300x250 static

Съветът на Европа прие нов набор от правила относно биологичното производство и етикетиране на биологични продукти, които ще влязат в сила на 1 януари 2021 г.
Новото законодателство ще допринесе за устойчивото развитие на биологичното производство в Съюза, в допълнение към осигуряването на лоялна конкуренция за земеделските производители и оператори за предотвратяване на измами и нелоялни практики, както и за подобряване на доверието на потребителите към биологичните продукти.
Основните разпоредби, включени в новата законодателна рамка, включват:

- Производствените стандарти ще бъдат допълнително опростени чрез постепенното премахване на редица изключения.

- Системата за управление ще бъде засилена чрез по-строг контрол и надеждни средства за управление на риска по цялата верига на доставки.

- Производителите на биологични продукти от трети страни трябва да спазват същите правила като производителите на биологични продукти в ЕС.

- Списъкът на биологичните стандарти ще бъде разширен за сметка на допълнителните производствени стандарти.

Благодарение на новите правила потребителите, които купуват биологични продукти, обозначени с екологичното лого на ЕС, могат да бъдат сигурнив еднакво високо качество на продуктите в целия ЕС.

Петър Кръстев

Публикувана в Агроновини

Известната холандска фирма "Бейо" добави към своя асортимент семена от салата, отглеждани по биологичен начин. Това са пет вида салати: айсберг Таймс и Румоурс (Times и Rumours), Агрибел и Сементел (Agribel и Sementel), а също и Малис (Malis).
Всички тези сортове са устойчиви на причинителя на брашнестата мана. Това е много важно за всички производители на салати, но особено за органичните.
Според Барт Куин, мениджър на фирмата за органично направление, амбиции им са да се предостави на производителите широк избор от надеждни сортове, подходящи за биологично отглеждане. За да се създадат такива сортове, селекционерите използват собствената си много голяма генетична база (колекция от сортове и линии).
Понастоящем селекционерите на Бейо се занимават с отглеждането на други сортове, подходящи за биологично отглеждане, включително Лоло, дъболистна салата. При успешно семепроизводство семената ще се появят на пазара в рамките на една година.
Кочанна салата Малис (Malis) бързо растящ сорт подходящ за отглеждане през пролетта и есента. Образува компактна глава с красив връх и добре затворена глава. Висока устойчивост срещу мана и въшки , средно устойчива (толерантна) към вируса на мозайката.
Батавия Агрибел – стандартен сорт за отглеждане през лятото в Северна Европа. Компактна глава, много плътна. Високо устойчива на брашнеста мамана и салатни въшки, толерантна към LMV1 - салатен мозаечен вирус.
Батавия Сементел. Силнорастящ сорт подходящ за отглеждане през пролетта и есента, образува големи глави, дори при лоши условия. Изключително устойчива на брашнеста мана Б:16-33ЕУ и въшки.
Айсберг Румоурс - образува глави със среден размер, тъмно зелен цвят. Подходящ за отглеждане през пролетта и есента. Високо устойчива на брашнеста мана Б1:16-33ЕУ и въшки, толерантна към LMV1 салатен мозаечен вирус.
Айсберг Таймс - подходящ за отглеждане през целия сезон, за прясна продажба и за преработка. Главите са плоски кръгли и имат забележителна вътрешна структура. Изключително устойчива на брашнеста мана Б:16-33ЕУ и въшки.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Решението на френското правителство е критикувано не само от фермерите
Френското правителство планира да премахне държавната субсидия за биологично земеделие от 2018 г. нататък. Вместо това се предлага да се измени законодателството в областта на земеползването. Критиците предупреждават, че в такъв случай страда биологичното земеделие, както например в Холандия и Великобритания, където са въвели такива практики, съобщава EURACTIV France.
Според министъра на земеделието Стефан Траверт, Франция трябва да продължава да насърчава биологичното земеделие, тъй като има търсене на екологични продукти. За тази цел ще бъдат направени съответните промени в законодателството в областта на земеползването.
Европейската организация за биологично земеделие (IFOAM) критикува премахването на субсидиите, които е малко вероятно да бъдат компенсирани от новото законодателство. Така, когато Холандия и Обединеното кралство са намалили държавните субсидии за сектора на биологичното производство, предполагайки неговата самостоятелност, площите с биологичното земеделие там са намалели с около 29% в периода 2010-2015 (почти половин милион хектара годишно).
С биологично земеделие във Франция сега е заета 7,3% от цялата земеделска земя. В сектора работят 10,8% от общия брой селскостопански работници. Броят на хората, които са преминали към биологично земеделие през 2017 г., се е увеличил с 9,2% през първото тримесечие на тази година.
Статистиката сочи, че 58% от французите считат биологичното земеделие като решение на широк кръг от екологични проблеми, както и че секторът трябва да се развива по-нататък. През 2016 г. органичният пазар на Франция е произвел продукти на стойност около 7 млрд. евро – със 7% повече в сравнение с 2015 г.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Според Федералната статистическа служба на Германия (Destatis), тази година Органичните овощни градини представляват около 15% от всички овощни градини в страната. Според оценките на специалистите на ведомството, през 2017 г. в Германия са регистрирани около 850 ферми занимаващи се с производство на органични плодове. Общо около 7,5 хиляди хектара са органичните градини в страната. Повече от 80% от тези насаждения са заети от ябълкови дървета или по-точно от 6,1 хиляди хектара. Делът на неконвенционалните ябълки съставлява около 18% от общата брутна реколта на тези плодове в страната.
Делът на органичните круши достига 15%. Следват сливи (7%) и череши (5%).

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Дания, която е един от световните лидери в потреблението на биологични продукти, през 2020 г. смята да премине на 100% органични продукти.
За тази цел през 2015 г. беше одобрен Органичен плана за действие, предвиждащ по-нататъшно развитие и увеличаване производството на биологични продукти. Неговата цел е до 2020 г. да се удвои площта на биологично производство в сравнение с наличните за 2007 г.
Планът се състои от 67 точки, и отразява както активното въвеждане на методи за биологично земеделие, така и финансова помощ за производителите на тези продукти. Планирани са инвестиции в разработването на нови технологии и идеи, свързани с биологичното производство. Също толкова важно е да разработят програми за стимулиране на търсенето на органични продукти. За реализиране на този амбициозен проект е заделена впечатляваща сума от 53 млн. евро.
Ключова задача стояща пред правителството е привеждане към изпълнение на плана към колкото може повече частни земевладелци. За да имат интерес, на фермерите трябва да се покажат ползите от такъв преход. Ето защо от бюджета бяха отпуснати големи суми, за да се инвестират в изследвания в областта на биологичното производство, за програми за запознаване на населението с биологичните продукти и насърчаване на търсенето им. Отделно са заделени средства за консултиране на работниците от селскостопанския сектор, заинтересовани от прехода към производство на биологични продукти.
За да се подпомогне контролът по прехода, опазването и поддръжането на биологичното земеделие, както и за субсидиране на пилотни проекти, в периода 2015-2018 г. ще бъдат изразходвани 3,6 мил. евро.

Петър Кръстев

Публикувана в Агроновини

Швейцарският фермер Жил Рош от кантона Во произвежда над 100 вида биозеленчуци, замени мотиката с машина и намали 10 пъти времето за. плевене

Алекс Петров

Земеделската фамилия Рош от кантона Во е известна в Швейцария със своето новаторство, като изпробва различни производствени и икономически модели, за да стигне до най-рентабилните. Тя е една от първите в алпийската страна, която започна да произвежда биозеленчуци, сведе до минимум използването на химически продукти и премина към директна продажба на своите продукти, като създаде собствен пазар. Сегашният стопанин на фермата Жил Рош експериментира непрекъснато – както с диверсификацията на културите, така и с внедряването на най-съвременна техниката при отглеждането на зеленчуците. Той бе сред първите швейцарски земеделци, който закупи култиватор за плевене, снабден с камера за прецизно изскубване на плевелите. Опитният биопроизводител сподели впечатленията си от работата на полето с новата придобивка пред швейцарския аграрен седмичник Agri.

Жил Рош притежава ферма в селцето Баленс (Во) от 500 дка за екологично чисти продукти. Отглежда пшеница, ечемик, спелта (вид древна пшеница), рапица, картофи, както и стотина видове зеленчуци, за които е заделил 200 декара площ. Във фермата работят 20-ина души. Спазвайки нормите на биологичното земеделие, Жил съзнателно отхвърля плевенето с помощта на хербициди. До миналата година швейцарският фермер и неговите работници са плевели на ръка и с мотика. „През дъждовни години, когато времето предразполага развитието на плевелите, често не смогвахме да ги изплевим. Някои култури си оставах с плевелите и това ни костваше значителни загуби” – обяснява зеленчукопроизводителят.

Неслучайно Жил Рош се ползва

с реномето на пионер в биоземеделието на Швейцария

Узнавайки, че е създадена машина, която с помощта на камера може да разпознава култивираните растения и да отстранява вредните около тях, той веднага проявява интерес. „Аз и моят баща тутакси заминахме за Франция, за да видим как работи тя в реални условия работи”. След завръщането си фермерът поръчва високотехнологичния култиватор от английската фирма Garford, който получава през настоящата пролет. Така Жил Рош става един от първите зеленчукопроизводители в Швейцария, които работят с новата машина.

Принципът на действие на култиватора

е относително прост: камерата, разположена в предната част на машината, разпознава полезните растения. Тя изчислява траекториите, която трябва да следват въртящите се лапи, които се завъртват и изскубват бурените около културните растения, без да ги засягат. Цветът на посевите не е критерий при обработката. Устройството например разграничава червената салата така, както би разпознало и отделните видове дъбови листа. „Строгото спазване правилата на засаждане има решаващо значение, предупреждава Жил Рош и продължава: – Тази машина изисква много внимание и малко търпение за реглажа. Когато тя е добре настроена за дадената култура, всяко друго вмешателство е излишно – пълна автоматика. Но за да се управлява, операторът трябва да бъде на „ти” с новите технологии.

Приложение за високите посеви

Машината е замислена да плеви всякакви култури, стига разстоянията между тях да не превишават 17 см. „Аз я използвам при насаждения от салати, целина, есенна цикория”, обяснява Жил Рош. С техническите си характеристики машината би могла да се използва и при цвеклото. Но при скорост на трактора, ограничена до 1,5 км/час, се поставя неизбежният въпрос, каква е рентабилността? Фирмата Garford предлага и култиватор с управляема камера, конструиран специално за високи посеви. Тази машина плеви само в междуредието, но позволява тракторът да се движи значително по-бързо – с 11км/час, достигайки дори 15км/час. В настоящия момент успешно работят седем машини от този тип в Швейцария.

Времето за ръчно плевене

„Целта ни е да намалим загубите, причинени от буренясването, да заменим ръчното плевене при салатите и да намалим десет пъти времето, отделяно за почистване на зелето и целината”, пояснява Жил Рош.

В борбата си срещу плевелите, градинарят не разчита само на тази машина.. В зависимост от метеорологичните условия се практикува най-често методът „лъжлива сеитба”. След предварителната обработка на почвата се оставят да поникнат случайните саморасли и едва след повторното ѝ третиране се засаждат културните насаждения. Така вредните треволяци отслабват и борбата с тях се облекчава. А при морковите и лука Жил Рош практикува термично плевене, което също е ергономично.

Скъпа, но рентабилна машина

Машина от три реда с преден монтаж струва 93 000 евро, а при заден – 78 000 евро. Въпреки значителната инвестиция, Жил Рош е удовлетворен: „Убедих се на практика в рентабилността на тази инвестиция. Очаквам и други градинари да ме последват”.

Трябва да се отбележи, че тракторът, който тегли машината, трябва да притежава допълнителен резервоар за хидравлично масло. В противен случай работещите устройства се загряват и губят от точността си при прецизното изтръгване на плевелите.

Още преди 10 години Жил Рош и неговата съпруга Паскал се отказаха от посредничеството на едрите дистрибутори и се заеха с директната продажба на тяхната продукция и дори създадоха местен пазар за своите зеленчуци. В бъдеще фермерът смята да подобри още повече работата си в стопанството, да увеличи своята автономия и да намали замърсяването. Това лято ще постави соларни панели върху хангара си, за да произвежда електричество и да захранва хладилниците си, които гълтали много ток, разкрива Жил Рош най-близките си планове пред в. Agri

Публикувана в Агротехника

През последните години биологичното производство у нас бележи значителен ръст. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров при откриването на семинар на тема „Перспективи за развитие на биологичното земеделие в страните от Югоизточна Европа”, който се провежда в София. Той допълни, че все повече земеделски производители се насочват към това производство, а потребителите търсят здравословна и не замърсена от изкуствени торове храна.

Заместник-министър Димитров съобщи, че в резултат на създадените условия за развитие, към края на 2014 г. в Министерство на земеделието и храните са регистрирани 4 092 биологични производители, преработватели и търговци, а в края на 2015 г. операторите в системата са над 4 800.

„В последните пет години се очертава трайна тенденция на ежегодно повишаване на площите, върху които се прилагат методите на биологично производство, както и на сертифицираните екологично чисти райони. През 2014 г. общите площи възлизат на 74 351 ха, което е с около 40% повече спрямо предходната година. Трайно нараства и процентът на площите, включени в система на контрол от използваните земеделски площи за страната, като от 0,5 % за 2010 г. достига до 1,5 % за 2014 г.”, каза още д-р Димитров.

По думите му, включването в системата на контрол и сертификация за биологичното производство е доброволно и нарастващият брой на производители, преработватели и търговци, показва, че все повече хора осъзнават ползите от този вид производство.

Заместник-министърът на земеделието и храните посочи, че основните култури, които се отглеждат в  България по биологичен начин са трайните насаждения, които са средно 65% от общо култивираните площи.    „Отглеждани по биологичен начин са и зърнено-житните култури– основно пшеница, ечемик и овес, както и техническите култури , сред които слънчоглед, маслодайна роза, лавандула”, поясни той.

Д-р Цветан Димитров информира, че друг основен сектор на биологичното производство у нас е лозарството и винопроизводството. Последната година общото производство на биологична растителна продукция е над 38 000 тона. Секторът на биологичното животновъдство в България също бележи трайна тенденция на увеличение. Най-голям дял от биологичното животновъдство през последната година се пада на пчелите – 18.5%, следвани от козите и овцете.

Публикувана в Бизнес

Субективни оценки и безпрецедентни права на контролните органи отварят врати за корупцията

Лили Мирчева

Чиновниците в МЗХ отново поставиха капан за биопроизводителите у нас. Поредната бариера, да не кажем – стена пред производителите, бе заложена в проекта за промени в наредбата за прилагане на правилата на биологично производство. Според текста, публикуван на страницата на агроведомството сертификатът за биопроизводство ще може да се отнема дори при наличието само на съмнения за нарушения, без да е нужно доказване на възникналите „съмнения“. Това се отнася за растения, животни и аквакултури, растителни и животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането им.

Само с тази наредба чиновниците си осигуряват безпрецедентни права над фермерите, дръзнали да се занимават с биопроизводство. Т.нар. контролни лица ще държат стопаните с твърда хватка. Нищо че последните и без това нямат достатъчно въздух. Освен че им липсват достатъчно пазари, продължават да бягат на една писта с конвенционалните производители, които често ни тровят с наднормено количество нитрати следствие от наднормено торене.

Според новата наредба на МЗХ биопроизводителят може да бъде санкциониран дори при съмнение, че при съхранението на продуктите ги смесва или замърсява с други вещества, които не са в съответствие с разпоредбите за биологично производство. В такъв случай сертификатът за дадена партида или цялото производство може да бъде отменен.

Списъкът на санкциите обаче продължава ако се появят съмнения, че се продават продукти, при които са констатирани нередности и нарушения.

Тези правила, сътворени от агрочиновниците на практика ще дават безпрецедентна власт над производителите, защото съмнението е субективно понятие. Но тези критерии в наредбата ще позволят да се налагат санкции преди доказването на действителна вина и може да нанесат сериозни вреди на биопроизводителите.

В проектонаредбата е заложена възможността да се отнема сертификата за определен от контролното лице срок, през който се дава единствената възможност на производителя „да направи коментар по съмнението“. Никъде обаче не е указано колко дълъг може да бъде този период, което дава възможност за произволно прилагане на разпоредбата. На практика срокът може да бъде и 3 дни, и 300 дни. Във втория случай това е достатъчно време фермерът да фалира, пък дори и след това съмнението да бъде отхвърлено. Но затова пък чиновникът ще излезе чист като сълза от тази ситуация, защото не се предвиждат никакви последствия за контролния орган при налагането на необосновани санкции в резултат на „съмнения“. „Ако съмнението на контролиращото лице не бъде потвърдено в дадения от него период, същото се отменя с изтичането му“, се казва още в наредбата. По-голяма наглост – здраве му кажи! Така биопроизводителят хем ще търпи санкции без да е виновен, хем ще трябва да изчака да отмине определения от чиновника срок. А уж биопроизводството било приоритетно за управляващите у нас!

Публикувана в Бизнес

Този екологичен метод е създаден от американска пенсионерка, която я лансира по света с рекламното мото: Няма копаене. Няма оране. Няма плевене. Няма майтап!

Мила Иванова

Всеки знае какво представлява лазанята – италианското блюдо от тестени кори, между които сосът болонез се редува с бешамел, без да забравяте кашкавала. Идеята за редуване на различни пластове с растителни и органични отпадъци с цел рециклирането им в почва за отглеждане на зеленчуци и цветя лежи в основата на т.нар. лазаня градинарство (lasagna gardening), както го наричат в САЩ, където то се е появило за първи път. Този метод бързо става популярен, а и модерен от двете страни на Атлантика. От една страна, получавате реколта от изоставени, неплодородни и каменисти почви, като използвате всички зелени остатъци от домакинството и двора. Можете да преобразите терасата си и бетонния градски покрив в цветуща градина, защото „лазанята” не е придирчива и търпи всякаква подложка. От друга страна, спестявате си тежката земеделска работа, направо захвърляте лопатата, достатъчно е да трупате пласт след пласт и да садите...

Методът „лазаня” е измислен и създаден от американката Патриша Ланца през 90-те години на миналия век и е

въплъщение на прословутата задокеанска предприемчивост

 

и изкуството да правиш от нея пари. Ето накратко успешната история на една обикновена домакиня, майка на 7 деца, която след пенсионирането си се оттеглила в къща в планината Катскил (щата Ню Йорк), като искала да си направи хубава градина. Но почвата, премесена със скали и глина, не се поддавала на обработка и дори почупила малкото й тракторче. „Аз открих как природата и без помощта на трактор може да накара растенията да покълнат, използвайки само пластове листа и други растителни отпадъци, които падат върху почвата и се разлагат...” – разказва за простичкото си откритие пенсионерката.

Така предприемчивата дама

решила да възпроизведе природата в градината си

Най-напред разхвърляла върху почвата картони и вестници, за да задуши плевелите, след това нахвърляла върху тях пласт трева от окосената ливада, мъртви листа, слама и накрая конски тор. Всичко това тя покрила с торф. Купът се издигнал на близо метър височина! Но в течение на няколко седмици той започнал да сляга и когато стигнал 30 см, Патриша засадила зеленчуци. Голяма била изненадата й, когато видяла как бързо растат културите, без плевели и с малко напояване.

Така се ражда градината лазаня, която тя нарича "lasagna bed" (легло лазаня) . След това Патриша Ланца (днес на 81 г.) публикува няколко книги за метода си, продадени в над един милион екземпляри в целия свят... Рекламното лого на метода удря точно в целта: Няма копаене. Няма оране. Няма плевене. Няма майтап! -

За да обобщим, ще кажем, че съществуват десетки начина за създаване на благоприятна за растенията почва, така както съществуват различни рецепти за лазаня. Но основният принцип е следният: редуване на зелени остатъци (прясно окосена трева, плевели, остатъци от кухнята...) и на кафяви остатъци (начупени клонки, картони, сухи треви, слама, мъртви листа).

Предлагаме ви един изпитан начин за приготвяне на „легло лазаня”:

Преди да започнете изграждането, трябва да съберете и да складирате всички ингредиенти.

1. Ако лазанята ще бъде върху тревен терен, окосете плевелите, като се постараете да ги разпръснете по цялата повърхност.

2. Покрийте почвата с картони, без печатни надписи или тиксо. Някои слагат пластове вестници, но картоните са по-подходящи – те възпрепятстват растежа на плевелите и благоприятстват появата на земни червеи, които обичат целулозата.

3. След това започнете да редувате последователно пластове с кафяви отпадъци – сухи и богати на въглерод, със зелени отпадъци – влажни и богати на азот. Принципът е като при компостирането – балансирано смесване на двата типа отпадъци, за да се получи бързо разлагане. Трябва да получите минимална дебелина от 20 сантиметра. Най-грубите отпадъци от типа на начупени клонки се разполагат по-скоро отдолу на лазанята, а по-фините – отгоре. Важно е добре да намокряте леглото по време на монтажа, така че масата да бъде добре навлажнена в началото.„

Примери за отпадъци, богати на въглерод: суха трева, мъртви листа, окастрен плет (без иглолистни), начупени клонки, вестници, слама, дървени стърготини.

Примери за отпадъци, богати на азот: прясно окосена трева, плевели, остатъци от зеленчуци, (без чесън и цитруси) и зрели плодове. Копривата и черният оман са много полезни за целта, защото подобряват новата почна. Дори се препоръчва финалният пласт да бъде от коприва.

Внимание! Леглото трябва да бъде с малко по-дебели краища. При всички случаи да се избягва фигурата готическа катедрала, с повече ингредиенти в центъра. Повърхността трябва да бъде гладка и малко хлътнала в центъра. Така ще улесните напояването.

4. Посипете с пласт от тор или торф с дебелина 10 см, с което ще завършите монтажа. При този последен слой краищата трябва да бъдат малко по-високи от центъра, за да може водата да се стича към центъра, а не навън. Греблото ще улесни тази процедура.

5. Поливайте, поливайте и накрая... пак поливайте! Почвата трябва да бъде напоена. Водата ще ускори развитието на бактериите и оттам – на разлагането.-

6. Ако сте направили всичко дотук, то моментът за засаждането е дошъл. На лазанята не се хвърлят семена, а се засажда директно. Направете дупки и във всяка от тях засадете растение. Можете да отглеждате всякакви зеленчуци, а гурманите ще оценят особено тази техника.

А как се сади? Както бихте го направила на нормална леха.

7 : След засаждането е необходимо да полеете цялото легло. Всяко засадено растение трябва да получава вода, особено през първите три дни. После напояването е нормално. Ще се убедите, че растенията се развиват много по-бързо в лазанята, отколкото в класическата зеленчукова градина.

С течение на времето лазанята ще се смалява постепенно от разлагането на ингредиентите и накрая височината й няма да бъде по-висока от 10 сантиметра. Отдолу тревата и картоните ще се превърнат в хомогенна обогатена и пречистена почва.

8. Зеленчуците са събрани, цветята – откъснати, какво да предприемете? За следващия сезон вие можете или да засадите културите директно върху почвата, ако тя е с добро качество, или да изградите нова лазаня върху старата.

Ето и два допълнителни съвета: Ако сте оградили лехата с дъски, боядисайте стените им в черно. Така слънчевите лъчи ще се поглъщат по-добре и ще затоплят по-бързо вашата плантация. И още: сламата върху повърхността пречи на плевелите и най-вече предпазва от термичните шокове ден-нощ.

Публикувана в Моята вила

Парламентът на ЕС работи върху създаването на нова служба за контрол на измамите с етикетите за биологично производство. Докладващият в Европейския парламент за реформата на биологичните регламенти, Мартин Хойзлинг, иска да се създаде „Европейско биологично представителство“.

Службата трябва да координира „информацията и дейностите в случаи на съмнение, когато е засегната държава – членка на ЕС и/или трета страна“, се посочва в исканията за изменение, внесени от групата на „зелените“ евродепутати, относно проекта за регламент на Европейската комисия.

Като цяло, по-голямата част от депутатите приемат предложенията на докладчиците. Службата ще наблюдава и контролните органите за биопродукти в страните извън ЕС, които изнасят биопродукти за Европа. "Засега няма контрол на контрола", коментираха от групата на „зелените“.

Досега страните от ЕС имаха различен подход при съмнение за измама с биопродукти. Пример за това е скандалът с био-кокошките, които получиха тонове конвенционални фуражи от Украйна. Докато германските власти забраниха органично сертифициране на продуктите от тези кокошки, властите в Холандия пуснаха на пазара продукти от засегнатите птицеферми, коментира Хойзлинг. От статистиката става ясно, че Италия и Румъния са двете страни, които многократно са обвинявани в измами с биопродукти. 

Източник:https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 2

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта