Подходяща подложка за отглеждане на ябълка във високите места и при неполивни условия е семенната. Върху семенна подложка ябълката расте силно и образува голяма корона - до 10 м в диаметър и 7-8 м височина. В отделни месторастения, но при поливни условия може да се засаждат и дръвчета върху вегетативна подложка, която придава умерен или слаб растеж и ранно встъпване в плододаване.

Подходящи за хълмистите, предпланинските и планинските места са ранните и средноранните сортове. Такива са Виста бела, Молиз делишес, Английска ренета, Джонатан, Прима, Бернска розова, Златна превъзходна и вариететите й (Смути, Белголден, Голден сан расетинг, Морспър голден), но не и на места, по-високи от 700-800 м над морското ниво.

Червена превъзходна и вариететите й (Старкримсон й Купър) обаче не трябва да се засаждат на места, по-високи от 700-800 м над морското ниво,

Канадска ренета, Златна пармена - за места до 1000 м над морското равнище, Айвания - за полупланинските по-топли райони, Златна дицова ренета, Карастоянка – в припланинските райони, Либърти (високите температури през август предизвикват преждевременно узряване на плодовете му, които не придобиват оптималните вкусови качества, а съхранението им се влошава), Зимна бананова, Примруж, Джьрсимак и други.

Широката гама от сортове дава възможност при засаждането на дръвчета в дворната градина да се избират най-подходящите за съответните месторастения ябълкови сортове.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ограничаващи фактори за отглеждането на някои ябълкови сортове в дворните градини в хълмистите, предпланинските и планинските райони на страната са ниските температури и повратните студове, особено по време на цъфтежа, недостатъчната топлина и възможностите за поливане. В районите с надморска височина над 650-700 м валежите, са недостатъчни, за да се отглеждат растенията и без да се напояват. Освен това трябва да се има предвид, че с увеличаването на надморската височина поради недостатъчната топлина, се забавя и узряването на плодовете - приблизително с около 7-10 дни на всеки 100 м.

Засаждането на сортове опрашители на по-високи места е много важно, тъй като нерядко дворните градини в планинските места са изолирани и наблизо няма други насаждения и сортове, за да се осигури нормално опрашване.

Ябълката може да се отглежда в места с надморска височина до 800 м в Северна България и до 900 м в Южна България. Студоустойчива е, но изисква богати, дълбоки 1,5 до 2 м, умереновлажни, пропускливи и проветриви почви.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

. Съобразете се с влажността и височината

. На най-сухите, но добре осветени места е добре да се засаждат сливи, вишни, френско грозде.

. На по-ниско, влажно място, но не и блатисто - ябълки и круши.

. Вишните и сливите може да засадите в дъното до оградата, но обезателно трябва да са на добре огрято от слънце място.

. Не трябва да се засаждат костилкови култури на север от семковите или в междуредията им. Вишните и сливите при такива условия се изтеглят и дават слаби добиви въпреки полаганите грижи.

. Ягодите е добре да се засаждат на места, на които през зимата се задържа достатъчно сняг.

. Смокината и актинидията се чувстват добре до стените на дома, беседката, изкуствено създадените подпори.

Добре е да се знае и височината на подпочвената вода - ако тя е повече от 2-2,5 м при семковите, а при костилковите повече от 1- 1,5 м, то овощните насаждения може да се отглеждат на ниски подложки с плитка коренова система. Може да се засадят дървета и на хълм с височина 30-50 см.

РАЗСТОЯНИЕТО МЕЖДУ ДЪРВЕТАТА...

. Обикновенно разстоянието между костилковите дървета трябва да бъде е 2-3 м, а между семковите (ябълки и круши) 3-4 м.

. Ябълките, крушите, френското грозде може да се засаждат както през есента (след опадване на листата до края на октомври) така и напролет ( до разпукване на пъпките).

. Вишни, сливи, джанка се засаждат напролет. Ако се налага извънредна ситуация и трябва да се засади в друго време, то корените трябва да са с част от пръста. Задължително е след всеки вид засаждане да се полива.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 06 Октомври 2017 10:46

Кога да се берат късните ябълки?

Покафеняването на семките е единият от признаците за определяне на времето за бране на ябълките. Но това не е единственият признак.

Другите признаци за зрялост са:

. Придобиване на характерните за сорта окраска на плодовете

. При проба - сравнително лесното откъсване на дръжката от клонката.

Късните сортове ябълки могат да се берат до края на октомври, дори до началото на ноември.

Единственото нещо, с което трябва да се съобразявате е да се следи времето, за да не бъдат осланени.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 28 Септември 2017 12:39

Кръвната въшка поврежда дървесината

Кръвната въшка е неприятел, приспособен да се изхранва по дървесината на дръвчетата - клони, стъбло и корени. У нас напада само ябълката и в много редки случаи може да бъде открита по крушата.

При смачкване тялото на въшките отделя червена кръвна плазма, от което носи името си.

ВИДЪТ РАЗВИВА МНОГО ПОКОЛЕНИЯ

Кръвната въшка развива 17 и повече поколения годишно. Зимува като млада ларва или възрастна женска под кората на ябълката и в плитките корени.

През март, при температура на въздуха над 50°С, ларвите се разпълзяват по стъблото и клоните, най-често по пукнатини, рани, отрези от резитбата и др. Там се образуват първите колонии. След като започнат да се хранят (да смучат сок) тялото на ларвите се покрива с бели восъкоподобни власинки, а колониите заприличват на бели памукообразни топки. Колонии се образуват и по корените. В мястото на повредата се образуват подутини във вид на тумори.

РАСТЕНИЯТА ОТСЛАБВАТ

Повредените растения изостават в развитието си поради нарушаване на нормалното сокодвижение. Въшките се пренася главно чрез посадъчния материал. Температурата над 25°С и летните засушавания (относителна влажност под 60 %) потискат намножаването й.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Цените на промишлените ябълки в Полша продължават да растат. Преработвателите са готови да закупят този вид суровини средно 5 пъти по-скъпо, отколкото в края на лятото на 2016 г.
Така че, ако в края на миналата работна седмица цените на промишлените ябълки на полския пазар се формират в рамките на 0,17-0,20 €/кг, днес те не падат под 0,19 €/кг.
Фирмите за доставки са принудени да увеличат цените поради недостиг на суровини на пазара. В същото време се отбелязва, че през същия период на миналата година те не са били готови да платят за ябълки за преработка повече от 0,05 €/кг.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Отделните ябълкови сортове се нападат различно от кръвната въшка. Тази реакция зависи от биохимичния състав на ябълковия сок. Най-силно се нападат сортовете Златна превъзходна, Златна дицова, Белфльор, Ландсбергска ренета и др. По устойчиви са Айвания, Канадска ренета, Онтарио и др.

Борба

Може да се приложи механично унищожаване на колониите по стъблото и клоните. Самостоятелна химична борба се провежда рядко. За предпочитане е да се използват системни инсектициди, които действат и чрез парите си, за да проникнат под памукообразния налеп.

Пръскането да е насочено към стъблото и скелетните клони, при по-голямо налягане, за да може силната струя да разкъса восъчния налеп, който предпазва въшките.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

По предварителна прогноза на Световната асоциация на производителите на ябълки и круши (WAPA), в настоящия сезон, брутната реколта от ябълки в ЕС вероятно ще бъде най-ниска за последното десетилетие.
По данни на WAPA, тази година ябълковата реколта в ЕС ще бъде около 9,3 млн. тона, което е с 21% по-малко от предишния сезон, и 23% по-малко от средната стойност за последните 10 години.
Сегашната ситуация експерти обясняват с рязкото влошаване на времето през май, по време на масовия цъфтеж на градините в големите страни производителки.
Основният спад в производството на ябълки в ЕС се дължи на падането на добивите в Полша, тъй като тази страна е лидер в отглеждането на ябълки в ЕС.
По данни на асоциацията на полските производители от таз годишната реколта ще се получат само 2,9 мил. тона ябълки, с почти 30% по-малко от предходната година.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Тазгодишната ябълкова реколта в ЕС ще достигне малко над 9,34 млн. т. (11,78 млн. т. през 2016 г.), а тази от круши малко под 2,15 млн. т. (2,173 млн. т. през 2016 г.). Очакваното количество при ябълките е с 21% по-малко спрямо миналата година и с 23% по-ниско от средното количество за периода 2014 г. – 2016 г. Крушовата реколта е оценена на 1% по-малко, в сравнение с тази през предходната кампания и с 8% по-малко спрямо средното ниво за 2014 г. – 2016 г., сочи анализ на  InteliAgro.
Актуални данни за тазгодишното производство на ябълки и круши в ЕС бяха обявени на отминалия в средата на месеца форум Prognosfruit, обединяващ европейските производители и други ангажирани в сектора, състоял се в Лейда, Испания. На събитието беше представен последният доклад на Световната асоциация за ябълки и круши (WAPA – The World Apple and Pear Association).
От доклада става ясно, че през тази година производителите в ЕС ще регистрират най-ниската ябълкова реколта за последните 10 години, а при крушите втората най-слаба за същия период, изпреварвайки тази през 2012 г. Като причини за очакваните негативни резултати се изтъкват сланата, която увреди голяма част от овошките в периода на цъфтеж и сушата през пролетта и началото на лятото.

Въпреки спада, от Асоциацията очакват това да има и положителна страна за бранша, а именно да доведе до балансиране между търсенето и предлагането след пика, който беше регистриран в отглеждането, най-вече на ябълки, през последните три сезона. Очакванията на WAPA, че пазарът ще започне да изчиства запасите от миналогодишната реколта преди началото на предстоящата кампания са причина за оптимизъм. Прогнозите за новата реколта са около 6,2 млн. т. да бъдат предназначени за директна продажба, а около 3,2 млн. т. да отидат за преработка.

По отношение сортовете производителите отчитат спад при всеки един от масово отглежданите. Продукцията от Golden Delicious ще намалее с 18% до малко под 2 млн. т., при Gala спадът е от 3% до под 1,3 млн. т., докато при Idared загубите са в размер на 30% или общо количество от малко под 700 хил. т. Понижение от 9% спрямо 2016 г. има и при вида Red Delicious, като очакванията са реколтата да не надмине 600 хил. т.Асоциацията обръща внимание, че спад в реколтата от ябълки се забелязва и извън ЕС: Русия (-37%), Мексико (-30%), Швейцария (-21%), Беларус (-19%), Украйна (-10%), Канада (-5%). Устойчива реколта от около 5 млн. т. очакват в САЩ, докато в Китай дори прогнозират ръст от 3% спрямо получените през миналата година близо 44 млн. т. Лидер в производството на плода през 2017 г. в ЕС остава Полша с очаквана реколта от 2,87 млн. т. (-1,165 млн. т.), следвана от Италия с 1,757 млн. т. (-515 хил. т.) и Франция с 1,396 млн. т. (-119 хил. т.).


По отношение на крушите, общата реколта на първите деветнадесет държави-членки на Общността по производство на плода се очаква да достигне близо 2,15 млн. т. На първо място по производство в ЕС е Италия със 719 хил. т. (+38 хил. т.), следвана от Испания с 312 хил. т. (+ 1 т.) и Холандия с 307 хил. т. (-67 хил. т.) Прогнозира се производството на сорта William BC да намалее с 6%, достигайки 247 хил. т., докато при вида Abate F се забелязва ръст от 12% или общо 332 хил. т.Данните за крушовата реколта извън страните от ЕС отразени в доклада са за Турция (+11%), Канада (+20%), Молдова (+50%), Русия (-37%), Беларус (-20%), Швейцария (-34%), САЩ (-3%).

* Материалът е част от шестия за 2017 година бюлетин "Плодове" на ИнтелиАгро 

Публикувана в Растениевъдство

Тенденцията към растеж на биологичното производство на ябълки в ЕС ще продължи и през сезон 2017/18, както се вижда от първоначалните прогнози на Световната асоциация за производство на круши и ябълки (WAPA).

По предварителни прогнози на асоциацията, през текущия сезон европейските фермери ще приберат около 232 хил. тона органични ябълки, което е с 5% повече от предходния сезон. За сравнение: през предходния сезон обемът на производство на този продукт в Европейския съюз не надвишава 220 хил. тона.

Основните участници в ЕС в това производство все още са Италия и Франция, които отглеждат 30% от биологичното производство на ябълки. Следват Германия с дял от 19%, Румъния с дял от 7%, както и Австрия и Холандия, чи
ито дял в общия добив на органични ябълки е 4%.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 18

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта