На повечето места в страната сливите са в масов цъфтеж и наближава моментът за второ пръскане срещу осата.

Сливовата плодова оса снася яйцата си в чашката на цветчето, откъдето излюпената ларва навлиза в младите плодчета и се изхранва с вътрешността на костилката. В продължение на около две седмици една женска снася общо 60-70 яйца в тъканта на чашелистчетата и по-рядко в самите чашки на още неразтворените цветове. Ларвите се развиват в продължение на две до три седмици, като една ларва унищожава от 2 до 5 плода. Повредените плодове окапват на земята заедно с дръжките.

За да не успеят новоизлюпените гъсеници на сливовата плодова оса да се вгризат в плодчетата и да доведат до тяхното опадване, направете пръскане. Точният момент за това е, когато цветчетата са вече прецъфтели, но венчелистчетата още не са опадали. Тогава няма опасност и за пчелите, които вече не посещават завехналите цветове.

За борба със сливовата плодова оса използвайте един от следните препарати: Децис 2,5 ЕК, Децис 100 ЕК, Суми Алфа 5 ЕК, Оазис 5ЕКи др.

Петър Кръстев

Лозовата листозавивачка напада овощни, плевели, ягоди, рози, лози. При занемарени лозя, със слаба агротехника, лозовата листозавивачка се намножава масово и причинява повреди на пъпки, листа, дръжки и реса.

Лозовата листозавивачка зимува като ларва под кората на лозите. През втората половина на април ларвите се разпълзяват по току-що набъбналите пъпки и по младите леторасти, които оплитат с паяжина и повреждат. Повредените пъпки в повечето случаи не се развиват или ако се развият, това става доста късно. Една гъсеница поврежда 15 – 20 пъпки. По-късно гъсениците преминават по листата, които завиват и оплитат с копринени нишки. Понякога повреждат и ресата, като също я оплитат с копринени нишки.

Срещу лозовата листозавивачка лозята може да се третират с един от инсектицидите: Афикар 100 ЕК – 50 мл/ дка; Малтоато – 40- 60 мл/дка; Шерпа 100 ЕК – 50 мл/ дка. и др.

Петър Кръстев

Малкият лозов хоботник вреди по лозата, но напада и младите овощни дръвчета в разсадниците и засадените на постоянно място, детелината, люцерната, много окрасни видове растения и др.

Презимувалите възрастни се появяват през април и са активни през нощта и в мрачни дни. Отначало хоботника се храни с пъпките, а по-късно скелетира листата и нагризва кората на леторастите.

Яйценосният период е продължителен - от втората половина на май до септември. Отначало ларвите се хранят с мъртва органична материя, а по-късно с младите и старите корени на лозата. Повредите от ларвите са по- опасни за млади лозови насаждения. Ларвите, които се излюпват през юли-август презимуват и продължават да се развиват следващата пролет до май-юни.

При установяване на повредени пъпки и неприятеля е над прага на икономическа вредност може да се проведе третиране срещу възрастните насекоми.

Петър Кръстев

Болестта сиво гниене по ягодата се изразява обикновено в загниване още на зелените плодове, но щетите се установяват при узряващите и зрелите. Причинител на болестта е гъба, която освен плодовете напада също листата, дръжките, цветните пъпки, венчелистчетата и стъблата.

При благоприятни условия през пролетта гъбата причинява първични заразявания. Най-голямата инфекция се осъществява през периода на цъфтежа на ягодите. В този период гъбата се развива много бавно и не дава видими признаци на болни растения. След това при влажни условия, гъбата напада развиващите се плодове. Само след няколко дни тя започва вторично заразяване със спори, което осигурява постоянно наличие на зараза през периода на плододаване и зреене. Най-важният фактор за развитието на болестта е влажността.

Химичната борба се извършва в определени фази от развитието на ягодите:

Първо пръскане - в началото на цъфтеж

Второ пръскане - непосредствено след цъфтежа.

Броят на пръсканията обаче зависи и от конкретните агрометеорологични условия.

Регистрирани ПРЗ са - Тирам 80 ВГ, Каптан 80 ВГ.

Пръсканията се прекратяват две седмици преди узряване на ягодите.

Петър Кръстев

Отново е време за активна работа с пестициди. Подбора на препаратите е важен и е според появилите се неприятели и болести в градината. Пръскането трябва да се провежда в самото начало на поява на болестта или неприятеля. Нужно е точно да се спазват дозите от етикета на опаковката на пестицида. Не повишавайте препоръчаните дози, защото това може да доведе до пригори по растенията и отмиране на листа и леторасти. Намаляването на дозите пък ще доведе до липса на ефект от пръскането.

Пестицидите трябва да се изпръскват във вид на мъгла, не само отгоре на листа, а от всички страни.

Пръскането на дърветата и храстите започва от върха на короната, след това се обработват средните части и накрая най-долната част на дървото или храста.

Пръскането е най-добре да се прави в ранните часове на деня, но след като изсъхне росата, а вечер – до падането на росата. През топлите часове на деня със силно слънцегреене и високи температури, пръскане не се прави.

Разтвора за пръскане се приготвя в деня на самото пръскане, а не предварително!

Съхранявайте пестицидите в сухи, проветриви и хладни помещения, без пряка слънчева светлина и топлина.

Задължително запазвайте етикета на опаковката чист, за да знаете какаъв е пестицида, карантинния срок и срока на годност.

Петър Кръстев

Една част от костилковите вече прецъфтяха, а други са в края на цъфтежа. При семковите – масов цъфтеж и начало на цъфтеж при дюлите.

Април е месецът, в който в овощната градина протича интензивен растеж, но заедно с това и масова поява и развитие на много болести и неприятели.

Кои са болестите които нападат костилковите видове и е наложително да се изведе борба сега?

При сливи, череши, вишни, кайсии, праскови най-голяма опасност има от заразяване с ранно кафяо гниене, съчмянка, къдравост и брашнеста мана при прасковата.

При семкови видове - ябълки, круши, дюли, следцъфтежното пръскане е насочено срещу струпясвяне по ябълка и круша, брашнеста мана по ябълка, загиване завързите при дюлята, огнен пригор.

Дори видимо да не се забелязва заразяване, следцъфтежното пръскане е наложително, защото метеорологичните условия са благоприятни за заразяване и развитие на болестите.

Петър Кръстев

Болестта съчмянка засяга всички костилкови видове, но особенно вредно е нападението й при кайсиите, вишните и прасковите. При силно нападение завръзите изсъхват и окапват, по-слабо нападнатите се деформират и напукват, а по-късно загиват.

Видимите признаци започват първо с поява по листата на дребни пурпурни точки, които се разрастват до дребни петна с бедокафяв до охрен цвят. Тъканта около петната придобива червено-кафяв цвят във формата на пръстен. При младите още нарастващи листа тъканта в средата на петната отпадва и се получават дребни кръгли дупки. По леторастите по-късно и при силно нападение може да се появят закръглени или елиптични, слабо вдлъбнати петна с тъмнокафяв цвят.

. Прасковата се напада сравнително рядко. Петната се разрастват по-силно и обхващат пръстеновидно едногодишните клонки, причиняваики загиване на връхната им част. Около тях часто има смола.При по-слабо развитие на болестта върху клонките се появяват изприщвания.

. По плодовете на прасковата и кайсията се появяват дребни закръглени бледокафяви петна, ограничени с бледочервен до жълто-кафяв венец. При нарастващите плодове засегнатата тъкан засъхва и отпада, в резултат на което се образуват вдлъбнатини, които се изпълват със смола. При оформените вече плодове заразените тъкани остават.

. По плодовете на череша и вишня се образуват кафяво-червени петна, чиито тъкани спират да нарастват , в резултат на което се получава вдлъбване, а месестата част на плода остава сраснала с костилката.

Пръскането след цъфтежа е задължително и се извършва с Каптан 80ВГ- 150-180 г/дка, Тирам 80ВГ – 03%, и др.

Петър Кръстев

Предвид преваляванията по време на цъфтежа на дърветата в някои райони на страната, във връзка с опазване на овощните дървета е препоръчително да се проведат някои пръскания както при семковите, така и при костилковите видове.

Влажното време и оптималните температури са идеални за развитието на болестта ранно кафяво гниене. Тя засяга особено силно – вишня, кайсия, череша, слива. Заразата от цвета по дръжката се пренася до носещата я плодна клонка. Цветовете при силно заразените дървета изглеждат като опожарени от огън и болестта е известна още като “опожаряване” на цветовете.

До сега по схемата за превантивни третирания и борба с болестта трябваше да се направят пръскания преди цъфтежа, във фаза цветен бутон и начало на цъфтеж, а сега следват две следцъфтежни пръскания, които се извършват през 8-10 дни, докато има условия за развитие на болестта. Фунгицидите, които са подходящи са Топсин М70 ВДГ – 0,1% , Тирам 80ВГ-03% , Хорус 50 ВГ- 0,045%, Делан 700 ВДГ- 0,05% и други разрешени.

Петър Кръстев

Петък, 20 Април 2018 11:14

Създадоха бял сорт киви

Нов сорт киви с бял цвят (Actinidia eriantha Benth) е селекциониран в Китай.
Според селекционерите, новият сорт бяло киви има преимущество пред традиционното киви с това, че може много по-лесно да се почиства от кората. Бялото киви подобно на бананите съдържа повече витамин С (аскорбинова киселина (ASA) - от 5,69 до 11,37 г/кг свежо тегло) в сравнение с други сортове.
Изследователи от Университета Чжецзян Гунгшан в Хангжу (Китай) проследяват промените на аскорбиновата киселина в процеса на обмяната на веществата. Те са установили, че в процеса на биосинтез на аскорбиновата киселина се рециклира чрез L-галактоза (прост монозахарид), свързан с D-галактуронова киселина (продукт от окисляването на първичните хидроксилни на галактоза към карбоксилна група).
Активността на тези вещества води до повишаване нивото на аскорбинова киселина в бялото киви след прибиране на реколтата.
На този сорт киви вече се предвижда голяма популярност.

Петър Кръстев

Европейската комисия ще проведе предварително гласуване на страните-членки на ЕС, относно забраната на неоникотиноидите до 27 април, 2018 г., така че до тази дата те ще вземат окончателно решение.
Предполага се, че забраната за употребата на трите неоникотиноида (клотинидин, имидаклоприд и тиаметоксам) на открито, предложена от Европейската комисия, ще бъде окончателно приета от държавите-членки на ЕС през април.
В края на февруари Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) представи преработена оценка, според която трите неоникотиноида представляват висок риск за дивите и медоносните пчели. Ако забраната мине, употребата на тези неонекотиноиди ще бъде ограничена до семената от цвекло и картофи, а вече е ограничена до голяма степен при царевица, рапица и зимни зърнено-житни култури.

Европейската комисия изрази мнението си, че използването на тези неоникотиноиди трябва да бъде забранено за всички растения.

Петър Кръстев

. Скритохоботник

Това е хоботен бръмбар, причиняващ сериозни щети на лук и чесън. За да се ограничи вредителя, да не се допусне пожълтяване и загиване на реколтата, през първата половина на лятото е необходимо да се извърши поливка на лехите с чесън или лук с разтвор на амоняк (25 мл за кофа от 10 л вода). Тази процедура трябва да се провежда на всеки 7-8 дни. Това е и един вид подхранване на растенията с азотни съединения и в същото време репелент срещу насекоми.
. Листни въшки
Те могат да унищожат зеленчуци, дървета и храсти почти напълно. Може да премахнете тези вредители с помощта на амоняка: В кофа с вода се разтваря 50 мл течен амоняк и една четвърт от парче настърган сапун (за по-добро прилепване). Амоняка подхранва растенията с азот, а за листните въшки е токсичен и те умират от него
. Морковена и лукова мухи

Тези мухи могат напълно да унищожат реколтата от лук и моркови. Един от най-ефективните методи за контрол на тези вредители е поливане на насажденията с разтвор на амоняк (5 мл 25% разтвор на амоняк за 10 литра вода).

Петър Кръстев

От брашнеста мана страдат много растения: краставици, грозде,тиквички, лук, рози, ябълки и др. Това е гъбно забиляване, което се проявява като бял налеп по листата и плодовете. Появата и разпространението на болестта зависят от условията (мрачно, облачно и дъждовно време), лошо проветряване в оранжериите, чести поливки, засенчване.

Борбата с болестта се провежда както профилактично, така и когато тя вече се наблюдава по растенията.
За борба ще посочим няколко съставки от домакинството: като вода, сода за хляб и тоалетен сапун. В топла вода се разтварят 3 супени лъжици сода. Сапунът (50 г) трябва предварително да се размекне в отделен съд и след това се прибавя към водата. Всичко това се смесва добре и с помощта на пръскачка растениятасе пръскат .
Действие: содата има мощни антимикробни свойства, увеличава добивите и подобрява вкуса на плода.
Пръскането може да се извършва веднъж на всеки 10-15 дни профилактично. Ако има силна поява на брашнеста мана е препоръчително да се направи 6-кратна обработка, по един път на 7 дни.
Друга рецепта за профилактично пръскане срещу брашнестата мана е с 5 супени лъжици сода за хляб разтварени в 10 литра вода, към тях се прибавят 20 мл течен сапун. Първото пръскане се извършва преди цъфтежа, а след това 3-4 пъти с интервал от 7-10 дни.

Внимание: содата може да причини изгаряне на листата на растението, което ще доведе до стресова ситуация и опадване на цветовете. Не пръскайте краставиците със сода за хляб повече от веднъж на два дни. Пръска се се само сутрин (преди 9 часа) и вечер (след 19 часа).

Петър Кръстев

Интересен начин за увеличаване на добива от краставиците и доматите са измислили градинарите. Накисват се семената за един ден в 1% разтвор на сода (10 грама на литър вода), след това се изплакват с чиста вода, леко се просушават и се засяват в лехите.
Обработените по този начин семена се изчистват от патогени, а освен това по време на вегетацията те се оказват почти на с една трета по-продуктивни от необработените със сода семена.
Само трябва да сте внимателни със содата, както и оцетната киселина - за растенията те са отрова. Трябва дозата да се спазва точно, да не се надвишава времето за обработка и много добре след това семената да се промиват с вода. По-малко рисковано е растенията да се пръскат с разтвор на сода. Дозата тук е по-малка (50 г на 10 л) и няма риск от изгаряне на корените. Пръскането със сода е подходящо за борба с мицела и спорите на брашнеста мана, които не са приятелски настроени към содата.
При попадането на по-голямо количество разтвор в почвата растежът на растенията може да спре.
По-добре е да се редува третирането с разтвор на сода и фунгицида тиовит, който също не представлява опасност за здравето на хората.

Петър Кръстев

. Добре е да използвате разтвор на хлебна мая за ускоряване вкореняването на резници. За тази цел те се държат в хранителния разтвор в продължение на един ден.
. Дрождите са доста жиснеспособни - те могат да издържат на замръзване и изсушаване. Но трябва да знаете, че в по-хладна среда развитието на полезните гъбички значително се забавя. Ето защо може да постигнете желания ефект при използване на дрождите само в достатъчно топла почва.
. Не използвайте често дрождите за подхранване. Като се има предвид, че те стимулират вегетацията, препоръчително е растенията да се подхранват през пролетта и лятото, а също и при пресаждане. Дрождите са добър помощник за подхранване при болни и слаби растения.
. В процеса на ферментация на дрождите интензивно се поглъща калий и калций. Ето защо е препоръчително към тях да се добавя допълнително дървесна пепел или съдържащи тези елементи готови минерални торове.

Петър Кръстев

Петък, 20 Април 2018 11:00

Дрождите като тор

Дрождите са познати на всички. Тези малки едноклетъчни гъбички се използват за производство на алкохол, на хлябни изделия, квас и бира, влизат в състава на лекарствата и др.
С какво може да е полезна маята за растенията?
За културните растения дрождите са много полезни:
. Те са добър стимулатор на растежа и източник на полезни бактерии;
. Подхранването с мая активира образуването на корени: резултати от опити показват, че веществата отделени от дрождите във вода, ускоряват появата на корени с 10-12 дни, увеличават количеството им с близо 2-10 пъти, щом се увеличава кореновата система и растенията се развиват по- силни и здрави;
. Подхранените с мая растения стават по-устойчиви на стрес и болести;
Подхранването с мая е полезно за всички зеленчуци, ягоди, цветя.

Рецепти за подхранване с дрожди
Рецепта 1
200 г дрожди се разреждат в 1 литър вода. Преди подхранването се добавят още 9 л вода.

Рецепта 2
10 г суха мая + 2 супени лъжици захар се разтварят в 10 литра топла вода и се оставят за около 2-3 часа. Преди подхранването получената инфузия се използва в съотношение с вода 1:5.

Рецепта 3
1 лъжица суха мая + 2 супени лъжици захар + 2 г аскорбинова киселина + шепа почва – всичко това се размесва в 5 литра вода. За подхранване 1 литър от инфузията се разрежда с 10 литра вода.

Петър Кръстев

Страница 1 от 347

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта