Според физичното си състояние торовете могат да бъдат течни или твърди.

  • Течни торове - използват се във вид на разтвор за пръскане по листата или за поливане на корен. Течните разтвори се абсорбират от зеленчуковите растения много по-добре, затова са за предпочитане.
  • Твърди – прилагат се чрез разхвърляне и заравяне в почвата или директно в дупките при засаждане на разсадите от зеленчукови растения.

При многократно прилагане на допълнителни хранения, трябва да се редуват органични и минерални торове. Ако последния път е направено минерално подхранване, това означава, че след него трябва да се приложие тор от органична материя (оборски тор). 20-25 дни преди прибирането на реколтата храненето на растенията трябва да се спре напълно.

Начини на подхранване:

  • Кореново - директно в дупките при засаждане или в редовете.

Органично кореново хранене трябва да се прилага основно през есента, а през лятото за тази цел се използват минерални торове. Цвеклото не бива да се тори прекомерно с азот, тъй като то е склонно да натрупва нитрати.

  • Листно (пръскане върху листата) - абсорбира се по-бързо

За да се избегнат пригори от химичните елементи, разтворът за листно подхранване трябва да е в препоръчаната концентрация. Ако листното подхранване се направи през деня растенията могат да получат пригори от слънцето. Затова то се прилага привечер или в облачно време, като допълнение към кореновото хранене на растенията, което е основно.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

. Ако видите черно щитчепо клонките на дръвчетата това е калифорнийската щитоносна въшка, която зимува като ларва от първа възраст, разположена под черно щитче и много рядко като възрастна женска.

. Червената стридоподобна щитоносна въшка, напада много овощни култури - круша, слива, ябълка, череша, джанка, зарзала и др. Зимува като възрастна женска.

. Лъжекалифорнийската стридоподобна въшка зимува като ларва от втора възраст по кората на дърветата, най-често по стъблата и дебелите скелетни клони. Напада крушата, ябълката, сливата, черешата, вишната, кайсията, дюлята, прасковата.

. Запетаевидната щитоносна въшка поврежда ябълката, крушата, сливата, кайсията и други овощни видове. Зимува като яйце под щитчето на умрялата женска.

Съществуват още много видове щитоносни въшки чието намножаване е силно опасно за овощните дървета и довежда до силното им затормозване.

Щитоносните въшки са изключително устойчиви на инсектициди. Основната причина за това е щитчето, с което е защитено тялото на вредоносните им стадии - ларви и възрастни. През периода ноември-март може да се извърши зимно пръскане с минерални масла Акарзин - 3%; РЗ масло - 3% и Паразомер - 2%. Тези препарати запушват дихателните отвори на неприятелите, затова короната трябва да се напръска много добре и да се облеят всички въшки по клоните и стъблото.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Трябва ли да очакваме появата на нов вредител- мутант?

Нощенките са най-голямото семейство от Lepidoptera, което наброява 1 089 рода и 11 772 вида. Сред тези пеперуди има много силно мобилни видове, за които обменът на адаптивни признаци чрез хибридизация влияе на свойствата им като вредители.
Неотдавнашната инвазия в Южна Америка от един от най-важните вредители - Helicoverpa armigera (памукова нощенка), силно обезпокои учените за формиране на нови комбинации от адаптивни гени тясно свързани след хибридизация с Helicoverpa Zea (американска царевична нощенка).
За да изследват склоността към хибридизация в рода Helicoverpa, изследователите провеждат повторно проучване на целия геном на образци от шест вида, като се фокусират по-специално върху структурата на популации на Нelicoverpa armigera и връзката с Helicoverpa zea.
Експериментите показват, че и двата подвида на Helicoverpa armigera имат голямо генетично разнообразие и по-големи популации от другите видове. Една от изследваните проби показва кодирането на цитохром Р450, което осигурява устойчивост към инсектициди.

Данните, получени от учените говорят за появата на нови хибридни ековидове и подчертават значението на мониторинга на генотиповете на Нelicoverpa armigera до степента на разпределението им в Северна и Южна Америка.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Сряда, 14 Февруари 2018 15:01

Видове пъпки при овощните дървета

Пъпките на плодните дървета са два вида - растежни (вегетативни) и плодни (цветни, репродуктивни). Растежните пъпки образуват листа и клонки, а плодните – цветове и плодове. По външен вид плодните пъпки са по-големи и закръглени на върха, а растежните са заострени и по-прибрани към носещата ги клонка. Ако пъпките образуват само цветове те се наричат прости (вишня, слива), ако образуват едновременно листа и цветове – смесени (ябълка, круша, праскова).

Някой растежни пъпки, разположени в основата на клоните и клонките не прорастват и се наричат спящи. Тяхната роля е важна, защото имат заместваща роля и прорастват при някой условия – силна резитба, измръзване, счупване на клони и други.

Според мястото, където се намират пъпките по клонките и клоните те биват връхни и странични.

На снимката: вдясно листни, вляво плодни пъпки

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Главната цел на резитбата на овощните дървета е една – повишаване качеството на плодовата реколта. Останалите цели можем да отнесем към спомагателните. Ще се съгласите с това, защото действително формирането на короната на дърветата е важно, премахването на счупени и болни клони също е не по-малко значимо, но всичко това безусловно се прави с една единствена цел - получаване на реколта. Тези прости на пръв поглед операции повечето от любителите овощари прилагат без да се замислят. Да се опитваме да търсим магическа формула за най-правилната резитба няма смисъл – тя не съществува. Вместо това, по-добре е да усвоим и използваме няколко правила в точното време и на точното място. Резитбата на дърветата е и наука и изкуство – едното не може да съществува без другото. Има абсолютно научни принципи на резитба, такива като съкращаване и премахване на клони, но колко точно да съкратим и кои клончета да премахнем, всичко това в крайна сметка се изпълнява приблизително по преценка на овощаря.

Начинаещият любител овощар се бои от дървото, в книгата на двуизмерна рисунка всичко му е ясно, но пред живото триизмерно дърво, очите не намират точките на приложение. Затова трябва да се придържаме към принципа: очите се плашат, но ръцете трябва да действат!

Задачата на резитбата на млади фиданки, на встъпили в период на плододаване и силен растеж и на стари дървета е различна. Съобразно възрастта на плодните дървета резитбите биват три вида:

. формираща, която е насочена за създаване на основа на короната и насищането и с обрастваща дървесина;

. поддържаща, целта на която е да се съхрани висока продуктивност на дървото;

. подмладяваща за повишаване на продуктивността на стари, но жизнени дървета.

Въпреки, че при тези резитби се прилагат едни и същи техники, те имат различия, които са свързани с биологичните особености на дърветата.

При младите е необходимо да се формира корона, при плододаващите да се оптимизира растежа и плодоваването, а при старите да се продължи периода на плододаване, като се прилага силно подмладяване на короната.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Овощните култури изискват цяла година грижи за своето нормално развитие и редовно плододаване. Налага се сериозна химична защита, включително и през невегетационния период. Зимата, когато овощните дървета са в покой трайните насаждения се нуждаят от редица растителнозащитни грижи. За това трябва да се използват всички слънчеви, немразовити дни.

Зимната химическа защита е ефикасна, когато е съобразена с фенологичното развитие на овощните видове и е нужна, защото много икономически важни болести остават да презимуват по тях или по окапалите листа.

По дърветата продължават развитието си зимуващите форми на много насекоми, акарите, щитоносните въшки, гъсениците на листозавивачките, възрастните на бълхите и други неприятели.

Не трябва да се пропуска през есента след листопада при всички овощни видове пръскането с медни средства - бордолезов разтвор,Шампион ВП , Фунгуран ОН 50 ВП - то е важна основа за предотвратяването на заразяване от икономически важни болести, за доброто здравно състояние на дърветата и получаването на качествена продукция. Това пръскане се прави всяка година.

Пръскането е насочено срещу бактериалния пригор, къдравост по прасковата, съчмянка, ранно кафяво гниене и др.

За да са ефикасни зимните пръскания, много важно е те да се извършат качествено.

Работният разтвор трябва да е в такова количество, че да облее всички части на короната, клоните и клонките и стъблото. Разпръсквачите да са с широк отвор и груба струя, а пръскането да става само в тихо и слънчево време при температури на въздуха над 5-8°С.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Плодовете на всички семкови овощни видове страдат от мекото, наречено още пеницилийно гниене.По повърхността на нападнатите плодове, обикновено около механични повреди, се появяват сламестожълти до бледокафяви петна с меки воднисти тъкани под тях.

ЛЕСНО СЕ ПОЗНАВА ПО ХАРАКТЕРНИТЕ ОСОБЕНОСТИ

Здравата част на плода добива вкус на алкохол и мирис на плесен, които се предават на съседните здрави плодове. Гниенето бързо обхваща целия плод, който омеква и лесно се смачква при натиск. Гъбата е силно разпространена и прониква в плодовете през рани или през мястото на откъснатата дръжка.

Патогенът се развива силно при висока въздушна влажност и температура над 10°С. При сортовете ябълки и круши с отворена чашка не се наблюдават повърхностни повреди, но след разрязване се вижда гниене около семенната кутийка.

УСЛОВИЯ ЗА СИЛНА ПРОЯВА

Мекото гниенесе проявява по-силно при прекомерно азотно торене, поливане на дърветата преди беритба, нараняване на плодовете от градушки. По-едрите и по-сочни плодове са по-предразположени към заболяването.

Контролът над болестта е същият, както при горчивото гниене.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 13 Октомври 2017 12:53

Особености на овощните видове

Различните овощни видове се отличават със свои особености.

. Костилковите се развиват по-бързо

Костилковите овощни видове – праскови, кайсии, сливи, джанки, череши, бадем и вишни имат склонност още през първата вегетация след присаждането да развиват коронки от предивременни клонки. Така ще ги намерите и в разсадниците.

. Семковите се развиват според подложката

Семковите видове – ябълки, круши, дюли и др., не винаги развиват коронка още първата година. От тях може да срещнете дръвчета само с един (централен) летораст или такива с развита коронка. Това зависи от подложката: ако е семенна, растежа е по-буен и може да има развити предивременни клонки. Ако е вегетативна – може да само един летораст или или такива със слабо развити странични клончета.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

За да не направим грешка за години напред при разполагането на видовете и сортовете трябва предварително да си изготвим план, къде кои видове ще разположим. Този план трябва да е съобразен с изискванията на отделните видове и техните характеристики. Това значи, че трябва да се съобразим с техните изисквания към светлина, устойчивост на вятър, големината на короните според формировките, които ще изберем, силата на растежа и др.

Като правило се използва засаждането на по-дребноплодните и силно растящи видове да започва от северната страна. Такива са сливи, бадеми, череши и др. Плодовете им по-трудно се събарят от вятъра, а по-високите им корони не засенчват по-нискорастящите /на вегетативна подложка/, едроплодни и чуствителни към вятъра ябълки, круши, дюли и др., които се засаждат от към южната страна на мястото.

Освен това отново трябва да се вземе предвид опрашването на отделните видове и сортове и те да се разположат, така че взаимно опрашващите се сортове да са един до друг.Тогава процентът на опрашване и завърза е най-голям. Ако засаждате самостерилни видове трябва да засадите поне по два сорта от тях.Не разчитайте на това, че съседът има от същите видове – няма голяма гаранция, че неговите дръвчета ще опрашват вашите.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

В малкото дворно пространство на всеки му се иска да има от всички овощни видове и затова на такива площи преобладават смесени овощни градини. Това разбира се е нормално, но при създаването трябва да се съобразим с основните характеристики на отделните видове и сортове, за да ги разположим така, че те да не си пречат едни други. Това изисква да знаем предварително какъв е растежът на различните видове и сортове, за което трябва да се информираме при покупката на посадъчния материал. Трябва да знаем, че дръвчетата на семенни подложки имат изразен силен растеж, а тези на вегетативни подложки много по-слаб. Освен това един и същи овощен вид може да е самоопрашващ, но може и да е самостерилен, което значи че сам себе си не може да оплоди. За тази цел при купуване на такива сортове, задължително трябва да ги комплектоваме с друг сорт, който да служи за опрашител. Нещо повече при някой овощни видове има дори група от сортове, които не се самоопрашват, но не се опрашват и помежду си. Такива сортове има при ябълката, черешата, крушата и бадема, а частично и при някой сортове от другите видове – сливи, дюли, вишниджанки и орехи.

Освен всички тези неща предварително трябва да сме решили и какви сортове ще засаждаме по отношение на времето на тяхното узряване. Почти всички видове имат голямо разнообразие от ранни, средно ранни и късни сортове. Това зависи от личните предпочитания на собственика. Като и тук е характерно за личното стопанство е, че всеки иска да има зрели плодове почти през цялото лято.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 4

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта