Фермерите, абонирани за услуга AgroBalance, вече се възползват от преимуществата, които тя им носи

В условията на съвременното земеделие целите на всеки фермер са насочени към постигане на по-високи добиви. Истинско предизвикателство обаче е достигането на поставените цели без същевременно увеличаване на разходите. Анализът на почвата след жътва е една от правилните стъпки в тази посока. Почвените анализи са от съществено значение за определяне на почвеното плодородие, както и за доброто управление на хранителните вещества, което, от своя страна, предопределя по-голямата им ефективност и гарантира по-ниски разходи. 

Ако вече се питате кога е най-правилният момент да се вземе проба от почвата, то отговорът на специалистите е: „Точно сега – след приключване на жътвата“. Анализът на взетите проби ще покаже какъв е балансът на хранителните вещества в почвата, а така може да се направи най-прецизен и рационален план колко и какви хранителни вещества да бъдат внесени посредством предсеитбеното торене. За още по-добри резултати и прецизно торовнасяне много земеделски стопани вече разчитат и на приложения с променлива норма (VRA).

  1. Почвено картиране след жътва

С всичко изброено дотук са съгласни фермерите, абонирани за услуга AgroBalance, които вече се възползват от нейните преимущества. Почвеното пробовземане на полетата се извършва със специализирана техника, оборудвана с GPS устройство Trimble – индустриален таблет, модел MMX-070. В зависимост от заданието и параметрите, които следва да се анализират, могат да бъдат взети почвени проби с дълбочина от 0 – 30 см или 30 – 60 см. За пробите се използват автоматизираните сонди Wintex, които гарантират, че желаната дълбочина ще бъде достигната, независимо от вида на почвата и условията.

  1. Почвени анализи и препоръки за торене

След извършването на почвено пробовземане, идва ред на извършване на лабораторни анализи за почвена реакция и за хранителни елементи (азот, фосфор, калий, сяра, калций, магнезий, натрий, цинк, бор, манган, мед и желязо) в достъпни за растенията форми. Абонатите на AgroBalance получават резултатите в табличен вид, но могат да видят данните за почвена реакция и нивата на азот, фосфор и калий и под формата на карти в платформата GeoSCAN.

На база на резултатите от анализите, специалисти агрономи изготвят препоръки за балансирано хранене на растенията, съобразно сеитбооборота и планирания добив. Препоръките са предоставени в табличен вид, под формата на план за торене. В него азотът, фосфорът, калият и сярата са посочени чрез препоръчителни плоски норми от количества активни вещества на декар, без да са обвързани с конкретни производители.

За много фермери се оказва, че за да контролират по най-добрия начин посевите по време на тяхното развитие, е необходимо да се възползват и от обслужване по време на вегетация. В този случай се формират растителни проби - по 1 растителна проба и по 1 почвена проба от всеки изследван блок.

Взетите проби се анализират в модерно оборудвана лаборатория и отново се представят в табличен вид. Когато е необходимо, агрономите могат да дадат препоръки за своевременна корекция в храненето на текущата култура.

  1. Торене с променлива норма (VRA)

Торенето с променлива норма, или още познато като VRA (Variable Rate Application), е приложимо при наличие на пръскачки и торачки с възможност за контрол на нормата на приложение на съответния материал. За разлика от торенето с плоска норма, при използването на VRA е необходима по-детайлна информация за всеки отделен блок. Трябва да се провери в кои микрозони основните хранителни елементи се откриват във високи нива и в кои - в ниски. За да се установи това, се пробовземат повече почвени проби от по-малки по площ микрозони (клетки). Обикновено броят на почвените проби за целите на VRA е четирикратно повече, в сравнение с нужните за определяне на плоската торова норма за същия блок.

Идентифицирани с географски координати, резултатите от съответните почвени проби се представят на фермерите под формата на карти, видими в уеб-платформата GeoSCAN. Предписанията се изготвят от агрономите, конкретно за всеки анализиран блок. Торовата норма в едно и също поле може да варира от нулева до максималната, приложима от торовнасящата техника, при положение че това е целесъобразно за планираните култури.

По думите на земеделските стопани, които вече разчитат на торене по метода VRA, по този начин се „тори точно там, където е необходимо“. А когато полетата са балансирано наторени, те са 100% подготвени да дадат необходимото оптимално количество хранителни вещества на всяка култура.

Според Търговския директор на НИК – Тодор Шишков, интересът на българските фермери към подобни услуги расте. Това е наложило и увеличаване на капацитета на лабораторията към НИК Агро Сървис, където се изследват взетите проби по услугата AgroBalance. „Изключително ме радва фактът, че нашите фермери са отворени за иновации и в някои отношения степента на използване на прилагане на прецизни технологии и дигитализиране на стопанствата им е по-голяма от други техни европейски колеги!“ – разказва още Шишков.

Но разбира се, както успехът се изгражда с времето, така и по-добрите добиви се получават с постоянство и надграждане на използваните методи за грижа за почвата и растенията. Ето защо е препоръчително услуги като AgroBalance да се прилагат за срок от поне 4 последователни сезона, така че да се осигури плановото проследяване във времето на хранителните елементи след всяка жътва и да се постигнат желаните оптимални резултати.

Публикувана в Агротехника

В Добрич се проведе семинар, свързан с комплексната услуга за грижа за почвата и растенията AgroBalance и програмата за сателитно сканиране на полето – GeoSCAN. На 14 юни организаторите от фирма НИК Електроникс ООД запознаха присъстващите фермери как почвеното и растителното пробовземане и анализи могат да им помогнат в грижата за посевите. Ако стопаните искат да торят оптимално - с точното количество, на точното място в най-подходящия период, те трябва да използват технологияга AgroBalance, предлагана от НИК Електроникс. Експертите от фирмата могат да им осигурят достъп до актуални метеорологични данни за всеки парцел от нивите.

Ако фермерите искат да наблюдават вегетацията на посевите, могат да го правят чрез редовни сателитни данни, с което ще планират по-прецизно агротехническите мероприятия в стопанството. Затова трябва да използват технологиите AgroBalance и GeoSCAN, които ще им осигурят оптимални добиви от стопанството.

Освен актиална и полизна информация, присъстващите на семинара фермери разговаряха със специалистите от НИК Електроникс и получиха отговори на зададените въпроси.

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта