треляно е по кола на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), паркирана в двора на полева станция „Дуранкулак“.

Инцидентът е станал вчера късно вечерта. Най-вероятно деянието е дело на бракониери, които извършват незаконен риболов в езерата Шабла и Дуранкулак, алармираха от дружеството.

Екип на БДЗП и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури редовно организират проверки за бракониерство в езерата и явно това е провокирало стрелбата.

Предишния ден отговорникът по опазване и мониторинг на червеногушата гъска на БДЗП е предотвратил навлизането на бракониерска лодка за поставяне на мрежи в защитена местност „Дуранкулашкото езеро“.

В момента полицията извършва разследване на място и проверка по случая.

Всичко това се случва докато екип на LIFE проекта на БДЗП „Сигурен прелетен път“, съвместно с колеги от Великобритания, прави опити за улавяне и маркиране със сателитни предаватели на червеногуши гъски.

Бракониерството в езерата е една от основните заплахи за нощуващите представители на световно застрашения вид, който зимува всяка година у нас. Навлизащите с лодки да поставят мрежи бракониери, освен че нанасят щети на рибните популации, прогонват и нощуващите птици. Честото безпокоене изтощава гъските, повишава смъртността и намалява броя на размножаващите се птици, коментират от БДЗП.

Публикувана в Новини на часа

На заседанието си на 30 ноември 2018 г. постоянният комитет на Бернската конвенция прие нова препоръка към България по отношение изградените ветрогенератори в района на Калиакра, застрашаващи мигриращите, зимуващите и гнездящите птици. Тя касае същите ветроенергийни паркове, заради които България бе осъдена от Европейския съд, че нарушава законодателството на ЕС.

Новото решение идва 12 години след откриването на досие в конвенцията заради изграждане на ветрогенератори на прелетния път на птиците в района на Калиакра, което противоречи на чл. 4 на Конвенцията. То е предшествано от препоръка 130 от 2007 г., която за съжаление и до днес не е изпълнена изцяло от правителството. Като основа за новата препоръка послужиха заключенията на независимия експерт на Бернската Конвенция в рамките на посещение на мисията й в страната ни в средата на май 2018 г. За пръв път от 2007 г. насам бе направена независима и задълбочена оценка на предприетите досега мерки от страна на правителството и са направени конкретни обосновани препоръки какво още е необходимо да се направи, за да се отстранят закононарушенията. Качеството на експертния доклад и изготвената препоръка бяха оценени високо от постоянния комитет на конвенцията.

Новата препоръка изисква в следващите 12 месеца да се осъществят задълбочени анализи на всички въздействия на опериращите в района ветропаркове, както и да стартира обхватен мониторинг на въздействията. И анализите, и мониторингът трябва да обхващат всички типове въздействия, да се прилагат по предварително съгласувани с природозащитни организации и учени научни методи, а резултатите да са публични и представени на обществеността по достъпен начин. Резултатите от мониторинга трябва да се отчитат при по-нататъшно планиране и вземане на решения. В препоръката се изисква да се анализират още възможности за компенсиране на нанесените щети от ветрогенератори, въпреки общото мнение, че такива възможности са практически изчерпани. В случай, че не бъдат намерени алтернативни възможности и резултатът от предприеманите мерки е незадоволителен, ветрогенераторите трябва да бъдат демонтирани. В допълнение препоръката изисква страната ни да докладва за изпълнението на все още неизпълнени изисквания по предходната препоръка и да препотвърди забраната за изграждане на ветрогенератори в уязвимите за птиците зони в новия план за възобновяеми енергийни източници. Препоръката изисква и конкретно, приоритетно финансиране на националния план за действие за червеногушата гъска и без забавяне да се предприемат мерки за опазване на този световно застрашен вид.

Въпреки огромните усилия, положени от международните институции, да се намери ефективно решение на проблема, българското правителство открито се противопостави на мерките, изискващи задълбочени анализи, мониторинг, прозрачност, сътрудничество, включително на препоръката, свързана с евентуалното демонтиране на ветрогенераторите. След като препоръката бе единодушно одобрена от постоянния комитет, правителствената делегация изненадващо поиска тя да не бъде разглеждана като документ, описващ достатъчните мерки, които следва да бъдат предприети от България за изпълнение решението на Европейския съд по делото „Калиакра“. Въпреки че Конвенцията отбеляза това искане в решението си, новата препоръка е единственият независим и обективен документ който недвусмислено показва, кои са необходимите и достатъчни мерки страната ни да изпълни и задълженията си по Бернската конвенция, и решението на Европейския съд по делото „Калиакра“.

Преди години българските институции с лека ръка одобриха изграждането на ветрогенератори в територия с висок риск за птиците и повече от 12 години отказват да решат ефективно създадения от тях проблем. Следващите 12 месеца ще са ключови за решаването му, а до тогава дивите птици ще продължат да бъдат изложени на рисковете и въздействията от опериращите в района на Калиакра ветрогенератори.

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) напълно подкрепя новата препоръка на Бернската Конвенция и счита, че Европейската Комисия следва да я ползва като референтен документ при оценката за достатъчността и ефективността на мерките, предприети за изпълнение на решението на Европейския съд по делото „Калиакра“.

Публикувана в Новини на часа

Тази година броят на двойките царски орли нарасна с още една и след три години без промяна в числеността на популацията, те вече наброяват 29. През пролетта загнездиха 21 от тях. Голям процент от птиците пристъпиха към размножаване много рано, около средата на март. От друга страна, седем от традиционно размножаващите се двойки започнаха да гнездят много късно – едва в средата на април, най-вероятно заради резките промени във времето, които бяха често явление тази година.

През 2018 броят на малките у нас е 24. Средният гнездови успех е 1.14 излетели малки на гнездяща двойка, което е близо до стойността за последните три години – 1.2 малки на гнездяща двойка. Това е много добър показатели дава надежда за увеличаването на популацията на вида в България. При три от двойките малките излетяха между 25-ти и 31-ви август, което е рекорд за късно излитане на птици, на само за популацията у нас, но и по света.

В Европейска Турция мониторингът на двойките царски орли се осъществява от екип на БДЗП и Doğa Derneği/ BirdLife Турция. Гнездовият успех на вида там е много висок – 1.4 излетели малки на гнездяща двойка. За сравнение миналата година той бе 1.36 малки, а през 2016 - 0,98. Като цяло тракийската популация на вида все още е в процес на увеличаване, като в момента наброява между 80 и 90 двойки.

Редовният мониторинг на гнездящите двойки царски орли се извършва от екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на LIFE проекта „Земя за царския орел“, чиято основна цел е възстановяването и подобряването на ловните местообитания на световно застрашения вид.

Публикувана в Новини на часа

Тази година броят на двойките царски орли нарасна с още една и след три години без промяна в числеността на популацията, те вече наброяват 29. През пролетта загнездиха 21 от тях. Голям процент от птиците пристъпиха към размножаване много рано, около средата на март. От друга страна, седем от традиционно размножаващите се двойки започнаха да гнездят много късно – едва в средата на април, най-вероятно заради резките промени във времето, които бяха често явление тази година.

През 2018 броят на малките у нас е 24. Средният гнездови успех е 1.14 излетели малки на гнездяща двойка, което е близо до стойността за последните три години – 1.2 малки на гнездяща двойка. Това е много добър показатели дава надежда за увеличаването на популацията на вида в България. При три от двойките малките излетяха между 25-ти и 31-ви август, което е рекорд за късно излитане на птици, на само за популацията у нас, но и по света.

В Европейска Турция мониторингът на двойките царски орли се осъществява от екип на БДЗП и Doğa Derneği/ BirdLife Турция. Гнездовият успех на вида там е много висок – 1.4 излетели малки на гнездяща двойка. За сравнение миналата година той бе 1.36 малки, а през 2016 - 0,98. Като цяло тракийската популация на вида все още е в процес на увеличаване, като в момента наброява между 80 и 90 двойки.

Редовният мониторинг на гнездящите двойки царски орли се извършва от екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на LIFE проекта „Земя за царския орел“, чиято основна цел е възстановяването и подобряването на ловните местообитания на световно застрашения вид.

Публикувана в Новини на часа

Направите милионния запис в SmartBirds Proи спечелете таблет. Регистрирайте се и използвайте онлайн платформата SmartBirds.org и/или мобилното приложение SmartBirds Pro на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и ако вашият запис е милионният сред записаните данни ще получите като подарък таблет.

SmartBirds Pro е мобилно приложение, свързано с уеб базирана платформа на БДЗП, с помощта на които, докато сте сред природата, можете да записвате наблюденията си. Това може да са наблюдения на птици, бозайници, влечуги, земноводни, растения и безгръбначни животни. Със SmartBirds Pro записвате вида, който сте наблюдавали, можете бързо и лесно да отбележите броя на индивидите, които сте видели, техния пол, възраст и да дадете точни географски координати на вашето наблюдение. Използвайки приложението, разработено и непрекъснато обновявано от БДЗП, потребителят може още да съхранява следата си - „трака“ от всяко свое посещение в природата, както и да съхранява снимки от направените от него наблюдения.

Към днешна дата в платформата smartbirds.org има интегрирани 866 412 записи на птици, земноводни, влечуги и бозайници. До достигането на записа под номер 1 000 000 остават едва 133 588, което съвсем не е много. Най-много от вече интегрираните в платформата данни са на птици (813 767), следвани от земноводни и влечуги (48 121), бозайници, безгръбначни и растения. Активните уникални потребители са 400, а регистрираните са 476.

SmartBirds Pro е изключително удобна платформа, която позволява на хора като мен, обичащи да се разхождат и да правят наблюдения сред природата, да създават лична база с данни. Със SmartBirds Pro e по-бързо и лесно и не е необходимо да нося тетрадка, тефтер или друго за записване, както правех преди години.“, разказва Георги Попгеоргиев, един от създателите на приложението.

SmartBirds Pro мобилно приложение и уеб платформа са достъпни на български и английски език, с което улесняваме хората от други държави, живеещи или работещи в България, при ползването им“, допълва Мариана Вълчева от БДЗП.

За да се използва платформата е необходимо ползвателят да разполага с мобилно устройство, смартфон или таблет, което работи с операционна система Android и потребителят вече е част от семейството на SmartBirds Pro. Изисква се още регистрация с електронна поща и парола, за да се осигури достъп до платформата, където се съхраняват данните.

Всички данни събрани с мобилното приложение могат да бъдат интегрирани в web базираната информационна система smartbirds.org. Потребителят има възможността да редактира и изтегля своите наблюдения на файл, както и да направи своите данни невидими за останалите потребители и да използва единствено за лични цели, но може и да избере опцията да ги предоставя на БДЗП за ползване за целите на природозащитата у нас или да ги направи видими за останалите потребители на платформата. Споделянето на наблюденията между потребителите е едно от най-големите предимства на платформата, защото им позволява да обменят информация за интересни наблюдения за всички части на страната, включително малко познати и неизследвани райони.

Регистрирай се, забавлявай се със SmartBirds Pro и спечели таблет, призовават от БЗДП.

Публикувана в Новини на часа

През изминалата седмица екип на БДЗП и Зелени Балкани изгради адаптационна волиера (хак) на скалите в близост до Маджарово, която скоро ще приюти най-малко 3 млади египетски лешояда, излюпени през 2018 г. Птиците ще бъдат предоставяни от спасителни центрове и зоологически градини в Европа,съссъдействието на Антонин Вайдал - координатор на размножителната програма за вида в рамките на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите(EAZA), като целта е да се адаптират и пуснат на свобода в края на август като част от програмата за подпомагане на популацията на египетския лешояд в рамките на LIFE проекта„Нова надежда за египетския лешояд“.

След поставянето им екип на проекта ще наблюдава и храни младите лешояди до момента, в който започнат самостоятелен живот извън волиерата. Чрез специално поставена камера за видеонаблюдение екипът ще следи поведението на птиците в хака и тяхната адаптация в дивата природа. Преди освобождаването им всеки лешояд ще бъде снабден със сателитен предавател, за да се проследи живота им в природата.

Волиерата е изградена в предварително внимателно избрана скална ниша, която в продължение на десетилетия е използвана от двойки египетски лешояди, но за съжаление през последните 5 години стои празна.Именно от това гнездо през 2010 г. излетя първият маркиран със сателитен предавател лешояд - Спартак, а през 2012 г. бе маркиран и друг лешояд - Арда.

Волиерата очаква своите първи обитатели, като до края напроекта, през нея се очаква да преминат поне 10 млади птици.


Този метод е един от трите, тествани в рамките на проекта, за адаптиране и освобождаване на млади птици. Другите два са чрез пускане в дивата природа на египетски лешояди, отгледани на затворено, по метода на забавеното освобождаване и чрез диви приемни родители.

Дейността се извършва от екип на БДЗП и Зелени Балкани в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, който обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка.През изминалата седмица екип на БДЗП и Зелени Балкани изгради адаптационна волиера (хак) на скалите в близост до Маджарово, която скоро ще приюти най-малко 3 млади египетски лешояда, излюпени през 2018 г. Птиците ще бъдат предоставяни от спасителни центрове и зоологически градини в Европа,съссъдействието на Антонин Вайдал - координатор на размножителната програма за вида в рамките на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите(EAZA), като целта е да се адаптират и пуснат на свобода в края на август като част от програмата за подпомагане на популацията на египетския лешояд в рамките на LIFE проекта„Нова надежда за египетския лешояд“.

След поставянето им екип на проекта ще наблюдава и храни младите лешояди до момента, в който започнат самостоятелен живот извън волиерата. Чрез специално поставена камера за видеонаблюдение екипът ще следи поведението на птиците в хака и тяхната адаптация в дивата природа. Преди освобождаването им всеки лешояд ще бъде снабден със сателитен предавател, за да се проследи живота им в природата.

Волиерата е изградена в предварително внимателно избрана скална ниша, която в продължение на десетилетия е използвана от двойки египетски лешояди, но за съжаление през последните 5 години стои празна.Именно от това гнездо през 2010 г. излетя първият маркиран със сателитен предавател лешояд - Спартак, а през 2012 г. бе маркиран и друг лешояд - Арда.

Волиерата очаква своите първи обитатели, като до края напроекта, през нея се очаква да преминат поне 10 млади птици.


Този метод е един от трите, тествани в рамките на проекта, за адаптиране и освобождаване на млади птици. Другите два са чрез пускане в дивата природа на египетски лешояди, отгледани на затворено, по метода на забавеното освобождаване и чрез диви приемни родители.

Дейността се извършва от екип на БДЗП и Зелени Балкани в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, който обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка, уточняват участниците в проекта.

Публикувана в Бизнес

След тригодишен застой броят на двойките царски орли в България се увеличи с още една и вече наброяват 29. Новооткритата двойка не само промени тригодишната тенденция без промяна в популацията, но и с избора си на изкуствено гнездо увенча с пореден успех дейност на БДЗП за поставяне на изкуствени гнезда в подходящи за вида местообитания.

Новата двойка е открита от екип на LIFE проекта „Земя за царския орел“. Едната птица е 3-годшна, а другата – 4-годишна. В съседна на двойката територия с поставено изкуствено гнездо са наблюдавани две възрастни птици, които се държат като двойка и вероятно търсят свободна територия, която да заемат.

Поставянето на изкуствени гнезда е важна част от природозащитните дейности, извършвани по проекта, за подобряване на гнездовите и хранителните местообитания на вида. Общо 40 изкуствени гнезда ще бъдат инсталирани в Натура 2000 зони „Сакар“, „Дервентски възвишения“, „Западна Странджа“, „Каменски баир“ и „Адата - Тунджа“. Изкуствените гнезда се поставят на подходящи места, където няма опасни електрически стълбове и човешкото безпокойство е минимално. Гнездото се изгражда от клони и се поставя върху висока топола – основен вид дърво, използван за гнездене от царския орел. Дейността се извършва през зимата, за да могат напролет орлите да заемат гнездата и да ги достроят. Проучванията сочат, че близо 20 % от изкуствените гнезда стават дом на царските орли.

През юли ще бъде отчетен и гнездовият успех на царските орли в България за 2018.

Публикувана в Бизнес

Проектът „Помощ за египетския лешояд“ получи своето поредно престижно отличие като един от 28-те най-добри LIFE проекта в категорията Природа/Информация! Общо 62 най-добри проекта в три категории бяха избрани сред 400 други, приключили през 2016 и 2017 г. Това е второто огромно признание за Българското дружество за защита на птиците и нашите партньори – Гръцкото орнитологично дружество (HOS), WWF Гърция и RSPB, след като миналата седмица проектът получи и престижната награда "Натура 2000".

Церемонията по връчването на отличията се състоя на 23-ти май в Брюксел по време на Европейската зелена седмица. Комисарят по околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела съобщи деветимата победители – по трима от всяка категория, за наградите „Най-добри от най-добрите“ LIFE проекти. Избраните проекти са от Белгия, Гърция, Италия, Австрия, Полша и Словакия. Бе връчена и Награда на публиката на LIFE проекта „Зелен град“, търсещ решения за намаляване на замърсяването на въздуха в градовете.

Наградите LIFE се връчват на най-иновативните, вдъхновяващи и ефективни проекти, финансирани по програма LIFE в областта на опазването на природата, околната среда и климата, които оказват положително въздействие върху околната среда, стимулират икономическия растеж и осигуряват значителни ползи за европейските граждани.

Toва не е първата награда LIFE, която проект на БДЗП получава.Проектът LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“бе награден като един от петте „Най-добър от най-добрите“ LIFE проекти в категорията „Природа“ за 2014 г. А през 2017 бесред номинираните за най-добър LIFE проект сред 4000 други.

Програмата LIFE е инструментът на ЕС за финансиране на проекти в областта на околната среда и климата. От 1992 г. насам тя е съфинансирала повече от 4 500 проекта в ЕС и в други държави. Програмата е допринесла с над 4 милиарда евро за опазване на околната среда и борбата с измененията в климата и е мобилизирала общо над 9 милиарда евро. Във всеки един момент има 1 100 работещи проекта. Бюджетът за програмата LIFE за периода 2014-2020 г. възлиза на 3,4 милиарда евро и има подпрограми за действия в областта на околната среда и климата.

Публикувана в Бизнес

На 14 май екип на Българското дружество за защита на птиците и Зелени Балкани постави сателитни предаватели на 4 млади египетски лешояда в Източни Родопи. Близо два месеца птиците се подготвят за живот в дивата
природа в специална адаптационна волиера. Лешоядите са прегледани и обезпаразитени и след два дни ще бъдат освободени. Чрез сателитните предаватели експертите ще следят тяхното поведение в природата и
адаптацията им.
Поставянето на сателитни предаватели на представителите на единствения далечен мигрант сред лешоядите в Европа е посветено и на Международния ден
на мигриращите птици, който се провежда всяка година във втората събота на май. Празникът се отбелязва в над 60 страни от цял свят, като темата за 2018 е „Общ глас за опазването на птиците“, свързана с основните миграционни пътища на планетата.

Публикувана в Бизнес

4071 врабчета в 90 населени места в страната преброиха доброволците, които се включиха във второто издание на кампанията „Ние броим врабчетата 2“ на Българското дружество за защита на птиците на 12 май.

Запазва се закономерността от миналогодишното преброяване, което беше първото за България, най-много от регистрираните врабчета да са домашни (66%), като през 2017 г. те са били 70 на сто от преброените птици. Следва полското врабче, което тази година почти запазва относителния си брой – 29% от всички преброени врабчета са полски. На много повече локации за наблюдение на врабчета са забелязани и отчетени испански врабчета на 12 май. В миналогодишната кампания испанските врабчета са съставлявали 3% от регистрираните птици, а в тазгодишното преброяване те достигат 5%. Това, разбира се, има своето обяснение. Второто издание на кампанията „Ние броим врабчетата 2“ се проведе с месец по-късно от първото, като за този период испанското врабче се завърна от по-южните страни у нас. Това е единственият мигриращ вид от врабчетата, срещащи се в страната ни.

Кампанията „Ние броим врабчетата 2“, на база анализ на насъбраните данни, има за цел да разкрие закономерностите в разпространението на трите вида врабчета, както и предпочитаните от тях места и условия за хранене и размножаване, но не и да отчита точния броя на врабчетата в страната ни.

Наблюденията на 12 май са извършени в 331 локации в 90 населени места. В първото издание на кампанията, хората които доброволно излязоха и броиха врабчета, направиха това в 130 селища с 580 точки за наблюдения в тях. Друга отчетена тенденция в „Ние броим врабчетата 2“, е, преобладаващото включване на хора, живеещи в по-големите градове в страната и това са София с 126 места за наблюдение, Варна (22), Русе (11) и Пловдив (8).

Оказва се, че в 21% от местата за броене не са установени врабчета, като това са с 5% повече локации без врабчета в сравнение с миналата година. София е градът, в който има най-висок брой локации без отчетени в тях врабчета – 40% от всички места, в които не са отчетени врабчета.  

Най-висок среден брой врабчета в една точка (17-19 птици на точка) са регистрирани в Бургас, Пловдив и Свищов. А най-нисък среден брой врабчета в една точка на наблюдение (6-7 птици на точка) са отчетени в София и Варна. Тези резултати са вече доказателство, че тези дребни птици, постоянни обитатели на градската среда от много години, избягват по-големите градове и особено най-шумните места в тях, като категорично предпочитат и избират, както за себе си, така и за потомството си тихи, спокойни паркове или къщи с дворове, селски улици и площади.

Българско дружество за защита на птиците благодари на всички участници в кампанията „Ние броим врабчетата 2“ и специално на всички „ветерани“, които за втора година посетиха местата си за броене.

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 4

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта