300x250 static

От 5-и октомври фермерите доказват реализирано мляко Избрана

Срокът за подаване на документи за доказване на реализирано мляко по схемата за Схемата за обвързано подпомагане на млечни крави започва да тече в четвъртък, 5-и октомври и ще продължи до 30-и октомври, гласи Наръчникът за кандидатстване за директни плащания за 2017 г. Документите трябва да са с дата на издаване от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г. и се подават в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА по постоянен адрес на кандидата-физическо лице или адрес на управление на кандидата-юридическо лице
или едноличен търговец лично от земеделските стопани или чрез техен
представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

Според Наредба 3 за условията и и реда за прилагане на Схемите за директни плащания документите, доказващи реализация на млякото са:

1.фактури, издадени от земеделския стопанин за доставки на първи изкупвачи на мляко, с които има регистрирани договори за доставки в ДФЗ – РА – когато земеделският стопанин е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. приемно-предавателни протоколи за доставки с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, издадени от първи изкупвачи на мляко, с които земеделският стопанин има договори за доставки, регистрирани в ДФЗ – РА – когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
 
3. фактури за реализирани доставки – когато земеделските стопани доставят на търговци в други държави – членки на Европейския съюз;
 
4. фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/или млечни продукти – когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (ДВ, бр. 84 от 2010 г.), наричана по-нататък „Наредба № 26 от 2010 г.“;
 
5. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, за реализирани млечни продукти – когато земеделският стопанин е със затворен цикъл на производство и има регистрирано млекопреработвателно предприятие по чл. 12 от Закона за храните;
 
6. приемно-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие;
 
7. фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните – когато земеделският стопанин е вписан като производител на мляко, предназначено за изхранване на животни в други стопанства в публичния списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, съгласно чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35 от 8 февруари 2005 г.).
 

Методиката за превръщане на сурово мляко от обемни в тегловни единици и на млечните продукти от мляко в млечен еквивалент е следната:

1 литър сурово краве, козе и биволско мляко = 1,03 кг.
1 литър сурово овче мляко = 1,035 кг.
 
Необходимото според наредбата количество сурово мляко в килограми за получаване на 1 килограм готов млечен продукт е както следва:
1. краве и козе мляко:
а) за 1 кг масло                        = 22,5 кг мляко;
б) за 1 кг сметана                     = 7,90 кг мляко;
в)  за 1 кг сирене твърдо (кашкавал)     = 10,3 кг мляко;
г)  за 1 кг сирене (бяло саламурено)       = 6,8 кг мляко;
д)  за 1 кг кисело мляко              = 1,04 кг мляко;
е)  за 1 кг млечна извара             = 5,55 кг мляко;
ж)  пастьоризирано мляко           = 1,02 кг мляко.
2. овче мляко:
а)  за 1 кг сирене твърдо (кашкавал)        = 7 кг мляко;
б)  за 1 кг сирене (бяло саламурено)      = 4,8 кг мляко;
в) за 1 кг кисело мляко               = 1,06 кг мляко;
г)  пастьоризирано мляко            = 1,04 кг мляко.
3. биволско мляко:
а)  за 1 кг сирене твърдо (кашкавал)     = 10,1 кг мляко;
б)  за 1 кг сирене  (бяло саламурено)     = 6,6 кг мляко;
в) за 1 кг кисело мляко               = 1,04 кг мляко;
г)  пастьоризирано мляко            = 1,02 кг мляко.“
Прочетена 1188 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта