Петък, 01 Февруари 2019 21:07

Формиране на сройно вретено

Една от най-използваните системи за формиране на ябълковите дървета при високоинтензивните насаждения е стройното вретено. При тази система за формиране в началния период резитбата е съвсем ограничена, което позволява дървото да постигне по-бърз растеж. При извършването на по-силна резитба израстват силни леторасти и короната се сгъстява прекомерно, а периодът на плододаване се забавя. Освен, че води до по-бързо встъпване в плододаване, слабата резитба намалява чувствително и трудовите разходи. При засаждането дръвчетата се съкращават на височина 80-100 см, като предивременните клонки, разположени встрани на централното стъбло не се съкращават. Не трябва да се допуска израстване на силна дървесина по стъблото при формиране на дръвчето. Ето защо силните клони, израстнали над скелетните разклонения се премахват, за да не се превърнат в дървесина от полускелетен тип. Прореждането на обрастващата дървесина също трябва да се избягва. Оставените върху стъблото клонки с умерен растеж спомагат за по-бързото встъпване в плододаване и залагане на плодни пъпки. Централният клон (водачът) не се съкращава до окончателното израстване и оформяне короната на дървото. Когато се получи доминиране на централната ос на дървото, за водач трябва да се избере клонка-конкурент, а продължителят на стъблото се отстранява.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 01 Февруари 2019 21:05

Формиране на вретеновидна корона

Вретеновидната корона в завършен вид наподобява формата на пресечен конус, в основата на който има 3-5 постоянни, силни полускелетни клони (рамена), а над тях по централния клон е разположена плододаваща дървесина до тригодишна възраст. Короната достига 2,5-3 м на височина, а диаметърът в най- широката й част е 1,5-2 м. Тези размери на короната се поддържат посредством ограничаващи резитби на водача и основните рамена. Формирането на тази корона при слабо растяща подложка е за 3-4 години, а на силно растяща може да продължи по-дълго - до 7-8 години. Необходимо е да се знае, че през този период се получават и първите добиви, което налага резитби за стимулиране на плододаването. При формирането на тази корона след засаждане дръвчетата се съкращават на 80-90 см, когато нямат предивременни клонки и на 90-100 см при тези, при които има. Предивременните клончета не се режат. През следващите години от тях се формират основните рамена и част от обрастващата дървесина. През последните няколко години у нас започна засаждане на двугодишни дръвчета върху слаборастящи подложи (М9 и М26), които са с предварително формирана вретеновидна корона корона още в разсадника. При тези дръвчета след засаждането се съкращава само водачът, а ненужните клонки се отстраняват. Прави се наклоняване на по-дългите изправени клонки, с цел заемането на хоризонтално до леко наклонено надолу положение. Тези дръвчета започват да дават плодове още през първата година след засаждането им на постоянно място. Те се засаждат на по-малки вътрередови разстояния (1-1,5м).

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Резитбата за формиране на короните при младите дръвчета се прилага в зависимост от растежните особености на вида, сорта и подложката, както и от гъстотата на засаждане. Дърветата, присадени на силно растяща семенна или клонова подложка се формират главно като подобрена етажна корона, а при тези на по-слаборастяща вегетативна подложка (М9, М26) се предпочита вретеновидната корона. Като цяло резитбите за формиране са по-слаби, за да се избегне предизвикване на прекалено силен растеж и удължаване на периода до встъпване в плододаване. Отстраняват се по-силните и излишни клони и клонки, а при необходимост от разклоняване на скелетните части се извършва съкращаване. Първата резитба след засаждането се прави рано напролет, като се подхожда в зависимост от развитието на дръвчетата и системата на формиране.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Освен резитбени операции, целите на овощаря могат да се постигат и чрез прилагането на допълнителни операции, наречени помощни. Те могат да се прилагат както едновременно с резитбените операции, така и самостоятелно.

Кои са тези помощни операции?

-         изменяне положението на леторастите и клонките – изправяне, навеждане и превиване. От това зависи пробудимостта на пъпките и силата на растежа;

-         напречни нарези под и над пъпка – за отслабване или засилване на растежа;

-         надлъжни нарези – за надебеляване на стеблото;

-         пръстенуване на клонките – за ускоряване на цветообразуването и наедряване на плодовете;

     -   прореждане на плодовете – за нормиране на плододаването, качествени    плодове и предотвратява алтернативното плододаване

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

В България са разпространени два вида златки - черна и медна златка. Особеното и при двата вида е, че те нападат по-често костилковите видове - слива,череша, вишня, кайсия и праскова, но ако такива липсват, нападат и семковите овощни видове - ябълка, круша и други.

Особено големи поражения нанасят в овощни разсадници и млади овощни градини,т.е. предпочитат по-нежни растителни тъкани. Затова по-старите дървета почти не се нападат от тези неприятели.

Как да се ориентирате има ли ги в градината ви тези неприятели?

Възрастните насекоми излизат от коренообитаемия слой и нанасят незначителна вреда и на листата на дръвчетата - те прегризват дръжките им.

Ако вашето дръвче не върви, а под короната му има опадали листа, значи то сигурно е нападнато именно от златки.

Ларвите се хранят, като издълбават ходове в главния корен, стигайки и до кореновата шийка, а впоследствие повреждат и тънките корени.

Една ларва е в състояние напълно да унищожи едно дръвче, но най-често при нападение ларвите са повече от една.

Борбата е насочена главно срещу възрастните насекоми, когато са завършили ларвното си развитие и са в летеж.

Средствата за борба са широкоспектърни инсектициди. Времето за пръскане е през вегетацията на овощните дървета (от май до септември) и съвпада с времето, когато се извежда борбата с основните неприятели по тези култури.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Извършването на зимната резитба може да започне непосредствено след листопада и да продължи до средата на месец март, докато овощните дървета все още са в принудителен покой. Желателно е да се започне с резитба на по-старите плододаващи дървета, а след това да се премине към по-младите. С цел избягване на рисковете от измръзване при рязко застудяване, най-рано се режат по-студоустойчивите видове - ябълка, круша и слива, а след това по-топлолюбивите - праскова, кайсия, череша и вишня. Прасковите може да се режат и на два етапа - преди настъпването на по-трайно застудяване и след това към средата на март. В такъв случай, при резитбата на дърветата късно наесен, трябва да се оставят повече плодни клончета за резерв при евентуално измръзване. В края на зимата се извършва преглед и се отчита степента на повредени от студовете плодни пъпки, след което се извършва и втората резитба, с цел осигуряване на оптимално натоварване на дърветата с плодове.

В райони с много ниски зимни температури резитбата трябва да се прави в края на зимата и началото на пролетта след преминаване на големите студове. Резитбата, извършена преди преминаване на зимните студове води не само до по-продължително засъхване на раните, но ги излага и на негативното въздействие на ниските температури върху откритите рани, което причинява загиването на много клетки и затруднява зарастването им.

В южните райони, където зимата е по-мека и няма опасност от екстремно ниски температури извършването на резитбата може да започне още през есента след листопада и да завърши преди началото на вегетацията през пролетта. Важно е да се знае, че прекалено ранната резитба след листопада, както и много закъснялата резитба след започване на сокодвижението и набъбване на пъпките и особено при напреднало набъбване на пъпките отслабват значително овощните дървета.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ниските зимни температури често са причина за повреждането на овощните дървета. Колко издържат на студ те?

. Студоустойчивостта на някои овощни видове е достатъчно висока и те могат да преодолеят студа, затова са пригодни за отглеждане в студените райони.

. Измръзванията могат да доведат до загиване на пъпки, леторасти, клони, а често и цели дървета.

. Върху издръжливостта на дърветата на ниски температури влияят видовите и сортови особености, закаляването, фазата на развитие при настъпване на студовете, агротехниката.

. Студоустойчивостта на овощните дървета е най-малка непосредствено след листопада, а най-висока през януари.

. С приближаването на началото на вегетационния им период - март-април, дърветата стават по-чувствителни на измръзвания под въздействието на краткотрайните затопляния.

Петър Кръстевь

Публикувана в Овощната градина

. Ако видите черно щитчепо клонките на дръвчетата това е калифорнийската щитоносна въшка, която зимува като ларва от първа възраст, разположена под черно щитче и много рядко като възрастна женска.

. Червената стридоподобна щитоносна въшка, напада много овощни култури - круша, слива, ябълка, череша, джанка, зарзала и др. Зимува като възрастна женска.

. Лъжекалифорнийската стридоподобна въшка зимува като ларва от втора възраст по кората на дърветата, най-често по стъблата и дебелите скелетни клони. Напада крушата, ябълката, сливата, черешата, вишната, кайсията, дюлята, прасковата.

. Запетаевидната щитоносна въшка поврежда ябълката, крушата, сливата, кайсията и други овощни видове. Зимува като яйце под щитчето на умрялата женска.

Съществуват още много видове щитоносни въшки чието намножаване е силно опасно за овощните дървета и довежда до силното им затормозване.

Щитоносните въшки са изключително устойчиви на инсектициди. Основната причина за това е щитчето, с което е защитено тялото на вредоносните им стадии - ларви и възрастни. През периода ноември-март може да се извърши зимно пръскане с минерални масла Акарзин - 3%; РЗ масло - 3% и Паразомер - 2%. Тези препарати запушват дихателните отвори на неприятелите, затова короната трябва да се напръска много добре и да се облеят всички въшки по клоните и стъблото.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

При овощните насаждения през зимата често се наблюдявят повреди от ниски температури(измръзвания) и слънчеви прегрявания. Повредите от слънчеви пригори се наблюдават по-често при слабо устойчивите на студ сортове ябълки и круши, по стъблата и в основата на скелетните клони.

За предпазване от слънчеви прегрявания се използва смес от глина, оборски тор и гасена вар (1:1:1) с гъстотата на сметана. По желание може да се добави и син камък (на 20 кг смес се прибавят 100-200 г син камък).

Боядисването стъблата на дърветата с вар и син камък (2,5 кг вар + 0,5 кг син камък за 10 л вода.) също дава добър резултат за предпазване от слънчевите пригори.

За опазване на стъблата на дърветата и скелетните клони от слънчеви пригори може да се използва и тънка светла хартия – например вестник в 2-3 слоя. Хартията ще предпази дървото както от слънчеви прегрявания, така също и от измръзване.

Тези мероприятия се извършват в топлите часове на деня, когато температурите са по-високи.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Неделя, 02 Декември 2018 19:01

Закъснелите имат време да наваксат

Може ли пропуснатото зимно пръскане да се направи през декември. Нямамясто за притеснение, пропускът може да бъде поправен и дръвчетата да бъдат напръскани.

. Препаратите са същите, които сме ви посочили през ноември - Акарзин,масло РЗ 85 П, бордолезов разтвор или други медни фунгициди.

. За зимно пръскане срещу болестите се използва 2% бордолезов разтвор. Той се приготвя от 200 г син камък и 300 г гасена вар за 10 л вода.

. Вместо бордолезов разтвор може да използвате и готови медни препарати: Бордо микс –25 г, Шампион ВП- 30 г, Фунгуран ОН 50 ВП - 15 г, като трябва да знаете, че те по-лесно се измиват от дъжда. Дозите са за 10 л вода.

За да има ефект от зимното пръскане, спазвайте правилата:

. Много важно е дърветата да се напръскват обилно с разтвор, за да проникне той във всички цепнатини и скривалища на болестите и неприятелите.

. Освен короната на дръвчетата, пръскайте и подкоронното пространство и стъблата.

. Избирайте за пръскане само тихи и слънчеви дни с температура над 6-8°С.

. Пръскайте преди или около обяд, за да може до вечерта разтворът да изсъхне и да няма повреди по клонките от нощния студ.  

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 67

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта