Четвъртък, 14 Юни 2018 14:52

Грижи след беритба на ягодите

Плодовете на ягодите извличат много хранителни вещества и след беритба растенията се изтощават.

Залагането на плодинте пъпки става през лятото

В края на лятото и през есента при ягодите протича вторият интензивен растеж на листата. Тогава се залагат и плодните пъпки за следващата година. Затова след прибиране на плодовете, ако сте използвали мулчиращи материали те се събират, изнасят и изгарят. Почистете ягодите от застарели и болни листа, след това направете обилна поливка.

Подхранете и окопайте

Няколко дни след поливането се прави и първото окопаване след беритба. Дълбочината трябва да е на 6-8 см в междуредията и на 4-5 см вътре в реда. Преди това подхранете растенията със 7-8 кг на декар амониева селитра. Ако през пролетта не е торено с фосфор и калий, тогава използвайте комбиниран тор, съдържащ и трите елемента. В този случай обаче торенето трябва да се направи задължително преди окопаването.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Успешното съхранение на плодовете е възможно само, ако беритбата е навременна, т.е. плодовете за съхранение трябва да се берат в техническа зрялост. Консумативната зрялост при различните сортове настъпва по различно време – от няколко седмици до 2-3 месеца по-късно.

ГРЕШКИТЕ МОГАТ ДА ПОХАБЯТ ПРОДУКЦИЯТА

. Ранната беритба на късните сортове ябълки и круши първо рефлектира върху добива - той намалява чувствително, защото обикновено през това време плодовете още нарастват и не са достигнали оптималните си размери. Такива плодове не могат да придобият типичните за сорта вкус и окраска, дори и при следберитбено узряване. По-често боледуват от горчиви ядки и запарване, а кожицата им се набръчква от загубата на вода. . При късна беритба плодовете се съхраняват за по-кратко време и загубите са много по-големи. Те получават брашнеста консистенция и встъкляване на плодовото месо, което ги прави негодни за консумация. Освен това, късната беритба пречи за запасяване на дърветата с резервни хранителни вещества и те много по-лесно измръзват през зимата.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 03 Ноември 2017 10:31

Роботизирана беритба на ябълки

Неотдавна компания Abudant Robotics представи нов робот, който ще бъде програмиран за беритба на ябълки. Според производителите ефективността на такъв робот е стотици пъти по-голяма от тази на човека. При прибиране на реколтата ще се губи по-малко време. Скоростта на робота за беритба на една ябълка е 1 секунда. Машината, чието име все още не е дадено, ще може лесно да се премества от дърво на дърво и бързо да събира ябълки, без да поврежда плодовете. „Точността е в кръвта му“, шегува се производителят. Според него е бил необходим много труд, за да се научи железният помощник да бере ябълките без да ги поврежда. Проблемът е бил решен с вакуум. Роботът, като прахосмукачка, засмуква плодовете в себе си и с помощта на специални маркучи той попада в кошницата, но скоростта на падането е много малка. Така възможността за повреждане на ябълката е изключена.

Предвижда се в бъдеще усъвършенстване на разработката. По-специално, създателят работи над способността на робота да бере само узрели ябълки, без развалените. Тази система ще може да се използва за бране и на други плодове, което значително ще улесни и ускори прибирането на плодовата реколта.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Беритбата е последната операция, с която приключва един вегетационен период на овощните дръвчета. Но след нейното приключване не бива да смятаме, че са приключили и грижите по дръвчетата.

Непосредствено след биритбата залагаме началото на плодовата реколта за следващата година.

Какво още трябва да свършим до трайното застудяване на времето?

Така, както ние се стягаме за зимата, трябва да направим всичко възможно дръвчетата също да презимуват успешно, като ги защитим максимално от вероятните опасности.

Преди да направим основните неща, като предзимни пръскания, варосване, обвиване на стеблата и др., трябва да елиминираме всички обективни предпоставки, които в периода на покой биха навредили на дръвчетата.

Една от важните мерки е т.н. фитосанитарна резитба. Тя не е същинска резитба, каквато правим за формиране или плододаване на дръвчетата, а резитба по необходимост. Същността и се изразява в премахване на всички счупени по една или друга причина клони през годината, както и премахване на всички видимо нападнати от болести и неприятели клони. Това се налага поради факта, че най-често раните на счупените клони служат като входни врати за причинителите на болести, както и за убежища на зимуващите форми на неприятелите. Ако се налага да бъдат изрязани по-дебели клони от дръвчетата, то непременно начажете раните с блажна боя за по-бързото им зарастване и спиране на изпарението на вода от тях. При тази резитба отстранете и всички останали на дърветата болни плодове, които също са източник на инфекция.

След изрязване всички отстранени растителни части трябва задължително да бъдат изнесени от насаждението и изгорени. Само тогава работата ще е свършена до край.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 06 Октомври 2017 10:46

Кога да се берат късните ябълки?

Покафеняването на семките е единият от признаците за определяне на времето за бране на ябълките. Но това не е единственият признак.

Другите признаци за зрялост са:

. Придобиване на характерните за сорта окраска на плодовете

. При проба - сравнително лесното откъсване на дръжката от клонката.

Късните сортове ябълки могат да се берат до края на октомври, дори до началото на ноември.

Единственото нещо, с което трябва да се съобразявате е да се следи времето, за да не бъдат осланени.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Дръвчетата вече дават първи признаци, че се готвят за зимен покой. За това ще им помогнат и първите слани, които прекратяват живота на листата и закаляват дървесината срещу студа.

Сега е най-подходящият момент да свършим още малко работа в градината, която е от голямо значение за успешно презимуване на дръвчетата и за добро развитие и плододаване през следващата година.

Има редица мерки, които трудно биха се практикували в големи масиви от трайни насаждения. В малката градина, това не е така – там работата е много по-малко и включва неща, които всеки би могъл да свърши.

Механичните мерки имат голямо значение за здравното състояние на дръвчетата за следващата година. За тях не са необходими специални средства и материали. Необходими са само овощарски инструменти и малко усилия от наша страна.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 28 Септември 2017 11:58

Лесно определяне на срока за беритба

При незрели плодове въглехидратите са във вид на нишесте. При узряването им то се превръща в захари. Колкото е по-зелена крушата или ябълката, толкова повече е нишестето в нея и обратно, при узряването захарите са повече.

ЛЕСЕН НАЧИН ЗА ПРОВЕРКА

Разрежете плода, на мястото на свежия разрез полейте с еднопроцентов разтвор на йод и оставете 1-2 минути. Ако разреза почернее, плода не е готов за беритба, в него има много нишисте. Ако разреза на плода обаче не потъмнява или почервенява, вече имате сигурен признак, че е настъпила технологична зрялост и плодовете са годни за съхранение. При потъмняване на 1/3 от среза, плодовете могат да се съхраняват до 2-3 седмици.

СОРТИРОВКА

Ябълките и крушите се събират по сортове, качество и размери. Те се сортират в кошници или касетки. Ако при беритбата плодовете получат механични повреди - от удар, падане, от вредител, добре е да се употребят възможно най-бързо, иначе могат да загният и да повредят и останалите.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Сроковете и техниката на беритбата на късните сортове плодове оказват голямо влияние на качества на плодовете. По време на активния растеж и наливане на плода, в ябълките и крушите протича активно дишане, осъществено чрез множеството устица на плода. С приближаване на началото на съзряване техния брой постепенно намалява и в момента на беритбената зрялост те напълно се затварят, газообмена се прекратява и кората се покрива с характерен налеп (масла, смоли), образуващ така наречения восъчен налеп.

При биологически неузрели, но откъснати или паднали плодове, такъв защитен слой не се образува. Такива плодове, дори и при кратко съхранение бързо губят влага, сбръчкват се и бързо загниват. Те не са годни за съхранение.

ПРЕДПАЗЕТЕ СЕ ОТ ГРЕШКИ

Грешките при прибиране на плодовете могат да доведат до загуба на висококачествена продукция. Преждевременото или закъсняло прибиране на плодовете не само може да влоши външния им вид, но да повлияе отрицателно и на вкусовите качества.

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Основни показатели при определяне срока на беритба са:

. окраската на плода;

. потъмняване на семената;

. поява на типични за сорта вкус и аромат на плода;

. за някои сортове - типична мекота на консистенцията.

СПОРЕД СОРТОВЕТЕ И СРОКА НА БЕРИТБА

. Летните и есенните сортове могат да стоят на дървото, докато не се появят признаци на окапване на здрави и зрели плодове.

. Зимните сортове ябълки се берат много преди настъпване на консумативната зрялост.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

В края на септември и началото на октомври настъпва периода, в който зимните сортове плодове се прибират за съхранение. Срокът на беритбата е важен момент, защото от него зависи дълготрайността на плодовете в хранилищата. Много читатели ни питат как да определят срока за беритба на късните ябълки и круши.

ИМА ЧЕТИРИ ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛЯ

За да се ориентирате кога е настъпила беритбената зрялост на плодовете има редица показатели. За личното стопанство, където не разполагате с лаборатории и апаратура за нейното определяне, най-важни са четири показателя, които се базират на визуалният метод, а именно:

. плодовете трябва да са придобили характерната за сорта окраска на кожицата;

. обемът им да е достигнал максималните си размери и те са спирели да настват;

. откъсването на дръжките им от носещата клонка става сравнително лесно;

. семената им са узрели и са придобили по-светло или по-тъмно кафяво оцветяване в зависимост от сорта.

ПРАВИЛО!

Колкото по-дълго плодовете са на дървото, толкова повече се подобрява тяхното качество и се увеличава трайноста им при съхранение. Но при всички случаи трябва да изпреварим трайното настъпване на есенните дъждове и ветрове, защото риска да ги похабим при съхранение се увеличава.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

От ябълките и крушите има сортове, които са ранни, средно ранни и късни или зимни. Времето за беритба се определя именно от това кой сорт в коя група е.

РАННИ СОРТОВЕ

Както при ябълките, така и при крушите има ранни (летни) сортове, при които беритбената зрелост почти съвпада с консумативната.

. Ранни са ябълките Молиз делишес, Джърсимак, Златна пармена, Прима и др.

. От крушите ранни са сортовете Уйлям Боуви, Вилямова масловка, Д-р Жул Гюйо, Жифардова масловка, Клапов любимец и др.

Плодовете на посочените сортове се берат в консумативна зрялост или 2-3 дни преди нея. Те могат да се съхраняват при обикновени условия за не повече от 7-10 дни, а в хладилници максимум до един месец.

Средно ранните сортове при тези два вида понасят известен период на съхраняване, който може да е до един месец от беритбата, а при контролирани условия (в хладилници) до 2-3 месеца.

КЪСНИТЕ СОРТОВЕ СЕ БЕРАТ В ТЕХНОЛОГИЧНА ЗРЯЛОСТ

Късните (зимни) сортове ябълки и круши се берат през есента в т. нар. технологична зрялост. За да станат годни за консумация те трябва да преминат период на съхранение за доузряване и придобиване на консумативна зрялост. Момента на беритба при тях се определя, когато плодовете придобият определени признаци.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 5

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта