300x250

Четвъртък, 04 Октомври 2018 14:24

Торене на овощните дръвчета

Торенето е най-сигурният начин за засилване растежа и повишаване на добивите, затова трябва да бъде широко и системно прилаган в овощарската практика.

За да се получат най-добри резултати от торенето е необходимо да се вземат под внимание нуждите на овощните растения от хранителни вещества и реагирането им на отделни торове.

Макар че овощните дръвчета извличат от почвата най-много калий и азот, те реагират най-силно на азотно и сравнително много по-слабо на фосфорно и калиево торене. Това се дължи преди всичко на обстоятелството, че фосфорните и калиевите торове са слабо подвижни и се задържат в повърхностния почвен слой и слабо проникват в дълбочина, а овощните дръвчета имат дълбоко проникваща коренова система. От това става напълно ясно, че калиевите и фосфорните торове при торене на овощни дръвчета трябва да се внасят по възможност по-дълбоко. Всички овощни дървета най – силно реагират на азотни торове, като особено силно реагира прасковата. Реагирането на овощните дървета на фосфорно и калиево торене зависи от осигуреността им с азот. На фосфорно торене реагират главно овощните дървета, които са пресадени върху подложки с плитка коренова система.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 04 Октомври 2018 14:22

Замяна на дръвчета в овощната градина

При засаждане на фиданка до старо дърво от същия вид или на място, от което е изкоренено такова дърво, не се получава нищо добро.

Може да бъде засадено дърво от друг вид, но все пак най-добре е на това място 4-5 години да се отглеждат зеленчуци, цветя или други подхранващи едногодишни култури.

Това е най-добрият вариант, тъй като тези растения първо не са родственици на овощните дървета, а после след тях ще останат много коренови и стъблени остатъци, които ще обогатят почвата със свежи органични вещества.

За да се премахнат отрицателните последици от почвената умора може да се засадят и ягоди, макар че това не е най-добрият вариант. Ягодите спадат към семейство розоцветни, към което са и повечето овощни.

При това е желателно да се внася и оборски тор, което активира жизненоста на почвените микроорганизми.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 04 Октомври 2018 14:03

Есенна профилактика при овошките

  • При младите дръвчета: преди падането на температурите стъблото трябва да се предпази чрез обвиване с тъкан (стари чували, парцали, а може и хартия). Без да повиши температурата на стъблото това обвиване с тъкани ще го предпази от заледяване и измръзване.

  • Варосването на дърветата също ще помогне за защита на дървото от прегряване чрез отразяване на слънчевите лъчи. Много стопани варосват дърветата напролет през априли май от естетична гледна точка, но тогава това е безполезно, та дори и опасно. Белият цвят понижава температурата на стъблото, а това е доста опасно по време на активното сокодвижение.

При белосването е добре към варта да се добави и малко нишесте, брашно или глина, за по-добро прилепване на варта.

  • По стъблата на по-старите дървета има лишеи и мъхове. те задържат влага и спомагат за проникването й през пукнатините, което води до загниване и развитието на различни болести. Затова преди да се варосат, добре е от кората на дърветата да се отстранят всички лишеи и мъхове. Това става лесно с телена четка (ако е необходимо стъблото може предварително да се навлажни с разтвор от дървесна пепел – 400-500 г на кофа с вода).

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Добре развитите дръвчета трябва да имат:

. Добра коренова система с поне 2-3 разклонения, които са с дължина 25-30 см. Корените не трябва да са открити и сухи, а да са опаковани в навлажнени материали от дървени стърготини, пясък и др.

. Мястото на присадката (при окулантите в основата над кореновата шийка) трябва да е да е добре срастнало, без пукнатини.

. Мястото, където е отрязана подложката над присадката да е добре зарастнало, по него да няма пукнатини, както и признаци на повреди от вредители.

. Местата, където листата са били захванати за клонките (листните отпечатъци), да бъдат с коркова тъкан от естествен листопад. Ако стърчат листни дръжки по клонките или стеблото, това означава, че листопадът е бил принудителен, а не естествен.

. При принудителен листопад (механично сваляне на листата) има опасност дръвчетата да не се прихванат. През зимата такива дръвчета лесно измръзват, защото стеблото и клонките (ако има такива), не са достатъчно узрели (невдървесинели). Освен това хранителните вещества не са се придвижили до корените и те не са готови да зимуват.

. Не на последно място прегледайте за признаци на болести и неприятели. По корените, стеблото и клонките не трябва да има рани от нагризваения и болести. Такива дръвчета са обречени и трудно ще виреят.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 04 Октомври 2018 13:15

Според мястото, изберете дръвчето

Когато в малката градина разполагате с определено място, трябва да се съобразите с това, колко и какви дръвчета може да разположите в него. За тази цел е важно да знаете, каква е подложката на дръвчето, което сте избрали. Тя е определяща за разстоянието между отделните дръвчета.

Трябва да знаете, че:

. Вегетативните подложки дават слаб растеж на дръвчетата, което позволява да се засаждат по-близо едни до други. Подходящи са за по-малки парцели, в които искате да засадите повече дръвчета.

.Семенните подложки са силно растящи, получени са от семена. Имат силно развита коренова система и дават по-силен растеж на дръвчетата. Подходящи са за по-големи парцели, тъй като се засаждат на по-големи разстояния едни от други. Подходящи са и за засаждане на единични дървета за оформяне на ландшафта в градината.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 04 Октомври 2018 13:08

Резитба след засаждане на дръвчето

След засаждане на овощните дръвчета се извършва резитба за формиране на короната. Ако засаждането е извършено през есента, резитбата на овощните дръвчета трябва да се направи веднага след големите зимни студове (през февруари или началото на март). В случай че засаждането е извършено през пролетта, резитбата за формиране се прави веднага след засаждането. Резитбата трябва да се направи преди да набъбнат пъпките и преди да започне сокодвижението, защото запасните хранителни вещества се насочват най-напред към върховете, които именно се премахват при резитбата. Така закъснялата резитба лишава долните запазени за дръвчето части на клонките от ценни хранителни вещества, което се отразява твърде неблагоприятно върху прихващането и растежа през първата година след засаждането.

Главната цел на резитбата след засаждането на овощните дръвчета е да намалят пъпките, с което се намалява броят на развиващите се от тях листа, а оттам и изпаряваната от листата вода. Кореновата система на новозасадените овощни дръвчета не може да всмуква достатъчно количество вода, понеже корените са силно повредени и намалени при изваждането им от питомника. Затова именно се налага съкращаване и на клонките.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 04 Октомври 2018 13:07

Предстои засаждане на овощни дръвчета

Когато дупките за засаждане на овошки са изкопани по-рано, по време на засаждането е необходимо значителна част от дълбочината им да се запълни с пръст във вид на хълмче. Върхе него се поставят корените на овощното дръвче. Дупките се запълват само с пръст, която е от горния почвен слой, а с изкопаната отдолу пръст мястото се изравнява. Препоръчва се дупка, широка 1х1 м, да се натори с 8-10 кг добре угнил оборски тор, който да бъде добре размесен с пръстта, с която се запълва пространството около корените.

След като овощното дръвче се постави в реда, откъм страната на най-силните ветрове се забива кол на 8-10 см от стъблото и едва след това започва заравянето на корените. Корените трябва да бъдат разположени добре в дупката без да се преплитат или да са извити нагоре. Между корените се разстила рохкава пръст, която чрез стръскване на дръвчето и нагласяване с ръка трябва да запълни всички празнини между тях. Внимателно се притъпква неколкократно с крака, за да дойдат всички части на кореновата система в плътен допир с почвата и дръвчето да се закрепи здраво. Притъпкването става от периферията на дупката към стъблото на дръвчето.

Около стъблото се прави венец от пръст, така че да се образува чаша, която да поема и задържа водата, докато се просмуче към кореновата система. Полива се с 1 или 2 кофи вода. Поливането допринася както за навлажняване на почвата около корените, така и за по-доброто й улягане и прилепване към корените.

Горният край на забития кол не трябва да достига до клоните, защото при клатене от вятъра ще се трие в кората им и ще я поврежда. Превръзката на стъблото за кола се прави свободна във вид на цифрата 8, за да може при слягането на пръстта в дупката дръвчето да слезе надолу с пръстта, а да не остане неподвижно завързано за кола и корените му да изгубят плътния си допир със слягащата се в дупката пръст.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 04 Октомври 2018 13:04

След първите слани

Дръвчетата вече дават първи признаци, че се готвят за зимен покой. За това ще им помогнат и първите слани, които прекратяват живота на листата и закаляват дървесината срещу студа.

Сега е най-подходящият момент за работа в градината, която е от голямо значение за успешното презимуване на дръвчетата и за доброто им развитие и плододаване през следващата година.

Има редица мерки, които трудно биха се практикували в големи масиви от трайни насаждения. Но в малката градина работата е много по-малко и включва неща, които всеки би могъл да свърши.

Механичните мерки имат голямо значение за здравното състояние на дръвчетата за следващата година. За тях не са необходими специални средства и материали. Необходими са само овощарски инструменти и малко усилия.

Основни механични мерки при дръвчетата са:

. Събиране и изгаряне на опадалите листа

. Събиране и унищожаване на мумифицираните плодове - окапалите по земята и тези по дърветата.

. Изкореняване -тази мярка се налага при напълно изсъхнали или много болни дървета, не подлежащи на лечение. След изкореняване те се изнасят от овощната градина и се изгарят.

. Не се оставят и счупени клони - обърнете внимание на всяко дръвче и ако там има изсъхнали, счупени и болни клони, задължително ги изрежете и изгорете. Така ще унищожите огнищата на зараза на болестите. Отрезите на по-дебели клони се замазват с блажна боя или овощарска замазка, за да зараснат бързо и да не изсъхне дървото.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Минимални разстояния между основните овощни видове според подложката

Култура

Сила на подложката

Разстояние в метри

Ябълка

вегетативна - слаборастяща

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

1,5-3

3-5

5-7

Круша

вегетативна - слаборастяща

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

1,5-3

3-5

5-7

Слива

вегетативна - слаборастяща

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

2,5

6

7

Праскова

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

4-5

6

Кайсия

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

5

6

Вишня

вегетативна - слаборастяща

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

2,5

4-5

5-7

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 04 Октомври 2018 12:43

Планове за бъдещето на овощната градина

Сега е моментът да направите преглед в градината и да решите трябва ли нещо да се промени. Огледайте и си изяснете, има ли остарели растения, безнадеждно болни, изсъхнали, загинали. Сортове, който нямат устойчивост на болестите, не ви удовлетворяват вкусовите им качества, моментът на узряване и др.

Понякога е сложно да се разбере старо ли е дървото или не толкова, още повече, че срока на продължителност на живот или по-точно на плододаване, което ви интересува, при различните култури е различен. Затова ние ви предлагаме една таблица, която ще ви улесни. С нейна помощ ще може да определите какви растения трябва да закупите или подмените на вашия участък. Разбира се, че е важно да се знае и какво количество продукция може да се очаква от дадено растение. Тогава вие лесно ще определите за вашите нужди колко фиданки трябва да купите. Знаем че растенията също имат изисквания за въздух, слънце, влага, различни елементи. Таблицата и за това ще ви помогне, като се съобразите с разстоянията между редовете и в реда на засаждане. Препоръчително е в своята градина или вила да имате не по-малко от 2 сорта от всеки вид култура (това е особено важно за джанка и череша).

СВОЙСТВА И ИЗИСКВАНИЯ НА НЯКОЙ РАСТЕНИЯ

КУЛТУРА

Продължителност на живот в години

Среден добив от възрастно растение при минимални грижи в кг

Стандартно разстояние в метри

ПЛОДНИ ДРЪВЧЕТА

м/у редове

м/у растения

ДЖАНКА

18-20

10-15

3-4

3-4

АРОНИЯ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО

3-7

3

3

ВИШНЯ

20-30

7-10

4

3

КРУША

25

100

4-5

4-5

СЛИВА

15-20

8-10

4

4

ЧЕРЕША

60-70

7

4

4

ЯБЪЛКА

25(в зависимост от подложката15-50)

80

5

4

ЯГОДОПЛОДНИ

ЧЕРВЕНИ БОРОВИНКИ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО

До 0,5

0,7

0,2-0,3

СИНЯ БОРОВИНКА

15-20 (при добри условия до 50)

До 2-3

2

1-1,2

КЪПИНА

10-20

2-4

2

2

ЯГОДА

1-4

0,2-0,3

0,7

0,2-0,3

ЦАРИГРАДСКО ГРОЗДЕ

15-30 и повече

5

2

1-1,5

МАЛИНА

10

0,75

2

0,3

ОБЛЕПИХА

12-20-30

5-10

2

2

ЧЕРВЕНО ФР. ГРОЗДЕ

15

2

2

1-1,5

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 64

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта