Причините за опадалите преждевременно на земята плодове на ябълката могат да са различни. Преди всичко опадват най-вече малките, недоразвити плодове.

На количеството на опадалите плодове влияе и размера или площта на листата. Ако листата са с малка площ, плодовете опадват бързо и рано.

Преди беритба опадват най-едрите ябълки, образували се на най-силните, крайни леторасти, тъй като те узряват най-рано. Тези плодове е добре да се обират навреме.

Срещу опадването - прореждане

Що се касае за останалите паднали плодове има начин процесът да се регулира. Затова след юнското (естествено) опадване на завързите, се препоръчва прореждане на плодовете.

През това горещо лято преждевременното опадване на плодовете може да е и от недостатъчна влага, а също и от силни ветрове.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ако искате да отгледате във своята градина, добре оцветени и големи плодове от ябълки и круши, това ще е доста трудоемко, но не и невъзможно. Ако сте решили вече, то трябва да започнете с прореждането на завързите след като премине естественото юнско опадване на плодовете. Оставете на дървото такова количество плодове, каквото е съизмеримо с неговата сила. Премахването на излишните завързи става, като се придържате към следните правила - до встъпване в плододаване се остава по 1 завърз на 4 плодни клонки, за встъпили в плододаване, в период на максимално плододаване – 1 плод на з клонки. При такова съотношение плодовете стават големи. Но, за да бъдат освен това и красиви, добре оцветени, то трябва да се наситят с желязо. За тази цел 2 г железен сулфат (зелен камък) се разтваря в 1 л вода, след което плодовете се окъпват с този разтвор. Тази процедура се прави, когато плодовете са достигнали ¼ от своя нормален размер. При такава обработка плодовете увеличават размера си, тъй като железния сулфат предизвиква растеж. Освен това се получава и необикновено ярко оцветяване на плода на ябълката.

Може също да се увеличи количеството завързи на дървото. Водният разтвор на бор, приготвен от 5-15 г борна киселина, или 19-25 г борна натриева сол на 10 л вода, рязко повишава плодообразуването, ако се обработят ябълките и крушите при залез слънце в период на разпукване на бутоните. Второ пръскане се прави след 5-7 дни, и на клонки където са се образували 5 плода се образуват вече 7 завърза. При това те не опадват и понасят добре лошото време с бури и ветрове.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

От всички овощни видове ябълката е най-чувствителна при недостиг на цинк. Дефицитът от този микроелемент се отразява негативно още и на круша, слива, праскова и вишня като предизвиква различни по вид промени.

ПРИЗНАЦИ НА ЦИНКОВ ДЕФИЦИТ

Прояви при недостиг на цинк при ябълката са петниста хлороза, жълтеене, издребняване на листата, розетъчни листа. По тези признаците ще познаете липсата на цинк. Те могат да се проявят при високо азотно или фосфорно и то едностранно торене, при по-ниски температури, при по-плътни почви. Най-точната диагноза може да се постави при листен анализ в лаборатория.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Калифорнийската щитоносна въшка образува плътни колонии върху кората на ствола, клоните, клонките, леторастите, листата и плодовете. Храни се като ларвите и възрастните женски смучат сок от клетките на нападнатите части. При силно нападение кората се напуква и загива, прирастът намалява, отделните клони започват да изсъхват, а по-късно загива и цялото дърво. По плодовете въшките най-често се настаняват около цветното дъно и дръжката. Нападнатите дървета са чувствителни на ниски и високи температури и на засушаване.

Характерни признаци, по които се открива присъствието на калифорнийската щитоносна въшка, са образуваните около щитчетата на ларвите и възрастните въшки, червено-виолетови кръгчета на мястото на храненето им. Най-сигурно и точно този неприятел се установява при беритбата на плодовете. Ако върху тях има кръгли червено-виолетови петна, това е доказателство за присъствието на този неприятел.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

. Зелена ябълкова листна въшка е разпространена навсякъде в страната. Вреди главно по ябълката, но се среща по крушата, дюлята и глога. Тя е опасен неприятел за младите градини.

Въшките са зелени до жълто-зелени, дълги 2 мм. Образуват се колонии от въшки, които смучат сок от листата и връхните части на леторастите

Въшките отделят медена роса, върху която се развиват чернилни гъбички. Крилатите женски се появяват от второто поколение и разселват вида в овощната градина. През лятото, при високи температури и ниска влажност и вдървесиняване на леторастите, въшката изпада в депресия и вредната й дейност почти спира. Колонии могат да се наблюдават главно по лакомците и леторасти с невдървесинен връх.

. Ларвите на ябълково-живовлекова листна въшка се излюпват през пролетта при набъбване на пъпките и се хранят като смучат сок между люспите им. Впоследствие преминават по долната страна на листата. Смучат сок от листа, дръжки на цветовете и цветове, а после и от завръзите. При храненето си инжектират секрет, който спира растежа.

Повредените части силно се деформират и остават по-дребни. От втората половина на май в колониите се появяват крилатите разселителки, които мигрират по младите леторасти и лакомците на ябълката и по междинните гостоприемници - видове живовлек. Една част от популацията на въшката остава по ябълката до края на юни - началото на юли. В средата на юли те мигрират изцяло. Есента се връщат върху ябълката и раждат, а женските смучат сок от долната страна на листата.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

При благоприятни по време на опрашването и оплождането условия, често пъти се случва и след юнското опадване на завръзите по дръвчетата да останат прекалено много плодове. Тогава именно се налага и нашата намеса за оптимизиране на плодовия товар. Прореждането на завръзите се прави когато плодовете достигнат големина на орех. Излишните плодчета се отделят ръчно. Вътре в короната и на клонките от първите етажи на всяко съцветие се оставят по не повече от 1-2 плода от по-голям размер. По страничните клонки и периферията на короната може да се оставят до 2-3 най-големи плода на съцветие. Всички други внимателно се отделят.

Нормирането на плодовете по описаният начин при ябълките, може да се направи и при крушите, ако и там има повече завръзи. Тази операция помага не само за увеличаване на размера на плодовете през текущата година. Наблюденията показват, че тя помага и за формиране на цветни пъпки за следващата година, особено, ако прореждането е направено достатъчно рано, когато плода е в оптимални за операцията размери.

Прореждането на завръзите при някой сортове дава възможност частично да се отслаби и дори изчезне алтернативното плододаване. Това е най-добре изразено при ябълките и особено при млади дървета до 12-15 годинишна възраст.

С прореждането на плодовете не бива никога да се избързва. Освен големината на плодовете за момента на ръчно прореждане на плодовете трябва да следими за един друг признак. Той представлява физиологичен процес и е наречен юнско опадване на завръзите. Този процес протича от края на май до към средата на юни. Изразява се в пожълтяване и опадване, както на дефектните (неоплодени), така и на част от нормалните плодчета. Това е естествен процес, чрез който дръвчетата сами регулират плодовия си товар, за да могат да го изхранят.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

От всички плодови червеи по овощните видове, най-опасен неприятел е ябълковият плодов червей. Той напада всички овощни видове, като най-големи повреди нанася по ябълката, крушата, дюлята, кайсията и ореха. Може да предизвика червясване на над 80-90% от плодовата реколта.

Най-голяма е вредата от първите две поколения

Годишно ябълковият плодов червей развива две, а в някой райони на страната частично трето поколения. Последното поколение е с ниска плътност (около 1 на сто от популацията) и не представлява заплаха за плодовата реколта. Затова пък първите две поколения винаги се явяват във висока плътност и вредите от тях са достатъчни, за да направят реколтата неизползваема.

Яйцеснасянето започва 5 до 14 дни след началото на летежа и се осъществява при температури над 14-15°С. Женските предпочитат да снасят върху по-гладки повърхности и затова пеперудите, по това време (май-юни), полагат яйцата си предимно по горната страна на листата, по кората на торбестите клонки и върху плодчетата, които са без власинки.

Зародишното развитие на ябълковия плодов червей продължава от 7 до 15 дни, в зависимост от температурата. Излюпените гъсеници пълзят за да търсят подходящо място за вгризване в плодовете. Тъй като вгризването продължава няколко часа, най-често те избират защитени места, където се допират два плода, плод и лист или клонка. Гъсеницата отделя паяжина и изгризва хралупка под кожата на плода. Върху плода се вижда малка купчинка екскременти, а понякога се отделя и тъмен секрет. Повреди от гъсениците на това поколение (първо) се наблюдават предимно по ябълката.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Болестта струпясване по ябълка и круша се среща в районите с висока атмосферна влажност, с роси, мъгли, а при чести валежи през вегетацията струпясването редовно нанася големи поражения. Струпясването може да причини до 95% загуби, резултат на ниско качеството. Причинителя на болестта е гъба

По листата още при показването им след разпукване на пъпките се появяват закръглени мазни петна най- напред от долната им страна. По-късно се развиват от двете страни на листната повърхност. Петната първоначално са неправилни, мъхести (като кадифе) със светлокафяв до маслиненозелен цвят. Нападнатите млади листа остават дребни и деформирани, болеста пречи на нормално нарастване на младите листа и те остават по-дребни и се нагърчват. Заразените тъкани покафеняват , а по-късно и прегарят. При нападение от струпясване по цветовете се появяват тъмнокафяви петна. При силно нападение те окапват преждевременно.

Най- масово заразяване става по време на цъфтежа. При температура по-висока от 5о С и влага по листата заразяването е гарантирано.

След цъфтежа пръсканията са през 10-15 дни при благоприятни условия.

Препоръчваме редуване на продукти с различен механизъм на действие върху гъбата. Препоръчително е също така и пръскането с фунгицидна смес – системен фунгицид с контактен.

Устойчиви на струпясване са сортовете Прима, Флорина, Либърти и Джонафрий, Англииска ренета.

Сортовете Златна превъзходна, Червена превъзходна, Старкримсон, Айвания са силно чувствителни.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ако посочените по-долу фази от развитието на ябълките, съвпаднат с благоприятни условия за развитие на струпясването – навлажннени листа и температури над 5°С, заразяванията са най-големи. Посочваме критичните моменти, в които трябва да се реагира с предпазно или лекуващо пръскане:

. набъбване на пъпките;

. зелен конус;

. миши уши;

. разделяне на цветните от листните пъпки;

. показване боята на цвета;

. цъфтеж (начало, масов, край);

. оформяне на плода (завърза);

. нарастване на плода до големина орех.

ПОДХОДЯЩИ ПРЕПАРАТИ

Предпазно могат да се използват медни препарати с контактно (предпазно) действие, а за лечение – системни.

. Контактни фунгициди:

Купроцин супер М в концентрация 20 г, Манкоцеб 80 ВП АГРИЯ – 25 г, Болеро 12ЕК – 6 мл, Каптан 50ВП – 20 г и др.

. Системни фунгициди:

Хорус – 4,5 г, Зато 50ВГ – 1 мл, Систан супер 24ИК – 30 мл, Скор 250ЕН – 2 мл и др.

Дозите са за 10 литра вода.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 06 Април 2017 13:53

Ябълков цветопробивач

Ябълковият цветопробивач напада основно ябълката, но се среща и при крушата. Вреди главно в насаждения, където не се провежда редовна растителна защита.Напролет бръмбарите се появяват при разпукване на пъпките. Хранят се с плодните и листните пъпки, а по-късно с цветните бутони на ябълката. Яйцата си снасят в цветните пъпки. Ларвата се храни с плодника и тичинките, като изгризва и основата на венчелистчетата. ПОВРЕДИТЕ СА ХАРАКТЕРНИ

Повредените цветни бутони не се разтварят, покафеняват и изсъхват. В години, когато има прекомерно образуване на цветове, слабо нападение от неприятеля може да има полезен ефект за прореждане на цветовете. Силното нападение води до унищожаване на голяма част от цветните розетки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 17

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта