670 хил. лв. допълнителен финансов ресурс ще бъде разпределен по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период” за 2018 г., реши Управителният съвет на ДФ „Земеделие“. Така общият ресурс по схемата за 2018 г. се увеличава от 4 700 000 лв. на 5 370 000 лв.

    С решение на УС на Държавен фонд „Земеделие" за 2018 г., по схемата бяха разпределени 4 700 000 лв. за двата етапа от помощта. През първия етап - пролетния, са усвоени средства в размер на 3 969 579 лв. от 2 852 земеделски стопани. Остатъчният, неусвоен ресурс, който следва да се разпредели за втория етап, е в размер на 730 421 лв.

    Приемът на заявления за борба с вредителите по трайните насаждения продължи от 15 до 31 октомври. След обобщаване на информацията от подадените заявления, стана ясно, че допустимите за подпомагане площи са над 16 400 ха. За тях е необходим ресурс от близо 1 400 000 лв., което прави недостиг от близо 670 000 лв.

    Целта на помощта е да се ограничат загубите от разпространението на вредители по трайни овощни насаждения (семкови и костилкови овощни видове), ягоди и малини, които се повлияват от приложените извън вегетационния период на културите мерки за контрол и ликвидиране, и с които се унищожават зимуващи форми на вредители.

Публикувана в Растениевъдство

От 15 октомври Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Приемът ще продължи до 31 октомври.

    Ще се приемат заявления за закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата на овощните видове, ягоди и малини, които се прилагат през есента в периода на масов листопад. Срокът за отчитане на дейностите е до 16 ноември, а до 7 декември ще бъдат изплатени средствата.

    Целта на помощта е ограничаване на загубите от разпространяването на зимуващи вредителите по трайните насаждения, като семкови и костилкови овощни видове и ягоди и малини.

    Финансовият ресурс по схемата за настоящата година е в размер на 4.7 млн. лв. Част от средствата бяха разплатени през пролетта за подпомагане закупуването на продукти за растителна защита на трайни овощни насаждения, ягоди и малини през зимния сезон, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките. Тогава 2 847 производители получиха над 3.9 млн. лв.

Публикувана в Растениевъдство

От днес, 8 февруари, Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период за 2017 година. Срокът за подаване на заявленията за подпомагане на борбата с вредителите в периода след преминаването на студовете до набъбване на пъпките е до 2 март. До 13 април земеделските стопани трябва да се отчетат пред фонд „Земеделие“. Срокът за сключване на договорите и за изплащане на средствата е до 26 май 2017 година.

    За тази година по схемата е предвиден финансов ресурс от общо 4 млн. лева, като остатъкът от неусвоения през пролетния период ресурс ще бъде разпределен за есенния етап на прилагане на помощта през ноември. 

   Основната цел на държавната помощ е да се ограничат максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните овощни насаждения, както и по насажденията с ягоди и малини.

  Средствата, които ДФЗ предоставя, са за компенсиране на част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти за растителна защита на трайни овощни насаждения, ягоди и малини. Съгласно Регламент (ЕС) №702/2014 и изискването за наличие на стимулиращ ефект, при отчитането по схемата за борба с вредителите ще се признават документи за разходи, извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

Публикувана в Растениевъдство

Ръст от над два пъти е отбелязан и в зеленчукопроизводство. С над 50% са нараснали площите от трайни насаждения, заявени за подпомагане. Българското земеделие бележи ръст в почти всички сектори. Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на Дванадесетото Национално изложение по животновъдство, предаде "Фокус".
Според министър Танева, през тази година е отбелязан и рекорден добив при пшеницата от 5.6 млн. лв. С 1% повече през тази година са били и заявените земеделски площи за подпомагане.  Министърът заяви, че независимо от тежката двугодишна ценова криза, ръст е отбелязан и в сектор „животновъдство“. Министър Танева допълни, че се бележи ръст и в различните породи и видове животни под селекционен контрол – и при овцете, и при говедата. При заявените за подпомагане овце ръстът е с 13 %, а при говедата – с 18%. Ръст имало и при броя на фермите. Земеделският министър заяви, че единствено ръст не се отчита при млечните говеда, които не са под селекционен контрол. Там спадът бил от 5%. „Това не трябва да ни притеснява. Напротив, означава, че посоката на развитие трябва да е към направления под селекционен контрол, защото тези животни са по – продуктивни“, заяви министър Десислава Танева. Само в сектор „тютюн“ тенденцията била обратна, а част от тютюнопроизводителите са преминали към отглеждане на други култури. 

Този спад не трябвало да ни притеснява, според Танева, защото трябвало да се търси ръст само в тези сектори, които имат пазарна перспектива. 

Министър Десислава Танева откри Дванадесетото Национално изложение по животновъдство край Сливен. Събитието се организира от Министерство на 
земеделието и храните и Изпълнителна агенция по селекция и репродукция. На изложението са представени над 550 селскостопански животни от цялата страна.

Публикувана в Бизнес

През миналата година бяха направени промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Обяснението на вносителите на промените в Народното събрание е, че голяма част от споразуменията при пасищата са използвани, за да се заобикалят правилата за разпределяне на постоянно затревените площи. По този начин права за ползване са получили и хора без животни.

Но последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които изключиха трайните насаждения и пасищата от бъдещите доброволни споразумения по чл. 37б, предизвикаха недоволство сред част от фермерите. Особено остро се противопоставиха членовете на Асоциация „Биопродукти”, които поискаха извънредна среща с ръководството на министерството на земеделието и храните.

Както обясни заместник министърът на земеделието Свилен Костов този повод „проблемът е, че биопроизводителите са ползвали доста бели петна и реално сега се лишават от правни основания за ползване на трайните насаждения или за пасищата. Тяхното искане за преразглеждане на промените е подкрепено и от други браншови съюзи”.

Браншовият съюз и МЗХ се се договорили да сформират работна група с експерти от агроводомството, които имат доказан опит и практика в поземлените отношения. Тази група ще направи предложение за промени в закона.

Както съобщи зам. министър Костов, проблемът е известен още от миналата година. Тогава данните показаха, че 750 души са ползвали със споразумения около 400 хиляди декара пасища, мери и ливади, като голяма част от тях не са притежавали животни или са имали по 2-3 крави и десетина овце. В наскоро направен анализ на МЗХ казал, че голяма част от ползвателите на ливади и пасища, които са ги заявили чрез споразумения, нямат животни. „Тоест те са използвали механизма на споразуменията като вратичка да заявяват пасища без животни, включително и да преразпределят общинските пасища с единствената цел – да се получават субсидии”, обясни още зам.министърът. По думите му в МЗХ се разработва подробен анализ, но предварителните данни показват, че в този проблем се отнася за около 25 хиляди души в цялата страна. Те разполагат с имоти в размер на 300-400 хиляди декара и те ще бъдат проверени.

Но според последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които са в сила в момента, трайните насаждения, пасищата и ливадите, се изключват от доброволни споразумения по чл. 37б.

Публикувана в Бизнес

Има ръст на всички площи с трайни насаждения се отбелязва на територията на цялата страна. Това съобщи в Гавраилово министърът на земеделието и храните Десислава Танева, предаде радио "Фокус"-Сливен. Тази тенденция се наблюдава и в Сливенско, уточни министърът. Увеличението се дължи на схемите за обвързана подкрепа, а промените в тях бяха обявени от земеделското министерство във вторник, припомни министър Танева. „Надявам се, че това, което обявихме преди два дни ще даде допълнителна подкрепа на малките и средните по размер стопанства“, допълни Танева. До края на деня от министерството очакват и предложенията на производителите. До момента има пет постъпили предложения. И петте са от сектор „животновъдство“, уточни министърът. „Срокът за нотификациите е 1 август, а в самите промени има три основни акцента. За първи път наблягаме на планинското земеделие и животновъдство. Досега такива инструменти за подкрепа не съществуваха, а сега имаме възможност да дадем възможност за развитие на основния поминък в тези райони “, коментира Десислава Танева. Тя допълни, че се фокусира и върху малките и средни земеделски стопанства. Ще се въведе модулирана ставка за плащане. Тя ще важи за стопанства до 30 хектара за растениевъдството, за животновъдството – до 250 крави и биволи и 300 за овцете. Днес министър Десислава Танева бе в сливенското село Гавраилово, където се провежда традиционния фестивал „Златна праскова“. 

Публикувана в Бизнес

Според критериите за кандидатстване по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 г. зърнопроизводителите също могат да подготвят и подават проекти с бизнес предложения. Според индикативния график, стартът за прием на заявления е през юни, но според мнозина експерти, той ще се забави поне още месец.

Единственият шанс за успешен проект в сферата на зърнопроизводството е за склад за зърно, съветват специалистите. Кандидатът обаче трябва да отговаря непременно на четири условия.

Първото изискване е той е регистриран в селски район. Нещо повече – да е в необлагодетелстван район или на територия, намираща се зона на НАТУРА 2000. Друго условие е стопанството на кандидата да има поне тригодишна история и пет души средносписъчен брой на персонала за периода от 2012 г. до 2015 г. В предложения проект по подмярката за инвестиции трябва да е предвидено създаването на минимум 6 нови работни места.

На практика пред по-големите зърнопроизводители, т.е. тези, които са създали стопанството си преди или през 2012 г., се отварят отлични възможности за разширяване на дейността в нови направления. Едно логично надграждане на зърнопроизводствено стопанство би било създаването на животновъдна ферма, която да усвоява произвежданите фуражи, създавайки добавена стойност.

Инвестицията в трайни насаждения или оранжерийно производство също може да разнообрази източниците на приходи при осигуряване на значително по-висока доходност от единица площ. А така и зърнопроизводителите ще се вместят в критериите и политиката на земеделското министерство за финансиране на приоритетните области – животновъдство, зеленчукопроизводство и овощарство.

Публикувана в Бизнес

Приключи приемът на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период за 2016 година, съобщи Министерството на земеделието и храните.

Подадените са 2267 на заявления. До 15 април земеделските стопани трябва да се отчетат пред Фонд „Земеделие“ за извършените мероприятия. Срокът за сключване на договорите и за изплащане на средствата е до 27 май 2016 година. 

По схемата са предвидени общо 3 млн. лв., от които 2 млн. лв. за продукти за растителна защита в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките и 1 млн. лв. за препарати за ускоряване на процесите на гниене на листата през зимния сезон, които се прилагат в периода на масов листопад през есента.

Публикувана в Овощната градина

Основната обработка на почвата е задължително мероприятие, когато дръвчетата се отглеждат на черна угар, каквато най-често е практиката.

Дълбочината на тази обработка трябва да е 20-25 см, като в близост до стъблата на дръвчетата е по-малка - 10-15 см, за да не се наранят корените. С това окопаване на почвата трябва да целите да разрохкате почвата около дръвчетата, което пък води до подобряване на въздушния и воден режим, до механично унищожаване на голям процент от зимуващите стадии на неприятелите и болестите, до унищожаване на плевелите и заравяне на техните семена на по-голяма дълбочина, откъдето те трудно ще поникнат и др.

Публикувана в Овощната градина

Масовото намножаване на плевелите в трайните насаждения се дължи на причини от различно естество. Като многогодишни култури те се отглеждат продължително време на едно и също място. Това благоприятства развитието на редица многогодишни видове плевели. Многократните обработки, в т. ч. и с дискови оръдия и фрези, силно стимулират намножаването на коренищни и кореновоиздънкови плевели (троскот, балур, пирей. поветица, паламида, млечок. тревист бъз, горуха. вълча ябълка и др.).

Когато трайните насаждения се отглеждат при поливни условия, чрез заплевелената канална мрежа в поливните води попадат огромни количества семена, които се разнасят в насажденията. Благоприятна почвена влажност, съчетана с неподходяща борба срещу плевелите, стимулира техния интензивен растеж и развитие.

При гравитачно напояване и в случай на не добре подравнени площи, в най-ниските участъци се задържа вода, която затруднява и влошава качеството на обработката на почвата и благоприятства намножаването на редица влаголюбиви видове като хвощ, тръстика, кисели треви, видовете свиница и др.

Капковото напояване създава благоприятни условия за развитие на плевелите в околостъблените кръгове и във вътрередовите ивици, защото няма възможност да се обработват. При нарастване на короните на дърветата в посока към междуредието тяхната обработка се затруднява и се оставят все по-големи необработваеми зони.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта