Фермерите, абонирани за услуга AgroBalance, вече се възползват от преимуществата, които тя им носи

В условията на съвременното земеделие целите на всеки фермер са насочени към постигане на по-високи добиви. Истинско предизвикателство обаче е достигането на поставените цели без същевременно увеличаване на разходите. Анализът на почвата след жътва е една от правилните стъпки в тази посока. Почвените анализи са от съществено значение за определяне на почвеното плодородие, както и за доброто управление на хранителните вещества, което, от своя страна, предопределя по-голямата им ефективност и гарантира по-ниски разходи. 

Ако вече се питате кога е най-правилният момент да се вземе проба от почвата, то отговорът на специалистите е: „Точно сега – след приключване на жътвата“. Анализът на взетите проби ще покаже какъв е балансът на хранителните вещества в почвата, а така може да се направи най-прецизен и рационален план колко и какви хранителни вещества да бъдат внесени посредством предсеитбеното торене. За още по-добри резултати и прецизно торовнасяне много земеделски стопани вече разчитат и на приложения с променлива норма (VRA).

  1. Почвено картиране след жътва

С всичко изброено дотук са съгласни фермерите, абонирани за услуга AgroBalance, които вече се възползват от нейните преимущества. Почвеното пробовземане на полетата се извършва със специализирана техника, оборудвана с GPS устройство Trimble – индустриален таблет, модел MMX-070. В зависимост от заданието и параметрите, които следва да се анализират, могат да бъдат взети почвени проби с дълбочина от 0 – 30 см или 30 – 60 см. За пробите се използват автоматизираните сонди Wintex, които гарантират, че желаната дълбочина ще бъде достигната, независимо от вида на почвата и условията.

  1. Почвени анализи и препоръки за торене

След извършването на почвено пробовземане, идва ред на извършване на лабораторни анализи за почвена реакция и за хранителни елементи (азот, фосфор, калий, сяра, калций, магнезий, натрий, цинк, бор, манган, мед и желязо) в достъпни за растенията форми. Абонатите на AgroBalance получават резултатите в табличен вид, но могат да видят данните за почвена реакция и нивата на азот, фосфор и калий и под формата на карти в платформата GeoSCAN.

На база на резултатите от анализите, специалисти агрономи изготвят препоръки за балансирано хранене на растенията, съобразно сеитбооборота и планирания добив. Препоръките са предоставени в табличен вид, под формата на план за торене. В него азотът, фосфорът, калият и сярата са посочени чрез препоръчителни плоски норми от количества активни вещества на декар, без да са обвързани с конкретни производители.

За много фермери се оказва, че за да контролират по най-добрия начин посевите по време на тяхното развитие, е необходимо да се възползват и от обслужване по време на вегетация. В този случай се формират растителни проби - по 1 растителна проба и по 1 почвена проба от всеки изследван блок.

Взетите проби се анализират в модерно оборудвана лаборатория и отново се представят в табличен вид. Когато е необходимо, агрономите могат да дадат препоръки за своевременна корекция в храненето на текущата култура.

  1. Торене с променлива норма (VRA)

Торенето с променлива норма, или още познато като VRA (Variable Rate Application), е приложимо при наличие на пръскачки и торачки с възможност за контрол на нормата на приложение на съответния материал. За разлика от торенето с плоска норма, при използването на VRA е необходима по-детайлна информация за всеки отделен блок. Трябва да се провери в кои микрозони основните хранителни елементи се откриват във високи нива и в кои - в ниски. За да се установи това, се пробовземат повече почвени проби от по-малки по площ микрозони (клетки). Обикновено броят на почвените проби за целите на VRA е четирикратно повече, в сравнение с нужните за определяне на плоската торова норма за същия блок.

Идентифицирани с географски координати, резултатите от съответните почвени проби се представят на фермерите под формата на карти, видими в уеб-платформата GeoSCAN. Предписанията се изготвят от агрономите, конкретно за всеки анализиран блок. Торовата норма в едно и също поле може да варира от нулева до максималната, приложима от торовнасящата техника, при положение че това е целесъобразно за планираните култури.

По думите на земеделските стопани, които вече разчитат на торене по метода VRA, по този начин се „тори точно там, където е необходимо“. А когато полетата са балансирано наторени, те са 100% подготвени да дадат необходимото оптимално количество хранителни вещества на всяка култура.

Според Търговския директор на НИК – Тодор Шишков, интересът на българските фермери към подобни услуги расте. Това е наложило и увеличаване на капацитета на лабораторията към НИК Агро Сървис, където се изследват взетите проби по услугата AgroBalance. „Изключително ме радва фактът, че нашите фермери са отворени за иновации и в някои отношения степента на използване на прилагане на прецизни технологии и дигитализиране на стопанствата им е по-голяма от други техни европейски колеги!“ – разказва още Шишков.

Но разбира се, както успехът се изгражда с времето, така и по-добрите добиви се получават с постоянство и надграждане на използваните методи за грижа за почвата и растенията. Ето защо е препоръчително услуги като AgroBalance да се прилагат за срок от поне 4 последователни сезона, така че да се осигури плановото проследяване във времето на хранителните елементи след всяка жътва и да се постигнат желаните оптимални резултати.

Публикувана в Агротехника

Webit.Festival 2018, който се състоя в периода 25-26 Юни в София, е най-голямото събитие, посветено на инвациите в областта на дигиталните технологии, което се организира на територията на България. За поредна година то събира водещи компании от различни браншове, бързоразвиващи се стартъп проекти, както и влиятелни личности от ИТ сферата от цял свят.

image3 1

Тази година редом с роботите с изкуствен интелект, безпилотните самолети и най-големите производители на потребителски стоки, които правят световните иновации достъпни за всички, нашият екип забеляза и една земеделска компания, която от няколко години внедрява иновативни технологии в земеделските стопанства у нас и няколко други европейски страни като Румъния, Италия и др.

Техно Фарм ООД е компанията създала земеделският софтуер TechnoFarm, на който стотици български земеделци се довериха през изминалите четири години, както и първата платформа за сателитно наблюдение на посевите в Източна Европа GeoSCAN, която се появи през 2014г. Към днешна дата платформата GeoSCAN вече обединява и информация за времето под формата на локална прогноза за всяко поле, както и интегриране на резултати от почвени анализи. Това я превръща в част от така нашумелите напоследък проекти под името IoT (Internet of things). GeoSCAN беше и сред най-интересните български софтуерни проекти, които бяха представени на събитието, като интересът беше както от страна на българските, така и от страна на чуждестранните посетители.

Публикувана в Бизнес

В Добрич се проведе семинар, свързан с комплексната услуга за грижа за почвата и растенията AgroBalance и програмата за сателитно сканиране на полето – GeoSCAN. На 14 юни организаторите от фирма НИК Електроникс ООД запознаха присъстващите фермери как почвеното и растителното пробовземане и анализи могат да им помогнат в грижата за посевите. Ако стопаните искат да торят оптимално - с точното количество, на точното място в най-подходящия период, те трябва да използват технологияга AgroBalance, предлагана от НИК Електроникс. Експертите от фирмата могат да им осигурят достъп до актуални метеорологични данни за всеки парцел от нивите.

Ако фермерите искат да наблюдават вегетацията на посевите, могат да го правят чрез редовни сателитни данни, с което ще планират по-прецизно агротехническите мероприятия в стопанството. Затова трябва да използват технологиите AgroBalance и GeoSCAN, които ще им осигурят оптимални добиви от стопанството.

Освен актиална и полизна информация, присъстващите на семинара фермери разговаряха със специалистите от НИК Електроникс и получиха отговори на зададените въпроси.

Публикувана в Бизнес

Сеитбата е сред основните земеделски обработки, като е важно не само какво ще бъде засято, но и как ще протече сеитбата и на какви технологии ще заложат земеделските стопани, за да си гарантират ефективност, висок добив и възвръщаемост на инвестицията

Абзац 1 Дисплей за навигация GFX 750

Прецизна работа с дисплей за навигация и система за управление

Когато говорим за прецизна работа и ефективно използване на семената и материалите, първостепенно значение има дисплеят за навигация. GPS навигациите позволяват машината винаги да се движи в правилната следа, което минимизира пропуските и презастъпванията. Ако дисплеят е комбиниран и със система за управление, фермерът може да получи максимална точност на обработките, което съответно води и до по-добри резултати при жътвата.

Едно от най-новите решения за прецизно управление на сеитбата е дисплеят за навигация Trimble GFX-750, който е базиран на операционна система Android и има възможност за ISOBUS връзка с различни марки и модели трактори и инвентари. Дисплеят поддържа GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou и може лесно да бъде преместван между машините, което дава още по-голяма свобода на фермерите. GFX-750 е съвместим с технологията за автоматичен завой в края на реда Trimble NextSwath и позволява до 2.5 см точност на работа.

В допълнение, обработките могат да бъдат проследени с помощта на програма за следене на машините и горивото като FarmTrack. Програмата позволява автоматичното генериране на отчети за извършената работа от всеки трактори и механизатор, за изразходваното време, гориво и други. Данните са достъпни по всяко време и от всяко едно устройство, а една от най-новите функционалности на FarmTrack дава възможност за видео наблюдение на автопарка, което осигурява на фермерите още по-голям контрол върху стопанството.

Абзац 2 Precision Planting vSet Select 1

Еднакво разстояние между семената за по-висока продуктивност

Важен момент по време на сеитбата е спазването на правилно разстояние между семената, защото в противен случай, може да се получат негативни разлики в добива. Често тези разлики се забелязват около зоните на завиване на сеялката и един от начините да се предотвратят е плътността на сеитба на всеки ред да бъде съобразена със скоростта на работа на сеялката. Технологията vDrive, разработена от американската компания Precision Planting, прави именно това, като чрез нея потенциалните загуби са сведени до минимум.

Другата често срещана причина за вариация в разстоянието между семената е отскачането на секциите, заради неравности в полето или твърде висока скорост на работа. В такива ситуации семената могат да попаднат извън браздата или на различно разстояние едно от друго, което се отразява негативно на добива. В този случай технологията SpeedTube на Precision Planting позволява на фермерите да контролират популацията на семената дори когато обработките се извършват с два пъти по-висока скорост.

 

Абзац 3 Резултат от използването на Precision Planting 1

Пълен контрол върху натиска и дълбочината на засяване

По време на сеитбата е важно фермерът не само да съобрази скоростта и точността на работа, но и да се увери, че сеялката използва най-подходящия натиск при засяване навсякъде в полето. Необходимият натиск в различните части на полето се изменя всяка година и е важно сеялката да бъде съобразена с тези вариации и спецификите на почвата.

DeltaForce позволява на фермера да използва своята сеялка, като към нея се добавят хидравлични цилиндри и теглови накрайник, изпращащи данни до контролен панел, който от своя страна управлява натиска при засяване. Еднаквата дълбочина и плътност на засяване допринася за равномерно поникване на растенията и по-добри резултати по време на жътва.

Технологиите Precision PlantingDeltaForce и vDrive са съвместими с различни видове сеялки, сред които и MONOSEM, което улеснява внедряването им в стопанство.

Абзац 4 Проследяване на развитието на посевите с GeoSCAN 1

 

Грижа за посевите след сеитбата

Всеки земеделски стопанин е наясно, че работата не приключва след сеитбата. Необходимо е да се направи отчет на извършените обработки и изразходваните материал, за да се подготви тяхното документално и финансово администриране. Събраната информация от друга страна може да се използва за планиране на следващите дейности в стопанството и оптимизиране на предстоящите обработки. Земеделският софтуер TechnoFarm може да бъде много полезен в това отношение. С помощта на Модул „Агротехника“ фермерите знаят кога, къде и с коя машина е извършено дадено мероприятие, колко разходи за семена, препарати и гориво са вложени в него и т.н. Информацията се пази по фирми и стопански години, така че всичко да е лесно за проследяване и анализиране.

Важно е да се наблюдава и процесът на вегетация на растенията, за което може да спомогне програмата за сателитно сканиране на полето – GeoSCAN. Чрез честите сателитни снимки, метеорологичните данни и информацията за фенофазите на развитие на посевите, GeoSCAN дава на фермерите пълна картина за състоянието на културите във всеки един етап от тяхното развитие и позволява вземането на навременни мерки при необходимост. Една такава мярка е извършване на почвено и растително пробовземане при наличие на слаби зони в полето. Това е част от комплексната услуга AgroBalance, която включва анализ на взетите проби и изготвяне на почвени карти и препоръки за торене. Почвените карти също са налични в GeoSCAN.

Отличните резултати идват след прецизна сеитба, ето защо е необходимо да заложите на технологии, които ще ви помогнат да постигнете най-добрата точност и ефективност на работа и да получите максимума от своето поле.

Публикувана в Растениевъдство

Програмата за сателитно сканиране ви дава пълна картина за състоянието на полето

Прецизната сеитба е само първата стъпка за успешна пролетна кампания. След нея посевите се нуждаят от постоянна грижа и наблюдение. Ето къде идва ролята на програмата за сателитно сканиране на полето – GeoSCAN.

По-чести снимки за постоянен мониторинг на посевите

С GeoSCAN вече получавате нови снимки на всеки 10 дни, което ви помага да извършвате постоянно наблюдение върху посевите и тяхното развитие, за да вземате навременни мерки при необходимост. Ако към по-честите снимки добавите и почвените карти от извършените в този блок почвени пробовземания, получавате една пълна картина на състоянието на полето и посевите, което ще ви е полезно не само при грижата за настоящите култури, но и при планиране на предстоящите активности за целия стопански сезон.

Метеоданни и прогноза за сеитба

GeoSCAN ви предоставя метеорологични данни, които се актуализират няколко пъти на ден. Тази информация ви позволява да следите един от най-динамичните параметри, който е от жизнено значение за развитието на посевите. Получавате също така и прогноза за различни обработки като сеитба и пръскане, която ви позволява да извършвате дейностите в стопанството в най- подходящия за тях период, така че да получите оптимални резултати.

Инструменти за проследяване развитието на посевите

С различните статистически инструменти в GeoSCAN можете да проследите текущата фенофаза на развитие на посевите или да сравните вегетативното развитие на даден парцел спрямо различни характеристики като:

парцели със същата култура, от същата дата на сателитно заснемане;

вегетационния индекс;

многогодишните фенологични данни.

Достъпност от всяко устройство

Данните в GeoSCAN са достъпни както от компютър, така и от мобилни устройства, чрез специално разработеното мобилно приложение, което ви позволява да наблюдавате и анализирате състоянието и развитието на посевите навсякъде и от всяко устройство.

Новите функционалности и по-честите снимки ви дават още по-голяма сигурност при планиране на дейностите в стопанството и грижата за посевите, което превръща GeoSCAN в перфектен помощник за всеки агроном и земеделски стопанин.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта