300x250 static

В Добрич ще се проведе граждански диалог по темите „Бъдеще на Кохезионната политика“ и „Добрич в Европа - какво следва?!“. Събитието ще се състои на 28 септември 2018 г., от 15:00 часа в Художествената галерия на град Добрич, съобщават организаторите от Областен информационен център. Дискусията е част от общата инициатива на мрежата от 28 информационни центрове в България, наречена „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“. 

Специални участници в диалога ще са европейските депутати Андрей Новаков, главен преговарящ по Кохезионната политика на ЕС след 2020 г. и Емил Радев, член Комисия по правни въпроси в Европейския парламент и отговарящ за област Добрич. Еврокомисар Мария Габриел ще приветства присъстващите с видео послание.

Целта на събитието е да провокира широк кръг от потенциални и настоящи бенефициенти, представители на бизнеса, медии, местни власти, неправителствения сектор и академична общност да обсъдят различните аспекти на политиката на сближаване на Европейския съюз след 2020.

Тематичният диалог ще даде възможност на гражданите да представят своите идеи и виждания за бъдещето на Европа и конкретно за област Добрич през новия програмен период 2021 - 2027.

Участието в събитието е безплатно като можете да направите регистрация на следният линк https://goo.gl/LsSM3e, където ще откриете и предварителната програма, призовават организаторите.

Съпътстващи представителни щандове с материали на Областния информационен център – Добрич, Enterprise Europe Network – Добрич и Информационния център на ЕС ще допълнят осведомеността на присъстващите за европейските фондове, политиките и институциите на Европейския съюз.

Публикувана в Новини на часа

Като част от националната инициативата „Бъдеще на кохезионната политика на ЕС“, Областен информационен център – Добрич организира разнообразни и интересни инициативи. Инициативат на мрежата от 28 информационни центъра в България е посветена на дебатите за Многогодишната финансова рамка (МФР) 2021-2027 г. и регламентите за новия програмен период, заедно с отбелязването на 30 годишнината на Кохезионната политика на Европейския съюз.

На 28 септември от 15:00 в Художествената галерия - Добрич ще се проведе граждански диалог „Бъдеще на кохезионната политика на ЕС“ - „Добрич в Европа – какво следва!?“, със специалното участие на евродепутатите Андрей Новаков и Емил Радев. Диалогът ще протече като отворен дебат за бъдещето на Европа, за приноса и потенциала на политиката на Европейския съюз за намаляване на различията в икономическото и социално развитие на различните региони от Европа, за бюджета и приоритетните области на Европейския съюз след 2020, и как това ще се отрази на област Добрич. Събитието е със свободен достъп и ще бъде излъчвано и онлайн.

В началото на октомври ОИЦ - Добрич ще стартира инициативата „Създай свой проект за да промениш своята общност“. За целта във всяка от осемте общини на областта, до края на октомври ще са бъдат изложени кутии и специално създадени бланки, където всеки може да опише накратко своята проектна идея, която ще подобри живота в неговата общност. Анкетите ще са достъпни и онлайн на следния електронен адрес https://goo.gl/Jdni7m.

На 5 октомври от 11:00 до 15:00, часа в централната пешеходна зона в град Добрич ще бъде разположен открит щанд на Областен информационен център - Добрич с много информационни материали, игри, викторини и награди. На щанда всеки може да получи информация за възможностите за финансиране по европрограмите, да сподели чрез подготвена бланка своите идея за подобряване на живота в града и да се забавлява като се включи във викторината с награди. За най-малките, екипа на ОИЦ – Добрич е подготвил много подаръци.

С безплатни прожекции в област Добрич ще бъде отбелязана 30-та годишнина от провеждането на Кохезионната политика на Европейския съюз. На всички читалища и училища от областта са предоставени пет късометражни филми на европейски режисьори, част от европейската кампанията #EUandME. След уточняване на датите и мястото ще бъде публикувана информация за тяхното излъчване.

Отново безплатно на 8 октомври в кино „Икар“ град Добрич, от 18:00 ч. ще се прожектира игралния филм „Белгийския крал“, копродукция между България, Белгия и Нидерландия, финансиран по програма Творческа Европа, подпрограма Медия. Билети ще могат да се получат на 5 октомври от информационния щанд на ОИЦ – Добрич.

По време на инициативата ще се проведе и онлайн анкетно проучване за информираността за Кохезионната политика в България.

Публикувана в Новини на часа

За 26-и път в Добрич бе открито Международното изложение „Селското стопанство и всичко за него”, което ще продължи до  31 август.. Панаирът е разположен на откритите площи в СК „Простор” и тази година в него участват над 90 фирми от България, Гърция, Турция, Украйна и Румъния.

Официални гости на откриването бяха зам.-министърът на земеделието Янко Иванов, народният представител Даниела Димитрова, председателят на Общинския съвет на Добрич Иво Пенчев, зам.-кметът на Добрич арх. Боян Коларов, директорът на Областната дирекция на ДФ”Земеделие” Ивайло Йорданов, директорът на Областната дирекция „Земеделие” инж. Десислава Иванова и Нели Господинова – председател на Черноморския център за развитие.„Изложението си извоюва авторитет през годините с присъствието на сериозни изложители от страната и чужбина, които показват възможностите за инвестиране в аграрния отрасъл. Тук могат да се видят новости, очертаващи рамката на едно модерно земеделие у нас и в съседните страни”, заяви в приветствието си зам.-министър Иванов.Той посочи, че България има възможност да усвои голям финансов ресурс в рамките на европейското си настояще, който разширява обхвата и представите ни за земеделие и издига статуса на българския земеделски производител.Приветствие от името на община Добрич - домакин на форума, поднесе зам.-кметът арх. Боян Коларов. Той каза , че „Хаджиоглу Пазарджик”, или пазара на хаджията, е бил кръстопът и място за среща на инициативните хора, които са видели свят в края на 19 век.
"Радостно е, че благодарение на Добрички панаир АД и лоялността на десетките изложители, които идват всяка година, това събитие продължава да бъде важно за България и за развитието на селското стопанство у нас. Радвам се, че тази година има рекорден брой нови изложители”, заяви Коларов.

 
За първи път в рамките на изложение се организира двудневен фестивал, наречен „Даровете на природата”. Той е инициатива на румъно-българската предприемаческа мрежа, създадена по програма ИНТЕРРЕГ. В нея членуват Добрички панаир, румънското сдружение Маре Нострум и Черноморският център за развитие. Целта е да бъдат промотирани производители на биологични продукти.


Публикувана в Новини на часа

Втората годишна информационна кампания за 2018 г. на тема „Европейски средства за бизнеса“ на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ - Добрич) приключи успешно. От 10 юли до 6 август се проведоха девет информационни събития в цялата област.

Пред близо 230 представители на общински администрации, кметове и кметски наместници, общински съветници, работодатели, земеделски стопани, рибари, медии и граждани, експертите от центъра представиха актуалните подмерки по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).

Огромен интерес на информационните срещи имаше към трите процедури на подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от ПРСР, която ще финансира проекти в сферата на производство на неземеделски продукти, развитието на услугите и занаятите. Очаква се приема на проектни предложения по подмярката да стартира до края на тази година.

Земеделските производители активно се интересуваха от отворената за кандидатстване подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ с подкрепата на която ще се подобри икономическата устойчивост на стопанства със стандартен производствен обем между 6000 и 7999 евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 22 октомври 2018 г.

На информационната среща в община Добрич предприемачите се запознаха и с отворената процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството” по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020. Владимир Бобев – началник на „Регионален сектор Варна“ към Управляващият орган на програмата представи всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите, допустимите дейности и разходи.

В общините Тервел и Балчик се проведоха изнесени приемни с открити щандове, където експертите от центъра предоставяха информация на заинтересованите граждани за възможностите за финансиране по европрограмите. Преобладаващо въпросите бяха за допустимите инвестиции по подмярка 6.4.1 в областта на услугите и производството и допустимите разходи по подмярка 4.1.2. финансираща малки стопанства от ПРСР.

В информационната среща в Община Тервел участваха и представители на Местната инициативна група (МИГ) Тервел-Крушари, които представиха условията за кандидатстване с проекти към Стратегията за воденото от обществото местно развитие. До 30.09.2018 г. земеделски производители и предприятия от двете общини могат да подадат проектно предложение по подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти” на мярка M04 „Инвестиции в материални активи“. Подмярката има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост на територията на двете общини. Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни в ИСУН 2020 - eumis2020.government.bg/, електронната страница и в офиса на МИГ Тервел-Крушари.

След всички срещи бяха проведени консултации с местния бизнес и земеделските стопани, свързани с проектните им идеи, допустимостта съгласно условията за кандидатстване, както и необходимите документи за кандидатстване.

Публикувана в Бизнес

В Доб­рич­кия регион са произ­ведени20711тона лаван­дулов цвят, съоб­щават от облас­т­ната дирек­ция “Земеделие“ преди края на жът­вената кам­пания на етерично-маслената кул­тура, съобщи Економи.нюз. През миналата стопан­ска година земедел­с­ките произ­водители в областта предадоха на дес­тилериите 15001тона. От общо 39640 декара с лаван­дула остава да се прибере рекол­тата само от 150 декара в зем­лището на Бал­чик, посочва земедел­с­ката служба.

Сред­ният добив в региона дос­тига 524 кг от дка, като в Каварна и Генерал Тошево са ожънати по 600кг лаван­дулов цвят от дка. През миналото лято стопаните в региона произ­ведоха средно по 608 килог­рама, но от доста по-малко засети площи — около 24000 декара. Лаван­дулата стана хит през пос­лед­ните години в Доб­рич­кия регион, където заработиха и много дес­тилерии. Лаван­дулово масло се изпол­зва широко в пар­фюмерията, коз­метиката, фар­мацията и кулинарията.

Публикувана в Новини на часа

Пред над 60 потенциални бенефициенти на 25, 26 и 27 юли 2018 г., Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) проведе информационни срещи в община Каварна, община Крушари и с. Дуранкулак, община Шабла. На тях бяха презентирани подмерките 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ и 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските райони” 2014 – 2020 г. На присъстващите бяха предоставени и информационни материали с актуалните и предстоящи процедури по останалите оперативни програми и Програма за морско дело и рибарство.

По време срещите на тема „Европейски средства за бизнеса в селските райони“ беше акцентирано върху критериите за оценка на проектните предложения, допустимите дейности и разходи и начина на кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България.

Информационната среща в община Каварна се проведе в заседателната зала на хотел „Отдих”, в която взеха участие представители на местния бизнес, неправителствени организации, медии, земеделски производители и граждани. Дискутираха се най-вече проектни идеи насочени към процедурата „Развитие на услугите във всички сектори и други неземеделски дейности” от подмярка 6.4.1, която ще подпомага инвестиции в развитието на услугите и производството на неземеделски продукти, технологии в областта на „зелената икономика” и иновации в селските райони. 30 точки (от минималните 40) ще получат лекарите обща медицина, специалистите и зъболекарите, както и социалните грижи за възрастни хора и хора с увреждания с настаняване, дневните грижи за малки деца и аптеките

В заседателната зала на Община Крушари, експертите от ОИЦ-Добрич представиха възможностите за развитие на бизнеса в селските райони и подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства с проекти по ПРСР. Най-силен беше интересът към подмерката 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", по която ще се финансират дейности като модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда и други, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство.

На срещата организирана в залата на местното читалище в с. Дуранкулак, община Шабла, експертите от центъра представиха отново подмерките 6.4.1 и 4.1.2. В края на срещата се разискваха и възможностите по Програма за морско дело и рибарство, чиято основна цел е подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот.

След всички срещи бяха проведени консултации с местния бизнес и земеделските стопани, свързани с проектните им идеи, допустимостта съгласно условията за кандидатстване, както и необходимите документи за кандидатстване.

Публикувана в Новини на часа

Международното изложение „Селското стопанство  и всичко за него” ще се проведе от  28 до 31 август в спортен комплекс „Простор” в Добрич. Тази година то има 26-то издание, съобщиха организаторите от „Добрички панаир”.

Тематиката на изложението, както всяка година, е едрогабаритна и малогабаритна техника, машини и съоръжения за животновъдството, селскостопански инвентар, сушилни инсталации, техника за почистване, сортиране и обеззаразяване на семена, препарати за растителна защита, семена и посадъчен материал, резервни части, масла и смазочни материали, автомобили.

Интерес за участие са заявили фирми, предлагащи етерично-маслени култури, към които все повече земеделци в Добруджа се насочват, както и техника за обслужването им.

Организаторите отчитат 20 процента ръст на фирми,  които за първи път ще участват на изложението. Директно участие са заявили фирми от Гърция, Турция, Украйна и Румъния.

Официалното откриване е предвидено за 28 август от 10:00 ч. На официална вечеря ще бъдат връчени наградите на Добрички панаир АД.

Публикувана в Новини на часа

Над 40 представители на бизнеса, земеделски стопани, неправителствени организации, архитекти и медии се запознаха с отворената процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството” повреме на информационна среща на тема „Европейски средства за бизнеса в градовете и селските райони”. Събитието се проведе на 20 юли в зала „Европа” на Областна администрация Добрич. Негов организатор и модератор бе Областният информационен център – Добрич. Като лектори бяха поканени Владимир Бобев – Началник на „Регионален сектор Варна“ и Татяна Гичева – ръководител на Enterprise Europe Network – Добрич.

„Насърчаване на предприемачеството е с финансов ресурс от над 67 млн. лв. и цели да подкрепи проекти на микро, малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г., които са независими и развиват своята икономическа дейност в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г., както и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Кандидатите могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ от 50 000 лв. до 200 000 лв. за реализиране на пазара на предприемачески идеи (стоки и/или услуги), като финансирането от страна на програмата може да е до 80%. Най-много точки при оценката на проектните предложения ще се дават за пазарната приложимост на предприемаческата идея, образованието и професионалния опит на предприемача и неговия квалифициран екип, жени предприемачи, проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г., и които се изпълняват в една от тематичните областите на Иновационна стратегия за интелигентна специализация. Към присъстващи бяха отправени препоръки да задават своите въпроси към Управляващия орган на електронната поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. за разясняване на Условията за кандидатстване и да следят техните отговорите, които са част от Насоките за кандидатстване.

В рамките на срещата, Геновева Друмева, управител на ОИЦ, представи трите процедури, публикувани за обществено обсъждане на очакваната подмярка 6.4.1 „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. Те са насочени към земеделски стопани, кропредприятия и занаятчии в селските райони, които могат да кандидатстват за инвестиции в неземеделски дейности в секторите производство, услуги и занаяти. Допустимите инвестиции и в трите процедури са закупуване на земя, сгради и нови машини и оборудване, изграждане или подобряване на недвижимото имущество, нематериални инвестиции, разходи за консултанти, архитекти и други. В рамките на процедурите не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или продукт или към туристически дейности и обекти. Минималната стойност на един проект е определена на 10 000 евро, а максималната инвестиция е 600 000 евро. Размера на безвъзмездната финансова помощ достига до 50%, а разликата до пълния размер на одобрените разходи се осигурява от кандидата.

Услугите и дейността на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network - Добрич, подпомагаща малкия и среден бизнес за възможностите на Европейския пазар беше презентирана от Татяна Гичева. Опитните експерти от Мрежата предлагат широка гама от услуги като: подпомагане за осъществяване на международни партньорства чрез директен достъп до най-голямата база данни с бизнес възможности в Европа, организиране на бързи и ефективни брокерски срещи по време на международни панаири и конференции, консултиране за пазарни възможности в международен план, консултантска помощ за законодателството и стандартите на ЕС и други.

Присъстващите активно се включиха в дискусията и зададоха своите въпроси относно допустимостта им като бенефициенти и проектни идеи по представените процедури, и заявиха желание да получават информация и да участват в бъдещите информационни събития на ОИЦ – Добрич.

Публикувана в Новини на часа

На 10.07.2018 г. в заседателната зала на Община Добричка, Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) стартира втората за годината информационна кампания на тема „Европейски средства за бизнеса“.

Пред над 50 кметове и кметски наместници, представители на бизнеса, земеделски стопани и медии, експертите от ОИЦ-Добрич представиха част от възможностите за финансиране на бизнеса в селските райони с европейски средства.

Подробно бяха представени трите публикувани за обществено обсъждане процедури - „Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на европейския съюз“, „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ и „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с общ бюджет близо147 млн. лева

Със средствата по тези процедури земеделските стопани, микропредприятията и занаятчиите ще могат да финансират своите дейности с минимум 10 000 и максимум 600 000 евро на проект, като безвъзмездната помощ ще бъде до 50%. Основната цел е разкриване на нови и запазване на вече съществуващи работни места, намаляване на сезонните колебания в заетостта и насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони. Допустими ще са инвестиции в изграждане, или подобрения на недвижимо имущество, закупуване нови машини и оборудване, земя, сгради, възобновяеми енергийни източници за собствено потребление и други. За проектни предложения за услуги, свързани със „Социални грижи с настаняване на възрастни лица“ и „Дневни грижи за малки деца“ са отделени 15 646 400.00 лева. Регистрираните занаятчии пък ще могат да изградят и посетителски центрове към своите работилници.

Представен бе и проект на насоките за кандидатстване на подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., чиято основна цел е повишаване жизнеспособността на малките стопанства.

Екипът на центъра предостави и информация за останалите отворени процедури по ПРСР 2014-2020 чрез специално подготвените информационни брошури, и още веднъж напомни на присъстващите основната функция на центъра – осигуряване на широк достъп до информация за възможностите за финансиране на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Следващата информационна среща ще се проведе на 20.07.2018 г. от 15:30 часа в зала „Европа“ в Областна администрация Добрич, където г-н Владимир Бобев, началник на Регионален сектор “Варна“ към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще представи процедурата „Насърчаване на предприемачеството“, насочена към фирми регистрирани след 31.12.2016 г.

Публикувана в Новини на часа

В Добричка област най-много инвестиции за придобиване на дълготрайни материални активи в икономиката са направени в селскостопанския сектор - 99 700 000 лева, съобщават от териториалното статистическо бюро - Североизток обобщените данни за 2016 година. Общо направените разходи във всички сектори достигат 293 700 000 лева като се отбелязва спад с 24.7 на сто в сравнение с предходната година.
Вторите по обем инвестиции в размер на 66 000 000 лева са направени в сектора на услугите - търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети,транспорт, складиране и пощи,хотелиерство и ресторантьорство.
Статистиците отбелязват, че през годината се наблюдава промяна в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове в сравнение с 2015-а.

Отчетено е увеличение на инвестициите за закупуване на земя - с 4.9 пункта. Нарастват и извършените разходи - с 3.2 пункта, за сгради, строителни съоръжения и конструкции, транспортни средства. В същото време намаляват с 2.6 пункта инвестициите за машини, производствено оборудване и апаратура.
Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 3

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта