Петък, 03 Август 2018 10:43

Торене на карфиол

Цветното зеле – карфиолът, използува по-слабо хранителните вещества, внесени с торовете в сравнение с главестото. Поради тази причина изискванията му към торенето и особено към снабдяването с азот са значително по-високи. Особено важно е добрата запасеност с азот в началните фази от развитието му. По-късно, през периода на формиране на главата се повишава нуждата от калий.

Най-често цветното зеле се отглежда като втора култура след предшественик. При подготовката на почвата през лятото се внасят около 4 т добре угнил оборски тор, 6 кг азот, 10 кг фосфор и 12 кг калий (а.в.) на декар. През вегетационния период се подхранва на два пъти с по 15-20 кг амониев нитрат на декар. Количеството на азотния и калиевия тор трябва да се повиши, когато не е внесен оборски тор преди разсаждането.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Горещото време може да бъде една от причините карфиолът да не формира правилно глави. В такова време е необходимо напояване. При горещо време са необходими поне две –три поливки на седмица. Важно е растенията да формират достатъчен брой листа (10-12 броя). Дълъг период на захлаждане също не е благоприятен за растенията, защото влияе върху образуването на голями глави при карфиола.
Понякога стопаните премахват най-долните листа от стъблото с цел да ускорят развитието, но това води до обратен ефект. Карфиолът расте усилено, но не образува глави.
Една от основните причини за не формирането на глави при карфиола е прекомерното внасяне на азот при растенията и недостатъчното количество микроелементи в почвата, особено бор и молибден. Проблемът може да бъде разрешен с внасянето на минерални торове, съдържащи бор и молибден в почвата с поливната вода под формата на подхранване на растенията. Това може да стане и във вид на листно подхранване на растенията с листни торове.
След като карфиолът завърже малки глависе препоръчва връхните листа да привържат или леко да направят сянка (пукане на листата) - това ще подейства добре за наедряване на главите и те няма да се разпукват при прегряване от слънцето.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Сеитбата на карфиола се извършва през юни-юли със сеитбена норма 50-60 г семена на декар или 4-5 г на кв. метър. Разсадът не се пикира и е готов за засаждане след около месец. След като се прибере продукцията от предшественика, избраната за отглеждане площ се изорава и се правят бразди, в чиито основи се извършва засаждането.

Схемата на засаждане е 60х50 см или 80х40 см. В зависимост от заплевеляването се извършват няколко окопавания, с първото от които се прави и загърляне. Важна грижа през вегетацията е редовното поливане, тъй като горещините презлетните месеци влияят изключително неблагоприятно върху качеството и количеството на продукцията.

В зависимост от запасеността на почвата с хранителни елементи при основната обработка на почвата се тори с по 20-40 кг суперфосфат и калиев сулфат и 5 -70 кг амониев нитрат на декар. Азотният тор се внасяна два пъти по време на вегетацията – при първото окопаване и 20-25 дни след това. Когато карфиолът се отглежда на по-леки песъчливи почви, особено ако предшественикът не е торен с органични торове, при основната обработка на почвата се внася и оборски тор в норма от 4-5 т на декар, а количествата на азотните, фосфорни и калиеви торове могат да бъдат намалени с 20-30%. За подхранване през вегетацията с много добър ефект може да се използва и разтворен във вода оборски тор – т.нар. шербетуване. За намаляване на загубите на азот и за повишаване ефективността на торовете, след всяко подхранване се извършва окопаване с последващо загърляне. Редовно трябва да се следи за появата на болести и неприятели и да се извършват необходимите пръскания.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Карфиолът се отглежда подобно на другите видове зеле, но е по-взискателен към влагата и плодородието на почвата. Той е мразоустойчив, понася кратковременни понижения на температурите до минус 3 градуса. Оптималната температура за развитие на растенията е 15-20 градуса. При температури над 25 градуса той развива силна вегетативна маса, която забавя образуването и растежа на глави. В сухо и горещо време главите бързо се разпадат, губят своята плътност и качество. За да избегнете това, е препоръчително карфиолът да се отглежда сред високи растения, между редовете на овощни дървета, но при условие, че слънчевата светлина е поне 6-7 часа на ден. Поливането, дъждуването и подхранването на карфиола са задължителни.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Ще ви издадем няколко от „тайните“ за успешно отглеждане на карфиол. Най-плътна и здрава глава карфиолът формира, когато растенията се развиват в дните с намалена светла част  – пролетта и началото на лятото и есента. Цветното зеле е взискателно към плодородието на почвата. На бедни почви растенията не успяват да формират достатъчно листа и започват да цъфтят по-рано.

Сеитбена норма е 4-5 г на кв. метър. Разсадът не се пикира и е готов за засаждане след около месец, около средата на август. Разстоянията за отглеждане на цветно зеле: между редовете 60 см, а между растенията в реда 45-50 см.

Срокът за разсаждане на цветното зеле за късно производство трябва да се спазва, за да се получат добри резултати. Разсажда се в края на юни и в началото на юли, не по-късно от средата на юли. Всяко забавяне води до забавяне на образуването на главите, което през години със студена есен може да бъде фатално.Добри предшественици на карфиола са спанак, салатите, лукът, фасулът.

При отглеждането на късното цветно зеле почвата трябва да се поддържа рохкава и чиста от плевели. Окопаването е плитко, тъй като цветното зеле има сравнително плитко разположена коренова система. Подхранва се с 1,4-2 кг амониев нитрат на 100 кв. м. Редовното поливане е от голямо значение. Не бива да се допуска засушаване. Полива се обикновено един път седмично, а при по-леки почви и при по-големи горещини - и два пъти седмично. Подобно на всички зелеви култури, цветното зеле е много взискателно към влага. Ако се допусне засушаване на почвата, нарастването на листната розетка се забавя, листата остават дребни и по-късно формират малки глави. При такива непълноценни растения, съцветията бързо загрубяват и главите не са плътни, а рехави (разпаднати).Причината цветното зеле да е изключително чувствително на суша е в слабите корени, които са разположени повърхностно. Те болезнено реагират на пресъхнала и прегрята почва. Срещу изсъхването на почвата можете да мулчирате със слама и дори при висока температура главите растат нормално и не загрубяват.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Сеитбата на карфиола се извършва през юни - юли със сеитбена норма 50 – 60 г семена на декар или 4 – 5 г на кв. метър. Разсадът не се пикира и е готов за засаждане след около месец. След като се прибере продукцията от предшественика, избраната за отглеждане площ се изорава и се правят бразди, в чиито основи се извършва засаждането. Схемата на засаждане е 60х50 см или 80х40 см. В зависимост от заплевеляването се извършват няколко окопавания, с първото от които се прави и загърляне. Важна грижа през вегетацията е редовното поливане, тъй като горещините презлетните месеци влияят изключително неблагоприятно върху качеството и количеството на продукцията. В зависимост от запасеността на почвата с хранителни елементи при основната обработка на почвата се тори с по 20-40 кг суперфосфат и калиев сулфат и 50 -70 кг амониев нитрат на декар. Азотният тор се внасяна два пъти по време на вегетацията – при първото окопаване и 20 – 25 дни след това. Когато карфиолът се отглежда на по-леки песъкливи почви, особено ако предшественикът не е торен с органични торове, при основната обработка на почвата се внася и оборски тор в норма от 4 -5 т на декар, а количествата на азотните, фосфорни и калиеви торове могат да бъдат намалени с 20 – 30%. За подхранване през вегетацията с много добър ефект може да се използва и разтворен във вода оборски тор. За намаляване на загубите на азот и за повишаване ефективността на торовете, след всяко подхранване се извършва окопаване с последващо загърляне. Редовно трябва да се следи за появата на болести и неприятели и да се извършват необходимите пръскания.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Четвъртък, 09 Юни 2016 10:46

Време е за сеитба на карфиол

Сеитбата на карфиола се извършва през юни - юли със сеитбена норма 4 – 5 г на кв. метър. Разсадът не се пикира и е готов за засаждане след около месец. След като се прибере продукцията от предшественика, избраната за отглеждане площ се изорава и се правят бразди, в чийто основи се извършва засаждането. Схемата на засаждане е 60х50 см или 80х40 см. В зависимост от заплевеляването се извършват няколко окопавания, с първото от които се прави и загърляне. Важна грижа през вегетацията е редовното поливане, тъй като горещините презлетните месеци влияят изключително неблагоприятно върху качеството и количеството на продукцията. В зависимост от запасеността на почвата с хранителни елементи при основната обработка на почвата се тори с по 20-40 кг суперфосфат и калиев сулфат и 50 -70 кг амониев нитрат на декар. Азотният тор се внасяна два пъти по време на вегетацията – при първото окопаване и 20 – 25 дни след това. Когато карфиолът се отглежда на по-леки песъчливи почви, особено ако предшественикът не е торен с органични торове, при основната обработка на почвата се внася и оборски тор в норма от 4 -5 т на декар, а количествата на азотните, фосфорни и калиеви торове могат да бъдат намалени с 20 – 30%. За подхранване през вегетацията с много добър ефект може да се използва и разтворен във вода оборски тор – т.нар. шербетуване. За намаляване на загубите на азот и за повишаване ефективността на торовете, след всяко подхранване се извършва окопаване с последващо загърляне. Редовно трябва да се следи за появата на болести и неприятели и да се извършват необходимите пръскания.

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Неделя, 11 Октомври 2015 11:04

Цветно зеле, карфиол

Прибирането на цветното зеле се извършва в момент, когато формирането на цветоносната глава приключи. Тя трябва да е достигнала максималните за сорта размери, които варират от 300 г до 2-3 кг и окраска, която най-често е снежно бяла. Това става обикновено от края на септември за ранните сортове до към началото на ноември за най-късните сортове. В условия на по-къс ден, температури 14-18 градуса и достатъчно почвена и въздушна влажност, цветната глава нараства най-интензивно и е най-качествена. Прибирането се извършва през 4-5 дни, според готовността на отделните растения. С постепенното падане на температурите през есента под 8 градуса, нарастването на цветоноса спира, а при температури под минус 3-4 градуса цялото растение измръзва заедно с цветоносната глава, която става негодна за консумация и консервиране.

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Цветното зеле се развива добре при по-влажен и хладен климат

 

Цветното зеле (карфиол) е растение на влажния и хладен климат.

Това е причината производителите да предпочитат късното производство културата, защото образуването на главите става през есента, когато температурата е по-ниска.

Добри предшественици на карфиола са салатите, лукът, фасулът, спанакът и други. Не трябва да се допуска отглеждането му след производството на друг вид зелеви култури. Сеитбата се извършва юни - юли със сеитбена норма 50-60 г семена на декар или 4-5 г на кв. метър. Разсадът не се пикира и е готов за засаждане след около месец, около средата на август.

 

След като се прибере продукцията от предшественика, избраната за отглеждане площ се изорава. В нея се правят бразди, в чиито основи се извършва засаждането на разсада. Схемата на засаждане е 60х50 см или 80х40 см.

В зависимост от заплевеляването се извършват няколко окопавания, с първото от които се прави и загърляне. Важна грижа през вегетацията е редовното поливане, тъй като горещините презлетните месеци влияят изключително неблагоприятно върху качеството и количеството на продукцията. В зависимост от запасеността на почвата с хранителни елементи при основната обработка на почвата се тори с по 20-40 кг суперфосфат и калиев сулфат и 50-70 кг амониев нитрат на декар. Азотният тор се внасяна два пъти по време на вегетацията – при първото окопаване и 20-25 дни след това. За подхранване през вегетацията с много добър ефект може да се използва и разтворен във вода оборски тор – т. нар. шербетуване. За намаляване на загубите на азот и за повишаване ефективността на торовете, след всяко подхранване се прави окопаване с последващо загърляне. Редовно се следи за появата на болести и неприятели и при необходимост се правят пръскания. След началото на образуване на главите, за да се запазят от повреди и да се съхрани белият им цвят, те се закриват с листата, които се събират над тях и се завръзват с канап или друг подходящ материал. Продукцията обикновено се прибира на етапи, тъй като узряването на главите не става едновременно при всички растения.

 

Публикувана в Растениевъдство

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта