Редовното окопаване е една от основните грижи за краставиците през вегетацията. След образуване на 1-2 същински листа се прави първото окопаване на дълбочина 8-10 см. Едновременно с тази обработка се извършва и подхранването с азот с 8-10 кг/дка. През вегетацията се извършват около 3-4 окопавания.

За регулиране растежа и плододаването на краставиците, те могат да се отглеждат чрез прикрепване на растенията към подпорна конструкция и извършване на резитба. В основата на стъблото се премахват първите няколко листа и разклонения. Следващите няколко разклонения се прекършват на 1-2 листа, а плодовете образувани по тях се запазват. Другите разклонения се прекършват над 4-ти – 6-ти лист.Върхът се прекършва едва когато достигне до около 10 – 15 см над най-горния тел на конструкцията.След като се образуват разклоненията от втори порядък, те също се прекършват на 2 – 3 листа.

Влажността на почвата при краставиците втора култура трябва да се поддържа над 70 – 80 % от ППВ. Броят на поливките е 8-10 с поливна норма от 30 – 40 м3 вода на декар. Добри резултати се получават при поливане чрез дъждуване през хладните часове на денонощието.

Важно е през вегетацията да се полагат грижи за опазване на посевите от брашнеста мана, листни въшки и акари.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Четвъртък, 15 Юни 2017 10:28

Резитба на дини и пъпеши

Резитбата при дините и пъпешите ускорява образуването на женски и хермафродитни цветове, регулира плододаването и ускорява зреенето на плодовете, в резултат на което се увеличават добивите. Необходимо е извършването на две резитби. Първата се прави на главното стъбло по време на образуването на 4-6 същински лист. Тя предизвиква образуването на разклонения от I порядък с женски или двуполови цветове. Когато се формират достатъчно завързи се прави втора резитба на самите разклонения. Тя се прави по следния начин: оставят се най-малко 4 плодчета на едно растение, останалите се премахват. След това стеблата се прищипват над 5-ти лист след последното плодче, а безплодните стебла се премахват изцяло. По този начин се осигуряват повече хранителни вещества на оставените плодчета и се постига ранозрелост и качество.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ако през зимата температурите са паднали под –18 градуса има вероятност да са измръзнали лозите. За да се уверите трябва да вземете проби от пъпките, пръчкитете, рамената, кордоните и стъблата.

При загиване на 70 % от главните и 40-50 % от резервните пъпки натоварване се завишава със съответния процент на пжоражението. Когато са унищожени 95 % от главните пъпки и 60-70 % от резервните, трябва да се оставят всички добре развити пръчки, от които ще се оставят по 4-5 чепове за Болгар и 8-10 – за другите сортове. Всички останали пръчки се съкращават на 10-16 очи в зависимост от дължината. Узрелите колтуци ще бъдат продължители на плодните пръчки с дължина 3-5 очи и чепове на 2 очи. Ако се са повредени над 95 % от главните пъпки и значителна част от дървесната проводяща тъкани е загинала, се оставят повече чепове – 10-12 с по 1-2 очи. Щом са загинали 100 % от главните пъпки и са повредени едногодишните пръчки, се реже само на чепове. Това се прави преди сокодвижението. Когато са измръзнали кордоните и стъблата се изчаква да се развият спящите пъпки в основата на лозите и след това се прави филизене.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Всяка резитба на плодните дръвчета и ягодоплодни храсти подбужда към усилен растеж пъпките, които са разположени непосредствено до отреза. Това води до израстване на странични клончета, върху които по-късно се образуват цветове и плодове.

Връхните пъпки са много важни

Но при резитбата е важно да не се повреди пъпката, която е на върха на клонката, тъй като от нея израства продължител. Затова при съкращаване се следи какво разстояние остава от отреза до пъпката.

Неправилна резитба над пъпка

. Ако отреза на върха се направи прекалено далече от пъпката, клончето може да изсъхне или да се нападне от болести причинени от гъби, които са способни да заразят и връхната пъпка.

. Ако отреза е направен под остър ъгъл, или съвсем близо до връхната пъпка, тогава растителните сокове не стигат до нея и тя изсъхва.

Правилна резитба над пъпка

За да се развие връхната пъпка при съкращаване на клонче, отрезът трябва да се направи както е показано на рисунката – малко над пъпката и под ъгъл от около 20 градуса. Така раната ще зарастне по-бързо и хранителните вещества ще стигнат до пъпката, от която ще се развие летораст.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Зимата отстъпва място на пролетта и с това дръвчетата се събуждат за нова вегетация. Не остава много време за основната операция – резитбата. Тя трябва да приключи преди резервните хранителни вещаства от корените да тръгнат към надземната част на дръвчетата.

Не закъснявайте!

Ако с операцията се закъснее, фиданките бъдат лишени от част от запаса хранителни вещества, които са натрупали през предходната година и които са им необходими за началото на вегетацията.

Спазвайте правилата

При резитбата на овощните дървета трябва да се спазват основните принципи:

. просветляване – включва премахване на по-силни клони от основата, които сгъстяват вътрешността на короната и пречат за проникване на светлината;

. прореждане – премахват се сгъстените и по-слаби клончета от обрастващата дървесина, с което се постига регулиране на плодовия товар;

. съкращаване – премахване на една до две трети от връхните части на клоните, с което се ограничава техният растеж и се провокира странично разклоняване.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 08 Март 2017 12:26

Резитба на измръзнали лози

Когато от зимните студове са повредени само част от очите по едногодишните пръчки, преди резитбата трябва да се уточни какъв е процентът на повредените очи. В съответствие с него при резитбата се увеличава натоварването на лозите с очи. Още по-добре е, ако се забави резитбата до набъбването на пъпките и тогава при нея да се подберат плодни пръчки с повече запазени очи.

Когато на лозата има подходящи колтуци, те също може да се използват. Ако измръзването е по-силно и зимните очи са повредени напълно,

изрязват се до основата всички едногодишни пръчки. По рамената и стъблото покарват лакомци от спящите пъпки. Чрез филизене се подбират най-подходящите от тях за възстановяване на лозите

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Въпросът на колко очи (пъпки) да се съкрати пръчката на лозата при резитбата в края на зимата е от голямо значение. От това зависи правилното натоварване на лозите с плод. Ако са малко - добивът ще е незадоволителен, ако пък са много - растението се изтощава, бързо загива, а и реколтата е по-недоброкачествена.

Броят на очите зависи от сортовите особености, от формировката на лозите и от конкретните почвени и климатични условия.

  • Обикновено дългата плодна пръчка трябва да има 10-12 зимни очи. В някои случаи тя трябва да е значително по-къса и да съдържа 3-5 очи. Тези къси пръчки се наричат стрелки. Ако очите са само две - тогава е чеп. Всички лози, формирани чашовидно, се режат на чепове с две очи.

  • При разновидностите на формировката Гюйо се оставят по една или две дълги пръчки с по 10-12 очи и по 2 чепа за всяка пръчка, т.е. на лоза 2 или 4.

  • При формировки като Кордон Роая, Мозер, Омбрела, Асма резитбата е или само къса (чепове с две очи) или смесена, при която освен чепове с две очи се оставят стрелки и дълги плодни пръчки. В случая сортовите особености играят водеща роля.

  • При сортовете Памид, Мавруд, Гъмза, Каберне совиньон, Широка мелнишка, Мерло, Юни бял се препоръчва предимно къса резитба (чепове с две видими очи).

  • При сортовете Ризлинг, Алиготе, Тамянка, Брестовица, Болгар, Сензо, Италия, Плевен, Мискет хамбургски за предпочитане е смесената резитба - оставят се както чепове с две очи, така и стрелки и дълги плодни пръчки. Броят на дългите плодни пръчки и стрелките може да е по-голям, ако лозите са силни, но слаби ли са - трябва да се режат само на чепове.

  • Къса трябва да е и резитбата при сортовете Димят, Черна перла, Кардинал, Мискет дунавски.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 02 Март 2017 13:31

Върбата иска силна резитба

За да постигнете максимална свежест и интензивност на цветовете на листата, рано напролет при върбата трябва да съкратите всички клони.

Ако не го направите, короната бързо ще загуби формата си, а броят на младите леторасти силно ще намалее.

Върбите имат способността бързо да се възстановяват след резитбата, поради това дори и запуснати екземпляри лесно може да обновите като отрежете всички клони до пънче.

Плачещата върба се нуждае от ежегодна резитба, иначе лошо ще цъфти, а централните клони ще започнат да отмират. Резитбата трябва да я направите преди да опадат обичките.

Рязането има още една цел - намалява риска от заразяване с гъбни болести като монилия, от която често страдат и върбите.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство
Сряда, 01 Март 2017 16:08

Резитба на арония

Както при всички овощни видове, така и при аронията едно от най-важните неща е резитбата. Първите години тя е за оформяне на храста. Оставят се няколко издънки, премахват се всички слаби, засъхващи, остарели издънки и клони. Храстът трябва да има над 30 основни клона от една до седем-осем-годишна възраст. Встъпва в редовно плододаване на 4-5-годишна възраст. От един храст добива е 7-15 кг, според годината.

Аронията може да се отглежда и като дръвче. За целта трябва да се избере подходяща подложка. При присаждането е необходимо физиологично сходство между двата компонента. Добра съвмвстимост с арония меланокарпа грандифалия и арония меланокарпа елата имат сорбус аукупария, сорбус американа. Аронията, присадена на аукупария, е с много добра родова част и жизненост, короната е с кълбовидна форма.

Калемите се събират само от едногодишни леторасли в деня на присаждането. Ако подложката е 4-5-годишна, се присажда на “кози крак” преди да започне активното сокодвижение – от края на февруари до началото на април. Присажда се на височина 1-1,5 м.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Лозата е растение, което има практически неограничена сила на растежа. Без резитба лозовите храсти завземат много голяма площ, катерят се по дървета, стени и т.н.

Всяка пъпка на лозата след разпукването, през периода на вегетация дава грозд и дълга клонка (пръчка). А тъй като пъпките на лозата са много, то се получават и много клонки. Получават се и много завързи - гроздове. Плода на неизрязан лозов храст е разположен само по периферията, тъй като по многогодишната дървесина няма плодни пъпки, те са само по едногодишните пръчки.

Резитбата води до увеличаване размера на плода на лозата, подобрява качеството, ускорява процеса на узряване на зърната, облекчава грижите за лозовия храст в процеса на вегетацията и беритбата. Отчасти резитбата повишава и студоустойчивостта за сметка на регулирането на плодовитоста.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 14

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта