Земеделието използва само 16% от водите в България

Структурата на водовземането в страната е относително устойчива и през 2016  г. 15.4% от пресните води са добити за обществено водоснабдяване, за селско, горско и рибно стопанство - 16.0%, за охлаждащи процеси в енергетиката - 64.6%, а за други дейности - 4.0%, сочат данните на Националния статистически институт от годиешни изследвания в областта на статистикатана околната среда за 2016 година.Подробни данни по конкретните теми могат да бъдат намерени в рубриката „Околна среда“ на сайта на НСИ:  http://www.nsi.bg.

През 2016 г. на национално ниво не се регистрират значими изменения в равнището на водоползване спрямо предходната година. Иззетите пресни води за икономиката се оценяват на 5689 млн. куб. м, или с 1.1% повече спрямо 2015 година. Увеличението е предимно от повърхностните води, докато добивът от подземни води е на равнището на 2015 година. Отчита се намаление на водочерпенето от язовири - с 8.3% спрямо 2015 г. до 2222 млн. куб. м,  за сметка на водоползването от р.Дунав. 

Преобладаващата част от водите са добити за обществено снабдяване в Югозападния (79.8%) и Северния централен район (59.4%), докато в Северозападния и Югоизточния район основната част от необходимите води се осигурява чрез собствено и друго снабдяване (напоителни системи).

Използвана вода

Водата се осигурява чрез обществено снабдяване, чрез хидромелиоративни системи или чрез собствено снабдяване. През 2016 г. общото количество на използваната прясна и непрясна вода в страната е 4721 млн. куб. м  и остава на същото равнището на 2015 година. Основният фактор са водите за охлаждане в енергетиката, тъй като съставляват 78% от използваната вода в страната, но и при тях не се отчита изменение спрямо 2015 година. Търсенето на вода за напояване през 2016 г. спада с 3.3% спрямо 2015 г. до 306 млн. кубически метра. Известен спад се отчита и в сектора на услугите, а потреблението на вода от домакинствата остава на равнището на 2015година. Не се регистрират съществени изменения в структурата на водоползващите дейности спрямо 2015 година.

Фиг.1.2. Структура на използваната вода в страната по основни икономически сектори през 2016 година

Най-значими водни количества през 2016 г. са използвани в Северозападния район и Югоизточния район (предимно за индустриални дейности) и в Южния централен район (предимно за напояване).

Обществено водоснабдяване

Около 8.3% от използваната вода в страната се осигурява от общественото снабдяване (ВиК). Подадената вода през 2016 г. е 911 млн. куб. м, или с 0.8% повече спрямо 2015 година. Отчетената консумация на вода (фактурирана и нефактурирана) нараства с 3.3% спрямо 2015 г. и достига 394 млн. кубически метра.  Преобладаващата част е за водоснабдяване на домакинствата - 65.4% от , за услугите - 11.1%, 13.8% - за индустрията. Нефактурираната вода (за технологични, противопожарни и други цели) съставлява 8.6% от общата консумация.

С обществено водоснабдяване е свързано 99.3% от населението в страната. Потреблението на вода от домакинствата през 2016 г. се оценява на 100 л на ден средно на човек (2015 г. - 99 л/чов./ден.). Над средното за страната е потреблението на вода от домакинствата в Югозападния район (118 л/чов./ден.).

    Фиг. 1.3. Потребление на питейна вода от домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване през 2016 г., средно на човек (л/ден.)

Общите загуби на вода във ВиК сектора през 2016 г. се оценяват на около 517 млн.куб.м, или 56.8% от подадената вода (57.9% за 2015 г.), които се формират основно по водопреносната мрежа (реални загуби). Дължината на новоизградената и реконструираната/подменената водопроводна мрежа през 2016 г. е 603 км,  а общо за периода 2010 - 2016 г. - 3637 километра. Преобладаващата част от довеждащите и разпределителните водопроводи са изградени преди 1990 г. (86.5%), предимно от етернитови и стоманени тръби (по данни на ВиК, 2015 г.).

Прочетена 1097 пъти Последно променена в Четвъртък, 21 Декември 2017 15:58
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта