Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ – очакван прием през август Избрана

Според индикативния график, публикуван от Министерство на земеделието, храните и горите, една дългоочаквана мярка, която беше планирана да отвори още в предходния програмен период, но това не се случи, най-сетне ще види бял свят тази година. Заявления за подпомагане по Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ ще бъдат приемани от края на август до към средата/края на септември. Кандидатстването ще става чрез заявление, определен набор от документи и план-програма (нещо като бизнес план), която ще се подава ежегодно. Поетият ангажимент е за срок от 5 години. Плащанията са до 44 евро за животинска единица/ЖЕ (виж информацията и таблицата по-долу).

Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“  има за цел осигуряване на условия за отглеждане на животните, водещи до повишаване на хигиената, подобряване на здравето им и повишаване на безопасността на труда, осигуряване на качествени и безопасни храни, както и опазване на околната среда. По същество това означава покриване на изисквания, които надхвърлят заложените законови норми по отглеждане на преживни животни. Поради тази причина на плащанията по мярката се гледа като на компенсаторни, т.е. покриващи пропуснати ползи и допълнително направени разходи.

За подпомагане могат да кандидатстват лица и фирми, които отговарят на следните условия:

1. регистрирани са като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопанин;

2. отговарят на условията за активен земеделски стопанин съгласно чл. 38б Закона за подпомагане на земеделските производители;

3. са собственици и/или ползватели на животновъден обект или животновъден обект-пасище.

Помощта ще се предоставя под формата на годишни плащания за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, поети за период от най-малко 5 години от земеделски стопани, отглеждащи преживни животни.

Годишните плащания се предоставят при поемане на ангажимент за изпълнение на следните типове дейности:

1. Осигуряване на свободна подова площ

Изпълнението на тази операция изисква броят (гъстотата) на отглежданите животни да бъде по-малък от максимално допустимия в нормативните документи. Това от своя страна, води до по-голямо пространство заемано от едно животно, по-голяма двигателна активност, а от там и до подобряване на здравословното състояние и благополучие. Осигуряването на свободна подова площ, не по-малка от 10 % над задължителния стандарт е свързано с намаляване на броя на отглежданите животни, респективно приходите от продажба.

1.1. Условия за предоставяне на помощта за осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10 % над задължителния стандарт при ЕПЖ

 • Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло до 150 кг. – най-малко 1,7 м2;
 • Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло от 150 кг. до 220 кг. - най-малко 1,9 м2;
 • Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло над 220 кг. – най-малко 2,0 м2;
 • Осигуряване на свободна подова площ за крави над 24 месеца - най-малко 6.6 м2 в помещение и най-малко 6.6 м2 в двор;
 • Осигуряване на свободна подова площ за биволици над 24 месеца - най-малко 7.7 м2 в помещение и най-малко 7.7 м2 в двор.

1.2. Условия за предоставяне на помощта за осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10 % над задължителния стандарт при ДПЖ

 • За разплодници в помещение 2,4 – 2,6 м2/на двор 3,3 -3,9 м2;
 • За овце и кози майки в помещение 1,1 – 1,5 м2/на двор 1,7 -2,8 м2;
 • За агнета и ярета в помещение 0,44 м2/на двор 0,7 -0,8 м2;
 • За женски шилета и кози за разплод в помещение 0,8 - 1,1 м2/на двор 1,3 -2,2 м2;
 • За мъжки шилета и козлета за разплод в помещение 1,2 - 1,5 м2/на двор 2,2 -2,8 м2;
 • За шилета за угоява в помещение 0,7 - 0,8 м2/на двор 1,7 -2,2 м2;

2. Осигуряване на свободно отглеждане на открито

Mинимум 160 дни годишно, от които минимум 120 дни за свободно пашуване и 40 дни за свободно отглеждане в двор. Осигуряването на по-дълго отглеждане на открито за ЕПЖ и ДПЖ води до увеличение на разходи за наемане на персонал, както и пропуснати ползи от намален млеконадой. Чрез осигуряване на свободното отглеждане на открито ще се подобри благополучието на отглежданите животните.

Финансови условия

За дейността осигуряване на свободна подова площ размера на компенсаторните плащания възлизат на:

 • За телета и малачета (до 6 месечна възраст) в евро/ЖЕ - 27,46 евро;
 • За крави и биволици над 24 месечна възраст в евро/ЖЕ - 42.71 евро;
 • За осигуряване на свободна подова площ за ДПЖ в евро/ЖЕ - 44,40 евро.

За дейността свободно отглеждане на открито размера на компенсаторните плащания възлиза на:

 • За осигуряване на свободно отглеждане на открито на ЕПЖ в евро/ЖЕ- 24,54 евро;
 • За осигуряване на свободно отглеждане на открито на ДПЖ в евро/ЖЕ- 22,50 евро.

Коефициентът на преобразуване на броя на животните в Животински единици (ЖЕ) е както следва:

Бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък над 2 г.

1 ЖЕ

Животни от рода на едрия рогат добитък от 6 м. до 2 г.

0,6 ЖЕ

Животни от рода на едрия рогат добитък до 6 м.

0,4 ЖЕ

Животни от рода на овцете и козите

0,15 ЖЕ

Източник: ИнтелиАгро
Прочетена 1309 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта