Териториалните ограничения за продажба на фермерски продукти от овче, козе и биволско мляко да отпаднат. Това предвижда проект за промени в Наредба №26 от 2010 г. на земеделското министерство за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Предложенията са изпратени за нотификация в Брюксел и са публикувани на сайта на Европейската комисия. Мнения по тях могат да бъдат изразени до 11 март т.г.

Проектът предвижда продуктите от овче, козе и биволско мляко да могат да се доставят от фермите до обекти за търговия на дребно или до мобилни хладилни витрини на територията на цялата страна. Сега продажбите на фермерски млечни продукти са ограничени само в областта, където е регистриран животновъдният обект, или в една от съседните.

С новите предложения се увеличават и таваните за директна доставка на малки количества сурово овче или козе мляко, свързани с броя на животните. До 200 се увеличават овцете и козите в малките ферми, в които 60% от млякото може да се продава директно на крайни потребители. При средните стопанства, имащи лимит от 50% на месечния млеконадой, животните се увеличават от 200 на 500, а при големите ферми - с лимит на млякото от 40% месечно, овцете и козите може да са над 500, а биволите – над 100.
Режимът за работа по Наредба 26 е максимално облекчен: земеделските стопани подават заявление в областните дирекции по безопасност на храните и след проверка на място фермата се вписва в регистър и получава правото да продава директно. Обикновено помещенията са малки, оборудването е просто, основните работещи са собствениците, а готовите продукти се изследват периодично в акредитирани лаборатории според ангажиментите, записани в програми за самоконтрол.
Земеделски производители и неправителствени организации отдавна настояват за отпадане на териториалните ограничения за директни продажби на малки количества фермерски продукти.

Публикувана в Животновъдство

Необходимо е да бъдат взети мерки за намаляване на натиска върху производителите на овче месо в Европейския съюз, оказван от вноса му от държави извън общността, призова Чарлз Съркъм, който е сред водещите специалисти в европейския овцевъден бранш, цитиран от електронното издание Meatinfo. Съркъм предупреждава, че ЕС трябва да възпрепятства притока на вносно овче месо на своя пазар, за да могат местните производители да не губят приходи.

В момента около 15% от консумираното в ЕС овче и агнешко месо се внасят, най-вече от държави с голямо производство като Австралия и Нова Зеландия. И макар внасяните количества да не са чак толкова големи, експертът е убеден, че те оказват натиск и върху вътрешното производство.

Секторът на овчето месо в ЕС преминава през труден период, колебаейки се между слаб ръст и доста резки свивания на производството, което показва, че нивото на потребление на продуктите в ЕС не се повишава, а по-скоро гравитира около миналогодишните количества.

Съркъм вече призова производителите да разработят нови и интересни за приготвяне продукти, както и да популяризират нови рецепти за ястия от овче и агнешко месо, за да стимулират потребителското търсене.

Публикувана в Бизнес

Маргарита Цветанова
Избледнелият, като стара фотография от годините, спомен за вкуса на истинското българско сирене и кашкавал се завръща. Очакваме Брюксел да одобри и разреши промените в наредбата за директните  доставки. Тогава новите мобилни мандри ще потеглят към витите и тесни планински пътища. Там горе по високите ливади, където все още макар и рядко могат да се видят пашуващи стада, в тях ще се събира и преработва току-що издоеното краве, овче и козе мляко. Ще си спомним наяве и истинското българско кисело мляко, прославило страната ни по цял свят - с неповторимия си вкус, цвят и аромат. Ще видим отново как при сипване в паничката то остава на лъжици, а суроватката бавно се оцежда по стените на съда.
Мобилните мандри не само ще върнат традиционните млечни продукти на трапезата ни, но ще дадат шанс на фермерите от полупланинските и планински райони да увеличат доходите си и да излязат на светло. Вместо да продават литър мляко на безценица – по 70 стотинки за най-качественото, ще го вложат в бутикови храни, направени при затворен цикъла на производство, които се търсят на фермерските пазари в по-големите селища. Съоръжението е съвместна разработка на двама новатори. Единият е учен - професор по животновъдство, а другият - инженер - изобретател. Тандемът, създал мобилната мандра се състои от проф. Марин Тодоров от Института по планинско животновъдство и земеделие в Троян и инж. Христо Иванов, собственик на “Блиц” ООД, -  от Пловдив.
Мобилните мандри са оборудвани с подходяща техника, която отговаря на всички хигиенни изисквания, обяснява проф. Марин Тодоров. Чрез нея малките ферми или сдружения на фермери ще могат да излязат директно на пазара. Ще се възроди старата практика на високопланинските пасища да се изкарват животни, а млечните продукти да се произвеждат на място. Сиренето и кашкавалът ще се получават от най-хубавото ни мляко, добито само от паша. То ще се преработва до два часа от издояването, до бактерицидната фаза, което ще гарантира качество на продуктите.
Освен добри доходи и приготвянето на прясна продукция, мобилните мандри ще бъдат в помощ и на високопланинските села, които гледат животни, но няма кой да им изкупува млякото. Обезлюдените села имат шанс и да се оживят от туристи, любители на кулинарния туризъм. Още повече, че с мобилната мандра може да се прескача и до съседни села и градове, където производителят директно да продава стоката си.
В миналото основната част от кравето и овчето мляко в България се е преработвало в малки планински или селски мандри. Произвеждало се е основно бяло саламурено сирене и кашкавал. След окрупняване на производството на сирене в бившите предприятия на „Сердика” се е провела истинска „война” срещу малките мандри и се е стигнало до пълното им ликвидиране, разказва професорът.
Сега на високопланинските пасища не се преработва мляко, а големите мандри не го купуват, защото пасищата са много отдалечени, с лоши пътища до тях. На производителите им излиза значително по-евтино да внасят суровина от Европа, включително и ниско качествени растителни мазнини. Това принуждава близо половината от фермерите да реализират млякото “на черно” . В някои села, особено в планинските региони, тези фактори възпрепятстват развитието на животновъдството в цели региони.
Мобилните мандри са алтернатива за малките ферми и сдруженията за колективна паша на овце и говеда в тия региони. Ширещата се практика днес, особено в овцевъдството, е собственици на животни да се сдружават за да пасат животните си след 6 май до края на пасищния сезон. Те събират големи количества мляко, което преработват в домашни условия и често произвеждат некачествено сирене.
С измененията в наредбата за директни продажби, животновъдите ще получат право да изграждат малки цехчета във фермите си. Те ще функционират на същия принцип, както големите предприятия от хранително–вкусовата промишленост. Разликата е единствено в това, че стопаните сами ще си бъдат доставчици и ще си произвеждат суровината, разказва професорът.
Модулната мандра е цялостно завършено предприятие, допълва другият му автор - инж. Христо Иванов, който реално е изпълнил техническата част на проекта. То съдържа всички нужни съоръжения – от санитарния възел до търговската част и отговаря на всички изисквания на наредбата за директни доставки. Мандрите на колела ще бъдат сертифицирани от Българската агенция по безопасност на храните. Така те ще придобият статут на малки предприятия.
В тях са разположени всички атрибути, нужни при преработката на суровината до крайния продукт, съобразно нуждите и желанието на фермера.
Мобилните мандри имат капацитет да обработват от 250 до 1000  литра суровина за един цикъл, който трае три часа, разказва още инж. Иванов. Млякото се събира два пъти – сутрин и вечер и веднага може да се кваси, сири или охлажда. По този начин малките ферми, които наброяват около 30 000, ще отговорят на европейските директиви и изисквания за качество на млякото, а планинското ни животновъдство - съхранено, убеден е проф. Марин Тодоров.
В модула е предвидено да се произвеждат всякакви видове сирена и млечни продукти, обяснява инж. Иванов. Ако фермерът пожелае, има възможност да разработи както свои
 собствени рецепти, така и заимствани технологии от колеги. Може да се прави бутиков кашкавал, който обаче ще трябва да меси ръчно. Механизацията на процеса би била твърде скъпа, предвид обема на млякото за преработка. Може да се произвеждат и неголеми партиди кисело мляко.
Мандрата е предвидена да се изгради от два модула,- разказва инж. Иванов. - Първият представлява термоизолиран фургон със стандартни размери от 9 на 2,4 м.  Той е изграден от термопанели, които отговарят на хигиенните изисквания. Подът е саморазливен, който също позволява спазването на хигиенните норми. Фургонът е на колела или плази за придвижване до мястото на производство. Втората установка представлява термоизолиран фургон, предвиден за склад, в който готовата продукция да зреене и се съхранява.
За високопланинските пасища и специфични условия тандемът е разработил модела така, че съоръженията на мандрата и склада за зреене да са монтирани във фургон на автомобил с размери ширина 2,2 м. и дължина 6 м. В тази мандра ежеседмично продукцията се взима и зреенето и съхранението на продукцията става в склад организиран в селото или фермата. Към мандрата сме разработили
площадки за механизирано доене на овце или крави, така че млякото директно от релизерния резервоар се подава в двустепенен пластинчат пастьоризатор . Охладеното в топлообменника мляко се подава с помпа в основния съд – сиреноизготвител където в зависимост от продукта се обработва.
Сиреноизготвителят е проектиран с двойни стени и може да осъществи контролиран по електронен път, пастьоризация, подсирване, нарязване, отцеждане, пресоване и предварително осоляване на продукцията в допълнителна вана.
Подобни проекти се финансират и с европейски средства. За миналата година 15 фермери са проявили интерес за финансиране на мобилни мандри, а общата сума, за която кандидатстват, е 65 хил. лв.
В редица Европейски страни, сред които Дания и Швеция, и в миналото, и сега могат да се видят на пасищата подвижни мандри в които млякото се преработва на полето непосредствено след издояването му. Така се пести транспорт на суровината, енергия и се произвеждат традиционни млечни продукти – типични за региона сирена и т.н.

Публикувана в Агроновини

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта