През изминалите седем дни (9-14 юни) наблюдавахме изключително динамично и противоречиво развитие на зърнените пазари в Европа и САЩ. Най-динамичният елемент във фючърсната търговия отново беше пшеницата. В Чикаго, котировките на мека зимна пшеница се колебаеха в много широк диапазон от $183 до $198/т. В Париж движението на ценовата крива беше в границите от EUR178 до EUR184 за тон. На 12 юни Министерството на земеделието на САЩ (USDA) оповести редовния си месечен доклад за състоянието на глобалния зърнен баланс. Веднага след оповестяването на новите данни котировките избиха нагоре. Масираните покупки на борсови контракти бяха провокирани от драстично влошената перспектива за добива от пшеница в Русия – само 68,50 млн.т, с 3,50 млн.т по-малко от майския доклад и с 16,5 млн.т под резултата от предходната година. Леко намаление на прогнозните данни виждаме и в раздела за ЕС. Оценката за производството на пшеница в Евросъюза през новия сезон е сведена до 149,4 млн.т, в сравнение с 150,4 млн.т, очаквани допреди един месец и 151,6 млн.т ожънати през 2017 г. Пиковите ценови седмични стойности в Чикаго и Париж бяха регистрирани на 12 юни - $198/т и EUR184/т, но ралито не продължи дълго. Анализаторите коментират, че след преминаване на първоначалния шок от рязкото намаление на руското производство „ участниците в зърнената търговия по-задълбочено препрочетоха актуализираната глобална прогноза и не откриха значимо влошаване на световния баланс”. Наистина, USDA в юнския си доклад редуцира оценката си за добива от пшеница в глобален мащаб през 2018/19 г. от 747,8 млн. т на 744,7 млн.т, но това намаление до голяма степен се компенсира от увеличението на началния запас.

На 13-14 юни векторът на ценовото развитие отново рязко се промени и седмичният период пшеница завърши в Чикаго с отрицателно отклонение от 6,80 долара, на равнище $184,25/т, в Париж - с минус 2 евро на равнище EUR 180,25/т. Експортните котировки също отстъпиха от пиковите стойности и сутринта на 15 юни френската пшеница (11,5-12,5% протеин) вече се предлагаше за износ от Руан по EUR182/т, в сравнение с EUR186/т на 7.06.18 г. и EUR164/т – 15.06.17 г.

Една от най-коментираните теми в Европа са резултатите от последния мащабен египетски търг. На 12 юни Държавната египетска агенция GASC информира за покупката на 420 хил. тона мелничарска пшеница за товарене 15-25 юли 2018 г., в това число 300 хил. тона руска пшеница по около $209,50 - 210,00 за тон FOB и 120 хил. тона румънска пшеница – по $ 210,00 за тон FOB.

Пазарът на фуражното зърно в ЕС също беше слаб. В рамките на седмичния период цената на френската царевица се понижи с 2- 3 евро до EUR 167/т на борсата в Париж и EUR 166/т FOB Бордо (ЕUR172-173/т на 15.07.16 г.).

Експортните котировки на руската и украинската мелничарска пшеница 12,5% протеин реколта 2017 г. през миналата седмица се задържаха в границите $206-212FOB черноморско пристанище, а офертните цени за пшеницата реколта 2018 г. - $200-203FOB.

Игор Валентович

Публикувана в Бизнес

През изминалия седмичен период (25.05.-31.05.18 г.). климатичният фактор поддържаше високия градус на напрежение на международните зърнени пазари и беше основна причина за големия ценови волаталитет. През първата половина на седмицата борсовите и експортните котировки на пшеница в САЩ и Евросъюза се катериха стремително нагоре, подкрепени от информациите за засушаване в пшеничния пояс на Щатите и черноморския регион (най-вече в Южна Русия). Спекулантите успешно разиграха климатичната карта и на 29 май котировките на мека зимна пшеница на най-голямата зърнен борса в света – Чикагската, се изкачиха до най-високите нива от 10 месеца насам - $203,55($184,85/т - 24.05 18 г.). На същата дата бяха регистрирани и пиковите ценови стойности на мелничарската пшеница и на борсата в Париж – ЕUR 187,75/т (EUR180,50/т).

След подобрение на агрометеорологичните условия в САЩ, Русия и Украйна, на 30-31 май котировките в Чикаго и Париж коригираха стремително надолу. Търговците коментират, че спекулантите започнаха да прибират печалби, продавайки закупените на значително по-ниски цени контракти. В крайна сметка след екстремните двупосочни колебания септемврийският контракт пшеница затвори в Чикаго на равнище - $193,40/т, а Париж завърши седмичния период около ЕUR 183/т ($157,75и ЕUR 168/тна 31.05.17 г.). И в Европа и в САЩ физическият пазар следваше динамиката на фючърсите. На 31 май мека френска пшеница 11,5-12,5%протеин се предлагаше за износ от Руан по EUR 178/т FOB, а германска пшеница мин. 12,5% протеин се котираше по EUR 176-177/т СРТ Хамбург и EUR180-185/т FOB Балтийско море(EUR 163/т; EUR 173/т иEUR178-183/т съответно към – 31.05.17 г.Френската царевица запази цената си от края на предходния седмичен период около EUR169/т на борсата в Париж;EUR172-174/т FOB Бордо и EUR190/т СРТ Хамбург (EUR167FOB Бордо – 31.05.17)

Експортните цени на руската и украинската пшеница реколта 2017 г. останаха практически непроменени – около до $210/т FOB Новоросийск и $208/т FOB Одеса/Николаев ($181-185/т31.05.17 г.). Според търговски източници стартовите котировки за зърното от новата реколта в Русия в момента се колебаят около $205/т, а в Украйна – около $200/т FOB.

Анализаторите коментират, че за намаление на напрежението на европейския пазар повлия и решението на Министерството на селското стопанство на Русия да предложи на правителството да удължи срока на безмитния режим при износа на пшеница („нулево експортно мито”) до края на следващата маркетингова година – до 30 юни 2019 г. Експертите от министерството обосновават своето предложение с рекордното равнище на преходния запас (18,5 млн.т спрямо 15,4 млн.т към 1.07.17 г.), което компенсира очертаващото се редуциране на добива през новия сезон.

Игор Валентович

Публикувана в Бизнес

Отпада задължението на земеделските производители да подават декларации всяко тримесечие, за произведени количества зърно по видове, а за пшеницата и през юли, август и септември. Това предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация, публикуван за обществено обсъждане, пише Агрозона.   Подаването на декларации за производство в периоди, в които такова няма, е лишено от смисъл, се посочва в мотивите. С предложената промяна, декларацията ще се подава веднъж годишно от всички производители, които получават директни плащания, с което се намалява административната тежест, а получената информация ще обхваща цялото произведено количества зърно. С цел изготвянето на точни зърнени баланси, е прецизиран и минималния капацитет на обектите за съхранение на зърно, които подават информация за съхраняваните количества.  Предвижда се изискване за подаването на месечни декларации от всички зърнопреработвателни предприятия за количеството преработено зърно по видове.

Глоби за злоупетрябващите с понятието „Био“

 Новият законопроект ще обхване и биологичното производство на земеделски и хранителни продукти. Предвидени са изменения, насочени към намаляване на риска от упражняване на контролна дейност без акредитация. Ще се въведе правило, според което  контролиращите лица в биопроизводството не трябва да извършват консултантска дейност.

Също така ще се налагат глоби на производители, които злоупотребяват с наименованието „био“. В Закона е посочено, че „физическо или юридическо лице, което не е в система на контрол и се позовава на метода за биологично производство по отношение на дейности, извършвани от него по производство, преработка, съхранение, внос, износ или търговия на продукти се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.“.

Сектор „Вино“

В сектор „Вино“ се предвижда да отпадне подробното разписване в закона на мерките, включени в националните програми, тъй като това затруднява процеса на тяхното прилагане. Финансирането в лозаро-винарския сектор се осъществява въз основа на одобрени за петгодишен период от Европейската комисия Национални програми за подпомагане и наредби, включващи подробни правила за условията и реда за тяхното прилагане, е посочено в мотивите.

Сектор „Рибарство“

Законът урежда и допълнения в Закона за рибарството и аквакултурите. Създават се условия на национално ниво за признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на риболова и аквакултурите. Поради съществената роля на такива организации в осъществяването на Общата политика в областта на рибарството са създадени инструменти за тяхното подпомагане по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Измененията в Допълнителните разпоредби на ЗРА са направени с оглед на това, че в  сегашната му редакция не регламентира какво се включва в управление на риболовния флот, както и че условията и редът за вписване и отписване на кораби в регистъра на риболовните кораби са част от него. Необходимо е също така в националното законодателство бъдат разписани условията и редът за разпределяне на свободен риболовен капацитет.

Публикувана в Бизнес

През изминалите седем дни цените на пшеницата на международните и представителните регионални пазари бяха подчинени на възходящ тренд. Тонът за възходящото развитие задаваше борсата в Чикаго. В рамките на седмичния период меката червена зимна пшеница там поскъпна с 12 долара – до $184,85/т. ($158,90/т – 24.05.17 г.). Корекцията в синоптичните прогнози и завръщането на горещо и сухо време в обширните територии на пшеничния пояс, засегнати от продължителната суша, беше основен фактор за ценовото рали в САЩ. Рязкото поскъпване на пшеницата в САЩ се отрази здравословно и върху цената й на Стария континент, още повече че слуховете за влошаване на агрометеорологичната обстановка в Южна Русия отново започнаха да циркулират на пазара. През изминалите седем дни цената на септемврийския контракт пшеница на борсата в Париж се покачи с респектиращите 6 евро – до EUR180,50/т (EUR167,00/т – 24.05.18 г. ). С 2-4 евро скочи и цената на западноевропейското хлебно зърно на експортния фронт. На 24 май френска пшеница 11,5-12,5% протеин се предлагаше за износа от Руан по EUR 176/т FOB, а германска пшеница мин. 12,5% протеин се котираше по EUR 174/т СРТ Хамбург и EUR179-183/т FOB Балтийско море (EUR 168/т; EUR 174/т иEUR178-183/т съответно на – 24.05.17 г.).Цените на царевицата във Франция последваха житните котировки и завършиха седмичния период с положително отклонение от 2-3 евро на равнище - EUR169,50/т на борсата в Париж; EUR172/т FOB Бордо и EUR191/т СРТ Хамбург.

Според търговски източници експортните цени на руска и укранска пшеница реколта 2017 г. останаха практически непроменени – около

до $210/т FOB Новоросийск и $208/т FOB Одеса/Николаев ($184-187 – 25.05.17 г.)

На 24 майМеждународният съвет по зърното (IGC - International Grains Council) оповести актуализираната си прогноза за състоянието на световния зърнен баланс през следващата маркетингова година. В данните на Съвета (IGC) виждаме леко увеличение на прогнозата за глобалния добив от пшеница през 2018/19 г. спрямо данните от предходния месец – от 739,0 млн.т до 742,3 млн. т, но това все пак е с 15,9 млн.т по-малко, в сравнение с очаквания резултат за настоящия сезон. Добивът от пшеница в ЕС се очертава да възлезе на 149,2 млн.т, в Русия – 74,5 млн.т и в Украйна – 26,7 млн.т, в сравнение с 151,2 млн.т, 84,9 млн.т и 27,0 млн.т съответно, ожънати 2017/18 г.

Ситуацията в слънчогледовия комплекс в ЕС остава стабилна. Цените на слънчогледовото семе във Франция се задържат на равнище EUR320-322/т СРТ St Nazaire (EUR360/т -25.05.17 г), а котировките на суровото слънчогледово масло в Ротердам се колебаят в много тесен ценови коридор $770-790/т ($795/т– 25.05.17 г.). На украинския пазар цените на суровото слънчогледово масло при износа се движат в диапазон $745- 760/т FOB ($735- 747/т – 25.05.17 г.).

Игор Валентович

Публикувана в Бизнес

Подобрението на състоянието на посевите от зимна пшеница в САЩ и опровержението на слуховете за силно засушаване в Южна Русия отслаби спекулативния натиск върху американските зърнени пазари. В рамките на изминалите седем дни (10-17 май) цената на пшеницата на борсата в Чикаго се понижи с 3,50 долара – до $182,80/т, а на експортния пазар котировката на мека червена зимна пшеница (SRW) ерозира от $257/т до $253/т FOB ($202FOB – 17.05,17 г.).

В сравнение с щатския пазар ситуацията в Европа изглеждаше доста по-стабилна благодарение на увеличеното вътрешно търсене на пшеница и надеждите за раздвижване на експортния фронт благодарение на ниския курс на еврото.

В редовния си месечен доклад FranceAgriMerза пръв път леко увеличи прогнозата за износ на пшеница за трети страни през 2017/18 г. – от 8,3 млн.т на 8,4 млн.т. Обемът на експорта на френска пшеница за страните членки на ЕС също е коригиран във възходяща посока – от 8,9 млн.т на 9,1 млн.т. Увеличението на експорта логично води до редуциране на оценката за размера на преходния запас до 2,53 млн.т, в сравнение с 2,66 млн.т, очаквани в средата на м. април и 2,94 млн.т в края на предходния сезон.

През периода 11-17 май цената на септемврийския контракт пшеница на борсата в Париж се покачи с 2,75 евро – до EUR174,25/т (EUR165,75/т – 17.05.17 г.), но на експортния пазар цената на западноевропейското хлебно зърно останаха практически непроменени. На 15-18 май френска мелничарска пшеница (11,5-12,5% протеин) се предлагаше за износ от Руан по EUR 170-171/т FOB, а германска пшеница мин. 12,5% протеин се котираше по EUR 172/т СРТ Хамбург и EUR177-182/т FOB Балтийско море(EUR 166/т; EUR 174/т иEUR179-184/т съответно на – 17.05.17 г.).Пазарът на фуражното зърно във Франция и Германия също остана стабилен . Цените на царевицата се задържаха около стойностите от края на предходната седмица - EUR167,00/т на борсата в Париж;EUR170-171/т FOB Бордо и EUR189/т СРТ Хамбург. Търговците не очакват значими промени през близките 1-2 седмици , като повечето от тях залагат на двупосочни ценови колебания в сравнително ограничен диапазон, при запазване на доминиращото влияние на климатичния фактор.

Мониторингът на водещи руски компании показва, че през периода 10-16 май фобните цени на руска пшеница 12,5% протеин реколта 2017 г. спаднаха с 3-4 долара - до $212/т FOB Новоросийск, а котировките за зърно от новата реколта бяха в диапазон $202-204/т FOB. През същия период на миналата година руска мелничарска пшеница стара реколта се предлагаше за износ по $187-190/т FOB, а първите котировки за зърно от новата реколта се движеха в диапазон $175-180/т FOB Новоросийск. Експортните цени на украинската пшеница реколта 2017 г. през изминалите две седмици спаднаха с 4-5 долара – до $208-212/т FOB за зърно 12,5% протеин; $205/т FOB за пшеница 11,5% ($184/т и $180/т към 16-17.05.17 г.). Цената на украинската царевица за износ през изминалия седмичен период се понижи средно с EUR3-4, до EUR$199-201/т FOB черноморско пристанище.

Игор Валентович

Публикувана в Бизнес

Игор Валентович

Доминиращото влияние на климатичния фактор обуслови ново рязко активизиране на спекулативната активност на борсата в Чикаго. Седмицата започна с ценови срив, който беше последван с динамично ценово рали. В крайна сметка майския контракт завърши седмичният период с минимално положително отклонение от 1 долар на равнище $176,70/т и то при диапазон на ценовите отклонения от $167/т до $181/т.Независимо от твърдия тон в развитието на борсовите котировки, експортната цена на мека червена зимна пшеница отбеляза понижение с 3 долара – до $217/т FOB САЩ, но в същото време твърдата червена зимна пшеница поскъпна от $250/т до $255/т FOB($176FOB и $195/т FOB на 26.04.17 г.). Причината за противопосочното движение е в синоптичната прогноза, която е благоприятна за Средния Запад, където се отглежда мека пшеница.

Динамичното и противоречиво развитие на американските пазари контрастираше със ситуацията на Стария континент. Анализаторите коментират, че слабото евро рефлектира за раздвижване на експортния фронт и подкрепи цените на хлебното и фуражно зърно в Евросъюза.

На 26 април майският контракт пшеница затвори на борсата в Париж на равнище EUR 166/т, в сравнение с EUR164/т на 19.04.18 г. и EUR167,25 – 26.04.17 г. Фобните котировки на европейското мелничарско зърно обаче останаха непроменени. В края на седмицата френската пшеница (11,5-12,5% протеин) се предлагаше за износ от Руан по EUR 169/т FOB, а германската пшеница (мин. 12,5% протеин) - по EUR175-180/т FOB Балтийско море (EUR 172/т FOB Руан и EUR179-184/т FOB Балтийско море – 26.04.17 г.) Тонът на ценовото развитие при царевицата също остана стабилен - EUR163-166FOB Рейн FOB (EUR167-170 – 26.04.17 г.).

Една от най-коментираните новини в момента е новата прогноза на Международния съвет по зърното за състоянието на световния зърнен баланс през новия сезон 2018/19 г. На 26 април водещите експерти сведоха оценката си за глобалния добив от пшеница до 739,0 млн.т, в сравнение с 740,8 млн.т очаквани през март и 758,4 млн.т реколтирани през текуща 2017/18 маркетингова година. Основната причина за спада в световното производство е очертаващата се по-слаба реколта от пшеница в Русия – 74,5 млн.т, в сравнение с 84,9 млн.т – 2017/18 г. Намаление на добива от мека пшеница се очаква и в ЕС – 139,6 млн.т спрямо 141,8 млн.т – 2017/18 г. Впрочем редуцирането на глобалната прогноза в сравнение с мартенските данни се дължи на влошената перспектива за производството в САЩ – 47,5 млн.т, в сравнение с 48,3 млн.т очаквани допреди един месец и 47,4 млн.т – 2017/18 г. Експертите акцентират, че въпреки очертаващото се намаление на производството, износът на пшеница от Русия през 2018/19 г. ще остане близко до историческия връх, очакван за текущия сезон – 37-38 млн.т (27,8 млн.т – 2016/17 г.).

Рекордното темпо на руския износ е основен фактор за повишение на експортните котировки там. Според данните на Института за конюнктура на аграрните пазари (ИКАР – Москва), пшеница 3 клас (12,5 протеин) се предлага за износ от Новоросийск по $214-215FOB, в сравнение с 187-189/т FOB на 26.04 17 г. Цената на украинската пшеница със същото качество според търговски източници се задържа в границите $209-212/т FOB черноморско пристанище ($188/т FOB). Цената на украинската царевица зацикли на равнище около $205/т FOB($169/т FOB – 26.04.17 г.).

Публикувана в Бизнес

Експертите препоръчват строго спазване на всички предписания за съхранение на храни и фуражи, съблюдаване на хигиенните норми, стриктно водене на подробна документация и редовен контрол

Карл-Хенрих Клаус

Учебно-опитно стопанство (LLH) в Германия

Д-р Мартин Фелке

Институт по изучаване на вредителите, Германия

Изненадата не е от приятните: при изнасяне на зърното от зърнохранилището то не се изсипва, не се стича като ручей надолу, а образува сбити и мухлясали буци. При обследване на зърнената купчина в дълбочина се намира причината: зърното е загрято, върхът на купчината леко зеленее, а при по-внимателно вглеждане отблизо се вижда, че по него има дупки. Освен това се забелязва и прах от брашно, а във вдлъбнатината купът изглежда като мравуняк: хоботници и други складови вредители се виждат с невъоръжено око.

Подобни екстремни ситуации се срещат по-често, отколкото може да се предположи. С тези проблеми се срещат по-често животновъдите, тъй като те трябва да отделят внимание не само на съхраняваното зърно, но и на други производствени процеси. Въпреки това и растениевъдите трябва да правят прецизна проверка на складираното зърно.

Препоръки от Хесен

Реколтата с незадоволително качество не може да бъде продадена, нито може да послужи за изхранване. В Европа на това се държи строго. Всеки фермер носи отговорност за съхраняваното от него хлебно или фуражно зърно. Всевъзможни са указанията за необходимостта да се постъпва така, че впоследствие запасите да могат да се използват за храна или фураж на животните. Съответстващият контрол трябва да гарантира поддържането на добри условия за съхранение на зърното. Колегите от консултантските селскостопански организации на федералните земи на Хесен препоръчват на фермерите да се възползват от разработените от тях и проверени планове за действие.

Подготовката на зърнохранилищата започва с въоръжаване с метли и лопати: основното почистване на помещенията и подемно-транспортното оборудване преди зареждане на зърното е основната предпоставка за намаляване на загубите при съхранение на зърното. Проблемите като правило възникват при недостатъчна хигиена: прах и плесен са идеалните условия за размножаване на насекомните складови неприятели. Ако до постъпването на зърното от новата реколта се налага да се работи с насекоми-ентомофаги или химични препарати, те трябва да бъдат подбрани само от разрешените за използване.

Недопустимо е съхранението на опасни вещества, такива като препарати за растителна защита, минерални торове, гориво, машинни масла, детергенти и средства за дезинфекция в непосредствена близост до хлебното и фуражно зърно. Те трябва да се съхраняват в отделни помещения. Към проблемните вещества в този случай се отнасят също и торовете, препаратите за обеззаразяване на семена, както и ветеринарните препарати. Помещенията и съоръженията за съхранение трябва да бъдат изградени така, че в тях да не могат да проникват животни. Поставянето на примамки за гризачи трябва да става само в недостъпни за деца и домашни животни места. Примамките не трябва да имат контакт със зърното. Задължително се прави схема на местата, където се залагат отровните примамки в помещението.

Към оборудване на зърнохранилището се отнасят и всички транспортни средства и съоръжения – самосвали и прицепи. Преди изсипването на прибраното зърно в тях, е необходимо те да бъдат почистени. До товаренето на самосвалите и прицепите със зърно те не трябва да бъдат използвани за превоз на опасни вещества, посочени по-горе.

Важно е да се води и надлежна документация: прости, прилагани на практика системи на отчет осигуряват задължителна регистрация на данните. Какво е постъпило от полето, какво е било закупено – всичко подлежи на отразяване в документите.

Този контрол се прилага и за следене на такива показатели като температура, влажност и др., същото важи и след зареждане на зърното за съхранение. Фиксиране в документите изисква и времето и продължителността на вентилация на зърното, а така също и фактите по обработка на зърното преди складирането му за съхранение.

Документиране изискват отразяване и на всички работни процеси, свързани с внасянето на торове, или обработка на посевите с препарати за растителна защита още на полето. Подобна информация е необходима, за да се проследи движението на зърното от полето до потребителя.

Днес са известни достатъчно голямо количество параметри за съхранение на зърно, които се нуждаят от контрол. Въпреки това много видове контрол се пренебрегват от производителите, което понякога води до съществени загуби на зърно.

Не губете това, което сте получили

Всяка година средно 15% от цялата реколта от зърно се унищожава от гъбни патогени, насекомни вредители, птици, гризачи. Около 80% от общата вреда се пада на насекомите. Гризачите и насекомите не само се изхранват със зърното, но те го замърсяват и похабяват безвъзвратно, след което зърнената маса не е годна нито за храна на хората, нито за фураж на животните и трябва да бъде унищожена.

За защита на зърното при съхранение Институтът за изучаване на вредителите в Райнхайм дава своите препоръки

Важна роля има почистването на зърното преди съхранение. Прахът и растителните остатъци трябва да бъдат максимално отстранени. Те усложняват процеса на сушене и вентилация, увеличават вероятността от поражения от развитие на плесенни гъби, акари, насекоми. Складът трябва да бъде абсолютно празен, а неговото почистване да приключи до началото на новия сезон за прибиране на реколтата. В противен случай наличните причинители на болести и вредители бързо ще „усвоят“ свежите запаси. Гладките повърхности, такива като бетон и ламаринени покрития, могат да бъдат напълно почистени с водни струи или въздух с високо налягане. Мястото на съхранение трябва да изсъхне преди постъпване на зърното от новата реколта. Транспортьорите, зърноопочистващите машини и тръбопроводите също трябва да бъдат подложени на почистване.

Зърното с нисък процент влажност, съхранявано при ниски температури, се поврежда от складови неприятели в по-малка степен. При зареждане за съхранение влажността на зърното трябва да бъде по-малка от 14%, а температурата на съхранение по възможност по-ниска от 10 градуса по Целзий.

От гледна точка на недопускане заразяване на запасите от зърно с вредители, покритите зърнохранилища, тип вертикални силози, са за предпочитане пред складовете, в които зърното се съхранява насипно. Така се цели преди всичко пълно ограничаване достъпа на птици и гризачи до зърното. Предимството на силозите са гладките повърхности на стените и пода.

Ако зърното се съхранява насипано на пода, вратите на склада трябва да са плътно затворени. Иначе, рано или късно, плъховете и мишките ще проникнат в помещението. За да се предотврати проникването на птици, хранилището не трябва да има прозорци, тъй като птиците не могат да летят в тъмни пространства.

Самото хранилище трябва да бъде сухо и добре проветряемо, тъй като във влажните места могат да се появят насекоми и съвсем скоро да се развие плесен. Това се случва често, когато зърното се насипва плътно към слабо изолирани стени на хранилището.

Подът и стените на хранилището от насипен вид трябва да бъдат без пукнатини и цепнатини. След освобождаване на хранилището задържаното в него зърно може да провокира развитие на вредители, което ще доведе до бързо заразяване на зърното от новата реколта.

Помощник в хамбара

Редовният контрол на зърнените запаси осигурява своевременно реагиране в случай на появила се заплаха. В помощ на специалистите са съвременни измервателни прибори, които позволяват да се осъществява контрол не само на температурата и влажността на въздуха в хранилището, но и на „активността на водата”*. Този показател в скоро време ще се приеме повсеместно и ще се взема под внимание в сделките при реализиране на зърното.

Активността на водата“ сигнализира за наличие в купа на несвързана влага между отделните зърна, които са склонни към влагопоглъщане. Показателят на свободната вода характеризира достъпността на свободната влага. При високо ниво на достъпна влага тя ще премине в зърното, което ще започне да се „поти“, влажността на въздуха ще се повиши, ще започне отделяне на конденз или топлоотдаване, а това на свой ред ще провокира развитието на вредители.

Препоръчителната влажност на зърното на ръжта и ечемика при показател на активността на водата 0,65 трябва да бъде максимум 14,3%, за пшеницата – 14%, а за овеса –11,8% (таблица).

Таблица: Препоръчителни стойности на „активността на водата“ и влажността на зърното при неговото съхранение

Вид зърно

Ечемик, ръж

Пшеница, тритикале

Царевица зърно и други

Овес

Показател

       

Активност на водата, пределна стойност aw

0,65

0,65

0,65

0,65

Влажност на зърното, %

14,3

14

13,7

11,8

Заключение

Повечето от посочените по-горе параметри, подлежащи на периодичен контрол, могат да се разделят в следните направления:

  • контрол на хранилището;

  • борба с гризачите;

  • борба със складовите неприятели;

  • поддържане на подходящи параметри на хлебното и фуражно зърно;

  • проследяване на процесите/документиране.

За да няма неприятни изненади по време на съхранението, преди да започнете да зареждате зърното, направете следното:
. Проверете съответния чек-лист, където трябва да е отбелязано, че предварително са изпълнени всички изисквания по подготовка на хранилището за постъпване на новата реколта

. Осъществявайте своевременно и правилно зареждане на зърното за съхранение с подходящите качества и с препоръчителните за съхранение характеристики.

. Периодично изпълнявайте мерките за контрол за състоянието на вашите хлебни запаси.

Само такавие можете да сте сигурни в съхранението на зърното и неговото качество.

*За оценка степента на участие на водата в различни химични, биохимични и микробиологични реакции широко се използва показателят „активност на водата“ - aw, определян като частично налягане парите на водата над продуктите към частичното налягане парите над чистата вода. Показателят „активност на водата“ е предложен от У. Скот през 1953 година и в момента се прилага широко в практиката. Показателят за „активността на водата“ определя микробиологичната ситуация, характера и направлението на масовлагообмена, интензивността на биологичните, физико-химичните и химични процеси, протичащи в хранителните продукти, и характеризира тяхното качество, стабилност и безопасност (Бел ред.).

Публикувана в Растениевъдство

Съдържанието на влага играе решаваща роля при професионалната търговия със слама и при съхранението на сено. Точно измерените стойности представляват необходимата основа за определяне на качеството и условията за съхранение. За предстоящия сезон за прибиране на реколтата CLAAS предлага обновена гама от измервателни уреди.

Точни стойности чрез автоматично компенсиране на плътността

Важна новост в асортимента е влагомерът за сено, силаж и слама с автоматично компенсиране на плътността. Той има сензор за налягане, разположен върху сондата. При вкарване на сондата в балата се определя автоматично нейната плътност. Устройството включва стойността директно в капацитивното измерване, резултатът се изчислява в зависимост от плътността на балата. Така отпада ръчното и често неточно въвеждане на плътността на балата като корекционен фактор.

Голяма памет и лесна актуализация

Вградената памет може да побере общо 1000 отчитания. USB-портът позволява лесно изтегляне на стойностите, както и актуализация на софтуера. Нехлъзгащата се гумена ръкохватка и издръжливата сонда осигуряват дълготрайна употреба дори при бали с висока плътност.
С това оборудване новият влагомер е подходящ за професионална употреба, най-вече в търговията със слама и сено, както и при професионална употреба на балопресата.

В допълнение към измервателните уреди за сено, силаж и слама, дистрибуторите на CLAAS предлагат различни варианти на влагомери за зърнени култури, за смлени и цели зърна.

Новите измервателни уреди, както и всички машини CLAAS, можете да намерите при официалния вносител на марката за България фирма РАПИД КБ, тел. 02/400-80-10, www.claas.bg.

Публикувана в Агротехника

Ръст от над 20% в производството на селскостопанска продукция в страната през последните пет години

„През 2017 година производството на аграрна продукция в страната е нараснало с над 20% спрямо 2012 г.”, заяви руският премиер Дмитрий Медведев, цитиран от „Зерно Онлайн”. Той изнесе своя годишен отчет пред депутатите от руската Дума. Според него страната успешно се е справила с наложените санкции, успявайки да намали зависимостта на икономиката от вносните продукти, като в селското стопанство е била събрана рекордна реколта от над 135 млн. тона през 2017 година. Това се дължи на колосалната държавна подкрепа за развитието на агропромишления комплекс, като само за последните шест години за целта  от държавния бюджет са били заделени над 1,3 млрд. рубли.

Отделните региони сами определят приоритетите за развитие на АПК

„Дадохме възможност на фермерите за достъп до кредити  с 5% лихва, а отделните региони получиха възможност чрез единните субсидии сами да определят приоритетите в развитието на АПК”, заяви още Медведев. Освен това държавата е увеличила размера на грантовете, отпускани като финансова помощ за фермерите.

По думите му те  са били подпомогнати не само финансово, защото се нуждаят и от земя. За целта през изминалата година  са били наложени поправки в законодателството на страната, които са позволили

обработваемите площи да надминат 80 млн. хектара

за пръв път от 15 години насам. Също така са били подкрепени 13 нови проекта, свързани със селекционната дейност за създаване на нови центрове за сортоизпитване, изцяло на държавна издръжка.

В изказването си Медведев обърна внимание на още една мярка за подкрепа на фермерите - въведените годишни тарифи за превоз на зърно по железопътната мрежа. Ще припомним, че миналата година фермерите в Русия имаха сериозни логистични проблеми заради рекордните добиви от зърнени култури. „Ние строим нови зърнени терминали в пристанищата си и

изграждаме нова мрежа от разпределителни центрове”

отбеляза още руския премиер.  

Русия изпитва необходимост от подобни центрове към настоящия  момент заради разширяването на експортния си потенциал към нови пазари в Азия и Латинска Америка. Само през миналата година експортът на селскостопанска продукция от страната е надминал 20 млрд. долара.  За първите три месеца на 2018 година транспортираните количества зърно по жп мрежата на страната са се увеличили с 31% спрямо същия период на  предходната година.

Мартин Иванов

Публикувана в Бизнес

Игор Валентович

В навечерието на католическия Великден Министерството на земеделието на САЩ (USDA) неприятно изненада пазара с ниската си прогноза за площите за царевица и соя в САЩ. Според разчетите на USDA американските фермери ще засеят с царевица 88 милиона акра, а това е с 1,5 млн. акра под очакваното от търговските среди равнище. Веднага след оповестяването на тези данни котировките на царевицата в Чикаго избиха нагоре, като в рамките само на един ден фуражното зърно поскъпна на най- голямата зърнена борса в света с близо 6 долара - до $153,70 за тон за доставка през май. Рязкото поскъпване на царевицата се отрази здравословно и върху цените на пшеницата в Щатите и към 31 март експортните котировки на мека червена зимна пшеница се върнаха към по-високите стойности от края на предишната седмица - $198-200FOB ($180/т – 30-31.03.17 г.).

Европейският пазар и през изминалите седем дни (22.03-29.03.) остана респектиращо стабилен. На 20 март майският контракт мелничарска пшеница затвори на борсата в Париж на равнище EUR163,75/т, а юнската царевица се търгуваше по EUR164,50/т, в сравнение с 163,75/т и 162,75/т съответно на 22 март 2018 г. (EUR 166,25/т и161,50 – 29.03.17 г.). На експортния фронт липсваха значими ценови промени. На 29-30 март френска мелничарска пшеница (11,5-12,5% протеин) се предлага за износ от Руан по EUR 166 FOB, а германската хлебна пшеница (мин. 12,5% протеин) се търгуваше по EUR169/т СРТ Хамбург/Рощок и EUR173-178/т FOB Балтийско (EUR 170 FOB Руан; EUR171/т СРТ Хамбург и EUR176-180/т FOB Балтийско море – 29-30.03.17 г.).

Пазарът на царевицата в ЕС също беше стабилен. Експортните котировки на основната фуражна култура през миналата седмица се задържаха в тесен ценови коридор EUR164-166/т FOB Руан/Бордо (EUR 172-174/т – 29.03.17 г.).

Експортните котировки на руска и украинска пшеница 12,5% протеин се стабилизираха в границите $203-208FOB ($188-190/т FOB на 29-30.03.17 г.).

Пазарните участници с нетърпение очакват подробности от мащабния египетски търг за внос на хлебно зърно. Официалните резултати от тръжната процедура все още не са оповестени, но според търговски източници на 29 март държавната египетска агенция GASC напазарува общо 455 хил. тона руска и 120 хил. тона румънска пшеница за товарене в края на април- началото на май по $233,18/т - $235,50/т C&F.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 31

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта