Мания срещу нитратите в зеленчуците обхваща света. Вярно е, че без подхранване не може да се очакват чудеса от добиви, но е важно торенето да е с мярка и с познание. Ограничете използването на селитрата, по възможност преминете на амониев сулфат и карбамид. Ако почвата в градината ви е кисела, преди да внесете азотни торове трябва да варувате. Работете в ясно време и закопавайте тора на десетина сантиметра дълбочина. Месец и половина преди събирането на реколтата прекратете азотните подхранвания. Редовното поливане на растенията намалява натрупването на нитрати в зеленчуците.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Настойката от раздробен пащърнак се използва за контрол на листни въшки, акари и други смучещи вредители по растенията. Тя се приготвя от изсушени листа, стъбла и корени. Рецептата е следната: 1 кг от суровината се кисне в 10 литра вода в продължение на 10 часа. Използва се веднага след приготвянето му, като се избягва съхранение.

Суровините се събира по следния начин: корените - преди и след цъфтеж, надземните части - само по време на цъфтеж.
Прах от семената на бял синап действат срещу голям брой вредители

Белият синап, под формата на прах от смлени семена е ефикасен за контрол на листни въшки, гъсеници и молци. Концентратът се приготвя чрез накисване на 10 грама прах в 1 литър вода в плътно затворен съд за два дни, след което се филтрира. Преди пръскане към 150-200 мл концентрат се добавят 750-800 мл вода. Ефикасен е за пръскане на цариградско грозде, касис и ябълки срещу молци и акари. Пръскането се прави привечер. Срещу голи охлюви се пръска почвата, като към 100 мл концентрат се добавят 10 литра вода.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Доматите, пипера и паталаджана се нападат от две групи многоядни нощенки: а/ подгризващи (Agrotis ipsilon, A. segetum, A. exclamationis), чиито гъсеници от I и II възраст скелетират листата, а следващите възрасти прегризват младите растения на нивото на почвата, или изгризват кората около почвата на развитите растения; б/ надземни (Mamestra brassicae, M. oleracea, Autographagamma, Helycoverpa armigera), гъсениците на които скелетират листата, изгризват отвори с различни големини, унищожават листата, цветните пъпки и цветовете, а гъсениците на памуковата нощенка повреждат основно плодовете, като се хранят с вътрешността им. Ипсилоновата, гамозначната и памуковата нощенка развиват 3 поколения у нас, а останалите по две. Гъсениците на подгризващите нощенки са пепеляво сиви и се намират плитко в почвата около растенията, а тези от надземните значително варират в оцветяването - от тревисто зелени до тъмно сивокафяви се намират върху растенията.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Вертицилийното увяхване е икономически най-важната болест за патладжана. Първоначално най-долните листа на възрастните растения губят тургора си, увяхват и изсъхват. По-късно болестта обхваща и листата от по-горните етажи, като предизвиква листопад. Корените на нападнатите растения са свежи и здрави на вид. В областта на кореновата шийка и стъблото ликото и дървесината са кафяви. Гъбата презимува като мицел в растителните остатъци и се запазва като микросклероции в почвата до 8 години. Патогенът се развива по-силно при температура 20-24˚С върху леки и бедни на хумус почви и по-слабо върху черноземи.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Оранжерийната белокрилка, е разпространена широко и вреди основно по доматите, но има още около 200 гостоприемнака. Това са дребни, бели “пеперудки”, около 1,5 mm дълги. Основно вредят ларвите. Те смучат сок от долната страна на листата и отделят обилно “медена роса”. Върху “медената роса” се развиват чернилни гъбички, които зацапват растенията и плодовете и влошават качеството на плодовете. Като смучат сок ларвите, предизвикват отслабване на растенията. В мястото на повредата се появяват хлоротични пентна. При силно нападение, листата пожълтяват и окапват, а растенията често загиват.

Важно е редовно да се преглеждат растенията за да се откриват възрастните индивиди. Те могот да се открият върху най-горните млади листа, а пупариите се намират върху средния и най-долния етаж на растенията. Наблюденията започват веднага след разсаждането на културите. Борбата с белокрилките трудна поради големия брой гостоприемници, а и е много скъпа . Нужно е да се води борба и в растителноста в съседство с доматите.

При оранжерийната белокрилка е регистрирана устойчивост към голям брой инсектицид, поради което те трябва непрекъснато да се редуват.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Вредят възрастните и ларвите на цикадите, които смучат сок основно от нерватурата на листата. В мястото на хранене се образуват зигзагообразни белезникави линии.. Цикадите са причинител на столбур по домати.

Цикади се появяват първо по плевелната растителност и след това в насажденията от домати. . Борбата срещу цикадите се провежда при опасност от епидемии от столбур. На цикадите действат всички инсектициди за борба с листни въшки и белокрилка.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Листните въшки са смучещи насекоми, които смучат сок от различни органи на растенията. При нападение листа се накъдрят, а при голяма плътност листа и цветове увяхват и окапват. Растенията се затормозяват, изостават в развитието си, стъблата се изкривяват и изсъхват. Листните въшки са преносители на вирусни болестите по доматите.

  1. На полето трябва да се изнася разсад чист от листни въшки и вируси. Унищожаване на плевелите около и в площите за разсад и на полето.

  2. В началото на вегетацията да се пръска след разсаждане и прихващане на растенията, при установени единични крилати въшки

За да се избегне устоичивоста към различните инсектициди е добре редуването на продукти за растителна защита на различни бази.

  1. Пръскането с обезмаслено мляко при разреждане 1:10 през 7 дни води до образуването на филм върху растението и възпрепядства контактното пренасяне на причинителя чрез манипулациите.

Препарати за борба с листни въшки : актара -0,007%, вазтак 100 ЕК – 30мл/ дка, вазтак нов 100 ЕК – 30 мл/дка и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Сеитбата на карфиола се извършва през юни - юли със сеитбена норма 50 – 60 г семена на декар или 4 – 5 г на кв. метър. Разсадът не се пикира и е готов за засаждане след около месец. След като се прибере продукцията от предшественика, избраната за отглеждане площ се изорава и се правят бразди, в чиито основи се извършва засаждането. Схемата на засаждане е 60х50 см или 80х40 см. В зависимост от заплевеляването се извършват няколко окопавания, с първото от които се прави и загърляне. Важна грижа през вегетацията е редовното поливане, тъй като горещините презлетните месеци влияят изключително неблагоприятно върху качеството и количеството на продукцията. В зависимост от запасеността на почвата с хранителни елементи при основната обработка на почвата се тори с по 20-40 кг суперфосфат и калиев сулфат и 50 -70 кг амониев нитрат на декар. Азотният тор се внасяна два пъти по време на вегетацията – при първото окопаване и 20 – 25 дни след това. Когато карфиолът се отглежда на по-леки песъкливи почви, особено ако предшественикът не е торен с органични торове, при основната обработка на почвата се внася и оборски тор в норма от 4 -5 т на декар, а количествата на азотните, фосфорни и калиеви торове могат да бъдат намалени с 20 – 30%. За подхранване през вегетацията с много добър ефект може да се използва и разтворен във вода оборски тор. За намаляване на загубите на азот и за повишаване ефективността на торовете, след всяко подхранване се извършва окопаване с последващо загърляне. Редовно трябва да се следи за появата на болести и неприятели и да се извършват необходимите пръскания.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Някой от тях са големи вредители и по зеленчуците

. Черна черешова листна въшка

Тя е разпространена масово и вреди основно по черешата, а по-слабо напада вишната. Повредите са характерни: листата се завиват, а леторастите се деформират. Въшките отделят обилно медена роса, по която се развиват чернилни гъбички и допълнително зацапват листата и клонките. Част от популацията на черната черешова листна въшка мигрира през май-юни по лепката и великденчето и развива големи колонии.

. Прасковена листна въшка

Среща се навсякъде. Основни нейни гостоприемници са прасковата, кайсията и бадема, а междинни са много тревисти растения - плевелни и културни. Видът е опасен неприятел и по зеленчуците, памука, тютюна, картофите и пшеницата. Вследствие на повредата, листата на прасковата се завиват и пожълтяват, а нападнатите леторасти закържавяват. Тази въшка е от най-опасните преносители на вирусни болести по културните растения.

. Голяма прасковена листна въшка

Среща се в цялата страна, в по-голяма плътност е установена по Черноморието. Вреди най-вече по прасковата, но гостоприемници са още слива, бадем, джанка и кайсия.

. Малка сливова листна въшка

Разпространена е навсякъде, а гостоприемници са й джанка, слива, трънка, праскова, кайсия и бадем. Междинни гостоприемници са редица културни и диви растения като хризантема, лайка, живовлек и др.

. Голяма сливова листна въшка

Среща се повсеместно. Вреди главно по джанка и слива, но основни гостоприемници са праскова, бадем и кайсия. Междинни са магарешки бодил, паламида и др. Нападнатите леторастите се завиват, изкривяват, и се покриват с медена роса, която привлича мравки и пчели.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Определен е размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове, за обвързано с производството подпомагане за зеленчуци и за обвързано с производството подпомагане за зеленчуци (оранжерийно производство) за Кампания 2016 г. Това стана ясно от заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
 
- По Схемата за обвързано подпомагане за плодове, определената ставка е 1 342,66 лева на хектар;
 
- По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци, одобрената ставка е в размер на 1 080,51 лева на хектар;
- По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (оранжерийно производство), размерът на ставката е 8 912,77 лева на хектар. 
 
На 30 март ДФ „Земеделие“ започна изплащането на субсидиите по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци от Кампания 2016 по индикативната ставка. Близо 14 000 земеделски стопани, заявили площи с плодове, зеленчуци и оранжерийно зеленчукопроизводство, получиха подпомагане по схемите.
Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 21

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта