по външен вид, с изключение на антиоксидантната им активност, която се е увеличилана 89,5% — 96,5%. Освен това те съдържатс 210% повече въглехидрати и 94% повече стероиднифитостерини.

Учените предполагат, чезеленчуците с повишено съдържание на полезни веществамогат не само да обогатятдажбата на хората, но ще се използват в подмладяващата козметика и слънцезащитните кремове.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Учени от Франция и Хонконг създадоха генно модифициранидомати с повишено съдържание на витамини и антиоксиданти.

Плодовете на отглежданите ГМО-домати съдържат пет пъти повечевитамин Е и два пътиповече витамин А и ликопен — мощен антиоксидант, който намалява вероятносттаот развитиена онкологични заболявания.

Селекционерите използвали части ДНК от вид синап (Brassica juncea) — маслодайна култура, която може да се използва като храна на говеда или за зелено торене. Плодовете на измененитедомати не се отличават от обикновените нито по размер, нито по външен вид, с изключение на антиоксидантната им активност, която се е увеличилана 89,5% — 96,5%. Освен това те съдържатс 210% повече въглехидрати и 94% повече стероиднифитостерини.

Учените предполагат, чезеленчуците с повишено съдържание на полезни веществамогат не само да обогатятдажбата на хората, но ще се използват в подмладяващата козметика и слънцезащитните кремове.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Учени от Франция и Хонконг създадоха генно модифициранидомати с повишено съдържание на витамини и антиоксиданти.

Плодовете на отглежданите ГМО-домати съдържат пет пъти повечевитамин Е и два пътиповече витамин А и ликопен — мощен антиоксидант, който намалява вероятносттаот развитиена онкологични заболявания.

Селекционерите използвали части ДНК от вид синап (Brassica juncea) — маслодайна култура, която може да се използва като храна на говеда или за зелено торене. Плодовете на измененитедомати не се отличават от обикновените нито по размер, нито по външен вид, с изключение на антиоксидантната им активност, която се е увеличилана 89,5% — 96,5%. Освен това те съдържатс 210% повече въглехидрати и 94% повече стероиднифитостерини.

Учените предполагат, чезеленчуците с повишено съдържание на полезни веществамогат не само да обогатятдажбата на хората, но ще се използват в подмладяващата козметика и слънцезащитните кремове.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 12

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта