300x250 static

Днес започна VI-я Международен научен конгрес "Машини за селското стопанство" 2018, съобщават от Селскостопанската академия. Форумът се провежда в Бургас, в него участват над 60 учени от водещи научни институции от 18 държави. Учените от различните страни имат възможност да представят своите научни достижения и да дискутират проблемите и насоките на развитие на съвременната техника в земеделието. Изнесени бяха 7 пленарни доклада, а по време на научните сесии ще бъдат представени над 60 научни доклада. 
"Модерното земеделие не може да съществуваща без съвременна техника", това заяви председателят на Селкосстопанска академия проф. д-р Васил Николов по време на откриването на научния конгрес. "Първо беше ерата на механизацията, след това автоматизацията, после работизацията, а сега навлизаме в ерата на прецизното земеделие, което поставя нови предизвикателства пред развитието на техниката и технологиите, защото от една страна е свързано с намаляването на човешки труд, от друга с опазване на околната среда и намаляване негативното влияние върху почвата и благоденствието на животните", добави оше проф. Николов.
Проф. д-р инж. Михо Михов от Институт "Пушкаров" към Селкостопанска академия откри международния конгрес.
Конференцията продължава следващите два дни.

Публикувана в Новини на часа
Селскостопанска академия (ССА) спечели осем награди в конкурса за иновации на „Агра 2018“. Отличените проекти са: 
- високобелтъчен хляб „Зърнея“ на Института по криобиология и хранителни технологии;
 - сорт домат „Алено сърце“ на Института по зеленчукови култури „Марица“; 
- технология за отглеждане на орехи на учените от Института по овощарство в Пловдив. 
- дипломи са присъдени и на Института за изследване и развитие на храните – Пловдив, за създадения пастет от птиче месо и зеленчуци, обогатен с пробиотици; 
- института по декоративни растения – София за нов сорт карамфил;
- технологията „Пелети от отпадната биомаса на лавандулата“, съвместна разработка на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н. Пушкаров" и Руският държавен аграрен университет – Московската селскостопанска академия “К. А. Тимирязев“; 
- сорт пипер Ивайловска капия на Опитна станция по поливно земеделие – Пазарджик, съвместно с Института по зеленчукови култури – Марица; 
- сорт стевия „Стела“ на Земеделски институт – Шумен.
ССА се надпреварва за наградите с 68 кандидати на 50 фирми и научни института, съобщиха от академията.  
Сортът домат „Алено сърце“ е с традиционен български вкус и аромат. По съдържание на вещества с антиоксидантно действие – аскорбинова киселина, общи багрила и ликопен, сортът „Алено сърце“ превишава „Биволско сърце“. Съчетанието на приятен сладко-кисел вкус и типичен доматен аромат с добър външен вид и нежна текстура определят сорта като подходящ за прясна консумация. Сортът може да се отглежда както в култивационни съоръжения, така и на открито – при полски условия за ранно и средноранно производство. При оранжерийни условия добивите са 5000-7000 кг/дка, а при полски условия 4500-6000 кг/дка.
 
Технологията за отглеждане на орехи дава подробна информация за ботаническите и морфологични особености на ореха, за неговите биологични и екологични изисквания като овощен вид. Включена е и икономическа оценка на отглеждането на ореха в България.
Сорт Ивайловска капия е по-едър и месест от останалите български сортове капия, добивите са от 5 до 10% по – високи - средно 3,5- 4 тона. Сортът е с високо съдържание на сухо вещество и пиперките лесно се белят.
 
Технологията за пелети от отпадната биомаса на лавандулата е свързана с оползотворяване на отпадната биомаса от лавандула за енергийни цели. Пелетите са с минимално съдържание на прахова фракция и здравина над 90%, подходящи за изгаряне в пелетни горелки.
 
Първи български сорт от растението стевия. Сортът е разработен от учени от Земеделски институт – Шумен и носи името „Стела“. Понастоящем стевията остава естествен заместител на захарта. В конкурса за иновации участваха и Института по земеделие – Карнобат със Зимен двуреден сорт ечемик Дария. Сортът е върхово постижение на българския и европейски пазар с добиви до 923.4 кг/дка.
 
В международното изложение Агра 2018 със своите продукти участваха всички 25 института и 10 от опитните станции на Академията, както и Националния земеделски музей. 
Публикувана в Новини на часа

Правителството одобри промени в Закона за Селскостопанската академия и предлага на Народното събрание да ги приеме. Тяхната цел е да се постигне по-добра връзка на работата на ССА с бизнеса и потребителите на научно-приложни продукти.

Съгласно предлаганите изменения, представители на браншови организации ще участват в Управителния съвет на ССА, както и в координационните съвети на центровете за изследвания и иновации. Разписан е специален ред за осъществяване на взаимодействие с бизнеса при изпълнение на научни и научно-приложни проекти.

С промените се цели и въвеждане на финансова самостоятелност при управлението на паричните средства, определяне на параметрите на изразходване на средствата, създаване на иновационни центрове и оптимизиране на структурата на Академията. Предвижда се значително увеличение на собствените приходи, с което ще се оптимизира и стабилизира научната, научно-приложната и експериментално-производствената дейности, както и ще се осигурят допълнителни работни места. Възможността да се получава възнаграждение, базирано на положения труд, ще доведе до по-висока активност на работещите в системата на Селскостопанската академия. Финансовата промяна предполага по-добра мотивация за работа на служителите и за създаване на качествен продукт.

Заложено е част от опитните станции, които са държавни предприятия, да станат структурни звена на институти, други, които са уникални по своята същност, да се превърнат в научни центрове, а тези, които се занимават основно със земеделие, да бъдат обединени в едно държавно предприятие чрез сливане. По този начин ще се повиши възможността им за участие в програми за модернизиране и развитие като демонстрационни и образователни структури на институтите.

Публикувана в Новини на часа
Делегацията от Китай е на посещение у нас във връзка с изпълнението дейностите в рамките на формата 16+1 (Централна и Източна Европа – Китай). В рамките на посещението учени от Китайската селскостопанска академия по инженерство се срещнаха с ръководството на нашата Селскостопанска академия (ССА). Експертите от Китай са проявили интерес към секторите винопроизводство, розопроизводство и млекопреработване, съобщават от ССА.
„Китай търси международни партньори за разработване на съвместни научни проекти в областта на земеделието. През последните години все повече фирми от Китай имат бизнес отношения със страната ви и ние трябва да ги съветваме и подпомагаме“, обясни Li Shujun, един от китайските гости.
От своя страна председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов запозна гостите с дейността на научната институция. В системата на Академията има специализирани институти, работещи във всички сфери на земеделието и храните.
 
„В Плевен се намира Институтът по лозарство и винарство, който работи в различни аспекти на лозарството и винопроизводството - от поддържане на най-голямата генбанка на лозя в България с близо 1900 сорта до най-съвременните биотехнологии за производство на обеззаразен лозов материал“, разясни проф. Николов.
 
Във връзка с розопроизводството председателят на ССА посочи, че академията има Институт по розата и етеричномаслените култури, който се намира в град Казанлък.
 
„Единствено в този район на България се отглежда Казанлъшката роза, цветовете, на която съдържат етерични масла, от които се произвежда известното по цял свят българско розово масло“, добави той.
 
Двете страни са единодушни, че ще задълбочат сътрудничеството помежду си.
Публикувана в Бизнес
Проф. Васил Николов е новият председател на Селскостопанската академия (ССА), съобщиха от министерството на земеделието, храните и горите.  Проф. Николов е назначен със заповед на министър Румен Порожанов. Това е втора смяна в ръководството на ССА след като на 17 февруари 2017 г. проф. Иван Пачев пое поста на председател след оставката на проф. Тотка Трифонова.
 
"Една от първите задачи, която ще бъде пред ръководството и пред директорите, е подготовката на промяната на Закона за Селскостопанската академия", заяви проф. Николов. Според него това трябва да стане до септември. 
Проф. Николов е роден на 31 юли 1962 година в с. Радуил, Софийска област. Завършил е Харковска държавна зооветеринарна академия, гр. Харков, Украйна, специалност „Зооинженерство“. 

От 2009 до 2017 г. е заемал длъжността изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството към МЗХ. 

От 1994 г. е преподавател в Аграрен университет – Пловдив. Понастоящем е ръководител на катедра „Животновъдни науки“. 

Има над 90 научни публикации.  
 
 
Публикувана в Новини на часа

Може да се запознаете с новaта уеб базирана платформа на научните списания на Селскостопанска академия, издавани в Института по аграрна икономика. Целият процес по подготовката на броевете ще се извършва в онлайн режим. Това ще улесни комуникацията между автори, рецензенти и редактори.

Списанията имат и нови паралелни заглавия на английски, с което ще се представят в глобалната информационна среда:

Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS) - http://journal.agrojournal.org
Растениевъдни науки / Bulgarian Journal of Crop Science (BJCS) - http://cropscience-bg.org 
Животновъдни науки / Bulgarian Journal of Animal Husbandry (BJAH) - http://animalscience-bg.org
Почвознание, агрохимия и екология / Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology (BJSSAE) - http://soilscience-bg.org 
Икономика и управление на селското стопанство / Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management (BJAEM) - http://journal.jaem.info

Изданията ще излизат в режим на свободен достъп (open access), при който пълният текст на статиите ще е свободно достъпен за всички потребители. Това ще повиши видимостта на публикациите и ще увеличи популярността на научните достижения на учените от Селскостопанската академия.

Осъвременяването на научните списания налага и повишаване на изискванията към качеството на публикациите. Това е пътят за включването на изданията в най-престижните в света наукометрични системи Web of Science и Scopus, както и евентуалното получаване на импакт фактор в бъдеще, добавят от ССА.

Публикувана в Бизнес

На 14 декември (сряда) от 10:00 ч. до 12:00 ч. в споделеното работно пространство cosmos на ул. Ангел Кънчев № 3 ще бъде представен първият съвместен доклад на Селскостопанската академия и „Грийнпийс“ - България. Докладът е на тема „Екологично производство на домати - Екологосъобразни методи и средства за контрол на вредителите при производството на домати“.

Документът има за цел да покаже, че екологичните производителите на домати държат ключа към бъдещето на земеделието в България и в частност – на отглеждането на този толкова важен и широко – разпространен земеделски продукт. Докладът ще обърне специално внимание на избора на сортове, които едновременно да гарантират висок и стабилен добив, както и да са устойчиви към икономически значими болести. Ще бъдат представени и екологични решения, използвани в отглеждането на домати, за да бъде намалена употребата на химически пестициди.

Публикувана в Бизнес

15 проекта са спечелили изследователите от Селскостопанска академия (ССА) в конкурсите, финансирани от фонд „Научни изследвания“ към образователното министерство.

Пет са одобрените проекти в конкурса „Финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016“. Сред тях има проекти на Института по тютюна и тютюневите изделия, на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, на АгроБиоИнститута, ССА – Генетичен контрол на развитието на цвета при индустриално култивираната казанлъшка роза (Rosa damascena Mill). Друг отличен проект е Алтернативна технология за понижаване на алергенния и антигенен ефект на млечни протеини на Института по криобиология и хранителни технологии. Сред спечелилите финансиране е  и проект на Института по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив.

ССА ще получи финансиране и за научни изследвания на млади учени, както и за 7 проекта и в конкурса за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. България – Китай.

Публикувана в Бизнес

Възможните рискове от проникване и мерки за контрол на Африканската чума по свинете (АФЧ) в България обсъдиха експерти и учени от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) и Селскостопанска академия (ССА). По време на конференцията бе обсъдено влошаването на епизоотичната обстановка на заболяването в близки до България страни. В конференцията участие взеха и научни специалисти по здравеопазване и репродукция на животните от МЗХ, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и Изпълнителната агенция по горите, Министерство на транспорта,информационните технологии и съобщенията. На срещата присъстваха и представители на Асоциацията на месопреработвателите в България, асоциациите по свиневъдство и членове на правителствени и неправителствени организации.

Един от начините за избягване на заразата е всяко свиневъдно предприятие да засили мерките за биосигурност. Домашните прасета не трябва да се изхранват с кухненски отпадъци. Симптомите на АЧС са сходни с тези на Класическата чума по свинете (КЧС) – кръвоизливи по кожата, най-често в областта на ушите, треска, повишаване на температурата и некоординирани движения на животните. За тази болест все още няма ваксина. Българското законодателство е хармонизирано с директивите на Европейския съюз и при възникване на болестта трябва да се унищожават всички заболели и контактни свине, както и да се ограничи придвижването на животни. Най-рискови райони в страната ни са Варна, Бургас и Добрич, където има летища и пристанища. Към момента в България няма случаи на зараза, но опасност от проникване съществува.

Проф. Бойко Ликов, директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига посочи, че за девет години заболяването е обхванало територия от близо 2 млн. кв. км в Грузия, Армения, Русия, Молдова и други страни. „Проблемът произтича от това, че след като проникне болестта, става постоянна, затова превантивните мерки за недопускане на заболяването са изключително важни. По време на епизоотия стрелба по диви свине е неблагоприятна, защото те се разбягват и разнасят инфекцията“, обясни проф. Ликов. Той допълни, че се предвижда разпространение на информационни материали и организиране на срещи с ловци, където да бъдат представени превантивните мерки с цел предотвратяване на заболяването. 

Публикувана в Животновъдство

Българското земеделие с влизането ни в ЕС твърдо се установи на нива под 5% от БВП, като през последната 2015 г., по предварителни данни на НСИ вече ще бъде по-близо до 4%. През 2015 г. брутната продукция от отрасъла се изчислява на около 7,9 млрд. лв., което е едно от най-ниските нива за последните 5 години. Това сочат данните, цитирани в доклада на доц. д-р Божидар Иванов, от Института по аграрна икономика към ССА „Сценарии и ефекти при различни вероятности на развитие на българското земеделие“. В доклада се подчертава, че като цяло брутната продукция в отрасъла след 2008 г. не може да надскочи в абсолютно изражение прага от 4,5 млрд.евро и дори напротив, продължава да спада на фона на растящо субсидиране и милиарди левове, които влизат в земеделието. Брутната добавена стойност в селското стопанство през 2015 г. възлиза на 3,17 млрд. лв. и намалява с 5,5% спрямо предходната година. Трябва да се спомене, че това намаление в брутната продукция идва на фона на три последователни години на ръст в продукцията от земеделие през които продължи увеличение на продукцията идваща от подотрасъл растениевъдство и намаление на продукцията от подотрасъл животновъдство.

Намалението на производството и добавената стойност, както и ниските нива на крайната продукция в отрасъл земеделие не дават добра атестация за положението му защото се смята, че отрасъла има естествен потенциал да се превърне в генератор на добавена стойност, да създаде мултпликационни ефекти към други отрасли от преработвателната индустрия и услугите и да бъде мотор на икономическата активност в селските райони. Земеделието е без аналог измежду останалите икономически сектори, където да има такива високи нива на публично финансиране. За сравнение трябва да се отбележи, че през 2000 г., 1 лв. публично финансиране в земеделието е заставало срещу около 32 лв. добавена стойност, за 2005 г. съотношението на субсидиите към брутната добавена стойност е 1:11, през 2010 г. вече, 1 лв. публично субсидиране се равняват на 2 лв. добавена стойност. През 2014 г., БДС създавана в земеделието съпоставено с подпомагането по линия на директните плащания, националните доплащания и средствата от ПРСР предназначени за земеделие е 1:1,1.

Целта на настоящата статия е чрез разработването на вероятни сценарии за развитие на основни сектори на българското земеделие да се оцени влиянието на основните икономически фактори , отнасящи се до вътрешните цени, възвращаемостта и нивата на субсидиране върху производството. Една от задачите на изследването е да се види връзката на българските цени с международните пазари, като основно се провери, каква е еластичността на промяна на националните цени при промяна на глобалните ценови пазари. Обхванати в изследването са секторите на зърнопроизводството и млечното животновъдство, които представляват ключови производства в българското земеделие, формиращи около 40% от БП в отрасъла.

Структурата на аграрното производство в страната през последните повече от 25 год. непрекъснато се променя, като делът на растениевъдството в общата продукция на селскостопанския отрасъл продължава да нараства за сметка на животновъдството, а водещ сектор е именно зърнопроизводството. Животновъдството винаги е доминирал в брутната структура на земеделието, като след 2000 година, растениевъдството взема превес, а причината е в намалението на животните и спадът в производството. За този период делът на млечното животновъдство спада от над 14% до 13%, като спадът не е толкова голям заради повишението на цените на млякото, докато производството е намаляло с 22%. Докладът бе представен на научно-приложен форум на селскостопанската академия на тема „Развитие на българското земеделие и тенденция на стоковите пазари“, проведен на 28 и 29 ноември в София.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 2

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта