Значението на оранжерийното производство за поддържане целогодишното предлагане на пазара на пресни зеленчуци ще става все по-голямо, предвид тенденциите за високо целогодишно търсене. В структурата на общата оранжерийна площ по-голяма част заемат полиетиленовите оранжерии – 589 ха, сочи анализ на САРА. Площта на стъклените оранжерийни комплекси е почти двойно по-малка – 377 ха. Значителният размер на инвестициите, необходими за стартиране на бизнеса в съчетание с високия риск за тяхната възвръщаемост ограничават предприемаческите интереси в тази насока. Голямата част от съоръженията са остарели, което, освен че не позволява разгръщане на производствената дейност в по-големи мащаби, създава известна несигурност относно стабилността на произвежданите количества през годините. Реализацията на продукцията е друг съществен проблем в пряка връзка с маломерността на производствените единици.

 Относителният дял на произведената в оранжериите продукция в общото количество на продукцията от зеленчуци варира между 12% и 17% през периода 2013-2017 г. През 2017 г. основен дял в оранжерийното производство в страната заемат доматите – близо 55%. От 2013 г. насам производството на оранжерийни домати постоянно се разширява, като през изминалата година достигна своя връх от 56,2 хил. тона. Противоположна е ситуацията при краставиците. Производственият обем спадна до 39,2 хил. тона, което е с 31% по-малко от произведеното количество през 2016 г. Наблюдават се съществени колебания в обема на произвежданата продукция от оранжерийни краставици по години, което може да се обясни с конюнктурните изменения, както на вътрешния пазар, така и като цяло за ЕС, където българското производство заема сравнително поголям дял. Производството на оранжериен пипер за втора поредна година отбеляза намаление, като количеството на произведената продукция – 2,2 хил. тона представлява 4,4% от общото производство на пипер в страната. 
Публикувана в Бизнес
Петък, 21 Септември 2018 14:34

Как да съхраним морковите по-дълго

Ако сте произвели повече моркови и ще трябва да ги съхранявате до март – април, ще трябва да изкопаете ровници. Те трябва да са с ширина до 1 метър и дълбочина около 50 см. Морковите се нареждат на слоеве, като между всеки три реда се насипва слой леко влажен пясък. Пясъкът допринася за осигуряването на по-ниска температура на съхранение, поема излишната влага и по този начин пречи на развитието на редица вредни микроорганизми. Този начин на нареждане на морковите ограничава достъпа на кислород, повишава концентрацията на въглероден двуокис, което от своя страна затруднява развитието на патогенни микроорганизми, намалява се интензивността на дишане на морковите и загубите на сухо вещество са значително по-малки – кореноплодите остават свежи. През зимата температурата в ровника трябва да е от 1 до 5ºС и понижаването й с 1ºС означава, че са започнали процеси на гниене. В този случай ровникът трябва да се открие веднага и да се направи преглед и пресортиране, като се отделят всички моркови с признаци на загниване.

Друг начин за съхранение на морковите е в касетки, наредени върху стелажи в избени помещения, където температурата на въздуха трябва да е около 0ºС, а влажността 95%. Не бива да се допуска замръзването им, тъй като температурите под 0ºС причиняват повреди и съкращават срока за успешно съхранение.
Морковите се запазват успешно за продължително време и чрез нареждане под формата на пирамида. Между редовете се насипва влажен пясък, а след завършване на пирамидата, цялата купчина се покрива с пясък.
Малки количества моркови, поставени в полиетиленови торбички могат да се съхраняват и в хладилник, като максималният срок за съхранение по този начин е до един месец.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

По настоящи оценки на Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA), общото производство на пшеница може да се понижи до 5,2 млн.т (6,1 млн.т. през 2017 г.). При ечемика, прибраното количество се очаква да възлезе на 493 хил.т (586 хил.т година по-рано). При рапицата потенциалното производство се оценява на 440 хил.т. (479 хил.т. през 2017/18). Въпреки очакванията за по-слаба реколта от есенните култури, те ще останат водещи в експортната структура. Потенциалните количества за износ на пшеница се прогнозират на 3,6 млн.т, 280 хил.т при ечемика и 446 хил.т. да бъдат изнесени при рапицата. 

По текущи оценки на САРА, реколтираните площи с царевица през тази година могат да възлязат на 433 хил.ха. При слънчогледа се очаква да има сериозно намаление на площите и те да бъдат около 727 хил.ха. 
Изкупните цени в този период се очаква да се задържат на подобни нива от предходната година. Очаквания за развитието на производството и търговията със зърнени и маслодайни.
Текущите оценки на USDA за световната реколта от пшеница през 2018/19 година вървят надолу и вече са за 744 млн.т. – 2% под това от предходната година. В Русия производството се очаква да падне до 68 млн.т. от 84 млн.т. преди година. Потенциалните износни количества от бившите съветски републики ще намалее с около 10%. 
В резултат на започналата жътва на пшеницата в северното полукълбо, FOB цените в Черноморския басейн падат от средата на м.юни. Те вече са около 187 USD/т за фуражна пшеница и ечемик и 197 USD/т за хлебна пшеница. 
Световното производство на ечемик се очаква да се увеличи в сравнение с 2017/18 г. до 147 млн.т. или 2%. Стоковите запаси обаче ще останат на минимум за последните години около 12% от производството. Това ще подкрепя цените още повече ¼ от световната търговия ще идва от ЕС, пазар със сравнително по-високи цени. 
За първи път, Бразилия се очертава да надмине САЩ, като световен лидер в производството на соя през настоящата година - 119 млн.т. срещу 116 млн.т. за САЩ по данни на USDA. Световното производство на соя ще достигне исторически връх от 355 млн.т., което ще дърпа цените на целия маслодаен и шротов комплекс надолу. 
В последните седмици цената на слънчогледовото олио върви надолу и FOB цената от Украйна възлиза на 740 USD/т, 2% нагоре на годишна база. Износната цена на украинско олио за 2017/18 година се очертава да възлезе на 760 USD/т.
Съществен ръст има в цените на слънчогледов шрот заради засилено търсене от Китай, като FOB цената от Украйна възлиза на 290 USD/т и посоката ще зависи от последващия развой на търговския спор между САЩ и Китай.
Публикувана в Бизнес

Въпреки че площите са запазени, в ЕС се очаква рязък спад в производството на слънчоглед и падане на добивите с 9%.
По данни на Европейската комисия площите със слънчоглед през 2018 г. в ЕС са 4,2 милиона хектара и почти не са променени в сравнение с предходната година. В Испания и Унгария площите със слънчоглед са се увеличили с около 4%, а в Италия, България и Франция са намалели.
Румъния е засяла над 1 милион хектара с тази култура и е най-големият производител на слънчогледово семе в Европейския съюз, като тази година площите са увеличени с 2%.
Тази година обаче прогнозите за реколта в Румъния показват спад от почти 18% в сравнение с предходната година. Добивите от слънчоглед в Испания и Франция също се очаква да бъдат по-ниски в сравнение с предходната година - съответно с 12% и 14%.
Причина за падането на очакваните добиви е дъждовното време в началото на април 2018 г. за Югоизточна Европа и Средиземноморието, което доведе до значително забавяне на сеитбата.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Очаква се рекорд в производството на палмово масло през тази година от 72 млн.т, което ще се отрази на цените на целия маслодаен комплекс. Това сочат прогнозите на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA.)

Първоначалните оценки на USDA за световната реколта от пшеница през 2018/19 година са за производство от 748 млн.т. – 1,5% под това от предходната година. Очаква се Русия да намали добитата пшеница до 72 млн.т, от 84 млн.т. година по-рано, а Украйна до 9,6 млн.т. Световното общо потребление на пшеница ще превишава производството и ще възлезе на 754 млн.т. Това дава основание да се мисли за стабилни световни цени на пшеницата и дори увеличение от 5-8% в сравнение с 2017/18 г.
При ечемика по прогнози на USDA се очаква леко увеличение на производството от 2,5%, до 147 млн.т, в сравнение с 2017/18 г. Това ще дойде от ръст на прибрания ечемик в ЕС. Независимо, че се смяташе, че ечемика ще намали своето присъствие в световния зърнен баланс, годишното световно търсене остава около 145-150 млн.т. 
Средната изкупна цена на ечемика в ЕС през пазарната 2017/18 г. се повиши и ще възлезе на около 155 евро/т., докато година по-рано бе около 142 евро/т. През 2018/19 г. се предвижда средна европейска цена отново около 155 евро/т. 
При рапицата се очаква незначително увеличение на производството до 74,4 млн.т от 74,3 млн.т. година по-рано. Търсенето не се очаква да превиши предлагането, което намалява изгледите за ръст на цените. Борсовата цена на Matif за пазарната 2018/19 г. се очаква да остане около 350 евро/т, коментират още от САРА. 
Публикувана в Бизнес

Общото производство на всички дребноплодни плодове в света през 2017 г. е 13,4 милиона тона. Това е два пъти повече, отколкото през 2000 г. Интересното е, че от общия обем на дребноплодни плодове, произведени през 2017 г., 9,7 милиона тона са градински ягоди.

До 2020 г., тази цифра ще се увеличи до 15,4 милиона тона. Ягодата ще остане най-популярна и от нея трябва да се произведат минимум 11,3 милиона тона.
Обемът на световния износ на ягоди през 2017 г. е 1,8 милиона тона (през 2000 г. тази цифра е била три пъти по-малка).
Износът, според британски анализатори, ще продължи да нараства и през 2020 г. ще достигне 2,1 милиона тона.
Световното производство на малини и къпини през 2017 г. възлиза на 1,3 милиона тона. Това е 2,3 пъти повече, отколкото през 2000 г. До 2020 г. тенденцията за увеличаване на производството на тези култури се запазва, очаква се общото количество да достигне до 1,4 милиона тона.
През миналата година, световното производство на боровинки възлиза на 1,7 милиона тона, което е 2,5 пъти повече от това през 2000 г., а се очаква производството на боровинки да достигне 2 милиона тона.
Що се отнася до разпределението на продукцията по континенти, днес лидер в производството на дребни плодове е Азия. Азия е най-големият континент по територия и по брой на потребителите, а също така и по ръста на населението, така че този факт е естествен. Заедно с броя на хората, консумацията на плодове също нараства.
През 2017 г. в Китай са отглеждани 42% от всички ягоди в света, с 15% са се увеличили в САЩ, със 6% - в Мексико, с 5% - в Египет. Германия, Франция, Гърция, Италия, Холандия и Беларус, Украйна фигурират с 1% от световното производство на ягоди.
По отношение на производството на малини и къпини, лидерите в производството в света са Мексико (20%), САЩ (17%), Русия (16%), Полша (12%), Сърбия (8%).

Безспорни лидери в производството на боровинки са САЩ (42%), Канада (23%) и Чили (15%). Китай представлява само 2% от световния обем, а Полша - 1%.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Производството  на  краве  мляко  в  страната през  2018  г.  ще  достигне  1  млн.т,  като  изкупеното  мляко  в  страната  ще  остане  на  нивата  от предходната  година - около  570 хил.т, сочи анализ на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Отделно в страната ще бъдат внесени  около 21 хил.т сухо мляко и 6 хил.т кондензат. Вносът  на  млечна  суровина  и  готови  млечни  продукти  ще  съставлява  около  29%  от  вътрешното потребление в страната през 2018 г.  Около  65%  от  този  внос  се  пада  на  млечната  суровина.

През  февруари  при  производството  на  млечни  продукти  в  страната  най-значителен  ръст  спрямо същия месец на предходната година има  при сиренето (31%), маслото (27%), пакетирано  прясно мляко (18%) и сметана (18%). 
Текущите  прогнози  за  изкупните  цени  на  кравето мляко  през  2018  г.  са за  0,58  лв/кг.  В  следващите  месеци  цените  ще  продължат  да  падат  с  7-8%  в  сравнение  с  началото  на  годината, прогнозират от САРА. През  2018  г.  се  очаква  леко  повишение  на  цените на киселото мляко и известно намаление  при  сирената  и  най-вече  при  маслата,  в  сравнение  с  2017  г.  Киселото  мляко  може  да  достигне  2,2  лв/кг.,  а  кравето  саламуреното  сирене – 9,5 лв/кг в търговията на дребно. 
През  2017  г.  са  изнесени  около  12  хил.т  краве  саламурено  сирене  и  около  3,3  хил.т.  –  кашкавал.  Експортът на кашкавал и сирене от овче мляко възлиза на  около  6  хил.тона.
Производството  и  изкупеното  мляко  в  световен  план  от  началото  на  година  бележи ръст  на  годишна база.  В ЕС се отчита около 3,5% повече  преработено  мляко,  а  в  САЩ  с  1,5%  повече  произведено мляко. Средните  претеглени  цени  в  ЕС  през  2017  г.  са  около  0,35  евро/кг,  а  през  2018  г.  може  да  прогнозираме  цени  между  0,31-0,32  евро/кг.  По  прогнози на USDA, изкупните цени за САЩ през  2018  г. са  за  около  0,35  US$ /кг.  През  2017  г.,  средната  цена на  сурово мляко в САЩ бе около  0,39 US$/кг.
Цената на обезмасленото сухо мляко е с 25% под  нивото от март предходната  година и в момента  продължава  големия  дисбаланс  в  наличностите  на  млечен  протеин  и  мазнини  на  европейския пазар. В края на миналата година е приет Регламент (ЕС)  2017/625 въвеждащ нови правила за биологичното  производство, влизащ в сила от 1 януари 2021. Ще  бъде  наложен  унифициран  набор  от  правила,  включително и  възможните  изключения.  Всички  наименования,  указващи  биологичното  производство,  ще  се  доказват  със  сертификат.
Според  прогноза  на  ЕК  за  2018  се  очаква  ръст  при  изкупеното мляко от 1,4% и намаление на млечното стадо с  1% на годишна база. Производството ще варира значително  през годината. Фактори, които ще влияят са използването на  закупен  фураж,  студената  пролет  и забавеното  развитие  на  биомасата, продължаващото подобрение на продуктивността.  Очаква  се  нарастване  на  износа  на  млечни  продукти  от  Съюза с 4% и силно вътрешно потребление с ръст от 0,9%.
Очакванията за световен  ръст на млекопроизводството  през  2018  г.  ще  свали  цените,  като  очакванията  са  да  няма  сериозен  срив.  Търговските  спорове  между  САЩ  и  Китай  засега не засягат млечните продукти, като те могат да бъдат  повлияни  по  косвен  път,  чрез  отражение  върху  цените  на  фуражите и на месата. 
От другастрана възстановяване  на  китайското  свиневъдство  все  още  продължава, а намалението на цените на свинско месо там се  отразява  на  цените  на  сухата  суроватка,  която  се  използва  като храна в свиневъдството, но вероятността да последва по -голям срив в цените на млечния протеин, не е голяма, коментират анализаторите.
Публикувана в Бизнес

Експертите от Oil World прогнозират, че производството на рапично семе в страните от Европейския съюз през 2018 г. може да достигне максималната стойност за последните 3 сезона - 22,22 милиона тона (21,95 милиона тона през последната година), въпреки спада в прогнозите на площите при маслодайни в ЕС.

Площта с рапица в ЕС може да достигне 6,62 млн. ха, което е малко по-малко от миналата година (6,7 млн. хa). Анализаторите отбелязват, че площите засети с маслодайни култури са намалени в Германия - до 1,27 (1,31) млн. ха и в Полша - до 0,77 (0,89) млн. ха.
Благодарение на високите добиви, които се очакват от маслодайните култури при средно 3,36 (3,28) т/ха, производството им в Германия може да достигне 4,55 (4,29) милиона тона, във Франция – 5,25 (5,2) милиона тона, във Великобритания - 2,2 (2,13) милиона тона, в Чехия - 1,4 (1,14) милиона тона, в Румъния - 1,98 (1,8) милиона тона.
Заслужава да се отбележи, че прогнозите за увеличаване на производството на рапица в ЕС през 2018 г., заедно с високи те доставки на маслодайни от Украйна и рапица от Австралия и Канада, както и прогнозата за рекордно високи запаси на тези култури в ЕС, в дългосрочен план ще окажат натиск върху цените на европейската рапица.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

 Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди за 2018 г. бюджет от 1,2 милиона лева за финансиране на „Държавна помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен и посадъчен материал. Финансирането е под формата на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) и от лицата със сключен договор за предоставяне на такива услуги с ИАСАС по силата на Закона за посевния и посадъчен материал. Помощта има за цел да насърчи производството и използването на сертифицирани качествени семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и стандартен посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.

   Кандидатстването и договарянето на средствата по схемата ще продължи от 20 март до 10 април 2018 г. Земеделските стопани, които искат да се възползват от помощта, трябва да подадат заявление и съпътстващи документи в централния офис или в териториалните звена на ИАСАС. Агенцията обобщава постъпилите заявки и изготвя обобщено заявление към ДФ „Земеделие“ с искане за необходимите средства за текущата календарна година.

   Фондът отпуска средствата по схемата на ИАСАС за извършване на полска инспекция на семепроизводни посеви и маточни насаждения, издаване на етикети, вземане на проби от партиди семена, предназначени за сертифициране, лабораторен анализ на проби семена по групи култури, извършване на последващ контрол на семената, както и окачествяване на сертифициран и стандартен овощен и лозов посадъчен материал.

    Субсидията е до 100% от разходите за извършените от ИАСАС услуги. Средствата се изплащат на три транша за една календарна година. Първият транш в размер на 50% от помощта се отпуска до 10 юни на текущата година. Вторият транш, в размер на 40% от прогнозната заявка на ИАСАЗ, се изплаща до 30 октомври. Последното плащане се извършва до 15 декември след представяне на окончателния отчет за предоставените услуги.

    Максималният бюджет на помощта за периода на прилагане (2015-2020 г.) е в размер на 9 674 516 лева. Усвоеният ресурс по схемата за периода 2015-2017 г., е както следва: 2015 г. - 1 350 000 лв.; 2016 г. - 1 292 043 лв.; 2017 г. - 1 191 574 лв.

Публикувана в Бизнес

Зелето е доста популярна култура, отглеждана с успех от любителите градинари в двора и на вилата. Освен лесното отглеждане не бива да забравяме за ползата от този зеленчук: витамин С в листата на късните сортове е повече, отколкото в мандарините и лимоните. В зелето се съдържат още витамините А, В, калий, калций, фолиева киселина.
Разсадът от зеле най-добре се отглежда в парник, защото не обича сух и горещ въздух, но може да се произведе и у дома – на прозореца.

Успехът зависи от спазването на три условия. Това е правилният избор на срока на сеитба за всяка група сортове, спазване на температурет и светлинен режим и задължително обеззаразяване на семената и почвата.
Как да отгледаме разсада
Примерните срокове на сеитба (зависят от района на отглеждане): ранните сортове главесто зеле се сеят в средата на март, средните – в средата на април, късните – в началото на април. Благоприятната дата на сеитба всеки може лесно да избере. От сеитбата до поникване на семената минават 8–10 дни. Още 50–55 дни са необходими от поникването до засаждането на открито. Ако нямате възможност да държите разсада на остеклен балкон или в парник при температуре от +15 до +17°С, ще се наложи да го отглеждате при по-висока температура в стайни условия. Тогава сеитбата може да се отложи с няколко дни. С увеличаване на светлата част на деня разсадът по-малко се изтегля и жълтее. Тогава дори при излишък на топлина имате голям шанс да получите здрави растения.

Почва за разсада
Състои се от равни части торф, градинска почва и пясък с добавка на дървесна пепел (половин кофичка от мляко на 2 литра почвена смес). Пресейте и пропарете с вряла вода в продължение на час, след което добавете перлит.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Страница 1 от 10

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта