300x250

Всеки ден трябва да се използва пълноценно – работата е много, а студеното време наближава

Д-р Валентин Иванов, квмн

Най-много грижи в този сезон имат овцевъдите. Животните вече са заплодени почти навсякъде, а бременните овце изискват специални грижи. Най-важната задача сега е да се обезпаразитят стадата. Това трябва да се направи както за вътрешните, така и за външни паразити. Вътрешните паразити включват метил, стомашно-чревни и белодробни глисти, а така също и парамфистомите паразити в търбуха и книжката. Паразитите нанасят сериозни щети на организма, като отслабват имунната система, отварят врата за вторични инфекции, животните се изтощават, често абортират или раждат нежизнеспособни приплоди.

Вариантите за профилактика са много

Кой ще изберете, зависи от вас. Съществуват комбинирани болуси (таблети) панвермин, вермитан, албендазол, абантел и др., които е добре да се дават сутрин на гладно по 1 таблетка на овца и животните да не се хранят няколко часа. Вода може да се дава без ограничения. Освен болусите, могат да се прилагат и течни суспензии албендазол, довистом и др., които се дават по същия начин. Всички средства са на достъпни цени и обезпаразитяването на едно животно излиза стотинки на стопанина, но ефектът от него ще бъде забелязан впоследствие. Животните, свободни от паразити, са по-здрави, по-охранени, по-продуктивни и дават пълноценно потомство.

Принципът на обезпаразитяването е прост

– прави се двукратно през годината: при влизане в оборите (наесен) и при излизане от оборите (през пролетта). Това, разбира се, се отнася за всички селскостопански животни, а не само за овцете.

Външните паразити включват предимно кърлежи, бълхи и въшки. За тяхното пагубно въздействие върху организма е говорено и писано много. Ежегодно от лаймска болест и бабезиози загиват хиляди животни. И тук можете да изберете вариант. Най-популярно е къпането на животните с инсектицидни и/или акарицидни препарати – неоцидол, айкън, кардицид, неостомозан, тактик, ектомин, циперметрин, екостоп и др. Там, където се разполага с вани за къпане, те може да се използват. На повечето места обаче ваните са или разрушени, или негодни за използване, затова може да се направи изкъпване на животните с гръбна пръскачка. През последните години особена популярност добиха т.нар. комбинирани инжективни препарати, които убиват както външните, така и вътрешните паразити интермектин супер, кепромек супер, екомектин, ивермектин СС, пандекс и др. Средната доза е 1 мл на 50 кг ж.т. .Тъй като животните са бременни, инжектирането трябва да се извършва внимателно, за да се избегнат травми. Не трябва да се пропуска и още едно важно мероприятие ваксинация на овцете срещу ентеротоксемия. Ако през есента не ваксинирате стоката, със сигурност през зимата ще загубите някои от най-добрите си овце и голям брой агнета през пролетта. В райони, където съществува копитен гнилец, също може да се ваксинират животните. Напоследък широко разпространение се наблюдава и на болестта заразна агалаксия, която води до намаляване и спиране на млеконадоя при животните. Срещу агалаксията също има ефикасна ваксина, която е добре да се прилага в засегнатите райони.

х Храненето на овцете трябва да бъде съобразено с физиологичното им състояние – бремеността. Давайте пълноценни фуражи достатъчни по количество и качество.

х Време е стопаните внимателно да прегледат оборите

и там, където е необходимо, да се извършат последните ремонти и приготовления за зимата. Особено добре трябва да бъдат опушени помещенията и защитени птиците и зайците, които лесно изстиват и могат да заболеят.

х Свинете също трябва да бъдат обезпаразитени и изчистени от вътрешни и външни паразити – предимно краста. При свинете е целесъобразно да се използват препаратите левамизол (инжективно), булмектин и пиператрин (вътрешно) или комбинираните препарати пандекс, интермектин, екомектин и др.

х Фермерите е добре отсега да си набавят талаш, слама, по-нискокачествено сено или друг изолиращ материал, който да използват през студените зимни дни за постеля на животните.

Макар и често неглежиран,

проблемът с есенното стимулиране на животните

си остава едно от най-важните мероприятия. Не бива да се забравя, че организмът на животните се подготвя за зимата и е много важно да се засили общата защита – имунитетът. Още повече че на една голяма част от тях им предстои да стават майки. Ниските температури (както и екстремално високите) водят до появата на т.нар. температурен стрес, на основата на който могат да се отключат редица заболявания. За да не се стига дотам, сега е моментът да подсилите стоката с витамини, минерали и белтъчини. Съществуват голям брой поливитаминно-минерални препарати, както и такива, включващи определени аминокиселини в състава си. Давайте ги във водата за пиене в продължение поне на един месец.

Пчеларите трябва да помислят за зазимяването на кошерите. Добре е да се поставят възглавниците под капаците, сандъците да се потегнат, да се изчистят пространствата пред прелките и др.

Публикувана в Животновъдство

Автоматичната система за хранене на добитъка направи живота по-лесен на един от млечните фермери в селце в близост до Полярния кръг

Мила Иванова

Семейство Илпо и Тийна Венстрьом се установява в млечната ферма в селцето Сикарейнен (500 жители) близо до Ботническия залив, в Западна Финландия през 1996 година. В момента на придобивката едва ли е можело да се говори за ферма, тъй като в обора тогава имало само 7 крави... Но трудолюбивите и амбициозни финландци вече били решили да се занимават с млечно животновъдство, макар селцето да се намира по-близо до Полярния кръг (на 63,36 градуса северна ширина), отколкото до „цивилизацията” на юг.

Илпо и Тийна постепенно започват да увеличават стадото си – стигат до 30 животни, но както споделят те пред британското сп. profi, едва свързвали двата края. За храната на животните използвали малък колесен товарач.

Тогава фермерите решават да поемат риска

– да вземат голям заем от банката, за да разширят помещенията, да закупят ново оборудване и още крави. По отношение на техниката Илпо Венстрьом се спира на най-доброто и най-модерното оборудване за момента – автоматичната система за хранене на животните – иновацията на финландската фирма Pellon, два доили робота Lely Astronaut и още един робот за почистване Lely Discovery. Така през 2009 г. сградата с обора е разширена до 2500 кв. м площ, а стадото наброява 140 животни.

Миналата година Венстрьом предприема още една решителна крачка в посока разширяване на фермата и иновациите. Построява втора и почти идентична на първата сграда от 2000 кв. м, закупува 4 еднобоксови роботи за доене на германската фирма GEA и още един робот за почистване. Този машинен инвентар заедно с автоматичната система за хранене позволява на фермерите да увеличат стадото си до 250 животни– млечни крави, сухостойни крави, телета и юници.

Режим на хранене на животните

„Кухнята” за храните на финландската система Pellon включва три бункера, които се захранват с бали сено и слама плюс тревен силаж. Два от тях, оборудвани с два двойни рипера (раздробяващи механизми), са предназначени за приготвяне на храната на млечните крави, а третият – за сухостойните крави и юниците. Капацитетът и на трите модула е един и същ – 26 куб.м.

Бункерите се пълнят веднъж дневно от телескопичния товарач Massey Ferguson TH – двата бункера се зареждат със сено и силаж от първа коситба за млечните крави, а третият – с балиран фураж. Местоположението на фермата е много на север, за да отглеждат царевица, така че 2000-ите декара на стопанството се използват за производство на сено и тревен силаж. Животните пребивават перманентно в обора.

През седмицата два екипа на пълно работно време започват работа в 7 ч сутринта и обикновено за време от 50 минути до 1 час пълнят и трите бункера. Храната за млечните крави, постъпваща в двата бункера, се нарязва и развлачва с помощта на три типа ножове, а балите за сухостойните крави и юниците се изпразва директно в смесителното устройство CutMix, в което разрязването и смилането се извършва с помощта на два вертикални безконечни винта. Едно захранване на млечните крави включва 900 кг тревен силаж, 770 кг сено, 210 кг концентрати и 15 кг семена.

5. Автоматизираният бокс за доене

От стационарния миксер

храната се пренася до главното помещение на животните

Тя не се изсипва чрез роботи за хранене, а се движи по разположената над главите на животните конвейерна лента с дължина 160 метра. Захранвана с електрически мотор с мощност 4 kW, лентата се движи със скорост 62 м/мин. Предимствата на тази система е, че разнасянето на храната не се извършва с превозни средства, които замърсяват въздуха с изгорели газове, и не се внася прах отвън.

Фермерът е експериментирал с хранене на животните по 6, 8 и 10 пъти на ден. Убедил се е от опит, че 8 захранвания на ден са оптимални за млечните крави и само две за юниците. „Така осигурявам винаги прясна храна на моите животни” – казва той. Времето за храненето на кравите започва в 3.30 ч сутринта и продължава в 5.30, 7.00 ч, 11.00 ч, 13.00 ч,19.00 ч и 22.00 ч, докато за юниците часовете са 6.30 и 15 ч. – разказва Илпо Венстрьом

следи операциите от терминала за контрол

и може много бързо и лесно да разреди храненията и да намали обема им, ако все още има останала храна на пътеката. Той допълва, че гъвкавостта е едно от големите предимства на системата. „Щом веднъж запълним бункерите, можем да храним животните колкото пъти искаме, без да е необходим допълнителен труд. Освен това даваме малки дози, но по-често, за да не се загрява силажът.”

2.Pellon wennstrom ruokkija 1762

Автоматичната система за хранене, четирите доилни робота и двата робота за почистване дават възможност на финландския фермер да разполага с повече време за обгрижване на животните. И както признава той, сега прекарва със стадото си от 250 животни толкова часове, колкото е правел по-рано с 30! Затова е допринесла несъмнено покупката на автоматизираната система за хранене, за която е похарчил 150 000 евро (без ДДС), която описва като най-главното съоръжение на фермата. Освен двата си налични трактора – Fendt 774 и Massey Fergusson 7718, необходими за полските дейности, през март т. г. стопанинът се обзаведе и с телескопичния товарач Massey, с който докарва балите от полето. Тревата се сменя на всеки три или четири години, т.е. по 500 – 700 дка на всеки сезон. Фермерът редовно коси, разхвърля тревата да съхне, чисти с гребло и балира тревата, като ползва обща балировачка Agronic със съседна ферма.

Финландия е страна на млякото. Консумацията на мляко на човек от населението е една от най-високите в света – 361 килограма годишно. Но въпреки повишеното търсене на този здравословен продукт,

бъдещето на млечните ферми не е розово

Само през миналата година са прекратили дейността си 550 ферми, а от останалите 7000 се очаква само 3700 да продължат бизнеса си до 2022 година! Всички оцелели фермери са увеличили броя на стадото си и Венстрьомови са убедителен пример в това отношение. Когато семейството купува фермата през 1996 година, в селцето и околовръст е имало 11 ферми, от които сега са останали само две.

3. Pellon Wennstrom TwinRipper

Двамата сървайвъри са увеличили броя на стадото си, но като цяло броят на млечните крави е спаднал. Увеличен е млеконадоят от една крава, но млечната продукция на двамата фермери е останала постоянна. Подобна е картината и в останалата част на Финландия, която има обща млечно производство от 2.1 милиона тона през 2017 г.

При среден млеконадой от 10 000 кг от крава годишно и сегашната цена от 0,40 евро/литър нещата не изглеждат зле, но за Илпо нищо не се е променило. „Не бях цъфнал, когато започнах със 7 крави през 1996 година, но и сега не съм вързал с 250 крави” – споделя той с въздишка.

Неговата автоматична система за хранене има голям капацитет – до 500 крави, което е два пъти повече в сравнение със сегашното му стадо. Но финландецът няма намерение да увеличава още стоката си.

Вместо това бъдещият му голям проект е да изгради инсталация за биогаз (захранвана с растителни и животински отпадъци), за да произвежда електричество за всички свои оперативни системи. Илпо Венстрьом се надява да изпълни своя план до края на тази година.

Публикувана в Животновъдство

Наполовина се намалява мястото за отглеждане на крави над 24 месеца. Вместо по 6,6 кв. м в помещение и още толкова на двора, се позволява площта да бъде само на едно от двете места. Същото се отнася и за определените по 7,7 квадрата за отглеждане на биволици над 24 месеца. Стопаните обаче ще трябва да осигурят не по-малко от 10 на сто по-голяма площ от тази, за да получат субсидии. Това е записано в Наредбата за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“. Мярката е от Програмата за развитие на селските райони и ще се прилага до 2020-а година. Документът е обнародван в брой 83 от 9.10.2018 г. на Държавен вестник.

В Наредбата се въвежда изискването всеки животновъд стриктно да описва дневната паша на своето стадо. Води се дневник, в който се вписва броят на животните по вид и категория, с дните и часовете на извеждане. Книгата се заверява от регистрирания ветеринарен лекар – в началото и в края на периода на извеждане на животните на паша.

Земеделските стопани трябва да предоставят ежегодно план-програма за изпълнение на дейностите, за които кандидатстват за подпомагане, по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА. При изготвяне на план-програма за изпълнение на дейностите, за които кандидатстват за подпомагане стопаните няма да са задължени да дават данни за ушните марки на отглежданите от тях животни. В дневника ще се посочва животновъдният обект, в който се извършват дейностите за осигуряване на свободна подова площ. Той ще включва и данни за броя на животните по вид и категория.

Земеделските стопани могат да поискат прекратяване на поет ангажимент, като подадат в съответната областна дирекция на ДФЗ - РА, заявление за доброволен отказ по образец, утвърден от изпълнителния директор фонда, и възстановят получената до момента финансова помощ. Доброволният отказ обаче няма да се одобрява, когато земеделският стопанин: е уведомен за установени нарушения и неспазване на изисквания по подадено заявление за плащане през годината на подаване на заявлението за доброволен отказ, уведомен е, че заявлението му за плащане е избрано за извършване на проверка на място или не е възстановил получената финансова помощ по мярката.

С промените в наредбата е записано още, че към заявлението за подпомагане или при заявяване на нов животновъден обект към изпълняван ангажимент се прилага и становище по утвърден образец, издадено от директора на съответната областна дирекция по местонахождение на животновъдния обект на БАБХ.

 

Публикувана в Животновъдство

Младата и предприемчива фермерка Анаис Моне от селце в департамента От Сон в Източна Франция отглежда три разнородни стада и създаде земеделско съдружие със своя съпруг, производител на зърнени култури

Мила Иванова

Колко са младите хора, които не са свързани по наследство със селското стопанство, а винаги са мечтаели да живеят и работят извън градовете, „на полето”. Анаис Моне е една от тях – родом в градче в департамента От Сон (Haute-Saône или Горна Сона) в Източна Франция, тя от години е свързвала своето професионално бъдеще с живот на открито, сред природата и животните, които обича. Родителите на Анаис имат твърде малко общо с влечението на щерка си – майката е чиновничка, а бащата е медицински кадър по терапия на конете. Но пък те са водили Анаис във фермата на дядо и баба, на 30-ина километра от селцето Арбесе, в същия департамент, където момичето помагало в селскостопанските дейности и открило призванието си... Тази именно страст накара младата жена през януари 2016 г. да поеме юздите на ферма в селцето Арбесе (с 261 жители!) и да изпълни мечтата си – живот и работа сред природата и животните. Тук пасторалният декор на От Сон е съвсем различен от градския: зелени долини се редуват с широколистни гори в подножието на планинския масив Вогези, откъдето извира река Сона (дала името на департамента).

2 Diversite

Призванието прескочи едно поколение

– констатира младата жена. – „В началото аз се насочих към конете, защото съм ездачка. Дори учех една година за придобиване на технически умения в животновъдството и стажувах с профил коне. Но скоро си дадох сметка, че този сектор предлага малко възможности. Така че втората година от обучението ми се преориентирах към млекопроизводство, като изучавах занаята и във ферма, на 10 км от сегашното ми място.”

В същата ферма младата жена е наета на работа и изпълнява различни дейности в отглеждането на млечни крави. И едва през 2015 г. й се открива случай да започне собствен бизнес. „Вече се бях спряла на няколко ферми, но цените бяха твърде високи” – пояснява Анаис Моне, която от миналата година е и вицепрезидент на Асоциацията на младите земеделци в От Сон. Този път фермата се оказва „достатъчно обширна, заобиколена от много трева, с 30 крави от месодайната порода Шароле и 80 овце, кръстоска Тексел-Шароле”. Стопанството й грабва сърцето и след 6 месеца Алаис и нейният съпруг Александър Поршро създават GAEC(Земеделско сдружение за обща експлоатация – типична френска кооперативна форма със състав от 2 до максимум 10 съдружници –б.а.) От десет години Александър управляваше наследствена ферма в близост до Арбесе, в която отглеждаше само зърнени култури. Но вече като съпруг и съдружник на Анаис не се поколебава да я напусне.

Установяването във фермата минава през много перипетии

– разказва стопанката, която вече е майка на 3-годишно момченце. – „Трябваше да купя сградите, както и 550 декара от собственика. А той беше продал оборудването и месодайните си крави на други фермери. Ние с Александър инвестирахме в едър рогат добитък и продължаваме да ползваме услугите на CUMA (Кооперативи за използване на земеделския инвентар – CUMA са сдружения за взаимопомощ с мрежа в цяла Франция, чиито членове купуват заедно машините и инвентара за общо ползване – б. а.)”. Успоредно с това двойката се отказва от фермата на Александър и съсредоточава усилията си за развитие на стопанството, придобито от Анаис, която изтегли заем от 400 000 евро, за да завърши проекта си. Така GAEC на съпрузите ще погасява заема си с 57 000 евро анюитети.

3 Sapinieres La troupe shropshire

Конете допълват кравите и овцете

Фермерката отговаря за три животновъдни сектора във фамилното сдружение. Съпругът й се е посветил на зърнените култури, които засява директно. Той помага по време на отелванията и за изхранването на добитъка през зимата. Александър е доволен от добивите на зърнени култури в стопанството през миналата година: 610 кг/дкажито, 860 кг/дка зимен ечемик; 480 кг/дка ечемик; 445 кг/дка рапица...

Към месодайното разнородно стадо и стадото от овце Анаис прибавя попълнението с коне. „Отглеждаме над 20-ина екземпляра, три четвърти от които са от породата Comtois (френска порода впрегатни тежки коне с нисък ръст, които някога са се използвали за селскостопански дейности, докато сега се отглеждат предимно за месо – б.а.) Суперактивната Анаис е и член на департаментния синдикат за опазване на тази порода, типична за региона Франш-Конте, в който се намира и От Сон. Целта на фермерката е да разшири и двата сектора – на овцете и конете, като запази приоритета на кравешкото стадо.

Конете са на пасбището през цялата година, а през зимата „прескачат” и до парцелите на съседите земеделци. Така те се конкурират с овцете. Предприемчивата Анаис е на път изцяло да попълни овчето си стадо (чрез покупки и с вътрешен прираст) спородата Шропшър (shropshire), за което си има причина: „Около стопанството ни има близо 2000 дка насаждения с елхи за Коледа, които предоставят чудесна възможност за пасище на овцете – пояснява тя. – Практиката да се ползват еловите гори за тази цел се беше загубила отпреди двадесет години. За да я възродим, ние с Александър предпочетохме да отглеждаме овце Шропшър, груба английска порода, която не се докосва до дърветата, нито до техните пъпки. Поисках от собствениците на еловите гори да получа достъп до стотина хектара. Това беше гратис за нашия GAEC, защото освобождава производителите от бремето да плевят или да подрязват растителността в парцелите. Тази поддръжка се прави в рамките на устното договаряне. Овцете пасат в еловите гори през цялата година, с изключение на периода на агненето – от януари до март” – разказва стопанката.

Отглеждането на трите стада не представлява трудност за младата жена, но има само един аспект, който тя счита за обременяващ, – административният!

По отношение на търговията

стопанството бързо се ориентира към директните продажби

Те включват млади мъжки телета, агнета и жребчета. Клането се извършва в градчето Люксьой, а разфасоването в стопанство, оборудвано с лаборатория. И двете места са отдалечени на 30-ина км от Арбесе.

„Зада развиваме маркетинга, ние току-що получихме дялове в бъдещия магазин на потребителите Coeur paysan (Селско сърце), който ще бъде открит във Везул (главния град на департамента От Сон) – разказва Анаис Моне, която винаги подкрепя начинания, които й позволяват да се доближи до консуматорите. Нейният портрет в компанията на още трима нейни връстници красеше рекламния афиш, който синдикатът на младите земеделци разпространи в агломерацията на Везул и в социалните мрежи.

Стопанството в цифри

300 м над морското равнище
Площ: 3230 дка, от които

1190 дка трева, 2040 дка култури ( 500 дка пшеница, 180 дка зимен ечемик, 170 дка пролетен ечемик, 50 дка овес, 200 дка рапица, 200 дка соя, 20 дка коноп, 140 дка царевица, 400 дка люцерна (за продажба).

Говеда:

60 лактиращи крави от различни породи;

млечни телета (за продажба).

Овце:

160 овце и 4 овена Шропшър;

40 овце Тексел x Шароле, предназначени за продажба.
Еднокопитни:

20 кобили и млади кобили от порода Comtois, 1 жребец за разплод;

3 кобили за яздене, 1 пони за яздене и 1 жребец за разплод.
Работна ръка: 2 души на пълен работен ден и стажант

 

Публикувана в Животновъдство

В Държавен вестник са обнародвани промените в Наредбата за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“. Мярката е от Програмата за развитие на селските райони и ще се прилага до 2020-а година.

Всеки животновъд трябва стриктно да описва дневната паша на своето стадо. Води се дневник, в който се вписва броят на животните по вид и категория, с дните и часовете на извеждане. Книгата се заверява от регистрирания ветеринарен лекар – в началото и в края на периода на извеждане на животните на паша.

Земеделските стопани трябва да предоставят ежегодно план-програма за изпълнение на дейностите, за които кандидатстват за подпомагане, по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА. В план-програмата се посочва животновъдният обект , в който се извършват дейностите за осигуряване на свободна подова площ, и включва данни за броя на животните по вид и категория.

 

Животновъдите имат право да се откажат от поет ангажимент по мярката за хуманно отношение. Подава се заявление по образец в местната областна земеделска служба. Ако фермерът се откаже обаче, трябва да възстанови получената финансова помощ по мярката.

 

Публикувана в Животновъдство

На СТЕКСПО 2018 компанията представи богата гама земеделска техника с марката JCB

Форумът СТЕКСПО, организиран от АРМПГБ, се проведе за трети пореден път в края на септември 2018 г. край Сливен и подчерта отново важността на месодайния сектор за развитието на животновъдството у нас. Бе отчетен увеличеният брой на чистокръвни месодайни породи, родени и отгледани в България спрямо предходни години, когато са преобладавали вносните от Европа. Множество стопани се похвалиха с най-добрите си екземпляри от породите Абердийн Ангус, Лимузин, Херефорд, Гаскон и др., а посетителите обмениха знания и опит от практиката си. Вкусни бургери от телешко и супа с говежди ребра, приготвени на място от Ути Бъчваров, привличаха с ароматите си всички посетители на изложението.

DSC 0547a


С надеждата да подкрепи производството на качествено българско телешко и говеждо месо и като цяло развитието на българското животновъдство, ОПТИКОМ отново бе спонсор и участник в събитието и представи машини от гамата земеделска техника на JCB, подходящи за всички операции в животновъдните ферми и други видове стопанства:

* Компактен челен товарач с чупеща рама JCB 403 с товарен капацитет 0,3 куб.м, способен да работи ефективно в затворени тесни пространства, в и около сградите, в целия широк спектър от ферми в селското стопанство - от свинеферми, птицеферми, млечни и месодайни ферми до разсадници и коневъдни центрове.

IMG 0326

* Колесен челен товарач с чупеща рама JCB 427 Agri е създаден специално за селското стопанство с ненадминато съотношение мощност/тегло, лесно превключване на скоростите и гуми за по-добро сцепление в типичните условия на фермата. Големи ферми, предприемачи и големи складови бази разчитат на товарачите от серията да обслужват ефикасно нуждите на всяко стопанство, без значение дали се извършва работа във ферма, с торове, захранване на био-електро централи, работа в силажни ями с голямо натоварване или работа на полето при складиране на компост или оборски тор.

* Телескопичен товарач с чупеща рама JCB TM220, който доказа предимствата си в действие като се грижи да поднася храната на животните по време на СТЕКСПО. Високата маневреност на чупещата рама заедно с адаптивния контрол на товара осигурява максимална прецизност на товаро-разтоварните дейности.

DSC 0543a

Вечерните часове на СТЕКСПО 2018 бяха осветени от JCB осветителна кула, предоставена от Оптиком.

Машините на JCB се предлагат от Оптиком на лизинг с 0% лихва за 5 години с бързо одобрение по програма на JCB Financeс подкрепата на Оптиком и UniCredit Leasing.

Публикувана в Агротехника

Подготовката е добре да започне през късното лято или ранната есен. Стопаните трябва да извършат няколко дейности, като спазват последователността

Маргарита Стоянова

Известно е, че началните месеци на годината са най-тежки при отглеждането на кравите. По това време фуражите вече са на привършване, денят е къс и оборното отглеждане твърде много се проточва. Животните страдат от липсата на редовни разходки. Всичко това е причина за рязко намаляване на продуктивността и влошаване на общото здравословно състояние. За да бъдат намалени неблагоприятните сезонни въздействия върху животните, е необходимо да се започне навреме подготовка. Най-добре е това да стане през късното лято и ранната есен. Подготовката включва няколко основни дейности, като трябва да се спазва следната последователност:

  • Контрол на общото здравословно състояние на животните. Фермерите и стопаните трябва да направят детайлна преценка на статуса на всяко животно в стадото. Необходимо е най-напред да се обърне внимание на следните показатели: телосложение, охраненост, продуктивност. Слабите и нископродуктивните животни, както и болнавите (продължителни диарии, кашлица, куцане) представляват най-рисковата група от стадото. Обикновено с настъпването на зимата състоянието на тези крави се влошава допълнително и отглеждането им става нецелесъобразно. Все пак тези животни не трябва да се бракуват прибързано. Създаването на едно стадо е трудно и продължава с години.

  • Какво би могло да се направи?

Най-честата причина за гореспоменатите страдания са различните паразити – глисти, тении, метил, кърлежи и много други. Преди вкарването в оборите стадото трябва да се обезпаразити. Добре е това да се извърши от ветеринарен лекар. Той най-добре ще прецени какви лекарства да предпише и схемата, която трябва да се спазва. По принцип, за постигането на максимален ефект е необходимо приложението поне на два различни препарата. Строго да се спазват карентните срокове за отделните лекарства. Първите забележими ефекти от третирането настъпват най-рано след 23 седмици. За да бъдат предпазени не само животните, но и хората, задължително на всеки три месеца трябва да се обезпаразитяват също кучетата и котките в района на стопанството.

Слабеенето и продължителното боледуване биха могли да се дължат и на някакъв хроничен възпалителен процес, като бронхопневмония, ентерити или пикочно-полови проблеми. В тези случаи на животните се назначава определен лечебен курс с антибиотици и витамини.

Необходимо е да се направи реална преценка на хранителния режим и пълноценността на дневната дажба. Често в края на лятото, в някои райони тревната растителност изсъхва. Недохранването води до слабеене, недоимъчни състояния и много болести. Така вместо в добро здравословно и телесно състояние, в края на лятото животните са слаби и изтощени. Това води до отчайващи последствия през зимата и ранната пролет. Ако съществува недохранване, дневната дажба трябва да се коригира възможно най-бързо. Направените инвестиции в днешния ден ще се върнат многократно утре.

Контрол на репродуктивния статус на стадото. Ако кравите не раждат ежегодно, то от продуктивни животни ще се превърнат в домашни любимци, чието отглеждане ще е свързано само с разходи. Известно е, че до 80-ия ден след отелването животните трябва да бъдат заплодени. Това налага анализ на състоянието на всяка крава. Необходимо е да се установят бременните. В тази връзка особено актуална е ранната диагностика (още на 3035-ия ден) на бременността с ултразвуков апарат. Причините за незаплождането на яловите животни са от най-различно естество: ендометрити, половоциклични смущения, недоимъчни състояния, грешки в технологията на изкуствено осеменяване и др. Ако се остави за зимните месеци, решаването на този проблем е много по-трудно! Задачата на ветеринарния лекар е своевременно да открие основната причина за безплодието и до проведе необходимия лечебно-терапевтичен курс. Потози начин той ще даде своя принос за благосъстоянието на фермата.

Контрол на състоянието на млечната жлеза. Особено актуални заболявания при млекодайните животни са възпалителните процеси на млечната жлеза, т. е. маститите. Възникването им винаги е свързано с огромни финансови загуби. Маститните крави трябва да се лекуват незабавно. Сега, когато въздушната влажност е малка, леглата, дворчетата за разходка и пасищата са по-сухи, поради което изгледите за успех са много по-големи в сравнение с влажната и студена зима.

*Преглед на крайниците. Болестите на копитата са другият бич, който засяга най-вече промишлено отглежданите животни. Причините са от най-различно естество неправилно израстване на копитата при закъснялото им или неправилно подрязване, инфекциозни агенти, грешки в технологията, породни и индивидуални особености. Сега е моментът да се извършат необходимите корекции! Когато завалят есенните дъждове и падне снегът, ефектът е много по-малък.

По преценка на ветеринарния лекар могат да се направят ваксинации, които имат профилактичен ефект. Те имат за цел да предпазят кравите от инфекциозни заболявания, най-вече при новородените и подрастващите. Във фермите, в които е разпространена трихофитията (гъбично заболяване на кожата), засегнатите животни трябва да бъдат изолирани, ваксинирани и третирани по определена схема. Гъбичните заболявания се разпространяват най-много при близък контакт и при висока въздушна влажност.

През лятото водните басейни са благоприятна среда за развитието на различни бактерии и вируси. Ето защо е наложително да се направи преценка на водоизточниците около фермата. Ако имате притеснения, е добре да се направи микробиологично изследване и на питейната вода! Известни са случаи, когато наличието на патогени във водата води до системни заболявания при животните!

Кои крави трябва да се бракуват?

Икономически не е изгодно да се отглеждат болни животни, особено когато заболяванията са причина за трайно безплодие. Нископродуктивните крави се бракуват веднага или след евентуално угояване, а високомлечните след оползотворяване на млякото. Преди да бъде взето окончателно решение,винаги е добре да се направи консултация със специалист.

Редица хронични заболявания на вимето също биха могли да бъдат причина за бракуването на кравите. Морфологичният строеж на млечната тъкан предразполага към необратимост на редица патологични процеси. По-сериозните мастити често водят до атрофия (загиване) на млекопроизвеждащата тъкан. За фермерите е важно да знаят, че ако едната четвъртина по една или друга причина бъде изключена и не се дои, то останалите поемат и компенсират до около 75% от нейната млечност.

Когато, въпреки проведеното третиране с противопаразитни средства или антибиотици или след корекцията на дажбата, състоянието на животното остане непроменено, за предпочитане е кравите да бъдат бракувани. Причината за неуспех би могла да се крие в някоя заразна болест, кетоза, неизлечима дистрофия на черния дроб, кучешка тения и др. Задължително е при клането на такива животни да присъства ветеринарен лекар. Освен всичко друго, поставянето на точна диагноза в тези случаи ще улесни специалистите в борбата със заболяванията и при по-нататъшната профилактика.

Публикувана в Животновъдство

Някои от страните на Европейския съюз не са изпитвали подобно бедствие от половин век. Търговци надуват цените на фуражите и зърнените храни, задават се фалити на животновъди. Европейската комисия представи два пакета от мерки в помощ на пострадалите фермери

Мила Иванова

„Нашите крави живеят от средата на юли благодарение на сеното, прибрано през юни. Вече няма трева! А сигурно няма да имаме и животни!” – този вопъл се изтръгна от гърдите на фермера Жан-Гийом Анекен от Източна Франция пред агенция Франс прес, който подобно на хиляди животновъди от Швеция, Германия... или Великобритания, се пита с какво ще храни добитъка си през тази зима.

2. SécheresseFace au manque de fourrage

И ако южните страни от Средиземноморието отдавна са приспособили земеделските си практики към липсата на вода, това лято сушата връхлетя в Европа и нанесе поражения на страните, разположени по на север, като удари преди всичко производителите на мляко. В Швеция, в която горските пожари поразиха и изсушиха хиляди хектари, Федерацията на земеделците (LRF) заговори за най-тежката криза през последните 50 години. „Недостигът на храна за добитъка ще се почувства от тази зима занапред – прогнозира икономистът Харалд Свенсон, директор на Шведската правителствена агенция по земеделие. – Повечето от животновъдите раздадоха на животните си през лятото резервите от фураж, които бяха заделили за зимата” – обясни той пред Франс прес и изтъкна „историческия спад от 29 на сто” в шведското производство на зърно в сравнение с 2017 г. Същото важи и за Германия, където всяка една от 25 ферми е застрашена от затваряне. В Долна Саксония – големия селскостопански район на страната, безпокойствието е обсебило фуражните ферми, чието производство е спаднало най-малко с 40% в сравнение с една нормална година. В Нидерландия дефицитът на фураж се оценява между 40% и 60%, а този от зърнени култури – 20 процента.

3Отиват в кланицата

Неприятни спекулации със сламата

За разлика от идиличните картини със зелените английски поля, Великобритания не е изпитвала такава суша в продължение на 80 години, според данни на държавния Борд за развитие на селското стопанство и градинарството (AHDB). Поради липсата на трева спаднаха рязко и млечните доставки. Във Франция източната част на страната пострада от началото на юли, а останалата – от август, когато дойде горещата вълна и предизвика продължителна суша – обясни Патрит Бенезит от ръководството на Националната федерация на синдикатите на земеделските производители FNSEA. Според него ситуация е съизмерима с историческата суша през 2003 година. „В много райони, дори в Централния масив, който е кладенецът с вода на Франция, нямаме втора коситба на трева и това е много тревожно” – изрази безпокойствието си синдикалистът. Същевременно той разобличи остро „неприятните спекулации” с цените на сламата. „Животновъдите се нуждаят от закупуване на слама, за да я смесват със сеното и да хранят животните си, а търговците се възползват от това. Те надуват цените до 100 евро на тон, срещу 60 до 80 евро през миналата година” – посочи Бенезит.

Тревожни факти изложи и Пол Офре, председател на Националната федерация по свинете (FNP) във Франция. "След покачването на цените на пшеницата в световен мащаб това лято цената на пшеницата, доставена в региона Бретан, надхвърли 215 евро за тон през август, докато тя беше 160 евро година преди това. Това увеличение с 34% вдигна до небето производствените разходи на свиневъдите – изтъкна той и добави: – Положението се влошава за фермерите, които отглеждат крави, защото освен с увеличаването на цените за храна, те се сблъскват и с недостига на фураж.”

3 а Към кланицата

Преждевременно към кланиците

И тъй като цените на фуражите подскочиха, много животни бяха отправени към кланиците по-рано от обикновено. Във Великобритания изколването на добитъка беше с 18% по-високо, отколкото през юли м.г., като немалка част от тях бяха млечни крави, според данни на AHDB. В Германия, в която правителството наскоро деблокира 340 милиона евро помощ, кланетата се увеличиха с 10 на сто през първите две седмица на юли, сочи Германската агенция по земеделие и хранене. В Швеция правителството също отпусна помощ от 1,2 милиарда крони (117 милиона евро) за закупуване на фураж и за предотвратяване на преждевременните кланета. Във Франция обаче темата е табу, тъй като животновъдите се опасяват от рязък спад в изкупните цени, най-вече поради факта, че Групата "Бигар" има монопол в клането. (Групата Bigard държи половината от кланичната индустрия във Франция на говеда, агнета и свине – б. а.) „Страхуваме се, че компаниятаще се възползва от неочакваната си придобивка – сушата, за да изкупува нашите животни още по-евтино, докато ние вече едва оцеляваме” – довери животновъд пред Франс прес, пожелал анонимност.

4. Трудна сеитба

Риск от масови оттегляния и фалити

По отношение на млечното животновъдство „съществува риск зимата да се окаже катастрофална – изказа предположението си друг животновъд. – За да изпълним рациона на животните, ще ни се наложи да купуваме различни зърнени храни, а още през това лято цените им се повишиха.” „Производството на мляко ще става все по-скъпо и разходите ни ще се увеличават – това потвърди и Ервин Шьопес, председател на Европейския съвет по млекопроизводство в Брюксел, който обединява 100 000 дребни млечни фермери от ЕС. И допълни: – И без тази суша производствените разходи на млекопроизводството далече не се покриват. Ние твърдим, че в цяла Европа те са около 45 – 50 цента, а продажната цена на млякото в Европа се движи около 30 – 33 цента. Е, как тогава искате със сушата, която ще увеличи още повече разходите ни, положението да се подобри” – недоумява представителят на дребните фермери. Очевидно, предполага г-н Шьопес , ще бъдем свидетели как фермери се отказват от млекопроизводството и още по-лошо – на предстоящи фалити.

Мерки на Европейската комисия в помощ на пострадалите от сушата

Европейската комисия прояви гъвкавост и само през август на два пъти прие пакети от мерки в подкрепа на засегнатите от сушата земеделски стопани. Още в началото на месеца, когото сушата продължаваше да върлува в няколко страни членки, изпълнителният орган на Европейския съюз реши да деблокира авансово плащанията (директните помощи и помощите за развитие на селските райони). Така тя откликна на исканията, отправени от 16 държави членки на Общността.

В края на август Комисията представи допълнителен пакет от мерки за повишаване на количествата фураж – един от основните проблеми пред животновъдите, с цел да помогне за изхранването на добитъка. Предвид извънредната ситуация новите дерогации (равностойният български термин е отклонение, изключение – б.а.) са извън някои „обичайни изисквания за екологично насочени площи”:

• възможност зимните култури, които обикновено се засяват през есента с цел да се прибират или да се използват за паша, да се считат за междинни култури (нещо, което според действащите понастоящем правила е забранено), ако са предназначени за паша или за производство на фураж;

• възможност междинните култури да се засяват като чисти култури (а не като смес от култури, както се изисква според действащите правила), ако са предназначени за паша или за производство на фураж;

• възможност определеният за междинните култури 8-седмичен минимален период да се съкрати, за да могат земеделците навреме да засеят след тях зимните култури;

• включване на Франция в приетата по-рано дерогация за косене и паша на оставена под угар земя.

Официално бе представено и оповестеното по-рано предложение за по-големи предварителни плащания. За да се осигурят повече финансови ресурси на земеделските стопани, те ще могат да получат до 70% от полагащите им се преки плащания и 85% от плащанията за развитие на селските райони още от средата на октомври 2018 г., вместо да чакат до декември.

Декларация на Националната федерация по говедовъдство във Франция

Така оповестените мерки от Комисията и авансовите плащания по ОСП не са достатъчни, за да помогнат на френските животновъди за справяне с тежката ситуация, изтъкна в декларация Националната федерация по говедовъдство на Франция, публикувана на 6 септември т.г. В нея се настоява френското правителство да предприеме спешни мерки в подкрепа на животновъдите, които продължават да изпитват остра нужда от фуражи и слама. "Докато Германия и Ирландия вече обявиха план за подкрепа, френските власти изглежда не са осъзнали сериозността и неотложността на ситуацията и се ограничават да изчисляват растежа на тревата. Държавата не може да се задоволява само с авансовите плащания по Общата селскостопанска политика на ЕС” – не скрива възмущението си федерацията.
В декларацията се настоява за освобождаване от данъка за недвижими имоти на пострадалите фермери и за прилагането на процедурите при бедствия във възможно най-кратки срокове. Тя призовава и другите субекти в сектора „да помогнат на животновъдите да преодолеят тежкото изпитание, като прекратят състезанието си за най-ниските цени, което разрушава този бранш от националната икономика".

5. Кравите на Лионел

Без помощта на държавата, не мога да се оправя

Споделя младият фермер Лионел Сшнеп от селце в Алзас, който това лято не може да си задели и минимална заплата

Във фермата Deux Moulins (Двете мелници) в департамента Ба Рен в Алзас, Източна Франция, отглеждат 200 крави, юници и телета и различни култури на 1400 декара площ – полета с царевица, пшеница, ечемик и ливади. Стопанството се управлява от 27-годишния Лионел Сшнеп, който бе избран от Сдружението на младите земеделци в Ба Рен да изложи трудностите на селскостопанските производители в периоди на суша, като тазгодишната във Франция. След като два месеца не бе паднала капка дъжд в Алзас, младият фермер разказва как сушата е изтормозила кравите му, изсушила е тревата за паша, смалила е царевицата и е оставила мамулите без сок. Лионел е принуден да запази цялата си царевична реколта, колкото и малка да е тя, за храна на добитъка. Не може да си позволи да продаде и зрънце, което представлява загуба от най-малко 16 000 евро, изчислява френският фермер. Сумарно, стопанството рискува намаляване между 25 – 30 на сто на реколтата от полетата и ливадите и 10 –15% от млечната продукция. „Царевицата е много суха, дребна, с малки мамули и с посредствена фуражна стойност, тоест няма да имам мляко и цялата 2019 година ще ми бъде трудна, опасява се отсега Лионел, който не може да си даде и минималната заплата. И допълва: – Без държавна помощ няма да мога по никакъв начин да се оправя.”

 

Публикувана в Животновъдство

Четири са сценариите за Европейския съюз и Франция, които звучат повече или по-малко оптимистично, според изследване на френското министерство на земеделието

Мила Иванова

Министерството на земеделието на Франция публикува наскоро проучването си как ще се развива животновъдството в перспектива 2025 година в страната и в по-широк мащаб – в Европейския съюз. Целта е да предизвика размисъл у фермерите и да им предложи подходящ инструментариум при преминаване на тази съдбоносна за тяхното стопанство фаза на развитие. Предполагаме, че този прогнозен анализ ще заинтересува и фермерите в България, като страна членка на Европейския съюз, поради което го предлагаме на нашите читатели.

3 Залата за доене

В изследването с едри щрихи е обрисувана сегашната политическа, икономическа и социална конюнктура, която няма изгледи да се промени в близките години. Ето основните й характеристики: цената на млякото си остава ниска и нестабилна; Общата селскостопанска политика (ОСП) крие несигурност по отношение на глобалния бюджет, помощите, както и към националните селскостопански политики на страните членки; напрегнат поземлен пазар с все по-нарастващите цени; професионална дейност, която изисква все повече капитали и компетентност срещу ниско заплащане; неотменими трудоемки задачи... Към всичко това се прибавят все по-ограничителните норми, повишените стандарти и усилващият се натиск на еколози и защитници на правата на животните. На този фон не е чудно, а е твърде закономерно, че животновъдите ще се сблъскват с все повече трудности за намиране на човек, на когото да предадат фермата си.

Ето защо предаването на щафетата в животновъдството се е превърнало в горещ картоф и се обсъжда от много селскостопански организации. Министерството на земеделието на Франция също направи прогнозен анализ по въпроса. Защото ако и днес е трудно да предадеш едно животновъдно стопанство дори на наследника си, какво ще стане през 2025 година?

Предвиждат се четири сценария, повече или по-малко оптимистични, като въздействието от премахването на млечните квоти е трудно да се изчисли.

4 Възвръща се привекателността на професията

Първи сценарий: Все по-трудно предаване на щафетата

Сценарият, наречен „наследени стопанства” включва няколко хипотези:

• икономическият контекст продължава да бъде доминиран от високата променливост на селскостопанските пазари и от ниските изкупни цени;

• поддържане на сегашната селскостопанска политика в Европа, но с акцент върху екологията (обуславяне на помощите от екосъобразността на производството, намаляване на употребата на продукти за растителна защита, промени в обработването на земята и зоотехническите практики);

• продължава тенденцията на намаляване броя на стопанствата в същите пропорции, както и в момента, леко намаляване на производствения потенциал;

• земеделските стопани се адаптират чрез преструктуриране на своите ферми, като се опитват да контролират продажбените цени и проявяват по-голяма предприемаческа логика. Но тяхната тежест в икономиката и обществото все повече намалява, с което се губи привлекателността на занаята.

• при всички случаи тежестта на млекопроизводителите си остава ниска в сравнение с тази на индустриалците, които са извършили сериозно преструктуриране – чрез увеличаване на мащабите на фермите и внедряването на автоматизацията и роботизацията, посочва изследването.

• Някои от млекопроизводителите се обръщат към зърнените култури, други избират да интензифицират системата за угояване на телета.

2. Угояване на телета

Втори сценарий: диверсификация на дейностите

Вторият сценарий, наречен „договорирано селско стопанство", се основава на следните постулати:

  • • либерализацията, която съпровожда селскостопанската политика, предполага прокарване на мултирискова застрахователна система, децентрализация на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (Feader) и гъвкавост на националните рамки за селскостопанска дейност;

  • намаляването на броя на селскостопанските предприятия, но със запазване и дори подобряване на производствения потенциал;

  • • дейност с тенденция към стабилизиране, която изисква по-висока квалификация на наемните работници;

  • по-малко на брой земеделски стопани, които развиват фермите си и подобряват дейността й (променен статут, повече капитали и т.н.), като в същото време се ползват с уважение на своята територия, защото увеличават нейния икономически потенциал.

В животновъдния сектор тенденциите, описани в първия сценарий, се задълбочават. Много животновъди се отказват от млякото и в бранша остават само високопроизводителни фермери, които управляват големи стада и съвременни преработвателни предприятия. Оцеляват спорадично само някои малки производители. В месната промишленост угояването на едрия рогат добитък бележи подем във Франция, така че през 2025 година ще бъде прекратен експортът на телета в Италия. Някои ферми ще се преструктурират, други ще се уедрят– се казва в анализа. – Много от тях ще сключат договори за преработка, за да адаптират своята продукция към търсенето.
Тази серия от промени се съпровожда с повишаване на сигурността в селскостопанската дейност, което заедно с подема на кооперативните форми ще улесни идването на нова смяна в животновъдството.

  • Трети сценарий: Ферми-заводи – нови модели

В рамките на третия сценарий анализът на френското министерство на земеделието предвижда:
• либерализация на пазарите, но с могъщи селскостопански вериги, засилена динамика в търсенето;

• отслабване на ОСП (премахване на директните плащания, изцяло делегиране на правата на районите, спазване на общо законодателно право от всички предприятия;

  • • фермери с високи технически познания се интегрират в процеси от промишлен тип, от което следва стриктно спазване на нормативната база (за фитопродукти и парниковия газ например), разрешаване на ГМО и следване на бизнеслогика (привличане на частни инвеститори, изменение на статуса на фермера);

  • изчезване на малките ферми и на едноличните предприятия, като цялостният производствен потенциал остава същият благодарение на квалифицираната работна ръка.

В резултат ще се получи концентрация па млечното животновъдство с малко на брой, но големи цехове, използващи новите технологии. Те ще разполагат с реална власт на пазара. Само продуктите със ЗНП (защитено наименование за произход), които се ценят от клиентите, ще успеят да оцелеят. В месната промишленост ключовите думи са преструктуриране и специализация. Пасищата се изпразват от животни и гората възвръща владенията си.

Четвърти сценарий: възвръща се привлекателността на професията
Неговите основни постулати предполагат:

• силна ОСП, фокусирана върху икономиката на териториите и опазването на околната среда, гарантирана чрез сключването на един истински пакт;

• фермери, които се стремят едновременно към икономически и екологически показатели, те могат да разчитат на фамилна и местна подкрепа;

• връщане към модела на семейния бизнес с ограничен размер, но който може да привлече под контрол чуждестранни капитали и да участва в колективни инициативи, създаващи добавена стойност, икономика с човешки ръст и близки социални връзки;

• прекратяване на закриването на ферми с възможно овладяване на зони за селскостопански дейности от новодошлите в бранша;

• активно участие на местните сдружения за създаване на маркетингови схеми за селскостопанска продукция.

Като резултат: както в млечното, така и в месодайното животновъдство фермите са диверсифицирали дейността си и осигуряват храната на своето стадо. Разпределението на труда, инвестициите и поемането на рисковете от стопанствата са ключът на системата, която позволява поддържането на постоянна млечна наличност.

Този последен сценарий, за разлика от първия, възвръща привлекателността на професията земеделец и животновъд. И макар че икономическата и политическата ситуация остава непроменена, могат да се намерят благоприятни решения за предаване на щафетата: чрез прилагане на различни форми на сдружения, влагане на капитали, модернизация на цеховете, повишаване на техническото равнище на производителите. Бъдещето ще покаже към кой модел на преход ще се насочи една страна. Възможно е да се получи смесица от четирите сценария. Едно обаче е сигурно: финансиране на оперативния капитал, придобиването на солидни и разнообразни умения и сигурността в селскостопанската дейност ще бъдат от първостепенно значение – се казва в заключение на анализа.

Публикувана в Животновъдство

Развъдна организация, която не контролира селекционните признаци, заложени в развъдната програма ще получава имуществена санкция в размер от 1500 до 2500 лв. При повторно нарушение глобата става двойна. Това предвиждат промените в Закона за животновъдството (ЗЖ), който са предложени за обществено обсъждане до 24 септември.

Основен акцент в проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗЖ са промените, свързани с условията и реда за признаване на развъдните организации, както и за одобрение на развъдните програми. Предвижда се разрешение за извършване на развъдна дейност да се издава на организации, които са признати за развъдни и имат одобрена развъдна програма. В проекта е предвидено подаване на едно общо заявление от страна на развъдната организация за признаване на организацията за развъдна и за одобряване на развъдната програма, в резултат на което се издава разрешение за извършване на развъдна дейност.  В допълнение  е премахнато и изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, което е прилагано към настоящия момент, като същите се проверяват по служебен път.

Пет месеца ще продължава задължителната предварителна проверка и цялата процедура след подаване на заявлението на развъдната организация и сформиране на комисия за неговото разглеждане. Досега тази работа е отнемала по-малко време – 4 месеца. Удължението се дължи на извършването на задължителната физическа проверка на място и разглеждане на резултатите от нея.

В законопроекта са изброени случаите, в които министърът отказва да издаде разрешение, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 1012/2016. В предложената промяна са разписани по-подробно  случаите, в които нова развъдна програма, с която се кандидатства за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност, застрашава  изпълнението на вече одобрена развъдна програма на съществуваща организация.

Отчитайки продължителността на прилагане на вече одобрена развъдна програма, по настояване на развъдните организации  за първи път с предложените изменения е предвидена процедура, която дава възможност за промяна на вече одобрена развъдна програма, се казва в мотивите за промяна на закона.

С промените е въведена възможност за частично  отнемане на разрешението за извършване на развъдна дейност на организацията, при констатирани нарушения, когато същата осъществява селекция и репродукция със селскостопански животни с повече от една порода. Промяната ще даде възможност развъдното сдружение да продължи дейността си с останалите породи, като след отстраняване на пропуските за дадената порода, отново кандидатства за одобрение на развъдна програма.

За да има публичност и прозрачност на работата на развъдните организации Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството ще публикува информация за резултатите от контрола на биологичните, стопанските и продуктивните признаци – обект на селекция, както и на развъдната стойност на контролираните от тях животни.

Публикувана в Животновъдство
Страница 1 от 30

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта