Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за животновъдството бе приет днес на първо четене от депутатите в народното събрание, които се завърнаха по банките след коледната си ваканция. 
Основен акцент в закона са промените, свързани с условията и реда за признаване на развъдните асоциации, както и за одобрение на развъдните програми. Предвижда се развъдната дейност да се извършва от организации, които са признати за развъдни и са с одобрена развъдна програма. 
В проекта е въведено подаване на едно общо заявление и при отговаряне на условията за признаване на организацията е предвидено министърът на земеделието, храните и горите да издава разрешение за извършване на развъдна дейност. 
Премахнато е изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, като тези документи ще се проверяват по служебен път. Опитът през последните години наложи разписване на изискване за извършване на задължителна, предварителна проверка на място от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, след подаване на заявлението от развъдната организация и сформиране на комисията за неговото разглеждане. 
Очаква се тази промяна да подобри контрола върху развъдната дейност и да позволи преодоляване на съществуващи практики, като цялата процедура ще е с продължителност пет месеца, при четири месеца към настоящия момент. В законопроекта са изброени случаите, в които министърът на земеделието, храните и горите отказва да издаде разрешение съобразно изискванията на Регламента. 
 
В предложената промяна са разписани по-подробно случаите, в които нова развъдна програма, с която се кандидатства за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност, застрашава изпълнението на вече одобрена развъдна програма на съществуваща организация. За първи път с предложените изменения е предвидена процедура, която дава възможност за промяна на вече одобрена развъдна програма. С предложените промени се въвежда възможност за ограничаване обхвата на разрешението за извършване на развъдна дейност на организацията при констатирани нарушения, когато тази организация осъществява селекция и репродукция със селскостопански животни с повече от една порода. 
 
Законовата промяна ще даде възможност развъдното сдружение да продължи дейността си с останалите породи, като след отстраняване на пропуските за дадената порода отново кандидатства за одобрение на развъдна програма. За осигуряването на публичност и прозрачност на работата на развъдните организации, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството ще публикува информация за резултатите от контрола на биологичните, стопанските и продуктивните признаци - обект на селекция, както и на развъдната стойност на контролираните от тях животни. Предвидени са и нови административнонаказателни разпоредби по отношение на извършването на развъдната дейност.
Публикувана в Животновъдство

При отглеждането на добитък да се използват по-малко антибиотици - това е целта на новия закон за отглеждане на животни. Новата концепция се основава на единна, федерална база от данни. Поради тази причина, собствениците на животни трябва да регистрират в системата всеки случаи на употреба на антибиотик.

Последващото заключение от оперативната полугодишна честота на лечение и съставянето на национални данни, според Държавната служба за защита на потребителите и безопасност на храните (LAVES), трябва да бъдат добър показател за употребата на антибиотик и честотата на заболяванията при животните.

Според LAVES, животновъдите, които средно за всяка календарна година отглеждат повече от 20 телета на възраст до осем месеца, 20 говеда на възраст повече от осем месеца, 250 прасенца от отбиването до тегло от 30 кг, 250 прасета за угояване на тегло над 30 килограма, 1000 пуйки след излюпването им или 10 000 бройлери след излюпване, са задължени да регистрират употребата на антибиотици в системата. До първи юни те трябва да са регистрирали добитъка си в системата според вида и броя му.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Животновъдство

Законът за изменение на Закона за животновъдството беше приет на второ четене в Народното събрание на 11 декември

Според промените от Закона за животновъдството отпада изискването за предоставяне на актуално удостоверение за вписване в търговския регистър при регистрация на развъдни ферми и стопанства и на заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация  при получаване на разрешение за извършване на развъдна дейност.
Промените в закона може да видите тук

Публикувана в Новини на часа

В Закона за животновъдството отпада изискването за предоставяне на актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, при регистрация на развъдни ферми и стопанства и на заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация, при получаване на разрешение за извършване на развъдна дейност. За промяната гласуваха 172 депутати, информира БТА.
Според Министерския съвет, промените целят намаляване на регулаторната и административната тежест за бизнеса.

Публикувана в Новини на часа

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта