GPS технологията е достатъчно точна за навигация на леки автомобили, но не може да осигури нужната точност за специфичните операции в селското стопанство

Системите за автоматично управление на машини в селското стопанство, каквато е и предлаганата от Тайтън Машинъри България (ТМБ) - AFS AccuGuide™, се нуждаят от надежден източник на сигнал за определяне на точното местоположение, на управляваната машина.

Сигналът за корекция на GPS координатите – „AFS RTK +“, ви позволява да постигнете най-висока точност на обработките. Клетъчното предаване посредством GSM оператор на сигнала за корекция „RTK +“, дава възможност да се избегнат проблемите, свързани с традиционното предаване на RTK чрез радио-сигнал (предаване само на пряка видимост, попадане в зони на радиосянка, включително хълмове, долини, дървета, сгради или други структури, ограничение по разстояние на максимално отдалечение от базовата станция до около 20км). По този начин безпроблемно се работи в обширни райони, като същевременно се поддържа постоянно ниво на точност от +/-1,5см. С минимизирането на припокриванията и пропуските при работа, се подобрява ефективността и се постига по-точно поставяне на торове, химикали и семена, като по този начин се намалява времето за работа и повишава производителността при изпълнение и на най-взискателните обработки.

AFS RTK Plus материал

GPS навигацията помага на фермерите да увеличат производителността и да намалят разходите. Системите за навигация използват сателитни сигнали за точно направляване на трактора или комбайна, дори и при лоши метеорологични условия или при високо ниво на запрашеност.
Всяка извършвана от фермера операция на полето изисква специфично ниво на точност на обработката, за постигане на най-добри резултати.

GPS навигацията по своята същност е въпрос на повторяемост.
■Простиятсигналот GPS сателитработидобре при навигационните системи за автомобил, но не е достатъчно точен за прецизни земеделски операции, които изискват висока точност.
■ Навигацията чрез GPS в земеделието се основава на използване на GPS сигнал заедно със сигнал за корекции в реално време на GPS сигнала, изчислени чрез централна контролна станция, сървър или мобилна наземна радиостанция, които след това се изпращат до системата за насочване на машината.
■Точносттана GPS насочванетосеизчисляванабазатанапреминаване от един откос към друг (относителна точност, измерена на интервали от 15 минути) и на годишна база (възможност за повтаряне на едни и същи редове след една седмица, един месец, една година по-късно).

AFS 12 H9C35006R 1

Механизъм на работа на GPS приемници със сигнал за повишаване на точността от сателитните системи EGNOS, RangePoint ™ RTX или CenterPoint ™ RTX корекции:
1. Машината получава GPS сигнал от спътниците посредством приемна антена и прави изчисления за местоположението си.
2. Наземните станции, използвани от спътниковите системи за повишаване на прецизността EGNOS, RangePoint ™ RTX и CenterPoint ™ RTX, приемат същия сигнал от сателитите.
3. Във всеки един момент, наземните станции изчисляват разликата между своето географско местоположение и изчисленото чрез GPS. Въз основа на тази грешка се изчисляват корекции, които се предават чрез навигационните станции до геостационарни спътници, а оттам – и до всяко поддържащо ги устройство за GPS.
4. Геостационарният сателит трансферира това съобщение до антената на машината.

Egnos материал

Видове RTK сигнали за повишаване на точността:

Real Time Kinematic (RTK) е високо прецизна технология, която води до отклонение от координатите максимум +/-2,5 см, изчислявано на годишна база. Тази точност може да се постигне по два начина, в зависимост от желанието на клиента.


I.Начин на работа при използване на RTK радио:
1. Базовата станция се поставя на известна фиксирана позиция и получава необработени данни от сателитите. Машината получава същите данни.
2. Сравнявайки получената позиция от GPS спътниците с нейната фиксирана действителна позиция, базовата станция може да се изчисли грешката на GPS сигнала в реално време.
3. Сигналът за корекция на грешката след това се предава чрез УКВ (UHF) радио към приемника на машината.
Точност: +/-2.5 см (при разстояние от базова станция до машината <10 км)

Наличие на xFill™ функция за работа без сигнал за корекция до 20 мин.

снимка 4: Механизъм на работа при RTK радио корекция на сигнала.

II. Начин на работа при използване на AFS RTK+ мрежа
1. Машината получава необработените данни (GPS) от сателитите.
2. Машината изпраща изчислената си приблизителна позиция към център за обработка на данни (RTK сървър) чрез GSM, GPRS или 3G.
3. Сървърът изчислява сигналът за корекция и дава най-точното решение за местоположение на машината, чрез калкулиране на триангулации на сигнала от множеството базови станции.
4. Тези корекции се предават обратно до машината посредством SIM карта от GSM оператор с точност +/-1,5 см.

снимка 5: Механизъм на работа при RTK + мрежова корекция на сигнала.

Преимущества:

  • Възможно най-високото ниво на точност, което може да се постигне в селското стопанство (+/-1,5 см)

  • Може да се приема навсякъде, където има покритие на мобилен оператор.

  • Наличие на xFill™ функция за работа без сигнал за корекция до 20 мин.

  • Особено интересна за клиенти, които работят в широк район, каквито са повечето земеделски производители в България.

  • Тайтън Машинъри контролира своята мрежа и съответно своя собствен корекционен сигнал. Ето защо можем да гарантираме качеството и надеждността.

Високото ниво на точност обработките, благодарение на AFS RTK+ сигналът, в комбинация с интегрираната система за управление AFS AccuGuide™ на машините на CASE IH предлагани от ТМБ, Ви позволяват да намалите пропуските и припокриванията, съответно разходите за горивата и труд, разходите за семена, торове и химикали. Постига се опростяване на работата на оператора, като се повиши възможността за концентрация върху работата на инвентара и дори можете да добавите допълнително възможност за работа в тъмната част на деня или при лоша видимост.

Публикувана в Агротехника

Компанията преминава към въвеждането на технологията в практиката

От самия старт на концепцията за автономен трактор, Case IH постоянно развива технологията за автономност и става фактор в автоматизацията населскостопанската дейност.Консултирайки се с клиенти от цял свят, компанията задълбочено проучва най-адекватния и полезен начин за въвеждане на тази технология в експлоатация. В днешни дни, благодарение на програмата си за автономност и автоматизация, Case IH може да проучва и тества автономната технология в реални условия.

Case IH Categories of Autonomy Automation 1

"Още при представянето си през 2016 г. автономната машина, показа на света възможностите за автоматизация при работа в селското стопанство, но тогава това все още беше само концепция. Този работещ трактор ни даде основата да обсъдим с фермерите и индустрията необходимата технология за високоефективна работа в земеделието днес, и в бъдеще, споделя Робърт Земенчик, глобален продуктов мениджър на Case IH AFS. Ние сме готови да покажем как се прилага автоматизацията и автономията в селското стопанство и как може да се развият системите за прецизно земеделие, които нашите клиенти използват в момента в своите ферми".

Пет категории на автоматизация в селското стопанство

Разнообразните дейности в стопанствата по света изискват различни нива на автоматизация. Чрез задълбочено и насочено към ползите на фермерите изследване, Case IH установи, че настоящите и бъдещите нужди от технологии попадат в пет категории на автоматизация за селскостопански приложения. Категориите и свързаните с тях дейности, включват:

  • Управление

  • Координация & Оптимизация

  • Автоматично управление с асистиране от страна на оператора

  • Автономност с пряк контрол от оператора

  • Пълна автономия

Схема: Case IH определя нови категории на автономия и автоматизация в селскостопанските приложения.

"Вълнуващо е да проучваме възможностите за ефективност, които автоматизацията, и впоследствие пълната автономност, могат да донесат при всяка една земеделска операция, казва Земенчик. Причината да създадем категории е да можем да дадам по-пълна представа за всички възможности. А идадена машина би могла да се впише едновременно в повече от една категории.Днес много от нашите клиенти вече работят в категориите "Управление“ и/или „Автоматично Управление с асистиране от страна на оператора".

Петте категории, дефинирани от Case IH, започват с автоматизирането на конкретни задачи приопределени машини.Case IH дава старт на автоматизацията създавайки през 90-те години технологията с AFS AccuGuide™ система за автоматично водене и продължава и днес да предлага модерни решения, като системата за автоматично обръщане в края на блока AFS AccuTurn™ и сензорната технология за предсеитбена подготовка AFS Soil Command™.

Публикувана в Агротехника

Case IH Maxxum 145 Multicontroller с трансмисия ActiveDrive 8 постига рекордно нисък разход на гориво за четирицилиндров трактор в най-новия тест Powermix на DLG

Case IH Maxxum 145 Multicontroller, оборудван с новата 24-степенна скоростна кутия ActiveDrive 8, постига най-ниския регистриран разход на гориво за четирицилиндров трактор при теста PowerMix, проведен от Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) Немското селскостопанско дружество.

Новият модел, който получи награда „Машина на 2018 година“ по време на Агритехника, постигна средна консумация на гориво 258 g/kWh при полеви тест, което е почти 9.5% по-нисък разход в сравнение с постижението на най-близкия конкурент от 282 g/kWh.

Тестът се проведе в изпитателния център на DLG, близо до Франкфурт използвайки DLG PowerMix Roller стенд. Този стенд най-ефективно и точно измерва и оценява параметрите на трактора, като чрез него инженерите могат да пресъздадат реалните работни условия.

Базирайки се на стандартното натоварване, коетоедин трактор понася в реални условия, DLG дефинира 14 цикъла на натоварване, коитодават данни за общия разход за гориво иAdBlue, както и информация производителността енергийната ефективност. Циклите отразяват типичните полеви и транспортни дейности при частично и пълно натоварване.

Тестването на трактора включва работа, изискваща чисто теглеща сила, например с оран или култивация, както и смесена работа с ВОМ и хидравличната система, като торене и балиране. Възпроизвеждат се както тежки, така и леки транспортни задачи, за да се получи цялостна картина за използваното гориво и ефективност на трактора. Резултатите са обобщени в добре известната Powermix графика, даваща точна оценка на горивната ефективност на различните марки и модели на трактори.

Maxxum 145 Multicontroller се задвижва от 4.5-литров, четирицилиндровдвигател от FPT, който отговаря на изискванията за вредни емисии Етап IV, използващ Hi-eSCR система. Той има номинална мощност от 107 кВт (145 к.с.) при 2200 об/мин и произвежда до 118 кВт (160 к.с.) със системата Power Management.

При PowerMix теста на DLG Maxxum регистрира средна консумацията на гориво при полеви условия от 258 g/kWh, като консумацията варира от 230 g/kWh при работа на активна брана при 100% натоварване до 302 g/kWh при работа с балировачка.

Ключов фактор в резултата е новата трансмисията ActiveDrive 8 с 24 предавки разделени в 3 диапазона с възможност за превключване под товар. Трансмисията може да бъде поръчана за всички модели от серия Maxxum Multicontroller от 116 к.с. до 145 к.с., а като алтернативи може да се предложи доказалата се ActiveDrive 4 - 16x16semi-powershift и CVXDrive смаксимална скорост от 50 км/ч. С функции за по-ефективно и по-комфортно управление, ActiveDrive 8 е подходяща за задачи, при които се изисква наличие на мощност без спадове, като култивация или косене на големи площи, тъй като не е необходимо да се ползва педалът на съединителя за смяна на предавкаите.

Първият диапазон на ActiveDrive 8, който покрива работна скорост до 10,2 км/ч и е проектиран за по-тежкаработа при по-ниска скорост, а като допълнение се предлагат и пълзящи предавки.Вторият диапазон покрива почти 90% от работните приложения, позволявайки на трактора да работи при пълно натоварване, без прекъсване на въртящия се момент от 1.6-18.1 км/ч. За транспорт по пътищата трансмисията е проектирана така, че да може да стартира в диапазон Три; функцията Smart Range Change дава възможност за бърз прогрес през диапазоните до третия, което позволява скорост до 50 км/ч.

"Повече от доволни сме от доклада на DLG. Тестове са напълно независими, определят стандартите за изпитване на селскостопанските машини и се ценят високо от фермерите по целия свят", коментира Винсент Ханенберг, Директор Продуктов Маркетинг в Case IH. "Големите разходи за гориво са основен фактор за всички земеделски производители, така че максималното увеличаване на ефективността на трактора е от съществено значение за намаляване на производствените разходи. Тестът на DLG доказва, че нашият нов Maxxum 145 Multicontroller с иновативната трансмисия ActiveDrive 8 предлага на фермерите ясни предимства в тази област. "

Case IH Maxxum 145 Multicontroller с трансмисия ActiveDrive 8 постига рекордно нисък разход на гориво за четирицилиндров трактор в най-новия тест Powermix на DLG

Case IH Maxxum 145 Multicontroller, оборудван с новата 24-степенна скоростна кутия ActiveDrive 8, постига най-ниския регистриран разход на гориво за четирицилиндров трактор при теста PowerMix, проведен от Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) Немското селскостопанско дружество.

Новият модел, който получи награда „Машина на 2018 година“ по време на Агритехника, постигна средна консумация на гориво 258 g/kWh при полеви тест, което е почти 9.5% по-нисък разход в сравнение с постижението на най-близкия конкурент от 282 g/kWh.

Тестът се проведе в изпитателния център на DLG, близо до Франкфурт използвайки DLG PowerMix Roller стенд. Този стенд най-ефективно и точно измерва и оценява параметрите на трактора, като чрез него инженерите могат да пресъздадат реалните работни условия.

Базирайки се на стандартното натоварване, коетоедин трактор понася в реални условия, DLG дефинира 14 цикъла на натоварване, коитодават данни за общия разход за гориво иAdBlue, както и информация производителността енергийната ефективност. Циклите отразяват типичните полеви и транспортни дейности при частично и пълно натоварване.

Тестването на трактора включва работа, изискваща чисто теглеща сила, например с оран или култивация, както и смесена работа с ВОМ и хидравличната система, като торене и балиране. Възпроизвеждат се както тежки, така и леки транспортни задачи, за да се получи цялостна картина за използваното гориво и ефективност на трактора. Резултатите са обобщени в добре известната Powermix графика, даваща точна оценка на горивната ефективност на различните марки и модели на трактори.

Maxxum 145 Multicontroller се задвижва от 4.5-литров, четирицилиндровдвигател от FPT, който отговаря на изискванията за вредни емисии Етап IV, използващ Hi-eSCR система. Той има номинална мощност от 107 кВт (145 к.с.) при 2200 об/мин и произвежда до 118 кВт (160 к.с.) със системата Power Management.

При PowerMix теста на DLG Maxxum регистрира средна консумацията на гориво при полеви условия от 258 g/kWh, като консумацията варира от 230 g/kWh при работа на активна брана при 100% натоварване до 302 g/kWh при работа с балировачка.

Ключов фактор в резултата е новата трансмисията ActiveDrive 8 с 24 предавки разделени в 3 диапазона с възможност за превключване под товар. Трансмисията може да бъде поръчана за всички модели от серия Maxxum Multicontroller от 116 к.с. до 145 к.с., а като алтернативи може да се предложи доказалата се ActiveDrive 4 - 16x16semi-powershift и CVXDrive смаксимална скорост от 50 км/ч. С функции за по-ефективно и по-комфортно управление, ActiveDrive 8 е подходяща за задачи, при които се изисква наличие на мощност без спадове, като култивация или косене на големи площи, тъй като не е необходимо да се ползва педалът на съединителя за смяна на предавкаите.

maxxum 145 mc kerner cultivator 01 edit dsc2133 3 1903 1804

Първият диапазон на ActiveDrive 8, който покрива работна скорост до 10,2 км/ч и е проектиран за по-тежкаработа при по-ниска скорост, а като допълнение се предлагат и пълзящи предавки.Вторият диапазон покрива почти 90% от работните приложения, позволявайки на трактора да работи при пълно натоварване, без прекъсване на въртящия се момент от 1.6-18.1 км/ч. За транспорт по пътищата трансмисията е проектирана така, че да може да стартира в диапазон Три; функцията Smart Range Change дава възможност за бърз прогрес през диапазоните до третия, което позволява скорост до 50 км/ч.

maxxum 145 mc loader wagon poettinger mg 7439 1785 1190

"Повече от доволни сме от доклада на DLG. Тестове са напълно независими, определят стандартите за изпитване на селскостопанските машини и се ценят високо от фермерите по целия свят", коментира Винсент Ханенберг, Директор Продуктов Маркетинг в Case IH. "Големите разходи за гориво са основен фактор за всички земеделски производители, така че максималното увеличаване на ефективността на трактора е от съществено значение за намаляване на производствените разходи. Тестът на DLG доказва, че нашият нов Maxxum 145 Multicontroller с иновативната трансмисия ActiveDrive 8 предлага на фермерите ясни предимства в тази област. "

Публикувана в Агротехника

Ние сме надежден и предвидим партньор, на когото фермерите могат да разчитат дългосрочно, казва Филип Цветков, директор за България на Тайтън Машинъри, пред вестник „Гласът на фермера“:

– Г-н Цветков, напоследък имаше изключително много новости  при техниката, която продавате. Бихте ли ги припомните накратко на нашите читатели? Доволен ли сте от приключилата 2017 г.?

– Оценяваме 2017 г. като успешна за нас. Пазарът не беше особено динамичен, но ние успяхме да постигнем целите, които си бяхме поставили, върнахме си и малко пазарен дял.

Относно новостите през изминалата година на първо място трябва да отбележим Case IH Maxxum Multicontroller с новата осемстепенна полуавтоматична трансмисия ActiveDrive 8. Тя осигурява общо 24 скорости за движение както напред, така и назад. Трансмисията включва редица функции, предназначени да направят трактора по-ефективен, а водача - по-спокоен. ActiveDrive 8   се присъедини към предлаганите досега варианти на Maxxum с четиристепенна полуавтоматична трансмисия и CVT трансмисия.

Новата трансмисия ActiveDrive 8 при Maxxum Multicontroller спечели и наградата „Машина на годината“ 2018 г. на Агритехника.

Друг от нашите партньори - шведската компания Vaderstad, спечели престижната награда „Машина на годината 2018“ при почвообработващата техника с новия и уникален CrossCutter диск. Оборудван с този тип дискове, култиваторът Carrier осигурява много интензивна ултраплитка обработка на работна дълбочина 2-3 см, даваща големи агрономични ползи. Благодарение на формата на диска и висококачествената шведска стомана, CrossCutter осигурява пълно нарязване и интензивно смесване на растителните остатъци.

Дискът CrossCutter се представя изключително в стърнища след маслодайна рапица и покривни култури, като същевременно осигурява чудесни предимства в пшенични стърнища, както и върху обработена почва. Дискът CrossCutter работи много интензивно, с много ниски изисквания за мощност, в плитка обработка и със скорост до 20 км/ч.

- Техниката на Тайтън Машинъри се търси от българските фермери. Кои са основните й предимства, които ги привличат в предлаганите от вас машини?

– Всички марки, които представляваме, са утвърдени в световен мащаб и са едни от водещите в бранша. Много сме доволни от интереса, който предизвикват и на нашия пазар. Case IH има утвърдено име и традиция в България, с помощта на основните ни партньори при прикачния инвентар – Vaderstad и Kverneland, можем да предложим на клиентите си машини и за традиционно земеделие, и за такова, при което фермерите залагат на намаления обем на обработките. MacDon е технологичен лидер в производството на най-високопродуктивните хедери, чиито продукти се радват на все повече търсене в страната ни. Всички брандове, които представляваме, постоянно и интензивно инвестират в развитието на продуктите и технологиите си, а с общи усилия работим и за това да подобряваме постоянно качеството на следпродажбеното си обслужване – наш приоритет, който се стремим да развиваме дългосрочно.

–  Какво получават българските фермери при избора си да работят с фирма Тайтън Машинъри България?

– Надежден и предвидим партньор, на който могат да разчитат дългосрочно.С помощта на партниращите ни финансови институции ние се стремим винаги да имаме възможност да предложим на клиентите си едни от най-конкурентните условия на финансиране, целогодишно.

Също така от януари тази година стартирахме и промоция на трактори от серията Case IH Farmall в диапазона от 85 до 114 к.с. с 5 години гаранция.

– Какви са прогнозите Ви за пазара на земеделска техника през настоящата година? 

– Не очакваме големи разлики, прогнозата ни е за подобно общо ниво.

– Имате ли мечта да се промени нещо в условията, при които работи българското земеделие?

– Българското земеделие работи в съвременна конкурентна среда и всяка мечта за нещо различно, би била химера. И фермерите, и ние, трябва да се развиваме ежедневно, за да отговаряме на предизвикателствата, пред които ни изправя пазарът – всеки от нас трябва да се стреми да става все по-добър в онова, което прави, и да не си позволява отпускане – то би било неестествено и не би довело до нищо добро.

– Известно е, че преди да навлезете в търговията със земеделска техника, Вие сте работили в едни от най-големите автомобилни компании у нас. Каква е разликата да продаваш автомобил и трактор?

– Да работиш със земеделска техника за мен е в пъти по-интересно и приятно. В нашия бранш сложността на машините и технологичните новости са доста по-предизвикателни, с тях ние ефективно помагаме на клиентите си да развиват бизнеса си и да вървят напред, с времето ставаме все по-добри партньори, ставаме и приятели. За мен това е удоволствие.  

– Какво бихте пожелали на българските  земеделци за настъпилата вече 2018 година?

– Преди всичко здраве, успешна и спорна за всички и доколкото е възможно, предвидима година.

Публикувана в Агротехника

Компанията разширява продуктовата си гама в сегмента среден клас тороразпръсквачки, предоставящи GEOSPREAD секционен контрол

Kverneland представя тороразпръсквачката Exacta CL GEOSPREAD® с обем на бункера 1300-2800 л. и максимална ширина на разпръскване 33 метра. Това е оптималният модел в сегмента среден към голям размер стопанства включително и животновъдни ферми. Със системата GEOSPREAD® е възможно ръчно или автоматично регулиране на работната ширина изключително бързо.

Високи технологии в сегмента среден клас

Комбинацията от по-голям обем на бункера и максимална ширина на разпръскване от 33 м. прави CL GEOSPREAD® идеалната тороразпръсквачка в средния сегмент. Тя може да се използва дори и в комбинация с по – малки трактори. Благодарение на ширината на бункера от 245 см е възможно пълненето му дори с “big bag”.

Технологията  GEOSPREAD® използвана при по – големите модели се използва също и при и средния клас торачки, което гарантира тяхната висока технологичност.

Гарантирана доходност

Въз основа на предишна обработка, граници на полето, окрайчване и данни за операцията, автоматичният контрол на секциите при торачката CL GEOSPREAD® регулира работния захват и дозиращата система посредством GPS сигнал за елиминиране на препокриването и минимално предозиране.

Например, при работа на полета с неправилна форма, GEOspread ще започне регулиране на работната ширина стъпка по стъпка. Няма нужда да променяте настройки на торачката или ISOBUS терминала! Системата GEOSPREAD® осигурява от 5 до 15% спестяване на тор. С GEOSPREAD® колкото по-малък е средния размер на полето, толкова по-ниски са разходите, затова Exacta CL GEOspread е идеална машина за много различни стопанства.

До момента беше добре познат и моделът с по – голям обем TL GEOspread. Тя е с вместимост от 1500 до 3900 л. Функционира и работи по същият начин и е вече добре доказана машина на българския пазар.

С двата модела GEOspread, може да се извършва т.нар. променлива норма (variable rate), при която операторът въвежда данните за своите полета, след като предварително е направено картиране и са разделени на различни зони, където е необходимо различно количество тор. Веднъж въведени данните от външен носител в терминала на тороразпръсквачката, тя сама ще започне да определя количеството тор, което трябва да разпръска, в различните части на полето. Тази информация може да се вземе и от т.нар. добивомер на комбайнът с който е извършена жътвата. Съответно тогава ще се види, в коя част на полето добивът е бил по – нисък и съответно нормата на торене ще бъде по – висока.

И двата модела са изцяло ISOBUS*, което означава, че са съвместими със почти всички ISOBUS трактори и терминали на пазара.

*ISOBUS е система за комуникация между инвентар и трактор, която улеснява свързването на двата елемента, без допълнителни терминали. 

Публикувана в Агротехника

Kverneland представи тороразпръсквачката ExactaCLGEOSPREAD с вместимост 1300 – 2800 литра и максимална работна ширина от 33 метра. Идеалната комбинация в средния сегмент тороразпръсквачки за земеделски производителни, смесени или животновъдни стопанства. Системата GEOSPREAD позволява автоматичната или механичната промяна на работната ширина да се извърши много бързо.

Комбинацията от голямата вместимост от 2800 литра и максималната работна ширина от 33 метра прави CLGEOSPREAD идеалната тороразпръсквачка в този сегмент на пазара. Дори и в комбинация с по-малки трактори. Зареждането, дори и с биг бег е много лесно заради ширината на бункера от 245 см. Технологията GEOSPREAD, използвана и при по-големите модели, е същата тук, което гарантира високо технологична тороразпръсквачка.

Базиран на предишни обработки, граници на полетата и информация за извършените задачи, автоматичният секционен контрол на CLGEOSPREAD регулира работната ширина и дозиращата система чрез GPS система за позициониране за перфектно препокриване и минимално предозиране. Например при работа върху поле с неправилна форма, GEOSPREAD ще започне да регулира работния захват стъпка по стъпка. Лесна работа, тъй като няма нужда да се сменят настройките на тороразпръсквачката или ISOBUS терминала. „GEOSPREAD системата осигурява спестяването на 5-15% торове – твърди JeroenvanTurenhout, старши продуктов мениджър. –Когато размерите на полетата са по-малки, дори икономията е по-голяма.” Именно това прави ExactaCLGEOSPREAD идеалната тороразпръсквачка за всякакъв тип стопанства.

Публикувана в Агротехника
Вторник, 22 Август 2017 12:54

Серия Puma с редица новости

Подобрения при окачването на предния мост от Puma 185 Multicontroller до Puma 240 CVX

Серията трактори Puma на CaseIH, задвижвани от 6.7-литровия двигател N67 на компанията-производител FPTIndustrial, изваждат на показ значителни актуализации през тази година, редица допълнения и подобрени функции, целящи да увеличат производителността и комфорта на оператора. Всички тези новости напълно отговарят на съвременните изисквания за вредни емисии, Stage IV, като използват системата за селективна каталитична редукция Hi-eSCR.

От Puma 185 Multicontroller до Puma 240 CVX всички модели вече разполагат с подобренията в окачването на предния мост. Системата от два хидроакумулатора дава значителен комфорт на оператора, особено при промяната в натоварването на предния и задния мост. Сега, когато от тракторите все повече се изисква да извършват дейности при по-високи скорости, за да спазят зададените кратки срокове, тези промени в окачването подобряват условията на оператора и стабилността на машината както при работа на полето, така и при движение по пътищата. Същевременно, максимално допустимото тегло на машината е увеличено от 13 000 кг до 13 650 кг при моделите PumaMulticontroller и до 14 000 кг при тракторите PumaCVX, което подобрява капацитета на машината на пътя.

Моделите Puma 185 MulticontrollerдоPuma 240 CVX вече могат да бъдат оборудвани и със системаза Адаптивен контрол на волана (ASC). Тази система за управление позволява да се променя съотношението между направените обороти на волана и ъгъла на завиване на предните колела, според нуждите на водача. По този начин броят завъртания на волана за достигане на крайно ляво и крайно дясно положение на колета , може да бъде регулиран в зависимост от извършваната дейност. Чрез AFS терминала на трактора, операторът може да избере желаното съотношение от три предварително зададени опции или персонализирана настройка.

Друга новост при моделите Puma е функцията на волана наречена Reactive Steering. Благодарение на подобренията по предния мост, които включват и нови датчици за следене ъгъла на предните колела, се постига по-бърза реакция и по-качествено самоцентриране на кормилната система на Puma.

Тракторите PumaMulticontroller и PumaCVX с ISOBUS class III позволяват също и двупосочно предаване на данни между трактора и всички съвместими прикачни инвентари. Това не само дава възможност да се контролират функциите на прикачната техника чрез AFS 700, но също така позволява и подаването на обратна информация, която да послужи за коригиране на настройките на трактора, като скорост например, което би довело до оптимална производителност при балиране. Системата ClassIII също така позволява на балиращото устройство да насочва движението на трактора по дължината на откоса, за да осигури равномерно поемане на количество материал и идеално оформена бала.

Чрез екрана на AFS 700 вече е възможно бързо и лесно да се управлява ISOBUS инвентар според нуждите, като се конфигурират всички бутони на Multicontrollerвключително клапаните за допълнителна хидравлика, но без бутоните, управляващи трансмисията. Функцията е направена с цел операторите да могат да настроят машината според техните конкретни изисквания и обстоятелства.

Всички модели вече разполагат с нови цветни клапани за допълнителна хидравлика. В резултат на това свързването на прикачния инвентар се осъществява по-бързо, като се облекчава процеса на идентифициране за това кой клапан в задната част на трактора на кой превключвател (при моделите с електрохидравлични дистанционни клапани) или лост (при моделите с механични дистанционни клапани) съответства в кабината.

Публикувана в Агротехника

ActiveDrive 8 предлага осемстепенна трансмисия във всеки един от трите диапазона

С пускането на ActiveDrive 8 на пазара, сега тракторите Case IH Maxxum вече се предлагат с нова осемстепенна полуавтоматична трансмисия. ActiveDrive 8 грандиозно се присъедини към предлаганите досега варианти на Maxxum с четиристепенна полуавтоматична трансмисия и трансмисия с променливо предавателно число (CVT), които от своя страна пък бяха преименувани съответно на ActiveDrive 4 и CVXDrive.

Предлаганата при моделите Maxxum Multicontroller трансмисия ActiveDrive 8 осигурява общо 24 скоростиза движение както напред, така и назад. Трансмисията включва редица функции, предназначени да направят трактора по-ефективен, а водача - по-спокоен.

Диапазон 1е специално създаден за работа при по-тежки условия и обхваща работна скорост до 10,2 км/ч. За специални приложения, изискващи много ниска постъпателна скорост, като например засаждане на зеленчуци, ActiveDrive 8 се предлага и функция Creeper (пълзящи предавки). Основният диапазон 2 покрива почти 90% от всички нужди за работа на полето, тревните площи и товарни дейности, позволявайки на трактора да работи при максимално натоварване без спадове във въртящия момент от 1,6-18,1 км/ч. За движение по пътищата, трансмисията е проектирана да стартира от диапазон 3, в комбинация с оптималната функция skip-shift бързо достига желаната постъпателна скорост. Функцията за автоматична смяна на предавките позволява трактора да може да бъде настроен автоматично да преминава през серия от осем предавки при работа в полето и през всичките 16 предавки в горните два диапазона, когато е на пътя. Педалът за крачна газ е снабден kick-down функция за изключване на автоматичната смяна на предавките за преминаване на по-долни предавки и по-бързо ускорение при нужда.

От експлоатационна гледна точка педалът на съединителя не е необходим, което означава, че тази трансмисия е подходяща за работа с високи натоварвания, където е важна инерцията, като например при култивиране, косене или сеитба и т.н. Power Shuttle-a осигурява смяна на посоката без загуба на мощност или сцепление а функцията ‘brake to clutch’ позволява спиране без използване на съединител увеличавайки безопасността на кръстовища или при дейности като събиране на бали с товарач. И двете функции могат да бъдат конфигурирани за по-бърза или по-бавна реакция, в зависимост от съответната нужда.

Моделите Maxxum Multicontroller подобряват производителността на трактора и на оператора, благодарение на уникалния Multicontroller (мултифункционален джойстик), които правят множество работни функции леснодостъпни за водача. Всичко е на една ръка разстояние – от пълния контрол на трансмисията и Power Shuttle до управлението на оборотите на двигателя и работата с електронните дистанционни клапани. Тези трактори вече могат да бъдат с механични, или с електронни дистанционни клапани.

Заедно с пускането на ActiveDrive 8, доказаната четиристепенна полуавтоматична трансмисия при стандартните модели Maxxum, е преименувана на ActiveDrive 4. С 16 предни и 16 задни скорости, трансмисията предлага максимална скорост на движение от 40 км/ч.

 

Трансмисията Case IH CVXDrive е третата опция, която се предлага при серията Maxxum и може да бъде приложена при модели с мощност от 116 до 145 к.с. CVXDrive осигурява безстепенно задвижване до 50 км/ч. и възможност за програмиране на работна скорост при фиксирани обороти на ДВГ, за да се постигне максимална ефективност.

В серията Maxxum влиза и новият първокласен шестцилиндров модел Maxxum 150 CVX със 175к.с.(максимална мощност). Също като шестцилиндровият Maxxum 150 Multicontroller, Maxxum 150 CVX ще бъде напълно достъпен за продажба от третото тримесечие на 2018 г. С този трактор Case IH предлага най-лекия и най-малък вариант досега в индустрията с шестцилиндров двигатели с такава мощност. Тракторите Maxxum се задвижват от 4.5-литрови четирицилиндрови и 6.7-литрови шестцилиндрови двигатели с турбокомпресори произведени от компанията FPTIndustrial. Те напълно отговарят на последните изисквания за вредни емисии, Етап IV final, като използват системата за селективна каталитична редукция на Hi-eSCR.

Публикувана в Агротехника

Вече 175 години компанията прави най-здравите трактори и комбайни за тези, които искат повече. Впечатляваща демонстрация край словашката столица

Ангел Върбанов,

Наш спец. пратеник в Братислава

2017 година е специална за компания CASEIH. Пътят на водещия световен производител на земеделска техника е започнал точно преди 175 години в американския щат Уисконсин. Машините, които произвеждал тогава Джером Кейс, помагали на американските пионери да усвояват и култивират земите на Дивия запад. За да отпразнува този впечатляващ юбилей, производителят пусна на пазара 175 лимитирани трактори от серия PUMA и обнови цялата си гама от трактори.

Новите машини бяха представени на грандиозно събитие за европейски аграрни журналисти на полето на една от най-прогресивните ферми на Стария континент – FirstFarm, край словашката столица Братислава. FirstFarm е датска компания с акции на фондовата борса, която инвестира в земеделско производство в цяла Европа. За миналата година оборотът на компанията е 130,3 млн. датски крони и тя е на крачка от това да заеме лидерското място в Европа като компания, управляваща земеделски бизнес. Обработва земи в Словакия, Румъния и Унгария, занимава се със животновъдство и производство на мляко и носи значителни печалби на своите инвеститори. В работата си залага на червените гиганти CASEIH Quadtrac. Домакин на събитието бе Сорен Нилсън, мениджър на компанията за Словакия. Пред журналистите от най-авторитетните европейски аграрни издания той обясни защо са избрали машините, произведени от CASEIH:

Тракторите, с които работим, са Quadtrac 620. Тези гиганти с 4 гумени вериги са много ефективни, когато става дума за предаването на мощността от двигателя към почвата. И тъй като колесната им база е под 3 метра, те имат сериозно предимство, защото не се налага да бъдат ескортирани, когато се придвижват между отделните поля. Тракторите Quadtrac значително намалиха както необходимото ни време за работа, така и разходите ни. Сега успяваме да свършим цялата работа по тежките почвообработки на 93 000 дка само с два трактора. Всеки Quadtrac има двама тракториста, които работят на 12-часови смени. Така се работи денонощно. Това ни помогна значително да повишим производителността и печалбите от нашето стопанство в Словакия. Днес обработваме 93 000 дка със същия брой работници, както 38 000 дка през 2006 г. Добивите ни се повишиха с от 10 до 40 на сто. Всеки Quadtrac отработва по 2000 моточаса на година. Много сме доволни.“

Soren Nielsen First Farms 01 1

Новият QuadtracCVX – за първи път CVT трансмисия при високите мощности

CASEIH представи на полето край Братислава първия си Quadtrac с безстепенна трансмисия CVT. Тракторът с тази трансмисия значително намалява консумацията на гориво и улеснява работата на тракториста. Това е първият трактор от високите мощности с такава трансмисия.

Cерията CASEIHQuadtracCVX включва 3 модела и допълва съществуващите вече 5 модела от машини със стандартна powershift трансмисия. Новата трансмисия CVXDrive предлага всички преимущества на безстепенното управление от 0 до 40 км/час. Със своите 613 максимални конски сили моделът Quadtrac 540 CVX е най-мощният трактор със CVT трансмисия на пазара. Другите модели в серията са Quadtraс 500 CVX и Quadtrac 470 CVX с 558 и 525 к.с. максимално съответно.

Управлението на новите трактори с безстепенна трансмисия е много лесно дори за оператори без опит на такива машини. Машините набират скорост много бързо и плавно както на пътя, така и на полето. С безстепенна трансмисия в скоростния диапазон 0-40 км/час напред и 0-18 км/час назад CVX машините имат ненадмината производителност и ефективност на работа. Скорост от 40 км/час се постига при 1640 об/мин, което осигурява много ниска консумация на гориво.

Case IH е синоним на високопроизводителна земеделска техника. Фирмата е с богата история в разработката на CVT трансмисии при универсалните трактори. „Сега дойде времето да приложим тази технология и във високия мощностен диапазон трактори, а именно в серията Quadtrac, така че собствениците на големи ферми да могат да се възползват от същите предимства– ефективна консумация на гориво и ниски експлоатационни разходи", заяви Ханс-Вернер Едер, мениджър продуктов маркетинг на Case IH Quadtrac.

Тракторите Case IH Quadtrac CVX се задвижват от 12.9-литров, 6-цилиндров Cursor 13 двигател, произведен от FPT Industrial, с едностепенно турбинно задвижване при моделите Quadtrac 500 CVX и Quadtrac 470 CVX и двустепенен турбокомпресор за модела Quadtrac 540 CVX. Всеки турбокомпресор има собствена охлаждаща система, осигуряваща 30% по-бърза реакция при натоварване. Двигателите отговарят на последните изискванията за вредни емисии Stage IV чрез използването на системата Hi-eSCR на Case IH, която също така гарантира и оптимизиране на използваното гориво. Case IH Quadtrac 540 CVX е с капацитет на резервоара от 1230 литра и резервоар DEF (AdBlue) от 322 литра.

Скоростната кутия CVXDrive в моделите Quadtrac 470, 500 и 540 CVX има редица предимства – лесно управление, особено за неопитни оператори; по-бързо ускоряване при работа в полето или при транспорт на пътя, пълна мощност при ниски скорости. Усъвършенстваната CVТ трансмисия включва четири механични диапазона за постигане на високо ниво на ефективност. Тя е лесна за употреба и осигурява безпроблемен трансфер на мощността от 0 до 40 км/ч, без необходимост от лост или превключвател. CVТ трансмисията позволява на оператора да зададе предварително три регулируеми целеви скорости, за да оптимизира работната скорост за дадена дейност, което вече може да се случва от терминала в кабината или чрез бутоните на Multicontroller.

Системата Automatic Productivity Management (APM) автоматично постига оптимален баланс между двигателя и скоростната кутия, за да осигури най-ефективната работа на машината, независимо дали целта на оператора или на собственика е минималното използване на гориво или максималната мощност. Active Hold Control (AHC) предотвратява връщане назад при спиране на хълмист терен, без да се налага използването на съединител или спирачка. Автоматичната паркинг спирачка се прилага, ако машината остане в наклонено положение повече от 45 секунди. Новите модели трактори Quadtrac CVX са оборудвани и със системите за прецизно земеделие AFS, които събират и доставят важни данни за управление на разходите и отглеждане на културите. Посредством AFS AccuGuide тракторът автоматично се движи чрез GPS сигнал – с точност до 2,5 см, използвайки минимална консумация на време и гориво по време на работа.

Хидравличната помпа осигурява максимален поток на маслото от 216 литра в минута, като може опционално да бъде 428 л/мин, за да се справи с най-високите изисквания на фермерите за работа с инвентари. Системата работи под налягане от 210 бара, доставяйки ги до осем дистанционни клапана. Хидравличната система и задната навесна система, която е с капацитет от 8949 кг, се контролират по електронен път чрез джойстика от кабината.

Новите модели Case IH Quadtrac CVX са оборудвани с подобрена версия на познатите досега кабини Surveyor, която предлага голяма остъклена площ за отлична видимост във всички посоки. Кабината осигурява максимален комфорт при работа благодарение на 4-точковото окачване, което обира вибрациите и свежда до минимум подскоците при неравности. Операторите могат да се възползват и от подобрената подлакътна система с двойна дроселова клапа за настройка на минималната и максималната скорост, както и джойстик Multicontroller – за повече възможности за настройка параметрите на работа на трактора.

Maxxum

Maxxum 01 1

Новости има и при серията Maxxum. И тук те засягат предимно трансмисията. Новата полуавтоматична трансмисия ActiveDrive 8предлага по 8 допълнителни скорости във всеки от трите диапазона. Така общият брой на скоростите при тракторите Maxxum вече е 24 напред и 24 назад. Новата трансмисия включва функции, предназначени да направят тракторите по-ефективни и лесни за работа.

За тракторите Maxxum с мощност 116 – 145 к.с. е налична опционално и трансмисията CASEIHCVXDrive, която предлага безстепенно управление със скорост до 50 км/час.

Освен това серията вече има нов флагмански модел – шестцилиндровия Maxxum 150 CVX с максимална мощност от 175 к.с., който ще бъде на пазара от 2018 г. Така CASEIH предлага най-малките шестцилиндрови трактори на пазара – леки, но много мощни. Тракторите Maxxum имат 4,5-литрови четирицилиндрови и 6,7-литрови шестцилиндрови двигатели FPT, отговарящи на еконормите StageIV.

PUMA

Puma 01 1

Тракторите на CASEIH от серия Puma, задвижвани от 6,7-литров двигател FPTN67, също са съществено обновени. Те имат много нови функции, създадени да подобрят ефективността, производителността и комфорта на оператора. Машините вече отговарят на еконормите StageIV и използват селективна каталитична редукционна система Hi-eSCR.

Значително обновено е окачването на тракторите, което осигурява плавно управление на машините и значително увеличава времето за работа в светлата част на денонощието. Подобрено е и кормилното управление, което намалява броя на завиванията на волана.

Днешният ден

Днес CASEIH продължава да се фокусира върху иновативните разработки, за да помогне на фермерите да бъдат още по-продуктивни. Технологиите EfficientPower позволяват на машините на компанията да отговарят на еконормите StageIV, без необходимостта да се използват сложни системи и филтри за сажди. Тракторите Magnum 380 CVX и Optum 300 CVX са отличени с престижни международни награди, признаващи приноса им към развитието на земеделието. CASEIH е фокусирана в бъдещето, разработвайки концепцията за автономен трактор – тя бе представена през 2016 година на изложението FarmProgresShow в САЩ, създадена с цел да се преодолее дефицитът на работна ръка в земеделието и да се направи производството на храни толкова ефективно, колкото това въобще е възможно.

175 години за CASEIH означават успешно издържан тест от дълги години за качество, упоритост и прогрес в служба на фермерите по света. А основните принципи на компанията са иновативно инженерство, ефективна мощност и спазване на изискванията на агрономията, които оформят философията на бъдещето на земеделието. Стъпила здраво върху фундамента на тези 175 изминали години, компания CASEIH демонстрира, че уверено и спокойно, но и с вълнение очаква следващите си 175 години заедно със земеделците.

У нас марката CASE IH се представлява от Тайтън Машинъри България. Ето и оценката на Винсънт Хазенберг, продуктов маркетинг директор на CASE IH за Европа, Средния изток и Африка, за екипа и работата на родната фирма: „Те са едни от най-добрите ни дилъри и разчитаме 100 процента на тях“. 

Публикувана в Агротехника

На 11-12 април Väderstad Tempo поставя нов световен рекорд, засаждайки 502,05 хектара в рамките на 24 часа със скорост от 20-22км/ч. Два месеца по-късно на същото поле в Унгария е налице силна реколта, а статистическите данни за точността при засаждане показват впечатляващи резултати.

Габор Свавей, директор на стопанството Enyingi Agrár Zrt, където е постигнат световния рекорд, е много положително настроен относно резултатите в световен мащаб. Като цяло стопанството оперира с над 7000 хектара, от които 4000 хектара тази година са предназначени за царевица. След засаждането през април, климатът в западна Унгария главно е бил доста сух.

- Впечатлен съм от резултатите, които Väderstad Tempo постигнаха за такъв кратък срок. Въпреки суровото време, площите, заслужили световния рекорд, са най-добрите в този регион, казва Габор Свавей, директор на стопанство Enyingi Agrár Zrt, и добавя:

- Стандартнотези площи се засаждаха с две обикновени 12-редови сеялки, на които им бяха нужни 4-5 дни, за да приключат. Досегане сме постигали толкова висока прецизност при засаждането, каквато Väderstad Tempo ни демонстрира тази година.

Висока прецизност

Университетът в Гьодьольо е извършил статистически измервания на разстоянието между растенията в редовете, както и дълбочината на засяване. От там съобщават, че коефициентът на вариация на разстоянието между растенията в редоветее 24,3%.

- Като имаме предвид, че много производители на пазара не постигат такава прецизност, въпреки че засаждат със скорост, наполовина по-ниска от тази на Tempo, ние сме изключително доволни, казва Матиас Ховнерт, Директор Продажби и Маркетинг във Väderstad.

През последните седмици университетът е измерил над 6800 растения от засадените с царевица площи.

- Анализирахме общо 6808 растения, от които открихме 24 двойно засадении 16 пропуска. Това са много добри резултати при такава висока скорост на засаждане и средни условия за подготовка на почвата, споделя Истан Богнар, асистент в Университета в Гьодьольо.

Двойно засаждане означава, че разстоянието между две растения е по-малко от половината от средното разстояние, а пропуск - че разстоянието между две растения е 1,5 пъти повече от средното разстояние.

Много равномерно израстване

Що се отнася до дълбочината на засяване, измерванията от университета показват много равномерни резултати. В най-общ план, дълбочината на семенатаможе да прояви отклонение само с 0,5 cm от избраната дълбочина на семена 6 cm.

- Резултатът е виден по силната и равномерно израснала реколта в цялото поле, казва Матиас Ховнерт във Väderstad.

Публикувана в Агротехника
Страница 1 от 2

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта