Откъде започва внедряването на прецизното земеделие Избрана

Проблемите идват от робуването на стереотипи от традиционното земеделие, липсата на контрол и несъвместимостта на елементите. Как да се оптимизират процесите на обработка на земята с точност до сантиметър, сеитбата, торенето и напояването – запознаваме ви с опита на Украйна

Артем Беленков, основателна SmartFarmingAscTec news uav precision farming agriculture drone and sensor praezisionslandwirtschaft crop science vegetation control 02

Днес в Украйна елементи на прецизното земеделие са внедрени на 20 – 30 на сто от обработваемите площи. Но обикновено това е автопилот, чиято единствена функция е да предотвратява припокриванията и пропуските и да дава възможност на механизатора да контролира технологията. Всички възможности на този автопилот далеч невинаги се използват. А пълният комплекс от елементите на прецизното земеделие е внедрен само на няколко процента от площите.

 

Но проектите, над които работим днес, вече предполагат не внедряването на прецизното земеделие от нулата, а анализ на това, което фермата вече е закупила, но то не е донесло обещания от продавача резултат. 

Въпреки че най-напред във внедряването на прецизното земеделие са стигнали големите стопанства, те далеч не са единствените. Eлементите на прецизното земеделие може да се внедряват на площи от 5000 – 10 000 дка. Най-ефективно е прецизното земеделие при окопните култури – слънчоглед, царевица.

07 13 1 r2z010499 mod4 762x458

Защо възникват проблеми

Ето какво сподели един клиент: "Вече 7 години се разправям с тая работа и ако вие не направите нищо, я зарязвам". И това не е единичен случай.

Причините са различни. Сам по себе си пазарът на прецизно земеделие в Украйна тепърва се заражда. И половината от операторите на него изобщо не са ориентирани към клиента. Целта им е просто да "пробутат" на стопанството някаква скъпа модна електронна джаджа, а по-нататък знаят, че този клиент няма да се върне при тях и търсят нов. С времето тези компании ще отпаднат, но засега неосведомени клиенти има предостатъчно.

Случва се фермерът да е купил някакъв скъп суперсъвременен прибор и хуква да го прилага. А когато отиде обратно в стопанството, вижда, че обещаният ефект го няма и започва да се оплаква от продавача на този прибор.

Почти винаги персоналът не иска да си усложнява живота с всички тези датчици, тъй като да се работи по старому, е по-лесно, – никой не иска да си създава допълнително натоварване от анализирането на натрупаните от бордовия компютър данни и картограмите на мониторите.

И не само това. Ще ви запознаем с два случая. Ето каква е ситуацията в едно стопанство – картограмата от внасянето на средствата за растителна защита показва, че всичко е наред, картограмата от внасянето на торовете – също, и само на картата на добивите излиза доста печална картинка. Впоследствие се изясни, че пръскачката е внасяла водичка, а торовнасящата машина за минерални торове е работила напразно. А торовете и препаратите просто са откраднати.

5 1140x760

Всички тези различни случаи имат една обща причина – безсистемното внедряване на елементите на прецизното земеделие. А прецизното земеделие е комплекс от елементи.

И още един пример: фермер купува за 20 000 евро сензор, който осигурява управлението на волана на машината при плевене на междуредията. Много полезна вещ, тъй като ако култиваторът се "разхожда" наляво-надясно дори и на няколко сантиметъра, той поврежда немалко корени. Но при това самият трактор не върви равно. Въпреки че е оборудван с автопилот на стойност 15 000 евро. Оказва се, че не е платено навреме на оператора за сигнал, и той просто го е изключил. И нито от автопилота, нито от камерата на култиватора полза няма. В предходния случай с пръскачката и торачката, предотвратяването на кражбите би било лесно. Но за целта е трябвало да се постави определено претеглящо оборудване, а това по някаква причина не е направено.

DJI 0056 JS 600x581

Ситуация, при която има картограма, но няма техника, използваща ефективно тези картограми (например, с възможност за диференцирано внасяне), е често срещана. В повечето случаи проблемите с внедряването на прецизното земеделие се свеждат до това, че хората нещо правят, но после не измерват резултатите от него. Например, фермерът разказва, че е преоборудвал толкова сеялки за точна сеитба или мониторинг на сеитбата, или изключване на отделни ботуши или секции. А на въпроса какъв е резултатът, следва неопределен отговор – "Сее по-добре". Това е субективна оценка. А обективната оценка на ефективността е или в проценти, или в пари, или в сеитбен материал. Но такава няма.

Поради това, за да започне внедряване на прецизното земеделие, трябва най-напред да има ясно разписан план на отделните задачи – кои процеси искаме да оптимизираме, кое след кое следва, кой с какво ще се занимава и кой ще отговаря. Ще илюстрираме това с пример за оптимизация на сеитбата.

IMAGEN DESDE DRON CAMPO FRUTALES SMART RURAL INGENIERIA AGRICOLA

Сеитба

Ако сеитбата заема сравнително висока част от себестойността на земеделското производство, трябва да се замислим с какво точното земеделие може да оптимизира този процес.  Но при това задължително трябва да се вземе под внимание с какви точно сеялки и трактори се сее и какъв сеитбооборот се прилага в стопанството.

Едно от най-ефективните решения, които предлага точното земеделие в тази сфера, е възможността за изключването на секциите. Ако полята са с неправилна форма, то само това може да осигури 2 – 3 на сто икономия от семена. Имайки предвид, че стопанството ще разполага с точна информация за количеството засети семена, то на площ от 10 000 дка това ще осигури икономия от 5000 щатски долара. Освен това в хода на преоборудването има възможност да се поставят по-добри сеитбени апарати, да се повиши качеството на сеитбата. Нека се има предвид, че в случая не сме пресметнали увеличаването на добивите вследствие на по-точната и разпределена по полето сеитба.

Но не бихме съветвали да се преоборудват веднага всички сеялки. По-добре е да се преоборудва една, а друга да се остави както си е, а после да се измерят резултатите. Необходимо е да се получи информация за количеството засети като цяло и от всеки ботуш в частност семена, за пропуските, двойните семена и т. н.

След като поникнат растенията, над тях трябва да се пусне дрон, днес те могат да измерват броя на растенията. Тази услуга съвсем не е скъпа.

John Deere digital sprayer 1000x400

И вече на базата на тези изчисления, освен мониторинга, да се решава изгодно ли е да се преоборудват и останалите сеялки. Така могат да се открият и проблемите в работата на сеялките.

Най-добре е обаче да се започне внедряването на точното земеделие с паралелното управление и автопилота. Тези неща вече са преминали от класа на прецизното земеделие в класа на елементарната култура на земеделие.

Първа крачка – паралелно управление

И така, първите крачки в посоката на точното земеделие са автопилот и RTK сигнал, платен или собствен. Автопилотът, паралелното управление, вече сами по себе си решават някои съществени проблеми. Ако работят, разбира се. Един от тези проблеми е припокриването. С паралелното управление то се изключва напълно. Това намалява разходите и необходимостта от техника, ускорява работата. Вторият проблем е качеството на междуредията, което придобива особено значение при окопните култури. Качествените, равни междуредия с достатъчна ширина са важни, за да не отъпкват растенията.

Сигналът се осигурява от оператор или от собствена RTK- станция. Кое е по-изгодно често става ясно едва в края на съставянето на плана за внедряването на прецизното земеделие. Ако RTK сигнал е необходим за повече от 5 машини едновременно, работещи на различни площи, то собствената станция е по-изгодна. Тя има радиус на действие 30 км. Така за стопанство с обработваеми земи от 200 000 дка ще бъдат достатъчни две такива станции. Ако някой участък се намира в дупка и там не стига сигнал, може да се използва мобилна станция, която ще лови сигнал от стационарната и ще го раздава на място.

Illustration with Variable Rate forWP

Почвообработка

При обработката на почвата обикновено са достатъчни паралелното управление и RTK-сигналът, благодарение на които се отстраняват припокриванията. Това може да даде забележима икономия. Например, в мащабите на 200 000 дка, да се намали броят на работещите машини от 4 на 3.

Само дълбоката обработка на почвата може да се подобри по-значително, използвайки широк набор от технологии на прецизното земеделие. Става дума преди всичко за измерване на плътността на почвата преди дълбокото разрохкване. Но и тук не е необходима някаква много сложна техника – достатъчни са обикновени курсоуказатели и пенометър, който автоматично предава данните на сървър. Да се отделят еднородните зони, също не е необходимо. Достатъчно е да се раздели полето на 2 части – нормална и проблемна. И проблемната вече да се обработва по отделна технология – или с обикновен продълбочител, или със специални машини, които позволяват да се контролира дълбочината на обработката. Последното дава забележим ефект, тъй като всеки допълнителен сантиметър обработка е допълнителен литър гориво на хектар.

Пръскане

Eто тук съществуват много проблеми и много интересни пътища за тяхното решаване. Проблемите може да се разделят на 2 части – пръскането като такова и логистиката на процеса на внасянето на препаратите за растителна защита. Веднъж наблюдавахме работата на наши партньори – фирма, специализирана в услуги с пръскаща техника. Освен 12 самоходни пръскачки, при тях работят 5 големи автоцистерни за превоз на вода и 5 КАМАЗ миксера с вместимост 5 куб. м за работната смес. При тях пръскачката за ден обработва 8000, че и 10 000 дка. А същата пръскачка в частно стопанство едва се справяше с 3000 дка. Поради простата причина, че за сметка на логистиката и професионализма на механизаторите от фирмата, предоставяща услуги, пръскачката работи 40 минути и престоява 20, а в стопанството – обратно. А това е машина, която струва 300 000 евро.

На полето пръскачка без автопилот, и без да минава между редовете, мачка 3 –5 на сто от реколтата. И така само един автопилот с RTK-сигнал, отработена сеитба и внасяне на торовете в междуредието спасяват реколта за 3000 евро. В началото е повече от достатъчно да се осигури възможност за изключване на отделните секции на пръскачката. А вече на следващия етап може да се мисли за изключване на отделните дюзи.

Комплексното преоборудване на пръскачките, оборудването на машините с автопилот и възможността за изключването на секциите при прикачната пръскачка излизаха 17 000 евро. Икономията на средствата за растителна защита стигна 15%. Така преоборудването се изплати за един сезон.

Внасяне на торове

Торенето е най-трудната сфера от гледна точка на внедряването на прецизното земеделие. Първо, тук е трудно да се преоборудва вече наличната техника за диференцирано внасяне. Като правило, трябва да се купуват нови машини. Второ, тук има маса нюанси в зависимост от технологията и времето на торенето, типа на торовете, приетата в стопанството технология на отглеждане на културите.

Трудностите започват още на етапа на лабораторните изследвания. На всички учени и консултанти разказват, че пресмятането на нормата на торене става по данните на агрохимическия анализ. А ние се сблъскахме с това, че различните лаборатории по едни и същи проби дават съвършено различна картина. Не просто различни стойности на показателите, а различна карта на полето със зониране според запасеността с определени елементи – по разделяне на зони с нормално, дефицитно и прекомерно съдържание на вещества.

Как е възможно това? Работата е там, че различните лаборатории работят по различни методи. Поради това, ако стопанството е започнало да прави почвените си анализи в една лаборатория, то трябва да продължава да работи с нея. А каква е лабораторията – стара държавна, нова търговска или чуждестранна, е отделен въпрос. Тъй като при смяна на лабораторията новата агрохимична информация губи корелация със старата, натрупана по-рано от системата на точното земеделие на стопанството.

И още един важен момент – по света работата над модела на диференцираното торене започва не от агрохимическата карта, както е в Украйна. В напредналите страни първо правят карта на релефа. Тъй като от склоновете торовете винаги се отмиват, а в низините се натрупват заедно с всичко, което се отмива от склоновете. След това се анализират структурата на почвата, плътността и електропроводимостта. Тогава вече се вижда къде на полето има пясък, къде глина. Съответно, защо да се внасят повече торове върху пясък, ако те все едно ще се отмият, и потенциалът на почвата е нисък. Глината поглъща торовете и ги отдава зле към растенията.

И вече тогава се прави карта на съдържанието на микро- и макроелементи. При това мрежата не се строи еднакво по полето. Тогава вече картата на работа ще бъде с различни норми в съответствие със структурата на почвата и в границата на еднаквата структура – различни норми в съответствие със запасеността.

Техника

В света има 4 водещи производителя на оборудване за прецизно земеделие: Trimble, Raven и Hexagon, John Deere. Другите производители на земеделски машини имат партньорски споразумения с производителите на специализирано оборудване. Поради това наличието в стопанството на машини от различни производители е допълнително препятствие при внедряването на точното земеделие. Ние съветваме да се купува техника без различни умни джаджи, за да се установи по-късно, че те не отговарят на конкретните изисквания на стопанството. Или предварително да се поръча окомплектоване на машините в съответствие с индивидуалните потребности.

Прочетена 1025 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта