Тази седмица Anecoop — най-големият в Испания производител на дини започна доставката на сочния плод във Великобритания. На този етап са транспортирани 2000 килограма „динени сърца“.

Създаването на новия продукт, който е резултат от процес на разработка и иновации, е насочен към това да изненада потребителите, предоставяйки им (взаимни – на потребителите и на производителите) взаимоизгодни условия.

Уникалните „ягодови сърца“ са разновидност и на ароматните мини-дини. Технологията, използвана за тяхното получаване е на 100% естествена.

На този етап Anecoop предлага свята уникална продукция посредством един от своите партньорски кооперативи по молба на британска верига супермаркети, чийто изискани клиенти искат основно уникални продукти.

Известност испанската компания е придобила благодарение на своите безсеменни дини Bouquet, производството на които въведе Anecoop като най-големият в Испания производител на дини. Това е водеща марка на европейския пазар, на който той присътства от 1992 година, доставяйки плодове и зеленцучи в основните дистрибуторски мрежи в 30 страни.

100% от дините Bouquet се произвеждат в Испания. Тяхното отглеждане се осъществява от испански производители с висока степен на специализация в този плод. Благодарение на програмата Bouquet Anecoop е дадена възможност за продължаване на динената кампания от април до края на август. По време на течащата в момента кампания Anecoop планира да пусне 150 000 тона дини, като 80% от този обем ще се състои от безсеменните „зелени ягоди“ Bouquet. През 2017 година испанската компания е продала 132 000 тона от тях.

Петър Кръстев

В Германия потребителите избрали най-добрият сорт домати. Първото място заел домат-чери от холандския производител Royal Pride. Холандската компания станала най-добрият производител за годината в Германия, а дребноплодният домат е избран за продукт на годината.

Производствената компания доставя своята продукция във вериги супермаркети, включвайки датските нискоценови супермаркети Netto. Холандските домати, които се продават под търговската марка Markttag Premium в Германия, са оценявани по качество на рекламната кампания, удобство за използване, а също и по съотношение цена и качество.

31 500 германци са взели участие в онлайн-гласуването за най-добър селскостопански продукт. Всичко в конкурсния въпросник са включени 172 продукта, включени в 32 категории . Сред тях били и доматите-чери Markttag , които се оказали в четворката на победителите. Освен основните характеристики на продукта, анкетираните също можели да споделят, дали ще купят продукта повторно и дали ще го препоръчат на други хора. Домата Royal Pride е бил високо оценен в това отношение.

Холандската асоциация на производители Harvest House, която доставя домати на немския пазар посредством собствената си експортна компания T.N.I, е приятно изненадана от този приз.

Този сорт домати се произвежда от 10 години за супермаркетите. Компанията Royal Pride е една от ключовите играчи в областта на първокачествени оранжерийни домати. Производителите от предприятието Франк ван Клиф, Коерт и Барт ван ден Енд, отглеждат културата на площ от 52 хектара. В оранжериите на компанията се обръща голямо внимание на устойчивост в производството, енергоспестяващи и екологично чисти методи.

Петър Кръстев

Фермерите все по-често търсят начини как да намалят разходите за отглеждане на културите и същевременно да увеличат добивите. Във връзка с това все повече расте използването на листни торове. Ето няколко съвета как правилно да се използват тези продукти, за да се постигнат оптимални резултати.

Има две неща, които трява да се имат предвид преди използването на листни торове:

1. Какво показват пробите на почвата? Ако тестовете на почвата показват ниво на макроелементите (N, P, K, S и Ca) по-малко от оптималното, първо трябва да се възстанови баланса на хранителни вещества, чрез вземане на мерки за повишаване плодородието на почвата. Чак след това да се направи листно хранене, като се изхожда от конкретната ситуация.

2. Най-напред трябва да се отстрани недостигът от съответните хранителни вещества. За тази цел се използват почвени тестове и тестове на растителни тъкани, за да се определите точно, кое хранително вещество отсътства или се намира в недостатъчно количество.

Ако сте определили тези два критерия, сте на верен път, но има още една съществена част от пъзела. Когато работата стигне до обработка на листата с разтвори от листни торове, решаваща роля играе изборът на време.

Екип учени преди две години са направили практическо изследване на фермерски полета с цел да определят оптималното време през деня и/или температурите за прилагане на листното торене. Резултатите показали, че обработките рано сутрин били по-ефективни от тези, които били провеждане през деня.

Защо? Ние знаем, че за да започнат да действат торовете трябва да попаднат вътре в растението. Листата имат порести отворчета, наречени устица. Но те не винаги са отворени и са по-многобройни на долната страна на листата, отколкото на горната. Освен това, преди торовете да достигнат до устицата те трябва да преминат през тънкото восъкообразно покритие на повърхността на листата, наречено кутикула. Скоростта на процеса първо зависи от светлината, температурата и влажността, затова трябва да се знае, какви условия на околната среда са най-благоприятни за прилагане на листните торове.

И така, обърнете внимание на влажността. Ако посевът страда от недостиг на вода, рестенията ще се стремят да съхранят влагата за сметка на удебеляване кутикулата на листата, което ще ограничи времето и ширината на отваряне на устицата. Следователно, в растенията ще попаднат по-малко хранителни вещества. Както вече стана ясно от казаното по-горе, обработката с листни торове трябва да става рано сутрин, когато още е топло и влажно, а не сухо и горещо. По това време тъканите на листата са най-проницаеми за разтвора.

Петър Кръстев

Четвъртък, 12 Юли 2018 11:20

Какво представляват хуматите

Хумати се наричат калиевите или натриеви соли, получени от концентрирани хуминови киселини. Поради факта, че натрият влияе негативно практически на всички отглеждани култури, най-голямо приложение в селското стопанство има калиевият хумат. В природата образуването на хумуса протича в резултат на разлагането на органични вещества. От него под въздействие на водата, кислорода и микроорганизмите се получават хуматите.


Хумусът променя не само физическото, но и химическото състояние на почвата, правейки я оптимална за отглеждане на растения. Освобождаването на необходимите за растенията хранителни елементи става за сметка на разтваряне на минералите от хуминовите киселини. Хумусът в този случай играе ролята на буферна зона, задържайки в себе си и отдавайки при необходимост нужното количество киселини и основи.
Хуматите са едни от най-евтините и достъпни органо-минерални торове (някой специалисти предлагат да бъдат класифицирани като стимулатори на растежа). Прилагането на хуматите може да става както по листата, така и под корен, а в много страни те се използват основно чрез системите на фертигация.

Широкото разпространение на хуматите се дължи не толкова на достъпната цена, колкото на ефекта от тях, който се изразява в:

- повишаване имунитета на растенията;
- увеличава се кълняемата енергия и поникването на семената;
- способстват развитието на мощна коренова система;
- интензифицират фотосинтезата и обмена на веществата;
- ускоряват сроковете на узряване на реколтата;
- повишават способността на растенията бързо да се адаптират към изменение на климата;
- активират поглъщенето на хранителни вещества от почвата: N, P, K, Cu, Zn, Mn, B, Fe, Mo, Mg, Ca, S;
- помагат на почвата бързо възстановяване;
- повишават катионния обмен на почвата;
- подобряват водния баланс на почвата;
- подобряват структурата на почвата.
Особено добре растенията реагират при внасяне на хумати на бедни, глинести, засоленни и песъчливи почви. Висок икономически ефект дава внасянето на хумати в полиетиленови оранжерии, където всяка година се отглеждат зеленчуци и цветя. Хуматите не се задържат много, тъй като с тях се хранят и растенията, и микроорганизмите. Те могат да се внасят в почвата едновременно с поливките многократно в продължение на целия вегетационен сезон в интервал от две седмици. Максималният обем на внасяне на сухи хумати за сезон се определя преди всичко от икономиката на селскостопанското производство, но в повечето страни той рядко превишава 1–1,5 кг на 1 дка с капково напояване.
Хуматите се прилагат както самостоятелно, така и в смеси с минерални и органични торове или на техен фон (в този вариант коефициента на полезно действие на хумата във вид на добив значително нараства). Изключение прави едновременното внасяне на фосфорни торове и калиев хумат. Поради образуването на неразтворими съединения се препоръчва те да се внасят разделно.
Хуматите са съвместими също и с всички препарати за растителна защита – допустимо е едновременно прилагане.
При листно прилагане е необходимо да не се превишава концентрацията от 0,1–0,2%, тъй като при по-висока концентрация може да се получат листни пригори, особено при млади растения.

Хуматите се използват широко в селското стопанство при полски, зеленчукови и овощни култури, в декоративното озеленяване. Препоръки за различни начини на прилагане при различни култури:
- разхвърляне в почвата: 1–1,5 кг/дка.
- чрез капково напояване: 100–200 г на ден, съвместно с торове.
- листно пръскане: 10–20 г/дка 3–4 пъти в интервал от 15–20 дни. Добре се комбинира с пестициди в една резервоарна смес. За листно подхранване се използва разреждане 1:1000…2000.
- обработка на семена: 0,25–0,3 кг/т семена.
- резници от дървета и храсти – накисват се в продължение на 24 часа в разтвор с концентрация 0,1–0,2%.

Петър Кръстев

Четвъртък, 12 Юли 2018 10:25

Френски домати „Без пестициди“

На състоялия се в началото на юни, 2018 година в Дюселдорф (Германия),Международен форум на доматите, представителката на френската организация на производители - Prince de Bretagne, Марина Богард, разказва за новия подход към предлагането на домати на пазара.

Във Франция доматите са едни от най-употребяваните зеленчуци, но редовните негативни публикации в пресата за остатъчни колечиства от глифозат или неоникотиноиди предизвикват тревога в потребителите.

Сега във Франция много остро се дискутира използването на препарати за растителна защита при производството на плодове и зеленчуци. Потребителите все повече се боят от замърсена с остатъчни количества пестициди продукция, дори ако те съответстват на нормата -ПДК (пределно допустима концентрация). Затова членовете на Prince de Bretagne са решили напълно да се откажат от използването на инсектициди в оранжериите и са ги заменили с ентомофаги.

През 2017 година със съдействието на Министерството на селското стопанство във Франция е започнала програмата Dephy Ecophyto. Нейната цел е да помогне на оранжерийните производители да преминат напълно към биологична защита на растенията и да използват земни пчели за опрашване. Прилагането на биологични средства за защита на растенията не е ново, то се прави във Франция, както и в много други страни вече над 20 години. Но организацията на производители е направила това, което до този момент никой не е правил - тя създала бранда „100% Nature&Saveurs“ („100% природа и вкус“) за доматите, отглеждани без използване на химични препарати. Под тази марка се предлагат над 30 различни сортове домати. За тях е била създадена специална опаковка, а на маркировката има обозначение „Без пестициди“.

Производителите на домати не само строго контролират, но и се обучават за въвеждането на мониторинг на популациите на вредителите и ентомофагите. Освен това те се обучават да контролилат параметрите на микроклимата в оранжериите и да ги регулират по такъв начин, че да създадат максимално благоприятни условия – температура и относителна влажност на въздуха не само за отглежданите растения, но така, че да могат да способстват за задържане развитието на вредни организми. Все още е рано да се съди за икономическите успехи на новата програма, но търговските вериги и потребителите във Франция са я приели много добре.

Петър Кръстев

Има много и различни причини, които водят до пожълтяване листата на патладжана:

. Липса на влага

Патладжанът е влаголюбива култура, така че се нуждае от обилно поливане през горещите дни и това трябва да се прави всеки ден.
. Излишък на влага

Патладжанът реагира зле на застояла вода. Ако растението получава много вода, а температурата на въздуха не е много високо, през нощта е прохладно, корените могат да започнат да гният, което ще доведе до жълтeeне на листата.
. Липса на азот

При липса на този хранителен елемент патладжанът ще започне да отслабва, листата ще жълтеят.
. Липсата на различни хранителни вещества

Пожълтяването на листата може да бъде причинено от недостиг на калий, фосфор, калций, сяра и други елементи.
. Неприятелите и болеститете също могат да са причина за жълтеене на листата. Най-опасни са акарите, фитофтората и вирусната мозайка.
. Неспазване на сеитбообращението.

. Гъсто засаждане и преплитането на кореновите системи

Неправилното засаждане може да доведе до това, че растенията да започват да се борят за хранителни вещества.

Петър Кръстев

Четвъртък, 12 Юли 2018 09:18

Причини за стрелкуване на лука

Основната причина, поради която лукът стрелкува е качеството на посадъчния материал и засаждането му. Лукът може да стрелкува поради неправилни условия за съхранение на посадъчния материал.
Температурата на съхранение през зимата трябва да е близка до нулата, а влажността трябва да е ниска. В хладно и сухо помещение лукът ще се съхранява добре и няма да прораства. Ако семето започне бързо да прораства във влажно и топло помещение, най-вероятно скоро ще стрелкува без да е образувало хубави, едри глави.
Не се препоръчва използването на големи глави лук за засаждане. Диаметърът на главата не трябва да е по-голям от 2-3 см, в противен случай има голяма вероятност лукът да стрелкува. Използват се за засаждане само дребна и средна фракция лук за глави, а едрите отиват за лук за зелено.
Температурата на почвата при засаждането също е много важна, за да не стрелкува лука. Ако засадите лук в студена почва, той бързо ще стрелкува. Температурата на почвата при засаждане трябва да е най-малко 15 градуса.

Петър Кръстев

При дъждовно време през лятото и есента първите листа на зелето, разположени почти върху почвата, започват да гният. Освен това, за да се избегне и нападението от охлюви също могат да се отделят няколка от най- долните листа, ако те са в съприкосновение с почвата. Премахват се също болни, силно пожълтели изасъхнали листа.

Когато зелето е нападнато от листни въшки, основната част от насекомите се крият в най-ниската част на растението. Понякога е препоръчително, вместо да се използват пестициди, да се отрежат долните листа и по този начин да се унищожат неприятелите. Този вариант е подходящ, ако най-долните листа са много близо до почвата и така пречат на достъпа до зелето за агротехническите и химически обработки.

Големите листа пречат на окопаването на зелето, а то е необходимо, за да може стъблото да образува допълнителни корени в долната си част, което ще го направи по-стабилно.

След премахването на листата е необходимо в почвата около стъблото да се внесе не голямо количество торове, тъй като с премахването на листата хранителните вещества са намалели.

Петър Кръстев

При засаждане на зелето някои стопани премахват част от листата на разсада и получават отлична реколта. Други не ги премахват, но реколтата им също е добра.
Всички части от зелето участват в сложния процес на фотосинтезата. Тъй като те растат, в тях се натрупват хранителни вещества и микроелементи, които в бъдеще ще бъдат необходими за формиране на зелката. Ако броят на листата е по-малък от седем, вероятността за образуване на нормална зелка е малка. Ето защо, в началото на растежа не е препоръчително да се премахват листа, за да не се травмират растенията. Ако отрежете и малка част, от раната ще се отделя сок. Растението ще започне да губи енергия не за формирането на зелката, а за оздравяване на раните. Зелката ще се образува по-късно и при прибиране на реколтата няма да е с желаното тегло.

Освен в процеса на фотосинтезата, първите листа на зелето запазват влагата на почвата по-дълго време, а за зелето, това е много важно, тъй като то е влаголюбиво растение и умира при недостиг на вода.

Петър Кръстев

Зелевата пеперуда в България развива 3-4 поколения. Пеперудите от второто поколение летят през юни и юли, от третото - през август и първата половина на септември, и от четвъртото - през септември и октомври. За бялата зелева пеперуда е характерно, че се развива в населените места и около тях, а в полските райони почти липсва.

Вредят гъсениците, които се хранят с листата на голям брой културни и диви кръстоцветни видове, но най-големи повреди причиняват по различните видове зеле.

Известно време след излюпването, младите гъсеници живеят на гнезда, а след това се разпълзяват по всички листа на зелето. Докато са малки гъсениците нагризват листата отдолу, а по-късно унищожават листата напълно, като не засягат дебелите жилки. Ако не се борите с този вредител, гъсениците са в състояние да изядат цялата глава, оставяйки само жилките.

Как може да попречите на пеперудите да снесат яйцата си по зелето?

. Младият разсад може да бъде поръсен с дървесна пепел. При сухо време този метод ще работи за няколко дни.

. Някои растения с остър мирис също отблъскват пеперудите. Това са невен, тагетис и целина. Засадени между зелето, те трябва да се справят с тази задача.

. Пеперудите също не харесват миризмата на картофи, коприва, листа от домати. Нарязват се стъбла от тези растения в малко количество вода, филтрират се и зелето се напръсква.

Ако пропуснете този момент е нужно да се проведе химическа борба. Икономическият праг на вредност за извеждане на борба е 10% нападнати растения и унищожена 25% от листната им маса.

Борбата с бялата зелева пеперуда се провежда с някои от следните инсектициди: Метеор, Циперкал, Авант 150 ЕК и др., с прибавка на прилепител.

Петър Кръстев

Четвъртък, 12 Юли 2018 09:10

След градушка в лозето през юли

След формиране на зърната и затваряне на гроздовете, резитба на зелено за възстановяване след градушка не трябва да се извършва!

Това може да стане по изключение, когато градушката е паднала през юли или е била много силна и е изпочупила напълно леторастите. Когато повредите по зелените леторасти са незначителни, не се препоръчва резитба, защото от летните пъпки покарват колтуци, които до края на вегетацията не могат да достигат нормална дължина и не узряват добре.

Когато след градушка не се извърши резитба на зелено, необходимо е през следващата година за плодни звена - стрелки и особено чепове, да се подбират пръчки, които са повредени по-слабо.

Във всички лозя, които са пострадали от градушка независимо от степента й е необходимо: да се торят правилно; да се напояват при нужда; да се правят своевременни почвени обработки; да се провежда своевременна борба с болестите и неприятелите.

Всички тези мероприятия ще помогнат за нормалното възстановяване на лозите и за по-добро узряване на дървесината.

Петър Кръстев

За производство на късни домати са подходящи всички индетерминантни (високорастящи) сортове с едри плодове. Късните домати се отглеждат чрез предварително производство на разсад, който не се пикира. Сеитбата на семената се извършва през периода 20-30 юни на открито. Разсадът пониква на 4-5-я ден и е готов за около 30-35 дни. През това време той се полива умерено, без да се преовлажнява и се следи за болести и неприятели. Може да се подхрани с листни торове. Разсадът е готов за засаждане когато е образувал 5-6 същински листа и са формирани цветни бутони.

Засаждането в оранжерията се извършва към края на юли или в първите дни на август. Засаждането може да е в двуредови ленти или на равна повърхност, като оформянето на профила става през вегетационния период. Независимо коя от двете схеми ще се предпочете, разстоянието между растенията в реда трябва да бъде 35 см.

През периода юли-август се поддържа висока почвена влажност. Извършват се по-чести поливки с по-високи поливни норми. През септември и октомври поливките се разреждат, а поливната норма се намалява. Редовно се провежда подхранване с амониева селитра.

Петър Кръстев

Бактерийното изсъхване на доматите е болест, при която причинителят се развива в проводящите съдове и ги разрушава. От тази болест страдат средноранните домати. Първите признаци на заболяването най-често се появяват в периода непосредствено преди зачервяване на плодовете или по време на беритба на първите плодове. Причинител е бактерията Corynebacterium michiganense. Тя се запазва в заразените семена до 3 години, а в растителните остатъци до следващата година. Разпространява се чрез заразени семена или пресни наранявания на стъблото. Развива се при оптимална температура около 28°С, а загива при 47°С.

Бактерийното изсъхване е болест, която се проявява в две форми –системна и локална.

При системната форма по долните листа на доматеното растение започва да изсъхва едната половина, а листната пластинка от другата страна на листната дръжка все още е нормално зелена. Листната дръжка се извива дъгообразно към страната на изсъхналите пластинки. Болестта постепенно обхваща и по-горните етажи на растението и после клюмва върхът му. Накрая цялото растение изсъхва. Късно заразените растения изостават в растежа си и пожълтяват. Плодовете са дребни, кафяви, кората на стъблото им се бели лесно и ликовата тъкан е кафява.

Много характерен признак на бактерийното изсъхване е потъмняването на проводящите съдове. Те са кафяви , разрушени и тази некроза стига чак до върха на растението. Увредената проводяща система затруднява сокодвижението и заразените растения изостават в развитието си.

При локалната форма листата и стъблата са осеяни с дребни ръждиви петна. По нарастващите плодове петната са пришковидни, бели с тъмен център - „птиче око“.

При поява на болестта през вегетацията борба не се извършва.

Унищожават се заразените растителни остатъци след прибирането на реколтата и се прилага 2-3 годишно сеитбообращение.

Петър Кръстев

Доматите увяхват, нападнати от бактерия.

Това заболяване се явява особено силно, когато влажността е по-голяма и температурата на почвата е по-висока. Бактерийното увяхване е болест по растенията, при която причинителят се развива в проводящата система. Предизвиква увяхване на отделни органи или на цели растения.

Бактерията се развива при температура между 14° и 41°С. Оптималната температура за нейното развитие е около 30-35°С. Условията, които наблюдаваме през изтеклият период –топло и влажно време, бяха особено подходящи за масовото развитие на това заболяване. В хранителна среда бактерията губи вирулентността си бързо, но в почвата се запазва дълги години. Презимува в болните растения или в растителните остатъци, клубени, семена, диви гостоприемници и в почвата. В растенията прониква чрез водата или през рани по корена или по стъблото, причинени от нематоди, насекоми, заразени ножове при колтучене.

В началото нападнатите растения имат хлоротичен вид и личат отдалече. После се наблюдава бързо увяхване, което започва от най-старите листа, които окапват и накрая цялото растение загива. При напречен пререз на стъблото или на листната дръжка се вижда силно потъмняла (кафеникава) проводяща система. От нея изтича мътен бактериален ексудат. Плодовете на заразените растения добиват млечно бял цвят и при леко раздрусване на стъблото бързо окапват.

При поява на болестта, трябва незабавно да се унищожат болните доматени растения и да се пръска с медсъдържащи препарати. Може да се използва един от следните препарати: Бордолезов разтвор - 1%, Фунгуран ОН50ВП - 0,15%, Шампион ВП - 0,15 и др. Пръска се през интервал от 7 дни.

Петър Кръстев

През последните няколко години доматите масово се нападат от заболяването жилкова некроза. За причинител на заболяването стопаните често сочат киселинни дъждове.

Заболяването обаче е вирусно и се причинява от щам на краставично мозаечния вирус. За да предпазите доматите от жилковата некроза е необходимо преди всичко да водите борба с неговия преносител – листните въшки.

Затова не трябва да се допуска заселване и развитие на вектора. При установяване наличие на листни въшки в доматите задължително към фунгицидните се прибавят и контактни или системнодействащи инсектициди. При употребата на тези инсектициди трябва задължително да се съобразите с техните карантинни срокове.

Признаците на заболяването започват от върха на растението - връхните листа се нагърчват, придобиват жълтеникав цвят, а нерватурата най-често почернява. По-късно по връхната част на стъблото и листните дръжки се образуват големи некротични петна в резултат на което растенията започват да изсъхват от към върха. Плодовете изглеждат като сварени с вдлъбнати участъци по тях. Дори да узреят такива плодове са негодни за консумация защото проводящите съдове в тях са вдървесинени и имат кафяв до черен цвят.

Петър Кръстев

Страница 1 от 364

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта