Понеделник, 15 Януари 2018 11:49

Що е това иновация в земеделието?

Що е това иновация в земеделието? Може ли да се търси решение на даден проблем извън границите на България при кандидатстване по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г? Ще дам пример - през миналата година не успях да намеря биологични семена за царевица и се наложи да търся вносни.

Ели Илиева, биопроизводител от Монтана

Според Общата селскостопанска политика всяка страна членка сама определя понятието иновация, както и институциите или организациите, които могат да преценят дали нещо е иновативно или не. Най-общо за иновация се приема продукт, система или технология, която води до икономическа, социална или екологична печалба. Накратко това е идея, приложена с успех в практиката, а това прави иновациите винаги модерни и полезни.

В края на януари месец 2018 г. в Аграрния университет в Пловдив ще се проведе кръгла маса, на която ще стане ясно какви са възможностите за сертифициране на част от опитните станции в Селскостопанската академия за биологично производство и осигуряване на биологични семена за нашите производители. Това обяви проф. Васил Николов, председател на Селскостопанската академия. По думите му към 2020 г. фермерите ще могат да получават семена за биопродукти от ССА. Проф. Николов подчерта, че в последните години са наблюдава тенденция, не само в биологичното, но и в комерсиалното производство, фермери и потребители все повече да търсят бързоразвалящи се домати и краставици. Това се обяснява с желанието да се консумират плодове и зеленчуци с традиционен, български вкус.

„В Селскостопанската академия в момента има над 120 хиляди съхранени образци и това са наши, стари сортове, които можем да възстановим и да предложим, особено за биологично производство. Очакваме да бъдем потърсени от производителите“, коментира шефът на ССА.

„Въпросът не е да изчакваме, а да бъдем активни. Заедно да идентифицираме конкретни проблеми и да потърсим решения за фермерите“, обясни Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации. Според нея е необходимо да се направи план за действие, така че най-практичните идеи бързо да се внедрят в стопанствата на конкретни фермери.

„Земеделските стопани трябва да избягат от стереотипите“, коментира Владислав Цветанов, експерт от МЗХГ. „Има определения за иновации - теоретична, организационна, производствена, но ние говорим за иновативни решения. Първият ми съвет е след като идентифицирате проблем, вижте колко ваши колеги – земеделски стопани имат същия проблем. Свържете се с тях, или поне с хората, които отглеждат подобен тип култури или животни. След като се създаде група, потърсете науката и свързващите организации. Направете набор от решения, които са полезни за вас, т.е. това решение може да бъде в много посоки – за производство на семена, за внос на семена, някакво по-добро планиране на доставките и други.

Имате идентифициран проблем, но не го решавайте сами, търсете кооперативност с други земеделски стопани. Следвайте логиката на партньорството. Идеята на мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г. не е да се разделят процесите, а науката и земеделските стопани да работят заедно.

Ако решението на даден проблем на наши фермери идва извън пределите на страната, това също ще се приема за иновация. Така в рамките на една оперативна грапа, която има и консултант, може да се търси решение и извън страната“, обясни Цветанов.

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 15 Януари 2018 11:49

Що е това иновация в земеделието?

Що е това иновация в земеделието? Може ли да се търси решение на даден проблем извън границите на България при кандидатстване по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г? Ще дам пример - през миналата година не успях да намеря биологични семена за царевица и се наложи да търся вносни.

Ели Илиева, биопроизводител от Монтана

Според Общата селскостопанска политика всяка страна членка сама определя понятието иновация, както и институциите или организациите, които могат да преценят дали нещо е иновативно или не. Най-общо за иновация се приема продукт, система или технология, която води до икономическа, социална или екологична печалба. Накратко това е идея, приложена с успех в практиката, а това прави иновациите винаги модерни и полезни.

В края на януари месец 2018 г. в Аграрния университет в Пловдив ще се проведе кръгла маса, на която ще стане ясно какви са възможностите за сертифициране на част от опитните станции в Селскостопанската академия за биологично производство и осигуряване на биологични семена за нашите производители. Това обяви проф. Васил Николов, председател на Селскостопанската академия. По думите му към 2020 г. фермерите ще могат да получават семена за биопродукти от ССА. Проф. Николов подчерта, че в последните години са наблюдава тенденция, не само в биологичното, но и в комерсиалното производство, фермери и потребители все повече да търсят бързоразвалящи се домати и краставици. Това се обяснява с желанието да се консумират плодове и зеленчуци с традиционен, български вкус.

„В Селскостопанската академия в момента има над 120 хиляди съхранени образци и това са наши, стари сортове, които можем да възстановим и да предложим, особено за биологично производство. Очакваме да бъдем потърсени от производителите“, коментира шефът на ССА.

„Въпросът не е да изчакваме, а да бъдем активни. Заедно да идентифицираме конкретни проблеми и да потърсим решения за фермерите“, обясни Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации. Според нея е необходимо да се направи план за действие, така че най-практичните идеи бързо да се внедрят в стопанствата на конкретни фермери.

„Земеделските стопани трябва да избягат от стереотипите“, коментира Владислав Цветанов, експерт от МЗХГ. „Има определения за иновации - теоретична, организационна, производствена, но ние говорим за иновативни решения. Първият ми съвет е след като идентифицирате проблем, вижте колко ваши колеги – земеделски стопани имат същия проблем. Свържете се с тях, или поне с хората, които отглеждат подобен тип култури или животни. След като се създаде група, потърсете науката и свързващите организации. Направете набор от решения, които са полезни за вас, т.е. това решение може да бъде в много посоки – за производство на семена, за внос на семена, някакво по-добро планиране на доставките и други.

Имате идентифициран проблем, но не го решавайте сами, търсете кооперативност с други земеделски стопани. Следвайте логиката на партньорството. Идеята на мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г. не е да се разделят процесите, а науката и земеделските стопани да работят заедно.

Ако решението на даден проблем на наши фермери идва извън пределите на страната, това също ще се приема за иновация. Така в рамките на една оперативна грапа, която има и консултант, може да се търси решение и извън страната“, обясни Цветанов.

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 15 Януари 2018 11:49

Що е това иновация в земеделието?

Що е това иновация в земеделието? Може ли да се търси решение на даден проблем извън границите на България при кандидатстване по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г? Ще дам пример - през миналата година не успях да намеря биологични семена за царевица и се наложи да търся вносни.

Ели Илиева, биопроизводител от Монтана

Според Общата селскостопанска политика всяка страна членка сама определя понятието иновация, както и институциите или организациите, които могат да преценят дали нещо е иновативно или не. Най-общо за иновация се приема продукт, система или технология, която води до икономическа, социална или екологична печалба. Накратко това е идея, приложена с успех в практиката, а това прави иновациите винаги модерни и полезни.

В края на януари месец 2018 г. в Аграрния университет в Пловдив ще се проведе кръгла маса, на която ще стане ясно какви са възможностите за сертифициране на част от опитните станции в Селскостопанската академия за биологично производство и осигуряване на биологични семена за нашите производители. Това обяви проф. Васил Николов, председател на Селскостопанската академия. По думите му към 2020 г. фермерите ще могат да получават семена за биопродукти от ССА. Проф. Николов подчерта, че в последните години са наблюдава тенденция, не само в биологичното, но и в комерсиалното производство, фермери и потребители все повече да търсят бързоразвалящи се домати и краставици. Това се обяснява с желанието да се консумират плодове и зеленчуци с традиционен, български вкус.

„В Селскостопанската академия в момента има над 120 хиляди съхранени образци и това са наши, стари сортове, които можем да възстановим и да предложим, особено за биологично производство. Очакваме да бъдем потърсени от производителите“, коментира шефът на ССА.

„Въпросът не е да изчакваме, а да бъдем активни. Заедно да идентифицираме конкретни проблеми и да потърсим решения за фермерите“, обясни Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации. Според нея е необходимо да се направи план за действие, така че най-практичните идеи бързо да се внедрят в стопанствата на конкретни фермери.

„Земеделските стопани трябва да избягат от стереотипите“, коментира Владислав Цветанов, експерт от МЗХГ. „Има определения за иновации - теоретична, организационна, производствена, но ние говорим за иновативни решения. Първият ми съвет е след като идентифицирате проблем, вижте колко ваши колеги – земеделски стопани имат същия проблем. Свържете се с тях, или поне с хората, които отглеждат подобен тип култури или животни. След като се създаде група, потърсете науката и свързващите организации. Направете набор от решения, които са полезни за вас, т.е. това решение може да бъде в много посоки – за производство на семена, за внос на семена, някакво по-добро планиране на доставките и други.

Имате идентифициран проблем, но не го решавайте сами, търсете кооперативност с други земеделски стопани. Следвайте логиката на партньорството. Идеята на мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г. не е да се разделят процесите, а науката и земеделските стопани да работят заедно.

Ако решението на даден проблем на наши фермери идва извън пределите на страната, това също ще се приема за иновация. Така в рамките на една оперативна грапа, която има и консултант, може да се търси решение и извън страната“, обясни Цветанов.

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 15 Януари 2018 11:49

Що е това иновация в земеделието?

Що е това иновация в земеделието? Може ли да се търси решение на даден проблем извън границите на България при кандидатстване по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г? Ще дам пример - през миналата година не успях да намеря биологични семена за царевица и се наложи да търся вносни.

Ели Илиева, биопроизводител от Монтана

Според Общата селскостопанска политика всяка страна членка сама определя понятието иновация, както и институциите или организациите, които могат да преценят дали нещо е иновативно или не. Най-общо за иновация се приема продукт, система или технология, която води до икономическа, социална или екологична печалба. Накратко това е идея, приложена с успех в практиката, а това прави иновациите винаги модерни и полезни.

В края на януари месец 2018 г. в Аграрния университет в Пловдив ще се проведе кръгла маса, на която ще стане ясно какви са възможностите за сертифициране на част от опитните станции в Селскостопанската академия за биологично производство и осигуряване на биологични семена за нашите производители. Това обяви проф. Васил Николов, председател на Селскостопанската академия. По думите му към 2020 г. фермерите ще могат да получават семена за биопродукти от ССА. Проф. Николов подчерта, че в последните години са наблюдава тенденция, не само в биологичното, но и в комерсиалното производство, фермери и потребители все повече да търсят бързоразвалящи се домати и краставици. Това се обяснява с желанието да се консумират плодове и зеленчуци с традиционен, български вкус.

„В Селскостопанската академия в момента има над 120 хиляди съхранени образци и това са наши, стари сортове, които можем да възстановим и да предложим, особено за биологично производство. Очакваме да бъдем потърсени от производителите“, коментира шефът на ССА.

„Въпросът не е да изчакваме, а да бъдем активни. Заедно да идентифицираме конкретни проблеми и да потърсим решения за фермерите“, обясни Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации. Според нея е необходимо да се направи план за действие, така че най-практичните идеи бързо да се внедрят в стопанствата на конкретни фермери.

„Земеделските стопани трябва да избягат от стереотипите“, коментира Владислав Цветанов, експерт от МЗХГ. „Има определения за иновации - теоретична, организационна, производствена, но ние говорим за иновативни решения. Първият ми съвет е след като идентифицирате проблем, вижте колко ваши колеги – земеделски стопани имат същия проблем. Свържете се с тях, или поне с хората, които отглеждат подобен тип култури или животни. След като се създаде група, потърсете науката и свързващите организации. Направете набор от решения, които са полезни за вас, т.е. това решение може да бъде в много посоки – за производство на семена, за внос на семена, някакво по-добро планиране на доставките и други.

Имате идентифициран проблем, но не го решавайте сами, търсете кооперативност с други земеделски стопани. Следвайте логиката на партньорството. Идеята на мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г. не е да се разделят процесите, а науката и земеделските стопани да работят заедно.

Ако решението на даден проблем на наши фермери идва извън пределите на страната, това също ще се приема за иновация. Така в рамките на една оперативна грапа, която има и консултант, може да се търси решение и извън страната“, обясни Цветанов.

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 15 Януари 2018 11:49

Що е това иновация в земеделието?

Що е това иновация в земеделието? Може ли да се търси решение на даден проблем извън границите на България при кандидатстване по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г? Ще дам пример - през миналата година не успях да намеря биологични семена за царевица и се наложи да търся вносни.

Ели Илиева, биопроизводител от Монтана

Според Общата селскостопанска политика всяка страна членка сама определя понятието иновация, както и институциите или организациите, които могат да преценят дали нещо е иновативно или не. Най-общо за иновация се приема продукт, система или технология, която води до икономическа, социална или екологична печалба. Накратко това е идея, приложена с успех в практиката, а това прави иновациите винаги модерни и полезни.

В края на януари месец 2018 г. в Аграрния университет в Пловдив ще се проведе кръгла маса, на която ще стане ясно какви са възможностите за сертифициране на част от опитните станции в Селскостопанската академия за биологично производство и осигуряване на биологични семена за нашите производители. Това обяви проф. Васил Николов, председател на Селскостопанската академия. По думите му към 2020 г. фермерите ще могат да получават семена за биопродукти от ССА. Проф. Николов подчерта, че в последните години са наблюдава тенденция, не само в биологичното, но и в комерсиалното производство, фермери и потребители все повече да търсят бързоразвалящи се домати и краставици. Това се обяснява с желанието да се консумират плодове и зеленчуци с традиционен, български вкус.

„В Селскостопанската академия в момента има над 120 хиляди съхранени образци и това са наши, стари сортове, които можем да възстановим и да предложим, особено за биологично производство. Очакваме да бъдем потърсени от производителите“, коментира шефът на ССА.

„Въпросът не е да изчакваме, а да бъдем активни. Заедно да идентифицираме конкретни проблеми и да потърсим решения за фермерите“, обясни Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации. Според нея е необходимо да се направи план за действие, така че най-практичните идеи бързо да се внедрят в стопанствата на конкретни фермери.

„Земеделските стопани трябва да избягат от стереотипите“, коментира Владислав Цветанов, експерт от МЗХГ. „Има определения за иновации - теоретична, организационна, производствена, но ние говорим за иновативни решения. Първият ми съвет е след като идентифицирате проблем, вижте колко ваши колеги – земеделски стопани имат същия проблем. Свържете се с тях, или поне с хората, които отглеждат подобен тип култури или животни. След като се създаде група, потърсете науката и свързващите организации. Направете набор от решения, които са полезни за вас, т.е. това решение може да бъде в много посоки – за производство на семена, за внос на семена, някакво по-добро планиране на доставките и други.

Имате идентифициран проблем, но не го решавайте сами, търсете кооперативност с други земеделски стопани. Следвайте логиката на партньорството. Идеята на мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г. не е да се разделят процесите, а науката и земеделските стопани да работят заедно.

Ако решението на даден проблем на наши фермери идва извън пределите на страната, това също ще се приема за иновация. Така в рамките на една оперативна грапа, която има и консултант, може да се търси решение и извън страната“, обясни Цветанов.

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 15 Януари 2018 11:49

Що е това иновация в земеделието?

Що е това иновация в земеделието? Може ли да се търси решение на даден проблем извън границите на България при кандидатстване по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г? Ще дам пример - през миналата година не успях да намеря биологични семена за царевица и се наложи да търся вносни.

Ели Илиева, биопроизводител от Монтана

Според Общата селскостопанска политика всяка страна членка сама определя понятието иновация, както и институциите или организациите, които могат да преценят дали нещо е иновативно или не. Най-общо за иновация се приема продукт, система или технология, която води до икономическа, социална или екологична печалба. Накратко това е идея, приложена с успех в практиката, а това прави иновациите винаги модерни и полезни.

В края на януари месец 2018 г. в Аграрния университет в Пловдив ще се проведе кръгла маса, на която ще стане ясно какви са възможностите за сертифициране на част от опитните станции в Селскостопанската академия за биологично производство и осигуряване на биологични семена за нашите производители. Това обяви проф. Васил Николов, председател на Селскостопанската академия. По думите му към 2020 г. фермерите ще могат да получават семена за биопродукти от ССА. Проф. Николов подчерта, че в последните години са наблюдава тенденция, не само в биологичното, но и в комерсиалното производство, фермери и потребители все повече да търсят бързоразвалящи се домати и краставици. Това се обяснява с желанието да се консумират плодове и зеленчуци с традиционен, български вкус.

„В Селскостопанската академия в момента има над 120 хиляди съхранени образци и това са наши, стари сортове, които можем да възстановим и да предложим, особено за биологично производство. Очакваме да бъдем потърсени от производителите“, коментира шефът на ССА.

„Въпросът не е да изчакваме, а да бъдем активни. Заедно да идентифицираме конкретни проблеми и да потърсим решения за фермерите“, обясни Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации. Според нея е необходимо да се направи план за действие, така че най-практичните идеи бързо да се внедрят в стопанствата на конкретни фермери.

„Земеделските стопани трябва да избягат от стереотипите“, коментира Владислав Цветанов, експерт от МЗХГ. „Има определения за иновации - теоретична, организационна, производствена, но ние говорим за иновативни решения. Първият ми съвет е след като идентифицирате проблем, вижте колко ваши колеги – земеделски стопани имат същия проблем. Свържете се с тях, или поне с хората, които отглеждат подобен тип култури или животни. След като се създаде група, потърсете науката и свързващите организации. Направете набор от решения, които са полезни за вас, т.е. това решение може да бъде в много посоки – за производство на семена, за внос на семена, някакво по-добро планиране на доставките и други.

Имате идентифициран проблем, но не го решавайте сами, търсете кооперативност с други земеделски стопани. Следвайте логиката на партньорството. Идеята на мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г. не е да се разделят процесите, а науката и земеделските стопани да работят заедно.

Ако решението на даден проблем на наши фермери идва извън пределите на страната, това също ще се приема за иновация. Така в рамките на една оперативна грапа, която има и консултант, може да се търси решение и извън страната“, обясни Цветанов.

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 15 Януари 2018 11:49

Що е това иновация в земеделието?

Що е това иновация в земеделието? Може ли да се търси решение на даден проблем извън границите на България при кандидатстване по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г? Ще дам пример - през миналата година не успях да намеря биологични семена за царевица и се наложи да търся вносни.

Ели Илиева, биопроизводител от Монтана

Според Общата селскостопанска политика всяка страна членка сама определя понятието иновация, както и институциите или организациите, които могат да преценят дали нещо е иновативно или не. Най-общо за иновация се приема продукт, система или технология, която води до икономическа, социална или екологична печалба. Накратко това е идея, приложена с успех в практиката, а това прави иновациите винаги модерни и полезни.

В края на януари месец 2018 г. в Аграрния университет в Пловдив ще се проведе кръгла маса, на която ще стане ясно какви са възможностите за сертифициране на част от опитните станции в Селскостопанската академия за биологично производство и осигуряване на биологични семена за нашите производители. Това обяви проф. Васил Николов, председател на Селскостопанската академия. По думите му към 2020 г. фермерите ще могат да получават семена за биопродукти от ССА. Проф. Николов подчерта, че в последните години са наблюдава тенденция, не само в биологичното, но и в комерсиалното производство, фермери и потребители все повече да търсят бързоразвалящи се домати и краставици. Това се обяснява с желанието да се консумират плодове и зеленчуци с традиционен, български вкус.

„В Селскостопанската академия в момента има над 120 хиляди съхранени образци и това са наши, стари сортове, които можем да възстановим и да предложим, особено за биологично производство. Очакваме да бъдем потърсени от производителите“, коментира шефът на ССА.

„Въпросът не е да изчакваме, а да бъдем активни. Заедно да идентифицираме конкретни проблеми и да потърсим решения за фермерите“, обясни Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации. Според нея е необходимо да се направи план за действие, така че най-практичните идеи бързо да се внедрят в стопанствата на конкретни фермери.

„Земеделските стопани трябва да избягат от стереотипите“, коментира Владислав Цветанов, експерт от МЗХГ. „Има определения за иновации - теоретична, организационна, производствена, но ние говорим за иновативни решения. Първият ми съвет е след като идентифицирате проблем, вижте колко ваши колеги – земеделски стопани имат същия проблем. Свържете се с тях, или поне с хората, които отглеждат подобен тип култури или животни. След като се създаде група, потърсете науката и свързващите организации. Направете набор от решения, които са полезни за вас, т.е. това решение може да бъде в много посоки – за производство на семена, за внос на семена, някакво по-добро планиране на доставките и други.

Имате идентифициран проблем, но не го решавайте сами, търсете кооперативност с други земеделски стопани. Следвайте логиката на партньорството. Идеята на мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г. не е да се разделят процесите, а науката и земеделските стопани да работят заедно.

Ако решението на даден проблем на наши фермери идва извън пределите на страната, това също ще се приема за иновация. Така в рамките на една оперативна грапа, която има и консултант, може да се търси решение и извън страната“, обясни Цветанов.

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 15 Януари 2018 11:49

Що е това иновация в земеделието?

Що е това иновация в земеделието? Може ли да се търси решение на даден проблем извън границите на България при кандидатстване по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г? Ще дам пример - през миналата година не успях да намеря биологични семена за царевица и се наложи да търся вносни.

Ели Илиева, биопроизводител от Монтана

Според Общата селскостопанска политика всяка страна членка сама определя понятието иновация, както и институциите или организациите, които могат да преценят дали нещо е иновативно или не. Най-общо за иновация се приема продукт, система или технология, която води до икономическа, социална или екологична печалба. Накратко това е идея, приложена с успех в практиката, а това прави иновациите винаги модерни и полезни.

В края на януари месец 2018 г. в Аграрния университет в Пловдив ще се проведе кръгла маса, на която ще стане ясно какви са възможностите за сертифициране на част от опитните станции в Селскостопанската академия за биологично производство и осигуряване на биологични семена за нашите производители. Това обяви проф. Васил Николов, председател на Селскостопанската академия. По думите му към 2020 г. фермерите ще могат да получават семена за биопродукти от ССА. Проф. Николов подчерта, че в последните години са наблюдава тенденция, не само в биологичното, но и в комерсиалното производство, фермери и потребители все повече да търсят бързоразвалящи се домати и краставици. Това се обяснява с желанието да се консумират плодове и зеленчуци с традиционен, български вкус.

„В Селскостопанската академия в момента има над 120 хиляди съхранени образци и това са наши, стари сортове, които можем да възстановим и да предложим, особено за биологично производство. Очакваме да бъдем потърсени от производителите“, коментира шефът на ССА.

„Въпросът не е да изчакваме, а да бъдем активни. Заедно да идентифицираме конкретни проблеми и да потърсим решения за фермерите“, обясни Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации. Според нея е необходимо да се направи план за действие, така че най-практичните идеи бързо да се внедрят в стопанствата на конкретни фермери.

„Земеделските стопани трябва да избягат от стереотипите“, коментира Владислав Цветанов, експерт от МЗХГ. „Има определения за иновации - теоретична, организационна, производствена, но ние говорим за иновативни решения. Първият ми съвет е след като идентифицирате проблем, вижте колко ваши колеги – земеделски стопани имат същия проблем. Свържете се с тях, или поне с хората, които отглеждат подобен тип култури или животни. След като се създаде група, потърсете науката и свързващите организации. Направете набор от решения, които са полезни за вас, т.е. това решение може да бъде в много посоки – за производство на семена, за внос на семена, някакво по-добро планиране на доставките и други.

Имате идентифициран проблем, но не го решавайте сами, търсете кооперативност с други земеделски стопани. Следвайте логиката на партньорството. Идеята на мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г. не е да се разделят процесите, а науката и земеделските стопани да работят заедно.

Ако решението на даден проблем на наши фермери идва извън пределите на страната, това също ще се приема за иновация. Така в рамките на една оперативна грапа, която има и консултант, може да се търси решение и извън страната“, обясни Цветанов.

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 15 Януари 2018 11:49

Що е това иновация в земеделието?

Що е това иновация в земеделието? Може ли да се търси решение на даден проблем извън границите на България при кандидатстване по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г? Ще дам пример - през миналата година не успях да намеря биологични семена за царевица и се наложи да търся вносни.

Ели Илиева, биопроизводител от Монтана

Според Общата селскостопанска политика всяка страна членка сама определя понятието иновация, както и институциите или организациите, които могат да преценят дали нещо е иновативно или не. Най-общо за иновация се приема продукт, система или технология, която води до икономическа, социална или екологична печалба. Накратко това е идея, приложена с успех в практиката, а това прави иновациите винаги модерни и полезни.

В края на януари месец 2018 г. в Аграрния университет в Пловдив ще се проведе кръгла маса, на която ще стане ясно какви са възможностите за сертифициране на част от опитните станции в Селскостопанската академия за биологично производство и осигуряване на биологични семена за нашите производители. Това обяви проф. Васил Николов, председател на Селскостопанската академия. По думите му към 2020 г. фермерите ще могат да получават семена за биопродукти от ССА. Проф. Николов подчерта, че в последните години са наблюдава тенденция, не само в биологичното, но и в комерсиалното производство, фермери и потребители все повече да търсят бързоразвалящи се домати и краставици. Това се обяснява с желанието да се консумират плодове и зеленчуци с традиционен, български вкус.

„В Селскостопанската академия в момента има над 120 хиляди съхранени образци и това са наши, стари сортове, които можем да възстановим и да предложим, особено за биологично производство. Очакваме да бъдем потърсени от производителите“, коментира шефът на ССА.

„Въпросът не е да изчакваме, а да бъдем активни. Заедно да идентифицираме конкретни проблеми и да потърсим решения за фермерите“, обясни Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации. Според нея е необходимо да се направи план за действие, така че най-практичните идеи бързо да се внедрят в стопанствата на конкретни фермери.

„Земеделските стопани трябва да избягат от стереотипите“, коментира Владислав Цветанов, експерт от МЗХГ. „Има определения за иновации - теоретична, организационна, производствена, но ние говорим за иновативни решения. Първият ми съвет е след като идентифицирате проблем, вижте колко ваши колеги – земеделски стопани имат същия проблем. Свържете се с тях, или поне с хората, които отглеждат подобен тип култури или животни. След като се създаде група, потърсете науката и свързващите организации. Направете набор от решения, които са полезни за вас, т.е. това решение може да бъде в много посоки – за производство на семена, за внос на семена, някакво по-добро планиране на доставките и други.

Имате идентифициран проблем, но не го решавайте сами, търсете кооперативност с други земеделски стопани. Следвайте логиката на партньорството. Идеята на мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г. не е да се разделят процесите, а науката и земеделските стопани да работят заедно.

Ако решението на даден проблем на наши фермери идва извън пределите на страната, това също ще се приема за иновация. Така в рамките на една оперативна грапа, която има и консултант, може да се търси решение и извън страната“, обясни Цветанов.

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 15 Януари 2018 11:49

Що е това иновация в земеделието?

Що е това иновация в земеделието? Може ли да се търси решение на даден проблем извън границите на България при кандидатстване по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г? Ще дам пример - през миналата година не успях да намеря биологични семена за царевица и се наложи да търся вносни.

Ели Илиева, биопроизводител от Монтана

Според Общата селскостопанска политика всяка страна членка сама определя понятието иновация, както и институциите или организациите, които могат да преценят дали нещо е иновативно или не. Най-общо за иновация се приема продукт, система или технология, която води до икономическа, социална или екологична печалба. Накратко това е идея, приложена с успех в практиката, а това прави иновациите винаги модерни и полезни.

В края на януари месец 2018 г. в Аграрния университет в Пловдив ще се проведе кръгла маса, на която ще стане ясно какви са възможностите за сертифициране на част от опитните станции в Селскостопанската академия за биологично производство и осигуряване на биологични семена за нашите производители. Това обяви проф. Васил Николов, председател на Селскостопанската академия. По думите му към 2020 г. фермерите ще могат да получават семена за биопродукти от ССА. Проф. Николов подчерта, че в последните години са наблюдава тенденция, не само в биологичното, но и в комерсиалното производство, фермери и потребители все повече да търсят бързоразвалящи се домати и краставици. Това се обяснява с желанието да се консумират плодове и зеленчуци с традиционен, български вкус.

„В Селскостопанската академия в момента има над 120 хиляди съхранени образци и това са наши, стари сортове, които можем да възстановим и да предложим, особено за биологично производство. Очакваме да бъдем потърсени от производителите“, коментира шефът на ССА.

„Въпросът не е да изчакваме, а да бъдем активни. Заедно да идентифицираме конкретни проблеми и да потърсим решения за фермерите“, обясни Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации. Според нея е необходимо да се направи план за действие, така че най-практичните идеи бързо да се внедрят в стопанствата на конкретни фермери.

„Земеделските стопани трябва да избягат от стереотипите“, коментира Владислав Цветанов, експерт от МЗХГ. „Има определения за иновации - теоретична, организационна, производствена, но ние говорим за иновативни решения. Първият ми съвет е след като идентифицирате проблем, вижте колко ваши колеги – земеделски стопани имат същия проблем. Свържете се с тях, или поне с хората, които отглеждат подобен тип култури или животни. След като се създаде група, потърсете науката и свързващите организации. Направете набор от решения, които са полезни за вас, т.е. това решение може да бъде в много посоки – за производство на семена, за внос на семена, някакво по-добро планиране на доставките и други.

Имате идентифициран проблем, но не го решавайте сами, търсете кооперативност с други земеделски стопани. Следвайте логиката на партньорството. Идеята на мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г. не е да се разделят процесите, а науката и земеделските стопани да работят заедно.

Ако решението на даден проблем на наши фермери идва извън пределите на страната, това също ще се приема за иновация. Така в рамките на една оперативна грапа, която има и консултант, може да се търси решение и извън страната“, обясни Цветанов.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 31

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта