Държавен  фонд "Земеделие" отпуска още 116 650 лева по схемата „Помощ за участие в изложения” за 2015 г., реши Управителният съвет на Фонда на последното си заседание.

Средствата ще бъдат разпределени между осем браншови организации за 10 национални и международни изложения. Асоциацията за развъждане на среднородопска, каракачанска, родопски цигай овце и каракачански кон ще получи 23 650 лв., Сдружението за отглеждане и развъждане на Маришки овце – 8 хил. лв., Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България – 15 000 лв., Организацията на развъдчиците на автохтонни породи овце – Калофер ще вземе 15 хиляди лева, Сдружение „Странджански манов мед“ – 20 000 лв., а Асоциация „Биопродукти“ – 25 000 лв. Асоциациите „Източнобългарски кон“ и „Български спортен кон“ ще бъдат финансирани с по 5 000 лв.

Фондът ще финансира до 100% от разходите на браншовите организации за участие в изложения. Допустими за подпомагане са таксите за участие, пътните разходи, разходите за публикации, както и наемът на изложбени помещения и щандове и разходите за тяхното монтиране и демонтиране.

Припомняме, че утвърденият бюджет на помощта за участие в изложения  за 2015 г. е 500 000 лв. Общо разпределеният ресурс от Управителния съвет на ДФЗ до момента е в размер на 489 195 лв.

Публикувана в Новини на часа

Близо 703 хиляди лева изплати Държавен фонд "Земеделие" на 66 производители, засегнати от забраната за внос на селскостопански продукти от Европейския съюз в Русия. Средствата са осигурени изцяло по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и се изплащат по двете извънредни схеми, които Европейската комисия въведе в края на миналата година, за да възстанови трайно баланса на пазара на плодове и зеленчуци в ЕС.

Подпомогнатите производители са от областите Благоевград, Варна, Велико Търново, Добрич, Кърджали, Плевен, Пловдив, Разград, София (област), Стара Загора, Хасково и Шумен. С изплатените средства са финансирани близо 4 хиляди тона гъби, домати, зеле, карфиол, корнишони, краставици, круши, моркови, нектарини, праскови, пиперки, сливи и ябълки.

Двете извънредни схеми подпомагат производители, чиито първоначални заявления са нотифицирани от ЕК, получили са одобрение на намеренията за участие, подали са исканията за прилагане на мерките „изтегляне от пазара" и "небране" в областните дирекции на фонд „Земеделие“, а дейностите по тях са изцяло изпълнени и проверени от Разплащателната агенция.

При прилагането на мярка „изтегляне от пазара“ плодовете и зеленчуците можеха да се даряват на благотворителни организации или фондации, училища, детски градини, детски лагери, лечебни заведения, старчески домове или места за лишаване от свобода. Продукцията можеше да се използва и като храна за животни при прилагането на първата извънредна схема. Мярката „небране” се прилагаше чрез предварително уведомление към ДФЗ за датата, на която ще бъдат унищожени насажденията в полето.

Публикувана в Новини на часа

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ освободи изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“д-р Лозана Василева и избра единодушно длъжността да заеме Румен Порожанов. УС гласува Д-р Лозана Василева и Атанас Добрев да заемат поста заместник – изпълнителен директор на ДФЗ. Атидже Алиева – Вели и Живко Живков запазват длъжностите си. На заседанието си УС освободи Иванка Багдатова-Мизова от длъжността заместник – изпълнителен директор на ДФЗ.
Управителният съвет гласува и ресорите на заместник-изпълнителните директори. Живко Живков ще отговаря за директните плащания и информационните технологии. Атидже Алиева – Вели ще отговаря за договориране, оторизация и ПРСР, а д-р Лозана Василева за Технически инспектора и инвестиционно и краткосрочно кредитиране и селскостопански пазарни механизми.Атанас Добрев ще координира дейностите по САПАРД и Програмата за морско дело и рибарство.
Румен Порожанов беше министър на финансите в служебното правителство от август до ноември 2014 година. От март 2011 до септември 2013 г. е изпълнителен директор на ДФЗ. Магистър е по „Аграрен бизнес, икономика и мениджмънт“ и по „Отбранителна индустрия, икономика и мениджмънт“ от Университета за национално и световно стопанство в София. Румен Порожанов има специализации по публични финанси, публично управление и структурни реформи в Joint Vienna Institute, Австрия.
Д-р Лозана Василева защитава докторска степен по аграрна икономика в Университета за национално и световно стопанство и специализира биоземеделие в Университета Южна Бохемия в Чехия. В периода 2003 г. - 2004 г. д-р Лозана Василева работи като старши експерт по агростатистика в Областна дирекция „Земеделие и гори” в гр. Пазарджик. От 2004 г. до 2009 г. е счетоводител, а от 2009 г. е директор на Областната дирекция на ДФ „Земеделие” в гр. Пазарджик.
Атанас Добрев заемаше поста изпълнителен директор на фонда от юли 2014 до септември 2014 година. Той е заемал различни длъжности в продължение на близо 6 години в институцията. Добрев е завършил магистратура специалност „Стопанско управление” във Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий”.
Атидже Алиева - Вели през 2005 г. се дипломира като магистър в специалност „Индустриални биотехнологии” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. В началото на 2014 г. защитава втора магистърска степен по „Публична администрация” със специализация „Държавна администрация” в Университета за национално и световно стопанство. От 2007 г. до момента е заемала различни длъжности в ДФЗ.
Живко Живков е магистър по „Право” във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” и магистър „Агроном” от Лесотехническия университет в гр. София. От 2009 г. до 2014 г. е директор на Областната дирекция на ДФ „Земеделие” във В. Търново.

Публикувана в Новини на часа

 

Земеделските стопани, чиито площи бяха напълно унищожени (на 100%) от природните бедствия през миналата година, ще бъдат компенсирани с общо 4,4 милиона лева. Това реши на последното си заседание Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Държавната помощ се дава на фермери, чиито култури са пострадали от измръзване, наводнения, от бури с проливни дъждове, градушки и суша.

Компенсации по схемата ще получават фермерите, които имат издаден протокол за напълно пропаднали площи в следствие на природно бедствие или неблагоприятно климатично условие. Тези, които не са застраховали площите си, ще получат 50% от полагащите им се субсидии. Изключение прави щетата от суша, която не е елемент на застрахователно събитие и се изплаща без редукция.

Документите за подпомагане за пропадналите площи се приемаха в областните дирекции на ДФ „Земеделие” от 10 юли до 1 август 2014 година. В този период са приети 335 заявления на земеделски производители от цялата страна. Компенсациите вече се превеждат по банковите сметки на засегнатите. Всички субсидии по финансовата линия ще бъдат изплатени най-късно до 15 септември 2014 година.

 

Публикувана в Новини на часа

Производителите на краве мляко, които искат да продадат индивидуалната си квота, могат да подават заявления в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по адресна регистрация на физическите лица или адрес на търговска регистрация на юридическите лица. Документите ще се приемат от 5 септември до достигане на вече заявените за купуване квоти, но не по-късно от 10 октомври 2014 година.

Заявленията за купуване на индивидуални квоти се подаваха от 1 до 25 август 2014 година. След приема бяха заявени като необходими за купуване 2 531 000 кг квота за доставка и 115 000 кг за директни продажби.

През настоящата кампания за покупко-продажба на млечни квоти, т.нар. „Квотна борса” се запази фиксираната цена за покупко-продажба от 0,01 лв. за килограм мляко за доставки и 0,01 лв. за килограм мляко за директни продажби, определена със заповед на министъра на земеделието и храните.

Квотната борса е част от квотната система, въведена в страните – членки на Европейския съюз. Тя се прилага за шеста поредна година в България, като целта й е да постигне оптимален баланс между търсенето и предлагането на мляко и млечни продукти. Квотната борса позволява на млекопроизводителите, които не могат да реализират част от квотите си, да ги продадат на други производители на краве мляко, които имат нужда от тях, за да разширят дейността си на пазара. Ролята на Фонд „Земеделие” е да бъде посредник в процеса на покупко-продажбата на млечни квоти.

Публикувана в Новини на часа

Днес в 10 ч. директорът на ДФ "Земеделие" Атанас Добрев откри 22-рото международно  изложение в гр. Добрич - “Селското стопанство и всичко за него”, което ще продължи до 9 август, 2014г. На него ще вземат участие 137 наши и чужди фирми. Присъстват фирми от Румъния, Гърция и Турция. Посетителите ще могат да разгледат и закупят едрогабаритна и малогабаритна техника, машини и съоръжения за животновъдството, селскостопански инвентар, сушилни инсталации, техника за почистване, сортиране, обеззаразяване на семена, семена и посадъчен материал, препарати за растителна защита, масла и смазочни материали, леки автомобили,  специализирана литература. Ще бъдат показани и семена от пшеница, която е устойчива на променящите се климатични условия, в т. ч. на дъждове и полягане, съобщават организаторите на изложението. 

Публикувана в Новини на часа

 

Какво трябва да знаете преди да решите да се регистрирате:
  1. Държавното обществено осигуряване на земеделските производители е задължително, както и за останалите самоосигуряващи се лица – еднолични търговци, съдружници в търговски дружества и лица, упражняващи свободна професия или занаят.
  2. Регистрираните земеделски производители – физически лица не могат да получават помощи при безработица.
  3. Областните дирекции “Земеделие и гори” предоставят на електронен носител ежемесечно до десето число на Териториалните поделения на Агенцията по заетостта към Министъра на труда и социалната политика списък на регистрираните земеделски производители – физически лица. 
  4. Регистрираните земеделски производители, са длъжни в седемдневен срок от издаване на регистрационната карта да извадят от Агенцията по вписванията карта за идентификация по БУЛСТАТ.
            
Ползи от регистрацията като земеделски производители:
  1. Само регистрираните за съответната година земеделски производители могат да кандидатстват за финансово подпомагане от ДФ “Земеделие” по национални програми и европейските фондове в областта на земеделието и развитие на селските райони. 
  2. Само регистрираните земеделски производители имат право да получават безплатно съвети от Националната служба за съвети в земеделието и от нейните областни служби.
  3. Само регистрираните земеделски производители могат да продават продукцията си на пазарите в цялата страна без касови апарати.
  4. Земеделски производители, които упражняват само земеделски дейности ползват преференции при внасяне на социални и здравни осигуряване и УПФ /за родените след 1960 г./.
  5. Не се облагат доходите на земеделските производители, физически лица, вкл. извършващи дейност като еднолични търговци, за непреработена растителна и животинска продукция, в това число за пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и оранжерийно производство без декоративното.
 
Кой може да се регистрира като земеделски производител:
  1. Регистрацията на лицата като земеделски производители нормативно е уредена с Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и настъпилите изменения и допълнения към нея, обн. в ДВ, бр. 2 от 08.01.2008 г./  
  2. На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.
  3. Тютюнопроизводителите могат да се регистрират по Наредба № 3/29.01.1999 г.
 
Необходими документи за регистрация:
Анкетни карти и анкетни формуляри се предоставят безплатно от ОД “Земеделие” и общинските служби по земеделие. Същите могат да бъдат изтеглени и от сайта на дирекцията.:
  1. За юридически лица:
  1.1. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, валидността му е шест месеца;
  1.2. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
  
2. За физически лица:                                                                      
  2.1. Документ за самоличност;
  2.2. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ, за земеделски производители, на които се прави пререгистрация;
 
3. Ако отглеждат животни:
- Опис на номерата на ушните марки, заверен от официален ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект;
 
  4. Ако лицата обработват земя:
  4.1. Документи, доказващи правното основание за ползване на земята:
•    Ако земята е собствена – нотариален акт; 
•    Арендни договори – чл. 3, ал. 1 Договорът за аренда са сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните. Той се вписва в нотариалните книги и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие и гори. При вписване се представя скица на арендувания обект на договора, издадена или заверена от общинската служба по земеделие и гори. Минималният срок е 4 стопански години /чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието/; 
•    Договор за наем: 
•    Вписват се: т. 4, е) Договорите за наем на недвижим имот, в т. ч. на земеделска земя, за срок по-дълъг от една година (чл. 237 от ЗЗД), както и договорите за аренда (Правилник за вписванията); 
•    Всички договори, изготвени съгласно Закона за задълженията и договорите, Закона за кооперациите; 
  4.2. Ако отглежда винени сортове лозя представят копие за актуално състояние на лозарско стопанство, заверено от съответното териториално звено /в. гр. Плевен за обл. Велико Търново/ или Централно управление на ИАЛВ;
   4.3. Производители, които извършват дейности с първични фуражи, подават Декларация, съгласно Приложение № 3.
            
Указания за попълване на анкетна карта, анкетен формуляр и декларация:
 1. Анкетна карта –  попълват се идентификационните данни на земеделския производител, като  ако документите се  подават от упълномощено лице се попълват неговите данни. В горния десен ъгъл се поставя входящ номер с датата на подаване. Задължително трябва да има подпис и  печан ва длъжностно лице в ОД “Земеделие”.На втората страница трябва да са описани ЕКАТТЕ на всички землища, за които има подадени анкетни формуляри /чл.8, ал. 4 от Наредба № 3/. Подписът на земеделския производител е задължителен.
  2. Анкетни формуляри:
  2.1.Таблица 1 – попълват се номера на имоти от Картата на възстановена собственост, начин на трайно ползване, форма на стопанисване (за всички форми на стопанисване трябва да има правно основание), площ в ха, поливна площ в ха;
   2.2. Таблица 2 – попълва се площ по култури за текуща стопанска година и намерения за следваща стопанска година. При заверка на анкетен формуляр да се съблюдават данните и времето на подаване. 
Попълването на Таблица 1 води до задължително попълване на Таблица 2!
  2.3. Таблица 3 - попълват се броя на животните по видове.
  2.4. Таблица 4 – попълват се номера на ушни марки, при условие, че в Таблица 3 са описани брой животни със знак „*”, с изключение на кодове 4100, 4007, 4010 и 4013.
Под Таблица 3 се записва номера на животновъдния обект. Регистрационен номер на обект ще се записва само за животни, маркирани с ушни марки и за пчели.
Заверките на анкетните формуляри се извършват съгласно чл. 8, ал. 5 и 6 от Наредбата 
Общинската служба по земеделие и гори води входящ дневник съгласно чл. 8, ал. 6 от Наредбата.
Входящият номер с датата  да се изписват в десния горен ъгъл на Анкетния формуляр.
За дата на заверката на АФ  да се счита датата, записана в определените полета в горния ляв ъгъл, след поставяне на подпис и печат от длъжностното лице от ОСЗГ на последната страница на формуляра. Валидносттана АФ за представяне в ОД „Земеделие и гори” е 30 дни.(чл. 8, ал. 7 от Наредба№3/1999).
3. Декларация за извършване на дейности с първични фуражи – попълва се от земеделски производители, които извършват дейности с първични фуражи. 
Декларацията се попълва от земеделския производител само ако произвежданата от него продукция е за храна на животни.
 
Какво е необходимо да знае регистрираният земеделски производител:
1. С цел установяване верността на данните от регистъра служители ОД ”З” извършват проверка на място на регистрираните земеделски производители по ред определен от министъра на земеделието и продоволствието.
2. Всеки регистриран земеделски производител е длъжен в едномесечен срок да подаде в съответната ОСЗ или ОД ”З” информация за настъпилите промени в данните, обявени към момента на регистрация, или заверката за съответната година. 
3. Ежегодно  до 28 февруари земеделският производител трябва да предоставя актуална информация за дейността си чрез анкетна карта и един или повече броя анкетни формуляри.  Въз основа на тази информация  Областна дирекция “Земеделие” заверява анкетната и регистрационна карта на земеделските производители. Регистрацията е валидна до  28 февруари на следващата стопанска година.

 

Публикувана в Бизнес

Изтича срокът за подаване на заявления за разсрочване кредити на животновъдите, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд "Земеделие”. Животновъдите, получили кредити за изхранване на животни в периода 2008 - 2010 г., ще могат да погасяват кредитите и лихвите по тях до 25 ноември 2014 г. За целта трябва да подадат заявления за разсрочване в областните дирекции на ДФ "Земеделие" до днес. Фондът ще разсрочи и кредитите, отпуснати на картофопроизводители за 2011 г. за закупуване на семена, минерални торове и продукти за растителна защита. Срокът за погасяване е удължен до 25 ноември 2014 г. Определеният размер на лихвата по разсрочването е 4.5%. Заявления ще се подават в областните дирекции на ДФЗ до 30 декември 2013 г. Фондът ще разсрочва кредитите на онези картофопроизводители, които са възстановили дължимата лихва към 29 ноември 2013 г. преди да подадат заявления.

Публикувана в Новини на часа
Сряда, 18 Септември 2013 11:40

Фонд ”Земеделие”

Изплатени са 1.5 млн. лева на зеленчукопроизводители

Финансовата помощ получиха 1 850 производители, които са декларирали общо 4 230 хектара, засадени със зеленчуци. Най-много са бенефициентите от областите Пловдив - 449 броя, Пазарджик – 195, Хасково – 187, Бургас – 125 и Благоевград – 120. Средствата по de minimis се отпускат за покриване на част от разходите за купуването на семена, разсад, минерални торове, продукти за растителна защита и/или поливна вода.
Схемата de minimis се прилага за втора поредна година в направление зеленчукопроизводство. Служителите на фонд “Земеделие” положиха сериозни усилия за обработката на подадените заявления. В изключително кратки срокове бяха подписани договорите с 1850 зеленчукопроизводители, благодарение на което помощта достигна максимално бързо до тях.
Според изискванията за предоставяне на помощта de minimis един земеделски производител може да получи най-много 7 500 евро (14 668.70 лв.) за период от три данъчни години (2011 – 2013 г.)

Публикувана в Новини на часа

Фонд "Земеделие" одобри проекти за развитие на селските райони за близо 21 млн. лева

Осем бенефициенти, които ще изпълняват проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., получиха близо 5 млн. лева. Със субсидията един от тях планира купуването на трактор, плуг, сеносъбирачка и друга специализирана земеделска техника и създаването на трайни насаждения от десертно грозде и сливи. Друг проект е за реконструкция и разширяване на свинеферма, както и за купуването на специализирано оборудване за нея. Одобрено е и инвестиционно предложение за създаването на  120 дка лавандулово насаждение и закупуване на земеделска техника за обработка на лавандула и фасул. Друг земеделски производител ще се оборудва  с нови машини за подобряване на производствения процес и ще изгради съоръжения за съхранение на вода и за защита от диви животни. Има проект и за изграждането на покриваща система върху насаждения от череши и сливи и закупуване на специализирана земеделска техника.  Друг бенефициент на програмата ще модернизира фермата си за биволи.
По мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" ще бъдат финансирани 15 проекта на обща стойност 15 572 674 лева. Със субсидиите   ще бъдат ремонтирани и реконструирани 7 църкви в общините Вълчи дол, Каварна, Ветово и Самуил. Проектите включват основен ремонт или подмяна на ВиК и електрическите инсталации на храмовете, реставрация на стенописите и църковните принадлежности, разходи за проектиране, строителен надзор, одит и др. Останалите средства ще бъдат разпределени между 8 проекта. Четири от тях са свързани с подобряване на уличната инфраструктура. Инвестициите ще бъдат реализирани в общините Кула, Ковачевци, Любимец и Макареш (с. Раковица). Три от проектите - в общините Трявна, Белене и Елхово, предвиждат подобряване на средата за живот в трите града, като освен ремонт на пътища, ще бъдат изградени или реконструирани част от тротоарите и междублоковите пространства. Последният одобрен проект включва реконструкция на архитектурното, художественото и парковото оформление на централната градска част на град Ихтиман.

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта