Учените от различни страни търсят начини за борба с хесенската муха, която причинява значителни щети на житните култури - пшеница, ечемик, ръж. Група учени, ръководени от Кристи Уилямс, молекулярен биолог от Службата за изследвания в селското стопанство на САЩ са открили ген при пшеницата, наречен H33, който предпазва растенията от хесенската муха.
Първоначално изследователите не са могли да открият молекулярен маркер, който да е достатъчно близък до гена, за да бъде използван като допълнителен маркер при селекцията. Ето защо новооткритият ген не може да бъде ефективно използван от селекционерите.
Без близък маркер генът на резистентност може да се загуби по време на селекцията, което ще остави новия сорт уязвим на вредителя. Освен това, ако маркерът не е достатъчно близък до гена, в процеса на селекция могат да бъдат наследени нежеланите гени, които са близки с H33. "Тези гени могат да намалят качеството на семената или да причинят уязвимост на сорта към други болести", споделя Кристи Уилямс.

За да определят маркери, достатъчно близки до H33, екипът на Кристи Уилямс е разработил нестандартна стратегия. "Стратегията ни позволи да намерим игла в купа сено", каза К. Уилямс.
Тази стратегия е довела до откриването на 5 нови маркера, близки до H33. "Тези маркери са преведени на удобна и евтина за селекционерите форма, за да могат те да ги използват при опитите за създаване на нови сортове, които ще съдържат ген H33", обобщава Кристи Уилямс.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Учените от различни страни търсят начини за борба с хесенската муха, която причинява значителни щети на житните култури - пшеница, ечемик, ръж. Група учени, ръководени от Кристи Уилямс, молекулярен биолог от Службата за изследвания в селското стопанство на САЩ са открили ген при пшеницата, наречен H33, който предпазва растенията от хесенската муха.
Първоначално изследователите не са могли да открият молекулярен маркер, който да е достатъчно близък до гена, за да бъде използван като допълнителен маркер при селекцията. Ето защо новооткритият ген не може да бъде ефективно използван от селекционерите.
Без близък маркер генът на резистентност може да се загуби по време на селекцията, което ще остави новия сорт уязвим на вредителя. Освен това, ако маркерът не е достатъчно близък до гена, в процеса на селекция могат да бъдат наследени нежеланите гени, които са близки с H33. "Тези гени могат да намалят качеството на семената или да причинят уязвимост на сорта към други болести", споделя Кристи Уилямс.

За да определят маркери, достатъчно близки до H33, екипът на Кристи Уилямс е разработил нестандартна стратегия. "Стратегията ни позволи да намерим игла в купа сено", каза К. Уилямс.
Тази стратегия е довела до откриването на 5 нови маркера, близки до H33. "Тези маркери са преведени на удобна и евтина за селекционерите форма, за да могат те да ги използват при опитите за създаване на нови сортове, които ще съдържат ген H33", обобщава Кристи Уилямс.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Учените от различни страни търсят начини за борба с хесенската муха, която причинява значителни щети на житните култури - пшеница, ечемик, ръж. Група учени, ръководени от Кристи Уилямс, молекулярен биолог от Службата за изследвания в селското стопанство на САЩ са открили ген при пшеницата, наречен H33, който предпазва растенията от хесенската муха.
Първоначално изследователите не са могли да открият молекулярен маркер, който да е достатъчно близък до гена, за да бъде използван като допълнителен маркер при селекцията. Ето защо новооткритият ген не може да бъде ефективно използван от селекционерите.
Без близък маркер генът на резистентност може да се загуби по време на селекцията, което ще остави новия сорт уязвим на вредителя. Освен това, ако маркерът не е достатъчно близък до гена, в процеса на селекция могат да бъдат наследени нежеланите гени, които са близки с H33. "Тези гени могат да намалят качеството на семената или да причинят уязвимост на сорта към други болести", споделя Кристи Уилямс.

За да определят маркери, достатъчно близки до H33, екипът на Кристи Уилямс е разработил нестандартна стратегия. "Стратегията ни позволи да намерим игла в купа сено", каза К. Уилямс.
Тази стратегия е довела до откриването на 5 нови маркера, близки до H33. "Тези маркери са преведени на удобна и евтина за селекционерите форма, за да могат те да ги използват при опитите за създаване на нови сортове, които ще съдържат ген H33", обобщава Кристи Уилямс.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Учените от различни страни търсят начини за борба с хесенската муха, която причинява значителни щети на житните култури - пшеница, ечемик, ръж. Група учени, ръководени от Кристи Уилямс, молекулярен биолог от Службата за изследвания в селското стопанство на САЩ са открили ген при пшеницата, наречен H33, който предпазва растенията от хесенската муха.
Първоначално изследователите не са могли да открият молекулярен маркер, който да е достатъчно близък до гена, за да бъде използван като допълнителен маркер при селекцията. Ето защо новооткритият ген не може да бъде ефективно използван от селекционерите.
Без близък маркер генът на резистентност може да се загуби по време на селекцията, което ще остави новия сорт уязвим на вредителя. Освен това, ако маркерът не е достатъчно близък до гена, в процеса на селекция могат да бъдат наследени нежеланите гени, които са близки с H33. "Тези гени могат да намалят качеството на семената или да причинят уязвимост на сорта към други болести", споделя Кристи Уилямс.

За да определят маркери, достатъчно близки до H33, екипът на Кристи Уилямс е разработил нестандартна стратегия. "Стратегията ни позволи да намерим игла в купа сено", каза К. Уилямс.
Тази стратегия е довела до откриването на 5 нови маркера, близки до H33. "Тези маркери са преведени на удобна и евтина за селекционерите форма, за да могат те да ги използват при опитите за създаване на нови сортове, които ще съдържат ген H33", обобщава Кристи Уилямс.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Учените от различни страни търсят начини за борба с хесенската муха, която причинява значителни щети на житните култури - пшеница, ечемик, ръж. Група учени, ръководени от Кристи Уилямс, молекулярен биолог от Службата за изследвания в селското стопанство на САЩ са открили ген при пшеницата, наречен H33, който предпазва растенията от хесенската муха.
Първоначално изследователите не са могли да открият молекулярен маркер, който да е достатъчно близък до гена, за да бъде използван като допълнителен маркер при селекцията. Ето защо новооткритият ген не може да бъде ефективно използван от селекционерите.
Без близък маркер генът на резистентност може да се загуби по време на селекцията, което ще остави новия сорт уязвим на вредителя. Освен това, ако маркерът не е достатъчно близък до гена, в процеса на селекция могат да бъдат наследени нежеланите гени, които са близки с H33. "Тези гени могат да намалят качеството на семената или да причинят уязвимост на сорта към други болести", споделя Кристи Уилямс.

За да определят маркери, достатъчно близки до H33, екипът на Кристи Уилямс е разработил нестандартна стратегия. "Стратегията ни позволи да намерим игла в купа сено", каза К. Уилямс.
Тази стратегия е довела до откриването на 5 нови маркера, близки до H33. "Тези маркери са преведени на удобна и евтина за селекционерите форма, за да могат те да ги използват при опитите за създаване на нови сортове, които ще съдържат ген H33", обобщава Кристи Уилямс.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Учените от различни страни търсят начини за борба с хесенската муха, която причинява значителни щети на житните култури - пшеница, ечемик, ръж. Група учени, ръководени от Кристи Уилямс, молекулярен биолог от Службата за изследвания в селското стопанство на САЩ са открили ген при пшеницата, наречен H33, който предпазва растенията от хесенската муха.
Първоначално изследователите не са могли да открият молекулярен маркер, който да е достатъчно близък до гена, за да бъде използван като допълнителен маркер при селекцията. Ето защо новооткритият ген не може да бъде ефективно използван от селекционерите.
Без близък маркер генът на резистентност може да се загуби по време на селекцията, което ще остави новия сорт уязвим на вредителя. Освен това, ако маркерът не е достатъчно близък до гена, в процеса на селекция могат да бъдат наследени нежеланите гени, които са близки с H33. "Тези гени могат да намалят качеството на семената или да причинят уязвимост на сорта към други болести", споделя Кристи Уилямс.

За да определят маркери, достатъчно близки до H33, екипът на Кристи Уилямс е разработил нестандартна стратегия. "Стратегията ни позволи да намерим игла в купа сено", каза К. Уилямс.
Тази стратегия е довела до откриването на 5 нови маркера, близки до H33. "Тези маркери са преведени на удобна и евтина за селекционерите форма, за да могат те да ги използват при опитите за създаване на нови сортове, които ще съдържат ген H33", обобщава Кристи Уилямс.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Учените от различни страни търсят начини за борба с хесенската муха, която причинява значителни щети на житните култури - пшеница, ечемик, ръж. Група учени, ръководени от Кристи Уилямс, молекулярен биолог от Службата за изследвания в селското стопанство на САЩ са открили ген при пшеницата, наречен H33, който предпазва растенията от хесенската муха.
Първоначално изследователите не са могли да открият молекулярен маркер, който да е достатъчно близък до гена, за да бъде използван като допълнителен маркер при селекцията. Ето защо новооткритият ген не може да бъде ефективно използван от селекционерите.
Без близък маркер генът на резистентност може да се загуби по време на селекцията, което ще остави новия сорт уязвим на вредителя. Освен това, ако маркерът не е достатъчно близък до гена, в процеса на селекция могат да бъдат наследени нежеланите гени, които са близки с H33. "Тези гени могат да намалят качеството на семената или да причинят уязвимост на сорта към други болести", споделя Кристи Уилямс.

За да определят маркери, достатъчно близки до H33, екипът на Кристи Уилямс е разработил нестандартна стратегия. "Стратегията ни позволи да намерим игла в купа сено", каза К. Уилямс.
Тази стратегия е довела до откриването на 5 нови маркера, близки до H33. "Тези маркери са преведени на удобна и евтина за селекционерите форма, за да могат те да ги използват при опитите за създаване на нови сортове, които ще съдържат ген H33", обобщава Кристи Уилямс.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Учените от различни страни търсят начини за борба с хесенската муха, която причинява значителни щети на житните култури - пшеница, ечемик, ръж. Група учени, ръководени от Кристи Уилямс, молекулярен биолог от Службата за изследвания в селското стопанство на САЩ са открили ген при пшеницата, наречен H33, който предпазва растенията от хесенската муха.
Първоначално изследователите не са могли да открият молекулярен маркер, който да е достатъчно близък до гена, за да бъде използван като допълнителен маркер при селекцията. Ето защо новооткритият ген не може да бъде ефективно използван от селекционерите.
Без близък маркер генът на резистентност може да се загуби по време на селекцията, което ще остави новия сорт уязвим на вредителя. Освен това, ако маркерът не е достатъчно близък до гена, в процеса на селекция могат да бъдат наследени нежеланите гени, които са близки с H33. "Тези гени могат да намалят качеството на семената или да причинят уязвимост на сорта към други болести", споделя Кристи Уилямс.

За да определят маркери, достатъчно близки до H33, екипът на Кристи Уилямс е разработил нестандартна стратегия. "Стратегията ни позволи да намерим игла в купа сено", каза К. Уилямс.
Тази стратегия е довела до откриването на 5 нови маркера, близки до H33. "Тези маркери са преведени на удобна и евтина за селекционерите форма, за да могат те да ги използват при опитите за създаване на нови сортове, които ще съдържат ген H33", обобщава Кристи Уилямс.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Учените от различни страни търсят начини за борба с хесенската муха, която причинява значителни щети на житните култури - пшеница, ечемик, ръж. Група учени, ръководени от Кристи Уилямс, молекулярен биолог от Службата за изследвания в селското стопанство на САЩ са открили ген при пшеницата, наречен H33, който предпазва растенията от хесенската муха.
Първоначално изследователите не са могли да открият молекулярен маркер, който да е достатъчно близък до гена, за да бъде използван като допълнителен маркер при селекцията. Ето защо новооткритият ген не може да бъде ефективно използван от селекционерите.
Без близък маркер генът на резистентност може да се загуби по време на селекцията, което ще остави новия сорт уязвим на вредителя. Освен това, ако маркерът не е достатъчно близък до гена, в процеса на селекция могат да бъдат наследени нежеланите гени, които са близки с H33. "Тези гени могат да намалят качеството на семената или да причинят уязвимост на сорта към други болести", споделя Кристи Уилямс.

За да определят маркери, достатъчно близки до H33, екипът на Кристи Уилямс е разработил нестандартна стратегия. "Стратегията ни позволи да намерим игла в купа сено", каза К. Уилямс.
Тази стратегия е довела до откриването на 5 нови маркера, близки до H33. "Тези маркери са преведени на удобна и евтина за селекционерите форма, за да могат те да ги използват при опитите за създаване на нови сортове, които ще съдържат ген H33", обобщава Кристи Уилямс.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Учените от различни страни търсят начини за борба с хесенската муха, която причинява значителни щети на житните култури - пшеница, ечемик, ръж. Група учени, ръководени от Кристи Уилямс, молекулярен биолог от Службата за изследвания в селското стопанство на САЩ са открили ген при пшеницата, наречен H33, който предпазва растенията от хесенската муха.
Първоначално изследователите не са могли да открият молекулярен маркер, който да е достатъчно близък до гена, за да бъде използван като допълнителен маркер при селекцията. Ето защо новооткритият ген не може да бъде ефективно използван от селекционерите.
Без близък маркер генът на резистентност може да се загуби по време на селекцията, което ще остави новия сорт уязвим на вредителя. Освен това, ако маркерът не е достатъчно близък до гена, в процеса на селекция могат да бъдат наследени нежеланите гени, които са близки с H33. "Тези гени могат да намалят качеството на семената или да причинят уязвимост на сорта към други болести", споделя Кристи Уилямс.

За да определят маркери, достатъчно близки до H33, екипът на Кристи Уилямс е разработил нестандартна стратегия. "Стратегията ни позволи да намерим игла в купа сено", каза К. Уилямс.
Тази стратегия е довела до откриването на 5 нови маркера, близки до H33. "Тези маркери са преведени на удобна и евтина за селекционерите форма, за да могат те да ги използват при опитите за създаване на нови сортове, които ще съдържат ген H33", обобщава Кристи Уилямс.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 36

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта