По последващи прогнози на САРА, производство на домати от открити площи през 2018 г. може да намалее до 95 хил.т. За сравнение през 2017 г. това производство достига рекордните за последните 10 години – 102,5 хил.т. Ако няма влошаване на времето през критичния за полските зеленчуци месец юли, общото производството на домати ще остане високо достигайки 154 хил.т. 

Текущите оценки за производството на пипер е то да се повиши с около 19% в сравнение с предходната 2017 г. нараствайки до 64 хил.т. Предварителните прогнози за производството на краставици е за повишение на годишна база. През 2017 г., добитото количество падна до 5 годишна средна от 54,4 хил.т, а през 2018 г. вероятно ще се покачи до 58,8 хил.т. 
Първите оценки по отношение на средните изкупните цени, е те да се движат на равнище около 1,07 лв/кг за оранжерийни домати, 1,27 за оранжерийни краставици и 0,79 лв/кг за полски пипер . 
Средните цени на дребно през тази година ще бъдат подобни на тези от 2017 година. При доматите може да има увеличение от около 9% на годишна база до 2,52 лв/кг, при краставиците намаление от 8% до 2,42 лв/кг, а при зеления пипер да няма изменение и цената да остане около 2,12 лв/кг.
Публикувана в Новини на часа

По настоящи оценки на Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA), общото производство на пшеница може да се понижи до 5,2 млн.т (6,1 млн.т. през 2017 г.). При ечемика, прибраното количество се очаква да възлезе на 493 хил.т (586 хил.т година по-рано). При рапицата потенциалното производство се оценява на 440 хил.т. (479 хил.т. през 2017/18). Въпреки очакванията за по-слаба реколта от есенните култури, те ще останат водещи в експортната структура. Потенциалните количества за износ на пшеница се прогнозират на 3,6 млн.т, 280 хил.т при ечемика и 446 хил.т. да бъдат изнесени при рапицата. 

По текущи оценки на САРА, реколтираните площи с царевица през тази година могат да възлязат на 433 хил.ха. При слънчогледа се очаква да има сериозно намаление на площите и те да бъдат около 727 хил.ха. 
Изкупните цени в този период се очаква да се задържат на подобни нива от предходната година. Очаквания за развитието на производството и търговията със зърнени и маслодайни.
Текущите оценки на USDA за световната реколта от пшеница през 2018/19 година вървят надолу и вече са за 744 млн.т. – 2% под това от предходната година. В Русия производството се очаква да падне до 68 млн.т. от 84 млн.т. преди година. Потенциалните износни количества от бившите съветски републики ще намалее с около 10%. 
В резултат на започналата жътва на пшеницата в северното полукълбо, FOB цените в Черноморския басейн падат от средата на м.юни. Те вече са около 187 USD/т за фуражна пшеница и ечемик и 197 USD/т за хлебна пшеница. 
Световното производство на ечемик се очаква да се увеличи в сравнение с 2017/18 г. до 147 млн.т. или 2%. Стоковите запаси обаче ще останат на минимум за последните години около 12% от производството. Това ще подкрепя цените още повече ¼ от световната търговия ще идва от ЕС, пазар със сравнително по-високи цени. 
За първи път, Бразилия се очертава да надмине САЩ, като световен лидер в производството на соя през настоящата година - 119 млн.т. срещу 116 млн.т. за САЩ по данни на USDA. Световното производство на соя ще достигне исторически връх от 355 млн.т., което ще дърпа цените на целия маслодаен и шротов комплекс надолу. 
В последните седмици цената на слънчогледовото олио върви надолу и FOB цената от Украйна възлиза на 740 USD/т, 2% нагоре на годишна база. Износната цена на украинско олио за 2017/18 година се очертава да възлезе на 760 USD/т.
Съществен ръст има в цените на слънчогледов шрот заради засилено търсене от Китай, като FOB цената от Украйна възлиза на 290 USD/т и посоката ще зависи от последващия развой на търговския спор между САЩ и Китай.
Публикувана в Бизнес

Изкупните цени от Националния статистически институт /НСИ/ за домати за първото тримесечие на 2018 г. разкриват големите разлики между тях и цените на едро. Първите са на нива от 0,92 лв/кг, което е едва 50% от цената на едро. По текущи прогнози на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA), общото производство на домати през 2018 г. ще достигне 158 хил.т. Това ще бъде приблизително същото произведено количество като през 2017 г. Делът на полските домати ще остане водещо с 96 хил.т, докато оранжерийното направление ще се увеличи до 62 хил.т. 

Производството на краставици през 2018 г. се очаква да се колебае в рамките на около 67 хил.т. Отбелязаният през 2017 г. ръст в количествата от открити площи ще остане и те ще нараснат до 16 хил.т. 
Предварителните предвиждания на САРА при пипера са за производство от 62 хил.т. Пиперът е сред 3 култури с най-големи колебания на производството защото най-голяма част от това производство се прави на открито. 
Крайните цени на краставиците в края на пролетта са с около 20% по-високи отколкото те са били през миналата година. Това се обяснява с по- слабия внос и по-ниското предлагане. Цените на дребно през лятото ще продължат да падат, но едва ли ще слязат под 1,6 лв/кг. 
 Световното производство на домати през 2017 г. вероятно ще възлезе на 175 млн.т, което ще бъде с 1% отколкото през 2017 г. Китай с 39%, Индия с 13% и Турция с 9% е водещата тройка в това производство, по данни на www.tridge.com. Световното производство на краставици през 2017 г. възлезе на около 82 млн.т., което е 2% повече отколкото през 2016 г. За последните 5 години се отчита почти 19% ръст на световното предлагане, като безспорен лидер е Китай с 83%, а много след тях са Иран с 2%. Производството на сладък пипер в света достига около 34 млн.т. през 2017 г. Производството расте с 3% годишно в последните години. Най-голям производител е Китай с 51%, Мексико – 8% и Турция – 7%. 
 Рабобанк очаква стабилен ръст в търсенето на пипер (зелен и червен), както и на запазване силното търсене на краставици, докато при доматите се предвижда задържане в следващите години. Те виждат голям шанс в тези тенденции за оранжерийното производство, което най-добре може да отговори на тях.  Службата за икономически изследвания (ERS) към Американския департамент по земеделие отчита, че публични разходи за изследвания и развитие в земеделие в най-силните икономики на света намаляват в последните 3-4 години, което може да се отрази негативно, както върху производителността, така и върху разходите на фермерите. 
 Анализът за влиянието на цените върху изборът и решенията за това какви зеленчуци да се отглеждат от фермерите води до промени в площите до около 10%. Специализацията, а не цените е водещ фактор при избора на фермерите за зеленчукопроизводството, както заради натрупания опит и изградената инфраструктура, но и заради създадените търговски контакти.  Високите цени на краставиците през май, 2018 г. бяха масово явление в съседните страни. В края на месеца, цените на дребно в Турция са около 0,7-0,8 евро/кг, което е почти двойно, което обикновено се плаща по това време на годината.  Цената на едро на доматите в Източна Европа в края на м. май е около 0,5 евро/кг. Изкупната цена на домати през м. май, 2018 г. в Турция е 0,3 US$/кг. В основни европейски страни износителки – Испания и Италия, изкупните цени се движат в рамките между 0,4-0,6 евро/кг. Характерното при цените на доматите, но и на другите зеленчуци е не само сезонността, но и голямата динамика само за дни. 
В края на май, 2018 г. цените на едро на зелен пипер от Испания вече достигат – 1,6 евро/кг. В Турция предлагането продължава да бъде на цени около 0,38 US$/кг. Цената на вносния пипер от ЕС, който ще се предлага през юни тази година няма да падне под 1,1-1,2 евро/кг за страни, сред които и България.
Публикувана в Бизнес

Очаква се рекорд в производството на палмово масло през тази година от 72 млн.т, което ще се отрази на цените на целия маслодаен комплекс. Това сочат прогнозите на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA.)

Първоначалните оценки на USDA за световната реколта от пшеница през 2018/19 година са за производство от 748 млн.т. – 1,5% под това от предходната година. Очаква се Русия да намали добитата пшеница до 72 млн.т, от 84 млн.т. година по-рано, а Украйна до 9,6 млн.т. Световното общо потребление на пшеница ще превишава производството и ще възлезе на 754 млн.т. Това дава основание да се мисли за стабилни световни цени на пшеницата и дори увеличение от 5-8% в сравнение с 2017/18 г.
При ечемика по прогнози на USDA се очаква леко увеличение на производството от 2,5%, до 147 млн.т, в сравнение с 2017/18 г. Това ще дойде от ръст на прибрания ечемик в ЕС. Независимо, че се смяташе, че ечемика ще намали своето присъствие в световния зърнен баланс, годишното световно търсене остава около 145-150 млн.т. 
Средната изкупна цена на ечемика в ЕС през пазарната 2017/18 г. се повиши и ще възлезе на около 155 евро/т., докато година по-рано бе около 142 евро/т. През 2018/19 г. се предвижда средна европейска цена отново около 155 евро/т. 
При рапицата се очаква незначително увеличение на производството до 74,4 млн.т от 74,3 млн.т. година по-рано. Търсенето не се очаква да превиши предлагането, което намалява изгледите за ръст на цените. Борсовата цена на Matif за пазарната 2018/19 г. се очаква да остане около 350 евро/т, коментират още от САРА. 
Публикувана в Бизнес

Добивът от пшеница от новата реколта ще падне до нивата от 2015 г. (около 4,4 т/ха) средно за страната, сочат прогнозите на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Общото производство може да се понижи до 5,2 млн.т. Прибраната пшеница преди година е 6,1 млн.т. 

Текущата прогноза при ечемика е за добиви отново на нивата от 2014-2015 г. около 4 т/ха. Общото производство ще възлезе на 493 хил.т. 
При рапицата се очаква добивът на хектар да спадне до 2,4 т/ха, като в последната година достигаше почти 3 т/ха. Прибраната рапица за тази година ще е около 440 хил.т. 
Предвижданията за цената на пшеница по оценки на САРА за цялата пазарна 2018/19 г. е за покачване с почти 2% в сравнение с 2017/18 г. При фуражната пшеница предвижданията са за средни цени от 269 лв/т (от място североизточна България), а при хлебната – 283 лв/т. При ечемика се очаква средногодишна цена за пазарната 2018/19 г. от 263 лв/т. По данни за цените от ЕК, средната цена за 2017/18 г. е 253 лв/т. Средногодишната цена на рапица за новата реколта е за нива около 656 лв/т, коментират от САРА.
Публикувана в Бизнес

През  март тази година  цените  на  свинското  месо  в  България падат драстично, По официални данни свенското се търгува до  3043 лв/т, което наподобява ситуацията от 2016 г.,  когато  за  първите  3-4  месеца  цените  у  нас  се  задържаха ниски на фона на растящи цени в ЕС. В  момента  няма  предпоставки  за  такъв  драстичен  спад  в  цените  защото  борсовите  цени  на  свинското  се  задържат  над  очакваните  средни  стойности за 2018 г., сочи проучване на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).

През  2017  г.  е  произведено  около  71,3  хил.т.  свинско месо в кланиците. Тези нива се очаква да  се запазят  и за 2018  г., което представлява  около  40%  повече,  отколкото  е  било  производството за  периода 2010-2015 г. През  месец  март  цената  на  едро  на  говеждо  и  телешко месо се увеличи съществено, отчитайки  ръст  от  около  9%  спрямо  ценовото  равнище  от  предходния  месец.  През  2018  г.  по  оценки  на  САРА се очаква средната цена на едро на говеждо  месо да достигне 4400-4500 лв/т. Цената на дребно  вероятно ще се повиши до 12,50 лв/кг. 
Процентът  на  самозадоволяване  с  говедо  и  телешко месо в страната през 2018 г. се очаква да  бъде  в  рамките  на  58 на сто.  За  сравнение,  при  свинското месо самозадоволяването е около 36%,  а при пилешкото е около 66%. По-високият процент  на  самозадоволяване  при  говеждото  месо  се  дължи на произведеното и консумирано говеждо и  телешко  месо,  идващо  директно  от  стопанствата.  Около  28%  от  говеждото  и  телешко  месо  в  официалните канали за търговия, е българско, сочи проучване на САРА. 
При  основните  меса  –  свинско  и  пилешко,  се  наблюдава  по-бърз  темп на увеличение  на  вноса,  отколкото  на  вътрешното  производство.  Самозадоволяването  от  2007  г.  намалява.  В  началото на членството в ЕС, при пилешкото месо  то е било 91%, а при свинското – 58%. Увеличението при цените на пилешкото месо е по- слабо – с 3% на база на предходния месец. Очаква се  цените  да  се  понижат  до  равнище  2850-2900  лв./кг  кланично  тегло,  което  се  обуславя  от  прогнозираното  нарастване  на  производството. Цените  на  пилешкото  месо  от  началото  на  годината са на най-високите си нива от 2013 насам, сочат данни на FAO.
Средната  международна  цена  на  агнешкото  месо,  изчислена  за  2017  г.,  отбелязва  най-голям  ръст  -  с  26%,  като се очаква увеличението да продължи и през 2018 г.,  поради  растящото  търсене  в  Китай.  Средната  цена  на  свинското месо се е увеличила с 10%, на птичето – с 8%, а  на говеждото – с 6,3%. Според  актуализираната  прогноза на USDA през 2018 г.  се  очаква  увеличение  на  световния  износ  при  всички  видове  месо.  По  данни  на  Bloomberg през  2018  г.  консумацията на червено и бяло месо в САЩ ще достигне  най-високите  си  нива за  цялата  история,  достигайки  100  кг/ на човек. Експортът на свинско месо в глобален план се прогнозира  да нарасне с 1%. Повишението на вносните мита в Китай  за  свинско месо от САЩ, ще  стимулира  вносът от ЕС,  но ефектът не се очаква да бъде голям. Прогнозира се световният износ на пилешкото месо да се  увеличи  с  2%,  движен  от  растящото  търсене  най-вече  в  държави като Япония, Куба, Ангола и Ирак. Очакванията  са  производството  в  ЕС  да  се  повиши  слабо  до  12 млн.  тона,  предназначено  за  задоволяване  основно  на  потребителското търсене в държавите-членки. Важни събития през април 2018 г. На проведеното през април, 2018 г. съвещания на  Работната  група  по  свиневъдство  към  ЕК  единодушно  се  заключи,  че  цените  на  свинско  месо  в  следващите  месеци  в  ЕС  ще  се  понижат.  Мненията за намалението варираха от 5-15%, най- вече заради спада на цените в Китай. 
Средната  международна  цена  на  агнешкото  месо,  изчислена  за  2017  г.  отбелязва  най-голям  ръст  -  с  26%,  като се очаква увеличението да продължи и през 2018 г.,  поради  растящото  търсене  в  азиатската държава.  Средната  цена  на  свинското месо се е увеличила с 10%, на птичето – с 8%, а  на говеждото – с 6,3%.  Според  актуализираната  прогноза на USDA, през 2018 г.  се  очаква  увеличение  на  световния  износ  при  всички  видове  месо.  По  данни  на  Bloomberg през  2018  г.  консумацията на червено и бяло месо в САЩ ще достигне  най-високите  си  нива за  цялата  история,  достигайки  100  кг/ на човек.Експортът на свинско месо в глобален план се прогнозира  да нарасне с 1%. Повишението на вносните мита в Китай  за  свинско месо от САЩ ще  стимулира  импорта от ЕС,  но ефектът не се очаква да бъде голям.
Прогнозира се световният износ на пилешкото месо да се  увеличи  с  2%,  движен  от  растящото  търсене  най-вече  в  държави като Япония, Куба, Ангола и Ирак. Очакванията  са  производството  в  ЕС  да  се  повиши  слабо  до  12 млн.  тона,  предназначено  за  задоволяване  основно  на  потребителското търсене в държавите-членки. 
Публикувана в Бизнес

Производството  на  краве  мляко  в  страната през  2018  г.  ще  достигне  1  млн.т,  като  изкупеното  мляко  в  страната  ще  остане  на  нивата  от предходната  година - около  570 хил.т, сочи анализ на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Отделно в страната ще бъдат внесени  около 21 хил.т сухо мляко и 6 хил.т кондензат. Вносът  на  млечна  суровина  и  готови  млечни  продукти  ще  съставлява  около  29%  от  вътрешното потребление в страната през 2018 г.  Около  65%  от  този  внос  се  пада  на  млечната  суровина.

През  февруари  при  производството  на  млечни  продукти  в  страната  най-значителен  ръст  спрямо същия месец на предходната година има  при сиренето (31%), маслото (27%), пакетирано  прясно мляко (18%) и сметана (18%). 
Текущите  прогнози  за  изкупните  цени  на  кравето мляко  през  2018  г.  са за  0,58  лв/кг.  В  следващите  месеци  цените  ще  продължат  да  падат  с  7-8%  в  сравнение  с  началото  на  годината, прогнозират от САРА. През  2018  г.  се  очаква  леко  повишение  на  цените на киселото мляко и известно намаление  при  сирената  и  най-вече  при  маслата,  в  сравнение  с  2017  г.  Киселото  мляко  може  да  достигне  2,2  лв/кг.,  а  кравето  саламуреното  сирене – 9,5 лв/кг в търговията на дребно. 
През  2017  г.  са  изнесени  около  12  хил.т  краве  саламурено  сирене  и  около  3,3  хил.т.  –  кашкавал.  Експортът на кашкавал и сирене от овче мляко възлиза на  около  6  хил.тона.
Производството  и  изкупеното  мляко  в  световен  план  от  началото  на  година  бележи ръст  на  годишна база.  В ЕС се отчита около 3,5% повече  преработено  мляко,  а  в  САЩ  с  1,5%  повече  произведено мляко. Средните  претеглени  цени  в  ЕС  през  2017  г.  са  около  0,35  евро/кг,  а  през  2018  г.  може  да  прогнозираме  цени  между  0,31-0,32  евро/кг.  По  прогнози на USDA, изкупните цени за САЩ през  2018  г. са  за  около  0,35  US$ /кг.  През  2017  г.,  средната  цена на  сурово мляко в САЩ бе около  0,39 US$/кг.
Цената на обезмасленото сухо мляко е с 25% под  нивото от март предходната  година и в момента  продължава  големия  дисбаланс  в  наличностите  на  млечен  протеин  и  мазнини  на  европейския пазар. В края на миналата година е приет Регламент (ЕС)  2017/625 въвеждащ нови правила за биологичното  производство, влизащ в сила от 1 януари 2021. Ще  бъде  наложен  унифициран  набор  от  правила,  включително и  възможните  изключения.  Всички  наименования,  указващи  биологичното  производство,  ще  се  доказват  със  сертификат.
Според  прогноза  на  ЕК  за  2018  се  очаква  ръст  при  изкупеното мляко от 1,4% и намаление на млечното стадо с  1% на годишна база. Производството ще варира значително  през годината. Фактори, които ще влияят са използването на  закупен  фураж,  студената  пролет  и забавеното  развитие  на  биомасата, продължаващото подобрение на продуктивността.  Очаква  се  нарастване  на  износа  на  млечни  продукти  от  Съюза с 4% и силно вътрешно потребление с ръст от 0,9%.
Очакванията за световен  ръст на млекопроизводството  през  2018  г.  ще  свали  цените,  като  очакванията  са  да  няма  сериозен  срив.  Търговските  спорове  между  САЩ  и  Китай  засега не засягат млечните продукти, като те могат да бъдат  повлияни  по  косвен  път,  чрез  отражение  върху  цените  на  фуражите и на месата. 
От другастрана възстановяване  на  китайското  свиневъдство  все  още  продължава, а намалението на цените на свинско месо там се  отразява  на  цените  на  сухата  суроватка,  която  се  използва  като храна в свиневъдството, но вероятността да последва по -голям срив в цените на млечния протеин, не е голяма, коментират анализаторите.
Публикувана в Бизнес

По  предварителни  данни  на  Евростат  в  страната  през  2017  г.  са  произведени  около  159  хил.т  домати,  55  хил.т.  краставици  и  55  хил.т.  пипер.  Впечатление  прави  рязкото  увеличение  на  производството на домати, с 13% на годишна база,  силен скок за последните 2-3 години. При  пипера  се  забелязва  силно  редуциране  на  производството  на  годишна  база  с  23%,  а  при  краставиците спад от 27%, сочи анализ на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Според авторите на проучването нивата на самозадоволяване в страната обаче не се  подобряват  осезаемо.  През  2018  г.  самозадоволяването с домати е 68% За сравнение  през 2007 г. процентът на самозадоволяване е бил  82%, отчитайки само официалния внос.  При  пипера,  по  прогнози  на  САРА,  нивата  на  самозадоволяване през 2018 г. ще бъдат около 77%.  През 2007 г., този процент е бил 87%. При  краставиците,  нивата  на  самозадоволяване  през  2018  г.  се  очаква  да  бъдат  около  89%.  През  2007 г., този процент е бил 101%. Цените  на  едро  през  първото  тримесечие  на  годината  са  по-ниски  отколкото  през  миналата  година, но остават сред най-високи от 2007 насам.  Във  второто  тримесечие  на  година  по  оценки  на  САРА,  цените  на  едро  ще  паднат  с  до  5%  при  доматите и 55% при краставиците.  

Същевременно Албания  и Македония,  които по  територия  са по-малки  от  България,  поддържат  високи  позиции  в  зеленчукопроизводството  и  имат  положителен  търговски баланс. Македония има  нетен  търговски  баланс   годишно от  70-80  млн. евро.  Албания  същевременно  има  неутрално  търговско  салдо  в  сектор  “Плодове  и  зеленчуци”,  а  през  2017  г.  е  произвела 280 хил.т. домати.  
В следващите  седмици и месеци  се очаква  спад  в  цените  на  всички  основни  зеленчуци,  не  само  в  Европа,  но  и  в  други  части  на  света,  най-вече  заради хубавото време, прогнозират от САРА. Според анализа потреблението на органични зеленчуци не зависи  единствено  от  доходите  на  населението.  Така  например Великобритания, Франция и Белгия имат  съпоставим  национален  доход  на  домакинство,  но  при  тях  потреблението  на  биологични  зеленчуци  е между  2-5% от цялото потребление.  В  Австрия  и  Швеция  делът  на  органичните  зеленчуци  е  между  12-16%,  при  сходен  национален доход.
Според прогнозите на САРА вертикалното  фермерство  в  зеленчукопроизводството  се  очаква  да  играе  основна роля в десетилетието след 2030 година. То  стъпва  на  специално  отношение  към  околната  среда  и  придържане  към  естествените  условия за  отглеждане  на  растенията.  Очаква  се  да  възникне  и  такова  маркетингово  направление,  подобно  на  “биологично  производство”,  “честна  търговия”  и  др.,  водено  от  вниманието  на  потребителите към тези теми. Изкупната цена на домати през месец април 2018 г. в Турция  е  0,51  US$ /кг.,  докато  изкупните  цени  на  мароканските  домати към края на същия месец са 0,2 US$/кг, по данни  на www.tridge.com. Конкурентните предимства на южните  страни  са  именно  в  този  сезон  на  годината,  като  през  лятото  европейските  страни  успяват  да  предложат  достатъчно продукция на съизмерими цени.
В  момента  изкупните  цени  на  пипер  от  Турция  са  0,4  US$/кг, докато износните цени оттам са около 1,22 US$/кг.  Износът  на  пипер  от  Гърция  е  на  цена  от  1,47  US$ /кг.  Очаква  се  износните  цени  на  пипера  от  тези  страни  в  следващите  месеци  до  лятото  да  се  понижат  до  1-1,1  US$/кг, като цените да паднат по-драстично след юли месец. Производствените цени на краставици също варират, като  в Турция – третият по големина производител, цените към  края на месец април 2018 .г са 0,38 US$/кг, а в Полша, която  вече е 11-та в света по обем на производство - 0,36 US$/кг. Придадената  стойност  в  зеленчукопроизводството  все  повече  ще  се  определя  от  качеството  на  продукцията. В  анкетно  проучване  на  McKinsey&Company  сред  23  000  европейски  потребители  се  посочва,  че  качеството  на  зеленчуците  за  тях  е  по-важно  отколкото  цената.  Подобрението  на  качеството  на  продукцията  не  води  до  увеличение  на  разходите,  а  намалението  на  добивите  се  възнаграждава от по-добрите цени, коментират от САРА.
Публикувана в Бизнес

Преобладаващата  част  от  анализаторите  в света очакват  между  3-5%  по-ниски  цени  на  зърнените  и  маслодайни култури за новата реколта. Този  сценарий  се  оценява  с  вероятност  60%.  Расте  песимистичният  сценарий,  където  вероятността  от  10-15% срив в цените се оценява на 30%. Лоши  новини  идват  за  реколтата  на  соя  в  Аржентина,  където може да има  срив  с почти 1/3.  Това ще намали  световното производство на  соя  с  10 млн.т. Въпреки  това  цените  се задържат  ниски  заради  слабата  търговия  и  неизвестностите  около  търговските спорове между САЩ и Китай. Има  забавяне  в  търговията  със  соев  шрот,  което  натиска цените до 440 US$/т, но цената с доставка  на  слънчогледов шрот от Украйна  се повишава  до  240  US$ /т.  Цената  на  шротовете  са  определя  най-вече от състоянието на животновъдството по света,  където  се очаква  стабилно  предлагане,  което няма  да позволи да има по-голямо намаление  на цените  на шрота. Текущите прогнози за производството на пшеница  в света постепенно се подобряват и вече се оценява  бъдещата  реколта  на  750  млн.т.,  само  с  1%  по- малко  от  2017  г., сочат анализите на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).  Очакват  се  по-ниски  добиви  в  Черноморския регион, като в Русия спада вероятно  ще  бъде  с  около  8-9%,  но  в  останалите  части  на  света се допуска увеличение от година по-рано. 

ФОБ  цените  на  хлебна  пшеница  в  момента  от  различни части на света са между 210-240 US$/т и  ще останат  така до получаване на по-ясна картина  за новата реколта. Добрата година за цената до тук,въпреки силната реколта бе високото търсене.

Публикувана в Бизнес

По  текущи  оценки  на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)  засетите  площи  с  пшеница за новата реколта възлизат на 1,12 млн.ха  (по  оперативни  данни  на  МЗХГ  –  1,13  млн.ха),  ечемик – 138 хил.ха (МЗХГ - 116 хил.ха), рапица –  193 хил.ха (МЗХГ – 185 хил.ха).  В  момента  закъснява  чувствително  засяването  на  пролетните  култури,  като  по  първи  оценки  на  САРА ще  бъдат засети  755  хил.ха  –  слънчоглед  и  424  хил.ха  –  царевица.  При  слънчогледа  ще  се  отбележи най-голямото  свиване на площите, което ще бъде поне 6% спрямо миналата година. По  първи  оценки  на  САРА,  добивите  при  есенниците ще бъдат на нива: пшеница – 4,86 т/ха,  ечемик  –  4,28  т/ха  и  рапица  –  2,5  т/ха.  По  изчисления  на  JRC-Mars,  добивите  при  тези  култури  ще  бъдат:  пшеница  –  5,45  т/ха  (+3%  от  2017  год.),  ечемик  –  4,89  т/ха  (+2%  на  годишна  база) и рапица – 2,95 т/ха (+4% от 2017 г).  Цените  на  ечемика  в  България  в  последните  2-3  месеца  остават  доста  по-ниски  отколкото  на  останалите  пазари,  където  са  съпоставими  с  пшеницата.  Причините  са  в  постепенното  маргинализиране  на  производството,  откъдето  търгуването с ечемик се оскъпява.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 3

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта