Практиката е показала: За ускорено плододаване, влагане на по-малко разходи, опростени начини на резитба и др., се препоръчва на овощарите да използват два типа корони - подобрена етажна и свободно вретено.

Подобрената етажна корона се изгражда в продължение на 3-4 години

Тя се формира от 5-6 основни клона. Първият етаж се формира от два-три ниско разположени клони. За изграждане на етажа се допуска клонките да са от близки или съседни пъпки. Следващите етажи са от единично разположени клони по централния клон (водач). Между първия етаж и следващия скелетен клон се оставя разстояние от 35-40 см, а между него и следващия - 15-20 см.

На основните скелетни клони се оставят скелетни разклонения дълги до 1 м и на разстояние 35-40 см от основата на ствола и едно от друго. Централният клон се нарича водач и се ограничава всяка година след формиране на последното скелетно разклонение.

След започване на плододаването короната регулярно се прорежда, като се поддържат размери съобразени със състоянието на дървото, хранителната площ, намаляване на полускелетните и плодни клонки. Тази корона е подходяща за всички сортове ябълки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Практиката е показала: За ускорено плододаване, влагане на по-малко разходи, опростени начини на резитба и др., се препоръчва на овощарите да използват два типа корони - подобрена етажна и свободно вретено.

Подобрената етажна корона се изгражда в продължение на 3-4 години

Тя се формира от 5-6 основни клона. Първият етаж се формира от два-три ниско разположени клони. За изграждане на етажа се допуска клонките да са от близки или съседни пъпки. Следващите етажи са от единично разположени клони по централния клон (водач). Между първия етаж и следващия скелетен клон се оставя разстояние от 35-40 см, а между него и следващия - 15-20 см.

На основните скелетни клони се оставят скелетни разклонения дълги до 1 м и на разстояние 35-40 см от основата на ствола и едно от друго. Централният клон се нарича водач и се ограничава всяка година след формиране на последното скелетно разклонение.

След започване на плододаването короната регулярно се прорежда, като се поддържат размери съобразени със състоянието на дървото, хранителната площ, намаляване на полускелетните и плодни клонки. Тази корона е подходяща за всички сортове ябълки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Практиката е показала: За ускорено плододаване, влагане на по-малко разходи, опростени начини на резитба и др., се препоръчва на овощарите да използват два типа корони - подобрена етажна и свободно вретено.

Подобрената етажна корона се изгражда в продължение на 3-4 години

Тя се формира от 5-6 основни клона. Първият етаж се формира от два-три ниско разположени клони. За изграждане на етажа се допуска клонките да са от близки или съседни пъпки. Следващите етажи са от единично разположени клони по централния клон (водач). Между първия етаж и следващия скелетен клон се оставя разстояние от 35-40 см, а между него и следващия - 15-20 см.

На основните скелетни клони се оставят скелетни разклонения дълги до 1 м и на разстояние 35-40 см от основата на ствола и едно от друго. Централният клон се нарича водач и се ограничава всяка година след формиране на последното скелетно разклонение.

След започване на плододаването короната регулярно се прорежда, като се поддържат размери съобразени със състоянието на дървото, хранителната площ, намаляване на полускелетните и плодни клонки. Тази корона е подходяща за всички сортове ябълки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Практиката е показала: За ускорено плододаване, влагане на по-малко разходи, опростени начини на резитба и др., се препоръчва на овощарите да използват два типа корони - подобрена етажна и свободно вретено.

Подобрената етажна корона се изгражда в продължение на 3-4 години

Тя се формира от 5-6 основни клона. Първият етаж се формира от два-три ниско разположени клони. За изграждане на етажа се допуска клонките да са от близки или съседни пъпки. Следващите етажи са от единично разположени клони по централния клон (водач). Между първия етаж и следващия скелетен клон се оставя разстояние от 35-40 см, а между него и следващия - 15-20 см.

На основните скелетни клони се оставят скелетни разклонения дълги до 1 м и на разстояние 35-40 см от основата на ствола и едно от друго. Централният клон се нарича водач и се ограничава всяка година след формиране на последното скелетно разклонение.

След започване на плододаването короната регулярно се прорежда, като се поддържат размери съобразени със състоянието на дървото, хранителната площ, намаляване на полускелетните и плодни клонки. Тази корона е подходяща за всички сортове ябълки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Практиката е показала: За ускорено плододаване, влагане на по-малко разходи, опростени начини на резитба и др., се препоръчва на овощарите да използват два типа корони - подобрена етажна и свободно вретено.

Подобрената етажна корона се изгражда в продължение на 3-4 години

Тя се формира от 5-6 основни клона. Първият етаж се формира от два-три ниско разположени клони. За изграждане на етажа се допуска клонките да са от близки или съседни пъпки. Следващите етажи са от единично разположени клони по централния клон (водач). Между първия етаж и следващия скелетен клон се оставя разстояние от 35-40 см, а между него и следващия - 15-20 см.

На основните скелетни клони се оставят скелетни разклонения дълги до 1 м и на разстояние 35-40 см от основата на ствола и едно от друго. Централният клон се нарича водач и се ограничава всяка година след формиране на последното скелетно разклонение.

След започване на плододаването короната регулярно се прорежда, като се поддържат размери съобразени със състоянието на дървото, хранителната площ, намаляване на полускелетните и плодни клонки. Тази корона е подходяща за всички сортове ябълки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Практиката е показала: За ускорено плододаване, влагане на по-малко разходи, опростени начини на резитба и др., се препоръчва на овощарите да използват два типа корони - подобрена етажна и свободно вретено.

Подобрената етажна корона се изгражда в продължение на 3-4 години

Тя се формира от 5-6 основни клона. Първият етаж се формира от два-три ниско разположени клони. За изграждане на етажа се допуска клонките да са от близки или съседни пъпки. Следващите етажи са от единично разположени клони по централния клон (водач). Между първия етаж и следващия скелетен клон се оставя разстояние от 35-40 см, а между него и следващия - 15-20 см.

На основните скелетни клони се оставят скелетни разклонения дълги до 1 м и на разстояние 35-40 см от основата на ствола и едно от друго. Централният клон се нарича водач и се ограничава всяка година след формиране на последното скелетно разклонение.

След започване на плододаването короната регулярно се прорежда, като се поддържат размери съобразени със състоянието на дървото, хранителната площ, намаляване на полускелетните и плодни клонки. Тази корона е подходяща за всички сортове ябълки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Практиката е показала: За ускорено плододаване, влагане на по-малко разходи, опростени начини на резитба и др., се препоръчва на овощарите да използват два типа корони - подобрена етажна и свободно вретено.

Подобрената етажна корона се изгражда в продължение на 3-4 години

Тя се формира от 5-6 основни клона. Първият етаж се формира от два-три ниско разположени клони. За изграждане на етажа се допуска клонките да са от близки или съседни пъпки. Следващите етажи са от единично разположени клони по централния клон (водач). Между първия етаж и следващия скелетен клон се оставя разстояние от 35-40 см, а между него и следващия - 15-20 см.

На основните скелетни клони се оставят скелетни разклонения дълги до 1 м и на разстояние 35-40 см от основата на ствола и едно от друго. Централният клон се нарича водач и се ограничава всяка година след формиране на последното скелетно разклонение.

След започване на плододаването короната регулярно се прорежда, като се поддържат размери съобразени със състоянието на дървото, хранителната площ, намаляване на полускелетните и плодни клонки. Тази корона е подходяща за всички сортове ябълки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Практиката е показала: За ускорено плододаване, влагане на по-малко разходи, опростени начини на резитба и др., се препоръчва на овощарите да използват два типа корони - подобрена етажна и свободно вретено.

Подобрената етажна корона се изгражда в продължение на 3-4 години

Тя се формира от 5-6 основни клона. Първият етаж се формира от два-три ниско разположени клони. За изграждане на етажа се допуска клонките да са от близки или съседни пъпки. Следващите етажи са от единично разположени клони по централния клон (водач). Между първия етаж и следващия скелетен клон се оставя разстояние от 35-40 см, а между него и следващия - 15-20 см.

На основните скелетни клони се оставят скелетни разклонения дълги до 1 м и на разстояние 35-40 см от основата на ствола и едно от друго. Централният клон се нарича водач и се ограничава всяка година след формиране на последното скелетно разклонение.

След започване на плододаването короната регулярно се прорежда, като се поддържат размери съобразени със състоянието на дървото, хранителната площ, намаляване на полускелетните и плодни клонки. Тази корона е подходяща за всички сортове ябълки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Практиката е показала: За ускорено плододаване, влагане на по-малко разходи, опростени начини на резитба и др., се препоръчва на овощарите да използват два типа корони - подобрена етажна и свободно вретено.

Подобрената етажна корона се изгражда в продължение на 3-4 години

Тя се формира от 5-6 основни клона. Първият етаж се формира от два-три ниско разположени клони. За изграждане на етажа се допуска клонките да са от близки или съседни пъпки. Следващите етажи са от единично разположени клони по централния клон (водач). Между първия етаж и следващия скелетен клон се оставя разстояние от 35-40 см, а между него и следващия - 15-20 см.

На основните скелетни клони се оставят скелетни разклонения дълги до 1 м и на разстояние 35-40 см от основата на ствола и едно от друго. Централният клон се нарича водач и се ограничава всяка година след формиране на последното скелетно разклонение.

След започване на плододаването короната регулярно се прорежда, като се поддържат размери съобразени със състоянието на дървото, хранителната площ, намаляване на полускелетните и плодни клонки. Тази корона е подходяща за всички сортове ябълки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Практиката е показала: За ускорено плододаване, влагане на по-малко разходи, опростени начини на резитба и др., се препоръчва на овощарите да използват два типа корони - подобрена етажна и свободно вретено.

Подобрената етажна корона се изгражда в продължение на 3-4 години

Тя се формира от 5-6 основни клона. Първият етаж се формира от два-три ниско разположени клони. За изграждане на етажа се допуска клонките да са от близки или съседни пъпки. Следващите етажи са от единично разположени клони по централния клон (водач). Между първия етаж и следващия скелетен клон се оставя разстояние от 35-40 см, а между него и следващия - 15-20 см.

На основните скелетни клони се оставят скелетни разклонения дълги до 1 м и на разстояние 35-40 см от основата на ствола и едно от друго. Централният клон се нарича водач и се ограничава всяка година след формиране на последното скелетно разклонение.

След започване на плододаването короната регулярно се прорежда, като се поддържат размери съобразени със състоянието на дървото, хранителната площ, намаляване на полускелетните и плодни клонки. Тази корона е подходяща за всички сортове ябълки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 58

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта