Освен спестяването на разходи, директната сеитба връща живота в почвата и повишава нейното плодородие. Британски фермери разказват за приложението на технологиите No-till и Mini-till в техните полета

Технологията за минимална обработка на почвата е възникнала в Средния запад като начин за противодействие на ветровата ерозия и съхраняване на влагата в почвата, която там често не достигала и по-рано, преди глобалното затопляне. Но днес тези технологии се внедряват дори във Великобритания, където до този момент валежите, а и ветровата ерозия никога не са били проблем. Кое подтиква британските фермери да преминават към технологиите No-till и Mini-till?

Съчетаване на Strip-till и директната сеитба

Фермерът Брайън Баркър, който със синовете си обработва 5800 дка глинести и песъчливо-глинести земи в окръг Съфолк, си поставил за цел на намали разходите за поддръжка на плодородието на почвата и с времето да подобри общото й състояние. Той разчитал, че намаляването на обема на разместване на почвата и въвеждането в сеитбоорот на покривни култури ще повишат добивите и ще подобрят състоянието й в дългосрочна перспектива. Сега вече Баркър отбелязва намаление на разходите за гориво и резервни части и се надява структурата на почвата да се подобри.

Независимо от относително малката площ, фермата закупила две сеялки за директна сеитба – решение, което не е било лесно, но било оправдано. „Разбира се, ние оценихме предимствата от по-малкото разместване на почвата с цел подобряване на нейната структура и намаляване на разходите. Все пак на определени участъци в определени години и при определени култури се налагаше да обработваме почвата по-активно – по технологията Strip-till, докато в други условия – преимуществено на леки почви за сеитба на пролетни култури след зимни покривни култури, прилагахме сеялки за директна сеитба“, казва Брайън Баркър. Затова с две технологии на сеитба може да се работи в широк спектър на почвите — от висококарбонатни глинести до глинесто-песъчливи.

Предшествениците на пшеницата са едновременно пролетни и покривни култури. Сега сеитбооборотът се състои от две поредни години отглеждане на пшеница, след което сеят покривни култури и пролетни бобови или маслодайни култури. Следват отново две поредни години пшеница, по-нататък вече друга покривна култура, после тревна смеска, в която подсяват пролетна пшеница или ечемик и след това двугодишни треви.

„Ние не смятахме, че пълният преход към директна сеитба беше най-правилното решение, още повече че то не подхожда за всички наши почви, не обхваща всички технологии на отглеждане и не се отнася за всяка година“, отбелязва Баркър. По-рано фермерите обработвали половината площ без оран, след което преминали веднъж или два пъти на продълбочаване и правели сеитбата с 6-метрова дискова сеялка с култиватор. На другата половина, където отглеждали пшеница втора поред година, правели оран без обръщане на пласта, валиране и сеитба.

При избора си на сеялка, фермерите държали не просто да е най-изгодната, но и да копира колкото се може по-точно релефа на полето и да поддържа дълбочината на сеитба. „Имаше сеялки с твърда рама, но ние избрахме сеялка с независими ботуши със стабилно натоварване, която точно копира релефа на полето и по този начин поддържа точна дълбочина на сеитба“, разказва Брайън. Фермерите преценили, че останалите сеялки размествали прекалено много почвата или имали прекалено големи лапи. Освен това те търсели сеялка с минимална мощност, за да намалят разходите за гориво и минимално да се преобръща почвата, затова купили сеялка с тесни лапи. „Обърнахме внимание и на възможността за калибриране и лесна проверка на състоянието на ботушите“, обобщава Брайън Баркър.

Във фермата използвали 5-метрова сеялка за Strip-till или 4-метрова сеялка с длетообразни ботуши за директна сеитба в зависимост от типа почва на конкретното поле, влажността, културата-предшественик и културата, която се сее. 5-метровата сеялка агрегатирали на AGCO Challenger 765C – с 320 к.с., а 4-метровата на Fendt 826 с 260 или Fendt 516 със 160 к.с.

Преходът към новата технология на обработка още в самото начало довел до положителни резултати. „За лятото и началото на есента ние икономисахме 20 хил. литра дизелово гориво, отбелязва фермерът. – Още не сме пресметнали разходите за сеитбата, но сеялката за Strip-till е много подходяща за зимни култури“, добавя той. Сега във фермата планират да я използват и за сеитба на пролетни бобови култури. Затова сеялката за директна сеитба ще използват за пролетна сеитба: на пшеница, ечемик, лен – директно, като покривна култура, а така също и за подсяване на пшеница в миналогодишната тревна смеска в необработено твърдо семенно ложе.

„Ние се надяваме, че можем да намалим разходите си за внасяне на семена, торове, препарати за растителна защита и да върнем почвеното равновесие. Опасяваме се, че някои разходи могат да нараснат и да се появят проблеми, например от рода на охлюви. Едновременно с това очакваме, че други проблеми пък ще изчезнат при реализацията на нашата дългосрочна стратегия по подобряване състоянието на почвата и отглеждане на културите“, обобщават фермерите. Освен това, използвайки новите сеялки във фермата, в която имахме 3 трактора Fendt (826, 280 и 516), решихме да продадем единия от тях. Сега фермерите смятат, че с времето потребността от сеялки за Strip-till може да намалее, но те ще държат все още плуговете, в случай че се върнат към старата технология.

Цялата статия четете само в хартиеното или електронното издание на вестник "Гласът на фермера"

Публикувана в Растениевъдство

Данните на НАСА и многочислени изследвания, резултатите от които са публикувани в научни издания, свидетелстват, че 97 на сто от климатолозите са съгласни, че именно човешката дейност е предизвикала рязката промяна в климата през миналия век. Много политици обаче не са съгласни с това. Фермерите също се съмняват в изводите на учените. През 2011-2012 година сътрудниците от университета Пердю на щата Айова са провели допитване до 6795 души от агросектора и са установили, че 66 на сто от производителите на царевица вярват в данните за климатичните промени, но едва 8 на сто от тях признават, че основната причина за тях е човешкия фактор.

Промяната в климата е продължителен процес, поради това не е толкова лесно да се каже, дали индикатор за него е засухата или наводненията през някоя конкретна година. Както твърди водещият стратег по въпросите на земеделието  и околната среда на  Monsanto Майк Лохуйс, климатът се променя твърде бързо и именно поради човешката намеса в него.

В съчетание с технологиите за обработка на семената и селекцията на раннозрели сортове промените в климата помагат на канадските фермери да отглеждат соя и царевица там, където преди десетилетие те не биха могли да го направят. От друга страна, увеличаването на съдържанието на въглеродния диоксид в атмосферата способства повече за растежа на плевелите, отколкото на културните растения.

Увеличаването на въглеродния диоксид в атмосферата само с 50 молекули на милион (ppm), например от 350 до 400 - стимулира растежът на повечето плевели, особено агресивните, почти 2 пъти. По тази причина трябва да се създават земеделски култури, които да реагират на въглеродния диоксид по същия начин, казва директорът на Националната лаборатория по селско стопанство и защита на околната среда на Министерството на земеделието на САЩ Джери Хатфилд. Друг красноречив факт е, че днешната концентрация на въглероден диоксид от 400 ppm за последен път се е наблюдавала на Земята преди повече от 2 млн. години в плиоценовата ера.

Фермерите могат да спасят положението

Добрата новина е, че още днес фермерите използват технологии, които могат да смекчат климатичните промени. "Устойчивото земеделие е равнозначно на съвременно земеделие", казва директорът по устойчиво развитие на Monsanto Дион Макбет.

През 2015 година Monsanto обяви, че спира изхвърлянето на въглеводородни емисии в атмосферата до 2021 г. През 2016 година компанията публикува изследване, наречено „Път към въглеродно неутрално земеделие. Потенциал за намаляване на емисиите въглероден диоксид и стратегии при отделните култури“. Този отчет предвижда два специфични метода:

Устойчиво управление на храненето

В доклада се отбелязва, че прецизното земеделие, в частност използването на технологии с помощта на GPS повишава ефективността на производството. „По всяко време можем да използваме по-малко, за да произвеждаме повече, така можем да станем устойчиви“, казва М. Лохуйс.

Минимална почвообработка и използването на почвопокривни култури

Почвообработката засилва окисляването на органичния почвен въглерод до въглероден диоксид. Не само почвата губи въглерод – жизненоважна част от здравето на почвата, но въглеродният диоксид се изхвърля в атмосферата.

Намаляването на интензивността на почвообработката или пълното й спиране ще подобри състоянието както на почвата, така и на атмосферата. А растителните остатъци, оставени на повърхността на почвата, подобряват здравето на почвата и свързват въглерода.

Голям потенциал

Тези краткосрочни стратегии имат потенциал да намалят емисиите на въглероден диоксид. Ако на 60 процента от селскостопанските земи, на които тези стратегии не се използват сега, те бъдат внедрени до 2030 г., само земеделието на САЩ ще намали ежегодните емисии на въглероден диоксид с повече от 100 млн. тона. Толкова въглероден диоксид поглъщат 2,5 млрд. дървета за 10 години. Повече от 90 на сто от този потенциал могат да реализират производителите на соя и царевица.

Технологиите, които могат да смекчат климатичните промени, такива като растителни остатъци, сидерати или прецизно земеделие, също така способстват за оздравяването на почвата. Разпространението на внедряването на междинните култури и no-till ще способстват и за нарастването на популациите на микроорганизмите и ускоряването на кръговрата на хранителните вещества. А именно това повишава реколтата и минимализира ерозията.

Потенциалната реколта от внедряването на тези методи няма да се промени, дори ще се повиши в дългосрочен план. Междинните култури имат неразкрит потенциал в земедлието. Но засега те са разпространени едва на 3-5 на сто от селскостопанските площи. Ниските цени на земеделската продукция препятстват разпространяването на покровните култури. Но в дългосрочен план, активирането на кръговрата на хранителните вещества ще помогне да се повиши ефективността от внасянето на торовете.

„Това ще позволи на производителите да оставят фермите си на следващото поколение в добро или даже по-добро от днешното състояние“, казва агрономът на компания Channel Брайън Фришмейер. Освен забавянето на ерозията, положителното влияние на покровните култури върху почвената биота подобрява структурата и проницаемостта на почвата. Той добавя, че увеличената конкуренция между покровните култури и плевелите ще намали настъпването на последните.

Твърде големият обем на растителните остатъци може да е проблем за фермерите, особено ако това е царевица, отглеждана по no-till. Но технологиите на прецизното земеделие помагат да се засява на необходимата дълбочина и по no-till. Това помага на растенията, докато растителните остатъци повишават съдържанието на въглерод в почвата и го запазват.

Растителните остатъци също така повишават концентрацията на почвенитге организми, които разрохкват почвата и така подобряват нейната водопроницаемост.

Публикувана в Растениевъдство

Добивите от царевицата и слънчогледа при нулеви обработки винаги са по-високи, твърди американският фермер Джонатан Рийвс от Канзас

Технологията No-till, която масово се практикува в Америка, все още си пробива път в Европа. Причините за това са от най-различно естество, но най-често се казва, че почвите не са подходящи за прилагане на нулеви обработки. 

(Продължение от стр. 1)
Истинската причина обаче може би е от субективен характер. Въвеждането на безорното земеделие на Стария континент изисква търпение, което като че ли европейските фермери нямат. За българските земеделци ще бъде полезно да научат повече за опита на техни колеги от американския континент.
Ако една технология не работи, обвиняваме самата технология. Тази примитивна философия се използва и от противниците на нулевата обработка на почвата, които често правят елементарни грешки, игнорирайки например правилото, че No-till не е начин, а система. Най-разпространеното твърдение е: при No-till добивите намаляват.
В земеделската практика No-till се прилага и адаптира така успешно, че не се наблюдават никакво намаление на добивите или други негативи към тази природозащитна и енергоспестяваща технология. Това могат да потвърдят привържениците и земеделците, които прилагат системата на нулевата обработка на почвата.
Фермерите, които са пристрастени към тази технология, успешно я внедряват в отглеждането на зимна пшеница, ечемик и соя. Но все още имат някои опасения при царевицата и слънчогледа.
За да разсеем тези опасения, ще ви запознаем с практиката на американския фермер Джонатан Рийвс от Канзас, който разкрива 4-те тайни, гарантиращи успеха с No-till и при тези две култури.
ТАЙНА 1
Определете количеството на необходимите торове
Преди всичко трябва предварително да се определи количеството торове, които да се внесат за минерализация на растителните остатъци на предшественика. Примерната норма на внасяне е 10 кг в акт. в-во азот на 1 тон растителни остатъци от предшестващата култура. Ако не се приложи азотно торене в минимални дози, растителните остатъци ще усвоят азота от почвата и очакваният добив няма да бъде получен. Аналогична ситуация се създава и когато сламата се раздроби при традиционна обработка на почвата. Тогава също трябва да се внесе допълнително количество азот за минерализация на растителните остатъци. Това е написано във всички учебници по агрохимия.
Начините на внасяне на азотните торове могат да бъдат различни. Ние внасяме амониева селитра, като я разхвърляме в ранна пролет върху замръзнала почва. Втория път внасяме тора при сеитбата със сеялката. Използваме нитроамофос в съотношение N16P16K16 или амофос – N12P52. Нормата и видът на внасяните торове зависят от типа почва и планирания добив. Желателно е внасянето на торовете да става на 5 – 6 см по-дълбоко от нивото на разполагане на семената.
ТАЙНА 2
Снабдете се с
професионална сеялка
Важен момент от технологията: успехът напълно зависи от професионалната сеялка за технологията No-till. Тази сеялка трябва да нарязва растителните остатъци, да може да сее във влажна почва, да не замазва и да не смесва растителните остатъци с почвата. В случай на подобно смесване, съществува вероятност семената да не попаднат във влажна почва, а в полувлажна, смесена с растителни остатъци и слама. При попадането им в полувлажна почва не може да се очаква дружно поникване. Скоростта на сеитбата и конструкцията на ботуша трябва да бъдат такива, че минимално да нарушават структурата на почвата. При спазване на тези условия вие ще получите по-висок добив, отколкото при традиционната технология, защото почвата ще бъде покрита със слой от растителни остатъци, който съхранява необходимата влага. Обикновено скоростта на сеитбата не трябва да превишава 8 км/ч.
ТАЙНА 3
Има особености в борбата с плевелите в царевицата и слънчогледа
При използването на технологията No-till особено внимание трябва да се отдели на прилагането на хербициди. 3 – 5 дни преди сеитбата на царевицата внасяме хербицид с тотално действие. След показване на пониците на плевелите подбираме вегетационен хербицид в зависимост от видовия състав на плевелите. По-нататъшната защита на царевицата по нищо не се отличава от защитата по традиционната технология.
При отглеждане на слънчоглед, който сеем след царевицата, внасяме тотален хербицид 10 дни преди началото на сеитбата. Съществуват две тактики на сеитба на слънчоглед: може да отложите срока на сеитба за края на май, като засеете ранни сортове или хибриди, а може да го засеете и веднага след сеитбата на царевица, но тогава слънчогледът трябва да е устойчив на хербициди. Ако изберете пътя на забавяне на сеитбата, ще се наложи още веднъж да обработите полето преди сеитба с хербицид с тотално действие.
Що се отнася за хибридите, устойчиви към хербициди, пазарът днес разполага с достатъчни количества. След прилагането на подходящите хербициди до и след прибиране, полето остава абсолютно чисто. При технологията No-till напълно се справяте с проблемните плевели, които благодарение на тоталните хербициди не представляват опасност за културата. Новите технологии по защита на слънчогледа премахват всички ограничения при отглеждането му по технологията на безорно земеделие и нулева обработка на почвата.
ТАЙНА 4
Изборът на хибрид: няма да повярвате, колко е просто!
Определени съмнения възникват у земеделеца при избора на хибрид при технологията No-till. Основавайки се на досегашните производствени практики, можем да потвърдим, че абсолютно всички хибриди, отглеждани по системата на безорно земеделие, растат отлично. Условията, създадени за растежа на културните растения по тази технология, са по-добри, отколкото при традиционната обработка. Дори при аномалии на времето правилността на избрания път се потвърждава.
И накрая изводът на Джонатан Рийвс от Канзас звучи съвсем по американски: При съвременните възможности за обмен на информация прилагането на остарели агротехнологии изглежда като пътуване на каруца с впрегнат кон, задминавана от автомобили, които без съмнение са достъпни и за вас.
По материали от чуждестранния печат

Публикувана в Растениевъдство
Петък, 03 Януари 2014 14:20

Kuhn представи Performer 4000/5000

На Агритехника 2013 Kuhn представи нова серия прикачни култиватори-продълбочители с работна ширина 4 и 5 метра - Performer 4000/5000.

Performer заема водещо място в гамата техника на Kuhn за минимална почвообработка. Машината е способна с едно работно минаване да обработи почвата при различни условия и едновременно може да изпълнява дисковане или продълбочаване според желанията на фермерите. Възможна е и работа без валяк.

Новата серия прикачни култиватори е предназначена за агрегатиране с трактори с мощност до 500 к.с. Култиваторът има два реда независими дискове (работна дълбочина 10 см), 4 реда зъбци (работна дълбочина 35 см) и нов валяк HD-Liner 700. Всички регулировки на машината са хидравлични.

Новият валяк HD-Liner 700 е разработен за работа в екстремални условия – голямо количество растителни остатъци, лепкави почви. Теглото от 225 кг/м и V-образният профил осигуряват изравняване на дълбочина.  

Всички дискове и зъби са монтиране без маслени точки. Работните органи са произведени от кована стомана за увеличаване на здравината им. В транспортно положение ширината на култиватора е 3 м. 

Публикувана в Агротехника

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта