Горски служители, лесовъди, представители на регионалните дирекции по горите, природните паркове и държавните предприятия участваха в обучение по Горска педагогика за служители и експерти в системата на горите. В рамките на обучението, участниците имаха възможност да споделят своя опит в работата си с деца и да обсъдят с лекторите от Германия и Австрия техните добри практики. „Макар и с дълбоки традиции в Европа, дисциплината „Горска педагогика“ и дейностите, които се реализират по нейната методика е сравнително нова за България. Независимо от това тя се възприема много добре от студенти и колеги – лесовъди“, смятат чуждестранните експерти. В България вече има обучени повече от 100 практикуващи лесовъди и студенти от Лесотехническия университет.

Участниците в обучението се запознаха с основните принципи за работа с хора в неравностойно положение като имаха възможност да се включат в интерактивни игри, чрез които успешно да въвлекат и тази целева група в своята работа.

Акцентира се и върху теми, представящи работата и значението на лесовъдската професия за устойчивото и многофункционално стопанисване на горските екосистеми и поддържане на техния природозащитен статус.

Лектори в обучението бяха инж. Томас Башни – координатор на работата по горска педагогика към Федералното министерство на селското и горското стопанство, околната среда и управлението на водите в Австрия и секретар на Съюза на европейските лесовъди, както и Георг Спрунг – координатор на програмите за горско екологично образование към Горската служба в Райнланд-Пфалц, Германия.

В края на обучението участниците приложиха новопридобитите умения и знания в практически занимания с деца от местните училища.

Събитието се проведе на територията на Учебно опитно горско стопанство „Г. Аврамов“ – Юндола и е организирано от Изпълнителна агенция по горите в сътрудничество със Съюза на лесовъдите в България, Съюза на Европейските Лесовъди и с подкрепата на Югозападно държавно предприятие.

Публикувана в Бизнес

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите (РДГ) – Сливен са задържали общо три автомобила с незаконно добита дървесина. Нарушенията са установени по време на съвместна специализирана акция със служители на Държавно горско стопанство и РУ на МВР гр. Сливен.

Превозваната дървесина, в размер на 7 куб. метра дърва за огрев е била без контролна горска марка и без документи.

За установените нарушения проверяващите са съставили констативни протоколи, като работата по случаите продължава.

Публикувана в Бизнес

Горските инспектори от Регионална дирекция по горите – Сливен са предотвратили бракониерски лов в землището на с. Завой, общ. Тунджа. Служителите по горите извършвали рутинна проверка, когато забелязали микробус, от който със силен фар са осветявани земеделски площи. Проверяващите установяват, че лицето в автомобила е с гладкоцевно оръжие с патрон в цевта, за което не притежава документ.

Оръжието, боеприпасите и прожекторът с акумулаторна батерия са задържани. Работата по случая продължава от органите на МВР.

Публикувана в Бизнес

Системен нарушител, който фигурира в регистъра на Изпълнителна агенция по горите с 27 акта за незаконна сеч с влезли в сила наказателни постановления е осъден от Ботевградския районен съд на лишаване от свобода за срок от 1 година. През 2015 г. подсъдимият отново е бил осъден за нарушения на Закона за горите.

Последната му бракониерска проява е за разтоварване на незаконно добит дървен материал в землището на с. Трудовец, Софийска област.

19-годишният мъж е заловен в момент на извършване на нарушението от горски надзирател от Държавно горско стопанство - Ботевград, който охранявал поверения му участък. При опит да предотврати нарушението, горският служител е нападнат с дърво и му е нанесена телесна повреда. 

Според постановлението на Ботевградския районен съд, освен с лишаване от свобода за срок от 1 година - условна присъда, в срок на изпитване от 4 години, подсъдимият е осъден да плати и глоба в размер на 5000 лв.

Публикувана в Бизнес

Днес, 3-ти октомври 2017 г. от 18.00 ч. в Детския екостационар „Бели брези“ в Природен парк „Витоша“ ще бъде обявен победителят в конкурса за проект „ЗАСЛОНЪТ 2050“.

Всичко започна през месец май 2017 г. по инициатива на дружеството МОМЕРИН на арх. Андрея Момерин.

Възложител на конкурса е Дирекцията на Природен парк „Витоша“, съвместно с BRING (The building innovators group) и МОМЕРИН (BREEAM - лицензиран оценител).

Идеята е да се възстанови малък заслон с размери 3 х 4 метра, изграден преди 50 години в местността Три кладенци на Витоша, от който са останали само част от основите, като в същото време се демонстрира архитектура на бъдещето с използването на съвременни, устойчиви материали, които не замърсяват околната среда. Новият заслон ще бъде изграден, сглобен тренировъчно, поставен, ползван и разрушен след време без да нанася поражения на природата, с която сме свързани. Той ще бъде изграден по принципите и методите на устойчивото строителство и архитектура, в суровите условия на планината, на близо 2000 м н.в.

Пред участниците в конкурса бяха поставени задължителни условия, на които трябваше да отговарят проектните им предложения, сред които: възможност за зареждане на малки електронни устройства, достъп до интернет, съхранение на електроенергия, достъп до материали за първа медицинска помощ, достъп до важна туристическа информация, наличие на сигнализация при мъгла.

До финала достигнаха 5 проекта.

Представените 17 проектни предложения бяха оценявани на три етапа.

Първият етап на оценка беше поверен на компетентно жури в състав: геологът и полярен изследовател проф. д-р Христо Пимпирев, ландш. арх. Снежана Петрова - директор на ДПП „Витоша“, арх. Борислав Игнатов - председател на КАБ, арх. Мартин Христов - зам.-председател на КАБ, Теренс Бекет - BREEAM експерт и Красимир Стоянов - преподавател по туризъм в НБУ.

Организаторите дадоха възможност и на основните ползватели на заслона – туристите -  също да участват в избора на окончателния проект.

Това се случи на втория етап на оценка на Черни връх на 27-и август т. г. и тази дата не беше случайно избрана. На 27 август 1895 г. се е състояло първото организирано изкачване на Черни връх, поставило началото на организирания туризъм в България. Всяка година в края на месец август на витошкия първенец се събират туристи от цялата страна, за да отдадат почитта си към Алеко Константинов – Щастливеца, по чиято идея се е състояло първото изкачване на върха.

Процесът на гласуване през втория етап продължи до 15 септември.

Третият етап на оценка беше осъществен от учениците от 5 „а“ клас на столичното 38-мо ОУ „Васил Априлов“. Децата също излъчиха своя фаворит на 26 септември, когато проектантите се срещнаха с учениците и отговаряха на техните въпроси.

Повече подробности за проекта „ЗАСЛОНЪТ 2050“, победителя, другите участници, организаторите и предстоящия процес на изграждане на този важен и необходим туристически обект ще научите на 3-и октомври 2017 г. от 18.00 ч. в Детския екостационар „Бели брези“ в Природен парк „Витоша“.

Очаквт ви вълнуващи срещи. Ще се запознаете с финалистите. Ще представим документален филм, запечатал процеса на подготовката и провеждане на конкурса.

И, разбира се, ще връчим наградата на победителя.

Заповядайте. Очакваме ви.          

Дирекция на Природен парк „Витоша“

 

Детският екостационар „Бели брези“ се намира вдясно на пътя от кв. Бояна за м. Златните мостове, на около 2 км след м. Дендрариума и разклона за Копитото.

Детският екостационар „Бели брези“ получи първа награда в конкурса „Сграда на годината 2013“ в секцията „Зелено строителство“.  Той е изграден по проект „Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България” с безвъзмездно финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и държавния бюджет на Република България. Оборудването на сградата беше осъществено по проект “Дейности по устойчиво управление на Природен парк “Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

 

Публикувана в Новини на часа

Специализирана акция в землището на сeло Габаре, община Бяла Слатина, област Враца бе проведена през почивните дни от служители на Регионална дирекция по горите (РДГ) – Берковица, Държавно горско стопанство - Враца  и Дирекция „Жандармерия”. Незаконните действия в горските територии в този район и необходимостта от превантивни действия са причината за предварителното планиране и осъществяване на операцията.

В резултат са задържани един автомобил, 2 бензиномоторни триона, кон и каруца, както и 9 кубика дърва за огрев.

През месец септември горските инспектори при РДГ – Берковица са извършили 495 проверки за ползването на дървесина от горските територии, на превозни средства, транспортиращи дървесина, на обекти за съхраняване, преработка и търговията с дървесина и недървесни горски продукти, ловци, риболовци, физически лица. Съставени са 33 акта за установени нарушения на Закона за горите, лова и опазване на дивеча, рибарството и аквакултурите. 

Публикувана в Новини на часа

Незаконна сеч на 154 броя дървета са установили горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Велико Търново в имоти частна горска територия в землището на с. Гъбене. При извършване на проверката служители установили, че дърветата не са маркирани с контролна горска марка. След направена справка в системата за проверка и контрол на Изпълнителна агенция по горите е установено, че за имотите няма издадени позволителни за сеч. На място са задържани 4 лица, извършващи горскостопанска дейност. За нарушението са съставени констативни протоколи. По случая е образувано досъдебно производство.

От началото на месец септември до момента от горските служители на РДГ Велико Търново са направени 500 проверки за нарушения по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са повече от 40 куб.м. дърва, четири моторни превозни средства, една каруца и два моторни триона. 

Публикувана в Бизнес

Потенциалът на горско-дървесната биомаса в България за производство на топло и електро енергия обсъждаха горски експерти на междуведомствена среща в гр. Хисаря. Дискусиите се проведоха в рамките на трето заседание на заинтересованите страни на 26 и 27 септември 2017 г.

На форума експертите обсъдиха действащите европейски политики и регулации за горите и горското стопанство,  които имат отношение към биомасата за производство на енергия.Бяха представени актуалните възможности за използването на биомасата за енергия, които предоставят в сегашния програмен период 2014-2020 г. Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и др.

Присъстващите се запознаха с общия баланс на производството, потреблението и търговията на обла дървесина в страната с акцент върху движението на технологичната дървесина и дървата за последния петгодишен период.

Представена и дискутирана беше презентация с предложения за SWOT и PEST анализ, като обобщение от направените специализирани анализи. По време на проведените дискусии, експертите се обединиха около извода, че в България е налице достатъчен потенциал от дървесина подходяща за производство на енергия, без това да е в ущърб на останалите потребители на дървесина. Представителите на големите дървопреработвателни фабрики в Междуведомствената група на заинтересованите страни настояха да се има в предвид техния общ капацитет и инвестиционни намерения, а не само реално потребената за петгодишния период на анализ дървесина.

Експертите  обсъдиха механизмите и условията за насърчаване на използването на биомаса за енергийни цели и се обединиха  около твърдението, че са налице множество и разнообразни начини и инструменти за външно финансиране на дейности, свързани с производството на биомаса и на енергия от горска биомаса.

Форумът е организиран от Агенцията по горите по проект „Регионални политики за устойчива биоенергия“ по програма ИНТЕРРЕГ, Европа на Европейския съюз. Водещ партньор е Горският технологичен център на Каталуния, Испания.

Публикувана в Новини на часа

Как да се грижим за гората бе един от първите уроци в часовете за извънкласна дейност, който ученици от 55  СУ „Петко Каравелов“ получиха през новата учебна година. Инициативата, която е част от кампанията „Лесовъд за един ден“ на Изпълнителна агенция по горите, се проведе днес в горска среда с участието на ученици и студенти - бъдещи лесовъди от Лесотехническия университет. Под формата на забавни лесовъдски игри децата научиха повече за професията на лесовъда, за дейностите в горите, горските екосистеми и процесите, които протичат в тях. Учениците станаха „лесовъди за един ден“, като научиха как да се грижат за горите и техните обитатели. Студентите обясниха какви са функциите на гората и защо е ценно всяко дърво.

„Възпитанието в любов и грижа за гората е най-добрият начин да се погрижим за  нейното бъдеще и да повишим екологичната култура от ранна детска възраст“, смята д-р инж. Ани Петракиева, гл. експерт в ИАГ и преподавател по дисциплината „Горска педагогика“ в Лесотехническия университет. „Повече от 100 студенти и експерти, служители в системата на горите преминаха обучение по дисциплината и организират занимания с деца в цялата страна, които се посрещат с голям интерес, както от децата, така и от учители и родители“, допълни г-жа Петракиева.

През месец ноември предстои провеждането на „Лесовъд за един ден“ в цялата страна.

Публикувана в Бизнес

Правителството промени размера на частта от продажната цена на иглолистната дървесина, повредена от биотични и абиотични фактори, която държавните предприятия внасят във фонд „Инвестиции в горите". Целта на промяната е да има икономически стимул за усвояване на повредената иглолистна дървесина чрез предлагането й на граждани на достъпни цени. Отчисленията, които държавните предприятия правят за фонд „Инвестиции в горите", се намаляват и изравняват за всички държавни предприятия в размер на 1 лв. за кубичен метър дървесина. Промяната засяга в най-голяма степен „Южноцентрално държавно предприятие" и „Югозападно държавно предприятие", които са с най-голям обем засегната от вредители и природни бедствия дървесина.

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 14

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта