Според физичното си състояние торовете могат да бъдат течни или твърди.

  • Течни торове - използват се във вид на разтвор за пръскане по листата или за поливане на корен. Течните разтвори се абсорбират от зеленчуковите растения много по-добре, затова са за предпочитане.
  • Твърди – прилагат се чрез разхвърляне и заравяне в почвата или директно в дупките при засаждане на разсадите от зеленчукови растения.

При многократно прилагане на допълнителни хранения, трябва да се редуват органични и минерални торове. Ако последния път е направено минерално подхранване, това означава, че след него трябва да се приложие тор от органична материя (оборски тор). 20-25 дни преди прибирането на реколтата храненето на растенията трябва да се спре напълно.

Начини на подхранване:

  • Кореново - директно в дупките при засаждане или в редовете.

Органично кореново хранене трябва да се прилага основно през есента, а през лятото за тази цел се използват минерални торове. Цвеклото не бива да се тори прекомерно с азот, тъй като то е склонно да натрупва нитрати.

  • Листно (пръскане върху листата) - абсорбира се по-бързо

За да се избегнат пригори от химичните елементи, разтворът за листно подхранване трябва да е в препоръчаната концентрация. Ако листното подхранване се направи през деня растенията могат да получат пригори от слънцето. Затова то се прилага привечер или в облачно време, като допълнение към кореновото хранене на растенията, което е основно.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Калият предпазва от измръзване и регулира редица физикохимични процеси протичащи в растенията - повишава устойчивостта към болести и неприятели, устойчивост към засушаване, воден режим и други стресови ситуации, благоприятства дружното узряване и ранозрелостта , увеличава косвено добива.

Нормите на калиевото торене са в зависимост от това за какъв период от време торим - за една година или запасяващо за 2-4 години. Торенето с калий трябва да е съобразено и с количествата на азотните и фосфорните торове, както и с културите, които ще се отглаждат.

При лозята и костилковите овощни най-общо казано калият трябва да е 10-12 кг в акт. в-во на декар за една година, което се равнява на 20-25 кг калиев сулфат, а при ягодите и семковите овощни видове 6-8 кг акт.в-во на декар, което се равнява на 10-15 кг калиев сулфат на декар.

Времето за внасяне на калиевите торове е от късна есен до ранна пролет преди вегетацията на културите, като ранно-пролетното торене е подходящо за почви с лек механичен състав, тъй като внесен през есента има опасност от измиване.

Задължително е калиевите торове да се внасят преди основна обработка на почвата, за да могат да се заровят на дълбочина 20-30 см.  

Освен в торовете елементът калий се съдържа в големи количества в дървесната пепел, която също е подходяща за торене. На декар са необходими 60-100 кг дървесна пепел, която се разхвърля равномерно върху почвата и задължително се заорава.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

В градината органичните вещества се използват не само като тор, но и за разрохкване на почвата. Ако вашата градина има глинеста почва, ще трябва да добавите доста допълнителни компоненти към нея, за да подобрите структурата й.
При глинести почви често се препоръчва за подобряване да се внесе пясък, но само той не е достатъчен, тъй като почвата ще остане плътна и бедна.
За да се подобри структурата на почвата, е необходимо в нея да се добавят торф, хумус, растителни остатъци и ежегодно да се засяват сидерати. Освен това плътните и сбити почви лесно се вкисляват. Затова на всеки 2-3 години е необходимо да се проверява рН на почвата и да се прилагат мероприятия при кисели почви.

Киселата почва може лесно да се определи по следните признаци:

. растенията често боледуват, лукът страда от шийно гниене, зелето от кила (гуша), а при костилковите дървета завръзите опадват;

. в сухо състояние почвата се раздробява на едри буци;

. в слоя почва се вижда бяла прослойка, наподобяваща дървесна пепел.

Ето и един достъпен метод за определяне на киселинността на почвата:

В стъкленица поставете няколко листа от касис или вишня и залейте с вряла вода. След охлаждане във водата сипете малко почва от градината. Ако след време водата стане червена - почвата е кисела, ако стане синя е слабо кисела, а ако стане зелена - реакцията е неутрална.

 Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Какъв ще бъде ефектът от торенето зависи до голяма степен от начина на внасяне на торовете в почвата. Поради дълбокото проникване на корените на овощните растения е необходимо по-дълбоко внасяне на хранителните субстанции. Повърхностно могат да се внасят само азотните торове, но и след тяхното разхвърляне трябва да има едно, макар и не дълбоко разрохкване на почвата. Торенето на млади овощни дръвчета става в околостъблените кръгове, около 1,5 до 2 пъти по големи от диаметъра на короната. След около 4-6 години от засаждането на прасковата, кайсията и дюлята и 7-8 години на ябълката, крушата, сливата и черешата, корените на овощните дървета успяват да се разпрострат върху цялата площ на овощната градина, поради което трябва да се тори цялата площ на насаждението. При старите дървета обаче до ствола са разположени само дебели корени, които не всмукват хранителни вещества от почвата, така че около него се оставя един малак не торен кръг, а цялата останала площ на овощната градина се наторява.

Оборският тор, фосфорните и калиевите торове обикновено се разпръскват върху площта през есента и непосредствено след това се заорават с есенната дълбока оран.

В зачимените овощни градини торенето обикновено се състои в разхвърляне на торовете върху почвената повърхност, без да се заорават. В такъв случай торовете се ползват главно от тревната растителност и сравнително неголяма част от тях достига до дълбоко разположените корени на дръвчета. В такива случаи торовите норми се завишават и трябва да се прибягва до начини за по-дълбоко внасяне на торове. Правят се дупки с лостове или сонди и в тях се внася разтвор на минерални торове.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Фермерите все по-често търсят начини как да намалят разходите за отглеждане на културите и същевременно да увеличат добивите. Във връзка с това все повече расте използването на листни торове. Ето няколко съвета как правилно да се използват тези продукти, за да се постигнат оптимални резултати.

Има две неща, които трява да се имат предвид преди използването на листни торове:

1. Какво показват пробите на почвата? Ако тестовете на почвата показват ниво на макроелементите (N, P, K, S и Ca) по-малко от оптималното, първо трябва да се възстанови баланса на хранителни вещества, чрез вземане на мерки за повишаване плодородието на почвата. Чак след това да се направи листно хранене, като се изхожда от конкретната ситуация.

2. Най-напред трябва да се отстрани недостигът от съответните хранителни вещества. За тази цел се използват почвени тестове и тестове на растителни тъкани, за да се определите точно, кое хранително вещество отсътства или се намира в недостатъчно количество.

Ако сте определили тези два критерия, сте на верен път, но има още една съществена част от пъзела. Когато работата стигне до обработка на листата с разтвори от листни торове, решаваща роля играе изборът на време.

Екип учени преди две години са направили практическо изследване на фермерски полета с цел да определят оптималното време през деня и/или температурите за прилагане на листното торене. Резултатите показали, че обработките рано сутрин били по-ефективни от тези, които били провеждане през деня.

Защо? Ние знаем, че за да започнат да действат торовете трябва да попаднат вътре в растението. Листата имат порести отворчета, наречени устица. Но те не винаги са отворени и са по-многобройни на долната страна на листата, отколкото на горната. Освен това, преди торовете да достигнат до устицата те трябва да преминат през тънкото восъкообразно покритие на повърхността на листата, наречено кутикула. Скоростта на процеса първо зависи от светлината, температурата и влажността, затова трябва да се знае, какви условия на околната среда са най-благоприятни за прилагане на листните торове.

И така, обърнете внимание на влажността. Ако посевът страда от недостиг на вода, рестенията ще се стремят да съхранят влагата за сметка на удебеляване кутикулата на листата, което ще ограничи времето и ширината на отваряне на устицата. Следователно, в растенията ще попаднат по-малко хранителни вещества. Както вече стана ясно от казаното по-горе, обработката с листни торове трябва да става рано сутрин, когато още е топло и влажно, а не сухо и горещо. По това време тъканите на листата са най-проницаеми за разтвора.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Петък, 17 Ноември 2017 14:16

Кога, какъв тор да внесем?

Комплексните (комбинирани) торове се обозначават с цифри, означаващи процента на съдържащите се в тях елементите.

На първо място винаги се изписва елемента азот (N), след това е фосфорът (Р) и накрая калият (К). Например комплексен тор азот-фосфор-калий с цифри 16:8:20, е тор с ниско съдържание на фосфор и повишено на калий. Цифрите 10:8:8 показват че тора е сравнително беден, и полезните вещества в него са малко.

Освен общото количество на полезни вещества в тора е нужно да се отчита и съотношението на важните за растението вещества азот и калий. Тези вещества се конкурират помежду си, тъй като азота е по-активен от калия и даже когато са в съотношение 1:1 ще бъде усвоен основно азота. Затова оптималното съотношение на азота към калия е примерно 14:25. Именно тази пропорция поставя калия наравно с азота.

Ако първият показател на азота е повече от 16, то значи че тора е за пролетно торене, когато предстои активен растеж на зелена маса. Следващото съдържание на елементи трябва да е фосфор от 8-12, а калий - 20-25.

Съотношението 0,5:10:20 или 1,5:12:25, говори за това, че съдържанието на азот е много малко и следователно тора е предназначен за есенно торене. Тогава активният растеж е приключил и потребноста на растенията от азот е понижена до минимум, а потребността от фосфор и калий се увеличава. Извличането на тези два елемента през зимата е голямо.

Наистина, смята се, че през зимата не е необходимо да се внася азот. Защо тогава е включен в комплексните торове? Това е така, защото при многогодишните дървета и храсти през есента започва сезонния прираст на кореновата система. А освен това лесно разтворимите азотни съединения обезпечават пълната разтворимост на комплексните торове.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Калият регулира физикохимичните процеси, протичащи в растенията - воден режим, устойчивост към засушаване, предпазване от измръзване и други стресови ситуации, повишаване устойчивостта към болести и неприятели, благоприятства дружното узряване и ранозрелостта, увеличава косвено добива и др.

В България калият се съдържа в торовете под формата на калиев хлорид и калиев сулфат.

По-голяма част от културите, които се отглеждат в България не са хлоролюбиви, дори са в различна степен чувствителни на хлора. Такива култури са ягоди, капини, малини, червено френско грозде, лозя, костилкови и семкови овощни видове, домати, фасул, краставици, чушки, лук и др. На практика повечето плодове и зеленчуци, които се отглеждат в дворните градини не понасят хлора и затова калият трябва да им се подава под формата на калиев сулфат.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Фосфорът и калият са хранителни елементи, които се внасят с основното торене наесен или рано напролет, в зависимост от типа на почвата.

Фосфорът благоприятстварезистентносттана болести и климатични стресове. Той е важен за залагането на репродуктивните органи (цветни пъпки) при всички растения, включително и плодните дръвчета. Есенното му внасяне е особено препоръчително след прекалено дъждовен летен сезон.

Калият е необходим за повишаване на студо- и сухоустойчивостта на растенията. Той е балансьор на водното съдържание в клетките, като по този начин регулира и производството на цветове и плодове. Основна роля има и в оцветяването и вкуса на плодовете, както и за съдържанието на захар в тях.

Двата елемента имат необходимост от преобразуване

За разлика от азота, фосфорът и калият са елементи, които за да станат достъпни за растенията трябва да претърпят процес на преобразуване в почвата. За този процес е необходимо и определено време. От този факт именно се определя и необходимостта от тяхното есенно внасяне в почвата. Изключение се прави само на много леки и песъчливи почви, където е препоръчително тези торове също да се внасят напролет. Това е така, защото вероятността от измиване на елементите през зимния период от валежите е много голяма.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Птичият тор съдържа три пъти повече азот и калий и около четири пъти повече фосфор в сравнение с обикновения оборски тор. Птичият тор има и много по-бързо действие.

Трябва да се знае, че азотът на птичия тор се губи много бързо, поради което торът трябва да се съхранява примесен с дървени стърготини, с градинска почва (25-50% от тора) или с праховиден супер фосфат (5-6% от тора).

С богатото си съдържание добре угнилият птичи тор е подходящ за торене на всички видове растения – зеленчуци, лозя и овошки. Есента, преди основната обработка на почвата той е подходящ за торене на дръвчетата.

В пристъблените кръгове може да се внесе по 1,5-2 кофи добре угнил птичи тор на дръвчета до 5-6 години и по 2-4 кофи на дръвчета над 7 години.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Най-подходящото време за торене с органични торове е през есента, непосредствено преди дълбоката обработка на почвата.

Оборският тор не бива да се оставя в градината дълго време неразпръснат, тъй като голяма част от азота му излита.

Средната норма за есенно наторяване в зависимост от типа на почвата е 300-500 кг полуразложен оборски тор или компост на 100 м² през 3-4 години. Ако всяка година ще се внася органичен тор, нормата трябва да се намалява до 100-200 кг на 100 м².

С пролетното прекопаване или изораване на почвата се внася органичен тор, ако не е внесен през есента. В случая, ако се внася оборски тор, той трябва да бъде разложен. На 100 м² се внасят 300-350 кг разложен оборски тор или 350-400 кг компост.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Страница 1 от 2

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта