Предцъфтежните пръскания са изключително важни защото чрез тях ще предотвратим развитието на болестите и неприятелите, започващи своята вредна дейност заедно с вегетацията на дръвчетата.

Кои са най-важните неприятелите които започват активната си дейност в началото на пролетта при различните видове овошки?

 • Ябълката и крушата се нападат от брашнеста мана, струпясване, ябълков цветопробивач, плодови оси, крушова листна бълха и др.

Срещу тях се пръска 1 до 3 пъти - първият път от разпукване на пъпките до фаза "миши уши", вторият - от фаза зелен конус до фаза червена пъпка, и третият - от фаза червена пъпка до розов бутон

 • Дюлята се напада ог загниване на завръзите, кафяво гниене, кафяви листни петна.

Срещу тях се пръска 1 път при показване на цветните бутони

 • Сливата се напада от бактерийно изсъхване, сливови плодови оси, хоботници и др.

Срещу тях се пръска само 1 път в периода от разпукването на пъпките до бял бутон.

 • Прасковата и кайсията се нападат от къдравост по прасаковата, ранно кафяво гниене, бактерийно изсъхване, анаразия

Срещу тях се пръска при набъбване на пъпъките и непосредствено преди цъфтежа

 • Черешата и вишнята се надапат от сачмянка и ранно кафяво гниене

Срещу тях се пръска при разпукването на пъпките

 • Орехът се напада от бактериоза и антракноза

Срещу тях се пръска непосредствено преди цъфтежа

 • Бъдемът се напада от струпясване, сачмянка, бадемова листна оса

Срещу тях се пръска непосредствено преди цъфтежа.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ябълките и крушите в момента се намират във фенофаза от “набъбване на пъпките” до “разпукване”. В тези фазиклиматичните условия са благоприятни за развитието на икономически най-важнитеболести при семковите. На този етап, от грижите на добрия стопанин зависи опазването на дръвчетата и нормалното им развитие и плододаване през годината.

Най-опасни за ябълките и крушите са струпясването, брашнестата мана при ябълката и загиване завръзите при дюлята.

За намаляване на опасността от заразявания се препоръчва засаждане на устоичиви сортове в места с добър въздушен дренаж. Чрез разстоянията на засаждане, формирането на короните и резитбата, също може да се ограничи заразяването от болестите. Условията на отглеждане трябва да са такива, че да създават добро огряване на цялата корона и качествено пръскане.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Вирусът литъл чери причинява заболяването „дребни череши”, откъдето идва и наименованието му.

Болестта засяга главно качеството и големината на плодовете. Плодовете на засегнатите дървета са по-малки от обичайното, с по-слаб цвят и по-беден вкус. Симптомите не винаги са еднакви и могат да се проявят само на една част от дръвчето. Силата на симптомите е различна при различните дръвчета. Инфектираните могат да са по-малко жизнени, но в общи линии няма някакво забележимо нарушение или срив в цялостното здраве на дървото. Появява се преждевременно почервеняване и опадване на листата през есента при чувствителните сортове череши.

Единствената борба срещу вируса е здрав посадъчен материал

Вирусът „Литъл чери”се разпространява от дърво на дърво посредством ябълковата щитоносна въшка. Тя не лети, но се разпространява по съседни дръвчета при допир на клоните. Освен това по време на пълзежната фаза на насекомото, то се придвижва и с помощта на вятъра на кратки разстояния. Вирусът може да се предава и чрез дорир на заразени клони, корени, което става най-вече при продажбата на овошките.

Няма лечение или третиране с химични средства на болестта литъл чери. Дърветата, които се предполага, че са болни, трябва да бъдат отстранявани и унищожавани. В райони, в които вирусът е бил регистриран, трябва да се внимава за ябълковата щитоносна въшка, тъй като високите популации могат до доведат до бързо разпространение на болестта.

Досега има установена по-голяма чувствителност към вируса на следните сортове череши: Ламберт, Бинг, Роял Ан, Ван, Сам, Лапин, Стела.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 23 Февруари 2017 13:21

Как се пренасят вирусите?

Начините по които се пренасят вирусите са разнообразни:

 • Контактно пренасяне

Това най-често става чрез пренасяне на сок от болно растение върху здраво, като вирусът обикновенно прониква през рани. Затова допринасят расаждането, кършенето, филизенето и др. Операции, чрез които само едно болно растение може да замърси ръцете на работниците или инструментите и да се заразят десетки растения.

 • Пренасяне на вирусите чрез почвата

В природата случаите на заболяване на растенията, растящи в почва, където са отглеждани вирусноболни растения, са твърде много.

 • Пренасяне чрез присаждане

Най-сигурният начин за пренасяне на вирусите е чрез присаждането на тъкани от болни върху здрави растения при овощни, лози и др. Това пренасяне играе голяма роля, защото чрез него се предават такива вируси, които не се пренасят механично и чрез вектори. Обикновено, за да се получи заразяване е необходимо да се получи спойка между присадка и подложка. В природата такова заразяване може да се получи при срастване на корени на растящи в непосредствена близост болни и здрави растения. Те имат особенно значение при вируси, който се намират главно в корените – например болестта вджуджаване на прасковата.

 • Пренасяне чрез посадъчен материал

Полученият от вирусно болни растения посадъчен материал като калеми, резници, щеклинги, пъпки и др., често пъти почти изцяло носи вирусна зараза. Следователно този начин на предаване и разпространяване на вирусите е от първостепенно значение за овощни, лози, ягодоплодни, картофи, и някои цветя.

 • Други начини

. Пренасяне на вирусите чрез прашец

. Пренасяне на вирусите чрез семена

. Пренасяне на вирусите чрез вектори - лисни въшки, акари, цикади, белокрилки, бълхи, почвени нематоди, бръмбари и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 23 Февруари 2017 12:30

Болести, които не се лекуват

Вирусите проникват в растението гостоприемник чрез механични рани, чрез присаждане, прашец или вектори от насекомен произход. Те влизат в пряк контакт с живата клетка и между тях започва взаимодействие.

Симптомите на болестите на растението, колкото и характерни да са, не са достатъчни за точното определяне на болестта, ако не се установи техния причинител. Докато при другите болести идентифицирането на причинителя е сравнително лесно чрез микроскопски методи, то при вирусите не е така. Затова пък външните прояви на вирусните болести се отличават с голямо разнообразие и колкото и недостътъчни да са отделните симтоми, съвкупноста им често позволява не само да се определи дадена болест като вирусна, но и да се определи вируса.

Въпреки голямото разноообразие на вирусните болести, те са разделени на няколко групи по външни симптоми:

. задържане растежа на растението;

. изменение на оцветяването;

. изменение на формата;

. некроза.

Петър Кръстев

Вирусите проникват в растението гостоприемник чрез механични рани, чрез присаждане, прашец или вектори от насекомен произход. Те влизат в пряк контакт с живата клетка и между тях започва взаимодействие.

Симптомите на болестите на растението, колкото и характерни да са, не са достатъчни за точното определяне на болестта, ако не се установи техния причинител. Докато при другите болести идентифицирането на причинителя е сравнително лесно чрез микроскопски методи, то при вирусите не е така. Затова пък външните прояви на вирусните болести се отличават с голямо разнообразие и колкото и недостътъчни да са отделните симтоми, съвкупноста им често позволява не само да се определи дадена болест като вирусна, но и да се определи вируса.

Въпреки голямото разноообразие на вирусните болести, те са разделени на няколко групи по външни симптоми:

. задържане растежа на растението;

. изменение на оцветяването;

. изменение на формата;

. некроза.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Пшеничната ръжда, принадлежаща към семейството на гъбните болести се разпространява бързо в цяла Европа, Африка и Азия, и може да предизвика 100% загуба на реколтата при някои уязвими сортове пшеница. Тези заключения бяха направени на базата на две нови изследвания от учени в сътрудничество с FAO.
Според доклада на ФАО, появата на нови видове както на жълта, така и на стъблена ръжда са регистрирани в различни региони на света през 2016 година. В същото време, добре познатите съществуващи видове ръжда се разпространяват в нови страни и изследванията потвърждават необходимостта от ранно откриване и предприемане на мерки за предотвратяване на големи щети за реколтата от пшеница, особено в Средиземноморския басейн.
От ООН посочват, че пшеницата е източник на храна и поминък за повече от 1 милиард души в развиващите се страни. Само на Северна и Източна Африка, Близкия Изток, Западна, Централна и Южна Азия, изключително уязвими на ръжда региони, се падат около 37% от световното производство на пшеница.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

ФАО подготвя комплекс от мерки за борба със заболяването по едрия рогат добитък

Нодуларният дерматит най-често се пренася от насекоми. Заболяването е наречено така заради характерните възли, които се появяват под кожата на заразените животни. Болестта е открита за първи път през 2013 г. в Турция. По-късно са открити огнища в Русия и Гърция, опасният вирус е обхванал Балканите, а в последно време застрашава да се разпространи и в цяла Европа. За да спре разпространението на вируса и за да увеличи нивото на готовност за борба с него, ФАО съсредоточи усилията си за реализирането на два регионални проекта, насочени към профилактиката и контрола на разпространението на вируса.

Заболяването може да доведе до икономически загуби в резултат на временно намаляване на производството на мляко, намаляване на теглото на животните, както и до вторични инфекции с риск за летален изход за животните. Кожните възли намаляват търговската стойност на кожите.

В допълнение, правителствата се страхуват от налагането на търговски ограничения, в случаите когато вирусът проникне на територията на тяхната страна.

- За първи път заболяването прониква на територията на Европа – заяви Андрий Розстални, експерт от ФАО, отговарящ по въпросите за животновъдството и здравето на животните. – Ето защо първите ни стъпки са насочени към събирането на информация и анализ на данните за разпространението на вируса и финансовите последствия от това. Ще пристъпим към определянето на възможните пътища на борба със заболяването едва след като направим оценка на епидемиологичната ситуация.

За да можем да сравним различните пътища за борба със заболяването, ще приложим методите за анализ на тяхната рентабилност. Едва след това ще бъде издадено ръководство за борба с вируса, което ще се разпространява в страните от Европа и Азия. Амбицията е това да е реалният резултат от проекта на ФАО, който бе финансиран от правителството на Унгария.

Тъй като в Европа все още са малко ветеринарните специалисти, които са се сблъсквали със заболяването нодуларен дерматит, те трябва да изпълняват стъпка по стъпка инструкциите. Само така ще са сигурни, че епидемологичната ситуация ще е под контрол. По-късно ръководството ще бъде преведено на няколко езика.

Вече се подготвя провеждането на няколко семинара, чиято задача е да стимулират разработването на стратегии за конкретни действия в различните страни – добавя Розстални. Семинарите трябва да повишат степента на разбиране на същността на заболяването, което е основополагащо, за да се осигури контрол и да не се допуска за разпространението на вируса през границата.

На тридневен регионален семинар, който се планира да се проведе в Будапеща през март, експерти от Европа и Централна Азия ще преразгледат и анализират стратегиите, ще се обучават за инструментите и профилактиката, мониторинга и борбата с това заболяване. Темите на семинара ще са информиране за рисковете, планиране на ваксинациите, запознаване с методите за откриване на заболяването и лабораторни тестове.

Сега е моментът да действаме. Все още имаме време до настъпването на пролетта, когато ще се появят мухи, комари и други насекоми, които са преносители на модуларния дерматит, и рискът от разпространение на заболяването нараства – предупреждава Андрий Розстални. 

Публикувана в Животновъдство
Четвъртък, 02 Февруари 2017 15:22

Не подминавайте и ягодоплодните храсти

При ягодоплодните храсти също трябва да се проведе санитарна резитба. Отделят се едногодишните, повредени от неприятели клонки - те са обикновено полусухи, с тъмни вдлъбнати петна, пукнатини в долната част. При силно нападение от брашнеста мана при черното френско и цариградското грозде се отстраняват върховете - те са изкривени и покрити с тъмни петна. Наблюдават се пръчките и пъпките и при изменение от неприятели, като галици и пъпкови неприятели, също се отстраняват.

Петър Кръстев

 

Публикувана в Овощната градина

Въпреки сложната агрометеорологична обстановка, стопаните успяха да свършат всичко планирано

Агр. Петър Кръстев

Изминалата 2016 година беше доста противоречива за земеделието и отново подложи фермерите на изпитание. Но калени в непрекъсната битка с природата, те и този път не се огънаха и отговориха адекватно на всички предизвикателства.

След меката и почти без сняг зима, дойде влажна пролет, която, от една страна, провокира масово развитие на болести по зимните житни посеви, а от друга, сериозно затрудни обработките и сеитбата на пролетни култури. Неприятните изненади не свършиха дотук, разбира се, защото последва сухо лято, придружено с високи, убийствени за земеделските растения температури.

Единствено за жътвата природата бе благосклонна и позволи тя да се проведе навреме и при сравнително добри условия. Добри бяха и добивите, които земеделците прибраха от зимните житни култури, най-вече тези от пшеницата.

Ниската цена остави складовете на производителите пълни

На места имаше рекордни добиви от пшеницата, които се дължаха главно на използваните от зърнопроизводителите сортове западна селекция. Но кога ли за земеделците са се случвали две хубави неща наведнъж?! След добрата реколта дойде време за продажба на зърното и тук фермерите удариха на камък. Рекордни добиви и в световен мащаб, особено в Австралия, Русия и Украйна, доведоха до излишък на зърно. Това доведе до спад на цените, слабо търсене и вяла търговия. Стагнираният пазар предизвика допълнителни тревоги у земеделците, защото голяма част от продукцията е още по складовете, което ако се забави достатъчно дълго, ще повиши още себестойността на зърното и ще намали и без друго минималната, а на места дори нулева печалба от него.

Добрата организация не остави празни ниви

Въпреки сухата есен, която попречи на земеделците навреме да обработват и да сеят, те успяха да наваксат и почти не останаха планирани незасети площи. В резултат на това площите с пшеница са само с 3,2% по-малко от миналата година. Значително по-малко са площите с ечемик – 22,1% по-малко от миналогодишните, както и ръжта и тритикалето с по 6% по-малко. Значителен ръст има при маслодайната рапица, чиито площи са с 9,6% повече от миналата година.

Културите ще презимуват успешно

Независимо от закъснението със сеитбата, зимните житни култури почти навсякъде поникнаха. Разбира се, има различия в посевите според времето на сеитба, като се наблюдават различни фази - от поникване, 2-ри-3-ти лист до фаза братене. Падналите под нулата напоследък нощни температури способстваха за протичане процеса на закаляване. Опасност от измръзване няма, защото независимо от различните фази, практиката показа, че житните култури презимуват успешно при отрицателни температури дори във фаза поникване.

Картината при рапицата също е различна, но повечето посеви наваксаха развитието си и са в оптимална за презимуване фаза - 6-и-8-ми лист (розетка). Ако няма критично ниски температури, силни ветрове и липса на сняг, тези посеви ще презимуват без проблемно.

Можем да кажем, че всичко, което зависеше от земеделците, те го направиха благодарение на добрата организация и натрупания опит. Оттук нататък полето е в ръцете на предстоящата зима. Ако тя е благоприятна и с много сняг, напролет всичко ще е наред. А за земеделците остава надеждата, която никога не губят и винаги продължават напред!

Нека Новата 2017 година бъде здрава, спорна и плодородна!

Засети площи с есенници към 01.12.2016 г., сравнено със същия период на 2015 г., дка

Култура

03.12.2015

01.12.2016

Изменение, %

пшеница

10 833 593

10 486 095

-3,2%

ечемик

1 628 205

1 267 729

-22,1%

маслодайна рапица

1 671 999

1 831 779

9,6%

ръж

57 312

53 775

-6,2%

тритикале

129 481

121 736

-6,0%

Източник: оперативни данни от областните служби „Земеделие“, обработени от МЗХ 

Публикувана в Растениевъдство

Най-често срещаните болести по стайните цветя през зимата може да са:

 • Кафяви петна по листата

Кафяви петна по листата, които по-късно се покриват със сив наплеп - причината е сиво гниене или ботритис.

Лечението: Отделете болните екземпляри от останалите, отстранете поразените листа и направете обработка на растенията с фунгициди - използвайте Топсин М в доза 1 г на 1 л вода.

Профилактични мерки - избягвайте засенчаве на растенията и висока влажност на въздуха в помещението. Проветрявайте добре помещенията.

 • Жълти листа

Жълти листа - причината е в недостатъчно светлина или недостиг и (или) излишък на влага в почвата.

 • Опадване на листата

Опадване на листата- причините може да са няколко, затова обърнете внимание на следните симптоми:

- ако листата са тънки и слабо облистени - светлината е недостатъчна;

- ако листата са сухи и сбръчкани - причината е във висока температура на въздуха в помещението;

- ако листата завяхват и гният - причината е излишък на влага в почвата.

 • Листа с покафенели краща

Листа с покафенели (некротилари) краища - причината е най-вероятно в ниската влажност на въздуха.

 • Бледи и загниващи листа

Бледи и загниващи листа - причината е в излишък на влага.

Лечението: необходимо е да просушите почвата и да предприемете оттук нататък умерени поливки.

 • Бял брашнест налеп по листата

Бял брашнест налеп по листата - причината може да е в брашнестата мана, която не е безобидна болест - отделете болните растения от останалите, изрежете поразените листа и проведете обаботка с фунгицид. Още нещо - намалете влажността на въздуха и повишете температурата, не забравяйте да проветрявате редовно помещението.

 • Загиване на цели растения

Загиване на цели растения - причините може да са в загниване на корените от преовлажнена почва, поражения от нематоди - погледнете има ли по корените подутинки.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство
Страница 1 от 14

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта