Гъбите от род Fusarium са широко разпространени в природата и са причинители на болести на над 200 вида културни растения. В оранжерийните стопанства фузариумът отдавна се превърна основната икономически най-важна болест.

Фузариумът гарантира, че такива оранжерийни култури, като салата, домати или орхидеите фаленопсис ще боледуват или дори ще загинат.

Гъбите от род Fusarium могат да се контролират с помощта на химични средства, но количеството на разрешените продукти за растителна защита намалява. Време е да се действа, решили производителите на оранжерийни култури и се обърнали за помощ към учените от Вагенингенския университет, изследователите по-бързо да намерят алтернативни начини за борба с причинителя на опасното заболяване.

Фузариумът е опасен с това, че причинява повреди както над, така и под земята. Фузарийното гниене поразява корените на растенията: съдовите снопчета се запушват с мицел и не могут да транспортират вода и хранителни вещества. В резултат: растенията увяхват или умират. През последните години фузарийното увяхване е особено силно в оранжериите при отглеждане на салата, тъй като за дезинфекция на заразена почва или субстрат отиват много пари, както и при купуване на нова почва или субстрат.

За борба с инфекцията, причинявана от Fusarium обикновено се прилагат две решения: премахване на болните растения или използване на агрохимикали. Последната практика стана проблематична: поради по-строгото законодателство са разрешени по-малко химични вещества, фузариумът стана по-устойчив към някой фунгициди и съществуват много различни разновидности на гъбата. Освен това използването на химични агенти в зеленчуковата промишленост среща възражения в обществото.

Затова настъпи време за разработка на правилни алтернативи. През 2018 година учените от Университета Вагенинген вече проведоха тестове на популярното цвете лизиантус, а към опитите на фаленопсис ще пристъпят тази година. Изследванията се финансират чрез частно-държавното партньорство Masterplan Fusarium.

Проучват се три подхода 

Преди всичко, използването на биологични растителнозащитни средства за борба с фузариума. За целта се използват ресурси, които вече са в продажба.

Втория път – подтикване на растенията по-добре да се защитават от гъби с помощта на т. нар. предизвикване на индуцирана резистентност.

И третия път е фокусиран върху структурата на почвата: може ли да се манипулира почвата чрез добавяне на органични вещества, за да се намали вероятността от заразяване с фузариум.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Фузариумът е опасен враг на голям брой селскостопански култури, причиняващ големи загуби от реколтата. Трудно е да се намерят ефективни методи за контрол, когато става въпрос за тази болест. Въпреки това, група гъби, известна като Trichoderma, може да осигури защита на растенията. Над това работят учените, стремейки се да разработят иновационен биопрепарат.

Благодарение на тригодишен транш в размер на $770 000 от американското Министерство на селското стопанство, Гери Валад, младши научен сътрудник в UF/IFAS по патология на растенията, съвместно с екип от свои колеги, изследват перспективата Trichoderma за дополване на различните методи на борба с фузариума.
Trichoderma са повсеместно разпространени гъби, присътстващи в почвата и на растенията. Някой щамове са напълно подходящи за използване в селското стопанство като биологични агенти за контрол на фузариума.

Според Валад, всичко започнало от това, че производителите на селскостопански култури са използвали алтернативи на фумиганта метилбромид, прилагането на който постепенно е прекратявано в САЩ от 2005 година до пълната му забрана за използване през 2012 година. В резултат на това, фермерите се сблъскали с фузариум по много важни култури, включително домати, пипер, патладжан, дини, пъпеши и ягоди.

Проектът е стартиран на 1 юли тази година. Изследователите от UF/IFAS са планирали мащабни експерименти с привличане на малки и средни фермерски стопанства, специализирани в отглеждане на домати, в Пенсилвания и Мериленд.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Мерките за бързо разлагане на стърнището предотвратяват възникването на епифитотии при пшеницата

Агр. Петър Кръстев

Гъбата Fusarium graminearum е един от най-опасните растителни патогени. Тя причинява различни заболявания на зърнените култури – пшеница, ръж, ечемик, царевица и др., като прави продукцията от тях опасна и негодна за консумация. Доказано е, че метаболитите на плесента от гъбата са токсични за хората и животните. Основните микотоксини, продуцирани от F. Graminearum, са деоксиниваленол (DON) и зеараленон. Някои щамове продуцират и други токсини, които също са опасни.

Fusarium graminearum има изключително негативно икономическо въздействие върху селското стопанство, като производствените загуби в световен мащаб се оценяват на 50%.

Ако по време на прибиране на царевицата за зърно или веднага след това растителните остатъци не бъдат раздробени, епифитотията от фузариум на зърнените култури, идващи след нея в сеитбооборота, е предопределена.

Отглеждане на пшеница след царевица

При ограничения брой полски култури, които се отглеждат в нашата страна, почти винаги след царевицата за зърно идва зимната пшеница. При отглеждането й след царевица, рискът от разпространение на фузариум е значително по-висок, отколкото във варианти с други предшественици. Освен това биологията на причинителя на фузариума усложнява борбата с него с химични средства за растителна защита: КПД на такива операции е максимум 60%. По-подходящи методи тук могат да бъдат подборът на устойчиви сортове и качествената почвообработка. Силно влияние за намаляване съдържанието на токсина DON (дезоксиниваленол) в пшеницата оказва допълнителното раздробяване на следжътвените остатъци от царевица.

Опасен предшественик

Царевицата е подходяща за заселване, развитие и съхранение на причинителя на фузариума. В началото на нейното узряване гъбата прониква в ниската част на стъблата и след прибиране на реколтата всички растителни остатъци практически се оказват заразени. Оставащата на повърхността растителна маса се характеризира с близко към единица съотношение въглерод към азот (съотношение С:N), което е изключително благоприятна среда за развитие на болести.

Цялата статия четете само в хартиеното или електронното издание на вестник "Гласът на фермера"

Публикувана в Растениевъдство

Направените досега инвестиции за формиране на добър и качествен добив трябва да се защитят с последните операции при културата

Агр. Петър Кръстев

През вегетацията на пшеницата, в зависимост от нейните конкретни фази, грижите за посевите с културата имат своите особености. Основната задача за производителя на зърно още в есенния период е да подготви добре посева за презимуване. Пролетта, след възобновяване на вегетацията, пшеницата трябва да е в състояние колкото се може по-бързо да формира вегетативна маса и генеративни органи. Сега е времето да се направи всичко за съхраняване на продуктивния потенциал на културата, да се подобрят качествените показатели на бъдещата реколта до последната фаза от вегетацията и до нейното прибиране.

В късни фази от вегетацията вече е невъзможно да се постигне увеличаване на добива на пшеницата чрез внасяне на торове. Както е известно, в този период торовете повишават само качествените показатели на зърното. При добиви от пшеницата от порядъка на 500 – 600 кг/дка основна и допълнителна продукция се изнасят от 0,350 до 0,450 кг азот – неговият дефицит, както и този на други хранителни елементи в късни етапи на вегетацията, се отразява негативно на наливането на зърното. Пшеницата притежава висока способност към реутилизация на азотсъдържащите вещества от вегетативните органи, но като правило, този азот не е достатъчен за формиране на зърно с високо съдържание на протеин и суров глутен.

Основен начин, който повишава качествените показатели на зърното на пшеницата, е листното подхранване с азот

Установено е, че ефективността на листното подхранване на пшеницата се повишава благодарение на азотното хранене на растенията в началните фази на вегетацията. Затова задачата за повишаването на добива и получаването на качествено зърно от пшеницата с показатели за първа-втора група е невъзможно да се реши единствено чрез листно подхранване. Следователно трябва да се търси оптимално съотношение между дозата на азота при кореновото и листното подхранване. При внасянето с първото и второто подхранване съответно на 3,5 и 5,0 кг/дка активно вещество азот желаните резултати са налице при листно подхранване с N4,0. Такова разпределение на азота през вегетацията позволява да се получи достатъчно висок добив с високи качествени показатели на зърното. Оптималният срок за листно внасяне на карбамид в посевите с пшеница е периодът от края на цъфтежа до началото на фаза млечна зрелост на зърното. Прилагането на листно подхранване в стадий млечна зрелост води до намаляване съдържанието на глутен, тъй като се скъсява периодът за образуване на пластични вещества и тяхното натрупване в зърното.

В края на вегетацията за получаване на висок и качествен добив от пшеницата трябва да се отделя внимание не само на минералното хранене, но и на защитата на посевите от неприятели, болести и плевели. Обикновено в този период в зимните посеви няма проблеми с плевелите, защото културата е силно конкурентна към нежелана растителност.

Контролът над развитието на болести и неприятели в този период е изключително важен. Като повечето съвременни сортове, пшениците от високоинтензивен тип са устойчиви и средноустойчиви на брашнеста мана и кафява листна ръжда. Но въпреки това мощната биомаса, която вече е формирана за завършване на вегетацията, се нуждае от надеждна защита както от многобройните причинители на болести, така и от неприятели.

Нежелана и значителна вреда върху вече формирания добив често нанася фузариумът по класа на пшеницата

Причинителят на фузариума – Fusarium culmorum, и останалите гъби от този род са способни да проникнат в растенията още в ранни стадии на развитие (братене). Развитието на конидиоспорите на гъбите става в основата на стъблата на пшеницата. При топло и влажно време този процес често завършва във фаза изкласяване и цъфтеж. По време на продължителни дъждове зрелите конидии се разнасят от дъждовните капки от ниските етажи на посева към по-високите етажи и класа.

Ако това се случи в периода на цъфтеж, конидиите попадат на прашниците на цветчетата, които съдържат голямо количество хранителни вещества. При повишена влажност и топло време спорите бързо прорастват. Гъбата поразява първо цветните плеви, след което прониква в самото зърно. При по-нататъшното разпространение причинителят на болестта (мицелът на гъбата Fusarium) попада във вретеното на класа и препятства придвижването на асимилати към зърната. Затова в посевите се появяват класове с бели върхове – в зависимост от степента на поражение от гъбата, класът става наполовина или дори напълнобял (известно като белокласие). В такива класове зърното не се развива. Фузариумът по класа води не само към значително намаляване количеството на зърното, но уврежда и неговото качество, замърсявайки го с редица микотоксини. Интензивното развитие на фузариум по класа се благоприятства от температура над 20°С и повишена влажност на въздуха – над 70%. В рискова зона от масово нападение от фузариум по класа са посеви, разположени в низини, долини, по бреговете на реки или на други водоеми. Вследствие на масово нападение от фузариум по класа загубата на зърно достига до 70%.

Цялата статия четете само в хартиеното или електронното издание на вестник "Гласът на фермера"

Публикувана в Растениевъдство

Холандските производители на марули на открито вече няколко години се борят със сериозни проблеми, причинени от фузариум. Хенк Мент, представител на фирма Thatchtec се надява, че скоро ще може да предложи решение на този проблем. Изследванията, проведени в Италия показват, че органичното средство Herbie е в състояние да унищожи спорите на фузариума в почвата.

Всичко е благодарение на бактериите, които са в състава на Herbie и участват в процеса „Soil Resetting“ или възстановяване на почвата. Благодарение на тях, почвата може да бъде дезинфекцирана без употребата на химикали. Процесът на възстановяване се състои в следното:

Органично средство от растителен произход Herbie се внася в почвата. Навлажнява се добре и се покрива с найлон. Така остава в продължение на няколко седмици, температурата на почвата трябва да е най-малко 16° С. Бактериите, които съставляват Herbie, през това време "дезинфекцират" почвата.

Herbie е създаден през 2010 г., а проучванията, проведени в Холандия в практиката отдавна са потвърдили ефективността му. Института "Cersaa" (Център за изследвания и подпомагане на селското стопанство) в Италия също е провел проучване на Herbie.

Оказа се, че Herbie е ефективен при относително ниска доза от 5 т/хектар, а не 20 т/хектар, както се е препоръчвало досега, което значително намалява разходите за използването му. В допълнение, беше потвърдено, че Herbie успешно потиска Fusarium oxysporum, вкл. трудно унищожаеми хламидиоспори. Италианските учени са провели изпитване и при домати, но подобни резултати са постигнати и във Филипините при отглеждането на банани (в момента фузариозата причинява много сериозни загуби при салати и банани в много страни по света).
Хенк Meнт се надява, че това средство ще помогне на производителите на салати в Белгия и Холандия. В близко бъдеще ще започнат преговори с университета във Вагенинген, който наскоро получи финансиране за изследване начини за борба с фузариоза при салата. В Италия, проучванията продължават заедно с CBC Biogard, компания, специализирана в биологична защита на растенията.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 24 Юли 2017 12:49

Редиго Про – СЪЗДАДЕН ДА УСПЯВА!

Грижата за житните култури трябва да започне още през есента, преди засяване на семената, определени за посев. Заготовката на семената, правилния избор на продукт и процеса по обеззаразяване на семената са най – важните стъпки за осигуряване чист старт на растенията от болести и неприятели.

Подборът на продукт трябва да бъде съобразен с условията на настоящата година, както и с фитосанитарното състояние на растенията, използвани за посевен материал. Тази година станахме свидетели на много места в страната на масово нападение от Fusarium spp., по класовете. Климатичните условия до голяма степен позволиха патогена да се развие и намножи в пшеничените полета. Щетите нанесени от този патоген могат да доведат да значителни последици.

Увреждането на семената в следствие от инфекция с Fusarium spp., води до:

  • Отрицателно въздействие върху добива

  • Намаляване кълняемостта на семената

  • Намаляване хлебопекарните качества на зърното

  • Повреждане върха на нарастване

  • Заразените растения имат по-слабо развита коренова система

Байер е лидер в решенията при продуктите за третиране на семена. С повече от 100 години иновации в тази сфера и тази година Байер предлага на пазара нов и изключителен сам по себе си продукт - Редиго Про – професионалистът срещу фузарийно кореново гниене. Редиго Про е системен фунгицид, който унищожава спорите на патогените, пренасяни по семенната обвивка и вътре в семената. Редиго Про е комбинация от две активни вещества – протиоконазол и тебуконазол. Високата концентрация на активните вещества го прави единствения продукт на пазара с изключителен контрол на фузарийно кореново гниене. Добрата синергия на двете активни вещества дава много добър контрол и на всички по-важни семеннопреносими и почвени фитопатогени: праховита главня, твърда главня, снежна плесен при пшеницата и пълен спектър на болестите при ечемика.

Спектър на действие на Редиго про:

РЕДИГО ПРО – Професионалистът срещу Fusarium spp.

Редиго Про има отлично действие дори и при променящи се климатични условия.

За да си осигурите най – висок стандарт за ефективност срещу болести, пренасяни със семената и патогени в почвата заложете на Редиго Про!

Грижата за житните култури трябва да започне още през есента, преди засяване на семената, определени за посев. Заготовката на семената, правилния избор на продукт и процеса по обеззаразяване на семената са най – важните стъпки за осигуряване чист старт на растенията от болести и неприятели.

Подборът на продукт трябва да бъде съобразен с условията на настоящата година, както и с фитосанитарното състояние на растенията, използвани за посевен материал. Тази година станахме свидетели на много места в страната на масово нападение от Fusarium spp., по класовете. Климатичните условия до голяма степен позволиха патогена да се развие и намножи в пшеничените полета. Щетите нанесени от този патоген могат да доведат да значителни последици.

Увреждането на семената в следствие от инфекция с Fusarium spp., води до:

  • Отрицателно въздействие върху добива

  • Намаляване кълняемостта на семената

  • Намаляване хлебопекарните качества на зърното

  • Повреждане върха на нарастване

  • Заразените растения имат по-слабо развита коренова система

Байер е лидер в решенията при продуктите за третиране на семена. С повече от 100 години иновации в тази сфера и тази година Байер предлага на пазара нов и изключителен сам по себе си продукт - Редиго Про – професионалистът срещу фузарийно кореново гниене. Редиго Про е системен фунгицид, който унищожава спорите на патогените, пренасяни по семенната обвивка и вътре в семената. Редиго Про е комбинация от две активни вещества – протиоконазол и тебуконазол. Високата концентрация на активните вещества го прави единствения продукт на пазара с изключителен контрол на фузарийно кореново гниене. Добрата синергия на двете активни вещества дава много добър контрол и на всички по-важни семеннопреносими и почвени фитопатогени: праховита главня, твърда главня, снежна плесен при пшеницата и пълен спектър на болестите при ечемика.

Спектър на действие на Редиго про:

РЕДИГО ПРО – Професионалистът срещу Fusarium spp.

Редиго Про има отлично действие дори и при променящи се климатични условия.

За да си осигурите най – висок стандарт за ефективност срещу болести, пренасяни със семената и патогени в почвата заложете на Редиго Про!

Публикувана в Растениевъдство

Китайски изследователи са открили ефективен начин за повишаване устойчивостта на пшеницата към болестта Fusarium. В китайски университет учените са създали растения, които блокират гените за синтеза на хитин в гъбните патогени.

Учените от Университета на земеделието Huachzhun в Китай са изследвали ефекта на РНК интерференция (RNAi) на генната експресия на хитин синтаза (Chs) 3b гъбички на Fusarium graminearum с цел повишаване на устойчивостта на пшеницата към този патоген. Fusariumgraminearum причинява болестите фузариоза по класа при пшеница и фузарийно увяхване. Феноменът на РНК интерференция позволява да се потисне генната експресия с помощта на малки РНК молекули.

Китайските учени са установили, че три конструкции на RNAi блокират гените Chs3b в генетично модифицирани (ГМ) щамове на Fusarium graminearum. Същият ефект се получил в две от GM линии пшеница. Тези две линии на GM пшеница показали високо ниво на устойчивост на болестите фузариоза по класа при пшеница и фузарийно увяхване при няколко поколения в полски експерименти. Учените са направили извода, че трите конструкции на RNAi в GM пшеницата ефективно инхибират експресивните гени Chs3b на патогена.

Публикувана в Растениевъдство

За да подготвим почвената смес за сеитба на разсад, трябва предварително да я обеззаразим. Това е с цел да унищожим опасните причинители на бактериални и гъбни болести, като сечене, кореново гниене, фузариум и др., които се намират в почвата.
За обеззаразяване на торо-почвената смес съществуват различни начини, като не всички са приложими в домашни условия. Ще разгледаме някой от най-използваните, а вие сами ще прецените кои да приложите.
Нагряване при висока температура
Почвената смес се насипва върху хартия за печене в метален съд и се слага в гореща фурна. Така се унищожават всички неприятели и причинители на болести и почвата остава стерилна. Но заедно с тях се унищожават и полезните микроорганизми и хранителни вещества в нея, изгаря голяма част и от хумуса.
Пропарване на почвата с пара
Това е най-щадящият и достъпен начин в домашни условия, който използват много любители градинари. Необходимо е да вземем кивгир или едро метално сито, на дъното на което се поставя марля. След това напълваме кофата с вряла вода, но до мястото, което няма да допира поставеният съд с почва. Поставяме ситото на отвора на кофата и насипваме в него не много дебел слой от почвата. След това покриваме кофата с капак и оставяме пропарването на почвата да продължи 40-50 минути. Недостатъкът на този начин е, че еднократно можем да се обработи не много голямо количество почвена смеска.
Заливане на почвата с вряла вода
Този начин е аналогичен на предходния, но действа по-слабо, защото врялата вода може да пропари само повърхностния слой почва.
Обеззаразяване с калиев перманганат
За тази процедура са необходими 5 грама калиев перманганат за 10 литра вода (количеството може да е по-малко, като се спазва концентрацията). Първо калиевият перманганат се разтваря в по-малко вода, след което се добавя останалото количество.

Публикувана в Зеленчукопроизводство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта