Нормирането на плодовете по описаният начин при ябълките, може да се направи и при крушите, ако и там има повече завръзи. Тази операция помага не само за увеличаване на размера на плодовете през текущата година. Наблюденията показват, че тя помага и за формиране на цветни пъпки за следващата година, особено, ако прореждането е направено достатъчно рано, когато плода е още достатъчно малък.

ОПЕРАЦИЯТА Е ЕФИКАСНА ЗА РЕДОВНО ПЛОДОДАВАНЕ

Прореждането на завръзите при някой сортове дава възможност частично да се отслаби и дори изчезне алтернативното плододаване, особенно при млади дървета до 12-15 годинишна възраст.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ако искате плодовете от ябълки и круши, които отглеждате да бъдат качествени, може да го постигнете. Това ще стане, ако се положат малко повече грижи по дръвчетата, като листно подхранване, поливане, прореждане, летни резитби и други операции през вегетацията.

ЛИСТНОТО ТОРЕНЕ ДОПЪЛВА ОСНОВНОТО

Всички, които са направили основно торене през есента или рано напролет, нека не мислят, че са дали всичко на дръвчетата. Листното подхранване с торове съдържащи комплекс от макро- и микроелементи ще въздействат като десерт на растенията.

ПЪРВО ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ

Времето за първото листно подхранване, насочено за подобряване качеството на плодовете е около средата на юни. То се прави след като приключи естественият физиологичен процес, наречен юнско оподване на плодовете. Тогава дръвчетата сами регулират плодовия си товар. Ако той е в повече отколкото могат да изхранят, те се разтоварват като част от плодовете опадват.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 15 Юни 2017 09:51

Шарка по сливата

Шарката е една от най-вредоносните вирусни болести по сливата и е причина за изкореняване на ценният български сорт Кюстендилска синя слива. Най-типична за тази болест са пръстеновидните хлоротични петна. Плодовете на болните ръстения съща се повреждат като по тях се наблюдават бразди и пръстени, които могат да бъдат както повърхностни, така и в плодовото месо. Нападнатите плодове узряват преждевременно и опадват 2-3 седмици преди редовната беритба. Те са с влошени вкусови качества и негодни за консумация.

РЕНКЛОДИТЕ СА ЧУВСТВИТЕЛНИ НА ШАРКА

Най-чувстителен на шарка по сливата е сорта Едра зелена ренклода, от който е дървото на нашия читател. При него се наблюдава и изсъхване на отделни клони, а заразените дървета загиват за 3-5 години.

ЛЕЧЕНИЕ СРЕЩУ ШАРКАТА НЯМА

Вирусът не се лекува с никакви средства, затова нападнатите чувствителни сортове трябва да се изкореняват. Устойчиви и толерантни към болестта са сортовете Стенлей, Ана Шпет, Ажанска, Жълта едра слива, Алтанова ренклода, Тулео Тимпуриу, чачанска найболя и др.

ПРОФИЛАКТИКА СРЕЩУ ЗАРАЗЯВАНЕ

Преносители на вируса на шарката по сливата са листните въшки, затова с тях трябва да се води редовна борба през вегетацията на дръвчетата.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Зеленчуковите култури се нападат от многоядни нощенки:

  • подгризващи -прегризват младите растения на нивото на почвата;

  • надземни-гъсениците на които скелетират листата, изгризват отвори с различни големини, унищожават листата, цветните пъпки и цветовете.

Основните агротехнически мероприятия имат растително-защитен ефект в зеленчуковите градини, с тях се унищожава значителна част от популациите на нощенките, влошават се условията за хранене и яйцеснасяне. Химическата борба е най-ефективна, когато е насочена срещу младите гъсеници.

Нощенката, която напада много култури, включително царевица, фасул, грах, но най-често се среща при доматите и пипера е памуковата нощенка. Тя развива три поколения годишно. Вредят гъсениците, които след излюпването се хранят с онези части на растението, където са снесени яйцата. Скелетират и частично изяждат листата, а след трета възраст повреждат цветовете, бутоните и плодовете. Обикновено гъсеницата не унищожава напълно плода, в които се храни, а го напуска и се премества в друг. Така една гъсеница може да повреди от 2 до 5 плода докато завърши развитието си.

Борбата е ефикасна, когато е насочена срещу преобладаващи млади гъсеници от втора до трета възраст. Необходимо да се извършат до две третирания през 8-10 дни, според метеорологичните условия и срока на действие на използвания инсектицид.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Операцията подобрява огряването и въздушният режим в короната

Плодовете се обагрят интензивно и са по-красиви

Премахването на цели едногодишни леторасти е операция, която подобрява светлинния режим в короната. Освен това, въздухът прониква лесно в нея и намалява влажността на въздуха. Разредената корона е по-проветрива и в нея болестите и неприятелите трудно оцеляват. Стигайки до всяко клонче в короната, светлината от слънцето позволява оптимално развитие и добро узряване на дървесината. Това е много важно за устойчивостта на дръвчетата към ниски температури през зимата и рискът от измръзване е минимален.

Багрите на плодовете стават типични за сорта

Просветляването е не по-малко важно за наедряващите и зреещи плодове на дървото. Създава оптимални условия за тяхното развитие, а слънчевите лъчи ги покриват с красиви багри, типични за всеки сорт.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 09 Юни 2017 10:42

ИНТЕРЕСНО!

Засенчените плодове миришат по-слабо, от тези които са били огрявани от слънцето в процеса на развитието и узряването си. При по-високи дози торене с азот се образуват повече летливи вещества, но плодовете узряват по-бавно, поради което положителен ефект не се получава. Калия действа много добре на вкусовите качества и аромата на плодовете, фосфора също засилва образуването на летливи вещества. Недостига на манган пък ги прави слабо ароматни.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

. Прореждайте плодовете, особено в години с обилен завръз при едроплодните овощни видове - ябълка, круша, праскова.

. Правете го след юнското опадване на завръзите.

. Прави се непременно и при дървета със слаб растеж.

. Клонът, който ще прореждате, първо стръскайте, за да опадат завръзите, които не се държат здраво.

. По-силно прореждайте на изобилно плододаващи сортове и когато образуват плодове на по-гъсто разположени плодни клонки.

. При по-силни дървета оставяйте повече плодове.

. При дървета в начално плододаване се премахват завръзите към върха на скелетните клони или водача.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Определен е размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове, за обвързано с производството подпомагане за зеленчуци и за обвързано с производството подпомагане за зеленчуци (оранжерийно производство) за Кампания 2016 г. Това стана ясно от заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
 
- По Схемата за обвързано подпомагане за плодове, определената ставка е 1 342,66 лева на хектар;
 
- По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци, одобрената ставка е в размер на 1 080,51 лева на хектар;
- По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (оранжерийно производство), размерът на ставката е 8 912,77 лева на хектар. 
 
На 30 март ДФ „Земеделие“ започна изплащането на субсидиите по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци от Кампания 2016 по индикативната ставка. Близо 14 000 земеделски стопани, заявили площи с плодове, зеленчуци и оранжерийно зеленчукопроизводство, получиха подпомагане по схемите.
Публикувана в Бизнес

Европейските организации на производители на плодове и зеленчуци от 1 юни, 2017, ще ползват опростените правила в дейността си, намалени са административните разходи и се увеличава финансовата помощ по време на криза.
"Новите разпореждания влизат в сила от 1 юни 2017 след приемането им през март. Засилва се ролята на организациите на производителите, което ги прави по-привлекателни за производители, които не са членове на такива организации и по този начин се подобрява функционирането на съществуващата система за управление на пазара", се посочва в комюнике на Европейската комисия.

В документа се отбелязва, че всяка година 3,4 милиона домакинства, или около една четвърт от всички стопанства, работещи в целия Европейски съюз, произвеждат плодове и зеленчуци на обща стойност около 47 милиарда евро. По последни данни, около 1,5 хиляди организации на производители предоставят 50% от произведените плодовете и зеленчуците в ЕС.

"От началото на въвеждането на руското ембарго през август 2014 г , от преките помощи и проекти за развитие на селските райони с участието и финансиране от ЕС, производители на плодове и зеленчуци в ЕС са се възползвали от мерки за спешна помощ в размер на 442 милиона евро", се посочва в доклада на ЕК ,

Европейската комисия също така предоставя годишно допълнително финансиране на организации на производители в размер на около 700 млн евро.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Ако искате плодовете на дръвчетата, които отглеждате да бъдат едри, сладки и добре обагрени, може да го постигнете, като им направите допълнително подхранване с листни торове. Това е екстра на която дръвчетата се отблагодаряват с вкусни плодове.

Листното торене е допълнение към основното

Листното подхранване с торове, които съдържат макро- и микроелементи ще подобри прираста и храненето на листата и плодовете.

Листното подхранване по време на интензивният растеж на дръвчетата - около средата на юни, има изключително позитивен ефект върху дръвчетата. Тогава има достатъчно листна маса, която да поеме и усвои достъпните хранителни елементи. Най-добре е то се направи след като приключи естественият физиологичен процес - юнското опадване на плодовете, когато дръвчетата сами регулират плодовия си товар. Ако той е в повече отколкото могат да изхранят, те се разтоварват, като част от плодовете опадват. За първото листно подхранване се използват торове с по-високо съдържание на азот от основните елементи и целият комплекс от микроелементи.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 21

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта