Компанията предлага решения, които оптимално повишават добивите и качеството на продукцията

Агр. Петър Кръстев

Наш спец. пратеник в Пловдив

Пред зърнопроизводителите, участващи в 8-ия Национален агросеминар на НАЗ под мотото „Успяваме заедно”, екипът на Байер България – Дивизия КропСайънс, сподели своя опит в иновациите и представи продуктите и решенията, които предлага за следващия сезон в агросектора.

Gabor 1

 

В приветствието си към земеделската аудитория ГАБОР РАВИЦКИ, Управляващ директор на Байер България и Дивизия КропСайанс, представи и глобалната концепция на компанията за бъдещето. Той подчерта, че компанията е един от основните двигатели, който внася иновации. Чрез тях тя дава своя принос в решаването на продоволствения проблем, който непрекъснато нараства поради увеличаване на населението на планетата. В тази връзка г-н Равицки посочи, че натискът от плевели, болести и неприятели ще продължи да бъде предизвикателство, с което производителите трябва да се справят. Според него без използването на модерна растителна защита добивите могат да се понижат с до 40%. „Именно там е ангажиментът на Байер – да ви предостави иновациите, с които да произведете храната по устойчив начин, с възможно най-високо качество“, подчерта Габор Равицки. Той увери земеделците, че иновациите, които Байер предлага за 2019 г., целят да се произвежда повече продукция по оптимален начин и с по-високо качество.

Iliq Bibi6kov 1

Атлантис Флекс – оръжието на Байер в житни култури

ИЛИЯ БИБИШКОВ – Мениджър ключови клиенти на компанията за Югоизточна България, представи най-комплексния и пластичен продукт на пазара, включително и срещу най-устойчивите плевели – новия хербицид Атлантис Флекс на Байер в житни култури. Специалистът обясни, че в продукта има антидот, който го прави изключително толерантен към културата и позволява да бъде използван в много широк диапазон – от 2-ри – 3-ти лист до вретенене на пшеницата. Както пролетта, така и есента на 2018 г. бяха трудни от климатична гледна точка за земеделците, припомни специалистът и им препоръча при контрола на плевелите в житните култури да прилагат есенно третиране, защото полученият ефект е много по-добър.

Препоръката си Илия Бибишков подкрепи с видеоматериали, в които клиенти на Байер от Северна България споделяха своя опит с есенното приложение на Атлантис Флекс. Видеото показа, че приложен наесен във фаза 3-ти лист от развитието на пшеницата, в доза 25 г/дка+ прилепителят Биопауър 100 мл/дка, Атлантис Флекс се е справил перфектно с овчата власатка – един от най-трудните за контрол от противожитните хербициди плевел.

Комплексното действие на продукта бе демонстрирано чрез ефекта му върху раиграс: приложен наесен, 92 дни след третиране се виждаше, че плевелът е на 100% унищожен. Специалистът направи и много важно за земеделците уточнение – опитите с Атлантис Флекс при есенно приложение на хербицида са показали, че тогава може да се работи с по-ниско количество работен разтвор – до 10 л/дка.

Показан беше и опит, изведен в поле, торено с оборски тор, със силно есенно заплевеляване от широколистни и житни плевели, включително райграс и овсига. Поради дъждовете през март т.г. хербицидното третиране на полето е закъсняло. По тази причина прерасналите плевели са били третирани в началото на април с Атлантис Флекс, в доза 32 г/дка+Секатор , в доза 10 мл/дка + Биопауър 100 мл/дка. Заедно с хербицидите, към разтвора е бил прибавен и фунгицидът Сфера Макс в доза 40 мл/дка. В крайна сметка, от това късно третирано поле с прераснали плевели и прераснала пшеница е бил получен напълно нормален добив от 500 – 600 кг/дка. Освен това опитът показва, че Атлантис Флекс безпроблемно може да бъде смесван с други хербициди, с фунгициди, а при необходимост и с инсектициди, и с листни торове. В друг опит беше показано действието на хербицида при прераснал див мак с плътност 20 – 25 растения на квадратен метър: пълното загиване на плевела е настъпило след 41-вия ден.

Je4o Murzov 1

 

Капрено – доказала се технология в царевица

ЖЕЧО МУРЗОВ – Търговски мениджър на Байер България, Дивизия КропСайънс, представи технологията Капрено в царевица. Той препоръча на земеделците да се замислят за сеитбооборота на стопанствата си през следващата година, като вземат предвид и всички съществуващи алтернативни култури – бобови и други пролетници. И допълни, че България е единствената страна от всички съседни държава, която сее толкова малко царевица в сравнение с втората по площ култура – слънчогледа. От агротехническа гледна точка това не е издържано, защото най-масовата маслодайна култура е с променлива и ниска рентабилност, променят се и практиките в обработка на почвата. А царевицата има доста по-добра перспектива по отношение на рентабилност. Във връзка с това г-н Мурзов представи и иновативното решение, което Байер приложи за пръв път у нас през 2016 г. – Капрено вече е един от най-използваните хербициди в царевица. Експертът изтъкна предимствата на продукта, който се вписва в концепцията на Байер: да предлага на земеделците решения за оптимално, рентабилно производство, без да се замърсява допълнително почвите с химикали. И още: Капрено е продукт, който дава възможност за изчистване на полетата от плевели само с едно приложение.

Показан бе опит с приложение на Капрено в царевичен посев, заплевелен с житни плевели и самосевки от технологичен слънчоглед, изведен през 2018 г. в с. Бяло поле. Третирането с продукта е извършено в 3-ти – 5-и лист на царевицата. След два месеца полето е перфектно изчистено от плевели. Такъв опит е бил заложен общо в три локации в страната, като резултатите са сравнени с други опити, при които вместо Капрено е използван стандартен почвен хербицид от масово използвана в практиката технология и впоследствие се е наложило коригиращо третиране с вегетационен хербицид.

И на трите локации, където е приложена технологията Капрено, царевицата е дала с 8 до 10% по-висок добив от декар. Освен това продуктът е с по-добър екологичен ефект върху почвите и не на последно място – сравнено със стандартната технология, решението е много по-рентабилно.

Жечо Мурзов препоръча на земеделците, че най-подходящият срок за приложение на Капрено е между 3-ти и 5-и лист на царевицата, защото тогава е най-добре за културата да бъде освободена от конкуриращите я плевели. Той посочи и възможността за вариране в дозата – от 22 до 29 мл/дка, което позволява гъвкави решения на производителите. Дори опити на земеделци с прилагане на Капрено в доза 20 мл/дка, но в заплевелени полета с едногодишни житни и широколистни плевели са дали много добър резултат. Когато се цели да се избегне вторично заплевеляване до края на вегетацията, препоръчителната доза на хербицида е от 27 до 29 мл/дка.

Качествата на Капрено са го направили изключително популярен продукт и в други европейски държави като Германия Франция, Австрия, а не само в Унгария и България, където беше приложен за първи път, съобщи Жечо Мурзов.

Radoslav Mihalev 1

РАДОСЛАВ МИХАЛЕВ – Мениджър ключови клиенти на компанията за Варна и Добрич, запозна зърнопроизводителите с опита за приложение на Капрено в Североизточна България. Специалистът посочи, че за 3 години хербицидът вече се бори за Продукт № 1 в царевицата. Според него производителите предпочитат Капрено не защото е най-евтиният препарат на пазара, а защото е и най-рентабилният. С едно третиране той контролира еднакво добре и житни, и широколистни плевели, и в същото време дава почвен ефект. Михалев посочи, че през 2018 г. независимо от продължителните дъждове, третираните с хербицида полета са оставали чисти до края на вегетацията. При това добивите на третираните с Капрено царевични посеви са били с 50 до 60 кг/дка по-високи, в сравнение от площите с приложена стандартна технология. Не на последно място, продуктът е изключително селективен за културата и позволява на царевицата да разгърне целия си добивен потенциал, обобщи Радослав Михалев.

Публикувана в Растениевъдство

Министерството на правосъдието на САЩ одобри сделка за сливане на Bayer и Monsanto.
В доклада се подчертава, че важно условие за одобряване на сделката е продажбата на активи на Bayer в бизнеса със семена и производството на няколко вида хербициди, на обща стойност около 9,0 милиарда долара.
Както е обяснено в Министерството на правосъдието, без продажбата на тези активи при сливане Байер и Монсанто биха нарушили конкуренцията в някои сегменти на пазара, което ще увеличи цените и ще намали избора за потребителите.
Това разрешение е последното необходимо за окончателното завършване на сделката.
Байер и Монсанто постигнаха споразумение за сливането си през септември 2016 г. Окончателно цената на една акция на Монсанто е била 128 долара, а общата сума на сделката - 66 млрд. долара. Чрез тази придобивка Bayer ще се превърне в най-големият производител на семена и пестициди в света.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

В опитните парцели край Кнежа екипът на компанията показа, че културата може да бъде напълно опазена, дори в трудни условия

Агр. Петър Кръстев

Предизвикателство е било за специалистите на Байер да засеят, отгледат и опазят посев с рапица в полето край Кнежа, за да презентират технологията си в културата на Агро Арена 2018. Причините – никъде наоколо не е имало друг посев с рапица, а освен това предшественикът е бил слънчоглед. Но в трудни условия ефектът от добрите решения се вижда най-добре и в това се убедиха всички земеделци, които присъстваха на форума в Кнежа.

Представяне на приложената растително-защитна технология на фирмата направи Антон Янчев – регионален представител на Байер за Югозападна България.

Специалистът запозна земеделската аудитория с историята на полето, като започна от есенната сеитба. Поникването е било равномерно. В средата на март, когато културата е възобновявала вегетацията си, е направено първото подхранване, а на 11 април – второто. Точно тогава, сподели специалистът, вече е имало масово нападение от неприятели – рапичен цветояд и рапичен шушулков хоботник. На 15 април е направено първото пролетно третиране на посева с Протеус и Тилмор. Логично е, че при липсата на други посеви в региона всички неприятели са били съсредоточени точно тук. Малко по-късно растително-защитната технология при рапицата е продължила с третиране с Биская и Пропулс. Положителният ефект от приложението на тези продукти беше очевиден и присъстващите земеделци оцениха високо приложената от специалистите на Байер технология.

Защитата на рапицата започва още от есента

Антон Янчев информира земеделците в Кнежа, че технологията на Байер в рапица започва още есента – третиране с Тилмор. Това е необходимо, защото при поникването посевите с рапица невинаги са добре гарнирани – едни от растенията са в по-напреднала фаза, други са по-назад. С Тилмор, който освен фунгицидното си действие има и физиологичен ефект, който благоприятства развитието на по-малките растения в посева.. Всеки, който е отглеждал рапица, знае, че есента културата има проблеми и с неприятелите. Но Байер предлага продукти, които напълно осигуряват чисти от неприятели посеви. Проблемът с рапичната бълха се решава напълно с инсектицида Протеус на Байер.

Напролет грижите за маслодайната култура продължават

При изнасяне на цветоноса, ако есента не е приложен добър фунгицид и се налага пролетно третиране, също може да се третира с Тилмор, той има дълго последействие и отличен ефект срещу фома, склеротиния, алтернария. В тази фаза се появява – стъбления скритохоботник. За борба с него специалистът препоръча на земеделците да използват Протеус. Продуктът съдържа две активни вещества. Благодарение на едното от тях – делтаметрин, притежава нокдаун ефект, а тиаклопридът осигурява дългото му последействие. Още нещо – с това пръскане, освен срещу скритохоботника, се постига изключителен ефект и срещу цветояда, увери земеделците агрономът.

Антон Янчев сподели още, че Тилмор може да се използва и в цъфтеж, но веднага уточни, че когато стопаните имат много добър посев от рапица си, заслужава да инвестират в друг продукт на Байер – Пропулс. Той е с последна генерация фунгицидно активно вещество от групата на SDHI, благодарение на което има изключително широк спектър на действие – контролира икономически важните болести като фома, алтернария, склеротиния, церксоспороза. Разбира се, за да бъде един такъв продукт премиален – той трябва да има и други качества. Експертът експонира най-важните от тях, а именно, че все още няма резистентност на болестите към него и че SDHI не е самостоятелнен, а е комбиниран с триазол. Благодарение на формулацията си продуктът отива точно там, където трябва в рапицата и я защитава със системното си действие. И още нещо много важно поясни Антон Янчев –Пропулс има така наречения физиологичен ефект – заздравява шушулките и ги прави по – устойчиви на разпукване при узряване. Това според специалиста дава възможност добивът от културата да се прибере максимално от полето без загуби.

За да се осигури максимално количество не разпукани шушулки преди жътва, Байер препоръчва продукта Ламфикс. Това е лепилото на Байер, което предпазва шушулките от разпукване. Благодарение на него добивът от културата се запазва и прибира напълно, без да остават самосевки.

Публикувана в Растениевъдство

На Агро Арена 2018 в Кнежа земеделците бяха впечатлени от ефикасните решения, представени от специалистите на компанията

Агр. Петър Кръстев

На годишния форум на Байер – Агро Арена 2018 в Кнежа, опитните парцели със слънчоглед, третирани с продукти на компанията, бяха представени пред земеделците от Тодор Москов, Мениджър ключови клиенти Централна Северна България.

През последните години слънчогледът е една от най-масово отглежданите култури у нас. Затова за производителите е много важно да имат на разположение технологични решения от ефикасни продукти за растителна защита, с които да могат да постигат отлични резултати. Байер е една от компаниите, които предлагат на земеделците решения за безпроблемното развитие на културата през цялата вегетация.

Сеитбата на опитните парцели със слънчоглед в Кнежа е направена на 14 април. Поникването на културата е регистрирано на 27 април. Приложената растително-защитна схема при маслодайната култура, с която специалистите на Байер запознаха земеделците в Кнежа, включваше цялостното й опазване от плевели, болести и неприятели.

Челиндж е новото надеждно решение на Байер срещу широколистни плевели в слънчоглед

През последните години все по-малко земеделци сеят конвенционален слънчоглед, като основната причина за това е липсата на хербициди за борба с широколистните плевели. От тази година Байер има надеждно решение срещу тях с хербицида Челиндж. Регистрацията му в слънчоглед е 150 мл/дка, приложен във втора-трета двойка листа, като контролира много добре широколистни плевели като бутрак, повитица в ранни фази, татул и др. Тодор Москов уточни, че предшественикът на това поле е бил слънчоглед и е имало самосевка. И борбата със самосевката от технологичен слънчоглед, за разлика от конвенционалния, може да бъде изведена много трудно.

Другият представен хербицид беше балурицида Шадоу. Специалистът поясни, че тази година на отделни полета се е наложило да се направят отделни третирания с Челиндж срещу широколистни плевели, а при заплевеляване с коренищен балур и кощрява – с Шадоу. В един от опитните парцели със слънчоглед в Кнежа е била приложена резервоарна смес от 120 мл/дка Шадоу със 150 мл/дка Челиндж. Преди две седмици ефектът е бил много добър, като е показал категорично действие срещу кощрява и балур. В случай на заплевеляване с коренищен балур в слънчоглед, дозата на Шадоу трябва да е 150 – 160 мл/дка, посъветва производителите специалистът на Байер.

Условията са подходящи за развитие на болести по слънчогледа

Условия като настоящите, свързани с чести превалявания, последвани от слънчево време, са изключително благоприятни за развитие на листни болести по слънчогледа като фома, алтернария и др. Затова е необходимо земеделските производители да направят всичко, за да защитят инвестицията си в културата. И тук Байер им предлага нещо много важно в технологията при слънчогледа – фунгицида Сфера Макс. Началното третиране с него може да бъде направено с доза 30 мл/дка. Ако земеделците имат възможност да направят и второ третиране, което специалистите от компанията препоръчват и са заложили в технологията, то трябва да се прави във фаза зелен бутон в доза 40 мл/дка.

В години като тази, когато дъждовете са локални, а сушата е масово явление, по всички култури се появяват неприятели. За да е напълно завършена технологията, заедно със Сфера Макс може да се приложи и инсектицидът Децис на Байер, заключи презентацията в слънчогледа Тодор Москов.

Публикувана в Растениевъдство

Качествените продукти винаги се отплащат добре, убедени са специалистите на компанията и го доказват с опитите си през земеделците

Агр. Петър Кръстев

Няма как, тук в Кнежа, където е царевичния пояс на България да не се покажат технологии при тази култура. От Байер са установили, че земеделие без царевица в този район не може да има. Това е културата, която заема остновна част от земеделските площи и със сигурност е културата, която при положени добри грижи носи най-висока добавена стойност. За да се случи всичко това, Байер предлага изключително добри решения за успешното отглеждане на културата, което земеделците можаха да видят на форума на компанията Агро Арена в Кнежа.

Хронология на третиранията при царевицата на полето в Кнежа?

Преди сеитбата на царевицата на 11 април е направено торене, след което култивиране. Сеитбата е извършена на 14 април. На 15 април на една част от полето е направена запечатка с хербицида Аденго в доза 40 мл/дка. Продуктът е вече добре известен на земеделците с доброто си почвено и реактивиращо действие след дъждове, което очевидно ще се случи в Кнежа в настоящия момент, след обилния дъжд. В момента на презентацията културата беше във фаза 6-и-7-и лист.

Радостина Димитрова, Мениджър Ключови клиенти Централна Северна България, обясни пред фермерите, приложените технологични решения в царевицата.

На една от парцелките веднага след сеитбата е бил приложен Аденго в случая, в ситуация без дъжд. Малко по-късно на 4 май, две части от полето са били третирани с Капрено с най-ниската – 22 мл/дка и най-високата регистрина доза на продукта - 29 мл/дка. Ситуацията в полето се е отличавала с изключително висока плътност на самосевка от технологичен слънчоглед в различни фази на поникване, едногодишни житни плевели – просо и балур от семе и от коренища. Друга парцелка от полето е третирана с Капрено на 7 май, където първоначалният ефект от продукта беше вече налице.

Инвестицията в Аденго никога не се губи

На парцелката, където е направено третирането с Аденго веднага след сеитба до момента не е имало дъжд, обясни специалистката. Това е единственият дъжд (в деня на презентацията – бел. ред.), който е паднал от сеитбата на царевицата до сега. В условията на невероятна суша Аденго не е имал възможност да се реактивира и да окаже пълен ефект. Но заплевеляването в полето със слънчоглед, лобода, бутрак, и всички останали плевели, които се наблюдаваха в полето са идеалната възможност да бъдат коригирани с Лаудис, препоръча Радостина Димитрова. В случая, поясни тя, Лаудис ще се справи с всички тези плевели, но това което ще помогне за освобождаване на полето от последваща вълна плевели е почвения ефект на Аденго. Това е продукта, който не е изгубен, защото след този дъжд ще се реактивира и ще има изключителен контрол над поникващите плевели и на вторичното заплевеляване. Царевицата в полето беше във фаза 6-и-7-и лист, до затваряне на редовете има още време. Това означава, че Лаудис ще изчисти напредналите в развитието си плевели, а Аденго ще продължи с действието си. Т.е. с инвестицията в Аденго, Байер предлага на фермерите една пълноценна технология, защото продукта изключително добре контролира и балур от семе, който се очаква като вторично заплевеляване.

Лаудис пък е перфектният вегетационен хербицид, защото е изключително селективен към културата и не взема нищо от добива. Така че това е перфектното решение в царевица при заплевеляване от широколистни и житни плевели в т.ч. балур от семена.

Резултатите от Капрено в 22 мл/дка и 29 мл/дка

Капрено има изключителен контрол на самосевката от слънчоглед (технологичен и конвенционален), контрол над повитица и фасулче, което видяхме в третираните с него парцелки. Той хваща абсолютно всички плевели вкл. и трудните за контрол като лобода.

В контролата се виждаше богатия плевелен състав и веднага след това видяхме участъка, където е използван Капрено в 29 мл/дка. Контролът беше перфектен. Капрено е технология, защото има две активни вещества – едното работи почвено с реактивиращо действие, а другото вегетационно.

Радостина Димитрова уточни кога Капрено да се прилага в 22 и кога в 29 мл/дка. Когато земеделецът иска да имаме по-дългото почвено последействие на продукта за контрол на вторичното заплевеляване и да има перфектно чисто поле до жътва, тогава препорката на Байер е да се приложат 29 мл/дка Капрено.

Капрено е уникален продукт, който може успешно да влезе в технологиите на земеделците, за да могат ефективно да управляват своите разходи.

Почвеното действие на Капрено след дъжда в Кнежа ще предпази царевичния посев от едногодишни житни и някой широколистни плевели . В полета, където не са използвани хербициди с реактивиращо действие, след подобен дъжд може да се очаква масово вторично заплевеляване.

Препоръката на Байер за посеви, в които има силно развит балур

За случая беше даден пример на третирани полета с продукта на Байер Екип и продукт с конкурентното активно вещество на никосулфурон. Установено е, че14 дни след третирането, Екип спира развитието на балура, а приложението на никосулфурона във висока доза от 6 г/дка се доближава до Екип, но не може да работи на неговото ниво.

Екип е безопасен за царевицата и опасен за балура. Това, което го прави такъв е, че както всички водещи хербициди на Байер, в него има антидотна технология. Това позволява в продукта да се сложи толкова активно вещество, колкото да го направи достатъчно ефективен за плевела, в случая балур от коренища и в същото време - абсолютно безопасен за царевицата. Разликата в посочения пример от миналата година е била 25% - 420 кг/дка царевица повече от Екип и високата доза никосулфурон. Затова специалистите на Байер призовават земеделците да залагат на качествени продукти, които се отплащат добре.

За продуктите на Байер при слънчоглед, рапица и нахут, приложени на Агро Арена 2018 в Кнежа, четете в следващия брой.

Публикувана в Растениевъдство

Специалистите на компанията представиха пред земеделците в Кнежа различни технологични решения, според степента на опасност

Агр. Петър Кръстев

С приложените технологии с продукти на Байер в пшеница започна презентацията си от полето в Кнежа Милен Мильов – регионален мениджър на компанията за Северна Централна и Западна България. Негов асистент беше колежката му Радостина Димитрова, която накратко маркира историята на полето от сеитбата до момента.

Хронологията започва от подготовката на семената

Преди сеитбата една част от семената на пшеницата е била обеззаразена с инсекто-фунгицида Юнта Куатро. Той е четирикомпонентен продукт, който български земеделци познават добре и използват. Освен болестите по семената, Юнта Куатро контролира и много неприятели, които през есента нанасят повреди по посевите от пшеница: житен бегач, телени червеи, видовете житни мухи (при тях моментът за извеждане на борбата невинаги може да се улучи), листни въшки и цикади.

Другата част от семената е била обеззаразена с фунгицида на Байер – Ламадор, който защитава от болести, пренасяни със семената.

Специалистите обясниха, че още през ноември е наблюдаван масов летеж на житната муха. Неприятелят често се подценява и пренебрегва от производителите, но той нанася много сериозни повреди. Потвърдено бе, че на обеззаразените с Юнта Куатро парцели не са наблюдавани никакви повреди.

Ранно или късно внасяне на фунгициди

В първата десетдневка на март посевът от пшеница в опитните парцели в Кнежа е била много добре гарниран. Наблюдаван е изключително силен натиск от септория, затова при първа възможност, която е била на 11 април, са внесени Секатор в комбинация с Буктрил Универсал и фунгицидът Солигор на Байер. Специалистите обясниха, че внасянето на Буктрил Универсал се е наложило, за да се изведе борбата с великденчето, което тази година е било в изключително голяма плътност в посевите.

След 10 дни на останалата част от пшеницата са внесени Секатор в комбинация с Буктрил Универсал и Прозаро. По-късното пръскане с фунгицида дава възможност да се направи и второ пръскане, когато вече има наличие на клас и освен него трябва да бъдат защитени флаговият и подфлаговият лист от сериозни болести като фузариум, кафява и жълта ръжда.

На 2 май е внесен фунгицидът Авиатор на Байер в доза 100 мл/дка за цялостна защита на житните посеви

След тези обяснения последваха заснеманията в реално време от камерите в опитните парцелки, за да видят земеделците какво реално се е случило на полето. Милен Мильов на място показваше и обясняваше всичко, което гостите наблюдаваха на екрана под шатрата.

Комбинирана борба с плевелите и ранна превенция на болестите
В посева, третиран във втори стъблен възел със Секатор, Буктрил и Солигор, изкласилата пшеница, преминаваща фазата на цъфтеж, изглеждаше перфектно. Г-н Мильов обясни, че това се дължи на селективността на хербицидната комбинация Секатор плюс Буктрил. Ясно се виждаше, че нищо не притесняваше развитието на посева, като основната цел на това третиране са били плевелите. Освен технологичен слънчоглед и рапица в полето е имало великденче и теменужка в голяма плътност, което ни показваше контролата.

Какви са резултатите при болестите?
Камерите показаха посев в близък план, от който се виждаше, че септориозата е останала ниско долу върху първи – втори лист от стъблото. Листата нагоре, съответно и подфлаговият лист, бяха абсолютно здрави. Стана ясно, че тук е приложен Авиатор, с който специалистите на Байер гарантират, че пшеницата ще остане чиста от болести до края на вегетацията.

Милен Мильов посъветва фермерите какво могат да се направят оттук нататък за подобен посев. Независимо че Авиатор е изключително ефикасен срещу болестите, след падналите обилни дъждове е добре да се направи едно третиране срещу фузариум, препоръча специалистът. Продуктът, който може да се използва за този случай, е Прозаро. Байер има и още едно решение за последно третиране и превенция срещу фузариума – фунгицида Солигор.

Милен Мильов представи и хербицида Атлантис Флекс при пшеницата – нов продукт от тази година на пазара. Това е най-добрият хербицид за момента с изключително действие в борбата с овсигата. Когато има трудни за контрол широколистни плевели, специалистите на Байер препоръчват използването му в комбинация с половин доза Секатор. Овсигата е упорит плевел, който през последните години все повече навлиза в полетата, но с Атлантис Флекс е лесно контролируем, увери фермерите Милен Мильов.

Публикувана в Растениевъдство

Проблемите, които земеделието среща в световен мащаб, рано или късно идват при нас, или дори вече са при нас, заяви Недялко Статев, управител на фирма „Статев“

- Г-н Статев, откога разчитате на продуктите на Байер?

 • С Байер работим може би повече от седем години, но по-интензивно през последните две години, така че имаме възможност да се докоснем до пълната гама от продукти на компанията.

 • Колко земя обработвате в семейната фирма?

 • Отглеждаме 10 хил. декара земя в землището на с. Попгригорово край Добрич, като основно водим борбата с неприятели и болести с продукти на фирма Байер.

 • Кои продукти конкретно използвате за отделните култури?

 • При пшеницата залагаме на пакетите, които фирмата предлагаше и през миналата година – Секатор, Солигор със Сфера Макс, а при царевицата през последните години работим само с Капрено. При слънчогледа през миналата година направихме много интересен опит, тъй като тя бе определена като „спекулативна година“ и имаше твърдения, че не трябва да се използват фунгициди. Ние проведохме експеримент дали трябва да се използва фунгицид или не. Оказа се, че дори при по-сухи условия имахме подобрение на добива с около 20%, което икономически погледнато, бе много издържано. Продуктите, които използваме през последните години, доказаха своята ефективност и забелязваме, че със своята селективност те поддържат растенията винаги здрави и в добро състояние.

 • Решихте ли вече какви продукти на Байер ще използвате през новата стопанска година?

 • В интерес на истината ще кажа, че това, което бе представено на семинара пред фермерите, като продукти за растителна защита при слънчогледа, ние го използвахме още през миналата година на нашите опитни полета. Но другото интересно бе, че го използвахме и при бобовите култури. Миналата година третирахме с Челиндж (Chalenge) при лещата и всъщност изцяло решихме проблемите, които сме имали в предишните години. Така разбрахме, че имаме решение и в тези бобови култури. Очаквахме с нетърпение неговата регистрация, за да бъде използван в масовите посеви.

 • Как се отрази меката зима през тази година на състоянието на посевите?

 • Наблюдават се повече болести в полетата. Рано е все още да предприемам каквито и да е мерки. Изчакваме да минат месеците февруари и март, защото те винаги могат да ни изненадат, така че решение ще вземем малко по-късно.

 • Байер демонстрира дигитално приложение за откриване на болести и неприятели по растенията. Какво мислите за него?

 • Дигитална екстра ние използваме отдавна, било при машините, било в мобилното приложение, което Байер представи преди време в Германия. Имахме възможност да свалим приложението по-отдавна. Надявам се то бързо да се развие в България и българските фермери да го използват така, както и колегите им в целия свят.

 • Носят ли добавена стойност в работата ви тези иновативни продукти?

 • Радваме се, че има иновативни продукти и че фирма Байер ги прави достъпни за българските фермери. Ние също ги прилагаме, защото много от проблемите, които земеделието среща в световен мащаб, рано или късно идват при нас, или дори вече са при нас. По този начин иновативните продукти ни помагат да вземем бързи решения на полето. Така сме по-спокойни и управляваме земеделието си по-надеждно.

Публикувана в Растениевъдство

Учените от водещата компания търсят нови решения съвместно с фермерите, така че да се възползват оптимално от всеки декар земя

Лили Мирчева

Байер иска и може да моделира бъдещето на земеделието, заяви Ралица Янакиева, мениджър Байер България, дивизия КропСайанс, на срещата на екипа на компанията с фермери от Североизточна България, която се проведе в началото на февруари в курорта „Златни пясъци“ край Варна. С нея стартира тазгодишната поредица от семинари за производители. „Искам да ви отведа в бъдещето. Не защото не можете да си го представите сами, а заедно с вас да го погледнем от различна перспектива“, предложи Янакиева и демонстрира новата платформа на Байер за дигитално земеделие. Иновацията бе представена тази година за пръв път на изложение в Хановер. Новата технология позволява да се генерират всички данни в процеса на работа, за да се прави пълен мониторинг, да се поставят точни диагнози, за да може в крайна сметка да се вземат изключително издържани решения. По думите на Ралица Янакиева прилагането на новите дигитални технологии отличава Байер от останалите компании.

„Смайващо бе за мен да разбера, че само за последните две години данните, генерирани в световен мащаб, надвишават всички данни от предходните години. Вече не говорим за много данни, а за мегаданни. Това навлиза в бъдещите технологии“, сподели Янакиева, която от две години представлява България в централата на Байер в Германия. Тя коментира доклади, според които в глобален мащаб се отчита 17% намаление на добивите в земеделието заради климатични промени, а хората трудно се справят и няма как да контролират процеса. В същото време се увеличава натискът от неприятели и плевели. „Това е ответна реакция на природата, която иска за каже, че понякога не правим най-подходящото нещо“, обясни Янакиева. По думите й промените в земеделието от 1950 до днес са огромни и сега един фермер трябва да изхранва осем пъти повече хора. Същевременно няма такова увеличение на добивите.

Как да се справим с предизвикателствата и да имаме добър стандарт на живот?

 Отговор на този въпрос учените от Байер търсят в дигиталните технологии. Тъй като наличната земеделска земя е лимитирана, остава търсене в посока увеличаване на производителността. „Ние вече можем да прогнозираме процесите и да постигаме пълен синхрон между технология и земеделие“, заяви мениджърът на Байер за България. Тя даде пример с изграждането на вертикални ферми, но и с използването на всички възможности на сателитите, създаване на връзки между различни компоненти в производството, като всичко се управлява дигитално.

Учените от Байер търсят обратна връзка с фермерите

за да знаят в каква посока да работят, да откриват нови решения, така че земеделците да се възползват оптимално от всеки декар земя, която обработват.

В залата на хотел „Интернационал“ в курорта „Златни пясъци“ на живо бе демонстрирана работата на дигитално приложение за мобилни устройства. Чрез него може да се разпознават плевели, неприятели и болести по растенията. Засега само при няколко култури - царевица, рапица и пшеница. Необходимо е да се направи снимка на растението и приложението идентифицира болести, плевели и неприятели.

В бъдеще ще стане възможно да се определя азотното състояние на растението, да се прави оценка на повредите от болести и неприятели, ако има такива. Ще има възможност да се прави прогноза на очаквания добив. Така технологиите ще помагат на фермерите да вземат прецизни и точни решения - кога, как и какви дейности да извършват на полето.

Новото приложение притежава алгоритъм за разпознаване на болести по растенията. И докато за три години учените са успели да накарат приложението да отчита 20 заболявания, само за година моделът е допълнен с още 50 болести.

„От няколко месеца това приложение е достъпно и за фермерите в България“, съобщи Янакиева. А дали е полезно в работата на земеделците, сочат данните за потребителите - ежедневно 1000 нови ползватели по света включват тези приложения за мобилни устройства.

Платформата за дигитално земеделие на Байер

може да се инсталира чрез кликване в мобилните телефони. Най-важното е, че натрупаните данни ще се ползват от изкуствен интелект, който ще дава индикация какви решения да вземат фермерите в бъдеще, като се прави връзка с цялото оборудване във фермата. Примерно пръскачката ще знае кога да отвори дюзите и кога да ги затвори. Няма да пръска равномерно цялото поле и така ще има оптимално използване на продуктите за торене и растителна защита.

„Така можем да моделираме бъдещето“, казва Ралица Янакиева и цитира своя любима сентенция: „Ако всички мечтаем за светло бъдеще, в което да сме успешни, най-добрият начин да предвидим това бъдеще, е като го създадем“.

Предлагаме последните иновации на фермерите

Ние нямаме лукса да копираме друг и да предлагаме продукти без патент. Нашата мисия е да доставяме иновация“, заяви Габор Равицки, управляващ директор на Байер  КропСайънс България. В изказването си пред фермерите той очерта най-важните фактори, които оказват влияние за увеличаване на нормата на печалба на земеделците. Решенията трябва да се вземат в сложна политическа ситуация и неяснота относно бъдещето на субсидиите в Европейския съюз. Същевременно на световните пазари се намесва Китай, чието производство все повече се премества в екологична посока.

„Има много важен фактор, който не можем да контролираме, но го следим от години. Този фактор следи глобалните наличности на зърно и глобалната консумация на тези наличности. Моделът минава през цикличност от 5-6 години. За последните 30 години наблюдаваме, че средното ниво на световни запаси от зърно варират около 22%. През годините, когато нивото на запасите е над средното, цените на зърното отиват надолу. И обратно – когато световните запаси намаляват, автоматично се увеличават цените на зърното“, обясни Габор Равицки. Цитирайки анализи от 2015 г. той коментира, че в момента има пречупване и смяна на тенденцията - започва намаляване на запасите от зърно.

„В световното производство има два основни фактора“,

каза Равицки. От една страна е Китай - огромната азиатска страна във всеки един момент блокира световния запас като свой собствен стратегически резерв. „Следващият много важен играч е Русия с нейната възможност да произвежда много зърно. Но в същото време, чисто логистично, не е в състояние за изкара тази продукция на световните пазари. Може ясно да се види, че през 2018-та и 2019 година ще има намаляване на тези запаси и това ще доведе до увеличаване на средните цени на зърното“, прогнозира управляващият директор на Байер България. По думите му Байер отговаря на предизвикателствата като увеличава скоростта, с която доставя иновации на фермерите и предоставя интегрирани агрономически решения.

„Да впрегнем заедно три наши възможности - да обработваме с невероятна скорост данни за полето, културите и околната среда. В традиционното поле на агрохимията ние сме на върха. Увеличаваме възможността да работим в областта на биологичните науки – генетика, семена и други. Интегрирането на трите направления ще увеличи скоростта на предоставяне на иновации и нови продукти. На база на обработката на информация ще предложим нови инструменти за прогноза и оптимизиране на производството, нови селективни продукти към околната среда и хората“, заяви Равицки. По думите му целта на Байер е да върви към създаване на устойчив модел на земеделие с огромна доза социална отговорност.

„Доставяме решения за настоящия момент, но гледаме в бъдещето“, коментира мениджърът на КропСайънс за страната. Към това твърдение се присъединиха всички презентации на нови или известни вече продукти на компанията, направени по време на семинара от експерти в екипа на Байер България, воден от Жечо Мурзов.

Представени бяха най-новият хербицид за житни култури – Атлантис Флекс, технологията в царевица Капрено, комбинацията Секатор и Солигор, която дава изключителна защита и добър старт на културите още от начало. Тези

„нискобюджетни фунгициди“ дори при лоши климатични условия осигуряват 64% допълнителен добив, коментират експертите.

През 2018 година Байер предлага почвени хербициди – Мерлин Флекс и Аденго, които имат реактивиращи ефекти след всеки дъжд и осигуряват пълен контрол срещу житни и широколистни плевели. А хербицидът Шадоу работи успешно срещу всички житни плевели – балур, троскот, пирей, власатка и може да се комбинира без притеснения, че ще има негативен ефект върху културата. Той успешно се прилага при болестта склеротиня в боб и грах.

Хитовата за фермерите култура през 2018 г. ще е нахут. Заради меката зима обаче растенията са заплашени от заболяването фома, но фунгицидът Тилмор може да помогне на стопаните. Той се прилага успешно и в превенция срещу фома в рапица, коментираха експертите.

На семинара бе представена и нова технологията в слънчоглед, която съдържа два хербицида и един фунгицид. Очаква се тя да бъде регистрирана до края на февруари тази година, обясни Жечо Мурзов. По думите му, освен за слънчоглед, тя ще е атрактивна и за друга култура. Българските фермери ще могат да я приложат още тази стопанска година.

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 24 Юли 2017 12:49

Редиго Про – СЪЗДАДЕН ДА УСПЯВА!

Грижата за житните култури трябва да започне още през есента, преди засяване на семената, определени за посев. Заготовката на семената, правилния избор на продукт и процеса по обеззаразяване на семената са най – важните стъпки за осигуряване чист старт на растенията от болести и неприятели.

Подборът на продукт трябва да бъде съобразен с условията на настоящата година, както и с фитосанитарното състояние на растенията, използвани за посевен материал. Тази година станахме свидетели на много места в страната на масово нападение от Fusarium spp., по класовете. Климатичните условия до голяма степен позволиха патогена да се развие и намножи в пшеничените полета. Щетите нанесени от този патоген могат да доведат да значителни последици.

Увреждането на семената в следствие от инфекция с Fusarium spp., води до:

 • Отрицателно въздействие върху добива

 • Намаляване кълняемостта на семената

 • Намаляване хлебопекарните качества на зърното

 • Повреждане върха на нарастване

 • Заразените растения имат по-слабо развита коренова система

Байер е лидер в решенията при продуктите за третиране на семена. С повече от 100 години иновации в тази сфера и тази година Байер предлага на пазара нов и изключителен сам по себе си продукт - Редиго Про – професионалистът срещу фузарийно кореново гниене. Редиго Про е системен фунгицид, който унищожава спорите на патогените, пренасяни по семенната обвивка и вътре в семената. Редиго Про е комбинация от две активни вещества – протиоконазол и тебуконазол. Високата концентрация на активните вещества го прави единствения продукт на пазара с изключителен контрол на фузарийно кореново гниене. Добрата синергия на двете активни вещества дава много добър контрол и на всички по-важни семеннопреносими и почвени фитопатогени: праховита главня, твърда главня, снежна плесен при пшеницата и пълен спектър на болестите при ечемика.

Спектър на действие на Редиго про:

РЕДИГО ПРО – Професионалистът срещу Fusarium spp.

Редиго Про има отлично действие дори и при променящи се климатични условия.

За да си осигурите най – висок стандарт за ефективност срещу болести, пренасяни със семената и патогени в почвата заложете на Редиго Про!

Грижата за житните култури трябва да започне още през есента, преди засяване на семената, определени за посев. Заготовката на семената, правилния избор на продукт и процеса по обеззаразяване на семената са най – важните стъпки за осигуряване чист старт на растенията от болести и неприятели.

Подборът на продукт трябва да бъде съобразен с условията на настоящата година, както и с фитосанитарното състояние на растенията, използвани за посевен материал. Тази година станахме свидетели на много места в страната на масово нападение от Fusarium spp., по класовете. Климатичните условия до голяма степен позволиха патогена да се развие и намножи в пшеничените полета. Щетите нанесени от този патоген могат да доведат да значителни последици.

Увреждането на семената в следствие от инфекция с Fusarium spp., води до:

 • Отрицателно въздействие върху добива

 • Намаляване кълняемостта на семената

 • Намаляване хлебопекарните качества на зърното

 • Повреждане върха на нарастване

 • Заразените растения имат по-слабо развита коренова система

Байер е лидер в решенията при продуктите за третиране на семена. С повече от 100 години иновации в тази сфера и тази година Байер предлага на пазара нов и изключителен сам по себе си продукт - Редиго Про – професионалистът срещу фузарийно кореново гниене. Редиго Про е системен фунгицид, който унищожава спорите на патогените, пренасяни по семенната обвивка и вътре в семената. Редиго Про е комбинация от две активни вещества – протиоконазол и тебуконазол. Високата концентрация на активните вещества го прави единствения продукт на пазара с изключителен контрол на фузарийно кореново гниене. Добрата синергия на двете активни вещества дава много добър контрол и на всички по-важни семеннопреносими и почвени фитопатогени: праховита главня, твърда главня, снежна плесен при пшеницата и пълен спектър на болестите при ечемика.

Спектър на действие на Редиго про:

РЕДИГО ПРО – Професионалистът срещу Fusarium spp.

Редиго Про има отлично действие дори и при променящи се климатични условия.

За да си осигурите най – висок стандарт за ефективност срещу болести, пренасяни със семената и патогени в почвата заложете на Редиго Про!

Публикувана в Растениевъдство

Няма по-добри от тях за третиране и при пшеницата, и при царевицата, категоричен е арендаторът Красимир Пеловски от Кнежа

Красимир Пеловски е арендатор от 27 години в района на Кнежа. Той е дългогодишен научен сътрудник в Института по царевицата в града, и както сам каза царевицата е любимата му култура.

 • Г-н Пеловски, откога работите с продукти на фирма Байер?

 • С фирма Байер работя повече от 20 години – от 1996 година.

 • Каква е причината да поддържате това дългогодишно сътрудничество?

 • Насочил съм се към тази фирма, защото продуктите й са просто уникални. Категоричен съм, че и в пшеницата, и в царевицата по-добри няма.

 • Какви продукти използвахте при пшеницата?

 • В пшеницата на 100% съм третирал площите със Солигор на първо пръскане, а за второ късно пръскане (10-11 май), третирах със Сфера Макс. В момента пшениците ми са в перфектно състояние.

 • Какви сортове пшеница отглеждате и какви са очакванията ви за добив?

 • Отглеждам както български, така и вносни сортове пшеница от западната селекция. За разлика от други години, тази пролет при нас беше по-дъждовна и един от традиционните за нас български сортове не се представя добре. Сортовете от западната селекция са в перфектно състояние и от тях очаквам над 800 кг/дка.

 • Използвахте ли продукти на Байер в царевицата?

 • Царевицата ми е в много добро състояние. Както винаги, и тази година заложих на Аденго на Байер, като третирах 100% от площите. При тази дъждовна пролет не се притеснявам от нищо, защото хербицидът работи отлично. Колкото повече вали, толкова по-чист е посевът. Приложих Аденго вегетативно във фаза 3-ти лист на културата в доза 40 мл/дка. В момента имам около 5000 дка царевица, третирани само с Аденго. Спокоен съм, че няма да влизам втори път за коригиращо пръскане срещу плевелите. 

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта