300x250 static

Втората годишна информационна кампания за 2018 г. на тема „Европейски средства за бизнеса“ на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ - Добрич) приключи успешно. От 10 юли до 6 август се проведоха девет информационни събития в цялата област.

Пред близо 230 представители на общински администрации, кметове и кметски наместници, общински съветници, работодатели, земеделски стопани, рибари, медии и граждани, експертите от центъра представиха актуалните подмерки по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).

Огромен интерес на информационните срещи имаше към трите процедури на подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от ПРСР, която ще финансира проекти в сферата на производство на неземеделски продукти, развитието на услугите и занаятите. Очаква се приема на проектни предложения по подмярката да стартира до края на тази година.

Земеделските производители активно се интересуваха от отворената за кандидатстване подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ с подкрепата на която ще се подобри икономическата устойчивост на стопанства със стандартен производствен обем между 6000 и 7999 евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 22 октомври 2018 г.

На информационната среща в община Добрич предприемачите се запознаха и с отворената процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството” по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020. Владимир Бобев – началник на „Регионален сектор Варна“ към Управляващият орган на програмата представи всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите, допустимите дейности и разходи.

В общините Тервел и Балчик се проведоха изнесени приемни с открити щандове, където експертите от центъра предоставяха информация на заинтересованите граждани за възможностите за финансиране по европрограмите. Преобладаващо въпросите бяха за допустимите инвестиции по подмярка 6.4.1 в областта на услугите и производството и допустимите разходи по подмярка 4.1.2. финансираща малки стопанства от ПРСР.

В информационната среща в Община Тервел участваха и представители на Местната инициативна група (МИГ) Тервел-Крушари, които представиха условията за кандидатстване с проекти към Стратегията за воденото от обществото местно развитие. До 30.09.2018 г. земеделски производители и предприятия от двете общини могат да подадат проектно предложение по подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти” на мярка M04 „Инвестиции в материални активи“. Подмярката има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост на територията на двете общини. Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни в ИСУН 2020 - eumis2020.government.bg/, електронната страница и в офиса на МИГ Тервел-Крушари.

След всички срещи бяха проведени консултации с местния бизнес и земеделските стопани, свързани с проектните им идеи, допустимостта съгласно условията за кандидатстване, както и необходимите документи за кандидатстване.

Публикувана в Бизнес

И тази седмица Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) продължава своята информационна обиколка на тема: „Европейски средства за бизнеса в селските райони“ в общините от област Добрич.

В гр. Каварна информационната среща ще се състой на 25 юли (сряда) 2018 г., от 14:00 часа в залата на хотел „Отдих“, бул. България 67, Градски парк.

На 26 юли (четвъртък) 2018 г. от 10:30 часа в залата на Община Крушари, екипът на ОИЦ – Добрич ще представи актуалните възможности за финансиране с европейски средства.

За жителите на община Шабла информационната среща ще се проведе на 27 юли (петък) от 14:00 часа в залата на читалище „Дружба 1898“ в с. Дуранкулак.

По време на събитията ще бъдат представени 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, както и отворени процедури по Програмата за морско дело и рибарство в черноморските общини.

Публикувана в Новини на часа

Финансовото министерство удължи срока, в който търговците трябва да подменят касовите си апарати или софтуера им, но това няма да намали допълнителните им разходи. По груби оценки на НАП харчовете ще достигнат 100 млн. лв. Близо 220 000 машини трябва да бъдат подменени с нови и още толкова да получат обновен софтуер, пише в. Сега.

Фискалните устройства трябва да отговорят на новите изисквания, гласувани в Закона за ДДС през пролетта, според които те трябва да подават в реално време към НАП информация за всяка издадена касова бележка. Освен това върху касовите бележки трябва да се отпечатва баркод, с който потребителите чрез специално приложение да проверяват дали покупките им са отчетени пред данъчните. Финансовото министерство публикува на сайта си свързаните с това промени в наредбата за регистриране на продажбите.

Първи с изискванията трябва да се съобразят регистрираните по ДДС търговци. За тях срокът за подмяна на фискалните устройства е март 2019 г., а не началото на 2019 г., както се предвиждаше първоначално. За всички останали срокът е юни 2019 г., а за търговските вериги, които ползват интегрирани автоматизирани системи за продажби - края на 2019 г.

До 1 октомври тази година обаче производителите и разпространителите на софтуер за управление на продажбите трябва да декларират пред НАП, че продуктите им отговорят на изискванията на наредбата. Това ще засегне над 20 000 фирми, които, вместо касови апарати, в момента ползват компютърни конфигурации, свързани с фискални принтери. Те ще трябва да бъдат актуализирани или подменени, тъй като от НАП твърдят, че между 30 и 70% от оборота на тези обекти остават скрити заради манипулации на софтуера. По оценки на приходната агенция разходите за бизнеса за актуализацията на софтуера са средно около 120 лв. на работно място. Подмяната на принтера пък ще струва средно 275 лв.

Разходите на фирмите за касовите апарати ще могат да бъдат признати за данъчни цели, което означава, че с тях ще се намали данъчната основа и ще се плати по-малко данък, обясниха от НАП. Оттам увериха, че в момента при покупка на касов апарат фирмите издават ваучер, с който, след влизане в сила на наредбата, ще извършат нужните настройки по фискалното устройство безплатно.

Публикувана в Новини на часа

В петък котировките на мелничарската пшеница на борсата в Париж се изстреляха стремително нагоре. В рамките само на един ден септемврийският контракт хлебно зърно там поскъпна с 4,50 евро – до EUR178,50 за тон, а на 2 юли (около 12:00 българско време )борсата вече търгува стойности отколо EUR182 за тон. Анализаторите коментират, че ценовата експлозия на житния пазар беше предизвикана от поредното и то драстично намаление на прогнозата за размера на френската реколта.

На 29 юни водещата независима аналитична агенция Strategie Grains редуцира своята оценка за добива от пшеница във Франция с 4 млн.т, в сравнение с данните отпреди един месец – до 33,2 млн.т, а това е с близо 10 на сто по-малко в сравнение с очаквания резултат за текущия сезон.

Важно е да се отбележи, че тази песимистична прогноза беше оповестена почти веднага след като Европейската комисия влоши перспективата за производство на мека пшеница в ЕС през 2018/19 г. от 140,25 млн.т на 137,6 млн.т. Прогнозата за размера на преходните запаси също беше намалена – от 16 млн.т на 13,4 млн.т. Всичко това става на фона на очертаващото се намаление на добива и износа на пшеница в черноморския регион и преди всичко в Русия. В момента прогнозите за новата руска реколта вече гравитират към 67-68 млн.т, в сравнение с 85 млн.т ожънати през миналата година. В края на миналата седмица проучвателния екип на френската компания Agritel след обиколка из Украйна сведе прогнозата си за добива от пшеница там до 24,7 млн.т, с 5 на сто по-малко в сравнение с настоящия сезон.

Публикувана в Бизнес

От векове водата и вятърът оформят картината на Холандия, а тя освен като „ниската земя” е известна и като „страната на вятърните мелници”. В последните години обаче старите майстори мелничари намаляват все повече и вече се усеща недостиг на хора, които да владеят така добре занаята. За популяризирането му допринася и факта, че през 2017 година холандските вятърни мелници са включени в списъка на световното културно наследство, пише „Дойче Веле”.

Вятърът е движещата сила на старите мелници и именно неговата сила използва  Криста Бробенкамп, когато реши да смели брашното си. Живее съвсем близо до една вятърна мелница в холандската провинция Фрисланд. „Една неделя исках да си изпека хляб. Дойдох тук защото тази мелница беше най-близката до селото за да си купя брашно, и се влюбих в нея”, признава Криста. Ето защо заедно с почасовата си работа в сферата на търговията, решила да завърши и курс по мелничарство  за свободно практикуващи. Научила всичко за смилането на брашното от своя учител Дик Сандберг. Освен теоретични познания и практически опит, за да работи като мелничар, имала нужда и от много физическа сила, за да управляваш мелницата.

„Когато започнах не бях толкова силна колкото сега, но с всеки следващ път ставах все по-силна”, признава тя.Днес в цяла Холандия са останали едва около 50 професионални мелничари, а останалите 1 500 са на свободна практика. Без тяхна помощ вятърните мелници биха само като паметници на един забравен занаят. С работата си обаче те допринасят за това, да изпълняват съвестно основните си функции, поне за няколко дни седмично.

„По-рано с мелничарството са се занимавали основно възрастни хора, докато днес интерес проявяват преди всичко младите, и това е добре, защото така занаятът ще се запази по-дълго време”, смята Дик Сандберг. Ако мелниците не работят според него ще се разрушат, а с това ще се изгуби и тяхната история. Ето защо мелничарският занаят по думите му трябва да се подкрепя, за да се запазят и мелниците.

Най-старите вятърни мелници в Холандия датират от 13-ти век. Те са определяли облика на „ниската земя” и са допринесли за икономическия и ръст. Спомогнали са за развитието на преработката на дървесината и бояджийството, а във времената на индустриален подем подпомогнали чрез изпомпването на водата за отвоюване на нови територии, тъй като част от териториите на страната се намират под морското ниво и без вятърните мелници някои региони сега дори нямаше да съществуват.

В средата на 19-ти век старите  мелници в страната са наброявали близо 10 хиляди. До наши дни са запазени около 1200, в това число и водни мелници, които се намират основно в южната част на страната. „Особеното при тях е, че освен брашно могат да произвеждат и олио. Това е причината да са снабдени не с едно, а с две водни колелета”, казва Роберт ван Бусел. Мелниците използват енергията на водата, превръщайки я в ротационна енергия. Една от водните мелници, разположена в близост до Айнтховен, е построена от монаси през 13-ти век, а Роберт идва тук още от дете. Произлиза от семейство на мелничари, които се грижат за водната мелница от десетилетия насам. Обучавал се е години в различните техники, включително и в това как да произвежда олио чрез пресоване на ленено семе. „Намирам за чудесно, че мога да ползвам подобна старинна техника, която продължава да функционира безотказно и днес. Можем да видим как се произвежда олио в мелницата, за което имаме нужда единствено от вода”, продължава той. Начупените ленени зърна се изсипват в торби  след което се поставят в пресите.

Роберт използва слушалки, тъй като процесът по извличане на олиото от лененото семе е доста шумен. Количествата олио, произведени по този метод са твърде малки, но тук не става дума за продукция в съвременните индустриални измерения, а за радостта от това, да го правиш по технология, практикувана от столетия и да запазваш традицията жива. „ В момента мелницата се управлява от баща ми, а по-късно ще се радвам аз да поема дейността”, казва с усмивка той. Във Фрисланд Криста вече има планове да отвори и малка пекарна. „Мечтата ми е да живея с мелничарството, защото за мен би било прекрасно, ако можех да работя по цял ден в мелницата, да предлагам прясно изпечен хляб в моята пекарна и да срещам така нови, и нови хора”, признава младата мелничарка.

А това означава, че докато има млади хора като нея и Роберт, мелничарството, а с него и старинните мелници на Холандия, няма да отмрат, а ще бъдат запазени.

Мартин Иванов по материали на  „Дойче Веле”

Публикувана в Бизнес

Бизнесът се обединява около идеята за функциониране с нулеви отпадъци и ще представи своите стратегии в тази посока по време на Деветия национален зелен форум, организиран от списание "Мениджър" и ЕКОПАК. Събитието, което тази година ще бъде под наслов "100% кръгова икономика - споделена цел, споделена отговорност", ще се проведе на 19 юни 2018 г. в Сити Марк Арт Център. Форумът ще бъде открит от г-н Нено Димов, Министър на околната среда и водите, който ще представи основните цели в новия пакет на ЕС за кръговата икономика, зелените работни места, постиженията на България до момента в управлението на отпадъци и адаптирането на националните политики към международните изисквания за свят без нулеви отпадъци.

Основен фокус на събитието ще бъде бизнес трансформацията в глобален мащаб, диктувана от общите цели за устойчиво бъдеще на планетата. През последните години се наблюдава истинска зелена революция в бизнес философиите на компаниите, които се превръщат в двигатели и посланици на новата вълна за живот с нулеви отпадъци.

Деветото издание на традиционния дискусионен форум ще събере представители на властта и бизнеса, еко- и научни организации, специалисти по енергийна ефективност и управление на отпадъци, които ще се обединят около идеята за свят без отпадъци. Участниците ще обсъждат бизнес стратегии и управленски политики, както и устойчиви решения и успешни модели за следване при управлението на ресурси и отпадъци.

Форумът ще инициира активна дискусия в два панела, като в рамките на първия компании ще представят своите дългосрочни стратегии за свят без отпадъци, а през втория ще поставят на обсъждане политиките за управление на ресурси и повишаване на качеството на живот. 

Публикувана в Новини на часа

Министерският съвет предлага промени в Закона за опазване на околната среда, които целят облекчаване на административната тежест за бизнеса. С промените се урежда възможност за обединена процедура при инвестиционни предложения, които подлежат едновременно на три процедури – задължителна ОВОС, комплексно разрешително и/или доклад за безопасност. Възложителите ще имат възможност да избират дали трите процедури да вървят заедно или поотделно.

В общата процедура се събират и оценяват изискванията по трите процедури само в рамките на ОВОС. Това води до намаляване на общата продължителност два или три пъти. Общата процедура спестява разходи на инвеститорите. Намалява се и броят на изискваните документи, тъй като ще се събират по служебен път, както и срокът за издаване, преразглеждане и актуализиране на комплексните разрешителни. Същевременно при обединена процедура се гарантира, че са изпълнени изискванията за опазване на околната среда и човешкото здраве и при следващите етапи на разрешаване и експлоатация.

Намалява се също и срокът за определяне на приложимата процедура при планирани промени в работата на инсталации с издадено комплексно разрешително. Постига се облекчаване на бизнеса и насърчаване прилагането на доброволни ангажименти по опазване на околната среда чрез схемата EMAS и схемата на ЕС за екомаркировка.

Законопроектът оптимизира процеса по обществен достъп до информацията за инвестиционните предложения. Предвижда се компетентният орган да обявява предложенията на интернет страницата си и да уведомява писмено кмета на съответната община, район или кметство, който обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си или на друго обществено място.

Във връзка с предложените промени в ЗООС, се правят и изменения в Закона за биологичното разнообразие, Закона за управление на отпадъците, Закона за водите, Закона за чистотата на атмосферния въздух и в други нормативни актове.

Публикувана в Бизнес

Цените на повечето зърнени контракти претърпяха известни флуктоации в противоречиви посоки. В Чикаго цената на пшеницата се понижи с 5.52 долара до 144.84 щд/тон, във Франция трендът е обратен с плюс 1.50 евро до 161.50 евро/тон, в Украйна котировките отидоха с 5 долара нагоре до 195 щд/тон, а в Русия движението е обратно надолу с 1 долар до 196 щд/тон. При царевицата почти нямаше промени през седмицата - в САЩ плюс 1 долара до 159 щд/тон, в Будапеща без промяна на 173.50 щд/тон, както и в Русия без промяна 168 щд/тон. Рапицата продължава единодушно да поевтинява и в Евпорейския съюз /Еuronext/ с нови 2.25 евро до цена от 365.50 евро/тон, и в Украйна с 1 долар - 433 щд/тон.
В Ротердам нерафинираното слънчогледово олио почти всяка седмица се движи нагоре-надолу с разлика от 5 долара и сега цената му е отново 785 щд/т, а рафинираната захар в Лондон поевтиня рекордно с още 19.20 долара до 371.20 щд/тон.
В кръг "Зърно" на Софийска стокова борса АД хлебната пшеница от място се търсеше на 280-290 лв/т, при тази до склад на купувача се сключиха множество сделки на същата цена от предишното търсене - 315 лв/тон. Фуражна пшеница се предлага леко надолу - на 290 лв/т, а търсенето е на 270 лв/тон. Царевицата се движи в подобен диапазон – 260-270 лв/т „купува“ и 300 лв/т „продава“. При маслодайния слънчоглед търсенето за биологично сертифициран остава на 800 лв/тон, предложенията също остават на 1050 лв/тон. Има и търсене на маслодаен слънчоглед с високи показатели на 580 лв/тон. Разговорите на търговците се съсредоточиха върху обичайния контракт с незабавна доставка и бяха 530-540 лв/т и 560 лв/тон. Всички цени са без ДДС.
В кръг „Хранителни стоки” цените на основните суровини продължават да бъдат стабилни, търсене има за овес насипно, захар и каменна сол.
В кръг „Нехранителни стоки” на ССБ АД търговците бяха доста активни - продадоха се бензин А 98 Н на 2000 лв/хил.л, бензин А 95 Н от 1609 до 1750 лв/хил.литра, както и дизелово гориво Б 6 от 1617 до 1770 лв/хил.литра. Изкупиха се и дизелово гориво наливно от 1475 до 1575 лв/хил.литра, газьол за ПКЦ в диапазона 1476 – 1667.52 лв/хил.литра. Имаше и сделки за природен газ пропан бутан от 833.33 до 858.33 лв/хил.литра. Предлагат се и разнообразни видове масла.

Публикувана в Бизнес
Всеки ден около 500 хил. лв. безвъзмездна европейска помощ достига до българските компании благодарение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, каза заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на годишното публично събитие за отчитане на напредъка в работата по нея. По думите му над половин милиард лева от бюджета на програмата е изплатен към бенефициентите като за сравнение през миналия програмен период този процент на разплатени средства е бил постигнат едва на шестата година. Така през периода 2014 – 2020 г. се движим 2,5 пъти по-бързо и по-ефективно, подчерта Манолев.

Зам.-министърът посочва, че с това темпо на работа, се очаква до края на програмния период над 3 000 български компании да се възползват от безвъзмездна европейска помощ по програмата. По думите му ОПИК продължава да е една от най-добре представящите се програми в България и към момента няма опасност от загуба на европейско финансиране. Страната ни е обявила процедури за над 70% от бюджета на програмата и са сключили над 1 500 договора на обща стойност 1 милиард и 414 млн. лв. Голяма част от тях са в процес на изпълнение, коментира икономическият заместник-министър и съобщи, че през 2018 г. ще стартират нови процедури на обща стойност от около 400 млн. лв.

Публикувана в Бизнес

Чужди фирми, главно френски, изкупуват българските розоварни,  съобщава "Монитор", позававайки се на хора от бранша на етерично-маслените култури. От години чуждестранните фирми надуват изкупните цени на розите и по-този начин притискат българските дестилерии. У нас работят вече няколко големи френски фирми, занимаващи се с доставки на розово масло и други екстракти от етерични култури за производителите на парфюмерия и козметика, а половината от розоварните в България вече са тяхна собственост, твърдят от бранша. 

Според експертите вдигането на цената на суровината ще се окаже пагубно за розата. Всички ще се юрнат да садят рози и насажденията ще станат толкова много, че няма да може да бъдат обрани и ще стане хаос. Французите ще си доставят колкото розово масло им трябва от техните си розоварни на наша територия и българските дестилерии ще увиснат и няма да имат къде да си продават продукцията. На практика те ще бъдат изтикани от европейския пазар. За това дори и някои от големите производители на розово масло у нас вече си продадоха дестилериите си. "Затова и работя само с Япония", казва собственик на розоварна, пожелал анонимност. Той добавя, че наши дестилерии се купуват и от турски фирми, като целта им е да смесват нашето розово масло с тяхното, за да повишат качеството му и по-успешно да конкурират българското. Бизнесмен твърди още, че причина за недоброто състояние в бранша е липсата на специален закон, за който винаги има обещания преди избори, забравяни много бързо след това. От инвазията на французите за килограм розово масло печалбата пада под 1000 лв., което е рисково за българските фирми, смята Веселина Ралчева, собственик на дестилерия. Според нея проблемът може да се реши донякъде ако розоварните имат собствени градини.


Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 5

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта