При недостиг на магнезий през летните месеци по листата на овошките се появяват хлоротични петна, които са разположени симетрично спрямо главния нерв. Скоро след появата им петната некротират (обикновено до два дни). Тези признаци се проявяват първоначално по старите листа, които окапват преждевременно. Плодовете са с по-малки размери и влошено качество. Нарушава се и снабдяването с вода на овощните растения.

За най-чувствителна на магнезиев недостиг се смята ябълката, но от него страдат и останалите овощни видове. След образуването на листната маса обикновено се правят няколко пръскания с магнезиеви торове.

Използват се солите магнезиев сулфат (16% магнезий) и магнезиев нитрат (15% магнезий) с концентрация не по-висока от 2% поради риска от появата на пригори по листата. За листно подхранване може да се използват и листни торове, съдържащи магнезий, които са с по-високо съдържание на магнезий.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Калцият (Ca) се оказва изключително важенза храненето нарастенията ивъздейства положителновърхуструкрурата на почвата, като я подобрява, повишавайки нейнатапермеабилности порьозност. Магнезият (Mg) представлявацентралният атомна хлорофила, който е фондаментален зафотосинтезата; ръководисъщо и формирането назахари, протеини, мазнинии витамини. Сярата (S) участвав образуванетона много съединения, катоензими, протеиниивитамини, подобрявафизико-химичните характеристикина почвата, понижаваpHи благоприятстваабсорбиранетона елементите.
И накрая, микроелементите (елементи-следаиливторични елементи), катожелязо (Fe), манган (Mn), бор (B), цинк (Zn), мед (Cu) и т.н., и хумусните киселини: растениятаги използватв много малки количества,но те саизключителнонеобходимиза подпомагане нарастежаи за гарантиране накоректнотопроизводство на хлорофил. Когато микроелементите са в недостиг, листата пожълтяватпо краищатаи околонерватурите. По-специално,желязото е между 10-теелемента,необходимина растението: участва всинтеза на хлорофила, неразделна част е отразличните хормонинафизиологичните процеси, участва активнов процеса набиологичната фиксацияна атмосферния азот. Недостигът на желязопредопределя хлороза.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Понеделник, 25 Юли 2016 09:26

Магнезиев дефицит при царевицата

При дефицит на магнезий при царевицата в началото визуално може да се наблюдава появата на жълти или бели ивици в основните жилки на нерватурата, по долните листа се появяват некротични петна. Старите листа стават червено-виолетови, а накрая по тях се развива некроза (това става, защото манганът може да се придвижва в растението от старите към младите листа). Недостатъкът на магнезий се развива силно на кисели и песъчливи почви в условията на умерен климат с голямо количество валежи, където протича неговото извличане от почвения профил. На слабопродуктивни почви върху достъпността на магнезия за растенията влияе високото ниво на калий в почвата или внасянето на калиеви торове.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

При недостиг на магнезийпрез летните месеци по листата на овошките се появяват хлоротични петна, които са разположени симетрично спрямо главния нерв. Скоро след появата им петната некротират (обикновено до два дена). Тези признаци се проявяват първоначално по старите листа, които окапват преждевременно. Плодовете са с по-малки размери и влошено качество. Нарушава се и снабдяването с вода на овощните растения. За най-чувствителна на магнезиев недостиг се смята ябълката, но от него страдат и останалите овощни видове. След образуването на листната маса обикновено се правят няколко пръскания с магнезиеви торове. Използват се солите магнезиев сулфат (16% магнезий) и магнезиев нитрат (15% магнезий) с концентрация не по-висока от 2% поради риска от появата на пригори по листата. За листно подхранване може да се използват и листни торове, съдържащи магнезий - «Хумус Лайф Магнезий», който еспециализиран продукт за почвено и листно подхранване при разход 60 - 200 мл/дка, Кристалон кафяв – 3- 4 пръскания през лятото с 200 – 400 г/дка. Може да се използват и всички други съществуващи на пазара листни торове, които са с по-високо съдържание на магнезий.

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 18 Септември 2014 15:53

Листното внасяне на магнезий е ефикасно

Много по-ефикасно от почвеното приложение на магнезиеви торове е листното третиране. Обикновено се правят няколко пръскания след образуването на листната маса. Използват се солите магнезиев сулфат ( 16 % магнезий) и магнезиев нитрат (15 % магнезий) с концентрация не по-висока от 2 % поради риска от появата на пригори по листата. За листно подхранване може да се използват и листни торове, съдържащи магнезий - «Хумус Лайф Магнезий», който еспециализиран продукт за почвено и листно подхранване при разход 60- 200 мл/дка, Кристалон кафяв – 3- 4 пръскания през лятото с 200 – 400 г / дка. Може да се използват и всички други съществуващи на пазара листни торове, които са с по-високо съдържание на магнезий.

Публикувана в Овощната градина

Mагнезият е елемент от изключителна важност за овощните култури и при недостиг овощните дървета намаляват продуктивността си и боледуват. Внасяне на магнезиеви торове обикновено се налага, когато почвите салеки, с ниско съдържание на магнезий или с кисела реакция.Прилагането на високи норми калиеви торове на почви недостатъчно запасени с магнезий, а така също и проливните валежи също възможни причини за възникването на магнезиев недостиг. Симптомите се появяват през летните месеци- по листата се появяват хлоротични петна, които са разположени симетрично спрямо главния нерв. Скоро след появата им петната некротизират (обикновено до два дена). Тези признаци се проявяват първоначално по старите листа, които окапват преждевременно. Плодовете са с по-малки размери и влошено качество. Нарушава се и снабдяването с вода на овощните растения. За най-чувствителна на магнезиев недостиг се смята ябълката, но от него страдат и останалите овощни видове. Внасянето на магнезиеви торове в почвата е с по-бавен ефект. Поради тази причина то трябва да се използва предварително, преди да са се появили признаците на дефицит. За почвено торене може да се използват разнообразни материали – магнезиев карбонат, доломит, магнезиев сулфат, кизерит и други, но предварително чрез лабораторен анализ трябва да се установи запасеността на почвата с калций. При кисели почви с ниско съдържание на калций е препоръчително използването на доломит.Подходящ за кисели почви с лек механичен състав е и калиево-магнезиевия тор „Патенткали“, съдържащ калий, магнезий и сяра, както и калиево-магнезиев сулфат.

Публикувана в Овощната градина

Липсата на цинк се отразява негативно при ябълка, круша, слива, праскова и вишняа, като предизвиква различни по вид промени. Прояви на петниста хлороза, жълтеене, издребняване на листата, розетъчни листа са признаците, по които ще познаете липсата на цинк. Те могат да се проявят при високо азотно или фосфорно едностранно торене, при по-ниски температури и при по-плътни почви.

Липсата на желязо при овощните води до бледо жълти или лимонено-зелени листа. При продължителен недостиг на желязо листата по периферията засъхват, а в последствие загиват и целите листа, клонки и дървета. Стъблата са по-къси и тънки. Остра реакция при всички овощни от недостиг на желязо има при високо съдържание на фосфор и недостатък на калий.

Дърветата имат нужда и от елементите магнезий и калций. Калция е нужен за формиране на висококачествени плодове и увеличаване срока на съхранение. Липсата на калций води до заболявания по плода, като горчиви ядки и петнистост по ябълките и прасковите, а така също и нацепване на плода при вишни и череши.

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 18 Декември 2013 12:20

Успешно презимуване

Зимните култури имат удивителен механизъм за защита от измръзване. При понижение на температурите наличието на захари предотвратява повреждането на клетките. Калият, азотът и магнезият играят важна роля за тези процеси

Д-р Гудвин Рюликке, д-р Ханс-Петер Кениг, Баварска работна група по въпросите за внасяне на торове, ФРГ
При минусови темперантури острите кристали на леда повреждат растителните клетки, следствие на което растенията изсъхват. За да не се случи това, зимните култури са изработили собствена стратегия за презимуване. Внасянето на съответстващи торове и правилната агротехника имат голямо значение за формиране на студоустойчивостта на едни или други видове зимни култури.
Зимоустойчивостта е придобито качество. Растенията са в състояние да разпознават факторите на външната среда и да се приспособяват към тяхното въздействие. Снижаване продължителността на светлината на деня и постепенното понижение на температурите на въздуха в нощните часове до точката на замръзване задействат механизма на реакция за закаляване на растенията – появява се невъзприемчивост към замръзване, а в клетъчния сок растенията увеличават количеството на захарите и разтворимите протеини.
Протеините
възпрепятстват замръзването
Протеините, които са необходими за транспортиране на йоните през клетъчната мембрана (явлението осмоза), при ниски температури се деактивират в клетките на растението. Едновременно с това в периода на закаляването в растенията протича процес на образуване на други протеини, предпазващи от замръзване, които препятстват такава деактивация.
Ако температурата на въздуха продължи да пада, в растенията се образуват кристали лед и се включва механизма на устойчивост към замръзване: управляване на дехидратацията (обезводняването) и охлаждането. В резултат на ниското осмотично налягане, водата между клетките образува ледени лещи, но те не представляват истинска опасност за структурата на клетките. От клетъчния сок, който е застрашен от замръзване се отделя вода и точката на замръзване се понижава. За да се стигне до това, една от функциите на клетъчната мембрана намалява. Нужен е калий. За образуване на протеин в предзимния период е необходимо и достатъчно ниво на осигуреност на растенията с азот. При късни срокове на сеитба и кратък период на вегетация внесените нитратни торове дават преимущество: стимулират постъплението на калия. В същото време, повишеното ниво на нитрати, които растенията не успяват да използват за растеж, влияят отрицателно на развитието на зимоустойчивостта: изискват повишено потребление на вода. А водата както знаем, намалява концентрацията на клетъчния сок и повишава температурата на точката на замръзване.
Калий плюс
магнезий
За всички растителни организми калият е съществен елемент за производство на въглеводороди, участващи в процеса осмоза: захарта и подобните й съединения растенията използват за намаляване точката на замръзване.Картофите или репичките стават от студа сладки затова, защото част от нишестето се превръща в глюкоза, която служи в качеството на „антифриз“. Фотосинтезата, т. е. производството на енергия във вид на въглеводороди на основата на слънчевата светлина, а така също и транспорта на въглеводородите са възможни само при достатъчна осигуреност с магнезий. Достъпът на растенията до тези вещества е необходимо да бъде осигурен още есента. Усвояването на калия и магнезия са взаимосвързани процеси, поради което за тях се препоръчва едновременното внасяне в течна форма. Съдържащите се в съответните разтвори сулфати осигуряват есента удовлетворение от потребността на сяра.
Бор, мед и други
Доказано влияние на зимоустойчивостта имат следните микроелементи: манган – при високи нива на рН, мед – на заблатени почви и молибден – на стари в геологично отношение и кисели почви. При отглеждане на рапица особено значение има борът. Недостигът на бор в посевите с рапица води до разцепване повърхността на корените и по този начин открива входна врата за инфекции. Поради това листното подхранване, включващо манган, магнезий и бор, способства за формиране зимоустойчинвостта на рапицата.
В началото на пролетта с повишаване на температурите на въздуха презимувалите растения губят механизма за защита от мраз. И затова при тази култура има голяма опасност от измръзване от възвратни пролетни мразове. Неудачна се оказа идеята за внасяне на калий във вид на листно подхранване непосредствено след възвратен студ с цел повишаване на концентрацията на солите в растенията и намаляване чувствителността към измръзване. 

Младите тъкани на растенията винаги са по-чувствителни към въздействието на ниски температури, особено в съчетание с листно подхранване. Но все пак може да се отчете ефективност от такива внасяния, ако подхранването не съдържа азот и се внесе в посева навреме. В този случай става натрупване на захари и температурата на замръзване се понижава за сметка на високото съдържание на соли.
Главната препоръка за успешно презимуване на посевите – внасяне на калиеви торове още есента в съответствие с потребностите на културата. При високо съдържание на калий в почвата, растенията не само успешно презимуват, но се нуждаят от много по-малки количества вода. При размразяване на почвата тези мерки снижават заплахата от загиване на растенията от дехидратация.
Адаптиран превод от НСХ Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 25 Февруари 2013 15:53

Патент на Тимак без аналог

SULFAMMO МРРА с азот, сяра и магнезий

Патентът MPPA на Тимак, представлява един мини почвен поглъщателен комплекс – резервоар за хранителни елементи. Патентът предпазва всички елементи, съдържащи се в него без оглед на киселинност на почвата и други фактори. По този начин те не търпят преобразуване, не се загубват и са достъпни за растението до тяхното пълно изчерпване. Предимството на патента се състои в това, че молекулата не влиза в растението, а остава мобилна в почвата, като при тази си мобилност свързва наличните хранителни елементи от нея и ги прави достъпни за растенията.
От една страна имаме предпазени хранителни елементи, които са достъпни за растенията през цялата вегетация и от друга страна продуктът въздейства за усвояване на елементите от почвата – това е източник на допълнителни хранителни елементи които са без пари, стига да можем да си ги вземем и които ще ни помогнат да осъществим преследваните цели за добри резултати.
Азот сулфаммо МРРА е продукт който няма аналог по начин на действие и по резултатите изразени в добив. Не случайно той е и най-търсеният продукт на пазара. Освен 25% азот, който е защитен от загуба, той съдържа още и сяра и магнезий, които в комбинация с азота увеличават протеиновия синтез в растенията и количеството на сухото вещество в тях.
Както допълни и г-жа Блага Иванова този продукт е показал своите качества на пазара – балансирана формула, създадена от една страна да храни растенията съобразно техните нужди, от друга да предпазва хранителните елементи в продукта и от трета – води до усвояване на допълнителни елементи намиращи се в почвата.
Резултати от приложението на продуктите на Тимак бяха показани при реални производствени условия на произодители, повечето от които присъстваха на срещата в Поморие.

Публикувана в Растениевъдство

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта