300x250 static

Моето усещане е, че от време на време дискусиите в Европейския парламент за Общата селскостопанска политика приличат малко на пазар и всеки тегли чергата не само към своята страна, но и към своята специфична дейност, казва проф. Анджей Ковалски, директор на Институт по икономика на селското стопанство и продоволствие (IERiGŻ-PIB), Варшава

Интервю на Лили Мирчева

 • Проф. Ковалски, сега в повечето европейски държави кипи дебат за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП). Как ще изглежда тя в контекста на променящите се условия в Европа и света?

 • Още от самото начало на дебатите за бюджета на Европейския съюз през следващия програмен период бяхме наясно, че икономиката на селското стопанство ще бъде предмет на най-тежки преговори. Неведнъж съм предупреждавал за подводните камъни, които се крият във финансирането на селското стопанство и опасностите, които носи ОСП за развитието му. Моето усещане е, че от време на време дискусиите в Европейския парламент приличат малко на пазар и всеки тегли чергата не само към своята страна, но и към специфичната си дейност. Но това ни пречи да се съсредоточим върху глобалните проблеми. Разглеждаме фактите в новата карта на света все едно, че нищо не се случва и нищо не работи на добре. Ще се опитам да обобщя – възникват нови консуматорски центрове, за които се говори във връзка със световната прехрана, но от друга страна не се говори достатъчно за създаването на нови производствени центрове. Преди 25-30 години над 60% от световното производство се произвеждаше в развитите страни, а в рамките само на едно поколение нещата се промениха така, че над 60% от световното производство вече се прави в страните от Третия свят, в развиващите се или в по-бедните страни. Сега само 36%-37% от производството се случва в богатите страни. Традиционно гладуващи държави станаха износител на хранителни продукти и нямам предвид само и единствено Китай. Можехме ли доскоро да допуснем, че Индия ще се превърне във втори – трети износител на пшеница в света, че само за 4 години ще увеличи производството на мляко с 25% и ще стане един от най-големите производители на мляко в световен мащаб. Доскоро само ни разсмиваше предположението, че Русия може да има мощна хранителна индустрия. По време на посещението в Япония на президента Путин една от основните теми на разговорите бе възможността за експорт на суровини и храни за японския пазар. Дори няма да говоря за конкуренцията от страна на Украйна в хранително-вкусовия пазар. С една дума - свършва фазата на трактатите.

 • Какво имате предвид?

 • След изборите в демократични страни като Франция, Германия, Холандия, Италия, може да се види, че в никоя от тези държави не се изпълни мрачният сценарий, но тези страни вече не са същите, каквито бяха преди изборите. А преди години никой не се интересуваше кой ще спечели изборите в САЩ – републиканец или демократ, почти нямаше значение. Дали Америка след победата на Тръмп е същата? Нещо повече - президентът на САЩ вече обмисля страната му да излезе от Световната търговска организация (СТО). Сега най-голямото икономическо споразумение НАФТА практически не работи. Неотдавна разбрахме, че нито в САЩ, нито в Канада са предвидени средства в бюджета, предназначени за това споразумение. Френският президент Манюел Макрон заяви, че трябва да бъде преосмислено и отново обсъдено съучастието на Канада и САЩ в търговските взаимоотношения с Европа. Още по-далеч отиде външният министър на Германия, който заяви, че трябва да се създаде противотежест срещу Съединените щати. Можем още дълго да изброяваме факти като този как едно решение на Путин доведе до ембарго, което промени изцяло картината на пазара. Има наблюдатели, които казват, че вече се води Трета световна война или ако не – тя тепърва предстои. Аз не бих отишъл толкова далеч, но съм съгласен с твърдението, че всички военни конфликти започват с война на цените. След като Великобритания напусне ЕС трябва да се помисли откъде ще се вземат сумите, които бяха нейната вноска в съюза. За мен това не е най-важното. В края на краищата до 2027 г. в бюджетите на най-богатите европейски страни тези пари ще се намерят. Много по-сериозни са според мен предизвикателствата, които стоят пред международната търговия и сътрудничеството. В случая с Полша, Великобритания беше вторият по големина адресат на продукти от хранително-вкусовата промишленост. Един от обсъжданите варианти е Великобритания да създаде свой собствен пазар, подчинен на изцяло нови правила.

 • Какво означава брекзит - дали това е само началото на разпада на Европейския съюз или е само инцидентна случка, която никой не очакваше?

 • Само година преди референдума във Великобритания проучване сред населението показваше, че англичаните са сред най-доволните хора от мястото си в Евросъюза. Именно това задоволено общество изведнъж гласува, че би било по-щастливо ако излезе от ЕС.

 • Какво предвиждате, че ще се промени във финансирането на селскостопанската политика след 2020 г.?

 • В различните страни по различен начин се предвижда бюджетът за селско стопанство спрямо предходния период. За Полша се смята, че ще бъде близо 20% по-малък. С това се приема, че достъпът до средства както от Първия, така и от Втория стълб на ОСП, ще бъде по-труден. Ще продължават да се поддържат двата основни стълба. За първи път в разглежданата проектодиректива се обръща внимание на неизпълнението на критерии и създаване на съответни структури за контрол.

 • Какво имате предвид?

 • До този момент, ако в някаква ситуация проверяващите органи установят неизпълнение или несъответствие на условията, започва дълга процедура по доказване дали има неизпълнение и какво е то. А сега би трябвало да има ясно определяне в какво се състои дадено неизпълнение на условията, какви структури на контрол трябва да има. Ще бъде ясно определено в какви ситуации плащанията ще бъдат спирани, т.е. като първо условие страната членка трябва да изработи и предостави декларация за изразходваните средства. Ако не предостави такава, те ще бъдат спирани. Но няма да е достатъчно само да се представи план „на хартия“. Трябва да бъдат посочени всички цели, които ще се изпълняват. Ще се следи дали те са изпълнени, но ако няма успех в изпълнението им, плащанията също може да бъдат спрени. Същото ще бъде и ако има ситуация, в която създадените структури не работят или дадената организация не върши своята работа.

 • Какви още нови идеи за финансирането пред следващия програмен период се лансират сега?

 • Всяка държава ще трябва да изработи собствен стратегически план.

 • Но и досега имаше такива планове, ако може да се нарече така Програмата за развитие на селските райони, където парите се разпределят по дадени мерки.

 • Да, по Втори стълб бе задължително да се изработят стратегически планове. Но сега наличие на стратегически план ще е задължително както по Втори (ПРСР), така и по Първи стълб (директните плащания). Много важна новост, свързана с международните отношения, е създаването на комисия, която ще следи дали всяка страна в ЕС работи съгласно правилата на Световната търговска организация (СТО) и дали се ангажира с тях. Въвежда се и наличие на четири показатели за производство. Първият ще е за качеството на продукта, за резултата, за въздействието му върху икономиката, околната среда или други обществени аспекти. Всички тези показатели ще бъдат доказвани в текущ режим. Ще бъдат вземани предвид взаимоотношенията между общата политика на ЕС и съответната локална политика на всяка държава членка. Сред промените е и премахването на износните мита. Ще се постави акцент върху качеството и гаранцията в хранителната промишленост.

 • Свикнахме да мислим, че директните плащания са „едни сигурни пари“. Достатъчна е да се попълни съответната документация, за да се получат субсидиите. Какво ще се промени в плащанията по Първи стълб?

 • В проекта на ЕК се предвиждат пет вида директни плащания, като е посочен и какъв дял ще има всяко едно от тях в общия бюджет на Първи стълб. Превес ще има за преките плащания, свързани с опазването на околната среда. Подкрепата, свързана с производството, също подлежи на нова трактовка. За пореден път, за радост на бюрократите, ще се търсят нови дефиниции на земеделски стопанин. Имахме досега различни тълкувания, но сега той ще бъде „истински“.

 • Какво точно ще означава това?

 • Предстои да бъде дефинирано в близко бъдеще. По същия начин стои въпросът за плащанията на хектар. Но към тези предложения за промени трябва да се гледа в контекста на досега прилаганите практики в съответните страни. Оценката на тези промени може да е различна в различните държави, но най-важното е, че най-накрая ще настъпи отдалечаване от историческия поход, какъвто съществува в Полша.

 • Исторически разрешителни в Полша притежаваха стопани, които отдавна не обработват земята, но по исторически причини имат право на това. Засега ЕК си отваря малка вратичка, за да види дали този вид разрешителни ще бъдат използвани или не.

 • Каква е визията на Полша относно дефиницията реален фермер?

 • Това е за бюрокрацията. Ако питат мен, трябва да се вземат предвид две неща. Първо е, че фермерът трябва да работи в своето стопанство, а вторият показател е той да има доходи от дейността си.

 • Съществува ли в Полша таван на директните плащания?

 • Да, имаме такива тавани и те са два – горен и долен. Засега не е ясно дали ще има горен таван, какъвто у нас вземат само няколко процента от стопанствата. Става въпрос за долния – от 3 ха до 30 ха, каквито са повече полски ферми. Обикновено като ме питат колко стопанства има в Полша, аз не мога да отговоря. Всеки се чуди как професор по икономика на селското стопанство не знае цифрите. Тези фермери, които имат нотариален акт, са около 2 милиона в Полша. А право да получават директни плащания имат само 1.4 млн. от тях. От тях 700 хиляди имат продукция, която продават на пазара. А едрите фермери, които оказват значително влияние в изхранването на обществото, са около 300 хиляди. Кой трябва да е верният отговор – дали да има тавани? Дали тези, които притежават 2 хиляди с нотариален акт или тези 300 хил., които са едри фермери. Съществуват въпроси и като тези – ако даден фермер няколко години не е продавал продукция или не се изхранва от селското стопанство, дали има право на субсидии? Според мен – не трябва. Но другите, които остават, трябва да получават плащания, свързани с обществената политика, а не със социалната. Преди години имах среща с професор от Финландия. В разговора ни стана ясно, че един от най-важните показатели за ефективността на труда в селското стопанство показва, че в Полша е много по-нисък в сравнение с Финландия. Това ни озадачи много, още повече, че тогава още бяхме кандидат член на Европейския съюз. В Полша се отглежда добре пшеница и ръж, и тъй като те определяха показателя за ефективност въз основа на площи, където се отглеждат тези зърнени култури, и броя на селските стопанства, се получиха много ниски резултати. Просто разделиха площта на 2 млн. селски стопанства и затова получиха нисък коефициент. Във Финландия климатът е по-студен и там просто не се отглежда пшеница. Искам да кажа, че няма общ аршин, по който да измерваме ефективността.

 • Какви мерки за контрол предлагате да има в Полша след 2020 г.?

 • До този момент действа контролът на място, т.е. определен брой стопанства се проверяват през определен срок. А в новите перспективи този контрол ще се упражнява без предварително известие и по всяко време може да се види как даден земеделски стопанин върши работата си и как действа неговата система.

 • Сега говорим, че икономиката през XXI век трябва да се развива чрез иновации, че трябва да се прилага принципът за устойчиво развитие. И това ли са относителни понятия?

 • Не знам как в България първоначално бе превеждан терминът „устойчиво развитие“, но в Полша се превеждаше като дълготрайно развитие. Целта е публични средства да се дават така, че те да оставят дълготрайна следа, т.е. резултатът да надхвърля периода на тяхното предоставяне, но политиците мислят в кратки периоди – от избори до избори. Затова ние, учените, тепърва трябва да обясним какво означава устойчиво развитие. Обикновено казваме, че акцентът трябва да е разпределен между развитието на околната среда, обществото и икономиката. Но опитайте се да намерите една дефиниция за това. Има над 20 дефиниции какво е това устойчиво развитие. Ще се окаже, че не сме в състояние да кажем кои типове стопанства са устойчиви и кои – не. Що се отнася до иновациите, чудя се дали сега да въведем дефиниция или да изчакаме 20-30 години? Дали земеделието и селското стопанство трябва да е иновативно или традиционно? Вече съществуват храни, които са принтирани на 3D принтери, но не само това. Има и такава на 4D принтери, които се развиват с хода на времето. Има роботи, които са в състояние да събират меки и крехки плодове, като разпознават степента на тяхната зрялост. От друга страна сме предупредени. Може би всеки един от нас е гледал поне един филм, в които е показан бунтът на роботите. Когато бях млад светът се вълнуваше от шахматна партия между робот и човек, но вече това не се прави, защото предварително се знае, че машината ще спечели, дори в отборни игри, каквато е бриджът. Ако се окаже, че роботите са в състояние да комуникират помежду си, да се разбират, може би е време за тяхното ограничаване.

 • Какви иновации можем да очакваме в областта на генетиката?

 • Що се отнася до генно модифицираните организми, въпросът е дали те са иновация, която ще помогне на хората или са заплаха за човечеството. Дали на някой учен няма да хрумне да създаде човек с рибешка опашка или с крила, както е в античната митология. Що се отнася до средствата за защита на растенията, все по-често се надигат гласове, че трябва да се ограничават в земеделието. Дали иновациите са извор на напредък или са заплаха? Ако са заплаха – защо да ги финансираме? Аз лично съм за финансиране на иновациите.

Публикувана в Бизнес
Земеделието е един от най-силно покровителстваните сектори в световен мащаб. Дори активните подръжници на свободната търгови променят принципите си, когато става дума за селското стопанство. В съответствие с нормативните документи на СТО мерките за държавна подкрепа на земеделието се разделят на три категории .
"Кехлибарената кошница" включва различни продуктови дотации и субсидии, тоест мерките, които непосредствено изкривяват пазарната среда. Нейният размер се регулира от нормите на организацията и е предмет на международни дискусии.
В "Синята кошница"  са програмите, насочени към намаляване на производството, те също могат изкуствено да изкривяват конкуренцията, но по-непосредствено.
И накрая, "Зелената кошница" включва мерки, несвързани с финансирането на земеделските производители - отпускане на средства за развитие на инфраструктурата в селските региони, научни изследвания в аграрния сектор, ветеринарни дейности, екологични програми, падабряване на плодородието на почвите и т.н. Тази подръжка не се поддава на регулиране в рамките на международната търговия и може да се отпуска във всякакъв обем без специално разрешение.
Основният начин на протекционизъм се изразява в огромните субсидии
ЕС, САЩ и Япония ежегодно насочват в земеделието си десетки милиарди долари. Там нивото на държавната подкрепа достига до 35-40 на сто от стойността на земеделската продукция.
Класически пример на протекционизъм е случилото се на пазара на памук в САЩ през последното десетилетие. За да се подобри положението на 40 000 фермери, отглеждащи културата, правителството на САЩ отпуска огромни средства - 4 милиарда щатски долара субсидии. Препроизводството, дъмпингът от страна на националните производители и протестите на международните организации не промениха стратегията на американското правителство, която нанесе смъртоносен удар по памукопроизводството на Мали и други бедни страни по света, като постави под заплаха живота на над 3 млн. души в Западна Африка, зависещи напълно от производството на памук.
Освен това, за да защитят различни сегменти от селското си стопанство, някои страни поставят различни бариери пред вноса. Така например, данъците, митата и таксите върху вносните месни продукти във Финландия и някои продукти на растениевъдството в Япония достигат няколкостотин процента.
Използват се и различни немитнически бариери, като например фитосанитарни изисквания.
Субсидирането в развитите страни не е насочено към увеличаването на производството, а към това отрасълът да стане по-екологичен, а фермерите - по-благополучни. В САЩ, например, по линия на "Зелената кошница" се отделят 30 млрд. щатски долара. По данни на американските изследователи впечатляващият ръст на селското стопанство на страната през последните десетилетия на 50 % е осигурен благодарение на държавното финансиране на земеделската наука.
В същото време най-ефективните земеделски производители - тези в Австралия, Канада и Ново Зеландия работят прекрасно с минимални субсидии.
Публикувана в Бизнес

Зелените салати и доматите са само част от зеленчуците, които отглеждат все повече ентусиасти на покривите в белгийската столица Брюксел. Там всичко е в аромати и цветове, защото градското земеделие търпи истински бум. Причината за това е нарасналото търсене на свежи и регионални продукти. Зеленчуците се предлагат на големите вериги, на фермерските пазари и директно на клиентите. „Опитваме се да разказваме нашата история на все повече хора, които да спечелим за каузата да търсят регионални продукти”, казва Номи Беноа, ръководителка на проекта. Със своите 4000 квадратни метра, една от градините се нарежда сред най-големите градски градини в европа.

Белгия си е поставила за цел до 2030 година 30% от потреблението на зеленчуци в страната да идва от регионална продукция. Към момента само някои ресторанти и компании разчитат на местното производство. „Мисля че процесът е в самото си начало. Браншът трябва да стане още по-професионален , а едно от големите предизвикателства пред нас е логистиката и транспорта”, казва Натали Гулмин от местните екологични власти. Надеждата на активистите занимаващи се с градско земеделие в Белгия е, че постепенно то ще може да се превърне в една устойчива система за изхранване, а нейно предимство е краткото разстояние на продукцията до потребителите.

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 16 Юли 2018 08:21

Градина на покрива

Да отглеждаж плодове и зеленчуци на покрива е мода, която все повече завладява Париж, благодарение на която в града се появява повече зеленина, а природата се връща на най-необичайни места като например на покрива на един хотел, пише „Дойче веле”. Там едно семейство отглежда плодове и зеленчуци на собствен парцел от едва 3 квадратни метра, срещу което заплаща  наем по 38 евро месечно. „Това е чудесно защото тук между сградите можеш да видиш и повече природа,”, казва Даниела Хохгезанс. Върху покрива на този хотел са разработени вече 250 парцела, като във всеки един от тях могат да се отглеждат до 70 растения. През този сезон се отглеждат основно зелени салати, ягоди и подправки. Идеята за тази малка градина на покрива хрумнала на едно дете. „Градовете ни стават все по-големи и бетонни, а ние разполагаме със все по-малко място. Повечето от покривите на сградите ни не се ползват, и така ни дойде идеята да направим града по-зелен и в същото време да произвеждаме здравословни храни”, казва Жан Патрик Шепърс.

Градината на покрива бързо набрала популярност и мнозина французи разбрали за нея от рекламата. „Зеленчуците които произвеждаме тук са по-скъпи от тези на пазара, но за сметка на това са по-свежи. Освен това научаваш нещо повече за земеделието и можеш да оцениш продуктите”, казва един от градинарите. Избрал да си наеме парцел в градината защото у дома няма достатъчно място, където да отглежда плодове и зеленчуци. Интересът към проекта дотолкова се разраснал, че в момента близо 600 нови кандидат градинари,само в Париж, изчакват за да се сдобият със свой парцел.  Изграждането на градината на покрива струва 300 000 евро, но според Жан Патрик Шепърс това не е само бизнес, защото хората в градовете са изгубили връзката с природата и нямат никаква представа как се отглеждат растения. През следващата година проектът предстои да се разрасне още, като подобни градини ще се появят не само на други покриви във френската столица, но и в други градове на страната.

Публикувана в Бизнес

Европейската комисия предлага увеличение на бюджета за следващата година с 3% спрямо текущата, съобщава австрийското издание Volksblatt. Основната причина за това е предстоящото излизане на Великобритания от Общността. Брюксел предлага общият размер на бюджета през 2019 година да достигне 166 млрд. евро. Предвижда се парите за земеделие през 2019 година да се увеличат с 1,2% до 50 млрд. евро.

„Средствата ще са насочени основно към заетостта, младежите, миграцията, сигурността и солидарността, и трябва да доведат до повишаване на добавената стойност на европейските граждани”, заяви еврокомисарят по бюджет и финанси Гюнтер Йотингер. Той призова ЕП и отделните страни членки да постигнат консенсус по отношение на бюджета възможно по-бързо.

По данни на ЕК за 2019 година за постигане на икономически ръст са предвидени близо 80 млрд. евро, 12,5 млрд. евро трябва да отидат за изследователската програма „Хоризонт 2020”, което е увеличение с 8,4% спрямо предходната година. Други 2,6 млрд. евро са предвидени за образование в рамките на програмата „Еразъм +”, което е ръст с 10,4% на годишна основа. Средствата за инфраструктура в рамките на ConnectingEuropeса увеличени с 34,6% до 3,8 млрд. евро, 233,3 млн. евро са предвидени за инициативи  свързани с повишаване на заетостта на младежите в региони с висока младежка безработица. Кохезионните фондове ще се дотират с 57 млн. евро (+2,8%) а 40 млн. евро ще са за структурните фондове на страните членки. 

Публикувана в Бизнес

Малките фермери няма да изпитат никакъв ефект от преразпределението на субсидиите, коментират немските стопани

Мартин Иванов

След като Брюксел зададе рамките за бюджета на Общността през следващия седемгодишен период, земеделските производители в Европа вече се питат дали това, че за земеделие се предвижда по-малко пари, няма да означава край на финансовия благодат за тях. Целта и намеренията на Европейската комисия са ясни: ”Финансовата дупка от инфлацията, Брекзит и определянето на новите приоритети възлизат между 11 и 12 млрд. евро годишно”, каза комисарят по финанси и бюджет Гюнтер Йотингер в ефира на Първи канал на германската обществена телевизия. Редица страни, сред които и Германия, отправиха сериозни критики към направените предложения. Нещо повече, делът на федералната република в общата каса беше увеличен с близо 2 млрд. евро годишно, което означава, че Германия ще трябва да плаща повече, но и да получава по-малко. Ето защо със страшна сила виси и въпросът как тези средства да бъдат по-правилно и по-справедливо разпределени. Баварският премиер Маркус Зьодерер вече изрази несъгласието си с предложенията на Брюксел за многогодишната финансова рамка, заявявайки пред сп. „Шпигел”: „Германия досега е сред най-големите платци и заслужава да получи повече. Ние не искаме да финансираме излизането на Великобритания”.

А как приемат нещата самите фермери?

Отмар Илхмар е животновъд от Долна Саксония. Стопанството е получил от своя баща в наследство. Отглежда 60 крави и разполага с 60 хектара пасища. Засега оцелява, въпреки че изкупните цени на млякото в момента в региона на Източен Фрисланд не надвишават 30 цента за литър. „В последната година много мои колеги се принудиха да затворят своите ферми, най-малкото защото производството на мляко стана икономически неизгодно. Много е трудно да издържаш семейството си с подобно малко стопанство като моето”, казва Отмар. По думите му трябва да е ясно, че когато от сутрин до вечер са в обора и при все това произвеждат продукция, която е твърде евтина,  фермерите не са в състояние да произвеждат добра продукция, без да получават подпомагане”, казва Йотингер.

За Отмар Илхмар директните плащания, които постъпват в стопанството му, годишно възлизат на 18 хил. евро, тъй като има много малко обработваеми площи. Скоро се очаква източниците на финансиране от европейския бюджет да намалеят още повече. „Само заради Брекзит субсидиите, които имам, ще паднат с 6%. Има и други важни задачи, които ЕС трябва да подсигури финансово в бъдеще”, продължава фермерът.

Какво показват сметките? Само

Брекзит ще отвори дупка от 13 млрд. евро годишно

в европейския бюдже. Освен това Европа се нуждае от повече средства за опазване на границите, за научни изследвания и образование и интеграция на мигрантите. Как иска да плаща Йотингер тези пари? От една страна, чрез пестене на средства, а от друга, – чрез повишаване вноските на отделните страни членки в общия бюджет. Това означава намаляване на средствата за аграрна политика и структурните фондове с по 5% и разделянето им по различен начин. Например въвеждане на таван от максимум 60 хил. евро за  стопанство, без значение от това колко голяма е обработваемата му земя, означава повече пари за източноевропейските фермери. „Смятам, че както фермерите в Западна, така и тези в Източна Европа трябва да получават  повече пари, но е необходимо да се обсъди как правилно да се разпределят  те”, смята Отмар.

Какво мислят експертите

Според независимия експерт Фабиан Цулег е настъпило времето за тотална промяна в системата за субсидиране. „В дългосрочен план трябва да се откажем от директните плащания и да се концентрираме  повече върху пазарите. Има, разбира се, някои неща , които  се нуждаят от финансиране, като например опазването на околната среда, но това трябва да става целенасочено”, казва експертът. Да приключи изливането на златен дъжд над полята? Това е немислимо за земеделското лоби, но умерени съкращения, отпускане на по-малко субсидии на големите стопанства? „Нашият отговор е „Не”. Ние искаме по-голям аграрен бюджет, тъй като 70% от регионите в Европа са селски и един силен бюджет за сектора е добра инвестиция не само за земеделските производители, но и за ЕС като цяло”, смята Йоаким Руквид, председател на Германския браншови съюз на земеделските производители. Според Йотингер обаче от едната страна са фермерите, а от другата – нетните платци, т.е. отделните страни членки, които не искат да плащат повече. „Тъй като получавам критики и от двете страни, аз съм между чука и наковалнята”, допълва Йотингер.

Взаимните обвинения вече започнаха и браншовите организации ще трябва да водят тежки преговори с отделните страни членки за постигане на разбирателство. Дали обаче скоро ще се стигне до някакъв успешен резултат от тях? „Най-голямото ми притеснение е, че всичко е на хартия. Субсидиите за площ ще намаляват все повече, а ние, малките фермери, няма да изпитаме никакъв ефект от преразпределението на субсидиите. За мен намаляването на средствата за земеделие е шанс, за да се помисли за едно напълно ново преразпределение на субсидиите”, казва в заключение немският фермер.

Публикувана в Бизнес

Дал съм всичко от себе си и непрекъснато мисля как да преодолявам трудностите. Винаги съм се стремил да намеря вйърното решение на проблемите, прави равносметка по случай 60-годишния си юбилей собственикът на фирма Агроелит

Лили Мирчева

За Божидар Митов е писано много. Описан е жизненият му път от производител на цветя и зеленчуци до крупен арендатор. Но почти нищо не е казано за терзанията на този инициативен и ученолюбив българин. Винаги се опитва да разбере истината за възхода в агробизнеса, за това как едни хора успяват в земеделието, а други – не. Не търси чутовни тайни, тъй като в дългите си трудови години се е убедил, че в основата на всичко е трудът. Е, има и доза късмет, но никой не дава пари наготово.

Когато в България пристигат първите немски специалисти да ни учат едва ли не какво е рапица и да ни съветват колко изгодно е да я гледаме, той е един от първите, които тръгнаха по този нов път. Дори помогна за организацията на първата среща в Търговище между експерти и фермери. Така постъпваше и с всяка новост, която навлизаше в България – все пак в нашата страна се състоя не само преход от кооперативните форми на ТКЗС, но и в отглеждането на нови култури, въвеждане на нови технологии, препарати и семена.

Който познава Божидар Митов отблизо е наясно, че е човек, който е в крак с всички новости в земеделието, но в същото време е човек, който не може да се примири с много от недомислията, приемани от управляващите. Той обича да задава въпроси, на които специалистите просто нямат отговор.

Позволих си да помоля за среща този човек в разгара на позакъснялата пролетна сеитба, когато не му беше много до журналисти. И тук се прояви една от неговите характерни черти – той е винаги готов любезно и учтиво да помогне на другите в изпълнението на професионалните им задължения. По мое настояване той бе принуден отново да повтори историята на неговата фирма, тясно преплетена с тази на семейството му.

В търсене на мястото за срещата забелязах, че когото и да попитам в центъра на Търговище къде се намира офисът на Божидар Митов, веднага ме насочваха. Хората говорят за агробизнесмена, който на 19 януари навърши 60 години, с уважение и респект, защото е сред най-големите дарители в общината. Дори на празника за рождения си ден вместо подаръци, той събра дарения за две училища в града, които подготвят кадри в земеделието. „Събрахме 37 хил. лв. и към тях добавих още 10 хил. лв. Дадохме на двете училища по 15 хил. лв., като на едното от тях допълнихме сумата с още 10 хиляди, за да участва в проект. Останалите 7 хил. лв. дарихме на клуба по моделизъм към младежкия дом в града“, отчита Божидар Митов, чиято фирма Агроелит е сред най-успешните в земеделието на България, а по мащаб може да се конкурира с най-модерните и големи зърнопроизводители в света. Преди близо 30 години започнал да се занимава със земеделие, сега Божидар Митов обработва над 100 хил. дка земя в землището на 23 села край Търговище. През тези години съпругата му Мария е неотлъчно до него, а сега и трите им деца вървят по техните стъпки, но със собствен бизнес. Голямата дъщеря Милена, зооинженер по професия, успешно ръководи свинекомплекса в с. Алваново. Синът Борислав се занимава със земеделие в района на Антоново и Омуртаг, а неговата близначка – Ивиана, е финансист на фирма Агроелит. Трите фирми си помагат, но са отделни стопанства.

Завършил специалността „Радио и телевизия“, когато се насочил към земеделието, Божидар първо решил да купи техника. „Тогава извършвах технически услуги по обработката на земя, която в голямата си част пустееше“, спомня си фермерът. През 1991 г. създава фирмата и започва да наема ниви в землищата на близките села. След това идва голямата инфлация и многобройни фалити на кооперации и фирми. „Много хора пропаднаха – бяха трудни времена. Ако сега бюрокрацията е един от най-големите ни проблеми, тогава самата обстановка беше много трудна“, разказва управителят на Агроелит. Сега фирмата разполага с един от най-модерните автопаркове в страната и подсигурява работа на 250 човека. „Няма как да не съм доволен от постигнатото, а и знам цената на това нещо. Отстрани не знам как изглежда, но съм дал всичко от себе си и непрекъснато мисля как да преодолявам трудностите. Винаги съм се стремил да търся решение за всеки проблем. Сблъсквал съм се в много стени досега“, прави равносметка по случай 60-годишния си юбилей агробизнесменът. Не по-лесно се прави земеделие и сега – на прага на новия финансов период на Общата селскостопанска политика, когато фермерите са изправени през много неизвестни – откъде ще се допълни недостигът в европейската хазна, какви ще са новите изисквания за опазване на околната среда, какво преливане на средства ще има между двата стълба на преките плащания и селската програма... неизвестните са много.

След успешното приключване на позакъснялата пролетна сеитба тази година, във фирма Агроелит се готвят за следващата земеделска кампания – жътвата. „Лошото е, че преди дъждът бе прекалено много, а сега никак го няма. Но нищо в земеделието не става по поръчка“, обяснява спецификата на работа в „завода под небето“ Божидар Митов. Стопанството му отглежда основно 3-4 култури – пшеница, рапица, царевица и слънчоглед, наред с бобовите.

„При нас характерното е, че валежите са малко. Това е микрорайон, който дъждовете прескачат и затова трудно се отглежда царевица. За съжаление през миналата година имахме голяма градушка, която се отрази много зле на реколтата“, коментира фермерът. „По принцип тук не е градобитен район, но проблемът е, че още няма стратегия за борба с градушките. Много малко арендатори в района застраховаме площите си, но на практика това е неизгодно за нас. Имал съм много проблеми и съм се отказал да застраховам. Когато щетата е в рамките на сумата, която сме дали, горе-долу се получава някакво обезщетение, но ако примерно, както беше през миналата година, щетите са големи, застрахователите не ги изплащат. А сумата, която трябва да дадем, особено за по-едрото земеделие,

никак не е малка. Ако си я сметна, май е по-добре сам да си я осигуря“, обяснява Божидар Митов. По думите му важно е фермерите да имат сигурност и подкрепя предложението опазването на градушки да се извършва със самолети, но не вижда коя организация ще може да го прави. Може тази задача да се възложи на армията, която има обучени пилоти и налични възможности. Иначе застраховането може да попадне в дебрите на чиновническите недомислия или да копира неуспешно нечий чужд модел.

Божидар Митов не дели фермерите на едри и дребни, защото под слънцето има място за всички. „Като гледам какво става в Народното събрание през последните години, виждам, че то се копира от хората надолу. Не знам защо се настроиха толкова хората един срещу друг? Навремето министър Найденов отвори Кутията на Пандора и раздели фермерите на дребни и на едри. Когато зърнопроизводителите си потърсихме правата за акциза на горива, той вкара раздор между земеделските производители. Не знам защо го направиха това нещо, но не е работещо за добрите отношения между хората. То и новините като погледнеш – правят се скандали от почти всяко нещо. Оттам се тръгва и се живее в страх и несигурност“, коментира с характерния си спокоен тон агробизнесменът от Търговище. По думите му зърнопроизводството не може да съществува върху малко декари, но това никой не го обяснява. „В зърнения бизнес инвестициите са големи и трябва едно семейство да обработва поне 2-3 хил. дка. В САЩ семейните ферми гледат до 15 хил. декара, но тук ако имаш под 10 хил. дка, не може да си купиш нови машини. Има култури, които са печеливши и могат да се гледат на по-малко площи от дребните фермери“, обяснява Митов. „От друга страна - не можем да се сравняваме с държавите, които са градили стотици години. Ние така или иначе трябва да постигнем нашите резултати. Не става с магическа пръчка. А ние чакаме някои да ни даде – няма такъв вариант“, категоричен е управителят на Агроелит. Затова по думите му субсидиите не са най-градивното нещо за българското селско стопанство. Дори обратното. Божидар Митов дава за пример Добруджа, където арендаторите плащат космически ренти на собствениците на земя, а субсидиите не отиват за инвестиции в производството.

„Нали знаете приказката за земеделците – няма по-разцепени от тях. Виждам на разни събирания -говори се малко по същество, особено в райони, където конкуренцията е набъбнала. Получават се противоречия и работата на върви. Всеки гледа в канчето на другия и дребните фермери мислят, че е много лесно да си едър зърнопроизводител. Те виждат цифрата за субсидията, а тя е на декар обработваема земя – както за едрия, така и за дребния фермер. Мнозина говорят против т. нар. Октопод. Аз шапка му свалям, заради организацията, която е направил. Никой не казва как се управляват 1 млн. декара на различни места в страната – да подсигуриш машини, да плащаш на хората. При това заплатите в земеделието никак не са малки в сравнение с други сектори. Трябват много инвестиции, а рискът да работиш на открито сред природата, е много голям“, коментира с огорчение агробизнесменът. Споделя, че бюрокрацията в аграрния сектор се увеличава непрекъснато, което е съсипващо за малките фермери. Големите стопанства назначават специални хора, които да се занимават само с документи, написани на „брюкселски език“. „Не е само терминологията, трябва да си агроном, технически специалист, защото компютризацията на машините сега е много напред. Да си добър икономист, за да може фирмата да има отчетност, да си юрист и да спазваш законите. Отстрани изглежда много лесно, а на практика е доста натоварващо“, коментира бизнесменът. Да не говорим, че цялата общинска администрация получава такси от услуги, които извършва на земеделците. А новото усложнение за представяне на нотариални договори от страна на собственици и арендатори, може да се окаже съсипващо за голяма част от последните. При това таксата за нотариална заверка на договорите скочи от 50-60 лв. до 100 лв., които директно отиват в джоба на местната администрация и юристите.

Не е по-различна картината при агрочиновниците. „Най-лесно се изпълняваха изискванията по САПАРД, после по Програмата за развитие на селските райони. Бюрокрацията отначало не беше много сложна, но въведоха консултанти и редица още изисквания, които задължително трябва да изпълняваме“, коментира Божидар Митов. Признава, че благодарение на проектите по селската програма много български фермери ползват най-добрата в света земеделска техника. Сега около 10 години се ползва една машина, докато преди ресурсът за експлоатация е бил около 7 години. На практика стопанството на Божидар Митов е модернизирало автопарка си в периода след 2000 г. и най-вече след присъединяването на България към Европейския съюз. „Субсидиите свършиха работа, но много хора помислиха, че са някакъв вид далавера, а това не така. Аз пътувам доста из страната и виждам много добре направени посеви, в много добро състояние. Това показва, че вече има кадърни хора, даже някой по-млади фермери вече ни изпреварват в технологията и в работата като цяло, което е добре. В сравнение, дори с Европа, нещата при нас са на много добро ниво. При всяко положение сме в челните места, особено земеделието в Северна България“, коментира основателят на Агроелит. Затова никога не спира да експериментира и въвежда нови технологии в производството. По думите му трябва първо да стъпиш на опита, а после да промениш мисленето си.

„В зърнопроизводството ние се конкурираме в света. В Америка също са много напред с иновациите, но и в Русия от няколко години са започнали сериозно да помагат на земеделците. Преди Перестройката произвеждаха зърно едва да се изхранят, а сега са основен износител в Черноморския регион и света. А може с новите технологии и държавната подкрепа за излязат на първо място по производство на зърно“, прогнозира бизнесменът.

На въпроса какво трябва да направи държавата в подкрепа на бизнеса, той отговаря: „Не става въпрос за пари, а да се създадат нормални условия и да няма абсурдна бюрокрация. Освен нея и различните закони, които управляващите поправят непрекъснато“, обяснява Митов. Като изкушен от техниката човек смята, че в близките 10 години техниката ще се развие много и ще трябват много инвестиции, за да се внедряват новости. Но те ще доведат до по-пълноценно ползване на земята. Колкото до човешкия ресурс, който ще работи в земеделието, агробизнесменът казва, че „като в България има голяма демографска криза, не значи, че по света е така. Празни пространства няма.“ За обезлюдяването на българските села казва, че едва ли ще има обратна тенденция. Там няма младо поколение, което да гледа деца, няма елементарни условия - училище, лекар и т.н. При това 99% от работните места са в градовете.

„По принцип хората си пожелават лека и доходна работа. Това не са съвместими неща, особено в земеделието. Това е бизнес, свързан с много работа и трябва да има признание за този труд, колкото и неблагодарен да е“, казва Божидар Митов и продължава за разбива стени. Тъкмо заради липсата на кадри в земеделието събира дарения за селскостопанските училища. По думите му много неща са направени така, като че управляващите изобщо не са мислили, че има земеделие в нашата страна. Но въпреки това не смята да спира. А в чисто човешки план е горд дядо на четирима внука и споделя, че очаква поне още двама-трима наследници.

Чета редовно в. „Гласът на фермера“

Радвам се, че на страниците на вестника откривам много актуална информация, свързана със земеделието. Вие не търсите сензации и мафиоти в сектора. Не знам доколко съм прав, но смятам, че в земеделието най-малко има подобни неща, в сравнение с другите сектори на икономиката. Читателите ви търсят заради професионалната информация. Във вестника има доста интересни статии, свързани с ежедневието и са в помощ на фермерите. Въпреки, че сега в интернет може да се намери всякаква информация– въпрос на относителност е колко е достоверна. Неслучайно в САЩ вестниците не се продават, а се подаряват и се издържат от рекламите.

Във в. „Гласът на фермера“ търся предимно специализирани съвети, които да са ми в помощ в ежедневната работа, новости в агрономията и в техническата част. Интересувам се и от актуалните промени в законодателството. Искам да намирам позицията на фермерите, за да се чува и нашият глас, а не само на управляващите.

Публикувана в Бизнес

Агр. Петър Кръстев

На срещата с оризопроизводителите в Съединение министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов коментира темата за намиране на оптимално решение за борба с градушките. През последните години това природно явление все по-често се случва и най-засегнати от него са земеделските про- изводители, които търпят големи загуби от пострадалите култури. Министър Порожанов коментира становището на Асоциацията на застрахователите по концепцията за градозащита и по-конкретно отказа им да участват. Спо- ред него идеята за създа- ване на ново предприятие, което да замени Агенцията по градушките, не е целе- съобразна, защото то няма как да обхване с третиране градоносния проблем в цялата страна. В момента се изграждат още няколко площадки с ракетен способ и опазваните по този начин земеделски площи ще нараснат, като покриваемостта с тях ще достигне около 33%. Площите на останалите земеделски производители, които са основно в източната част на страната – Добруджа, не са покрити. Идеята е тези площи да бъдат покрити със самолетен способ. Той е сравнително по-евтин на квадрат и с него ще бъде обхваната цялата страна, като на тази база мероприятието ще може да бъде финансирано.

Откъде ще дойде финансирането за тази дейност?

Държавата не може из-цяло да се ангажира с този процес. Затова когато изле- зе законопроектът, отново ще има публично обсъжда- не със земеделците, които ще трябва да поемат част от финансирането, обясни министърът. По предварителни изчисления това ще са около 50 ст. на декар, без пасища и ливади, като засега не се обмисля диференциране според вида на културите. От друга страна, когато се ползва самолетният способ и се третира около София например, самата урбанизирана територия също ще бъде защитена от градушка. Това няма да се отнася за териториите, които ще бъдат защитени от ракетен способ, като Пловдив например. Затова в конкретния случай, какъвто е София или друго място, самолетният способ ще способства и за пред- пазване на урбанизираните територии. В тази връзка, каза министър Порожанов, би било добре като източ- ници на финансиране да ползваме приходи от застрахователни премии на застрахователите, най-вече основния приход, който е бил обект на наши наблюдения. Това според него са приходите от застраховките на автомобилите, които са около 500 млн. годишно, като за миналата година изплащането на застраховки към застрахованите лица е било малко над 60%. Това е бил един от мотивите да бъде поискан подобен приходоизточник в закона. Ако този начин на финансиране отпадне, трябва да бъде заменен с друг или вноските да бъдат вдигнати успоредно на държавата и на земеделците, защото иначе няма да можем да покрием като цяло този разход, уточни министърът.

Взаимоотношенията между застрахователи и земеделци трябва да са на по-добро ниво

Според министър Порожанов трябва да има по-голяма кооперативност, като част от доверието между застрахователи и земеделски производители. В момента тя не е на добро ниво. В разговорите си със земеделците те споделили пред министъра, че били склонни да приемат задължителните застраховките, но невинаги намирали общ език със застрахователите. Според Порожанов взаимоотношенията и културата на застраховане трябва да бъдат по-различни. Той припомни, че в момента има програма за финансиране на част от застрахователната премия на конкретни култури, но тя дори не се изразходва, винаги има икономия.

В България все още няма застраховка срещу суша, за разлика от други страни, а през следващите години тя сигурно ще ни сполети. Така например миналата година над 30% от земеделците в Испания и Португалия бяха засегнати от сушата. Нека се опитаме да направим малко по-цивилизовано управлението на борба с градушките, защото в момента всичко е много екстензивно, призова министърът. Защото държавата дава едни пари, стрелят се ракети, а се покриват 30% от земеделските земи, завърши коментара си за законопроекта за борба с градушките Румен Порожанов. 

Публикувана в Растениевъдство

Федерацията на независимите синдикати от земеделието /ФНСЗ/ към КНСБ организира транснационален семинар „RAISEUP“, фокусиран върху противодействието на недекларираната заетост в сектор земеделие, в контекста на социалните иновации, които са приоритет за ЕС в настоящия програмен период. Международната работна среща ще се проведе на 10 и 11 май 2018г. в хотел „Рамада Пловдив Тримонциум”, гр. Пловдив. Участие в семинара ще вземат Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ Пламен Димитров, Генералният секретар на Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни и теризъм /EFFAT/ Арнд Спан, заместник-министър на труда и социалната политика, народни представители, евродепутати, представители от Главна инспекция по труда /ГИТ/ и Национална агенция за приходите /НАП/, неправителствени организации, експерти и синдикалисти от Италия, Австрия, Германия, Белгия, Чехия, Македония, Сърбия и България.

За проекта RAISE UP

ФНСЗ работи по амбициозен европейски проект „RAISE UP – действия на терен, иновативни подходи и ангажираност на ключовите партньори за противодействие на недекларирания труд”, финансиран по Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации „EASI – Progress Axis” 2014-2020. Партньори по 18- месечния проект са синдикални организации от сектор земеделие в Италия, България, Румъния и Македония, трудовите инспекции на България и Румъния и EFFAT. Основнaта цел на проекта е чрез ангажиране на заинтересованите страни в политическа дискусия да се разработят отговорни политики и мерки в принос за справянето с недекларираната работа в земеделието.

За да се постигне тази обща цел партньорството работи целенасочено за:

 • Изграждане на общо разбиране за нулева толерантност към недекларирания труд и за прилагане на холистичния подход в превенцията и ограничаване на недекларираната работа в обществото;

 • Установяване на политически диалог за прилагане на този подход посредством, съвместен контрол, общ ангажимент и споделено разбиране за този феномен чрез публични средства и кампании и др. за превенция на недеклалираната работа.

 • Разработване на конкретни планове за действие и пътни карти, които са основани на доказателства и принос на всички заинтересовани страни в Общността.

 • Стимулиране на диалога и взаимното доверие между партньорите на национално, регионално, европейско ниво за ефективно противодействие на недекларираната заетост и трансформирането й в легална работа.

 • Изграждане на партньорство със заинтересованите страни, в т.ч. медиите, аналогични мрежи, политици, вземащи решения - и да популяризира резултатите от своята работа, търсейки критичен поглед отвън, за да стимулира по-голяма ефективност на действията.

Недекларираната заетост в сектор земеделие

„Предстоящата транснационална работна среща в Пловдив на 10 май е продължение на съвместната ни дългогодишна работа досега на национално ниво, която ни даде възможност да обединим експертизата и усилията на широк кръг от ключови актьори в тази област на действие – компетентни институции и социални партньори, за да разработим ситуационен анализ на заетостта в земеделието, който е иновативен за България заради различните гледни точки на изследване на недекларирания труд у нас.“, посочи Светла Василева, Председател на ФНСЗ.

„По време на семинара ще провокираме нашата обществена търпимост към „съвременното робство”, ще дискутираме необходимостта от интегративен и цялостен подход в противодействието с недекларирания труд в земеделието; ще коментираме темата за недекларираната работа в аспекта на българския пазар на труда и положението с експлоатацията на българи в чужбина с колеги-синдикалисти, работещи с българи в чужбина, като посочим работещи добри практики, ще обсъждаме също и полезни съвместни решения през партньорството“, допълни още председателят на земеделския синдикат към КНСБ.

„Tази дискусия ще насърчи иновативни локални практики в европейски мащаб, а засилването на транс-граничното сътрудничество между партньорите ще бъде добавената стойност от работата ни.“, категорична е Светла Василева.

Тя подчерта още, че чрез съвместната работа със социално отговорните партньори в България по този проект ще бъде формулиран общ документ за противодействие и превенция на недекларираната работа в земеделието, който да предложи на заинтересованите институции в отделните страни, на международните органи и на социалните партньори набор от конкретни политики и мерки. „Така ще дадем своя принос и към Европейската платформа за недекларираната работа.“, подчерта още председателят на ФНСЗ.

#PayRise – Кампания за увеличаване на доходите

Транснационалната среща в Пловдив съвпада с европейската седмица на работното място за повишаване на доходите в земеделието в страните от Югоизточна Европа и кампанията за повишаване на доходите #PayRise, посочи Валентина Васильонова, зам. председател на ФНСЗ и координатор на проекта „RAISE UP“.

„И ние от своя страна ще се опитаме да привлечем общественото внимание върху недопустимо ниските заплати на работниците в земеделието и тежките условия на труд в този отрасъл, както и да изразим непримиримостта си към двойните стандарти и неспазването на трудовите стандарти за сметка на обогатяване и развиване на сектора с най-голяма финансова подкрепа от европейски обществени средства като реализираме една наша инициатива в рамките на международния семинар в Пловдив.“, заяви Валентина Васильонова.

Тя поясни, че участници по проекта ще посетят конкретни земеделски стопанства и ще проведат срещи с работниците на 11 май, в рамките на европейската и национална кампанияза увеличение на доходите за достойно заплащане и достойни условия на труд на всяко работно място #PayRise.

Контекст

Земеделието е традиционно сектор с висока степен на недекларирана заетост, поради своята сезонност и поради факта, че работниците се наемат на ден.

По данни на EURISPES - частно италианско сдружение, което се занимава с политически, икономически и социални изследвания в Италия за 2014г. недекларираната работа възлиза на 32%, засравнение тази заетост в сектора на строителството е 15,4%.

По данни на Националния статистически институт на Италия /ISTAT/ 43% от заетите в земеделието в Италия са недеклариран труд, което възлиза на около 400 000 души, в т.ч. 100 000 души, основно чужденци са обект на експлоатация и са принудени да живеят при тежки условия, далеч от санитарни и хигиенни норми. По данни на статистиките заплащането на труда на земеделските работници с нередовни договори (черна или сива икономика), обект на капоралите е около 25-30 евро/ден, което е 40% по-ниско от заплащането на италианските работници, а работният ден е 10-12 часа дневно.

Особен феномен на италианското земеделие е „капоралът” - посредникът, който предоставя работа, като взема част от изработената надница. Той действа в гетата, затворените общности, а в активния сезон един капорал може да менажира по 9-10 хиляди работници. Не е трудно да се пресметнат парите, които се въртят в сивата част на икономиката от тази дейност.

Голям дял от работниците-мигранти в Италианското земеделие идват от Румъния, България, Балканите. По време на прибиране на реколтата тези работници се придвижват на юг от различни части на Европа и се прибират обратно след приключване на сезонните дейности. Те често живеят в гета извън населени места, рядко влизат в контакт със синдикатите или местните институции, мигрират заедно с работата от регион на регион. Във всички зони ролята на „етническия посредник” – често пъти и капорал е много важна – той произхожда от същото село, географски регион, страна, от където се набират работниците и има функционално място във веригата на организацията на труда между работника и земеделския предприемач. И за двете страни „посредникът” е удобен, защото бързо може да организира и придвижи определен брой работници от едно поле на друго.

Българите, които живеят днес в Италия са около 100 000, от които около 30 000 души работят в земеделието - 96,1% са със срочни договори. Голяма част от тях полагат труд на полето в Южните райони на Италия. По данни на синдикатите FLAI-CGIL във Фоджа и осигурителната система в този регион те са около 4 500 български граждани. Всъщност те са многократно повече – просто са невидими, защото работят на черно. Българите, които идват в този регион да търсят работа са основно от районите около Сливен, Пловдив, Кърджали, Монтана, Търговище, Омуртаг, Попово, Варненско и др.

Въз основа на последната ревизия на заетостта в европейското земеделие (2017)можем да твърдим, че работещите наети в земеделието на ЕС се увеличават и са 10 млн. души, а 4 млн. от тях са сезонни мигриращи транс-гранични работници. Повечето от тях живеят от годишния си доход от земеделска работа. Временната работа е все по-често срещано явление особено в Южна и Източна Европа. Социалните условия и права са много по-малко в сравнение с 10 или 20 години по-рано. Изтичащата работна сила от България към страните от т.н. „Стара Европа” е повече от 1 200 000 души - официално работят извън България, над 30 % от тях са сезонни работници в земеделието на Европа. По държави данните сочат следното: в Германия - 300 000 души, в Англия - 300 000, в Италия - 100 000, в Испания - 350 000, Гърция - 120 000, във Франция – 40 000, в Австрия – 25000, в Швеция - 9 000 българи . и т.н

Европейската Платформа за борба с недекларираната работа, която стартира през 2016 г. признава, че въпреки наказателни, указателни и превенционни мерки, приети от много страни, малко са държавите, които прилагат цялостния подход в тази работа и търсят общ напредък и интегрални резултати. Затова е и апелът за повече инициативи за трансформация на нагласите и поведението в по-широк мащаб. Платформата е категорична, че за да се постигне холистичния подход публичните власти трябва да работят в тясно сътрудничество със социалните партньори. Нещо повече, насърчава се взаимодействието между ключовите партньори с цел осигуряване на по-ефективно транс-граничното сътрудничество на арената на борба с недекларираната работа. А подобряването на трудовите стандарти, социалният диалог са конкретни мерки, които допринасят в тази борба с неформалната икономика и нерегистрираната заетост.

Публикувана в Новини на часа
През по-голямата част от своята история Субсахарска Африка е страдала от липса на население, а не на обработваеми площи. Това е основната причина за слабото развитие на земеделието в тази част на света, пише The Economist. 
 
Проучване на Световната банка от 2011 г. показа, че регионът разполага с около 200 милиона хектара, подходящи за земеделска обработка, които не се използват за нищо. Това е почти половината от цялата обработваема площ в света и повече от култивираната земя в Северна Америка. Целият този недокоснат потенциал предизвиква интереса на инвеститорите, като някои изследователи дори изказват смелото предположение, че Африка може да се превърне в основен глобален източник на земеделска продукция.

Реалността обаче далеч не е толкова розова, а предизвикателствата пред африканските фермери са изключително сериозни, пише още изданието, цитирано от Profit. 
 
По-голямата част от свободните земеделски площи са разпределени основно в няколко по-големи държави. Сред тях са Судан и Демократична република Конго. В гъстонаселените райони (с повече от 100 жители на квадратен километър) през последните десетилетия върви процес на раздробяване на земеделските стопанства. От 70-те години на миналия век до наши дни средният им размер се е свил с около една трета. 
 
Африканският континент всъщност е нетен вносител на хранителни продукти и то на фона на увеличаващото се население. Прогнозите сочат, че до 2050 г. то ще нарасне двойно. Всичко това води до ескалация на напрежението и дори до открити конфликти, като този в Нигерия, където въоръжените сблъсъци между земеделци и животновъди отнеха хиляди животи. Песимистите са на мнение, че се задава много по-дълбока криза. 
 
Въпреки това има и положителни примери. Замбия, например, е държава с два пъти по-голяма територия от Германия, но с население по-малко от това на Холандия. Германска компания вече е придобила над 40 000 хектара обработваеми земи в страната, за да отглежда царевица и соя. Правителството пък прави опити за привличане и на други чуждестранни инвеститори в сектора. 
 
И докато на картата по-голямата част от земеделските площи в Африка изглеждат занемарени, то на терен нещата не винаги стоят по този начин. Понякога тези земи се използват за пасища, за отглеждане на фураж или пък за лов на дивеч. А обитателите им се оказват изненадани, когато бъдат обявени за натрапници, тъй като са извършвали тези дейности в продължение на десетилетия.В Уганда много хора, които са избягали по време на гражданската война, сега се завръщат по домовете си, само за да научат, че пасищата и нивите им вече са "разпределени" между генералите, едрия бизнес и останалите играчи, близки до властта. 
 
Съществува и друг проблем, който също не е за пренебрегване. Около една десета от земеделските площи в Африка са собственост на големи мултинационални корпорации и се използват за производство на биогорива, дървен материал и други технически култури, които не са предназначени за хранителната индустрия.Увеличава се и делът на средните по размер ферми - тези с площ от 5 до 100 хектара, които много често са собственост на държавните служители с дебели политически връзки. Статистиката обаче показва, че мнозинството от тях не се занимават сериозно с фермерска дейност, а площите на много от стопанствата с по над 20 хектара пустеят. 
 
В същото време малките земеделци обработват дребните си парцели толкова интензивно, че за кратко време успяват да съсипят плодородните почви. Причината за това е, че голяма част от населението е съсредоточена около основните пътни артерии и големите градове. 
 
Всичко това прави ситуацията изключително сложна. От една страна, прилагането на съвременни методи в обработката на земята и използването на по-качествени торове и препарати безспорно биха могли да доведат до много силен ръст в африканското земеделие.От друга обаче, механизираните ферми не могат да осигурят толкова работни места, колкото традиционните местни стопанства. Повечето африканци все още живеят извън градовете, а животът в тези региони е толкова труден, че обезлюдаването им върви с темпове, каквито не се наблюдават на никое друго място по света, коментира The Economist.  
Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 33

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта