300x250

Понеделник, 15 Октомври 2018 11:36

Агрометеорологична прогноза 15.10 - 21.10.2018

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от прогнозираното сухо време и температури над нормата за второто десетдневие на октомври. На много места в страната засушаването ще се задълбочи, което допълнително ще забави предсеитбените обработки на площите предвидени за засяване със зимни житни култури и рапица. В част от полските райони липсва влага в 50см. почвен слой, а на места в Западна България (агростанция Кюстендил) - и в 100см. слой. Изключения има на места в южните и югоизточни райони (Хасково, Кърджали, Стара Загора, Бургас), където в началото на октомври паднаха валежи със стопанско значение, над 30l/m2.

Поради неблагоприятните условия за провеждане на сезонните почвообработки в края на лятото и началото на есента на много места в страната са пропуснати агротехничските срокове при сеитбата на зимната рапица. В началото на второто десетдневие на октомври изтекоха оптималните срокове за сеитбата на пшеницата в Северна България. В средата на месеца започва агротехническият срок за сеитбата на зимните житни култури в Южна България.

През следващия период дефицитът на почвена влага ще задържа протичането на началните фази от вегетацията на засетите посеви. На единични места в Дунавската равнина (агростанция Бъзовец) рано засетите, през третото десетдневие на септември, посеви с пшеница са във фаза покълване и при тези посеви съществува реална опасност за изсъхване на пониците.

През периода условията ще бъдат подходящи за приключване на гроздобера, за прибиране на късните сортове овошки.

В овощните насаждения, след прибиране на плодовата реколта, предстои есенната оран. При овощните култури със силно растящи подложки и по-дълбоко разположена коренова система есенната оран се извършва на по-голяма дълбочина (25-35см.), а при културите със слаборастящи подложки тя е по-плитка (на дълбочина 15-20см). С есенната оран се заорават растителните остатъци, унищожава се голяма част от зимуващите причинители на болести (струпясване по ябълката и крушата, бяла ръжда по черешата, червени листни петна по сливата и др.) и неприятели (плодови оси, листоминиращи молци, черешова муха, листозавивачки и др.).

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През по-голямата част от първото десетдневие на октомври агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво и хладно за сезона време. Прогнозираните валежи в началото на месеца ще подобрят състоянието на почвата в горните слоеве и условията за провеждане на предсеитбените обработки на площите предвидени за засяване със зимна рапица, ечемик и пшеница. Задълбочилото се засушаване в края на лятото възпрепятства сезонните почвообработки и поради тази причина в част от полските райони на страната бяха пропуснати агротехническите срокове при сеитбата на рапицата.

През първото десетдневие на октомври е агротехническият срок за сеитбата на пшеницата за Северна България, от 15 до 25 октомври - за Южна България, а през третото десетдневие - за районите по Черноморското крайбрежие.

През второто десетдневие се прогнозира подобрение и нормализиране на топлинните условия. Очакваните валежи в началото и в края на десетдневието ще осигурят влага за нормалното протичане на началните фази от вегетацията на засетите посеви със зимна рапица, ечемик и пшеница.

През третото десетдневие прогнозираните температури, около и над нормата за периода, ще ускорят развитието на засетите есенни посеви. В края на октомври при пшеницата и ечемика, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават различни фази. Фаза поникване ще преобладава при засетите в средата на октомври посеви. Фаза трети лист ще протича при посевите засети в началото на месеца. До края на октомври най-рано засетите, през третото десетдневие на септември, зимни житни култури ще встъпят в начало на фаза братене.

В края на месеца при зимната рапицаще се наблюдава листообразуване и начало на фаза образуване на розетка, главно при посевите засети в агротехнически срок.

През октомври есенните посеви трябва да се обследват за наличие и плътността на обикновената полевка. При плътност на вредителя над прага на икономическа вредност (2 броя активни колонии на декар) е наложителна борба с разрешените за целта родентициди (Фостоксин, Родекил) - отровни примамки, които се поставят във входовете на колониите.

През повечето дни от второто и началото на третото десетдневие на октомври условията ще бъдат подходящи за приключване на гроздобера, за прибиране реколтата от късните сортове овошки.

В ябълковите и крушовите насаждения в началото на листопада, след прибиране на плодовете, се препоръчва пръскане на овошките с 5% разтвор от карбамид. С това третиране се ограничава заразата от струпясване.

При костилковите овощни видове срещу бактериалното изсъхване, къдравостта по прасковата, сачмянката и ранното кафяво гниене по кайсията, черешата и вишнята, след масовия листопад, трябва да се извърши пръскане с 2% бордолезов разтвор.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

Относително топлото и сухо време през изтеклия период, ще продължи и в началото на следващия седемдневен период. Условията ще са подходящи за продължаване жътвата на узрелите посеви слънчоглед и късни хибриди царевица, за прибиране на продукцията от зеленчукови и овощни култури, за бране на винените и десертните сортове грозде. Ще продължават предсеитбените обработки на полетата предвидени за зимни житни култури и внасянето на азотни, фосфорни и калиеви минерални торове.

През втората половина от периода ще настъпи понижение на температурите и се очакват валежи, което е закономерно предвид настъпването на астрономическата есен. Прогнозираните, не много обилни валежи ще подобрят условията за провеждане на по-качествени предсеитбени обработки на почвата. През периода започва да тече оптималният арготехнически срок за сеитба на пшеницата във високите полета и предпланинските райони.

За ограничаване разпространението на редица болести пренасяни чрез семената, се извършва обеззаразяване на посевния материал от пшеница и ечемик с фунгициди срещу видовете главни (твърда и праховита главня), срещу кореново гниене. Използват се някои от регистрираните препарати ( Витавакс 200 ФФ, Ламадор 400 ФС, Юнта Куатро).

Драгомир Атанасов

Публикувана в Агропрогноза

Започналата промяна на времето в края на изминалия период, с нормализиране на температурните условия и валежи, ще продължи и през следващия седемдневен период. Прогнозираните валежи в първите дни от периода ( предимно в Западна България и източните райони) ще доведат до подобрение на почвените влагозапаси в горните почвени слоеве. Това ще благоприятства провеждането на сезонните почвообработки (дълбока оран, предсеитбена оран, дискуване и култивиране на площите за сеитба на зимна рапица, пшеница, ечемик). При стърнищата, където има силно заплевеляване (балур, поветица, паламида, троскот) се препоръчва да се извършат третирания с хербицид на базата на активното вещество глифозат (Глифозат 360 СЛ – 400/800 мл/дка).

През периода при среднокъсните хибриди царевица ще се наблюдава фаза пълна зрялост, а при късните хибриди ще протича преход от млечна към восъчна. При слънчогледа ще продължава жътвата на посевите встъпили в техническа зрялост. При прибиране и съхранение на продукцията влажността на семената трябва да бъде под 10 % с цел качественото складово съхраняване.

До средата на септември протича оптималния агротехнически срок за сеитбата на зимната рапица.

През септември се засява и спанака за есенно производство. В малките стопанства сеитбата се извършва разпръснато като за 100 кв.м са нужни около 300 г семена. Разпръснати, семената се покриват с рохкава пръст и леко се притъпкват. Този начи на засяване е удачен, когато има възможност за поливане чрез дъждуване. Когато се практикува гравитачно поливане, спанакът се засява редово, като лехите са на разстояние 20 cmедна от друга.

Месецът е подходящ за създаване на нови ягодови насаждения. Най-често прилаганата схема е при междуредово разстояние 50-60 см и 15-20 см между растенията в реда.

Използването на здрав посадъчен материал е от изключително важно значение. Редица болести и неприятели по ягодата (бели и червени листни петна, коренови хоботници, ягодова нематода, ягодов акар, вирусни болести и др.) се пренасят чрез разсада.

Преди засаждане коренчетата на ягодите се съкращават до свежа тъкан без да се съкращават прекомерно. При засаждането растежният връх на растенията трябва да остане над почвената повърхност. След засаждането растенията се поливат. При необходимост втората поливка се извършва седмица по-късно.

Публикувана в Агропрогноза

През август агрометеорологичните условия ще се определят от прогнозираните наднормени валежи и температури – близки до климатичните норми за месеца.

В началото на август развитието на земеделските култури ще протича при необичайно високи за сезона почвените влагозапаси в 50 и 100см. В част от полските райони при пролетните култури (царевица, слънчоглед) те са над 90% от пределната полска влагоемност (ППВ) – следствие от падналите значителни юлски валежи, достигнали и надвишили на много места в страната два пъти месечната норма (Враца - 139л/м², Монтана – 124л/м², Лом - 134л/м², Кнежа - 151л/м², Ловеч - 141л/м², В.Търново - 161л/м², Шумен - 173л/м², Русе -138л/м², София - 187л/м², Пловдив - 137л/м², Казанлък - 132л/м², Кърджали - 134л/м², Карнобат -134л/м²).

През повечето дни от първото десетдневие агрометеорологичните условия ще се задържат неустойчиви. Очакваните превалявания ще забавят приключването жътвата на пшеницата, допълнително ще влошат качеството на неприбраната зърнена реколта. Високата атмосферна влажност ще повиши риска за разпространение и развитие на сиво гниене по гроздето, особено в засегнатите от юлските градушки лозови масиви. Условията през този период остават оптимални за развитието на късно кафяво гниене по овошките, за мани по зеленчуковите култури.

През първото десетдневие ранните хибриди царевица ще приключат развитието си. При средноранните хибриди ще се наблюдава фаза млечна зрелост. При слънчогледа ще протича наливане на семената. Част от посевите в Дунавската равнина и в югоизточните райони ще встъпят в начало на фаза узряване.

През второто десетдневие се очаква чувствително повишение на температурите и ускоряване темповете на развитие при късните земеделски култури. Прогнозираните стойности на максималните температури, на места до 36-37°С, ще имат краткотрайно, негативно въздействие върху цъфтежа и оплождането при зеленчуковите култури от късното полско производство. В края на второто и началото на третото десетдневие при слънчогледа ще се наблюдава масово техническа зрелост.

През третото десетдневие среднокъсните хибриди царевица ще встъпят във восъчна зрелост. При късните хибриди ще протича наливане на зърното и фаза млечна зрелост. При соята ще се наблюдава фаза узряване, при памука - разпукване на плодните кутийки. През десетдневието при ориза ще преобладава фаза млечна зрелост.

Подобрение на условията за провеждане на дълбока оран и на предсеитбените обработки на площите предвидени за засяване със зимна рапица се очаква през второто десетдневие. Агротехническите срокове за сеитбата на рапицата започват през третото десетдневие на август.

През месеца по-подходящи условия за провеждане на растителнозащитните пръскания срещу болестите и вредители ще има в средата на първото и през повечето дни от второто десетдневие. При лозите за борба срещу сивото гниене са подходящи фунгицидите: Суич 62,5 ВДГ- 0,08%, Шавит Ф 72 ВДГ - 0,2%, Топ Плюс 70 ВП – 0,1%, Топсин М 70ВДГ – 0,1%, Тирам 80ВГ – 0,4%, Фолпан 80ВДГ – 0,15% и др..

Срещу късното кафяво гниене по овошките могат да се използват фунгицидите: Фоликур 250ЕВ – 0,075%, Топсин М-0,1%, Хорус 50ВГ – 0,045%, Систан Екозом ЕВ – 0,065%.

През август при късните сортове ябълки, в градините с констатирана зараза от брашнеста мана, трябва да продължат третиранията. Срещу брашнестата мана по ябълката са подходящи фунгицидите: Флинт Макс ВГ-0,02%, Скор 250 ЕК-0,02%, Топаз 100 ЕК – 0,03%, Строби ДФ – 0,02%, ШавитФ 72ВДГ – 0,2% и др.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза

Православната църква почита паметта на св. мъченици братята Макавеи, св. Соломония и учителя им Елеазар.

В християнския календар празникът е посветен на седемте братя-мъченици, майка им Соломония и учителя им Елеазар, умрели около 180 г. пр. Рождество Христово.

По време на сирийското господство, наложено на еврейския народ от завоевателя Антиох Епифан, те остават верни на Мойсеевия закон и загиват за вярата си.

В миналото на този ден старите хора са извършвали гадания, свързани с времето. Това правели, за да разберат какво ще е времето през следващите 12 месеца. Започвали от септември и това не е случайно, тъй като на Симеоновден -1.09 започва църковната нова година.

По стара традиция от 1 до 12 август се отбелязват дванадесетте дни на Макавей.

Всеки от тях се нарича на един месец от годината, броено от септември нататък. Каквото ще бъде времето през деня, такова ще бъде и през съответния месец. Така се определя благоприятна ли ще е новата стопанска година.

На този ден (първия Макавей) всички зетьове отиват при тъста си на гости, носят дарове и целуват ръка, затова някъде наричат празника Зетьовден. Гощават ги с вино и пресни питки.Тези ритуални действия са наследство от нашето далечно минало. Те представляват вечния стремеж на хората за здраве и материално благополучие.

От този ден започва Богородичният пост, който продължава две седмици до Голяма Богородица (15 август).

Имен ден празнуват всички, които носят имената Макавей, Здравко, Здравка.

Публикувана в Новини на часа

През повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Отново се прогнозират валежи, вероятност за градушки и допълнителни повреди по земеделските култури. Проливните дъждове и падналите градушки през третото десетдневие на юли нанесоха сериозни, а на места в централните и югоизточни райони (Старозагорския район) - непоправими щети по зеленчуковите култури, царевицата, слънчогледа и неприбраната зърнена реколта.

През следващия период развитието на земеделските култури ще протича с умерени темпове. В края на юли и началото на август при по-ранните хибриди царевица ще се наблюдава млечна, преход от млечна към восъчна и восъчна зрелост при част от посевите в Дунавската равнина (агростанците Бъзовец, Главиница, Силистра) и в южните райони на страната (агростанция Пловдив). При слънчогледа ще се протича наливане на семената. В края на периода част от засетите в агротехнически срок посеви със слънчоглед в полските райони ще встъпят в начало на фаза узряване. При полския фасул ще се наблюдава масово фаза узряване. При памука ще протича фаза цъфтеж.

През периода в по-голямата част от страната условията ще бъдат неподходящи за приключване жътвата на пшеницата. В преовлажнените пшенични посеви съществува реална опасност за покълване на зърното в класовете и влошаване качеството на неприбраната зърнена реколта.

Влажното време до средата на първото на август ще бъде предпоставка за увеличение на инфекциозния фон от редица гъбни болести: сиво гниене по зреещите десертни сортове лози, късно кафяво гниене по плодовете на овошките, мани по зеленчуковите култури (картофена мана по доматите, кубинска мана по краставиците, мана по зелето и др.).

Възможност за провеждане на растителнозащитни пръскания ще има в началото на август, главно в източните райони на страната.

За профилактика срещу картофената мана по доматите могат да се използват контактни фунгициди; Шампион ВП - 0,15%, Фунгуран ОН 50 ВП - 0,15%, Дитан М-45 – 0,2%, Дитан ДГ – 0,2%, Полирам ДФ– 0,2%, Санкоцеб 80 ВП – 0,2% и др. При поява на първите признаци на болестта се препоръчва унищожаване на болните растения и третиране с фунгициди с локално-системно и системно действие (Акробат плюс ВГ - 0,2%, Верита ВГ – 0,15%,Винкер ВГ – 0,2%, Куадрис 25 СК -0,075%, Ридомил голд МЦ 68ВГ – 0,25%, Икуейшън про – 0,04%, Ревус 250 СК – 0,05% , Санкоцеб 80 ВП – 0,2% и др.).

За борба с кубинската мана по краставиците саподходящи следните фунгициди:Верита ВГ – 0,15%, Галбен 8 М 65 – 0,25%, Ридомил голд МЦ 68 ВГ - 0.25%, Алиет флаш – 0,3% и др. В периода на плододаване се препоръчва употребата на препарати с кратък карантинен срок.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза

През следващия седемдневен период агрометеорологичната обстановка над страната ще продължи да се обуславя от нестабилно време с превалявания. Това ще затрудни продължаващата жътва на пшеницата. Забавеното прибиране на зърнената продукция ще доведе до влошаване качеството на реколтата. Ще се поддържат условия за развитие и разпространение на гъбни болести по земеделските култури.

При царевицата ще протичат фазите изсвиляване, потъмняване на свилата и млечна зрялостпри по-ранните хибриди. При слънчогледа ще се осъществява цъфтеж, оплождане и наливане на семената.

През периода, от средата на юли, се разсажда разсада на късното главесто зеле. Растенията се засаждат браздово с междуредово разстояние от 80 cmи вътрередово разстояние от 40 cmдо 60 cm. След прихващането на разсада се правят плитки окопавания в редовете. Следи се за появата на зелевите бълхи и се води борба срещу вредителя с регистриран инсектицид.

При лозовите насаждения, при които има буен растеж на леторастите се извършва кършене и колтучене. Води се борба срещу маната по листната маса и сивото гниене по гроздовете. При овощните видове продължават третиранията срещу късно кафяво гниене при костилковите, срещу струпясване по семковите видове. Извършват се резитби на зелено с цел просветляване и оформяне на короните намладите дръвчета.

При зеленчуковите култури остава риска от заразяване с гъбни патогени: мана по пипера, картофена мана и кафяви листни петна по доматите.През по-голямата част от периода не се прогнозират подходящи условия за провеждане на растителнозащитни пръскания, поради очакваните превалявания. При първа възможност е наложително да се извършат третирания с фунгициди със системно действие.

Драгомир Атанасов

Публикувана в Агропрогноза

Честите, на много места в страната интензивни валежи през първата половина на юли нарушиха хода на полските работи, възпрепятстваха жътвата на пшеницата. В част от Северозападна и Централна България (Враца – 85 l/m², Монтана – 84 l/m², Лом – 118 l/m², Кнежа – 81 l/m², Плевен – 77 l/m², Ловеч – 88 l/m², В.Търново – 120 l/m²), Софийското поле (София – 1l8 l/m²) и в южните райони (Кърджали, Карнобат), падналите валежи надвишиха месечните норми. В отделни полета е констатирано полягане, преовлажнение на пшеничните посеви и покълване на зърното в класовете.

Прогнозираните валежи през повечето дни от следващия седемдневен период допълнително ще забавят жътвата на пшеницата, което ще доведе до влошаване качеството на неприбраната зърнена реколта.

До края на второто и началото на третото десетдневие развитието на пролетните култури щесе осъществява при температури близки до климатичните норми. През периода при слънчогледа ще протича наливане на семената. При ранните хибриди царевица в Дунавската равнина (агростанция Бъзовец) и в южните райони (агростанция Пловдив) ще се наблюдава фаза млечна зрелост. При соята ще протича масово образуване на бобове (агростанция Павликени), при памука - фаза цъфтеж.

Влажното време през първата половина на юли и падналите градушки повишиха риска за разпространение и развитие на редица гъбни болести: картофена мана и алтернария по доматите; късно кафяво гниене и струпясване по овошките, сиво гниене по ранните десертни сортове грозде, мана по прирастта на лозите.

Възможност за провеждане на растителнозащитни пръскания ще има в края на следващия период. Препоръчва се употребата на фунгициди със системно действие, с подходящ карантинен срок съобразен с периода на зреене на културите.

За борба със сивото гниене по лозата могат да се използват фунгицидите; Суич 62,5 ВДГ- 0,08% (35 дни), Топ Плюс 70 ВП – 0,1% (14 дни), Топсин М ВДГ – 0,1% (14 дни), Тирам 80ВГ – 0,4%(21 ден). Срещу маната по лозата са подходящи препаратите: Арметил М – 0,25% (20 дни), Полирам ДФ -0,2% (28 дни), Фолпан 80ВДГ- 0,15%(20 дни), Галбен 8 М 65 – 0,25% (28 дни), Верита ВГ -0,2 (30 дни), Акробат Р -0,25% (28 дни) и др. Срещу трите икономически най - важни болести по лозата: мана, оидиум и сиво гниене са регистрирани фунгицидите; Куадрис 25 CK – 0,075%, Кабрио Топ – 0,2% (28 дни), Шавит Ф72 ВДГ - 0,2%(20 дни). Карантинните срокове на препаратите са посочени в скоби.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза

През юли развитието на земеделските култури ще протича при температури близки до климатичните норми и при добри и много добри почвени влагозапаси. Падналите наднормени юнски валежи, на много места в страната над 100л/м2 (Видин - 111л/м2, Враца - 166л/м2, Монтана - 130л/м2, Кнежа - 114л/м2, Ловеч - 166л/м2, Разград - 112л/м2, Варна - 121л/м2, София - 159/м2, Казанлък - 145л/м2, Благоевград - 135л/м2, Сандански - 119л/м2, Пазарджик - 119л/м2, Пловдив - 116л/м2 , Кърджали - 142л/м2), доведоха до рязко увеличение на влагозапасите в 50 и 100см почвен слой. При пролетните култури в по-голямата част от полските райони те достигнаха нива до 85-90%от пределната полска влагоемност (ППВ).

След хладното за сезона време през първата седмица на юли се прогнозира съществено повишение на температурите и подобрение на условията за вегетация на пролетните култури. До средата на юли развитието на земеделските култури ще протича с умерени темпове. През първото десетдневие при по-ранните хибриди царевица ще се наблюдават фазите; изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване, а при късните хибриди - листообразуване. При слънчогледа в полските райони ще протича фаза цъфтеж, а при посевите във високите – формиране на съцветие. При зърнено-бобовите култури (фасул, соя) ще се наблюдава образуване на бобове, при памука - фаза бутонизация.

Очакваните валежи в края на първото и началото на второто десетдневие допълнително ще забавят жътвата на пшеницата, ще поддържат добри условия за развитието на гъбни болести: късно кафяво гниене и струпясване по овошките, мани по зеленчуковите култури и др..

През втората половина на юли развитието на земеделските култури ще протича с ускорени темпове. В края на второто десетдневие при ранните хибриди царевица в част от Дунавската равнина (агростанция Бъзовец) и на места в Южна България (агростанция Пловдив) ще се наблюдава фаза млечна зрелост, а в края на месеца - преход от млечна към восъчна зрелост. При слънчогледа ще протича наливане на семената. В края на третото десетдневие посевите в южните райони ще встъпят във фаза узряване. През този период ще приключи развитието на полския фасул. В края на юли при ранните десертни сортове лози: Прима, Ира, Супер Ран Болгар и др. ще се наблюдава фаза узряване.

През месеца прогнозираните стойности на максималните температури, от порядъка на 34-39оС, ще имат негативно въздействие върху цъфтежа и оплождането при зеленчуковите култури и по-късните хибриди царевица.

През юли по-подходящи условия за провеждане на растителнозащитни пръскания ще има

през първата половина от първото, края на второто и повечето дни от третото десетдневие.

През месеца сериозна опасност за овощните култури представляват гъсениците от второто поколение плодови червеи, които причиняват масово червясване на плодовете. При ябълката срещу ябълковия плодов червей се препоръчват две третирания, през 12-14 дни,с някои от следните инсектициди: Ламбада 5ЕК – 0,015% (28 дни), Дурсбан 4 ЕК-0,2% (28 дни), Нуреле Д – 0,05% (28 дни), Ефциметрин 10ЕК – 0,03% (14 дни), Калипсо 480 СК – 0,025%(14 дни), Карате Зеон 5 КС–0,02% (14 дни), Вазтак Нов 100 ЕК – 0,0125% (7 дни), Децис 2,5 ЕК-0,03%(7 дни), Суперсект мега – 0,015% (7 дни), Синейс 480 СК – 0,03% (7 дни) Дека – 0,03% (3 дни)и др.

При прасковата продължава борбата срещу източния плодов червей, а при сливата - срещу сливовия плодов червей. Срещу тези вредители могат да се използват инсектицидите посочени за борба с ябълковия плодов червей. Тези препарати са ефикасни и срещу плодовите оси, кръгломиниращите молци, листозавивачките и листните въшки.

Карантинните срокове на препаратите за различните култури са посочени в скоби.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза
Страница 1 от 15

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта