Луковата муха поврежда основно лука и в по-слаба степен чесъна. У нас тя е много разпространена, особено в дъждовна и топла пролет. Растенията нападнати от мухата се познават по спираловидно завития централен лист, който впоследствие изсъхва. Те изостават с развитието си, лесно се изкубват и полягат върху почвата. В една луковица могат да се наблюдават до 70 ларви на мухата. Ларвите преминават по съседните растения. В нападнатите стъбла и луковици навлизат различни патогени, причиняващи гниене. Растенията миришат лошо на гнило.

Борба с луковата муха

За да се намали вредата от луковата муха, е необходимо спазване на правилна агротехника. Мерките за борба включват:

 • засаждането на лука трябва да става възможно най-рано, тъй като късните посеви се нападат по-силно;

 • за засаждане да се използва здрав и качествен посадъчен материал;

 • лукът не трябва да се отглежда на едно и също място продължително време;

 • навременно торене, напояване и обработка на почвата за получаване на силни и здрави растения, тъй като по-мощните растения са по-неуязвими;

 • да не се оставят неизвадени луковици, а самораслият лук да се унищожава, защото ларвите на мухата продължават да се развиват в тях;

Времето за химична интервенция е съобразно биологията на неприятеля. Борбата през вегетацията се води срещу възрастните, преди яйцеснасяне в периода на масов летеж. Масовия летеж на мухите съвпада с цъфетежа на вишната и глухарчето. Ако се допусне ларвите да влязат в стъблото борбата е безмислена.

За да има ефект от пръскането задължително към инсектицидният разтвор се прибавя прилепител

Спазването на карантинните срокове е задължително, особено при лука за зелена консумация.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Четвъртък, 23 Март 2017 12:59

Сачмянката води до ниски добиви

Сачмянката при костилковите видове е силно вредоносна болест и напада в големи размери прасковата, кайсията, черешата и по-слабо вишнята и бадема.

Сачмянката е болест, която се причинява от гъби и бактерии. В резултат на това, възможностите за заразяване са много по-големи. Гъбната форма зимува по нападнатите клони и при меки зими продължава да се развива. Бактериалнатата форма се запазва в окапалите листа и почвата, и рано напролет причинява първите заразявания. Независимо от причинителя, заразяването става през рани и през пъпките на дръвчетата.

Нападнатите от сачмянка дървета не загиват, но дават по-малко и по-некачествени плодове. Най-характерните признаци на болестта се наблюдават по листата – първоначално по тях се появяват дребни пурпулночервени точки, които по-късно покафеняват и опадват. Листата придобиват вид на стреляни със съчми и от там идва популярното и име - сачмянка. Освен листата, сачмянката напада още клонките и плодовете.

Ако пролетта е влажна и хладна възможността за развитие на болестите е много по-голяма. За борба със сачмянката се използват препаратите- Фунгуран ОН 50 ВП – 130-200 г/дка, Тирам 80ВГ- 0,3%, шампион ВП -300 г/дка и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Предцъфтежните пръскания са изключително важни защото чрез тях ще предотвратим развитието на болестите и неприятелите, започващи своята вредна дейност заедно с вегетацията на дръвчетата.

Кои са най-важните неприятелите които започват активната си дейност в началото на пролетта при различните видове овошки?

 • Ябълката и крушата се нападат от брашнеста мана, струпясване, ябълков цветопробивач, плодови оси, крушова листна бълха и др.

Срещу тях се пръска 1 до 3 пъти - първият път от разпукване на пъпките до фаза "миши уши", вторият - от фаза зелен конус до фаза червена пъпка, и третият - от фаза червена пъпка до розов бутон

 • Дюлята се напада ог загниване на завръзите, кафяво гниене, кафяви листни петна.

Срещу тях се пръска 1 път при показване на цветните бутони

 • Сливата се напада от бактерийно изсъхване, сливови плодови оси, хоботници и др.

Срещу тях се пръска само 1 път в периода от разпукването на пъпките до бял бутон.

 • Прасковата и кайсията се нападат от къдравост по прасаковата, ранно кафяво гниене, бактерийно изсъхване, анаразия

Срещу тях се пръска при набъбване на пъпъките и непосредствено преди цъфтежа

 • Черешата и вишнята се надапат от сачмянка и ранно кафяво гниене

Срещу тях се пръска при разпукването на пъпките

 • Орехът се напада от бактериоза и антракноза

Срещу тях се пръска непосредствено преди цъфтежа

 • Бъдемът се напада от струпясване, сачмянка, бадемова листна оса

Срещу тях се пръска непосредствено преди цъфтежа.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Кафявото гниенесе проявява в особено големи размери при кайсия, череша, вишня, слива, макар че в последно временапада и останалите костилкови и семкови овощни видове.

Видимите признаци от заразяването са поява на кафяви петна по венечните листенца, които бързо обхващат изцяло цвета и той омеква и загнива. Отделните цветни кичури или целите леторасти изсъхват и изглеждат като опожарени и остават до късно наесен по клоните – тази форма на болеста е известна като „опожаряване” на цветовете. По нападнатите части гъбата образува бежови, прашести купчинки спори. Болеста заразява листа, леторасти, клони, цветове и плодове.

Системата от мероприятия за борба с кафявото гниене e следната:

 • Избягване на засаждане на дървета на влажни места с лош въздушен дренаж, в който болеста намира особено благоприятни условия за развитие .

 • Засаждане на устойчиви сортове.

 • Зимна резитба, при която се отстраняват всички болни и изсъхнали клонки и се просветляват короните, с което се постига по-добро проветряване, отстранените клони се изнасят от градината и се изгарят.

 • Предцъфтежно пръскане с 0,1% бордолезов разтвор, шампион ВП- г/дка след появата на венечните листа.

 • Изрязване и изгаряне на всички цветове и клончета, поразени от болеста, като се започва от появата, продължава се през целия период на цъфтежа и две – три седмици след него.

 • Следцъфтежно пръскане в края на цъфтежа при прецъфтяване на 2/3 от цветовете.

Чувствителни сортове на кафяво гниене :

 • Кайсия - Късна Силистренска, Унгарска, Нанси, Мушански великан, Канино, Умберто.

 • Сливи – Стенлей, Виктория, Хал, Поп Харитон, Ажанска

 • Вишни - Унгарска вишня, Хейманов рубин, Сенчеста морела, Охайо, Метеор, Португалска

 • Череши – Наполеон, Ранна едра, Румънка

 • Ябълки – Червена превъзходна, Английска ренета, Каселска ренета, Червен астрахан.

  Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 08 Март 2017 13:13

Бактериален рак по лозата

Старите и изоставени лозови насаждения са основен източник на зараза от бактериален рак. Болестта бактериален рак по лозата навлиза в растенията основно през рани, причинени в резултат на измръзване, така че условията, благоприятстващи повредите от измръзване, благоприятстват и заразяването с бактериален рак. Източник на зараза обаче може да бъде и заразеният посадъчен материал.

Липсата на регистрирани ефективни химически средства за борба също е причина за разширяване ареала на разпространението му.

Кои са симптомите?

В основата на стъблото се явяват дребни, гладки, светложълти тумори, които бързо се развиват, разрастват и повърхността им става грапава, вътрешността - зърнеста, а цветът - тъмнокафяв. Със стареенето тъканите на туморите некротират, изсъхват и се разпадат. Често на мястото на старите тумори през следващия сезон се явяват нови или се откриват вторични на известно разстояние от старите. Тумори се наблюдават освен в основата на растенията, още и по стъблото, и на мястото на присадката при облагородените лози.

Болните лози имат потиснато развитие, хлоротични листа и лесно измръзват при тежки зими като тази година.

Профилактичните мероприятия за борба с бактериалния рак са:

 • Използване на здрав посадъчен материал;

 • Изкореняване и изгаряне на болните лози;

 • При създаване на ново насаждение да се спазва 6-7 годишно сеитбообращение с участие на житни култури;

 • Засаждане на устойчиви сортове: Ркацители, Мискет Отонел, Пино гри.

 • Загребване на младите лози и торене с калиеви торове през есента.

Директна борба по химичен път за съжаление не е възможна. Няма разрешени продукти за растителна защита за борба с бактериалния рак по лозата.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

В борбата с ранните неприятели в овощната градина се прилагат различни методи за борба – механични, агротехнически и химични.

Механични мерки

С прекопаването на почвата около дръвчетата се унищожава голям процент от зимуващият запас на вредителите. Събирането и унищожаването на окапалите и мумифицирани плодове е част от борбата.

Агротехнически мерки

Грижите за дръвчетата през годината – резитба, торене, напояване, окопаване, допринасят за тяхното добро развитие. Добре гледаните дръвчета са много по-малко зависими от неприятелите.

Химични мерки

Химичната борба, която се провежда през различните фази и сезони от развитие на дръвчетата, ограничава популацията на неприятелите. Тъй като в случая тя е насочена срещу възрастните бръмбари преди яйцеснасяне се провежда във фазите от набъбване на пъпките до начало на цъфтеж на дръвчетата.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 01 Март 2017 16:11

Чеснова муха

Чесновата муха напада зимния чесън и кромида, засаден от едър арпаджик през есента. Тя е е особено опасна за зимния чесън. При първото затопляне на времето, когато температурата надвиши 10°С започва летежът на възрастното насекомо. Мухите приличат на домашната, но са ръждиво-кафяви и космати. Те прелитат ниско или пълзят върху почвената повърхност. Мухите предпочитат да снасят яйцата си в основата на добре развитите растения (с 2-3 листа) или в почвата непосредствено около тях. Те предпочитат площите торени с оборски тор. Вредят ларвите на мухата, които се вгризват в младото растение от централния лист в посока към неформираната луковица.

Повредените растения изостават в растежа и развитието си, отслабват, а луковицата омеква, средния лист увисва, завива се спираловидно, пожълтява и изсъхва. По-късно всички листа пожълтяват и изсъхват, а растенията при издърпване се прекъсват.

Химичната борба трябва да е насочена срещу възрастните, преди да снесат яйцата си. Регистрирани продукти за растителназащита няма. Използват се инсектициди с подходящ карантинен срок в зависимост дали продукцията е за зелена консумация или за зряло.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Сряда, 01 Март 2017 15:53

Водете борба срещу въшките

За да се унищожат зимуващите яйца на въшките – листни и щитоносни, дърветата се пръскат още преди разпукване на пъпките. Това е познатото ви късно зимно пръскане с Акарзин, Пара зомер, Масло РЗ 85П.

Ако нападението от въшки е по-слабо, борбата срещу тях може да изведете и с народни средства при разпукване на пъпките. Ето и рецептата:

 • 2 чаши дървесна пепел (разтворена и прецедена предварително) на 10 л вода, като за прилепител прибавите лъжица веро или течен сапун.

  Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Агротехническите мерки за борба с огнения пригор включват:
. изкореняване на болни дървета;

. при слабо нападение изрязване до здрава тъкан на 50-70 см под болните клони;

. замазване на нанесени големи рани при резитбата с овощарска замазка;

. дезинфекция на инструментите при резитба с формалин или карбол и двата в концентрация 5% (500 мл на 10 л вода) и др.

Химичната борба е ограничена

Използват се профилактично медни средства.

Пръскане рано напролет с 1% бордолезов разтвор (1 кг син камък и 1,5 кг гасена вар на 100 л вода) или друг меден фунгицид например Шампион – 0,3% (30 г на 10 л вода).

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Борбата с крушовата листна бълха трябва да започне много рано напролет – още през първите топли дни на февруари или март, когато температурите се задържат за три и повече дни над 5-80С. През този период тя е насочена срещу възрастното преди яйцеснасяне. Може да се използват контактни инсектициди, от всички групи (органофосфорни, пиретроиди и др.).

В началото на вегетацията - фенофази от “разпукване на пъпките” до “бял бутон” се провежда първото вегетационно пръскане срещу ларвите и възрастните.

Във фенофаза „бутонизация“ и „цъфтеж“ неприятелят образува първите колонии.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 14

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта