Беритбата е последната операция, с която приключва един вегетационен период на овощните дръвчета. Но след нейното приключване не бива да смятаме, че са приключили и грижите по дръвчетата.

Непосредствено след биритбата залагаме началото на плодовата реколта за следващата година.

Какво още трябва да свършим до трайното застудяване на времето?

Така, както ние се стягаме за зимата, трябва да направим всичко възможно дръвчетата също да презимуват успешно, като ги защитим максимално от вероятните опасности.

Преди да направим основните неща, като предзимни пръскания, варосване, обвиване на стеблата и др., трябва да елиминираме всички обективни предпоставки, които в периода на покой биха навредили на дръвчетата.

Една от важните мерки е т.н. фитосанитарна резитба. Тя не е същинска резитба, каквато правим за формиране или плододаване на дръвчетата, а резитба по необходимост. Същността и се изразява в премахване на всички счупени по една или друга причина клони през годината, както и премахване на всички видимо нападнати от болести и неприятели клони. Това се налага поради факта, че най-често раните на счупените клони служат като входни врати за причинителите на болести, както и за убежища на зимуващите форми на неприятелите. Ако се налага да бъдат изрязани по-дебели клони от дръвчетата, то непременно начажете раните с блажна боя за по-бързото им зарастване и спиране на изпарението на вода от тях. При тази резитба отстранете и всички останали на дърветата болни плодове, които също са източник на инфекция.

След изрязване всички отстранени растителни части трябва задължително да бъдат изнесени от насаждението и изгорени. Само тогава работата ще е свършена до край.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 28 Септември 2017 11:23

Грижи за овощните дървета през есента

През есента е необходимо да се осигури правилно зазимяване на дърветата за продължителния зимен покой. В това отношение на първо място стоят грижите за наторяването и изораването на плододавалите през годината градини. Богатата плодова реколта извлича от почвата големи количества хранителни вещества, които овощарите трябва да попълнят. Торенето може да бъде максимално ефективно само ако е съчетано с другите агротехнически мероприятия, като обработка на почвата, напояване, растителна защита и др.

Основното торене на плододаващите градини трябва да се извърши още преди да са настъпили големите есенни валежи и застудявания. Може да се извърши както с органични, така и с минерални торове, но най-добро е органо-минералното торене. Препоръчва се употребата на оборски тор, суперфосфат и калиев сулфат да се извършва през 3 години, а с азот – две или три подхранвания през годината, като последното е през есента. Общото количество на органичните и минерални торове се определя на базата на листни анализи, съобразявайки се с климатичните условия, овощния вид, подложката, възрастта на дърветата и други. При липсата на такива данни ориентировъчно се препоръчват следните дози: 3-5 тона оборски тор, 20-40 кг троен суперфосфат и 20-30 кг калиев сулфат. Торовете се разхвърлят равномерно в междуредията на овощните градини и се заорават с есенната оран. При младите и плододаващи овощни градини, поддържани в черна угар, е за предпочитане да се обработват по-дълбоко един път годишно – при есенната оран. Дълбочината й се съобразява преди всичко с разположението на кореновата система на овощните дървета.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 15 Септември 2017 11:36

Септемврийски грижи в градината

През септември започват есенните промени въпреки все още високите температури, средните дневни температури започват да намаляват. Въпреки че слънцето все още жарко пече, трябва да подговим растенията за студените месеци.

Това е месеца през който се прибират есените и зимни сортове круши и ябълки. Плодовете се събират при достигане на беритбена зрелост.

Колкото повече плодовете останат на дървото, толкова повече ще се подобри качеството им, ще се увеличи трайноста им на съхранение.

За беритба да се избират слънчеви, сухи дни.

След беритбата се пристъпва към обработка на почвата с едновременно внасяне на торовете- оборски и фосфорно – калиеви торове. При младите и неплододаващи дръвчета се прави прищипване на силно растящите леторасти, като по този начин се спира растежа, но се ускорява узряването на дървесината.

Септември е месеца за подготовка на ямите за есенни и пролетни засаждания на плодните дръвчета, а към края на месеца се пристъпва и към засаждането.

През този месец не е препоръчително да се полива. Изключение правят младите, неплододаващи дървета, но и те е добре да се полеят само при продължителни засушавания и то умерено.

През септември се приключва работата по засаждане на ягоди, тъй като ако не успеят да се вкоренят добре при евентуални ниски температури ще измръзнат. При плододаващите се премахват появилите се мустаци, почистват се плевелите и се разрохква почвата.

При лозята гроздето се прибира в зависимост от сорта и момента на узряване. По късно се пристъпва към окопаване на почвата, а при ранните сортове се събират калеми за вкореняване.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 15 Септември 2017 11:15

Погрижите се и за малината

Лятото вече е към своя край.Малиновите храсти са дали своя плод за тази година, а сега вече е време да се погрижите и за тях. Добре е тази работа да се свърши сега, тъй като по-късно есента ще има доста работа в градината.Да се оберат и консервират плодовете, да се прекопае тук там, да се засадят нови дървета и храсти и като погледнеш времето не стигнало за малината.

Няма да е добре да се оставят тези мероприятия за зимата.Ако има дълга и топла есен и пролет, а даже и зима като 2006г, то всички болести и неприятели развивали се в старите стъбла ще преминат в новите. Е, тогава ще се чудим и суетим около храстите - с какво да пръскаме и как да се справим?.

Сега е момента да се проведе резитба на малините.Това не е никак сложно мероприятие, но е нужно да се знае как растат и плододават малините, за да се изреже нужното.

Малините са многогодишни храсти, но всяко стъбло живее само две години.

Първата година то расте, разклонява се, плододава и изсъхва.

Ето това е първия ви ориентир:

  • режете всичко, което вече е плододавало!

Малината се възтановява ежегодно за сметка на кореновите издънки, като количеството зависи от сорта.

  • поглеждайки растението със сигурност ще прецените какво да правите с издънките, да ги оставите, да ги изрежете или проредите.

Това е втория ориентир.

Съкращаването на клонките също не е сложно, трябва да се прегледат по дължината на стъблото какви пъпки има и какво ще се получи напролет от тях.

На надземната част на стъблото има пъпки от който ще се появат нови стъбла. По – нагоре на ¼ от стъблото всички пъпки са цветни, но те са слабо развити и обикновенно не се пробуждат. Там стъблата са винаги оголени. В средната част на стъблото пъпките са силни и най-добре развити и там ще израстнат клонки, на който ще бъде целия добив. Върха на стъблото е със слабо развити пъпки обикновенно, а плода е с ниско качество.

Сухите, болни, счупени пръчки е ясно, изрязвят се и се изнасят и изгарят.

Ако се отглеждат храстово малините, то на всеки храст трябва да има 10- 12 здрави стъбла. Всичко останало се изрязва. Не се поддавайте на мисълта да оставяте повече стъбла, за по-висок добив. Ежегодно оставяйте само млади и силни клонки.

Възможно е на растояние от храста да се появи издънка – изкопайте я и я засадете. Ако нямате нужда от нови храсти просто я изрежете.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 10 Август 2017 11:37

При пипера през август

Редовното бране на пипера е важно, така не се задържа растежа на по-младите плодове. Поливките в тези жарки дни на август са задължителни. Да се внимава при поливането да не се мокри кореновата шийка на растенията, това ги предпазва от развитието на мана по пипера. Ако откриете признаци на заболяването е добре да изкорените нападнатото растение и съседните 1-2. Растенията се изнасят и изгарят. Празното място се полива с 2% амониева селитра. Останалите растения се пръскат със системни фунгициди регистрирани за мана по пипера.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Четвъртък, 10 Август 2017 11:33

Грижите при доматите продължават

При високостъблените домати продължава колтученето. Над 7-8-о съцветие доматите се прекършват. Продължават поливките поне по 1-2 пъти в седмицата. Едновременно с поливките може да се подхрани с размит оборски или минерален тор. Продължава окопаването, за да се унищожат плевелите и да се аерира почвата. На места в страната падат по-силни роси, а това води до развитие на мана. Болестта в този период се проявява основно при плодовете преди да започнат да се оцветяват. Следете за поява на болестта и ако се наложи третирайте с фунгициди. Спазвайте карантинните срокове.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Четвъртък, 27 Юли 2017 09:30

Грижи за зелените площи

Често срещано явление през юли при тревните площи е пожълтяването.
Тревната площ има врагове и това са: сянката и липсата на азот.
Характерно за раиграса е, че изисква косене и редовно поливане. Раиграсът бързо извлича от почвата азота, а при липсата на азот тревата расте лошо. Достатъчно е да се подхранва веднъж месечно.
Преди да се внесе тор, ако тревата има нужда се окосява.
Да се тори тревата е лесно, защото корените й образуват гъста мрежа, както на повърхността, така и в дълбочина, така че тора където и да падне ще се изполва от тревата.
В периода на усилена вегетация (юли, август), когато поливките и коситбите са по-чести и изнасянето на хранителни вещества е голямо, е добре да внасяте амониева селитра с норма 3 до 4кг/100кв. м. веднъж месечно.

* Гарантирайте добра почвена влага предварително, за да подсигурите хомогенно разпределение на постъпващия тор в почвата.

* Добре е след торене почвата да не пресъхва, тъй като при липса на вода концентрацията му нарства много, и може да повреди корените.
В рамките на три дни ще забележите как се променя цвета на моравата: той е станал по-интензивен.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство

Как да изберете каква ряпа да си отгледате? Първо по вкусовите особености: бялата е с по-слабо лютива и по-нежна. Черната съдържа повече етерично масло.

И двата вида ряпа са лечебни: повишават апетита, имат слабително действие, успокояват бронхиални спазми и улесняват отхрачването, намаляват нивото на холестерола.

Растението е студоустойчиво, освен това се съхранява добре през зимата. Най-добра температура за развитието му е около 16 градуса. Все пак си има известни особености - иска достатъчно светлина, обработена, рохкава и богата почва. Не бива обаче да торите с пресен оборски тор. За предпочитане е да настаните растенията на места, на които са расли богато наторени краставици, домати, пипер, тикви.

Засява се на дълбочина 1-1,5 см. Стръковете се прореждат, след като образуват два същински листа. В началото се оставят 2-3 см между растенията в реда, а при последното прореждане 15-20 см.

Когато се хване продължителна суша растенията не образуват кореноплоди, а масово стрелкуват. Можете да помогнете с редовно поливане. Пръскайте щом забележите зелева муха.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Листните въшки са особено опасни в началото на вегетационния период, когато образуват колонии по връхните части на леторастите и листата. Нападнатите части силно се деформират, растежът им спира. Някои видове деформират и плодовете, като могат да предизвикват дори окапване на завръзите.

В борбата с въшките много важни са агротехническите мерки:

. торене – едностранното торене с азот води до силно намножаване на въшките, затова трябва да се прилага балансираното торене с основните хранителни елементи –азот, фосфор, калий;

. поливането поддържа оптимална влажност на почвата и позволява на дръвчетата да се развиват нормално, което ги прави по-малко зависими от неприятелите;

. борба с плевелите има основна цел не само да ги елиминира като конкурунти на дръвчетата, но тя е важна защото повечето въшки ги използват като мчеждинни гостоприемници, откъдето се качват и в короната на дърветата;

. резитбата за прореждане и просветляване на короната също намалява опасността от заселване на въшки, защото там няма благоприятна среда за тяхното развитие.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Плодовете на ягодите извличат много хранителни вещества и след беритба растенията се изтощават. За да възстановят сили и да заложат следващата реколта, след беритба растенията трябва да се подхранят.

Затова след прибиране на плодовете, ако сте използвали мулчиращи материали те се събират, изнасят и изгарят. Почистете ягодите от застарели и болни листа, след това направете поливка, ако е необходимо.

Няколко дни след това се прави и първото окопаване след беритба. Дълбочината трябва да е на 6-8 см в междуредията и на 4-5 см вътре в реда. Преди това подхранете растенията със 7-8 кг на декар амониева селитра. Ако през пролетта не е торено с фосфор и калий, тогава използвайте комбиниран тор, съдържащ и трите елемента. В този случай торенето трябва да се направи задължително преди окопаването.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 11

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта