Портфолиото на компанията съдържа най-добрите и подходящи за условията на България хибриди от всички линии

Агр. Петър Кръстев

Pioneer MAXIMUS® хибриди рапица

 • PR44D06 е най-старият хибрид от търговската листа на Пионер, който е типичен представител на Pioneer MAXIMUS® продуктовата линия. Освен че, има много висок потенциал за добив и масло, той е един от най-зимоустойчивите хибриди с най-висока оценка по този показател – 8. PR44D06 последен възобновява вегетация напролет, последен цъфти и първи узрява. Това е изключително добра комбинация от качества, защото късният цъфтеж разминава културата с късните пролетни слани. Вследствие на това рискът от измръзване на цветове и шушулки от замръзване е сведен до минимум. Специалистите на Пионер препоръчват PR44D06 на фермери, които търсят добра зимоустойчивост и ранно прибиране, защото колкото по-дълго време културата остава на полето, толкова рисковете от загуба на добив от климатични аномалии са по-големи.

 • PX113 е другият хибрид рапица от линията Pioneer MAXIMUS®, който компанията предлага за предстоящия сеитбен сезон. Този хибрид е ценен с това, че има ген за устойчивост на фома, която се развива от поникване на културата до образуване на шушулките. Генът за устойчивост е изключително добра възможност за борба с фомата там, където болестта е проблем. При този хибрид не се налага пръскане срещу нея. Фомата нарушава проводящите съдове, оттам се нарушава храненето и добивът рязко пада. Болестта се развива още на котиледони, след това продължава напролет, запазва се по растителните остатъци, които остават на полето.

 • PX125CL - За първа година на пазара е хибридът PX125CL на Пионер, който освен че е от продуктовата линия Pioneer MAXIMUS®, е и по Clearfield® технология за ефективна борба срещу плевелите. Като всеки нов хибрид, той превъзхожда старите като потенциал за добив и притежава много висока масленост.

Високостъблени хибриди рапица на Пионер

 • Първият от тях е PR44W29, който е на пазара от доста години и е с отлично поведение на полето. Той е ранен хибрид, с който първо се започва жътвата. Отлична комбинация на качества – ранна сеитба, високи добиви, ранно освобождаване на площите, без оглед на климатичните условия. Специалистите на Пионер препоръчват PR44W29 на тези фермери, които искат максимален потенциал за добив с ранна жътва.

 • PT264 е нов хибрид. За него агрономите на Пионер казват, че е най-доброто, което е на пазара при културата рапица. Той е с изключителен потенциал за добив и с много високо маслено съдържание. Има ген за устойчивост на преждевременно разпукване на шушулките. Комбинацията от тези качества гарантират високи резултати. Специалистите на Пионер смятат, че той дълго време ще бъде основен хибрид, тъй като не само добивът на зърно, но и добивът от масло на декар е с около и над 3% над останалите – както от тези на Пионер, така и от останалите хибриди на пазара.

 • За втора година Пионер предлага хибрида PT234. Той има потенциал за много висок добив, отлично маслено съдържание и отлична устойчивост на разпукване на шушулките. Изключително важно качество за високостъблените хибриди на Пионер е високата устойчивост на полягане, каквато притежава и PT234.

 • PT225 е хибрид, който се продава за втора година. До момента това е най-добрият хибрид на Пионер от тази група, защото навсякъде е отглеждан без загуби. Засят за сравнение с конкурентни хибриди, винаги е давал най-високи резултати. Узрява малко по-късно от другите, защото е най-късният хибрид, но пък за сметка на това формира по-дълго време добив. PT225 също има ген за устойчивост на разпукване на шушулките.

Негов аналог е хибридът PR46W21, който фермерите познават, но новите хибриди доказват по-добър потенциал. Въпреки това PR46W21 все още има място на полето, защото има изключителна устойчивост на полягане.

Хибриди рапица от Пионер по Clearfield® технология

Тези хибриди са подходящи за площи, където има кръстоцветни плевели, които са трудни за контрол и където плевелният състав не позволява нормално развитие на културата. За ефикасна борба с плевелите специалистите търсят технологични решения и тук. Пионер предлага едни от най-добрите хибриди рапица в този сегмент.

 • PT228CL е с най-висок потенциал за добив. Той е на границата между Pioneer MAXIMUS® хибридите и високостъблените, като е с по-нисък ръст. Средноранен хибрид, който притежава отлична устойчивост на полягане. Подходящ е за полета, където има кръстоцветни и трудни за контрол плевели. PT228CL е хибрид, който показва много добри резултати, с много високо съдържание на масло.

 • PR200CL е един от най-продаваните хибриди на Пионер. Има отлична приспособимост и поведение при всякакви почвено-климатечни условия, поради което заема сериозен дял от продажбите на компанията при тази култура. Поведението му в годините е много стабилно и той е много харесван от тези фермери, които търсят рапица по Clearfield® технология.

Безспорно, предложенията, които фирма Пионер отправя към производителите на рапица, са едни най-добрите. Те със сигурност ще им помогнат да направят най-добрия и правилен избор, който ще им донесе успех и печалба. 

Публикувана в Растениевъдство

В началото на следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво и хладно време. Очакваните валежи ще поддържат добро нивото на почвените влагозапаси в 50см.слой, над 75% от ППВ (пределна полска влагоемност). Изключения ще се наблюдават в крайните северозападни райони (Видин, Лом) и в част от Горнотракийската низина (Пазарджик, Пловдив), където валежите през първата половина на юни бяха без стопанско значение.

В началото на третото десетдневие на юни се очаква повишение на температурите и промяна в агрометеорологичните условия. До края на периода вегетацията на пролетните култури ще протича с ускорени темпове, при температури около и над климатичните норми. При слънчогледа ще се наблюдава образуване на съцветие, при памука – бутонизация, при зърнено - бобовите култури - формиране на бобове. В края на периода ранните хибриди царевица на места в полските райони ще встъпят в начало на фаза изметляване.

През периода при пшеницата в равнинните райони ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост. Във високите полета при посевите ще се осъществява преход от млечна към восъчна зрелост. При лозата приключи цъфтежът на ресите. Периодът до формиране на завръз с големина на грахово зърно при лозата е критичен за заразяване с мана. През третото десетдневие на юни в лозовите насаждения се очаква появата и повреди от новоизлюпените ларви на лозовата щитовка. Борбата срещу ларвите се провежда 2-3 дни след излюпването им. Следващото третиране трябва да се извърши след 10-12 дни. Подходящи инсектициди срещу този вредител са: Нуреле Дурсбан – 0, 075%, Релдан 50 ЕК-0,1%, Сумитион 100ЕК – 0,075% и др. В масиви, където плътността на неприятеля надвишава значително икономическия праг на вредност (1 ларва на 1 лоза) добивите и качеството на гроздовата реколта рязко се понижават.

Подходящи условия за своевременно провеждане растителнозащитните пръскания срещу болестите и вредителите по лозата, овощните и зеленчуковите култури, за прибиране на ечемика ще има през първата половина от третото десетдневие на юни.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза
Разположението на виолетовите растения може да покаже дали причината е генетична, или има място подтискане на кореновата система
Виолетовият цвят и неравномерното стартово развитие са обичайни явления при прорастването на царевицата. Около фаза  V6  културата отново става зелена. Според изследванията виолетовият цвят не оказва влияние върху гъстотата, развитието и добивите от културато, според резултати на DuPont Pioneer.
Трябва да се отбележи, че виолетовият цвят и неравномерното развитие на царевицата на ранните етапи често става едновременно, но тези неща не са свързани помежду си. Виолетовият цвят се наблюдва при хибриди и родителски линии на царевицата в цял свят. Той може да е резултат от появата на гени, отговарящи за цвета.
Повечето царевици съдържат 5-8 гена, отговарящи за виолетовия цвят. 3 гена присъстват само в определени хибриди и като правило са чувствителни на студ. Действието на ниски температури (нощни - под 10 С и дневни - над 15 С) предизвиква виолетово оцветяване. Пигментацията се образува в горния слой на клетките и не влияе върху съдържанието на хлорофил в растението.
Гените, чувствителни към температурата, се появяват в растенията едва към фаза  V6. Поради високата вероятност от ежегодни пролетни застудявания хибридите с 8 гена, които отговарят за формирането на пигмента, вероятно ще имат виолетов цвят през пролетта.
Виолетовите пигменти могат да се натрупват във възрастно растение, но цветът в този случай е резултат от проявата на други гени. Селекционерите често използват хибриди с гени с виолетова окраска като маркери. Тестването на хибриди, подложени на виолетово оцветяване на ранните стадии на развитието си, показва липса на негативно влияние върху метаболизма, развитието, производството на хлорофил и добивите. Но ниските температури влияят върху ранното развитие на растенията.
Учуните на са открили разлика в реакцията на ниски температури на хибриди, подложени на виолетово оцветяване и не подложени на такова. Доказано е, че хибридите, в които под въздействието на ниски температури се образува виолетов пигмент имат същото количество хлорофил, както и хибридите, които остават зелени при същите ниски температури.
Обикновено тези хибриди имат висок добивен потенциал. Виолетовата царевица отново позеленява след фаза V6. Това става бързо при значително затопляне и интензивен растеж или бавно, ако студовете са продължителни и има забавяне в развитието на корените и листата. Бавното развитие е резултат от ниските температури, а не от натрупването на виолетов пигмент.
В повечето случаи виолетовият цвят е резултат от комбинацията на студено време и наличието на съответни гени.
За да се разбере от какво е предизвикано виолетовото оцветяване - от генетични особености или от недостиг на фосфор, трябва:
1. Прегледайте цвета на растенията на цялото поле. Ако царевицата е виолетова на цялата площ, то най-вероятно това е генетична особеност на хибрида.
2. Ако виолетовите растения са разположени неравномерно на полето, това е свидетелство за недостиг на фосфор.
3. Ако фазата на развитие е 6-8-и лист и повече, а растенията все още са виолетови, то вероятността от недостиг на фосфор е голяма.
Виолетовият цвят е индикатор за стрес на растенията поради ниски температури, но трябва да се оценяват насажденията цялостно, а не само хибридите, които са променили цвета си.
Разположението на виолетовите растения може да подскаже дали причината е генетична или е подтисната кореновата система. Ако цялото поле е виолетово, то оцветяването е генетично. Ако виолетовите растения са разположени хаотично, това е сигнал за недостиг на хранителни елементи в почвата или подтискане на кореновата система. Причините за подтискането могат да са студена почва и ниски нощни температури; сухи, хладни и зле дренирани почви; гъст посев; преуплътняване на почвата; болести на младите растения; сеитба в преувлажнена почва; нападение от вредители; припокриване или предозиране на хербициди; изгаряне от торове.
 
 
Публикувана в Растениевъдство

Иван Костадинов – продуктов мениджър на Пионер Семена България, с ценни препоръки за читателите на „Гласът на фермера“ за успешно отглеждане на царевица и слънчоглед у нас

В края на януари тази година във Велико Търново Пионер Семена България проведе Национален семинар за водещи фермери, които произвеждат царевица и слънчоглед от цялата страна. С подробности за семинара ви запознахме в предишния брой на вестника. Сега ви предлагаме интервю с Иван Костадинов –продуктов мениджър на компанията, който посочи основни детайли при производството на двете култури с цел получаване на максимални добиви.

 • Г-н Костадинов, какво научиха фермерите от страната на вашия семинар във Велико Търново?

 • Освен характеристика на хибридите, която традиционно правим на всички регионални срещи, във Велико Търново ние запознахме фермерите и с агротехниката. Предоставихме им резултати от съвместни разработки с Аграрния университет, Пловдив, по отношение на гъстота и използване на азотни торове, дозиране на азотната норма и възможно най-ефективно използване на разходите, т.е. оптимизиране на разходите, като идеята е да се получат максимални добиви и съответно максимална печалба от декар.

 • Какво ново съобщихте на фермерите във връзка с агротехниката?

 • От гледна точка на чистата агротехника тук ги запознахме с конкретна система за обработка на почвата. За тази цел правим съвместна разработка с Техническия университет в Русе, като имаме дългосрочна програма за т.н. Strip-till, или ивичеста обработка на почвата.

 • В какво се изразяват положителните страни на тази почвообработка?

 • Залагаме много на тази система на почвообработка, защото за царевицата е много важно да има рохкава почва, за да може свободно да развие кореновата си система и да черпи вода и хранителни вещества от по-дълбоките почвени слоеве. От друга страна, оставянето на междуредието под мулч дава възможност за по-добро влагозадържане и влагозапасяване. По този начин водата може да се използва за по-дълго време, а не да се изпарява, както нормално това се случва при традиционните междуредови обработки. Знаете, че когато няма рохкава почва в междуредието, повърхността много бързо се нацепва, изпарението е много голямо и тогава има голяма загуба на вода. И ако тогава царевицата се отглежда на неполивни условия, което е в 90% от случаите в България (има само 5-6% поливни), то загубите на вода са много големи и добивите драстично намаляват. Защото в периода, когато царевицата се нуждае от най-много влага – фаза изметляване и наливане на зърното, са най-сухите месеци юли и август, и имаме сериозни проблеми. Със Strip-till ние искаме да защитим добива от царевица, да гарантираме на фермерите максимална печалба от декар и да превърнем културата отново в най-печеливша в земеделието и тя да защити името си – Царица на полето.

 • Откъде взаимствате този начин на обработка на почвата?

 • На база на международен опит – американски и отчасти в Западна Европа, това е една от новите съвременни тенденции в почвообработката. Ние, като иновативна фирма, която предлага най-новата генетика и селекция при царевичните хибриди, искаме и държим да предоставим на фермерите възможността да видят как царевичните хибриди на Пионер реагират на такава почвена обработка и какви са нейните предимства в сравнение с конвенционалната, практикувана масово в страната.

 • Какви хибриди царевица ще препоръчате за Северна България, където основно са съсредоточени площите с културата?

 • За Северна България акцентите при царевицата са среднокъсните хибриди, където е и силата на Пионер. В средата на група 400 по ФАО имаме три основни хибрида – Р0023, Р9911 и Р0216. Последните три години с тези три хибрида получихме най-високите добиви, най-високата печалба от декар и най-стабилни и добри резултати, независимо от почвено-климатичните условия, тъй като и трите хибрида са от продуктовата линия Optimum®AQUAmax®. Тази линия гарантира високи и стабилни добиви независимо от условията – дали ще бъде влажно, или ще бъде сухо, особено в периода на наливане на зърното, когато е най-критичният период за реализация на заложения добив. Именно тогава Optimum®AQUAmax® хибридите чрез оптималното използване на водата дават възможност да изявят качествата си и предимствата, които притежават. Нямаме случай при сравнение с други конкурентни фирми, хибридите от групата да бъдат с по-лоши показатели по добив. Хибридите ни притежават и по-добро изпускане на влагата, което е допълнителен бонус, тъй като сушенето на царевица не е евтино, дори и да се използва природен газ. Така че се получават още икономии от няколко лева до 10 – 15 лв/т, в зависимост от това, от колко процента се сваля влагата до стандартната – дали от 20, 25 или от 30% и тогава разходите са много големи.

 • Имате ли хибриди, които се прибират с ниска влажност на зърното, и не се налагат разходи за сушене?

 • Някои от хибридите ни се прибират с влага 14, 16, 18%. Дори и при 18% влажност при съхранение в модерни силози има възможност да се прилага активна вентилация и да се свали температурата през нощта до по-ниски стойности. Това дава възможност на фермерите да намалят разходите за сушене и за съхранение и да запазят зърното до следващата пролет без никакви проблеми – загряване, запарване и без никакви токсини. Токсините напоследък са нещо много важно и се следят както от фирмите, които изкупуват зърно, така и от съответните контролни органи, тъй като част от тях са много вредни за човека. А микотоксините преминават през млякото и месото и отиват в храната, и има вероятност да създадат проблеми както когато зърното се изхранва на фураж, така и в случаите, когато отива за производство на биогаз, тъй като отпадният продукт от биогаза, след това също се използва като фураж за животните.

 • Фирма Пионер предлага ли силажни хибриди царевица на фермерите, които отглеждат животни?

 • При силажната царевица Пионер е водеща фирма. За разлика от много други предложения на пазара ние разчитаме на няколко топ хибрида, като в един хибрид има както висок тонаж, така и най-високо енергийно съдържание, което идва от зърното. Така че, не е нужно фермерите да си усложняват работата и агротехниката, като използват два, три и повече хибрида – от единия да получават зърно, от другия – листно-стъблена маса, и това да се комбинира в силажната яма. С един хибрид ние гарантираме както енергийното съдържание от зърното, така и тонажа от зелената маса при царевицата, който се получава в много големи количества.

 • Кои са тези хибриди?

 • Такива хибриди са Р1535, 650 по ФАО, Р1921, 710 по ФАО. Р1535 е един от водещите хибриди не само в България, но и в Италия, и в Турция при поливни условия, където се получават много добри резултати. При тях млякото на декар и на тон силаж са с най-високи стойности и съответно най-ефективни за фермерите, отглеждащи млечни говеда. Ползвайки повече силаж с по-високо енергийно съдържание, фермерите могат да намалят концентрирания фураж и оттам да падне себестойността на литър произведено мляко.

 • Какви са препоръките ви при слънчогледа?

 • При слънчогледовите хибриди основен акцент пада върху Express® толерантните хибриди. Отново ще препоръчаме много добре познатия P64LE25 хибрид, който през миналия сезон бе засят на площи от 2,5 млн. декара. Нито един от фермерите, които го ползваха, нямаше проблем нито с мана, нито със синя китка по слънчогледа. Добивите бяха много високи и стабилни, така че това е един от водещите хибриди и за настоящия сезон. Той е стандарт в беления слънчоглед, тъй като има много висок рандеман, много ниска чупливост, много лесно белене на зърното, изравнено зърно и семка от целия диаметър на питата, което позволява да се получат и добри печалби при отглеждането му и в реализацията за белен слънчоглед. Като маслодаен слънчоглед, той също е много търсен и ценен, тъй като има маслено съдържание над средното от това, което се получава при всички останали маслодайни слънчогледи. Ако трябва да бъда по-конкретен, резултатите се движат между 45 и 48% масленост на отделни места при много добра агротехника и балансирано торене. Тук освен генетичния потенциал на хибрида, голяма роля играе и агротехниката, приложена от фермерите, – така масленото съдържание може да стигне до 50 – 51%, което е изключително високо.

 • Кой друг слънчогледов хибрид бихте препоръчали на фермерите

 • Традиционно, като партниращ хибрид на Р64LE25 предлагаме P64LE99, среднокъсен хибридq с изразен Stay Green ефект с най-висок потенциал за добив зърно при оптимални условия, т.е. при достатъчно валежи.

 • Предлагате ли по-ранни хибриди, подходящи за Южна България?

 • В по-ранната група на ранозрялост предлагаме P63LE113. Това е един много добър хибрид, особено подходящ за Южна България, защото избягва високите температури по време на цъфтеж, налива зърното и добивът му е много близък до Р64LE25, а в някои случаи дори го превъзхожда. Ценното при този хибрид е, че има много високо маслено съдържание – с 1 – 1,5 процента по-висок от Р64LE25.

Публикувана в Растениевъдство

Компанията въвежда редица иновации за ускорено създаване на хибриди с ценни стопански показатели

Агр.Петър Кръстев

Велико Търново

Пионер винаги предлага най-качествените семена в страната. Ще се постараем и тази година да поддържаме това високо качество“, каза Чавдар Дочев – Търговски Директор на Пионер за Балканите, бизнесмениджър на Корпорация ДюПон за България, на срещата с ключови клиенти, състояла се в края на януари във Велико Търново. Внушителното присъствие на водещи в земеделието и агробизнеса специалисти бе ясен знак, че времето и мястото на срещата бяха много добре подбрани.

Практиката показва, че вече повече от 90 години Пионер е лидер на световния семенарски пазар.

Пионер с престижни награди за качество през 2016 година

Разрастващият се екип на компанията има още един повод за гордост – през октомври 2016 г. независимата швейцарската организация ICERTIAS е провела маркетингово проучване “QUDAL – QUality meDAL Bulgaria Agriculture 2016/2017” сред български зърнопроизводители – агрономи, собственици на агрофирми, председатели на кооперации. На въпроса: “Посочете производителя или доставчика на ЦАРЕВИЧНИ СЕМЕНА, който според Вашия личен опит или опита на Вашите близки предлага абсолютно най-високо ниво на качество на българския пазар:”, най-много потребители са отговорили: Pioneer. Информацията е била анализирана от независимата организция ICERTIAS, която присъжда „QUDAL – Mедал – Pioneer – №1 в качеството на ЦАРЕВИЧНИ СЕМЕНА“. Признанието е гласувано от самите потребители, а сертификатът е заверен от независимата швейцарска организация ICERTIAS.

Това независимо проучване показва още веднъж високото признание на фирма Пионер сред българските зърнопроизводители. Царевичните хибриди от Optimum® AQUAmax® продуктовата линия на фирмата, са най- предпочитаните от фермерите в страната, заради пластичните им качества и високите добиви, получавани независимо от климатичните условия. Най-добре наложилите се царевични хибриди от тази продуктова линия са P0216, P0023, P9241, P9486 и P9903, които са доказано високодобивни.

През 2016 година Пионер Семена България получи и още една престижна награда – на в. „Български фермер”, който определи компанията за Агротърговец на 2016 година, поради най-големия пазарен дял при семената царевица и слънчоглед.

Съвременно, модерно обслужване в полза на фермерите

Нещо изключително полезно за производителите, което ще се предлага от средата на февруари на уеб страницата на Пионер: фермерите ще имат възможност да проверяват всяка една партида слънчоглед според сеялката, с която ще го сеят, ще могат да научат каква трябва да бъде нейната настройка от гледна точка на вакуум или на въздух, с какви отвори трябва да бъде диска, който да се използва. Всичко това е с цел да се получи възможно най-добро изсяване на семената, т.е да имат над 90% единично попаднали растения на полето. По този начин равномерното гарниране на посева ще дава възможност за много по-добра реализация на генетичния потенциал на семената.

Генетичният потенциал и генбанката, която притежава Пионер, са вече добре известни на българските фермери. Това проличава особено при царевицата, при която благодарение на възможно най-богатия селекционен материал се получават много високи добиви. Optimum®AQUAmax® продуктовата линия е технология с доказани преимущества, резултат на 60-годишни научни изследвания на Пионер в насока сухоустойчивост.

Нов селекционен център в Европа

От миналата година Пионер се сдоби с нов селекционен център в Севиля, Испания, който се състои от 10 декара оранжерийна площ и 40 декара селекционно опитно поле. Там се използват възможно най-новите технологии за селекция на слънчоглед. Това, което досега се е практикувало само в САЩ, вече се прилага и в Европа – както при устойчивост на мана и синя китка, толерантност към фома, фомопсис и други болести, така и за много високодобивни хибриди. Центърът е мултифункционален, в него ще се тестват и най-новите хибриди Optimum®AQUAmax® за сухоустойчивост. Работи се и по отношение на селекция за устойчивост на синя китка и при рапицата. С това Пионер иска да предложи пълна генетична защита от всякакъв тип болести при културите. Във връзка с това Иван Костадинов отбеляза, че миналата година при всички хибриди слънчоглед на Пионер не е имало нито едно поле и растение със системна форма на мана.

Повече за хибридите царевица и слънчоглед четете в следващия брой. 

Публикувана в Растениевъдство

През 2017 г. Синджента прави поредна стъпка напред в обогатяване на своята продуктова листа в слънчоглед, както с нови хибриди, така и с нови продукти за растителна защита.

Като една от водещите компании в слънчогледа, Синджента полага усилия да предоставя на производителите нови продукти и завършени технологии за повишаване на добивните резултати във всички технологии - Конвенционална; Клиърфйлд®; Клиърфйлд® Плюс и Експрес®. Хибридите, които предлагаме на Българският пазар, са адаптирани за условията на страната като това ги прави водещи по добивен потенцал и масленост.

За 2017 г. фирмата ще предлага добре познатите и най-продавани Клиърфйлд® хибриди НК Неома и НК Адажио. Към тях вече може да се добави и новото предложение СИ Диамантис, хибрид с ненадминат добивен потенциал, подходящ за различни почвено климатични условия. Характерна за СИ Диамантис е неговата толерантност към стресови условия, която го определя като хибрид подходящ за отглеждане във цялата страна.

При Клиърфйлд® Плюс хибридите ще се предлагат познатите вече СИ Бакарди CLP и СИ Неостар CLP. СИ Бакарди CLP е средно ранен хибрид, който е адаптивен към условията на средата, и е подходящ както за интензивно, така и за екстензивно отглеждане. СИ Неостар CLP е също средно ранен хибрид, който се отличава с потенциала си за висок добив и високо маслено съдържание (50%) при интензивни условия на отглеждане. Постигнатите резултати през 2016 г. повишиха значително интереса към Клиърфйлд® Плюс хибридите и през новата 2017 г. очакваме значително увеличаване на площите с тях. Като иновативна компания Синджента отговаря на нуждите на производителите с последно поколение генетика за хибриди с по-висок добивен потенциал в комбинация с висока масленост. Имено в този развиващ се сегмент на Клиърфйлд® Плюс хибридите е и последното ни предложение: СИ Академи CLP – хибрид със стабилен добивен потенциал, толерантен на засушаване и стресови условия. От Експрес® хибридите Синджента и през тази година ще предлага Сумико НТС и Субаро НТС. Два хибрида, придобили популярност през последните две години поради отличното си представяне както по отношение на добива, така и по отношение на маслено съдържание. Сумико НТС със своя потенциал за масленост (52%) се наражда на първо място по този показател в листата на Синджента. Субаро НТС е хибрид със стабилни и високи добиви, подходящ за отглеждане в стресови условия и сухи климатични райони.

Добре познатият хибрид НК Конди, както и хибридите СИ Аризона и СИ Кадикс ще са във фокуса при конвенционалните хибриди. НК Конди, ненадминатият по добивност и масленост през годините хибрид, си партнира успешно със СИ Аризона, като и двата хибрида имат висок добивен потенциал и маслено съдържание (52%). СИ Аризона, със своята пластичност по отношение на условията на средата, е блестящо представящ се хибрид в цяла България. Високите добиви и масленост, плюс толетрантността на хибрида към раси Синя китка до F, както и към стресови условия, обясняват големия интерес на производителите към него. В зависимост от спецификата на своя район производителите вече имат възможност да подберат правилния за тях хибрид.

Публикувана в Растениевъдство

В Европа се наблюдава ясна тенденция за увеличаване на площите, засети с трансгенна царевица. Така площите с   MON810 през 2016 година са се увеличили до  136,3 хиляди хектара (+ 19 хиляди хектара). Основната причина за увеличението е разпространението в ЕС на вредителите по тази култура. MON810 е единственият хибрид, разрешен в ЕС и устойчив към разпространените вредители. Най-много площите са нараснали в Испания - с 35 на сто. Във връзка с това испанските фермери постигнаха най-високите добиви от царевица в Европейския Съюз тази година - 1165 кг от декар.

Публикувана в Растениевъдство

Масовото навлизане на вносни сортове и хибриди пшеница в България вече е реален факт. Използването им в производството предизвиква различни мнения на научни работници, специалисти и зърнопроизводители. Чуват се изявления и коментари за пълно отричане на българската селекция пшеници и предпочитания към вносните сортове и хибриди, както и напълно противоположните – защитаване на българските сортове за сметка на вносните. Знаем, че крайностите са лош съветник и нанасят повече вреди, затова и в случая залитането в една или друга посока явно няма да доведе до положителни резултати. В търсене на оптималния вариант, редакцията на вестника открива дискусия на тема: „Български или чужди сортове пшеница да сеем?“!

Тук всеки научен работник, специалист или земеделски производител ще може да изрази своето мнение за или против едните или другите сортове, като се аргументира с факти от реалното производство и реализация на продукцията.

Вече имаме две мнения по този въпрос, които са напълно противоположни – на виден наш селекционер и на земеделски производител, от публикации във вестника.

Проф. д-р Иван Панайотов: Отглеждайте българска пшеница

Българската пшеница, произведена от чуждестранни сортове, става само за производство на спирт. Защото нашите родни фермери се заблудиха, че могат да печелят повече от пшеница с висок добив и ниско качество. Отглеждайте българска пшеница с ниска себестойност и високо качество, това е изходът. Това означава по-малко торове, по-малко третирания, по-евтино производство с добро и високо качество, със себестойност 22-24 ст./кг. Тук стотинките са важни, ето защо препоръчвам българските сортове пшеница, които са устойчиви на биотични и абиотични стресове и са с високо качество на зърното. Сега всички са се втурнали към чуждите сортове. А какво стана в самата Франция? Провал, пълна катастрофа в пшеницата, за да внасят пшеница от България. Казвам ви, ако има суша през пролетта, тези сортове няма да се отделят от земята; ако има валежи, ще се покрият от плевели. Да, последните три години бяха благоприятни, но сушите ще дойдат. Това показват наблюденията през последните 120 години. Ние трябва да ги предвидим и ги посрещнем с благоприятна сортова структура. Такава, каквато предлага българската земеделска наука и селекция.”

Кристиян Петков, зърнопроизводител: Доволен съм само от френските сортове

Тази година беше много благоприятна за пшеницата, но не и за българските сортове. Има разлика между българските и френските пшеници в добива до 200-300 кг/дка. Доволен съм само от френските сортове, които дадоха много висок добив. Българските се представиха много зле и свалиха средния ми добив много надолу. Наложи се базови семена да ги хвърля на купа.“

Очакваме вашите мнения, коментари и обсъждания по темата, които ще публикуваме.

Публикувана в Растениевъдство

Въпреки изключително трудната почвено-климатична обстановка, соргото, царевицата и слънчогледът на компанията показаха високия си продуктивен потенциал

Агр. Петър Кръстев

Еуралис семена повече от 60 години извършва селекционна дейност със земеделски култури и има изключително устойчива динамика на развитие. Днес фирмата е сред европейските лидери в сферата на зърнените и маслодайни култури. Благодарение на иновациите и функционалността си тя е на първо място по изследователски дейности при царевица, слънчоглед, маслодайна рапица, сорго и соя. Еуралис е първата фирма, която внесе семена сорго и рапица в България и в момента държи 80% пазарен дял от соргото у нас.

За да покаже възможностите на хибридите си от сорго, царевица и слънчоглед, компанията покани земеделски производители от района на Шумен и съседните области в землището на с. Панайот Волов на демонстрационна платформа под надслов „Заедно в земеделието“. Присъстваха и представители на партниращите фирми БАСФ и YARA, а автопаркът беше подсигурен от Оптиком. Опитите бяха реализирани на полетата на фирма „Гама 2008“ ООД.

Соргото е безспорен лидер по сухоустойчивост
Състоянието на посевите на демонстрационната платформа показа, че Еуралис семена е безспорен лидер в производството и селекцията на хибриди сорго. „Соргото е една нова, алтернативна култура, която се очертава като камилата на земеделието“, така образно се изрази Явор Иванов, регионален и технически мениджър за Североизточна България на Еуралис семена. Фермерите имаха възможност да видят, че в тази трудна и изключително сушава климатична обстановка, в сравнение с царевицата, посевите от сорго изглеждат перфектно, добре гарнирани, с отличен StayGreen ефект. Специфична особеност на соргото е, че то има 20% по-ниски разходи при производството в сравнение с производството на царевицата. Друга важна особеност, уточни презентиращият специалист, е ,че тази култура не трябва да се засява на площи, които имат трайно заплевеляване с многогодишни житни плевели, в т. ч. балур от коренища. Това е така, защото соргото е култивиран балур и борбата срещу житните плевели при него е невъзможна. Соргото има много мощна коренова система, която прониква дълбоко в почвените слоеве и черпи влага и хранителни вещества, независимо че в момента е суша.

Датата на сеитба на соргото в демонстрационната платформа край Шумен е 18 април. Специалистите на Еуралис препоръчват малко по-късна сеитба при културата – след 15 април до 10 май, защото температурата на почвата трябва да е 10-12°С на дълбочина 10 см, заради по-ниската кълняемост на семената.

Фермерите научиха, че всички хибриди сорго, които Еуралис предлага на пазара, са третирани с антидота Концепт III и спокойно могат да бъдат използвани почвените хербициди Дуал голд и Стомп Аква, който вече има регистрация.

Поради факта, че зърното на соргото е много дребно, кълняемостта му е малко по-ниска и семената поникват малко по-трудно. За отбелязване е, че всички хибриди на Еуралис семена имат много бърз начален старт, което е важно за този регион с доста висока надморска височина и студена пролет. Този бърз начален старт спомага, независимо от късната сеитба, растенията да израснат по-бързо и да избегнат осланяването и застудяването.

Хибриди сорго на Еуралис семена, показани в демонстрационната платформа край Шумен

 • Ализе

Средноранният хибрид Ализе за 6-а поредна година се доказа като безспорен лидер в портфолиото на Еуралис – има изключително висок потенциал за добив – около 1200 кг/дка. Фермерите се убедиха на място, че независимо от топлото време соргото е опрашено отлично и много добре озърнено, което е гаранция за отличен добив.

 • Фьон

Хибрид от ново поколение, Фьон е създаден по нова генетика от Еуралис семена. Той е вече втора година на българския пазар, притежава много голям потенциал за добив – 1200 кг/дка. При тежки почвено-климатични условия, когато при царевица могат да се жънат добиви от 500 – 600 кг/дка, соргото гарантира около 700 кг/дка. Единственият проблем е, че изкупната му цена в момента върви с 10 лв/т по-малко, но ако се сеят все повече площи със сорго, цените ще се изравнят с тези на царевицата. Хибридите Ализе и Фьон са с червено зърно, много устойчиви на икономически важните болести, което добре се виждаше от състоянието на посева.

 • Калатур

Важна особеност за този хибрид, освен високия му потенциал за добив, е, че зърното му е бяло. Зърното е много подходящо при приготвяне на фуражи за храна на птици, където намира голямо приложение. Метлиците бяха много добре опрашени. Независимо от тежките почвено-климатични условия, видно бе, че соргото в момента не изпитва никакъв стрес.

 • Аркансиел

Аркансиел е хибрид в средноранната група. Отличен StayGreen ефект, добре облистени растения, добре опрашена и озърнена метлица, с много висок потенциал за добив. Миналата година, също при трудни кличматични условия, хибридът постигна добив над 600кг/дка. Устойчив е на фузариум.

 • Албанус

Хибрид от ранната група сорго с висок потенциал за добив. Това е другият хибрид на Еуралис с бяло зърно, който също може да намери приложение при заготвяне на фуражи за птици. Много устойчив на болести. Албанус е добре опрашен и озърнен, което гарантира стабилен добив.

 • Тайфун

На демонстрационната платформа в с. Панайот Волов фермерите имаха възможност първи в България да видят този хибрид, преди той да е излязъл на пазара. Но домакините от „Гама 2008“ вече са засели 400 дка с него. Като много ранен, Тайфун е подходящ за втора култура, а също и като нормален посев първа култура. Може да се сее в райони с по-висока надморска височина и по-хладна пролет, а също и в Южна България.  

Публикувана в Растениевъдство

Тази култура с ценни стопански качества и непретенциозност към почвените и климатичните условия не се ползва с достатъчно внимание у нас. А при определена технология и в съотношение 75:25 тритикалевото брашно не се отличава от пшеничното

Какво (не) знаете за първия зърнен хибрид

 • Тритикалето може да се отглежда във всички райони и на всички типове почви в страната. Добивите от него са от 700 –1200 кг/дка

 • Студоустойчивостта, сухоустойчивостта и устойчивостта му към болести са много по-високи от тези на пшеницата

 • По съдържание на протеин и фуражна стойност зърното на тритикалето превъзхожда зърното на царевицата и пшеницата, добре се усвоява от животните

 • За последните 20 години посевите с тритикале в Германия са нараснали 300 пъти!

Новата икономическа ситуация налага фермерите както по света, така и у нас да търсят не високи добиви, а да залагат на ефективност и доходност от културите, които отглеждат. Така че повече продукция на всяка цена не е печелившата формула за земеделските производители. Важна за тях е ниската себестойност на произведеното и добрата реализационна цена, която носи печалба. Изключително важна роля има изборът на културата и размерът на разходите, които трябва да се направят за нея. В тази връзка културата тритикале е доста перспективна, защото съчетава качества, които в момента са актуални – висока доходност, непретенциозност, високо качество на зърното и зелената маса, ниски разходи за производство. (Бел. на редактора)

Тритикалето е първата изкуствено създадена зърнена култура, която е получена от кръстосването на пшеница (Triticumsp.) с ръж (Secalesp.) още преди 135 години. Целта на създаване на хибрида е била комбинирането в нова култура на високата зърнена продуктивност и хлебопекарните качества на пшеницата с непретенциозността и високата устойчивост на ръжта към абиотичните фактори на средата. Настоящите площи с тритикале в света превишават 30 млн. декара. За съжаление, в нашата страна културата не се ползва с достатъчно внимание и площите са незначителни – в границите от 50 до 100 хил. декара.

Фуражни предимства

Първите сортове тритикале са били далеч от идеалните. Културата не е могла да се конкурира с пшеницата и ръжта в продоволствено направление и в началото на създаването е била ориентирана главно като фуражна, предназначена за отглеждане на нископлодородни и с ограничено овлажняване площи. За повече от век история, благодарение на усилията на селекционери от такива водещи страни като САЩ, Канада, Мексико, Австралия, Полша, Германия и др., тритикалето получи статут на конкурентоспособна и перспективна култура.

По данни на Международния център CIMMYT, който и днес остава световен лидер в селекцията на тритикале, в средата на 70-те години на миналия век са създадени

над 300 сорта тритикале в 30 страни по света

и количеството им стабилно расте. Това означава, че тритикалето придобива популярност като фуражна, продоволствена и техническа култура. От 1985 година добивът от зърно от културата ежегодно расте средно с 10 кг/дка, като в същото време добивът от царевица, ориз, пшеница и ечемик за този период расте съответно само с 4,5; 3,9; 2,8 и 2,1 кг/дка.

Днес, както и преди тритикалето остава основно фуражна култура. Растението се характеризира с интензивно натрупване на листно-стъблена маса, поради което може да се използва за фураж във вид на зелена маса, силаж или сенаж, а така също и във вид на зърно. За получаване на зелена маса са създадени специални безосилести сортове тритикале. Зърното на тази култура по индекс на твърдост принадлежи към меките зърнени категории. То има много по-малка твърдост, отколкото хлебопекарната пшеница и ечемика, поради което се изисква много по-малко енергиен разход за преработката му за храна на животните. Както по съдържание на протеин, така и по неговата хранителна стойност, зърното от тритикале превъзхожда зърното на царевицата и пшеницата. Съдържанието на незаменимите аминокиселини лизин и треонин в протеина на тритикалето също са по-високи от тези, съдържащи се в протеините на пшеницата и царевицата.

Съдържанието на минерали в зърното на тритикалето като цяло не се отличава от тяхното съдържание в зърното на пшеницата, но е по-високо, отколкото в зърното на царевицата. В типичния случай 40 – 50% от фосфора, съдържащ се в зърното на тритикалето и пшеницата, е достъпен за усвояване от животните, докато фосфорът в зърното на царевицата се усвоява само на 20 – 30%. Това означава, че при съставяне дажбата за хранене на животните, когато един от компонентите е тритикале, е необходимо да се добавят по-малко премикси, съдържащи фосфор. Така може напълно да се икономисат 2,5 кг/т дикалциев фосфат в сравнение с дажбата на основата на царевицата.

Макар че птиците са чувствителни към съдържанието в зърното на тритикалето на полизахарида пентазон, то е прекрасен балансиран фураж и за тях. Антихранителният ефект на пентазона в тритикалето за птиците лесно се отстранява с добавката към фуража на ензимен препарат.

Продоволствено направление

Тритикалето има перспектива и като хранителен продукт. Неговото зърно се мели на брашно по технология, прилагана при зърното на пшеницата.

Съвременните сортове имат добре изпълнено зърно и превръщането му в брашно не е по-трудно, отколкото при съвременните сортове пшеница. По данни на CIMMYT един от практичните пътища за увеличаване рандемана на брашното при смилане е използването на смес от пшенично зърно плюс тритикале в съотношение 75:25. При тази технология получените брашна практически не се отличават от това, което се получава само от зърно на пшеница, а хранителната стойност на такова брашно се повишава.

Брашното от тритикале отстъпва от пшеничното по хлебопекарни качества. Все пак те зависят от сорта и могат да бъдат напълно удовлетворителни, особено при използване на специални технологии на печене, спазващи по-малки скорости на замесване на тестото и съкращаване процеса на ферментация.

Удовлетворително качество на хляба може да се получи

от брашнени смеси плюс тритикале, където делът на брашното на последното може да достигне 40%. Особено перспективно е използването на брашнени смеси пшеница+тритикале, което е много по-здравословно, отколкото брашно само от пшеница. Според експериментални данни хлябът от брашнени смеси (от 30 до 50%) има много по-високо качество, отколкото от 100% брашно от пшеница. Брашното от отделните сортове тритикале е напълно подходящо за приготвяне на определени видове юфка, особено продукти за здравословно хранене с високо съдържание на влакнини.

Високата активност на алфаамилаза в тритикалето има положителна роля за неговото използване за малц в пивоварната промишленост. Като цяло тритикалето има по-висока екстрактивност отколкото ечемика.

Особеността на протеина в зърното на тритикалето е повишеното съдържание, от гледна точка на пълноценното хранене, на аминокиселината лизин – до 4 г/16 г N, която при пшеницата е 2,7 – 2,8 г/16 г N. Още една важна разлика в химичния състав на зърното от тритикале е значително по-високата разтворимост на неговия протеин в сравнение с протеина в зърното на пшеницата. От една страна, това означава, че брашното от тритикалето отстъпва на пшеничното брашно по хлебопекарни качества, а от друга, то го превъзхожда по биологични ценности на протеин, тъй като разтворимите белтъци са по-достъпни в сравнение с неразтворимите за усвояване от организма на човека и животните. Подобряване на хлебопекарните качества на брашното от тритикале може да стане с помощта на ръжено-пшенични хромозомни транслокации в генома на тритикалето.

Главните недостатъци на зърното от тритикале

които намаляват хлебопекарните качества на неговото брашно, са ръжените протеини – секалини. Премахването на протеиновия комплекс на секалините е стратегическа задача на селекционерите.

В страните, където тритикалето се отглежда на значителни площи, неговото зърно се използва за приготвяне на хранителни продукти в брашнени смеси или в чист вид. Важно е да се отбележи, че в страни като Полша, Австралия, Нова Зеландия, САЩ, значителен дял брашно от тритикале се използва в чист вид, а в други страни – в брашнени смеси пшеница+тритикале.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 2

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта