При все по-ниските цени на земеделските продукти и повишените разходи за отглеждането им,  икономистите от Университета на Минесота призовават производителите да разгледат по-отблизо инвестициите си в машините. Това е разходна област, където No-Tiller производители вече работят по-добре за контролиране на разходите, отколкото производителите, използващи други системи за обработка на почвата.
 
Претоварване с  машини
Икономистите казват, че разходите за машини са важна причина, поради която производителите имат все по-ниски доходи и маржове на печалба.
Според базата данни на Университета в Минесота, през 2002 г. типичната ферма  е била 772 акра и е произвеждала 112 бушела царевица и 32 бушела соя на акър. Тези стопанства са имали брутен доход от $ 289,335.
До 2017 г. тези стопанства са нараснали до средно 897 акра с добив на царевица от 152 бушела, добив на соя от 37 бушела на акър и 842,423 долара брутен доход на земеделското стопанство.
Но през този 15-годишен период нетният доход от стопанството не е вървял в това темпо. През 2002 г. той е бил $ 47,597, а през 2010 г. скача до $ 195,438 и спада до $ 55,422 през 2017 г.
През 2002 г. производителите от  Минесота са инвестирали в машини  $ 291 на акър. До 2010 г. тази сума се увеличава до $ 498 и до невероятните $ 704 на акър в разходите за машини  през 2017 година.
Фермерите продължават да купуват машини и в резултат на това много земеделски стопанства днес са прекомерно натоварени с машини. 
 
No-Tiller-ите се справят по-добре
Когато разглеждат бюджетите на земеделците за 2019 г. от Университета на Небраска бързо виждат защо No-Till фермерите могат да са по-успешни,  когато става въпрос за контролиране на разходите за машини.
При анализа на директните бюджетни сравнения както за неполивните, така и за напоявани царевични култури след соя или с непрекъсната царевица, бюджетите при No-Till  възлизат средно на 43,04 долара на акър по-малко при разходите за машини и годишните разходи за ремонт, отколкото при конвенционалната обработка. Бюджетите за соя, които не се използват за добив на биогориво, са средно по 10,36 долара по-малко в разходите за машини, докато разходите за машини са намалели с 48,26 долара на акър за пшеница, която се отглежда по No-Till.
 
С необходимостта от по-малко машини за отглеждане на повече земя, No-Till-ърите определено изпреварват другите производители, когато става въпрос за запазване на разходите за отглеждане на реколтата. 
 
Времената са трудни за земеделието и фермерите трябва да се научат да пестят всяка стотинка, както и да си правят добре бюджетните анализи. Не винаги наситенността на земеделското стопанство със земеделска техника е положителна. А No-Till има и редица други предимства, като запазване на здравето на почвата, например.

 

Публикувана в Агротехника

Какви са преимуществата и недостатъците на различните технологии – анализ на американски специалист в авторитетното издание Farm Journal

Почвообработката има критично значение за доходността от земеделието. Целта на тази операция е да се създаде еднороден по пълтността си слой, така че нищо да не възпрепятства корените на растенията и влагата. Американските специалисти открояват четири различни типа основна почвообработка хоризонтален (традиционен), вертикален, Strip-Till и No-Till. Всяка от тези системи има своите особености. А изборът на конкретна система за конкретно стопанство може да се прави не само въз основа на природните фактори дебелина на плодородния слой на почвата, климат и структура на почвата, но и според размера на стопанството и неговото финансово състояние. По-подробно за преимуществата и недостатъците на различните системи разказва агрономът Кен Ферри пред американското издание Farm Journal.

Хоризонтална обработка

Някога хоризонталната обработка на почвата е била синоним на оран с обръщане на пласта. Днес тя обикновено включва преминаване с култиватор или компактна почвообработваща машина на дълбочина от 7,6 до 10,2 см преди пролетната сеитба. При соево-царевичен сеитбооборот хоризонталната обработка не предвижда никакви операции наесен, асамо едно преминаване с компактна почвообработваща машина преди сеитбата на царевицата напролет. Това е надежден начин да се получат бързи и равномерни посеви.

20131216b1537a8b lg

Като недостатък на хоризонталната обработка авторът посочва резкия преход на плътността между орния хоризонт и т.нар. плужна пета. Дали такъв преход е проблем, зависи от годината.

Интензивните дъждове в началото на годината могат да доведат до това, водата да се натрупа над плужната пета, което може да причини загуби на азот и болести по растенията. Когато през юли и август е горещо и сухо, при наличието на рязък преход в почвата, първите три горни групи корени при опита си да се доберат до влага, може да спрат, натъквайки се на значително по-плътния слой.

Ако това се случва, вероятно си струва да се премине на вертикална обработка на почвата, No-Till или Strip-Till.

Работата е там, че една от главните цели е проникването на първите три горни пласта на корените дълбоко в почвата. При вертикалната почвообработка, Strip-Till или Nо-Till те растат на дълбочина. Но при хоризонталната почвообработка преди сеитбата (изключенията са редки, например песъчливи почви) независимо от това какви операции се провеждат наесен, първите два горни етажа от корени почти винаги се сгъват, натъквайки се на плътния слой почва. За щастие, ако наесен се прави вертикална обработка на почвата, третият етаж корени прониква в дълбочина.

Рязкото преминаване към вертикална почвообработка, Nо-Till или Strip-Till за някои фермери може да бъде твърде шокираща промяна. Първата крачка е да се разрохка целият почвен профил с помощта на определени операции наесен. След последвалата почвообработка напролет плужната пета ще се запази, но разликата в плътността на почвата между различните пластове ще намалее.

csm f1f9309bd9021dca511e8b852e546e905cd2dfd8 fp 16 7 0 0 7391022136

Есенната вертикална почвообработка може да се проведе с различни машини дискови или линейни продълбочители, чизелни плугове. Сред тях не може да се открои еднозначно най-доброто. Оптималният избор зависи от конкретната ситуация с растителните остатъци на полето, дълбочината на обработката на почвата, мощността на наличните трактори.

Ако е необходимо да се заорават растителните остатъци на царевица например, която е отглеждана след царевица или пшеница, то линейният продълбочител няма да е подходящ, тъй като той само повдига и спуска почвата. Но при царевично-соев сеитбооборот трябва да се оставят растителните остатъци на повърхността, за да се предотврати ерозията, поради което линейният продълбочител може да е напълно подходящ. За да се разбият основателно буците и да се раздроби почвата, с линеен продълбочител трябва да се влиза в полето колкото е възможно по-рано, докато почвата не е натрупала влага. С чизелен плуг може да се обработва и влажна почва. Ако е необходима обработка на почвата на голяма дълбочина, е по-добре да се използват дискови чизелни култиватори или дълбокопродълбочители. След есенната почвообработка напролет трябва да се прояви търпение.

80 на сто от случаите на уплътняване на почвата, които съм виждал на полето, са станали след първата пролетна почвообработка“, отбелязва авторът Кен Ферри в статията си.

След сеитбата трябва да се проверят горните корени. Ако третият им пласт е прегънат, това означава, че по време на пролетната почвообработка е било твърде влажно, поради което и есенната не е преминала както трябва. Алтернативен път на преминаване към по-малко интензивна обработка на почвата е отглеждането на соя по технологията No-Till.

Резюме

Преимущества: по-малко налягане върху почвата и по-малко машини, използвани при сеитбата; по-малки разходи за хербициди; сеитба в оптимални срокове; по-бързо поникване на културите; по-равномерни посеви.

Недостатъци: създава плътен слой, над който се натрупва влага и който задържа растежа на корените, а това анулира почти всички преимущества.

Пречки при прилагането: не бива да се прилага на почви, подложени на водна или ветрова ерозия или пресъхване.

Допълнителни съвети: обработете допълнително почвата наесен на голяма дълбочина с цел разбиване на плужната пета или преминете към по-неинтензивна обработка.

maxresdefault

Вертикална обработка

Машините за вертикална обработка имат дълги лапи, които разрохкват уплътнените почвени слоеве, премахвайки прехода в плътността на почвата, създаден от хоризонталната обработка. Машините включват линейни дълбокопродълбочители, чизелни плугове, дискови дълбокопродълбочители, които напролет се агрегатират с брани, за да се изравни повърхността на почвата. Дълбочината на обработката зависи от типа на почвата. При малки дълбочини обикновено се използват чизелни плугове. За да се формира еднороден почвен слой, дълбочината на обработката трябва да е половината на ширината на междуредията. Например, при обработка на дълбочина 17,5 см трябва да се постави ширина между работните органи от 35 см.

Колкото по-късно се провежда вертикалната почвообработка, толкова в по-къси срокове трябва да стане това. При използването на дискови дълбокопродълбочители, дискови чизели и чизелни плугове, които могат да работят на влажна почва, сроковете са по-дълги, отколкото при използване на линейни дълбокопродълбочители.

Еднородно разрохкване е по-лесно да се постигне с дискови дълбокопродълбочители или дискови чизели, тъй като те имат по-големи работни органи. Тъй като еднородността на разрохкването зависи от дълбочината на обработката, разстоянието между работните органи, скоростта на работа и влажността на почвата, най-вероятно ще се наложи машината да се пренастройва за всяко поле наново.

Особено внимание трябва да се отдели на изравняването на почвата. За целта към почвообработващите машини трябва да се прикрепят машини за подравняване. Недостатъчно качественото подравняване може да доведе до това – хербицидите да се натрупват и да действат на полоси, а не навсякъде.

Роля има дори формата на работните органи. От нейния правилен избор зависи дали растителните остатъци ще остават на повърхността, или ще се заравят в почвата.

Окончателното изравняване на почвата се прави напролет с брани. Браната не заравя растителните остатъци, а само изравнява почвата, поради което при необходимост от заравяне на растителните остатъци, това се прави при първоначалната почвообработка.

Nutri Tiller 955 Steiger 500 GWSP 1053 04 16

Вертикалната обработка на почвата се прави на скорост 11-20 км/ч . Тракторите и пръскачките трябва да се оборудват със специални гуми, тъй като уплътняването от обикновените гуми е невъзможно за разрохкване.

По време на пролетното брануване има възможност добре да се почувства качеството на първичната обработка. Ако тракторът се тресе, значи обработката е направена недостатъчно дълбоко. Ако дълбочината на обработката е била избрана правилно, поставена в кабината чаша с вода по време на брануването не трябва да се разсипва. Тогава тракторът се люлее настрани, но не подскача нагоре-надолу.

Ако първичната обработка на почвата е направена правилно, е лесно да се зададе правилното налягане в изсяващите апарати. А ако не е, това ще бъде невъзможно, тъй като меките участъци на почвата ще се редуват с твърди.

Резюме

Преимущества: отстранява плужната пета, уплътнените пластове, разликите в плътността и коловозите.

Недостатъци: изисква повече усилие и внимание, отколкото хоризонталната почвообработка.

Пречки пред внедряването: изисква изключителна мощност на тракторите и пръскачките, за да се предотврати образуването на коловози, сеялката трябва да заравя растителните остатъци; изисква приключване на есенната почвообработващ, преди да са завалели дъждове.

Предпоставки за успех: контролът над плевелите се осъществява повече с хербициди с постоянно действие, отколкото с култиватори; подвижните работни органи, например дисковете, трябва да се задълбават на достатъчна дълбочина; след почвообработващата машина задължително трябва да се агрегатира машина за изравняването на повърхността на почвата.

Допълнителни съвети: провеждайте вертикалната почвообработка веднага след жътвата; променяйте разстоянието между работните органи, дълбочината и скоростта на обработката на всяко ново поле в зависимост от влажността, а дълбочината на обработката – и от типа на почвата.

STRIP-TILL

При вертикалната почвообработка сеялката трябва да бъде оборудвана с устройство за почистване на редовете от растителни остатъци, тъй като на полето те са в по-голямо количество, отколкото при традиционната оран.

Ако работите във влажен или студен климат, а искате да минимализирате обработките на почвата, използвайте Strip-Till. Тази система съществено се различава от No-Till. Strip-Till предвижда дълбочина на почвообработката от 15 –17,5 см.

pasovy kypric strip till 8 10 high

Системата позволява да се разрохкат хоризонталните слоеве. При нея не се ликвидира уплътняването на хоризонта окончателно, но се проправя път на корените да растат на дълбочина. Strip-Till работи, когато полето е почти готово за работа, но на места е твърде влажно. Тази технология е много подходяща за почви с малка дълбочина на плодородния слой, където под него са залегнали камъни и позволяват на по-зле дренираните почви да се затоплят. Това е северният вариант на системата No-Till.

Най-големият проблем за Strip-Till е да се осъществи обработката в оптимални срокове. Колкото е по на север, толкова това е по-трудно, тъй като сланите може да започнат още преди края на прибирането на царевицата.

Тоест, при технологията Strip-Till обработката на почвата трябва да се проведе едновременно с жътвата, веднага след комбайна. Когато почвообработващите операции се отложат до времето след прибирането на царевицата и соята, има риск да се прави почвообработка в кал. Поради това много е вероятно да са ви необходими допълнителни трактор и механизатор.

На пръв поглед, Strip-Till улеснява есенното внасяне на азотни торове. Но тук монетата има и обратна страна. Почвата може да бъде твърде суха за разрохкване и формиране на редове, и обикновено това се случва след прибиране на соята.

Решение на проблема е провеждането на работата в оптимални срокове. Оптималните срокове имат важна роля при формирането на качествено семенно ложе на следващата пролет. От друга страна, оптималните срокове на почвообработката може да не съвпадат с оптималните срокове за внасянето на азотните торове, поради това по-късно ще се наложи те да се внесат в по-голямо количество.

Докато времето е твърде топло, по-добре е да се проведе почвообработката, а внасянето на азот да се отложи за по-късно. Но пък може да се внесат фосфор и калий.

W0013235465 739674

Проблематично е и да се попадне в обработените полоси напролет по време на сеитбата. И колкото повече растителни остатъци са премахнати от полосата, обработена през есента, толкова сеитбата е по-лесна.

Трябва да има и резервен вариант. Например, ако е обработвана твърде влажна почва, посевите ще бъдат неравномерни и редки, което ще стане причина за по-слаба реколта. В този случай е по-добре почвообработката да се отложи за пролетта. И по тази причина да не се внася безводен амоняк, или да се внесе азот по-късно. При провеждането на обработката през март или в началото на април и при наличието на влага, се получава качествено семенно ложе.

Преди да се въведе технологията Strip-Till, трябва добре да се обмисли технологията на борбата с болестите; да се прецени има ли време да се пренастройва сеялката всеки път при преместването й на ново поле; да се прогнозира опасността от водна ерозия в браздите; да се обсъди възможността и да се обмисли технологията на приложението на хербициди с непрекъснато действие.

Оборудвайте сеялката като за No-Till. И преди да преминете към Strip-Till, изравнете киселинността на почвата, тъй като повече няма да можете да я смесвате. А по-нататък внасяйте по-малки норми вар, но по-често.

Резюме:

Преимущества: разбиване на плужната пета; изравняване на условията на отглеждане на културите, когато част от полето е преовлажнена; качествено семенно ложе и защита на по-голямата част от почвата с растителни остатъци; по-подходяща от No-Till за повторна сеитба на царевица, тъй като намалява конкуренцията от страна на старите корени.

Недостатъци: къси оптимални срокове за внасяне на торове през есента, особено в по-северните райони.

Пречки за внедряване: големи разходи на пари, труд и внимание.

Предпоставки за успех: наличие на достатъчно човешки и технически ресурс в определен времеви отрязък; придобиване на опит за борба с плевелите и болестите без култивиране; запознаване и с други начини на почвообработка; изравняване на киселинността на почвата преди започването на прилагането на технологията Strip-Till.

Допълнителни съвети: пригответе резервен вариант, в случай че почвообработката не може да се проведе наесен; постарайте се обработването почвата и провеждането на сеитбата да се извършва от един и същ механизатор (ако не се използва автопилот); да се избягва уплътняването на почвата от колелата на техниката.

No-Till

Прилича на Strip-Till, но изисква повече усилия и внимание. Често проблем е размерът на стопанството. “Някои от най-печелившите стопанства, които знам, работят по No-Till. Но техните размери и наличната в тях техника позволяват сеитбата да се проведе в много къси срокове“, пише авторът на статията.

При тази технология също така трябва да се прецени дали борбата с плевелите без съответните почвообработки ще бъде успешна. Както и при Strip-Till, първите поникнали плевели ще се наложи да се контролират с хербициди с продължително действие, които освен това ще трябва да се внасят и през есента. Нараства опасността от болести, особено в южните райони. Поради това се налага внимателен мониторинг на посевите за необходимост от фунгицидно третиране.

Отглеждането на царевица след царевица по принцип е възможно, но е по-сложно, особено на север. Колкото по на юг се намира стопанството, толкова повече се разлагат растителните остатъци през зимата. „Но не сеите един и същи сорт или хибрид 2 години поред“, предупреждава авторът. Сеялката трябва да бъде оборудвана с устройства за почистване на редовете от растителните остатъци и да има оптимални показатели на налягането върху почвата.

Както и в технологията Strip-Till, киселинността и съдържанието на фосфор и калий трябва да се балансират преди внедряването на технологията. А след това да се варува по-често, но по-малко.

При вземането на решение бъдете гъвкави и търпеливи. „Познавам фермери, които работеха успешно по технологията No-Till в продължение на десетилетия. Но когато възникнеха проблеми – уплътняване на почвата след влажна есен или появата на коловози след внасянето на органичен тор, се връщаха към вертикалната обработка, за да отстранят проблема. Налагаше им се да правят това на всеки 5-6 години“, казва авторът.

Резюме:

Преимущества: минимализиране на броя на преминаванията на техниката по полето; отличен контрол върху ерозията; намаляване на разхода на гориво.

Недостатъци: полята изсъхват и се затоплят по-бавно.

Пречки пред внедряването: изисква повече усилия; необходими са устройства за почистване на редовете от растителни остатъци, оптимално налягане върху почвата и поставянето на специални колела на сеялките.

Предпоставки за успех: да се разрохкат уплътнените слоеве на почвата и да се балансира съдържанието на фосфор и калий преди преминаването на No-Till; сеялката трябва да има възможност да сее при наличието на растителни остатъци; да се води борба с плевелите и болестите без съответните почвообработки; площите трябва да са добре дренирани.

Допълнителни съвети: бъдете търпеливи и оставете полето да изсъхне преди сеитбата (даже ако съседите, които са орали, вече сеят); имайте резервен вариант, в случай че полето не изсъхне достатъчно; приложете вертикална обработка на почвата, ако е преуплътнена поради влажна година.

След внедряването на новата технология

Какво да се прави, ако равномерността и гъстотата на растенията са се влошили? „Винаги поставям равномерността на посевите над подобряването на структурата на почвата“, завършва анализа си Кен Ферри.

Публикувана в Агротехника

Предлагаме на вашето внимание съвети за предсеитбено обслужване на сеялки, предназначени за безорно земеделие от консултативната служба на щата Пенсилвания, САЩ, където по тази технология се обработват 65 на сто от площите

1.2.52 image

Както показва практиката, най-честите проблеми при работата на сеялките са неспазването на работната дълбочина на засяване на семената, сеитбата на семената на повърхността на почвата, непокрита бразда, преуплътняване на почвата над семената и страничните стени на браздата, двойно и тройно поставени семена. За да се избегнат тези неприятни ситуации, които значително намаляват добивите, преди да започне сеитбата, трябва да се проведат редица операции по проверка на работата на сеялката.

Изсяващ апарат

Ако изсяващият апарат не работи правилно, може да има пропуски, както и двойно и тройно засети семена. За да се осигури оптималната му работа, засяващият апарат трябва да се разглобява всяка година. Трябва да се отстранят замърсяванията от корпуса и той да се измие със сапунена вода (недопустимо е да се използват керосин, масло и т.н.). Напуканите пластмасови части на корпуса на засяващия апарат трябва да се подменят. В засяващите апарати от притискателен тип трябва да се заменят счупените палци.

notillagricu

В засяващите апарати от четков тип, трябва да се заменят износените четки. В засяващите апарати от палцов тип, ремъкът трябва да е чист, гъвкав и без напуквания. Ремъкът се измива със сапунена вода и се изсушава напълно преди да се върне в засяващия корпус. По време на сглобяването на засяващия апарат е важно правилно да се постави ремъка. Препоръчва се засяващия апарат от притискателен тип да се изпраща в сервиз за калибриране на всеки 1200-160 дка или веднъж годишно. При това е желателно да предоставите в сервиза торба от семената, които ще сеете, и да съобщите работната скорост, с която ще сеете.

Вакуумните или пневматични сеитбени апарати трябва да се проверяват за наличието на пропуски и съответствие на показателите на вакуум или налягането на въздуха с препоръчаните от производителя стойност.

11 22

Сеитбена секция

Точността на дълбочината на засяването може да се наруши, ако сеитбената секция се „разхожда“ свободно или се люлее. Сеитбената секция трябва да се намира в състояние, когато не е възможно лесно да се приповдигне или премести настрани. Сеитбените секции трябва да се разполагат на еднаква височина. Трябва да се заменят напуканите или счупени бункери за семената.

Дискове на ботушите

За да засяват семената на зададената дълбочина, диаметърът на дисковете на засяващите ботуши трябва да отговаря на зададените стойности. Дисковете на ботушите не бива да са изместени, а трябва да са разположени в правилно положение. За да проверите дали това е така, сгънете две визитни картички, разположете ги между ботушите и ги сближете колкото е възможно повече. Ако формата на браздата напомня буквата W, а не V, дисковете на ботушите са твърде износени и трябва да се сменят.

8 22

Семепроводи

Краищата на семепроводите могат да се износят, като се прегъват навътре, в резултат на което семената се задръстват. Семепроводите не трябва да имат никакви прегъвания и трябва да са правилно закрепени.

Притискане на семената (уплътнител на семената)

Този детайл помага да се притиснат семената към дъното на браздата, гарантирайки точна дълбочина на засяване. Той трябва да е фиксиран с болт в правилно положение, а в случай на силно износване, да се подмени.

Колело за регулиране на дълбочината на засяването

Колелото за регулиране на дълбочината на засяването трябва да се разполага точно срещу дисковете на ботушите. Променете шайбите на колелата или всичките колела.

3 117

Ботуши

Проверете диаметърът на ботушите и при необходимост ги заменете. Ако ботушите са износени, тяхната дълбочина трябва да се регулира, ако това е възможно.

Чистачи на редовете

Чистачите на редовете трябва да се проверят за износване. В случай на износване чистачите на редовете трябва да се настроят така, че износването да се компенсира, а при твърде силно износване – да се подменят.

Притъпкващи колела

Притъпкващите колела не трябва да имат повреди. Те трябва да се проверят за повреди и износване. Лагерите не бива да се клатят или не трябва да са закрепени твърде здраво. Разстоянието между гумените колела трябва да е 38-51 мм.

9 11

Изравняване на ботушите, дисковете на ботушите и притъпкващите колела

Вземете връв и я опънето права от предния ботуш до кпритъпкващото колело. Притъпкващите колела, дисковете на ботушите и ботушите трябва да са разположени на една линия. Притъпкващите колела не трябва да вървят по горната граница на браздата.

Бункери за инсектициди

Бункерите са инсектициди не трябва да имат отвори и напуквания. Тръбопроводите за инсектицидите и отворът на повърхността на дозатора трябва да се продухват с въздух.

Система за внасяне на торове

Дисковете на торовнасящите ботуши трябва да имат минимален диаметър, според инструкцията. Лагерите не трябва нито да са твърде свободни, нито твърде стегнати. Закачете кофа под маркуча на извеждане на торовете и преминете 50-60 м по полето. Премерете тора и проверете точността на спазване на нормата на внасянето. При необходимост регулирайте.

4 74

Вериги и зъбчатки

Преверето всички вериги и зъбчатки. Твърде износените трябва да се заменят. Те трябва да са правилно разположени и редовно да се смазват. 

Влажност на почвата

Вземете шепа почва и я размесете в ръце. Ако почвата лесно се събира в топче, значи тя е твърде влажна за сеитба. При такива условия стените на браздите ще бъдат твърде плътни, което ще препятства растежът на кореновата система при ранните фази на вегетацията.

Дълбочина на засяването

Убедете се, че сеялката засява семената на зададената дълбочина. Ако сеялката сее твърде плитко, може да се наложи регулиране на дълбочината на сеитбата с помощта на съответните колела, притискателните пружини може да не са достатъчно тежки, или сеялката има недостатъчно притискателно усилие.

Задръстване

Убедете се, че семената имат добър контакт с почвата и не попадат в растителните остатъци, които са паднали на дъното на браздата. Ако набляюдавате значително задръстване, възможно трябва да изчакате, докато растителните остатъци изсъхнат и почнат да се разпадат. Може да се регулират чистачите на редовете за по-интензивно почистване или да проверите качеството на работата на дисковете на ботушите.

Затваряне на браздата

Ако браздата не се затваря, възможно е почвата да е твърде влажна. В този случай трябва да се изчака, докато изсъхне поне малко. Ако да се чака не е вариант, може да опитате да замените металните или гумени притъпкващи колела с колела със спици, палцеви, зъбчати и т.н. Може да се приложи притискателно усилие върху притъпкващите колела, но тогава има вероятност от преуплътняване на почвата. 

Публикувана в Агротехника

Решението за преминаване от традиционна към безорна технология е трудно, но в крайна сметка е икономически ефективно и почвощадящо

През последните години прилагането на технологията No-till при отглеждане на земеделските култури в нашата страна заема все по-големи размери. Почитателите на тази на пръв поглед опростена технология стават все повече и повече. Не са малко и тези фермери, които вече планират да променят начина си на производство. В тази връзка, нараства и потребносттта от знания и опит, които в практикуваното у нас доскоро земеделие отсъстват. Точно затова ние чувстваме ангажимента да търсим, намираме и публикуваме интересна информация за нашите читатели, която да им бъде полезна и да им помогне при вземането на решения. В настоящия материал отново се обръщаме към опита на САЩ, който е пионер и законодателен модел в тази технология, и публикуваме изводите и препоръките на кооперативната консултантска служба в щата Оклахома. Надяваме се, че на прага на сеитбената кампания материалът ще е полезен за всички, които вече отглеждат или планират да отглеждат пшеница по технологията No-till.

Агр. Петър Кръстев

Да преминем ли от обработка към No-till при отглеждане на пшеницата? Както отбелязват специалистите от кооперативната консултантска служба в щата Оклахома, САЩ, това е един от най-честите въпроси от страна на фермерите. И един от най-трудните по отношение на отговора. В края на краищата отговорът зависи от такива фактори, като вниманието, което земеделският стопанин може да отдели за своето поле, възможността за въвеждане на определени ротации на културите, опасността от ерозия на почвата, наличието на работници и разходите за тях, необходимостта от допълнително оборудване и разходите за гориво. Най-общо, при прехода към No-till за отглеждане на зърнено-житните култури се увеличават:

. количеството достъпна за растенията влага;

. заболеваемостта от отделни болести в условия на неспазване на сеитбооборота;

. общата активност на насекомите;

. количеството необходими сили и внимание от страна на мениджърите;

. стойността на сеитбооборота;

. разходите за сеитбена техника;

. разходите за хербициди;

. потребността от азот в краткосрочен план;

. стратификацията на хранителни вещества и киселинността на почвата;

. ролята на качеството на посевния материал и избора на сорт.

Намаляват се ерозията на почвата; потребността от работна сила, разходите за гориво, общата мощност на машинния парк и почвообрабатващата техника.

Остават непроменени – потребността от макроелементи в дългосрочен план и плътността на почвата.

Техника

Макар че наборът от техника за отглеждане на пшеница по традиционната технология и по No-till е много сходен, има и съществени различия. Преди всичко това се отнася за работата с растителните остатъци. Раздробената слама трябва да бъде разпределена максимално равномерно по полето още в процеса на прибиране. Това подобрява условията за сеитба на следващата култура. Добре настроената висококачествена сеитбена техника в добро състояние е това, което е необходимо при отглеждане на зърнено-житните култури по технологията No-till.

Първоначално за No-till са използвани сеялки за традиционната технология, само леко променени. В новия век се появиха много по-съвършени машини. Една от важните иновации станаха по-тежките сеялки, конструирани с цел ефективно пренасяне теглото на сеялката на дисковите ботуши - както хидравлично, така и директно.

На пазара съществуват две базови конструкции: в едната ботушите се използват за преместване на растителните остатъци, а при другата те просто ги нарязват. Всяка има своите предимства и недостатъци, но и двете изсяват семената еднакво ефективно. Ефективното преминаване през стърнищните остатъци - дали с помощта на ботуши или с помощта на дискове – има ключово значение. Дисковите ботуши ефективно прерязват остатъците от стърнището, като предотвратяват запушването на механизма и вмъкването им в браздата. Последното препятства добрия контакт на семената с почвата и води до лошо поникване, особено ако по време на сеитбата е сухо или горещо.

Сеялките с ботуши по-малко се запушват защото растителните остатъци са срязани и размесени с почвата. Запушването още повече намалява, ако не се сее по време, когато растителните остатъци са трудни за нарязване, рано сутрин. Този фактор зависи и от предшественика. Така след пасища проблемът с растителните остатъци е по-малък, отколкото след пшеница или царевица. В същото време почвата след пасища е по-уплътнена.

Сеялките за No-till обикновено са по-скъпи, отколкото тези за традиционната технология. Истина е, че тази разлика частично се компенсира за сметка на по-ниската стойност на целия комплект техника.Друго решение може да бъде придобиването на сеялка втора употреба в добро състояние (някой доста съвършени модели са пуснати преди повече от 10 години) или използване на такава под наем.

Сеитбооборот

Сеитбооборотът има положително влияние за високи добиви именно при технологията No-till. Главният фактор, който е водещ при съставяне на сеитооборота в САЩ, е икономическият. Затова производителите на пшеница са съветвани да включат в сеитбооборота си на първо място соя и царевица.

Уплътняване на почвата

Уплътняването на почвата е един от проблемите, който подтиква фермерите да преминават към No-till.

Цялата статия четете само в хартиеното или електронното издание на вестник "Гласът на фермера"

Публикувана в Растениевъдство

Освен спестяването на разходи, директната сеитба връща живота в почвата и повишава нейното плодородие. Британски фермери разказват за приложението на технологиите No-till и Mini-till в техните полета

Технологията за минимална обработка на почвата е възникнала в Средния запад като начин за противодействие на ветровата ерозия и съхраняване на влагата в почвата, която там често не достигала и по-рано, преди глобалното затопляне. Но днес тези технологии се внедряват дори във Великобритания, където до този момент валежите, а и ветровата ерозия никога не са били проблем. Кое подтиква британските фермери да преминават към технологиите No-till и Mini-till?

Съчетаване на Strip-till и директната сеитба

Фермерът Брайън Баркър, който със синовете си обработва 5800 дка глинести и песъчливо-глинести земи в окръг Съфолк, си поставил за цел на намали разходите за поддръжка на плодородието на почвата и с времето да подобри общото й състояние. Той разчитал, че намаляването на обема на разместване на почвата и въвеждането в сеитбоорот на покривни култури ще повишат добивите и ще подобрят състоянието й в дългосрочна перспектива. Сега вече Баркър отбелязва намаление на разходите за гориво и резервни части и се надява структурата на почвата да се подобри.

Независимо от относително малката площ, фермата закупила две сеялки за директна сеитба – решение, което не е било лесно, но било оправдано. „Разбира се, ние оценихме предимствата от по-малкото разместване на почвата с цел подобряване на нейната структура и намаляване на разходите. Все пак на определени участъци в определени години и при определени култури се налагаше да обработваме почвата по-активно – по технологията Strip-till, докато в други условия – преимуществено на леки почви за сеитба на пролетни култури след зимни покривни култури, прилагахме сеялки за директна сеитба“, казва Брайън Баркър. Затова с две технологии на сеитба може да се работи в широк спектър на почвите — от висококарбонатни глинести до глинесто-песъчливи.

Предшествениците на пшеницата са едновременно пролетни и покривни култури. Сега сеитбооборотът се състои от две поредни години отглеждане на пшеница, след което сеят покривни култури и пролетни бобови или маслодайни култури. Следват отново две поредни години пшеница, по-нататък вече друга покривна култура, после тревна смеска, в която подсяват пролетна пшеница или ечемик и след това двугодишни треви.

„Ние не смятахме, че пълният преход към директна сеитба беше най-правилното решение, още повече че то не подхожда за всички наши почви, не обхваща всички технологии на отглеждане и не се отнася за всяка година“, отбелязва Баркър. По-рано фермерите обработвали половината площ без оран, след което преминали веднъж или два пъти на продълбочаване и правели сеитбата с 6-метрова дискова сеялка с култиватор. На другата половина, където отглеждали пшеница втора поред година, правели оран без обръщане на пласта, валиране и сеитба.

При избора си на сеялка, фермерите държали не просто да е най-изгодната, но и да копира колкото се може по-точно релефа на полето и да поддържа дълбочината на сеитба. „Имаше сеялки с твърда рама, но ние избрахме сеялка с независими ботуши със стабилно натоварване, която точно копира релефа на полето и по този начин поддържа точна дълбочина на сеитба“, разказва Брайън. Фермерите преценили, че останалите сеялки размествали прекалено много почвата или имали прекалено големи лапи. Освен това те търсели сеялка с минимална мощност, за да намалят разходите за гориво и минимално да се преобръща почвата, затова купили сеялка с тесни лапи. „Обърнахме внимание и на възможността за калибриране и лесна проверка на състоянието на ботушите“, обобщава Брайън Баркър.

Във фермата използвали 5-метрова сеялка за Strip-till или 4-метрова сеялка с длетообразни ботуши за директна сеитба в зависимост от типа почва на конкретното поле, влажността, културата-предшественик и културата, която се сее. 5-метровата сеялка агрегатирали на AGCO Challenger 765C – с 320 к.с., а 4-метровата на Fendt 826 с 260 или Fendt 516 със 160 к.с.

Преходът към новата технология на обработка още в самото начало довел до положителни резултати. „За лятото и началото на есента ние икономисахме 20 хил. литра дизелово гориво, отбелязва фермерът. – Още не сме пресметнали разходите за сеитбата, но сеялката за Strip-till е много подходяща за зимни култури“, добавя той. Сега във фермата планират да я използват и за сеитба на пролетни бобови култури. Затова сеялката за директна сеитба ще използват за пролетна сеитба: на пшеница, ечемик, лен – директно, като покривна култура, а така също и за подсяване на пшеница в миналогодишната тревна смеска в необработено твърдо семенно ложе.

„Ние се надяваме, че можем да намалим разходите си за внасяне на семена, торове, препарати за растителна защита и да върнем почвеното равновесие. Опасяваме се, че някои разходи могат да нараснат и да се появят проблеми, например от рода на охлюви. Едновременно с това очакваме, че други проблеми пък ще изчезнат при реализацията на нашата дългосрочна стратегия по подобряване състоянието на почвата и отглеждане на културите“, обобщават фермерите. Освен това, използвайки новите сеялки във фермата, в която имахме 3 трактора Fendt (826, 280 и 516), решихме да продадем единия от тях. Сега фермерите смятат, че с времето потребността от сеялки за Strip-till може да намалее, но те ще държат все още плуговете, в случай че се върнат към старата технология.

Цялата статия четете само в хартиеното или електронното издание на вестник "Гласът на фермера"

Публикувана в Растениевъдство

Кои са най-подходящите моменти за приложение на неселективни хербициди срещу смесено заплевеляване?

Агр. Петър Кръстев

Инж. Никола Средков от с. Чомаковци, община Червен бряг, от 5 години практикува земеделие, като прилага технологията No-till. Повечето от машините, които той използва, е направил сам, тъй като по професия е инженер конструктор.

Тази година инж. Средков е планувал сеитбата на 200 декара царевица по технологията Strip-till. Въпросът му е свързан основно с извеждане на борбата с плевелите при културата и по-конкретно – колко време преди сеитбата на културата да приложи тоталния хербицид Раундъп.

Потърсихме професионалното мнение на Александър Китев, един от пионерите в прилагането и популяризирането на технологията No-till в нашата страна.

Хербицидът Раундъп (или друг глифозатсъдържащ хербицид) преди сеитбата на царевицата може да се приложи в три варианта:

. 15 дни преди сеитбата;

. 1 ден преди сеитбата;

. 1 ден след сеитбата.

Тези срокове са препоръчителни за практиката, защото са установени в резултат на дългогодишни проучвания и експерименти в страните, главно в САЩ, където технологията No-till се практикува вече над 30 години, посочва специалистът. Приложението в тези срокове осигурява чист старт на царевицата без конкуренти по отношение на влага и хранителни вещества и без опасност от фитотоксичност за поникващите растения на културата.

По принцип приложението на неселективни (тотални) хербициди напролет трябва да се извършва максимално късно – т. е. в момент, в който са поникнали по-голяма част от плевелите. Някои специалисти препоръчват сеитбата да се извърши 20 дни след третирането.

По време на вегетацията на царевицата борбата с плевелите се извежда така, както при конвенционалната технология, т.е. използват се вегетационни хербициди или комбинации от тях. Те се подбират според конкретния плевелен състав – срещу широколистни, срещу житни или продукти срещу смесено заплевеляване. Моментът за прилагане на избрания вегетационен хербицид, освен с фазата за чувствителност на плевелите, задължително се съобразява със селективността на продукта спрямо фазата на културата.

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 26 Февруари 2018 11:04

Препоръки за ефективно снегозадържане

С No-till се натрупва повече пролетна влага, отколкото при традиционното земеделие

Процесът на задържане на сняг в технологиите, използващи традиционна обработка на почвата, е сложен и скъп. No-till максимално опростява и намалява неговата стойност.

В традиционните технологии, за да се създаде надеждна снежна покривка, е необходимо да се изпълни цял комплекс мероприятия по снегозадържане: създаване на живи плетове, оран, отъпкване на снега, разхвърляне на слама около полето, поставяне на снегозадържащи прегради и др. Всичко това способства за натрупването и съхранението на снега на полето, а също така удължава периода на снеготопене, което помага за максимално ефективно използване на влагата пролетта.

При No-till всички тези мерки са ненужни. Растителните остатъци ефективно задържат снега на полето. Стеблата на слънчогледа или царевицата работят доста по-добре от дървените щитове и прегради.

Скоростта на топене на снега на полето по технология No-till е по-ниска, отколкото при традиционната технология, тъй като почвата по-бавно се затопля под слоя сняг и растителни остатъци. Температурата се повишава постепенно и водата от разтопения сняг успява да попие в почвата.

През зимата температурата на почвата на поле, където се прилага No-till технология, е с няколко градуса по-висока. Веднага щом се появи черно „плешиво петно“ на изораното поле, процесът на топене се ускорява и практически става необратим. Това се случва, защото черната земя се нагрява по-силно и снегът се топи още по-бързо.

Препоръките по ефективно снегозадържане са достатъчно прости: използва се директна сеитба, а при прибирането стъблата на слънчогледа или царевицата се оставят максимално най-високи. Стърнището и стъблата ще задържат снега на полето, а влагата от топенето на снега ще бъде използвана максимално ефективно. Така с прилагането на No-till ще забравите завинаги за водната ерозия.

Публикувана в Растениевъдство

. Какви са преимуществата и недостатъците на различните технологии – анализ на американски специалист в авторитетното издание Farm Journal

Почвообработката има критично значение за доходността от земеделието. Целта на тази операция е да се създаде еднороден по пълтността си слой, така че нищо да не възпрепятства корените на растенията и влагата. Американските специалисти открояват четири различни типа основна почвообработка хоризонтален (традиционен), вертикален, Strip-Till и No-Till. Всяка от тези системи има своите особености. А изборът на конкретна система за конкретно стопанство може да се прави не само въз основа на природните фактори дебелина на плодородния слой на почвата, климат и структура на почвата, но и според размера на стопанството и неговото финансово състояние. По-подробно за преимуществата и недостатъците на различните системи разказва агрономът Кен Ферри пред американското издание Farm Journal.

Хоризонтална обработка

Някога хоризонталната обработка на почвата е била синоним на оран с обръщане на пласта. Днес тя обикновено включва преминаване с култиватор или компактна почвообработваща машина на дълбочина от 7,6 до 10,2 см преди пролетната сеитба. При соево-царевичен сеитбооборот хоризонталната обработка не предвижда никакви операции наесен, асамо едно преминаване с компактна почвообработваща машина преди сеитбата на царевицата напролет. Това е надежден начин да се получат бързи и равномерни посеви.

Като недостатък на хоризонталната обработка авторът посочва резкия преход на плътността между орния хоризонт и т.нар. плужна пета. Дали такъв преход е проблем, зависи от годината.

Интензивните дъждове в началото на годината могат да доведат до това, водата да се натрупа над плужната пета, което може да причини загуби на азот и болести по растенията. Когато през юли и август е горещо и сухо, при наличието на рязък преход в почвата, първите три горни групи корени при опита си да се доберат до влага, може да спрат, натъквайки се на значително по-плътния слой.

Ако това се случва, вероятно си струва да се премине на вертикална обработка на почвата, No-Till или Strip-Till.

Работата е там, че една от главните цели е проникването на първите три горни пласта на корените дълбоко в почвата. При вертикалната почвообработка, Strip-Till или Nо-Till те растат на дълбочина. Но при хоризонталната почвообработка преди сеитбата (изключенията са редки, например песъчливи почви) независимо от това какви операции се провеждат наесен, първите два горни етажа от корени почти винаги се сгъват, натъквайки се на плътния слой почва. За щастие, ако наесен се прави вертикална обработка на почвата, третият етаж корени прониква в дълбочина.

Рязкото преминаване към вертикална почвообработка, Nо-Till или Strip-Till за някои фермери може да бъде твърде шокираща промяна. Първата крачка е да се разрохка целият почвен профил с помощта на определени операции наесен. След последвалата почвообработка напролет плужната пета ще се запази, но разликата в плътността на почвата между различните пластове ще намалее.

Есенната вертикална почвообработка може да се проведе с различни машини дискови или линейни продълбочители, чизелни плугове. Сред тях не може да се открои еднозначно най-доброто. Оптималният избор зависи от конкретната ситуация с растителните остатъци на полето, дълбочината на обработката на почвата, мощността на наличните трактори.

Ако е необходимо да се заорават растителните остатъци на царевица например, която е отглеждана след царевица или пшеница, то линейният продълбочител няма да е подходящ, тъй като той само повдига и спуска почвата. Но при царевично-соев сеитбооборот трябва да се оставят растителните остатъци на повърхността, за да се предотврати ерозията, поради което линейният продълбочител може да е напълно подходящ. За да се разбият основателно буците и да се раздроби почвата, с линеен продълбочител трябва да се влиза в полето колкото е възможно по-рано, докато почвата не е натрупала влага. С чизелен плуг може да се обработва и влажна почва. Ако е необходима обработка на почвата на голяма дълбочина, е по-добре да се използват дискови чизелни култиватори или дълбокопродълбочители. След есенната почвообработка напролет трябва да се прояви търпение.

80 на сто от случаите на уплътняване на почвата, които съм виждал на полето, са станали след първата пролетна почвообработка“, отбелязва авторът Кен Ферри в статията си.

След сеитбата трябва да се проверят горните корени. Ако третият им пласт е прегънат, това означава, че по време на пролетната почвообработка е било твърде влажно, поради което и есенната не е преминала както трябва. Алтернативен път на преминаване към по-малко интензивна обработка на почвата е отглеждането на соя по технологията No-Till.

Резюме

Преимущества: по-малко налягане върху почвата и по-малко машини, използвани при сеитбата; по-малки разходи за хербициди; сеитба в оптимални срокове; по-бързо поникване на културите; по-равномерни посеви.

Недостатъци: създава плътен слой, над който се натрупва влага и който задържа растежа на корените, а това анулира почти всички преимущества.

Пречки при прилагането: не бива да се прилага на почви, подложени на водна или ветрова ерозия или пресъхване.

Допълнителни съвети: обработете допълнително почвата наесен на голяма дълбочина с цел разбиване на плужната пета или преминете към по-неинтензивна обработка.

Вертикална обработка

Машините за вертикална обработка имат дълги лапи, които разрохкват уплътнените почвени слоеве, премахвайки прехода в плътността на почвата, създаден от хоризонталната обработка. Машините включват линейни дълбокопродълбочители, чизелни плугове, дискови дълбокопродълбочители, които напролет се агрегатират с брани, за да се изравни повърхността на почвата. Дълбочината на обработката зависи от типа на почвата. При малки дълбочини обикновено се използват чизелни плугове. За да се формира еднороден почвен слой, дълбочината на обработката трябва да е половината на ширината на междуредията. Например, при обработка на дълбочина 17,5 см трябва да се постави ширина между работните органи от 35 см.

Колкото по-късно се провежда вертикалната почвообработка, толкова в по-къси срокове трябва да стане това. При използването на дискови дълбокопродълбочители, дискови чизели и чизелни плугове, които могат да работят на влажна почва, сроковете са по-дълги, отколкото при използване на линейни дълбокопродълбочители.

Еднородно разрохкване е по-лесно да се постигне с дискови дълбокопродълбочители или дискови чизели, тъй като те имат по-големи работни органи. Тъй като еднородността на разрохкването зависи от дълбочината на обработката, разстоянието между работните органи, скоростта на работа и влажността на почвата, най-вероятно ще се наложи машината да се пренастройва за всяко поле наново.

Особено внимание трябва да се отдели на изравняването на почвата. За целта към почвообработващите машини трябва да се прикрепят машини за подравняване. Недостатъчно качественото подравняване може да доведе до това – хербицидите да се натрупват и да действат на полоси, а не навсякъде.

Роля има дори формата на работните органи. От нейния правилен избор зависи дали растителните остатъци ще остават на повърхността, или ще се заравят в почвата.

Окончателното изравняване на почвата се прави напролет с брани. Браната не заравя растителните остатъци, а само изравнява почвата, поради което при необходимост от заравяне на растителните остатъци, това се прави при първоначалната почвообработка.

Вертикалната обработка на почвата се прави на скорост 11-20 км/ч . Тракторите и пръскачките трябва да се оборудват със специални гуми, тъй като уплътняването от обикновените гуми е невъзможно за разрохкване.

По време на пролетното брануване има възможност добре да се почувства качеството на първичната обработка. Ако тракторът се тресе, значи обработката е направена недостатъчно дълбоко. Ако дълбочината на обработката е била избрана правилно, поставена в кабината чаша с вода по време на брануването не трябва да се разсипва. Тогава тракторът се люлее настрани, но не подскача нагоре-надолу.

Ако първичната обработка на почвата е направена правилно, е лесно да се зададе правилното налягане в изсяващите апарати. А ако не е, това ще бъде невъзможно, тъй като меките участъци на почвата ще се редуват с твърди.

Резюме

Преимущества: отстранява плужната пета, уплътнените пластове, разликите в плътността и коловозите.

Недостатъци: изисква повече усилие и внимание, отколкото хоризонталната почвообработка.

Пречки пред внедряването: изисква изключителна мощност на тракторите и пръскачките, за да се предотврати образуването на коловози, сеялката трябва да заравя растителните остатъци; изисква приключване на есенната почвообработващ, преди да са завалели дъждове.

 

Цялата статия четете само в хартиеното или електронното издание на вестник "Гласът на фермера"

Публикувана в Растениевъдство

Данните на НАСА и многочислени изследвания, резултатите от които са публикувани в научни издания, свидетелстват, че 97 на сто от климатолозите са съгласни, че именно човешката дейност е предизвикала рязката промяна в климата през миналия век. Много политици обаче не са съгласни с това. Фермерите също се съмняват в изводите на учените. През 2011-2012 година сътрудниците от университета Пердю на щата Айова са провели допитване до 6795 души от агросектора и са установили, че 66 на сто от производителите на царевица вярват в данните за климатичните промени, но едва 8 на сто от тях признават, че основната причина за тях е човешкия фактор.

Промяната в климата е продължителен процес, поради това не е толкова лесно да се каже, дали индикатор за него е засухата или наводненията през някоя конкретна година. Както твърди водещият стратег по въпросите на земеделието  и околната среда на  Monsanto Майк Лохуйс, климатът се променя твърде бързо и именно поради човешката намеса в него.

В съчетание с технологиите за обработка на семената и селекцията на раннозрели сортове промените в климата помагат на канадските фермери да отглеждат соя и царевица там, където преди десетилетие те не биха могли да го направят. От друга страна, увеличаването на съдържанието на въглеродния диоксид в атмосферата способства повече за растежа на плевелите, отколкото на културните растения.

Увеличаването на въглеродния диоксид в атмосферата само с 50 молекули на милион (ppm), например от 350 до 400 - стимулира растежът на повечето плевели, особено агресивните, почти 2 пъти. По тази причина трябва да се създават земеделски култури, които да реагират на въглеродния диоксид по същия начин, казва директорът на Националната лаборатория по селско стопанство и защита на околната среда на Министерството на земеделието на САЩ Джери Хатфилд. Друг красноречив факт е, че днешната концентрация на въглероден диоксид от 400 ppm за последен път се е наблюдавала на Земята преди повече от 2 млн. години в плиоценовата ера.

Фермерите могат да спасят положението

Добрата новина е, че още днес фермерите използват технологии, които могат да смекчат климатичните промени. "Устойчивото земеделие е равнозначно на съвременно земеделие", казва директорът по устойчиво развитие на Monsanto Дион Макбет.

През 2015 година Monsanto обяви, че спира изхвърлянето на въглеводородни емисии в атмосферата до 2021 г. През 2016 година компанията публикува изследване, наречено „Път към въглеродно неутрално земеделие. Потенциал за намаляване на емисиите въглероден диоксид и стратегии при отделните култури“. Този отчет предвижда два специфични метода:

Устойчиво управление на храненето

В доклада се отбелязва, че прецизното земеделие, в частност използването на технологии с помощта на GPS повишава ефективността на производството. „По всяко време можем да използваме по-малко, за да произвеждаме повече, така можем да станем устойчиви“, казва М. Лохуйс.

Минимална почвообработка и използването на почвопокривни култури

Почвообработката засилва окисляването на органичния почвен въглерод до въглероден диоксид. Не само почвата губи въглерод – жизненоважна част от здравето на почвата, но въглеродният диоксид се изхвърля в атмосферата.

Намаляването на интензивността на почвообработката или пълното й спиране ще подобри състоянието както на почвата, така и на атмосферата. А растителните остатъци, оставени на повърхността на почвата, подобряват здравето на почвата и свързват въглерода.

Голям потенциал

Тези краткосрочни стратегии имат потенциал да намалят емисиите на въглероден диоксид. Ако на 60 процента от селскостопанските земи, на които тези стратегии не се използват сега, те бъдат внедрени до 2030 г., само земеделието на САЩ ще намали ежегодните емисии на въглероден диоксид с повече от 100 млн. тона. Толкова въглероден диоксид поглъщат 2,5 млрд. дървета за 10 години. Повече от 90 на сто от този потенциал могат да реализират производителите на соя и царевица.

Технологиите, които могат да смекчат климатичните промени, такива като растителни остатъци, сидерати или прецизно земеделие, също така способстват за оздравяването на почвата. Разпространението на внедряването на междинните култури и no-till ще способстват и за нарастването на популациите на микроорганизмите и ускоряването на кръговрата на хранителните вещества. А именно това повишава реколтата и минимализира ерозията.

Потенциалната реколта от внедряването на тези методи няма да се промени, дори ще се повиши в дългосрочен план. Междинните култури имат неразкрит потенциал в земедлието. Но засега те са разпространени едва на 3-5 на сто от селскостопанските площи. Ниските цени на земеделската продукция препятстват разпространяването на покровните култури. Но в дългосрочен план, активирането на кръговрата на хранителните вещества ще помогне да се повиши ефективността от внасянето на торовете.

„Това ще позволи на производителите да оставят фермите си на следващото поколение в добро или даже по-добро от днешното състояние“, казва агрономът на компания Channel Брайън Фришмейер. Освен забавянето на ерозията, положителното влияние на покровните култури върху почвената биота подобрява структурата и проницаемостта на почвата. Той добавя, че увеличената конкуренция между покровните култури и плевелите ще намали настъпването на последните.

Твърде големият обем на растителните остатъци може да е проблем за фермерите, особено ако това е царевица, отглеждана по no-till. Но технологиите на прецизното земеделие помагат да се засява на необходимата дълбочина и по no-till. Това помага на растенията, докато растителните остатъци повишават съдържанието на въглерод в почвата и го запазват.

Растителните остатъци също така повишават концентрацията на почвенитге организми, които разрохкват почвата и така подобряват нейната водопроницаемост.

Публикувана в Растениевъдство

Само така ще се преборим с понижаващите се доходи и ще избегнем необоснованите агротехнически мероприятия

Традиционните обработки на почвата през последните 200 години се различават коренно от използваните от човечеството преди това практики за получаване на реколта. Прилагането им все по-често води до драстично разрушаване структурата на почвата и намаляване на добивите от културите. Ако не се вземат адекватни мерки за спирането на деградационните процеси с обработваемата земя, опасността от задълбочаване на продоволствената криза в световен мащаб ще става все по-голяма. Земеделието в България не може да бъде автономно, то също е подвластно на тенденциите, които бележат това производство. Настоящият материал е ориентир за това как да се избере най-подходящата система за обработка на почвата, която да е съобразена с конкретните специфики и да е най-щадяща за земята.(Бел. Ред.)

Изборът на система на обработка на почвата и необходимите за това агрегати пряко зависят от спецификата и характера на проблемите във всеки конкретен случай. Днес навсякъде фермерите се сблъскват с понижаващи добивите фактори, като уплътнение и нарушение структурата на почвата, а така също и с недостига на влага. Да влияе на последното, агрономът не може, но при избора на технология за обработка на почвата той задължително трябва да има предвид високата вероятност от засушаване. Уплътнението на почвата и нарушаването на нейната структура обаче най-често се причиняват от необоснованите агротехнически мероприятия, прилагани в продължение на много десетилетия, съпроводени с масово използване на тежка колесна техника.

Още преди повече от 15 – 20 години почти всички земеделски производители са били ориентирани изключително към традиционната система на обработка на почвата, с което се обяснява отсъствието на съответстваща информация за алтернативни подходи, подкрепени с практически опит. Новите технологии влязоха в широка употреба през последните две десетилетия и днес ние можем да различим

няколко основни подхода на почвообработване

Това са обработка на почвата с обръщане на плодородния пласт – оран; обработка без обръщане на пласта; плитка обработка на почвата – Mini-till; комплексна обработка с периодично продълбочаване и отказ от обработка на почвата – No-till.

Правилният избор на технология за обработка на почвата задължително трябва да се прави, като се имат предвид почвено-климатичните особености на конкретното стопанство и факторите, които влияят негативно на структурата и плодородието на почвата. Ще се спрем на това подробно.

Преди всичко следва да се обърне внимание на структурата на почвата, която обработвате. Необходимо е да се определи степента на уплътнение и образуването на кора на повърхността, да се изясни колко активно протича жизнедеятелността в почвата. Необходимо е също така да се определи опасността от ерозионни явления. След това да се вземат предвид количеството и периодичността на валежите и температурният режим в течение на последните няколко сезона. След като направи обективен анализ на получената информация с критичната й оценка, ръководителят на стопанството може да избере най-ефективната технология за обработка на почвата. Чак тогава той може да започне последователната й реализация на практика. Необходимо е да се разбере, че изменението на системата за обработка на почвата в даденото стопанство предполага достатъчно дълъг период за възстановяване на нейната структура и жизнените процеси в нея – от пет години.

Отдавна сме длъжници на плодородието на почвите

Всички ние констатираме тяхната деградация в резултат на ерозията, уплътняването и образуването на кора – негативни явления, които са настъпили в продължение на много десетилетия. Това води към неспособност на земята да поглъща и съхранява влагата – съответно пропада дори това ограничено количество валежи, които са регистрирани през последните сезони.

Нарушението структурата на почвата и ниската активност на жизнените процеси в нея водят до това, че органичните съставки не се нитрифицират. Т.е. те не отдават хранителните вещества на бъдещите посеви. Именно затова оптималната система на обработка трябва да включва преди всичко преодоляване на тези ключови фактори, пряко влияещи на добивността.

Оранта вреди на почвата многостранно

Що се касае за традиционните технологии, предвиждащи периодична оран на полето, следва да се отбележи, че тази практика поначало е доста популярна в световното селско стопанство. Обръщането на повърхностния (наричан още орен) слой почва способства за намаляване количеството на растителните остатъци на повърхността. Въпреки това в тази технология има редица недостатъци. Първо, растителните остатъци не се смесват с почвата, а просто попадат в по-долния й слой. В същото време в повърхностния слой се образува недостатъчно органично вещество, което забавя активността на жизнените процеси в почвата. Второ, преместването на сухата почва надолу, а изваждането на влажната от долните слоеве отгоре, води до допълнителна загуба на и без друго оскъдната влага. И не на последно място подобна практика причинява образуването на печално известната „плужна пета“ (силно уплътнен почвен слой на дълбочината на оранта), унищожаването на която изисква допълнителни усилия и ресурси.

Цялата статия четете единствено във вестник "Гласът на фермера"

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта